Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sähkömarkkinoiden tulevaisuus – mitä on älykäs muutos?

209 views

Published on

Energiateollisuus ry:n kevätseminaari
12.5.2016 Rovaniemi
Asta Sihvonen-Punkka
sähkömarkkinajohtaja
Fingrid Oyj

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sähkömarkkinoiden tulevaisuus – mitä on älykäs muutos?

 1. 1. Sähkömarkkinoiden tulevaisuus – mitä on älykäs muutos? Asta Sihvonen-Punkka Energiateollisuus ry:n kevätseminaari 12.5.2016, Rovaniemi
 2. 2. Sähkömarkkinoiden haasteet
 3. 3. Pohjoismaissa pörssisähkö halvimmillaan sitten vuoden 2000 • Sähkön kulutus Suomessa vuonna 2015 oli 82,5 TWh ja laski 1,1% edellisvuoteen verrattuna • Nettomääräisesti sähköä tuotiin 16,3 TWh vuonna 2015, noin viidennes kokonais- hankinnasta • Tuettu tuulivoimatuotanto on laskenut sähkön markkinahintaa – sekä pohjoismainen systeemihinta että Suomen aluehinta olivat halvimmillaan sitten vuoden 2000 • Suomi vahvasti tuontiriippuvainen Olkiluoto 3 valmistumiseen asti (arvio 2018) – suuret aluehintaerot Suomen ja Ruotsin välillä Asta Sihvonen-Punkka3 FI 29,7 €17,4 3,9 EE 31,1 € LV 41,8 € LT 41,9 € SE 21,2 € SE2 21,2 € SE3 22,1 € SE4 23,0 € DK1 22,9 € NO2 19,9 € NO1 19,9 € NO4 20,5 € 5,0 Vuorokausihinnat [€/MWh] ja pääsiirtosuunnat [TWh] vuonna 2015 NO5 19,8 € NO3 21,3 € DK2 24,5 € DE 31,7 € 12.5.2016 * *NordBalt käyttöön 2016
 4. 4. Asta Sihvonen-Punkka4 Muuttuvat tuotantokustannukset €/MWh Tuotantokyky TWh/a Kulutus Muuttuvat tuotantokustannukset – vaihteleva uusiutuva tuotanto vaikuttaa tarjontaan 12.5.2016
 5. 5.  Tuetun uusiutuvan nopea kasvu on romahduttanut markkinahinnan  Yhteismarkkinalla tukimekanismien vaikutukset ylittävät valtioiden rajat  Saksan ja Ruotsin energiaylijäämä näkyy koko Itämeren alueella  Tuotantokapasiteettia on poistunut markkinoilta kannattamattomana  Suomessa lauhdetuotanto  Ruotsissa ydinvoima  Tanskassa ja Baltiassa lauhdetuotanto vaikeuksissa 12.5.2016Asta Sihvonen-Punkka5 Sähkömarkkinoilla ei edellytyksiä markkinaehtoisille investoinneille
 6. 6.  Säätövoimaa on suljettu Suomessa kannattamattomana  Niukkuus on lisääntynyt säätösähkömarkkinoilla  Edellisen puolen vuoden aikana säätötarjoukset käytetty neljästi loppuun  Voimajärjestelmän kyky kestää häiriöitä heikkenee  Markkinahinnat eivät täysimääräisesti heijasta säätökyvyn ja joustavuuden arvoa 12.5.2016Asta Sihvonen-Punkka6 Joustavuuden kysyntä kasvaa samalla, kun tarjonta vähenee
 7. 7. Säätösähkömarkkinoilla hintapiikkejä ja kasvavaa ajoittaista niukkuutta 12.5.2016Asta Sihvonen-Punkka7 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 6:00 - 6:15 6:15 - 6:30 6:30 - 6:45 6:45 - 7:00 Säätösähkön hinta 22.1.2016 klo 6-7 (€/MWh) • Ennakoitua kylmempi sää lisäsi säätötarvetta • Ylössäätötarjouksista oli niukkuutta • Kaikki markkinaehtoiset tarjoukset hyödynnettiin
 8. 8. Keskustelupaperi • Tavoitteena Fingridin näkemysten ja sähkömarkkinoita koskevien kehittämistoimenpiteiden esille tuominen • Julkaistaan 17.5. • Toivotaan 15.9.2016 mennessä sidosryhmiltä palautetta ja näkemyksiä paperista ja sen teemoista • Toimenpide-ehdotuksia ja saatua palautetta käytetään markkinoiden kehitystyössä 12.5.2016Asta Sihvonen-Punkka8
 9. 9. Fingridin keskustelupaperin lähtökohdat Sähköjärjestelmä osana energiajärjestelmää muuttuu vähähiiliseksi – haluamme osaltamme edesauttaa ja mahdollistaa siirtymää Luotamme markkinoihin ja haluamme vahvistaa niiden kykyä toimia keskellä sähköjärjestelmän muutosta Markkinoiden toiminnan estävistä tuista tulisi luopua alueellisesti 12.5.2016Asta Sihvonen-Punkka9
