Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HRM KMO: alle presentaties

898 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HRM KMO: alle presentaties

 1. 1. XavierBaeten (VlerickLeuven GentManagement School,Head Centre ofExcellence inStrategic Rewards)
 2. 2. MOTIVEREND BELONEN: EEN PRAGMATISCH-ACADEMISCHE INSTEEKXAVIER BAETEN
 3. 3. 1 INTRO5
 4. 4. REWARD MANAGEMENT @ VLERICK Centre for Excellence in Strategic Rewards Executive Remuneration Research Centre Compensation & Benefits Management Programme Global Reward Management Programme © Vlerick Business School
 5. 5. THE RELATIONSHIP BETWEEN PAY AND JOBSATISFACTION © Vlerick Business School Judge, Piccolo, Podsakoff, Shaw, Rich
 6. 6. “[B]eing a pay leader is not likely, by itself, to result in a satisfied workforce.” (Judge, Piccolo, Podsakoff, Shaw, Rich, 2010) © Vlerick Leuven Gent Management8| School
 7. 7. REWARD EFFECTIVENESS – HR’S OPINION9| © Vlerick Business School
 8. 8. AN EXPERIMENT10 | © Vlerick Business School
 9. 9. 2 REWARDS: WHAT ARE WE TALKING ABOUT?11
 10. 10. STRUCTURING TOTAL REWARDS Total Rewards Financial rewards Nonfinancial (Total rewards remuneration) Time Total Employee compensation Benefits Work environment Fixed remuneration Income security LeadershipVariable remuneration Income adding Development Services Culture Short-term incentives Long-term incentives Security 12 | © Vlerick Business School
 11. 11. REWARDS FROM AN EMPLOYEE PERSPECTIVE 13 | © Vlerick Business School
 12. 12. 3 HOW TO MAKE REWARDS MOTIVATE? RELEVANT THEORETICAL INSIGHTS14
 13. 13. SELF-DETERMINATION THEORY Motivation Intrinsic Extrinsic15 | © Vlerick Business School
 14. 14. SELF-DETERMINATION THEORY Extrinsic Intrinsic rewards motivation Feelings of autonomy  Loosely coupled  Small rewards  Unexpected, ex-post  Participative decision-making16 © Vlerick Business School
 15. 15. 17 | © Vlerick Business School
 16. 16. EXPECTANCY THEORY Motivation = E x V x I18 | © Vlerick Business School
 17. 17. EQUITY THEORY Distributive External justice Internal Procedural justice19 | © Vlerick Business School
 18. 18. RELATIONSHIP BETWEEN PRP ANDPERFORMANCE: MEDIATING VARIABLES Procedural justice Interactional justice 20 | © Vlerick Business School
 19. 19. Waarom hebben wij Levels & Grades? Het is de meest efficiënte manier om compensation programma’s en richtlijnen voor equity en bonussen te structureren doorheen regio’s en afdelingen Het is noodzakelijk om grote groepen van werknemers te vergelijken met de markt en om een kader te definiëren rond salarisbeslissingen Het creëert een globaal referentiekader dat binnen het bedrijf kan gebruikt worden in geval van promoties naar een hogere functie Het laat toe een vergelijking te maken tussen de verschillende organisaties en andere bedrijven in onze sector inzake organisatiestructuur (management ratio, span of control, etc.)21 | © Vlerick Business School
 20. 20. 22 | © Vlerick Business School
 21. 21. 23 | © Vlerick Business School
 22. 22. 24 | © Vlerick Business School
 23. 23. REINFORCEMENT THEORY25 | © Vlerick Business School
 24. 24. REINFORCEMENT THEORY26 | © Vlerick Business School
 25. 25. REINFORCEMENT THEORY27 © Vlerick Business School
 26. 26. REINFORCEMENT THEORY28 © Vlerick Business School
 27. 27. 4 SOME INSIGHTS INTO THE EMPLOYEES’ BLACK BOX29
