Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016

Energiaviraston katsaus sähkömarkkinoille - mitä tapahtui vuonna 2016
- sähkön kulutus ja tuotanto
- tuettu uusiutuvan tuotanto
- päästöoikeuden hinta
- tukkumarkkinahinnat
- kuluttajahinnat

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016

 1. 1. 16.1.2017 1 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt – mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.2017 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat kehittyivät 2016?
 2. 2. 16.1.2017 2 Vuosi oli edellisvuotta kuivempi, Pohjoismaiden vesivarantojen tilanne normalisoitui 3 TWh 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 2016 2015 Keskiarvo (2015-1995) Viikko Kivihiilen ja maakaasun hinta lievässä nousussa 4 0 10 20 30 40 50 60 1/2006 4/2006 7/2006 10/2006 1/2007 4/2007 7/2007 10/2007 1/2008 4/2008 7/2008 10/2008 1/2009 4/2009 7/2009 10/2009 1/2010 4/2010 7/2010 10/2010 1/2011 4/2011 7/2011 10/2011 1/2012 4/2012 7/2012 10/2012 1/2013 4/2013 7/2013 10/2013 1/2014 4/2014 7/2014 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016* 4/2016* 7/2016* Kivihiilen hinta rannikolla (sis. valmisteveron) Maakaasun hinta (sis. valmisteveron) €/MWh
 3. 3. 16.1.2017 3 Päästöoikeuden hinta alhainen, huutokauppatulot jäivät edellisvuodesta 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 1.12.2012 1.6.2013 1.12.2013 1.6.2014 1.12.2014 1.6.2015 1.12.2015 1.6.2016 1.12.2016 huutokauppatulot milj. € päästöoikeuden hinta € Huutokauppatulot Päästöoikeuden huutokauppahinta Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön syöttötariffituet kasvussa Lähde: Energiavirasto 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2013 2014 2015 2016 Maksetut syöttötariffituet, milj. € Tuulivoima Metsähake Biokaasu ja puupolttoaine
 4. 4. 16.1.2017 4 Syöttötariffituella tuotetun sähkön määrä kasvussa Lähde: Energiavirasto 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 2013 2014 2015 2016 Syöttötariffituella tuotetun sähkön määrä, GWh Tuulivoima Metsähake Biokaasu ja puupolttoaine 8 Energiatehokkuuden parantumisesta aiheutuva energiansäästö kasvussa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 0,7 0,9 2,0 1,6 3,9 3,0 6,9 5,6 8,6 6,9 10,1 8,1 9,5 12,0 10,9 14,2 10 2008 2009 2010 2012 20142011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14 TWh/a Loppukäytön säästö Kokonaissäästö Energiatehokkuussopimuksista raportoitu energiansäästö jaksolla 2008-2015
 5. 5. 16.1.2017 5 Suomen sähköntuotanto pysyi ennallaan, kulutus ja nettotuonti lisääntyivät 9 TWh 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Kulutus 87,7 84,3 85,2 84,1 83,4 82,5 84,7 Tuotanto 77,2 70,4 67,7 68,3 65,4 66,1 66,1 Nettotuonti 10,5 13,9 17,4 15,8 18,1 16,3 18,3 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Nettotuonti Ruotsista väheni ja Venäjältä lisääntyi 10 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Kulutus Tuotanto Ruotsi (nettotuonti) Venäjä (nettotuonti) Viro (nettotuonti) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 87,7 84,3 85,2 84,1 83,4 82,5 84,7 77,2 70,4 67,7 68,3 65,4 66,1 66,1 -2,8 1,9 14,2 12,2 18,2 17,4 15,8 11,6 10,8 4,4 4,7 3,4 3,9 5,3 1,7 1,2 -1,2 -1,1 -3,5 -5,0 -2,8 TWh
 6. 6. 16.1.2017 6 Suomen hinta edellisvuotta suuremman osan ajasta sama Ruotsin kanssa 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 FI-SE1 FI-SE3 FI-EE Hinta-alueiden yhtenäisyys (% ajasta) 2015 2016 Sähkön tukkumarkkinahinnat edellisvuotta korkeammat 12 0 10 20 30 40 50 60 01 - 15 04 - 15 07 - 15 10 - 15 13 - 15 16 - 15 19 - 15 22 - 15 25 - 15 28 - 15 31 - 15 34 - 15 37 - 15 40 - 15 43 - 15 46 - 15 49 - 15 52 - 15 02 - 16 05 - 16 08 - 16 11 - 16 14 - 16 17 - 16 20 - 16 23 - 16 26 - 16 29 - 16 32 - 16 35 - 16 38 - 16 41 - 16 44 - 16 47 - 16 50 - 16 2017-q1 2017-q4 2020 SYS SE1 FI SYS Futuurit FI Futuurit Alue Keskihinta 2016 (€/MWh) Keskihinta 2015 (€/MWh) Järjestelmä 26,91 20,98 Suomi 32,45 29,66 Ruotsi SE1 28,95 21,16 Ruotsi SE3 29,24 22 Viro 33,06 31,08 €/MWh
