Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elevaktiv formativ bedömning ppt

446 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Elevaktiv formativ bedömning ppt

 1. 1. Elevaktiv formativ bedömning spar tid! Håkan Elderstig
 2. 2. Dementi • Min fru klagar att jag bloggar formativ bedömning på fredagskvällarna. • Det är inte sant - det tog hela sommaren att få ihop mitt inlägg om Elevaktiv formativ bedömning. • 13 000 tecken. Finns på swiki.se/skolnytt
 3. 3. Evidens? • Vi har beslutat påTIS Stockholm att använda formativ bedömning. • Hattie • 1. Självskattning av betyg: 1.44 • 5. Formativ bedömning: 0.90 • TED Talks: Daphne Koller: What we're learning from online educa . @ 11.22
 4. 4. Två varianter • Google Drive. Eleverna tillverkar facit. • PowerPoint med elevernas lösningar. • Båda fallen leder till diskussioner och ökar elevernas förståelse.
 5. 5. Google Drive • Tre elever diskuterad fram lösningsexempel på tre nivåer till denna uppgift. • Alla använde mallen för att rätta sitt prov.
 6. 6. PowerPoint • Hur bedömer vi en lösning som denna?
 7. 7. Vad tycker... • ... eleverna? Rätt OK efter ett tag. Ökad insikt om bedömning och kunskapskrav. • ... föräldrarna?Vet inte. • ... kollegorna?Vi som prövat gillar.
 8. 8. Tiden • Tar mer lektionstid • Spar eventuellt bedömningstid • Rättning blir bedömning
 9. 9. Ger det effekt • Undervisningseffekt a la Hattie 0.63 • Stockholmsdiagnosen, Ma2C
 10. 10. Kan man verkligen göra så här? göra så här?
 11. 11. Kontakt • Wikiskola.se • swiki.se/Skolnytt • @Elderstig • hakan.elderstig@tekniskagymnasiet.se • Moodle • SlideShare.com/...

×