 28. 28. THE BUILDING BLOCKS OF TOTAL REWARDSSATISFACTION Salary Bonus Salary policy Work-life Non-financial Colleagues rewards Employee Security benefits 30 | © Vlerick Business School
 29. 29. WHAT DRIVES…… work engagement?… intention to leave? © Vlerick Business School
 30. 30. WHICH REWARD ELEMENTS DRIVE WORK ENGAGEMENT? Work engagement Security Colleagues Work-life Bonus Employee benefits Non-financial rewards Salary Salary policy 0% 10% 20% 30% 40% 50% Private sector, clerical & middle managementTotal Rewards Survey (Centre for Excellence in Strategic Rewards ) © Vlerick Business School
 31. 31. WHICH NON-FINANCIAL REWARDS DRIVE WORK ENGAGEMENT? 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Private sector, clerical & middle managementTotal Rewards Survey (Centre for Excellence in Strategic Rewards ) 33 © Vlerick Business School
 32. 32. WHICH REWARD ELEMENTS DRIVE INTENTION TO LEAVE? Security Intention to Colleagues leave Work-life Bonus Employee benefits Non-financial rewards Salary Salary policy 0% 10% 20% 30% 40% 50% Private sector, clerical & middle managementTotal Rewards Survey (Centre for Excellence in Strategic Rewards ) © Vlerick Business School
 33. 33. WHICH NON-FINANCIAL REWARDS DRIVE INTENTION TO LEAVE? 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Private sector, clerical & middle managementTotal Rewards Survey (Centre for Excellence in Strategic Rewards ) © Vlerick Business School
 34. 34. WHICH ELEMENTS OF SALARY POLICY DRIVE INTENTION TO LEAVE? 25% 20% 15% 10% 5% 0% Private sector, clerical & middle managementTotal Rewards Survey (Centre for Excellence in Strategic Rewards ) © Vlerick Business School 36
 35. 35. TOTAL REWARDS SATISFACTIONBEST AND WORST SCORING ITEMS High satisfaction Low satisfaction• Flexibility of the working hours • Influence my supervisor has on• Accessibility of the company my pay• Responsibility in my job • Pay for other jobs in my company• Colleagues • How my raises are determined• Autonomy in doing my job • Differences in pay among jobs in the company • How the company administers pay 37 | © Vlerick Business School
 36. 36. 5 FINAL THOUGHTS38
 37. 37. WHAT MAKES PEOPLE PERFORM? Autonomy Mastery Purpose Desire to be Willingness to Profit should self-directed become better not be and making a disconnected contribution from purpose 39 | © Vlerick Business School
 38. 38. "(...) it is not just how much you spend that matters. How you spend also matters.” (E. Lawler III)© Vlerick Leuven Gent Management40 |School
 39. 39. THANK YOU!XAVIER.BAETEN@VLERICK.COM
 40. 40. NathalieCallens (JuridischDistrictsdirecteurGroep S)
 41. 41. WERKEN AAN EEN ACTIEF EN INNOVEREND PERSONEELS-BELEID Nathalie Callens – 13 november 2012 43
 42. 42. MYTHE 1« Ik heb geen personeelsbeleid nodig want mijn personeel is gelukkig. » 44
 43. 43. MYTHE 2« Een actief en innoverend personeelsbeleid kost veel » 45
 44. 44. MYTHE 3« Het heeft geen zin om een innoverendHR-beleid te voeren in tijden van crisis.» 46
 45. 45. MYTHE 4 « Innoveren kan je niet alleen » 47
 46. 46. MYTHE 5« Binnen België kan je niet innoveren op HR. Er zijn teveel wettelijke beperkingen. » 48
 47. 47. CONCLUSIE« het is de opdracht van onze onderneming om onze knowhow en competenties te bundelen en te ontwikkelen om deze rendabel om te zetten in een uniek voordeel voor onze klanten. » 49
 48. 48. Alternatieve verloning 50
