Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Velfærdsteknologi til ældreplejen

736 views

Published on

Præsentation af et innovationsprojekt om udvikling af ny velfærdsteknologi til den personlige pleje i ældreplejen

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Velfærdsteknologi til ældreplejen

 1. 1. Udvikling af ny velfærdsteknologi isamarbejde med kommuner ogvirksomheder – ved projektleder Line Groes ”Det kan være, at der kommer nogle rigtig smarte hjælpemidler, når vi bliver rigtig gamle!” - Ældre borger
 2. 2. 1.Projektetsbrændendespørgsmål Hvilke potentialer kan skabes for kommune, medarbejdere og borgere ved at bruge ny velfærdsteknologi i den personlige pleje til ældre borgere?
 3. 3. MålVi vil udvikle en ny velfærdsteknologi tilden personlige pleje i hjemmeplejenMetodeVi vil gøre det ved at inddragebrugere og virksomheder i udviklingen
 4. 4. Projektets succeskriterierPrototyperne skal have potentialer for at:1) spare arbejdskraft og frigøre ressourcer i kommunen2) gøre de ældre mere selvhjulpne og give en positiv erfaring med ny velfærdsteknologi3) forbedre medarbejderens arbejdsmiljø4) kommercialisering og bringes på markedet5) ansøge ABT-fonden
 5. 5. Resultater3 testede prototyper Lemco-flexi Cleanhand ServanteBrugerstudie Materialekatalog (Brugerrejse, personaer, udfordringskort) Læringer og kompetenceudvikling 5 kvalificerede bud på den videre proces
 6. 6. En model for offentlig-privat innovation
 7. 7.  Workshops med borgere og medarbejdere Mapping af personlig pleje Potentialevurdering ved centrale aktører Tidsforbrug ved de forskellige plejesituationer
 8. 8. 2.Indsigter
 9. 9. I alt 19 observationer 14 observationer (7:45-13:00) 2 observationer (15:45-20:00) 1 observation (19:30-23.45) 2 observationer på Søndersøhave PlejeboligI alt 17 interview 9 ældre borgere (6 kvinder og 3 mænd) 7 hjemmehjælpere (6 dag og 1 aften) 1 pårørende
 10. 10. Afvikling af hjemmet ”det er også fordi, man er så afhængig af hjælp, og der kommer nogen rendende hele tiden. Jeg føler faktisk først, at det er mit eget hjem kl. 9 om aftenen.. Og manved, at der ikke kommer nogen hele tiden.” Ældre borger
 11. 11. Afvikling af hjemmet
 12. 12. Hjem vs. arbejdspladsHvad er god hjælp til personlig pleje?”Når der er de hjælpemidler manskal bruge” – Medarbejder
 13. 13. Vask foregår hvor der er adgang til vand ”fx hårvask, og det gjorde vi i køkkenvasken, for der var det bedst at stå for hjemmehjælpen, for jeg kunne jo ikke holde balancen selv, så jeg blev nødt til at holde fast, så jeg kunne ikke både holde fast og vaske håret selv.”- borger
 14. 14. Opbevaring i hjemmet – på klaveret”En god hjemmehjælp er en, som kan tageansvar for, hvad der skal gøres, og at manikke hele tiden skal fortælle hvor kludeneer, de ved det.” - ældre borger
 15. 15. Opbevaring i hjemmet – på køkkenbordet
 16. 16. Både medarbejder og borgersætter pris på den personligepleje Gruppeinterview med medarbejdere: ”hvad vil I gerne slippe for i jeres arbejde?” ”du får os ikke til at sige den personlige pleje” - medarbejderDet giver kropsligt velvære for borgeren og er menings-givende for medarbejderen
 17. 17. Mange ældre vil gerne klare sig selv – og finder selv løsninger
 18. 18. Hjælp skaber behov for mere hjælp ”Alle vil gerne hjælpe mig, men så sir jeg: Jeg kan selv!” - Ældre borgerBorgere gør mindre selv og får hjælp til ting, som de ikke førhavde behov for.