 10. 10. Markkinat-kehityspolku tarkoittaa sähkömarkkinoilla Perusedellytyksenä tukipolitiikan muutos Markkinat-kehityspolku edellyttää joustavuuden lisäämistä markkinoilla ja sähköjärjestelmässä Vuorokausimarkkinan rinnalla korostuu jatkossa reaaliaikainen markkina Markkinatoimijoiden rooli kasvaa sähköjärjestelmän tasapainottamisessa 12.5.2016Asta Sihvonen-Punkka10
 11. 11. Kehittämisehdotusten kohteet Vuorokausimarkkina Tehoreservijärjestelmä Päivänsisäinen markkina Säätösähkö- ja reservimarkkina Tasesähkömalli Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteyden tiivistäminen 12.5.2016Asta Sihvonen-Punkka11
 12. 12. Ehdotamme toimenpiteitä/selvitettäviä asioita Vuorokausi- ja päivänsisäinen markkina • Hintakatot eivät saisi vaikuttaa markkinaehtoiseen hinnanmuodostukseen ja tasot tulisi johtaa toimittamatta jääneen sähkön arvon mukaan • Osa tarjousalueiden välisestä siirtokapasiteetista markkinaperusteisesti päivänsisäisen tai säätösähkömarkkinan käyttöön? • Tärkeä selvittää päivänsisäisen markkinan kaupankäynnin ulottamista nykyistä lähemmäksi toimitushetkeä Tehoreservijärjestelmä • Suomessa pitäisi määritellä tavoitetaso sähkön toimitusvarmuudelle • Tehoreservillä tuotettu energia pitäisi hinnoitella vuorokausimarkkinan hintakaton arvoon • Tehoreservimaksu pitäisi kerätä sähkönkulutukselta vain talvikauden aikana siten, että maksu kohdistuisi arkipäiville ja päivätunneille 12.5.2016Asta Sihvonen-Punkka12
 13. 13. Ehdotukset koskevat erityisesti reaaliaikamarkkinaa Säätösähkö- ja reservimarkkina • Laskemme säätösähkötarjouksen vähimmäiskoon 5 MW:iin syksyllä 2016 • Valmistelemme läpinäkyvyyden lisäämistä koskevan testijakson toteuttamista • Selvitämme mm. vähimmäiskapasiteetin alarajan laskemista, pienten tarjousten aggregointia useammasta taseesta ja mittausvaatimuksia Tasesähkömalli • Selvitämme aiheuttamisperiaatteen nykyistä vahvempaa soveltamista tasesähkön hinnoittelussa • Kehitämme tasesähkön hinnoittelumallia ottamaan huomioon todelliset järjestelmän epätasapainosta aiheutuvat kustannukset • Valmistelemme pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa yhteistyössä ehdotusta taseselvitysjakson pituudesta 12.5.2016Asta Sihvonen-Punkka13
 14. 14. Tukku- ja vähittäismarkkinoiden välisen yhteyden vahvistaminen on tärkeää • Jakeluverkkoliiketoiminnassa noudattavat käytännöt eivät saisi rajoittaa sähkön vähittäis- ja tukkumarkkinoiden kehitystä • Esitämme selvitettäväksi toimenpiteitä vähittäismarkkinamallin kehittämiseksi asiakkaan osallistamisen ja kysyntäjouston lisäämiseksi 12.5.2016Asta Sihvonen-Punkka14
 15. 15. Reaaliaikahub – visio reaaliaikaisesta tiedonvaihdosta Reaaliaikahub Reaali- aikainen markkina -alusta TSO DSO Säätö- ja reservimarkkinat Ohjaus- laite A Ohjaus- laite B Jousto- operaattorit Reaaliaikainen reservien valvonta ja todennus Aggregoitujen reservitarjousten käsittely Hajautettujen resurssien tilannekuva Myyjät Tasevastaavat Ohjaukset reaaliaika-alustan kautta Standardirajapinta ja keskitetty tietoturva Asiakkaan ohjauslaiterajapinta pysyy myyjän vaihtuessa Kuluttajan joustopotentiaali 12.5.2016Asta Sihvonen-Punkka15
 16. 16. Fingrid Oyj Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki PL 530, 00101 Helsinki Puh. 030 395 5000 Fax 030 395 5196 Kiitos!

×