 49. 49. Heeft spreken over alternatieveverloning wel zin ? Loonmarge ingevoerd bij KB in 2011 - 2012 Bindend karakter !! (geldboete van 250 tot 5.000 EUR per inbreuk) Welke loonmarge in toekomst ?- Voor 2013 en 2013 : 0 % 51
 50. 50. Wat houdt dit loonmarge in ?? = Geen « loonkostenstijging », dwz- de nominale verhoging van de gemiddelde loonkosten per werknemer in de privé- sector, uitgedrukt in voltijdse equivalenten en zo nodig gecorrigeerd door veranderingen in de gemiddelde jaarlijkse conventionele arbeidsduur- Uitzonderingen : indexering, baremieke verhogingen, toename van personeel, bijdragen in het kader van sectorale sociale pensioenstelsels Quid met- ecocheques,- maaltijdcheques- niet-recurrent voordeel ? 52
 51. 51. ECOCHEQUES Sectoraal voorzien ? 250 EUR per werknemer op jaarbasis “groene” producten of diensten Sociaal en fiscaal vrijgesteld 53
 52. 52. MAALTIJDCHEQUES Cheques of maaltijdvergoeding ? 54
 53. 53. BESTAAN ERNOG ANDERE CHEQUES ? Sport- of cultuurcheques 100 EUR per jaar Geschenkencheques 55
 54. 54. WAT MET ANDERE GESCHENKEN ? Geschenken RSZ Fiscaal Sinterklaas, 35 EUR / jaar + 35 35 EUR / jaar + 35 Kerstmis, EUR per kind ten EUR per kind ten Nieuwjaar laste laste Feest van de onderworpen 35 EUR / jaar + 35 patroonheilige EUR per kind ten laste Verjaardag onderworpen 35 EUR / jaar + 35 EUR per kind ten laste Onderscheiding 105 EUR / jaar 105 EUR / jaar 56
 55. 55. WAT MET ANDERE GESCHENKEN ?Geschenken RSZ FiscaalPensionering 35 EUR per dienstjaar 35 EUR per min 105 EUR en max dienstjaar 875 EUR min 105 EURBrugpensionering onderworpen 35 EUR per dienstjaar min 105 EURJubileum - Min 25 jaar dienst en max 1 bruto- maandloon - Min 35 jaar dienst en max 2 * brutomaandloon 57
 56. 56. WAT MET ANDERE GESCHENKEN ?Geschenken RSZ FiscaalHuwelijkspremie 200 EUR 200 EURGeboortepremie Vrijgesteld mits 50 EUR “aanvullend” 58
 57. 57. NIET-RECURRENTE BONUS Bedrag anno 2013 : 3.100 EUR (RSZ) - 2.488 EUR (fiscaal) Even denken aan de procedure !! Kosten werkgever : 33% bijzondere bijdrage Voordelen :- Enkel RSZ-inhouding 13,07% voor werknemer- Fiscaal aftrekbaar- Telt niet mee voor vakantiegeld, eindejaarspremie- Tijdelijk karakter 59
 58. 58. NIET-RECURRENTE BONUS Concreet :BRUTOBEDRAG : 2.299 EUR BONUSSYSTEEM : 2.299 EUR WERKNEMER ONTVANGT 1.998,52 EUR 1.130,96 EUR WERKGEVER BETAALT 3.057, 67 EUR 3.578,63 EUR 60
 59. 59. KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER Bewijs in hoofde van de werkgever- Kosten ten laste van de werkgever- Veroorzaakt door de uitvoering van arbeidsovereenkomst- Bij voorkeur werkelijke kosten RSZ publiceert lijsten – let : fiscus volgt niet steeds Vermelding op fiscale fiche ! 61
 60. 60. BEDRIJFSWAGENS Vermoeden van privé-gebruik (weerlegbaar) Voordeel alle aard of bijdrage werknemer 62
 61. 61. TANKKAART Vermoeden van privé-gebruik (weerlegbaar) Werkelijke waarde van voordeel RSZ en belast 63
 62. 62. TELEFONIE EN ANDERE COMMUNICATIE Vermoeden privé-gebruik RSZ en fiscaal onderworpen Aan te rekenen voordelen wanneer privé-gebruik:- Telefonie : 12,5 EUR / maand- Internet : 60 EUR / jaar- PC : 180 EUR / jaar 64
 63. 63. Buitenwettelijke kinderbijslag Onderworpen aan BV Aftrekbaar van de vennootschapsbelasting RSZ 50 EUR / maand of 600 EUR / jaar (interne richtlijn RSZ) 65
 64. 64. VERZEKERINGEN VOOR HETPERSONEEL Groepsverzekering- Patronale RSZ-bijdrage 8,86 % !! Hospitalisatieverzekering- Geen fiscale aftrekbaarheid- RIZIV-bijdrage 10% 66
