Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Освіта дорослих - основні
тенденції в Україні та Європі
Наталія Гущина, начальник відділу
неформальної та інформальної осв...
Освіта впродовж життя
(lifelong learning)
всебічна навчальна діяльність, яка здійснюється на
постійній основі з метою полі...
Види освітньої діяльності:
Інформальна
(І)
Нефор
мальна
(Н)
Формал
ьна (Ф
Головні цілі lifelong learning:
активна громадянська позиція і
конкурентоспроможність на ринку праці
"Людина є головним єв...
Концепція неперервної освіти ЄС
«Меморандум освіти впродовж життя»
(A memorandum of Lifelong Learning)
Лісабонський саміт ...
Принципи освіти дорослих:
доступність для всіх
безперервність і наступність
врахування особливостей
взаємозв'язок Ф Н І
де...
Анкетування українських педагогів
Анкетування
Анкетування
Освіта дорослих в Україні
Конституція України,
Закони України:
«Про освіту»,
«Про загальну середню освіту»,
«Про вищу осві...
Освіта дорослих в Україні
Проект Закону про освіту
Стаття 9. Особа реалізує своє право на освіту
впродовж життя шляхом формальної,
неформальної та і...
Із проекту Закону про освіту:
Неформальна освіта - організована освіта з метою
здобуття нових знань, умінь та інших компет...
Освіта дорослих в Україні: головні проблеми
недосконала нормативно-правова
база
невизначеність статусу освіти
дорослих
низ...
Освіта дорослих в Україні
Загальна мета DVV International в
Україні (Представництво німецької
(неурядової) організації Нім...
цифрової
грамотності
Відділ неформальної та інформальної
освіти для дорослих ІМЗО МОН
розвитку мислення,
спілкування і
спі...
Наша місія
сприяння розвитку неформальної освіти дорослих з метою їх
самореалізації, особистісного, культурного, творчого ...
Основні завдання
● проаналізувати існуючу ситуацію і виявити
ключові тенденції та перспективні напрямки
розвитку освіти до...
Форми неформальної освіти
тренінги, круглі столи,
конференції, семінари,
літні школи, педагогічні
спільноти, форуми,
вебін...
Географія заходів
Проекти, спільноти, громадська
діяльність, співробітництво
Офіційна сторінка у Facebook
1000+ людей підписані на новини сторінки
Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 36,
к. 208
044-248-18-16
www.imzo.gov.ua
eduadult@imzo.gov.ua
eduadult@gmail.c...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Освіта дорослих - основні тенденції в Україні та Європі

Наталія Гущина, начальник відділу неформальної та інформальної освіти для дорослих ІМЗО МОН України

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Освіта дорослих - основні тенденції в Україні та Європі

 1. 1. Освіта дорослих - основні тенденції в Україні та Європі Наталія Гущина, начальник відділу неформальної та інформальної освіти для дорослих ІМЗО МОН України
 2. 2. Освіта впродовж життя (lifelong learning) всебічна навчальна діяльність, яка здійснюється на постійній основі з метою поліпшення знань, навичок і професійної компетентності Європейська стратегія зайнятості, 1997 0 роки рівні, види здобуття, форми освіти
 3. 3. Види освітньої діяльності: Інформальна (І) Нефор мальна (Н) Формал ьна (Ф
 4. 4. Головні цілі lifelong learning: активна громадянська позиція і конкурентоспроможність на ринку праці "Людина є головним європейським досягненням, отже, центральним елементом будь-якої політичної діяльності ЄС" "Безперервна освіта має стати головною політичною програмою громадянського суспільства, соціальної єдності та зайнятості" European Council Presidency Conclusions, Лиссабон, 2000 10 20 30 50 60 70 80 90 10040
 5. 5. Концепція неперервної освіти ЄС «Меморандум освіти впродовж життя» (A memorandum of Lifelong Learning) Лісабонський саміт Європейської Ради 2000 року Дошкільна - загальна середня – позашкільна - професійна - вища - освіта дорослих 10 20 30 50 60 70 80 90 10040
 6. 6. Принципи освіти дорослих: доступність для всіх безперервність і наступність врахування особливостей взаємозв'язок Ф Н І державна підтримка
 7. 7. Анкетування українських педагогів
 8. 8. Анкетування
 9. 9. Анкетування
 10. 10. Освіта дорослих в Україні Конституція України, Закони України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Проект «Про молодь» Національна доктрина розвитку освіти, Програма «Освіта XXI століття», Указа Президента України “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”
 11. 11. Освіта дорослих в Україні
 12. 12. Проект Закону про освіту Стаття 9. Особа реалізує своє право на освіту впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Держава визнає всі ці види освіти, підтримує суб’єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні послуги, а також заохочує до здобуття освіти усіх видів. Стаття 17. Освіта дорослих є складовою навчання впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожного громадянина України на безперервне навчання; органічно поєднується з усіма іншими ланками неперервної освіти з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку, особистісних потреб та потреб економіки.
 13. 13. Із проекту Закону про освіту: Неформальна освіта - організована освіта з метою здобуття нових знань, умінь та інших компетентностей, що не передбачає здобуття визнаних державою кваліфікацій за рівнями освіти та отримання документа про освіту, встановленого законодавством України.
 14. 14. Освіта дорослих в Україні: головні проблеми недосконала нормативно-правова база невизначеність статусу освіти дорослих низький рівень співпраці між ДУ, НДО і соціальними партнерами відсутність у переліку пріоритетних завдань МОН відповідних структур Недостатня професіоналізація кадрів, які працюють з дорослими
 15. 15. Освіта дорослих в Україні Загальна мета DVV International в Україні (Представництво німецької (неурядової) організації Німецьке об'єднання народних університетів) - поліпшення якості життя за допомогою розвитку Освіти Дорослих і Навчання протягом усього життя в Україні. Українська асоціація освіти дорослих Підготовка професіоналів в галузі освіти дорослих
 16. 16. цифрової грамотності Відділ неформальної та інформальної освіти для дорослих ІМЗО МОН розвитку мислення, спілкування і співробітництва мистецтв і ремесел професійних навичок навичок материнства і батьківства
 17. 17. Наша місія сприяння розвитку неформальної освіти дорослих з метою їх самореалізації, особистісного, культурного, творчого й професійного зростання та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.
 18. 18. Основні завдання ● проаналізувати існуючу ситуацію і виявити ключові тенденції та перспективні напрямки розвитку освіти дорослих; ● виявити різноманіття програм і специфіку підходів освіти дорослих для користі суспільства; ● створити та забезпечити супровід бази даних освітніх центрів з надання послуг неформальної освіти дорослих; ● налагодити партнерські стосунки із представниками освітніх послуг України та зарубіжжя; ● підвищення професійної компетентності педагогів
 19. 19. Форми неформальної освіти тренінги, круглі столи, конференції, семінари, літні школи, педагогічні спільноти, форуми, вебінари, коучсесії...
 20. 20. Географія заходів
 21. 21. Проекти, спільноти, громадська діяльність, співробітництво
 22. 22. Офіційна сторінка у Facebook 1000+ людей підписані на новини сторінки
 23. 23. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 208 044-248-18-16 www.imzo.gov.ua eduadult@imzo.gov.ua eduadult@gmail.com fb.com/vniod

×