 7. 7. 16.1.2017 7 Sähkön vähittäismarkkinat Miten kuluttajien sähkön hinta kehittyi? Sähköenergian ja sähkönsiirron hinnat maltillisessa nousussa 1.1.2016- 1.1.2017 14 Kotitalouskäyttäjä 5000 kWh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kWh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla) +2,3 % +3,5 % Sähkön verollinen siirtohinta +7,8 % +6,3 % Sähkön kokonaishinta (sis. verot) +5,4 % +4,9 %
 8. 8. 16.1.2017 8 Sähköenergian tarjous- ja toimitusvelvollisuushinnat maltillisessa nousussa 1.1.2016-1.1.2017 15 Kotitalouskäyttäjä 5000 kWh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kWh/vuosi Toimitusvelvollisuushinnat +2,3 % +3,5 % Tarjoushinnat toistaiseksi voimassa oleville sopimuksille +4,2 % +7,2 % Tarjoushinnat kaksivuotisille määräaikaisille sopimuksille +1,0 % +2,6 % Sähköenergian hintojen muutokset (5000 kWh/v kotitalous) 16 snt/kWh 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 toist.voim. 2v spot 2015 keskiarvo 2016 keskiarvo 2015 halvin 2016 halvin
 9. 9. 16.1.2017 9 Toimitusvelvollisuushintojen keskiarvot eri tyyppikäyttäjille 1.1.2017 17 Kotitalouskäyttäjä 5000 kWh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kWh/vuosi Sähköenergia (toimitusvelvollisuus, sis. alv) 6,83 snt/kWh 6,30 snt/kWh Sähkön siirto (sis. alv ja sähköverot) 9,14 snt/kWh 6,87 snt/kWh Sähkön kokonaishinta (sis. verot) 15,98 snt/kWh 13,18 snt/kWh Sähkö maksaa vuodessa yhteensä 799 €/vuosi 2372 €/vuosi Kotitalouskuluttajan sähkön hinta muodostuu sangen tasaisesti myynnistä, siirrosta ja veroista 18 1.1.2017, kulutus 5000kWh/vuosi, 15,98 snt/kWh myynti 35 % siirto 32 % verot 33 % 25,0% 9,5% 29,3% 2,8% 14,1% 19,4% hankinta myynti jakeluverkko kantaverkko sähkövero alv
 10. 10. 16.1.2017 10 Sähkö on Suomessa eurooppalaisittain katsottuna verrattain edullista (2015 loppupuoli) 19 Lähde:Eurostat snt/kWh 0 5 10 15 20 25 30 35 Energia Siirto Verot Suomi Sähkön toimitusvarmuus Miten sähkön toimitusvarmuus on kehittynyt?
 11. 11. 16.1.2017 11 21 Suomen tehotase talvikaudella 2016 – 2017 (kylmänä talvena) markkinoiden varassa *Tuulivoima kapasiteettikertoimella 6 % 1200 MW 1400 MW 1000 MW 1500 MW Suomen tehotase MW Oma tuotanto 11 700 Kulutus 15 100 Netto -3 400 Siirtoyhteydet 5 100 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 MW Arvioitu käytettävissä oleva oma tuotantokapasiteetti kulutushuippuna 22 Kulutushuippu kasvussa, tuotantohuippu laskussa 14808 13288 13917 14320 14804 14304 14043 14228 13494 15105 14273 12623 11056 11350 12366 12261 12051 11843 11722 11164 11456 10 053 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* MWh/h Kulutushuippu [MWh/h] Tuotantohuippu [MWh/h] * Toistaiseksi 15.1.2017 mennessä
 12. 12. 16.1.2017 12 • Sähkön toimitusvarmuudessa on ollut hyvä – ainakin toistaiseksi • Kuluvan talven kulutushuippu 14 273 MWh/h (5.1.2017 klo 17-18) – Talven 2015 – 2016 kulutusennätys oli 15 105 MWh/h – Pohjoismainen kulutusennätys 21.1.2016 klo 9-10, 70 159 MWh/h • Uusi sähkön tuontiennätys noin 4 750 MWh/h (5.1.2017 klo 6-7), 35 % kulutuksesta. Kyseisen päivän sähkön keskihinta Nord Poolin vuorokausimarkkinalla Suomessa oli 43,7 €/MWh ja korkein hinta oli iltapäivällä 73,9 €/MWh (kattohinta 3000 €/MWh) – Järjestelmä toimi täysin normaalisti, eikä toimitusvarmuus ollut uhattuna, järjestelmässä ei ollut merkittäviä häiriöitä ja Suomessa oli käyttämätöntä omaa tuotantokapasiteettia • Suomen tuotantokapasiteetissa ei ole tapahtunut toimitusvarmuuden näkökulmasta vuonna 2016 merkittäviä muutoksia, alhainen hinta aiheuttaa kuitenkin jatkossa haasteita toimitusvarmuudelle • Tuulivoimakapasiteetti on kasvanut Suomessa lähes 600 MW vuodessa ja se on nyt noin 1 600 MW, tuulivoiman tuotantoennätys Suomessa 11.1.2017 yli 1300 MWh/h. Pohjoismaisella tasolla tuulivoima samana aamuna yli 11 000 MWh/h • Sähkön toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi tuotantoon on investoitava merkittävästi lisää, myös siirtokapasiteettia on lisättävä 23 Sähköntuotannon toimitusvarmuus toistaiseksi ok, markkinat toimivat Reilua energiaa Lisätiedot Ylijohtaja Simo Nurmi, puh. 029 5050 011 Markkinat: johtaja Antti Paananen, puh. 029 5050 013 Verkot: johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023 Päästökauppa: johtaja Tuulia Lepistö, puh. 029 5050 041 Uusiutuva energia: johtaja Pekka Ripatti, puh. 029 5050 075 Energiatehokkuus: ryhmäpäällikkö Heikki Väisänen, puh. 029 5050 120

×