 65. 65. ANDERE VOORDELEN ALLE AARD OFMOTIVATOREN Boodschappendienst Strijkdienst Kinderopvang Personeelskortingen Extra-legaal verlof opleidingen…. 67
 66. 66. Nathalie Callens 056/270.413Nathalie.callens@groups.be 68
 67. 67. Titel Subtitel + auteur 69
 68. 68. Frederic Bulcaen(Gedelegeerdbestuurder TyphoonIndustriële Ventilatie)
 69. 69. HRM in de KMO 21 februari 2013 Belonen & motiveren PRAKTIJKGETUIGENISFrederic Bulcaen - Typhoon
 70. 70. Agenda• Over Typhoon• Pijlers HR beleid bij Typhoon• Verloningsbeleid bij Typhoon• Lessons learned
 71. 71. Voorstelling Typhoon • Milieutechnologiebedrijf actief in luchttechniek, zijnde industriële ontstoffing, pneumatische transportsystemen en afscheidingstechnieken • Opgericht in 1959, verkocht in 1998 aan familiale investeringsgroep, MBO in 2010 • Verticaal geïntegreerd: engineering, productie, montage, onderhoud • Omzet: 8 mio EUR met 53 FTE’s verdeeld over 3 ondernemingen waarvan 1 gevestigd in Nederland (Tilburg)
 72. 72. HR beleid Typhoon • Achtergrond – Geschiedenis – Aard personeel • Bedienden vs arbeiders • Soorten arbeiders • Soorten bedienden – Wat wil mngt bereiken met zijn HR beleid? • Retentie - beleid • “War for talent”
 73. 73. HR beleid - pijlers – Missie/visie/waarden – Fun – Communicatie • Intern • Extern – Verloningsbeleid – Pragmatisch professioneel HR beleid voeren
 74. 74. HR beleid - pijlersOnze Missie Onze Visie• Typhoon, als cleantech bedrijf, draagt bij tot Wij willen: • door continue nieuwe innovatieve producten en systemen te ontwikkelen, een betere luchtkwaliteit, veiligheid en onze status van ervaringsdeskundige op gebied van slijtbestendigheid, procesbeheersing voor industriële energieverbruik en operationele efficiëntie blijven behouden; • de nummer 1 speler blijven in België op gebied van industriële bedrijven, door innovatieve componenten ontstoffingsprojecten in de hout- en spaanderplaatindustrie; • de nummer 1 speler worden in België op gebied van industriële ontstoffing en totaaloplossingen aan te bieden op projecten in de milieu-, voedings- en hernieuwbare energie sector. • de nummer 1 speler worden in de Benelux en Frankrijk op gebied van gebied van luchttechniek • pneumatische transportsystemen; een belangrijke wereldwijde verdeler worden van kwalitatieve filters en waarbij we de klant van concept tot en met ventilatoren; • onze kennis van ontstoffing exploiteren door de belangrijkste opstart van de installatie begeleiden. standaardonderdelen van ontstoffingsinstallaties via dealernetwerken te verkopen binnen Europa;• Typhoon is al meer dan 50 jaar een • omwille van onze nieuwe state-of-the-art productiefaciliteit een competitieve betrouwbare partner van de industrie en onderaannemer zijn voor metaalbewerking (lasersnijden, rollen en lassen); • duurzame partnerships uitbouwen met onze klanten voor onderhoud en bijgevolg kunnen klanten ook bij ons terecht service op geleverde installaties en producten op basis van een WIN-WIN filosofie; voor elk afzonderlijk aspect, zoals engineering, projectbegeleiding, montage, • de arbeidstevredenheid van onze onderhoud en herstelling, verkoop losse medewerkers optimaliseren via: onderdelen of plaatbewerking. – aangename en veilige werkomstandigheden, – de mogelijkheid om hun vaardigheden te ontwikkelen, – een aantrekkelijk loon.