 19. 19. Badeværelser er ofte utilgængelige –enten på en anden sal eller små
 20. 20. Resultat:5 innovationsspor1. Mere hjælp til selvhjælp2. Kropsligt velvære3. Værelser med vand – vask i eget hjem4. Tøj – at kunne tage (noget) tøj på5. Støttestrømpe-proces
 21. 21. 3.Udvikling af tre prototyper1. Lemco-flexi2. Cleanhand3. Servante
 22. 22. Idéudvikling
 23. 23. Rekruttering afvirksomheder1. Screening af danske velfærdsteknologivirksomheder og væksthusenes netværk.2. Invitation til workshop i icph i foråret 2010. Invitationen blev sendt bredt ud til mange forskellige typer virksomheder (ca.200). I alt deltog 40 virksomheder i workshoppen.3. Screening af relevante virksomheder på årets Rehab-messe i Bella Centret i foråret 20104. Idéudviklingsworkshop i sommeren 2010 med Eye-D (design- og produktudviklingsfirma). Eye-D hyret til at finde en producent med kontakter til hjælpemiddelbranchen.5. Kontakt til hjælpemiddelproducenter i efteråret 2010. Telefon og direct mail.6. Pressemeddelelse i efteråret 2010 med efterlysning af samarbejdspartnere til projektet.7. Prototype-workshop i efteråret 2010 med to mindre virksomheder
 24. 24. Udfordringer med at inddragevirksomheder i udviklingenaf ny velfærdsteknologi1. Foretrækker at sælge deres hyldevare2. Kræver en moden prototype / eksisterende teknologi3. Finanskrisen – lav risikovillighed og lille kapital4. Låste produkt-portoføljer 1-2 år frem5. Ønsker penge til udvikling eller en garanti for køb efterfølgende6. Vil have ideerne eksklusivt - sensitive overfor IPR7. Lang beslutningstid8. Uklart forretningspotentiale
 25. 25. FASE 4 & 5: ALLIANCE & POTENTIALEUdviklings- & testforløb for den moderne servante og cleanhand PRODUKTION PRODUKT I Mockup Indsigt &IDÉ Prototyping Mockups Bruger forbedrings PROOF OF workshop færdiggøres test workshop KONCEPT Idéer omformes 3 x mockup- Mockup Læring Kommunerne til mockups, prototyper prototyper testes indarbejdes i præsenteres for der kan testes produceres mock-up koncepterne prototyperRESSOURCER UGE 41 UGE 42-45 UGE 44-47 UGE 48 UGE 50Kommunen 2 dage 1-3 dag 0,5 dagVirksomhed 1 dag 0,5 dag 0,5 dag 0,5 dagDesign 2 dage 1-2 uger 0,5 dag
 26. 26. Mockup prototyping workshop hos CPH DesignFra idé til kravspecifikationer…til mockup …til scenarie & ’test’
 27. 27. 3x mockups
 28. 28. Fra mockupTil prototype
 29. 29. 4. Test af Cleanhandog servante
 30. 30. Test af Clean Hand
 31. 31. TestpersonerClean Hand er afprøvet hos:6 borgere i Gentofte Kommune5 borgere i Gladsaxe Kommune
 32. 32. Hvordan modtagesClean Hand?Medarbejderne er meget positive over for CleanHand og deltagelse i afprøvningen ”De ser dog nogle udfordringer ved børstens design, da den umiddelbart ikke synes bøjelig nok til at kunne bruges af de ældre borgere”De fleste borgere tager godt imod Clean Hand ”De vil gerne afprøve nye teknologier med henblik på at blive mere selvhjulpne”
 33. 33. ”Den er dejlig”(Birthe, Gladsaxe)”Det er en rigtig god idé medting, der kan gøre os mereselvhjulpne” (Lotte, Gentofte)“Ej, det er altså ikke rigtig nogetfor mig. Jeg vasker mig fint nokselv”(Inge, Gladsaxe)
 34. 34. Potentialer for selvhjulpenhedHvis den videreudvikles som den er tænkt (med vand og sæbe integreret) i kombination med de forbedringer testen har vist –har den potentiale for at hjælpe de borgere, som ikke kan komme på badeværelsetDisse borgere vil dog typisk stadig have brug for hjælp til andet –så besøget kan ikke afskaffes
