Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Huoltovarmuus ja energia. Esitys Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Jukka Ruusunen

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Huoltovarmuus ja energia. Esitys Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Jukka Ruusunen

 1. 1. Huoltovarmuus ja energia Etäopetus Satakunnan ammattikorkeakoulussa koronavirusepidemian jaloissa eristetyltä Uudeltamaalta Helsinki 30.3.2020 Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja @RuusunenJukka
 2. 2. Suomen huoltovarmuusorganisaatio 2
 3. 3. Huoltovarmuusneuvosto • Pitää yllä yksityisen sektorin valmiutta yhteistyöhön huoltovarmuuskysymyksissä • Analysoi uusia huoltovarmuuden uhkia ja edistää alan tutkimusta • Tekee aloitteita ja edistää mielipiteenvaihtoa huoltovarmuutta koskevista aiheista • Tekee aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi huoltovarmuuden alalla • Arvioi huoltovarmuuteen suunnattavien resurssien riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta • Arvioi sektori- ja poolikentän kattavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä toiminnan tuloksellisuutta. "Huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä." 3
 4. 4. Julkinen Voimatalouspooli • Luo normaalioloissa valmiudet valtakunnan voimahuollon turvaamiseen poikkeusolojen aikana • Varautuu johtamaan sekä toteuttamaan kriisiaikana voimahuoltoa etukäteen laadittujen ja testattujen suunnitelmien perusteella valtioneuvostolta saamiensa tehtävien ja valtuuksien mukaisesti • Valmistelee sähkön ja kaukolämmön säännöstelysuunnitelmat • Seuraa, suunnittelee ja valmistelee yhdessä yritysten kanssa alan huoltovarmuuden kehittämistä • Ohjaa ja seuraa oman alansa yritysten varautumista • Järjestää koulutus- ja harjoitustilaisuuksia 4
 5. 5. 5
 6. 6. Poikkeuksellinen talvi 2020! Luonnonolosuhteet: • Lämmin talvi: • tammi-helmikuun sähkön kulutus -10% • talven huippukulutus 12.400 MWh/h, pienin tällä vuosituhannella! • Pohjoismaissa runsaasti vesi- ja tuulivoimaa: alhaiset hinnat, "tuonti täysillä" Koronatilanne: • Energia-ala on Suomessa varautunut hyvin poikkeaviin tilanteisiin. Sähköntuotanto toimii normaalisti pandemiasta huolimatta, ja suomalainen yhteiskunta kuluttaa sähköä lähes entiseen tapaan tällä hetkellä. 6
 7. 7. Julkinen Sähkön tuotannon "puhdistaminen" "Perusvoima" ja sään mukaan vaihteleva tuotanto lisääntyvät – säädettävä lauhdetuotanto vähenee Fysiikan lait: tuotannon ja kulutuksen oltava tasapainossa – joka hetki! 7
 8. 8. Puhdas energiatulevaisuus tarvitsee paljon päästötöntä + varmaa + kohtuuhintaista sähköä. 8
 9. 9. Päästötön tuotantoportfolio 9 Päästötöntä sähköenergiaa riittää, mutta niukkuutta • tehosta • joustavuudesta • inertiasta LÄHDE: KEMIJOKI OY LÄHDE: FORTUM LÄHDE: HELEN OY Kohtuuhintaista? • Toimivat markkinat löytävät tehokkaimmat ratkaisut → Varmaa sähköä?
 10. 10. Jos ei onnistuta – isoveli puuttuu peliin Huipputeho  Kansalaisten sähkön käyttöä joudutaan rajoittamaan kulutushuippujen aikana Joustavuus  Rajoituksia tuotantolaitoksille ja sähkön käyttäjille – jatkuvasti Inertia  Rajoituksia suurten tuotantoyksiköiden ja rajasiirtoyhteyksien käyttöön 10 !
 11. 11. 11 Lähiajan näkymät
 12. 12. Pohjoismainen tuotantovaje katetaan sähkön tuonnilla Keski- Euroopasta! 12
 13. 13. Vahva sähköverkko 13 Toimivan sähkömarkkinan ”alusta” Markkinamekanismi, joka ohjaa tehokkaasti tuotantoa, kulutusta ja siirtokapasiteetin käyttöä + Vahva sähköverkko
 14. 14. Yhteinen markkinamekanismi: olemme osa integroituvaa Eurooppaa 14 Vuorokausimarkkinat Päivänsisäiset markkinat Säätöenergiamarkkinat Member Observer 2014 2018 2022
 15. 15. 2030 Kantaverkko: Tarve siirtää pohjoisen tuulivoimaa etelään kasvaa! 15
 16. 16. Yhteenveto • Sähkön toimitusvarmuus luodaan "arjessa" • Tuotannon ja kulutuksen tasapainotus vaikeutuu, kun järjestelmään tulee lisää tuotantoa, jota ei voi säätää • Sähkömarkkinat ohjaavat tehokkaimmin joustavaa tuotantoa, kulutusta ja sähkövarastoja • Sähkömarkkinat tarvitsevat toimiakseen vahvat siirtoyhteydet • Suomi on jatkossa yhä enemmän riippuvainen toimivasta yhteistyöstä naapurimaiden kanssa – kuten myös muutkin Euroopan maat 16
 17. 17. Fingrid Oyj Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki PL 530, 00101 Helsinki Puh. 030 395 5000 Fax. 030 395 5196 Markkinat Tehokkuus  Toimitusvarmuus Fysiikka Katso Fingridin sähkömarkkinavideo: https://www.youtube.com/watch?v=yTZ80WlzAtw

×