 75. 75. HR beleid - pijlersOnze Waarden Beroepsernst Het streven naar uitmuntendheid, het correct naleven van de afspraken, de stiptheid op het werk en de aandacht voorKwaliteit kostenbesparing worden gewaardeerd.De continue verbetering van de kwaliteit van onze systemen, Bescheidenheid en gastvrijheidproducten en van onze service vormt één van de grondslagen Onze organisatie wenst zich te kenmerken doorvan ons beleid. bescheidenheid en gastvrijheid.Zin voor initiatief en innovatie Ethiek en deontologieHet formuleren van voorstellen tot verbetering van onze Wij houden ons aan de wetten, de decreten en dedienstverlening, van onze werkmethodes en van de werking reglementen. Wij komen onze verbintenissen na en geloven invan onze systemen wordt aangemoedigd binnen onze integriteit, rechtvaardigheid, objectiviteit en loyaliteit.organisatie. Duurzame ontwikkelingTeamgeest Milieuzorg, slijtvastheid van onderdelen, rationeelWij zijn overtuigd dat samenwerking bijdraagt tot energiegebruik, vermindering van de overlast tijdens hetprestatieverhoging en arbeidsvreugde. Teamgeest impliceert produceren, monteren en onderhouden van onze systemenonder meer het delen van zijn ervaring, kennis en zijn themas die onze bijzondere aandacht genieten.vakbekwaamheid met collegas. Ruimdenkendheid en verdraagzaamheidWederzijds vertrouwen en respect Ons bedrijf streeft naar openheid en verwerpt elke vorm vanWij beschouwen respect als een essentiële waarde in onze discriminatie. Op voorwaarde dat de elementaireomgang met klanten, leveranciers, personeel, aandeelhouders bedrijfswaarden worden nageleefd, zal een te goeder trouwen zakenpartners. gemaakte vergissing niet worden gesanctioneerd.