 35. 35. Test af Servante
 36. 36. Testpersoner Testet i tre private hjem á ca. 1 uges varighed
 37. 37. Hvordan modtagesServanten?Både medarbejderne og borgere har modtaget den positivt.Især medarbejdere har givet positiv feedback, har hurtigt taget den i brug og oplever at den kan lette deres arbejde.Begge servanter opfattes moderne og flotte, og ingen synes, at de minder om fx et hospitalsmøbel.
 38. 38. ”Hvis ikke vi havde servanten, havde vikun det lille vakkelvorne bord derovretil at stille tingene på. Så servanten ermeget bedre”(Hjemmehjælper, Gentofte)”Servanten gør vores arbejde megetlettere, for vi skal ikke have Karen helevejen ud til badeværelset for at kunnevaske hende. …vi kommer virkelig til atsavne den, når I fjerner den”(Hjemmehjælper, Gentofte)”Det er fedt at vide, at alt er samletheri. Det er nogle gode store skuffer.Og så har den en god højde til at stillevandfadene på.” (Hjemmehjælper,Gladsaxe)
 39. 39. ”Det er godt nok, at jeg ikke skal ud på badeværelset, mendet er mest for pigernes [hjemmehjælpernes] skyld, at jeggerne vil have den.” (Borger, Gentofte)
 40. 40. Potentialer for selvhjulpenhedAt have en servante i borgerens hjem kan i høj grad lette medarbejdernes arbejde og være tidsbesparende ” Ved hjælp af servanten behøver de ikke at få borgeren ud på badeværelset, de har altid en fri arbejdsflade til rådighed, og de kan altid finde deres arbejdsredskaber i servantens skuffer”Servanten kan i mindre grad gøre borgerne mere selvhjulpne ”For nogle borgere vil det være en stor fordel, at de ikke behøver at komme ud til badeværelset for at blive vasket. Borgerne glæder sig ved, at servanten letter medhjælpernes arbejde”
 41. 41. Målgruppenfor clean handBorgere der…1. ikke bruger ble2. ikke er mobile/trygge nok ved at bruge badeværelset3. ikke er for hygiejnekrævende4. er motiverede for at være rene5. kan opretholde en daglig rutine
 42. 42. Målgruppenfor servantenEt arbejdssted (hjem) der…1. har en kompliceret adgang til vand2. får besøg af mange forskellige hjælpere3. har spildtid i forhold til at lede efter ting4. har spildtid i forhold til, at der mangler ting
 43. 43. 5Andrelæringspunkterog udfordringer
 44. 44. Andre læringer Værdi i samarbejde med en anden kommune Værdi i inddragelse af borgere og forskellige faggrupper i udviklingsprocesser – respekt for hinandens faglighed Langt fra en god ide til produkt Blik udefra udfordrer fordomme og kan give nye indsigter Kompetenceudvikling – processen (fra behov til prototype).
 45. 45. Udfordringer ved at udvikle nyvelfærdsteknologi til denpersonlige pleje1. ”Alle borgere er unikke” – medarbejdere har svært ved at give nogle generelle karakteristika2. Det handler om krop3. Data borgernes behov er svære at tilvejebringe4. Brugerne er udfordrende ift. brugercentreret innovation.5. Manglende incitament for brugerne6. Teknologien skal fungere i et samspil ml. en borger og en medarbejder7. Innovation i en driftspresset organisation
 46. 46. 6Fem anbefalingertil den videre proces
 47. 47. ” Robotter kan ikke erstatte den personlige kontakt – men lige det der med de nye toilette kunne nok være OK” - Ældre borger
 48. 48. ”Ingenting kommerud af ingenting.Undtagen lommeuld” Storm P.Kontakt Line Groesfor yderligere information

×