Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

стратегія харкова га

207 views

Published on

Центр гендерної культури

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

стратегія харкова га

 1. 1. Центр гендерної культури
 2. 2. відповідність; наповненість; прозорість; активність КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
 3. 3. Критерії оцінювання: соціально - економічні показники; тривалість життя та здоров’я; доходи та доступ до ресурсів; рівень зайнятості та безробіття; рівень та якість освіти; споживацька спроможність; екологічна культура та оточуюче середовище; безпечний простір для життя МІЖНАРОДНІСТАНДАРТИ
 4. 4. Показники ІЛР (індексу людського розвитку): очікувана тривалість життя; рівень грамотності населення;  рівень життя, оцінений через ВНД на душу населення МІЖНАРОДНІСТАНДАРТИ
 5. 5. 2010 р. - нові коригуючі) індикатори: індекс людського розвитку, скоригований з урахуванням рівня соціально-економічної нерівності (ІЛРН); індекс гендерної нерівності (ІГН); індекс багатовимірної бідності (ІББ) МІЖНАРОДНІСТАНДАРТИ
 6. 6. Країна Коефіцієнт Ранг 25 Словенія 0,016 1 3 Швейцарія 0,028 2 6 Німеччина 0,041 3 4 Данія 0,048 4 23 Австрія 0,053 5 14 Швеція 0,055 6 5 Нідерланди 0,062 7 21 Бельгія 0,063 8 1 Норвегія 0,067 9 27 Італія 0,068 10 Рейтинг країн за індексом гендерної нерівності (ІГН):
 7. 7. смертність при народженні; рання вагітність; доля кількості жінок у парламенті; наявність середньої освіти (співвідношення чоловіків до жінок); зайнятість працездатного населення (співвідношення чоловіків до жінок) ІНДЕКСГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ
 8. 8. Країна Індекс гендерної нерівності Смертність при народженні Рання вагітність Доля місць у парламе нті Зайнятість працездатного населення ж ч 107 Молдова 0,248 50 21 29,3 20,8 37,6 44,2 45 Бахрейн 0,265 51 22 13,8 15 39,2 86,9 56 Казахстан 0,267 52 26 29,9 20,1 67,7 77,9 52 Оман 0,275 53 11 10,6 9,6 29 82,6 50 Россійська Федерація 0,276 54 24 25,7 14,5 57,1 71,7 8 Сполучені Штати Америки 0,28 55 28 31 19,4 56,3 68,9 39 Саудівська Аравія 0,284 56 16 10,2 19,9 20,2 78,3 81 Україна 0,286 57 23 25,7 11,8 53,2 66,9 55 Багамські острови 0,298 58 37 28,5 16,7 69,3 79,3
 9. 9. Доповідь про людський розвиток 2015: «Праця задля людського розвитку»
 10. 10. «Головний акцент у стратегіях, що спрямовані на потреби трудящих, має бути зроблений на забезпеченні прав, пільг, соціального захисту та недопущенні нерівності» Доклад про людський розвиток 2015
 11. 11. Цілі сталого розвитку до 2030 року: 1. Повна ліквідація бідності у всіх її формах 2. Ліквідація голоду 3. Забезпечення здорового способу життя 4. Забезпечення якісної освіти й можливості навчання протягом усього життя для всіх 5. Забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей всіх жінок і дівчаток 6. Забезпечення наявності і раціональне використання водних ресурсів і санітарії для всіх 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких й сучасних джерел енергії для всіх 8 Сприяння неухильного, стійкого економічного зростання, повної і продуктивної зайнятості і гідної роботи для всіх 9 Створення міцної інфраструктури
 12. 12. Мета проекту : налагодження системної роботи в сфері неформальної гендерної освіти, в основі якої лежить ідея Lifelong Learning – освіта протягом усього життя
 13. 13. Створення об’єднаної платформи для підвищення рівня гендерної культури  об’єднання зусиль НГО, державних установ та громадськості для посилення ролі жінок в українському суспільстві;  проведення екскурсій до Центру гендерної культури з відвідуванням тематичних виставок та до Музею жіночої та гендерної історії – Gendermuseum;  організація навчання з питань державної гендерної політики;  проведення індивідуальних та групових консультацій з теоретичних та практичних питань з гендерної тематики;  організація відкритих заходів з гендерної тематики для НГО, розвиваючих центрів, інноваційних програм та клубів. ПОСЛУГИЦЕНТРУ
 14. 14. Розвиток та підтримка жіночого лідерства  розвиток власного потенціалу;  налагодження комунікацій та партнерських відносин ;  участь в процесах миробудування;  медіаграмотність ;  фінансова грамотність ;  лідерство на користь громаді . ПОСЛУГИЦЕНТРУ
 15. 15. Міжкультурна комунікація  створення центру інформації про гендерні трансформації в Україні, про український жіночий та феміністичний рух, про діяльність Gendermuseum ;  участь у міжнародних проектах . ПОСЛУГИЦЕНТРУ
 16. 16. – ЦЕ ЦІКАВО – ЦЕ ВАЖЛИВО – ЦЕ ДЛЯ ВСІХ
 17. 17.  Наші контакти: вул. Ковальська, 9 Тел. 057-731-11-13 050-403-13-25 www.genderculturecentre.org

×