 76. 76. HR beleid - pijlers Fun Communicatie • Intern • Extern
 77. 77. HR beleid - verloning Principes Middelen – Vaste verloning – Eenvoudig – Resultaatsgebonden bonus (CAO90) – Begrijpbaar – Ad hoc incentives – Voorbeeldfunctie – Extra-legale voordelen • Wagen – Niet-financiële voordelen • Gsm / laptop – Niet-financiële voordelen – Motiverend
 78. 78. HR beleid Typhoon Pragmatisch professioneel HR beleid Hoe? Pragmatisch, onderbouwd, consistent Lopende projecten en realisaties: functieprofielen, communicatiebeleid, verloningsbeleid, personeelstevredenheidsbevragingen, exitgesprekken, personeelsinvesteringsplan (functioneringsgesprek => coaching gesprek => evaluatiegesprek) Toekomst muziek: groeipaden, 360°feedback, opleidingsplannen,…
 79. 79. HR beleid - valkuilen
 80. 80. Daniel Stepman(HR-directeur Matexi)
 81. 81. LOONBELEID MATEXI Evolutie 2005 - 2013
 82. 82. vanamateurisme…
 83. 83. …naarprofessionalisme
 84. 84. Residentiële woningbouw &projectontwikkeling
 85. 85. De roots van Matexi in drie woorden WEST-FAMILIEBEDRIJF BOUWSECTOR VLAANDEREN
 86. 86. Finances & Administration Personnel & Organisation Real estate Construction Investments development Brufin Waregem (hoofdkantoor) Eke (hoofdkantoor) West-Vlaanderen Kortrijk Oost-Vlaanderen Depatri Antwerpen Limburg Zulte (hoofdkantoor) Vl. Brabant en Brussel Waals Brabant Luik Bornem (hoofdkantr) Namen Deinze Pulle Vlaanderen West Vlaanderen OostInternational Brussel en Wallonië
 87. 87. Warchau
 88. 88. Een hele mix van looncomponenten (…)
 89. 89. Geen ‘car policy’
 90. 90. Inefficiënt (decentraal) beheer
 91. 91. Gelijkheid loonbeleid M/V?
 92. 92. Geschenkencheques als individuelebonus
 93. 93. Nieuw
 94. 94. Checklist personeelsbeleid Deeltijds  Geboortepremie  Ziektemelding Visitekaartjes  Functioneringsgesprekken  Familiaal verlof Opleidingen  Vaccinatie  Kledij Functieomschrijvingen  Dekking overlijden  Interims Kosten eigen aan werkgever  Aanvullend verlof  Firmawagen Klein verlet  Sollicitatieverlof  Events Contractbijlage wagen  Peterschap  Trekhaak Collectieve bonus  Scholingsbeding  Groepsverzekering Individuele bonus  Outplacement  PDA Eindejaarspremie  Geschenkencheques  Zelfstandigen Tijdskrediet  Bijberoep  Thuiswerken Boetes  Internet thuis  Hospitalisatieverzekerin Huwelijkspremie  Aandelenopties g Sociaal abonnement  Tankkaart  Commissies Uurroosters  Km-vergoeding  Brugpensien Concurrentiebeding  Educatief verlof  Ongevallenverzekering Alcoholbeleid  Laptop  Proefperiode  Maaltijdcheques
 95. 95. Retentie personeel
 96. 96. Bruto-netto optimalisaties RSZ Werkgever RSZ Werknemer Bedrijfsvoorheffing LoonkostBrutoloon Netto Loon
 97. 97. Individuele onderhandelingen met 200medewerkers
 98. 98. Loonbeleid anno 2013
 99. 99. Voorbeeld: aanwerving van een nieuwemanager
 100. 100. Opm: dit document islouter een voorstel toteen eventuelesamenwerking indienstverband en kandus in geen gevalbeschouwd worden alseen bindendearbeidsovereenkomst.
