Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Цілі глобального розвитку: соціокультурний аспект

448 views

Published on

Роль бібліотек у розвитку Цілей Сталого Розвитку та виклики, які постають перед ними

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Цілі глобального розвитку: соціокультурний аспект

 1. 1. ЦІЛІ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТУ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР ДИРЕКТОРІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ СИСТЕМ ТА ЗАВІДУВАЧІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Тернопіль 2018
 2. 2. Цілі сталого розвитку ООН - що це Цілі Сталого Розвитку (ЦСР) були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році. Цілі розвитку людства у різних сферах до 2030 року у 193 країнах,що стосуються всіх аспектів життя суспільства Універсальні та взаємопов’язані, вимагають комплексного підходу. Охоплюють соціальну, економічну та екологічну складові розвитку людства Все, що робить ООН у світі, підпорядковано Цілям сталого розвитку
 3. 3. Сталий розвиток — це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їх результати та вибрати найбільш оптимальний.
 4. 4. ГЛОБАЛЬНА ВІЗІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ГАЛУЗІ Глобальні виклики, які постають перед бібліотеками: 1. забезпечення доступу до інформації 2. охорона культурної спадщини 3. загальна грамотність 4. доступ до інформації та комунікаційних технологій (ICT)
 5. 5. WWW.SDGCOMPASS.ORG
 6. 6. БІБЛІОТЕЧНА МАПА СВІТУ • Всього бібліотек – понад 1 млн. 800 тис. • Всього бібліотекарів – понад 1 млн. • Всього зареєстрованих користувачів – понад 720 млн. • Всього фізичних відвідувань – близько 3 млрд. 300 млн.
 7. 7. БІБЛІОТЕКИ І ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ООН ДО 2030 р. • Бібліотеки – ключові інституції, що сприяють досягненню Глобальних цілей сталого розвитку • Важливо включити бібліотеки до порядку денного при розробці регіональних планів розвитку • Необхідно показати, як бібліотечні послуги (існуючі та нові) сприяють і сприятимуть реалізації Глобальних цілей сталого розвитку
 8. 8. Цілі сталого розвитку ООН – адаптація в Україні Головний принцип ЦСР: “Нікого не залишити осторонь” 2016 – національні консультації за участі представників міністерств, відомств та урядових установ, агентств ООН в Україні, міжнародних організацій, бізнес-спільноти, експертного середовища, громадських організацій та громадянського суспільства. Понад 800 фахівців працювали над питанням адаптації цілей сталого розвитку ООН в Україні, з урахуванням специфіки національного розвитку.
 9. 9. Цілі сталого розвитку ООН – адаптація в Україні Україна активно взяла участь у напрацюванні Цілей. За ініціативи ООН, разом з урядом, державними установами минулого року в 10-ти містах України відбулося обговорення з громадянським суспільством, що люди очікують від Цілей сталого розвитку Цілі, що найбільше цікавлять українців
 10. 10. П’ять кроків для реалізації цілей
 11. 11. Що потрібно для досягнення ЦСР? 1. Знання. 2. Ресурси. 3. Партнерство.
 12. 12. 1.Подолання бідності в усіх її формах та усюди. • Доступ до інформації та ресурсів, що уможливлюють покращення людиною свого життя. • Можливості оволодіння новими навичками, потрібними для освіти та працевлаштування. • Інформації уряду, громадянському суспільству, бізнесу для прийняття рішень щодо боротьби з бідністю.
 13. 13. 2.Досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства, подолання голоду. • Інформація про дослідження із сільського господарства, надання даних про більш продуктивні та сталі рослини. • Надання доступу сільгоспгосподарям до онлайнових ресурсів, зокрема щодо цін на місцевих ринках, прогнозу погоди, інформації про нове обладнання.
 14. 14. 3.Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю всіх у будь-якому віці. • Надання інформації про систему медичних послуг. • Публічний доступ до інформації про здоров'я і здоровий спосіб життя, допомагаючи людям залишатися здоровими.
 15. 15. 4. Забезпечення всеохопної і справедливої якісної освіти та заохочення до навчання впродовж усього життя для всіх • Допомога спеціальних працівників, які опікуються ранньою грамотністю та навчанням протягом життя. • Доступ студентам до інформації та результатів досліджень. • Інклюзивний простір, де вартість не перешкоджає отриманню нових знань та навичок.
 16. 16. 5. Забезпечення гендерної рівності • Безпечне і гостинне місце для зустрічей і спілкування. • Програми і послуги для задоволення потреб жінок і дівчат, зокрема щодо їхніх прав чи здоров'я. • Доступ до інформації та інформаційно- комунікаційних технологій, що допомагають жінкам опановувати бізнесові навички.
 17. 17. 6,7. Чиста вода та належні санітарні умови. Використання відновлювальної енергії. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів • Доступ до якісної інформації, що сприяє реалізації місцевих проектів із раціонального використання водних ресурсів та щодо санітарії. • Вільний і надійний доступ до електроенергії для читання, навчання та роботи. • Доступ місцевій владі, дослідникам, бізнесменам і власникам нерухомого майна до інформації , що стосується сучасної відновлювальної енергії.
 18. 18. 8. Сприяння сталому економічному зростанню, продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх • Доступ до інформації та можливості для оволодіння навичками, необхідними для пошуку та отримання роботи, досягнення успіхів на кращій роботі.
 19. 19. 9. Створення інфраструктури, сприяння всеохопній і сталій індустріалізації та інноваціям. • Розгалужена інфраструктура публічних бібліотек та досвідчених бібліотечних фахівців. • Гостинний та інклюзивний публічний простір. • Доступ до інформаційно- комунікаційних технологій, зокрема швидкісного Інтернету, якого може не бути в інших місцях.
 20. 20. 10. Зменшення нерівності всередині країн і між ними • Нейтральне та гостинне середовище, відкрите для навчання всім, включно з особливими групами, такими як мігранти, біженці, меншини, корінне населення, люди з інвалідністю. • Рівний доступ до інформації, що підтримує соціальне, політичне та економічне залучення.
 21. 21. 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, бо є інституціями: • яким довіряють як таким, що віддані промоції залучення до культури та взаєморозуміння; • які документують і зберігають для наступних поколінь культурне надбання.
 22. 22. 12-15. Відповідальне споживання. Захист планети. Забезпечення життя під водою. Забезпечення життя на землі. • Сприяння поширенню інформації про обмін матеріалами щодо зменшення відходів. • Надання історичних записів щодо змін узбережжя та використання земель. • Надання даних досліджень щодо зміни клімату для формування відповідної політики. • Інформування місцевих структур для прийняття рішень щодо мисливства, риболовства, використання земель, раціонального використання водних ресурсів.
 23. 23. 16. Сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх • Публічний доступ до інформації про уряд, громадянське суспільство та інші інституції. • Навчання навичок, необхідних для розуміння та використання цієї інформації. • Інклюзивне, політично нейтральне середовище для людей, де вони можуть збиратися та організовуватися.
 24. 24. 17. Зміцнення засобів реалізації й активізація глобального партнерства для стійкого розвитку. • Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи глобальну мережу інституцій, укорінених у громадах, з метою підтримання планів місцевого розвитку.
 25. 25. Дякую за увагу !

×