Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download Now Download

Download to read offline

Radioaktivitet och halveringstid

Download Now Download

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Radioaktivitet och halveringstid

 1. 1. Atomer och isotoper● I en atomkärna finns neutroner och protoner● Neutroner och protoner kallas även nukleoner● Antalet protoner bestämmer grundämnet● Om olika atomer av samma grundämne har olikamånga neutroner sägs de vara olika isotoper avgrundämnet● Man kan skriva en isotop med grundämnesbeteckningföljt av antalet nukleoner● T.ex. H-1, Cs-137, Co-60, U-238 osv113-05-01
 2. 2. Radioaktiva sönderfall● I en atomkärna förekommer olika krafter● Elektrostatiska krafter – vill spränga sönder kärnan● Kärnkrafter – håller ihop kärnan● Om krafterna inte är i balans vill atomkärnan skapabalans● Detta sker genom radioaktivt sönderfall● Vid radioaktiva sönderfall frigörs energi i form avstrålning 213-05-01
 3. 3. Isotoper● Isotoper kan delas in iStabila - strålareα - minus-strålareβ - pluss-strålareβ313-05-01
 4. 4. α-, β-, γ-strålning● α-strålning● Består av en He-kärna● Förekommer främst hos tunga atomkärnor● Atomkärnan sänder ut en tung kärna för att minska sin vikt● β-strålning – finns i två varianter: β-och β+● β-består av en elektron. Vid neutronöverskott skapas en proton aven neutron. Samtidigt skapas en elektron● Β+består av en positron. Vid neutronunderskott skapas en neutronav en proton. Samtidigt skapas en positron● γ-strålning● Efter ett α– eller β-sönderfall kan atomkärnan få ett tillfälligtenergiöverskott/hamna i ett exciterat tillstånd● Överskottsenergin skickas iväg som fotoner413-05-01
 5. 5. Enheten eV● γ-strålningen från Cs-137 har energin 1,06*10-16J● Enheten J är obekväm● Ny enhet: eV● 1 eV = 1,602•10-19J● Byt från J till eV:● γ-strålningen från Cs-137 har energin 662 keV513-05-01WeV = Wjoule ×1,602×10−19
 6. 6. Halveringstid och aktivitet● Radioaktivitet sker genom sönderfall● Radioaktiva atomkärnor sönderfaller oberoende av varandra● Aktivitet betecknas A och mäts i enheten 1 Bq = 1 Bequerel =ett sönderfall/s● Aktiviteten i ett preparat minskar exponentiellt med tiden● Man beskriver minskningshastigheten med begreppethalveringstid – t1/2● Halveringstid = den tid det tar för aktiviteten att gå ner tillhälften eller den tid det tar för hälften av atomerna attsönderfalla613-05-01
 7. 7. Formler713-05-01t1/2 =ln2λA(t) = A0 ×2−t/t1/2λ=sönderfallskonstant=sannolikheten för atten radioaktiv atomkärna skall sönderfallaBoken har en del formler med sönderfallskonstant. Eftersom halveringstid är ettvanligare använt begrepp kommer jag endast räkna med halveringstidN(t) = N0 ×2−t/t1/2A = aktivitet, N = antalet radioaktiva atomkärnor, t1/2 = halveringstid
 8. 8. Ett preparat har A=100 kBq och t1/2=5,2 år. Hur lång tid tardet innan aktiviteten är 12 kBq?813-05-01A(t) = A0 ×2−t/t1/2A0 =100×103BqA(t) =12×103Bqt1/2 = 5,2 År12×103=100×103×2−t/5,212×103100×103= 2−t/5,20,12 = 2−t/5,2ln0,12 = ln2−t/5,2ln0,12 = (−t / 5,2)×ln2ln0,12ln2=−t5,2−t = 5,2×ln0,12ln2= −15,9t =15,9 år
 9. 9. Räkneövning sid 346+348● Följande uppgifter är lämpliga: 14.2-14.3, 14.9-14.12,14.15-14.18, 14.22913-05-01
 10. 10. Räkneövning sid 346+348● Följande uppgifter är lämpliga: 14.2-14.3, 14.9-14.12,14.15-14.18, 14.22913-05-01

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

11,027

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

411

Actions

Downloads

20

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×