 101. 101. TIP Vermijd een loons-onderhandeling in schijfjes
 102. 102. Car policy systeem: budget versus brutoequivalent
 103. 103. Wagenkeuze i.f.v. CO2-emissie CO 2 150 125 110 100 wagentype
 104. 104. Loonpakket nieuwe manager
 105. 105. Bepalen van het bruto loon Willekeurig Classificaties “à la tête du client” en barema’s
 106. 106. Middle of the road voor KMO’s
 107. 107. Instap: individuele loonsimulaties
 108. 108. Next step: functie benchmarking & policy
 109. 109. Uitgebreide en genormeerdefunctieomschrijvingen TITEL - Functiecode en naam - Externe functietitel - Bench mark functietitel(s) DOEL VAN DE FUNCTIE (actiedomein en verwachte resultaten) PLAATS IN DE ORGANISATIE - Hiërarchische en functionele leiding en rapportering - Direct en indirecte leiding en rapportering - Backup DIMENSIES (omvang, aantallen, budget, looptijden,…) AUTONOME BEVOEGDHEDEN RESULTAATSGEBIEDEN - Domein (wat) - Omschrijvingsresultaatgebied (waarom,doel) - Kerntaken (hoe) CONTACTEN FUNCTIEVEREISTEN - Opleiding en ervaringen - Kennis, vaardigheden, competenties, talen, …
 110. 110. Advanced: gecombineerde loonbenchmarking
 111. 111. Loonpakket nieuwe manager
 112. 112. TIPZorg voor een concrete policy voor forfaitaire onkosten
 113. 113. Tabel toekenning forfaitaire onkostenKosten eigen aan de werkgever Bedrag100% buitendienst firmawagen 100 €50% buitendienst firmawagen 75 €25% buitendienst firmawagen 50 €Af en toe buitendienst eigen wagen 50 €Full home office 150 €Home office (min. 1 dag of min. 3 avonden) 100 €Home office (af en toe) 50 €Middle management 50 €Senior management 100 €
 114. 114. Formele policy forfaitaire onkosten Firmawagen Home Office Management● Bijvullen Olie & ● Inrichting ruimte (hoofdzakelijk in functie van networking)ruitenvloeistof (meubilair) ● abonnement bij bepaalde● Reiniging/ Carwash ● Nutsvoorzieningen verenigingen● Parkeer- of (verwarming en elektriciteit) ● abonnementen opstallingkosten ● Onderhoud professionele magazines,● Cateringkosten ● Eventueel vaste telefoon of tijdschriften en uitgavenonderweg als extra op faxtoestel ● inschrijvings- ofmaaltijdvergoedingen ● Tel/fax communicaties toegangsgelden professionele ● Breedbandverbinding tentoonstellingen, ● Consultatie betalende evenementen, beurzen, … websites voor ● cateringkosten bij meetings beroepsdoeleinden met werknemers of relaties ● Eventueel vaste PC ● kleine onkosten bij ● Printer en toners uitnodigingen van klanten voor ● Papier recepties, sportieve en socio- ● Klein burotica culturele evenementen ● Kleine persoonlijke geschenken aan relaties
 115. 115. Loonpakket nieuwe manager
 116. 116. GSM of PDA? Synchronisatie mails, contacts & agenda
 117. 117. TIPZorg voor email & internet policies
 118. 118. PDA of iPhone?
 119. 119. GSM/PDA iPHONE12,5 € bruto VAA 12,5 € netto VAA
 120. 120. Toekenningspolicies DEELTIJDSE CATERING N
 121. 121. Collectieve bonusregeling ● Groepsresultaten ● Resultaten Matexi ● Klantentevredenheid
 122. 122. Bruto-netto optimalisatie RSZ Werkgever RSZ Werknemer Bedrijfsvoorheffing LoonkostBrutoloon Netto Loon
 123. 123. Collectieve bonus RSZ Werkgever Geen RSZ Werknemer Geen Loonkost BedrijfsvoorheffingBrutoloon Netto Loon
 124. 124. Collectieve bonus RSZ Werkgever LoonkostBruto Netto Loonloon = Netto
 125. 125. Nieuwe regeling collectieve bonus 2013 RSZ Werkgever RSZ Werknemer Geen Loonkost BedrijfsvoorheffingBruto Netto Loon
 126. 126. Nieuwe regeling collectieve bonus2013 RSZ Werkgever RSZ Werknemer LoonkostNetto < Netto LoonBruto
 127. 127. TIP Stel eencontractbijlage op voor elke individuelebonusregeling
 128. 128. Pensioenverzekering – cafetaria-principe Premievrijstelling Invaliditeit OverlijdenBudget Pensioen
 129. 129. HospitalisatieverzekeringDekkingen Aansluiting Aansluiting Wachttijden en kinderen partnerfranchise
 130. 130. Conclusies
 131. 131. DENK NA OVER DE POLICIES PER ONDERDEEL EN HUN ONDERLINGE VERBANDEN....
 132. 132. SCHAT DE WORKLOAD VOORAF GOED IN
 133. 133. VOORZIE EEN GEPASTE AUTOMATISERING
 134. 134. WERK MET CHECKLISTS (IN / UIT DIENST)
 135. 135. COMMUNICEER OVER JE AANBOD
 136. 136. En nu aan de slag!
 137. 137. Rachid Boumalek(HRM-adviseurUnizo)
 138. 138. Creatief Belonen en motiveren bij KMO’s Rachid BoumalekFebruary 22, 2013© Unizo
 139. 139. Belonen en motiveren bij KMO’s:Een uitdaging• Competitief blijven op de arbeidsmarkt• Loonkost beperkt houden• Loon niet als positieve motivator• Troeven uitspelen• 11 vuistregels voor kmo’sFebruary 22, 2013© Unizo 152
 140. 140. Belonen en motiveren bij KMO’s:11 vuistregels1) Zorgen voor een motiverend Loonbeleid:• sluit aan bij visie/missie Strategie• Waardeert cruciale aspecten• Is duurzaam• TransparantFebruary 22, 2013© Unizo 153
 141. 141. Belonen en motiveren bij KMO’s:11 vuistregels2) Medewerkers zijn tevreden over hun job:• Rijke inhoud van de functie• Taakvariatie• Meer verantwoordelijkheden• Goede werkomstandighedenFebruary 22, 2013© Unizo 154
 142. 142. Belonen en motiveren bij KMO’s:11 vuistregels3) correcte worklife balance• Flexibele werkuren• Thuis werken• Andere manieren om dichter bij huis te werkenFebruary 22, 2013© Unizo 155
 143. 143. Belonen en motiveren bij KMO’s:11 vuistregels4) Coach uw medewerker:• Nieuwkomers (peter-meterschapsformule)• Groei gesprekken en functioneringsgesprekkenFebruary 22, 2013© Unizo 156
 144. 144. Belonen en motiveren bij KMO’s:11 vuistregels5) Biedt groeimogelijkheden• Investeer in opleiding en ontwikkeling• Biedt carrièreperspectieven• Stimuleer creativiteit en ontplooiingFebruary 22, 2013© Unizo 157
 145. 145. Belonen en motiveren bij KMO’s:11 vuistregels6) Communiceer en informeer• Open, eerlijk en ongedwongen communicatie• Duidelijke afspraken maken• Goed en tijdig op de hoogte brengen• Zorg voor multi-channeling• Plan overlegmomentenFebruary 22, 2013© Unizo 158
 146. 146. Belonen en motiveren bij KMO’s:11 vuistregels7) Betrek medewerkers bij beslissingen• Inspraak in werkzaamheden• Sta open voor ideeën8) Stel realistische en concrete doelen• Wees specifiek• Subdoelen die te overzien zijn9) Geef vertrouwen• Aanwezigheid van autonomie• Periodieke evaluatiesFebruary 22, 2013© Unizo 159
 147. 147. Belonen en motiveren bij KMO’s:11 vuistregels10) Complimenteer en waardeer• Erkenning voor de geleverde bijdrage• Wees specifiek• Doe het onmiddellijkFebruary 22, 2013© Unizo 160
 148. 148. Belonen en motiveren bij KMO’s:11 vuistregels11) Zorg voor een goede werksfeer• Problemen meteen aanpakken• Organiseer activiteiten• Attenties• Sta open voor kritiek en vraag feedback• Moedig werknemers aan om zich uit te sprekenFebruary 22, 2013© Unizo 161
 149. 149. Meer tips? www.hrmcoach.beWillebroekkaai 37 – 1000 Brussel| T: 02 21 22 534 |GSM: 0499 51 71 28 rachid.boumalek@unizo.beFebruary 22, 2013© Unizo 162
 150. 150. Bedankt voor uw aandacht! Rachid BoumalekFebruary 22, 2013© Unizo

×