Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fingridin ajankohtaisia asioita

240 views

Published on

Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fingridin ajankohtaisia asioita

 1. 1. Fingridin ajankohtaisia asioita Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013
 2. 2. 22012 vaikea vuosi markkinoilla F Pullonkaulatunnit (%) Pullonkaulakustannus Raja kokonaisajasta (M€)NO2-DK1 51 % 59 NO4 31,2 € SE1SE3-DK1 42 % 30,2 31,7 €SE1-FI 39 % 56,7SE3-FI 35 % 31,8FI-EE 35 % 12,9SE4-DK2 31 % 45,2 SE2 31,8 € FINO1-SE3 31 % 32,2 36,6 €NO1-NO3 31 % 0,7... NO1 29,6 €SE3-SE4 11 % 66,5SE2-SE3 4% 30,5 NO2 SE3 29,2 €Suomen ja Ruotsin välillä 32,3 € EE 39,2 €ennätykselliset pullonkaula- SE4kustannukset vuonna 2012 (88,5 M€) DK1 DK1 34,2 € 36,3 €• Pohjoismainen vesitilanne LT 45,5 €• Fenno-Skan 2 kaapelivika• Venäjän tuonnin romahdus DE 42,6 € Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013 Elspot hinnat [EUR/MWh] vuonna 2012
 3. 3. € / MWh 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0 100 00 - Jan 00 - May 00 - Sep 01 - Jan 01 - May 01 - Sep 02 - Jan 02 - May 02 - Sep 03 - Jan 03 - May 03 - Sep 04 - Jan 04 - May 04 - Sep 05 - Jan 05 - May 05 - Sep 06 - JanSähkömarkkinapäivä 8.4.2013 06 - May 06 - Sep 07 - Jan 07 - May 07 - Sep 08 - Jan 08 - May 08 - Sep 09 - Jan 09 - May 09 - Sep 10 - Jan 10 - May Elspot-kuukausikeskihinnat 2000-2012 10 - Sep 11 - Jan 11 - May 11 - Sep 12 - Jan 12 - May Vaikeuksista huolimatta markkinat toimivat 12 - Sep FI SYS 3
 4. 4. 4 Pohjoismaat ja Baltia integroituvat Itämeren alueen sähkömarkkinat hahmottuvat• Elspot-tarjousalue Latvia kesäkuussa 2013 F – koko Baltia Elspot-markkinoilla – Latvia ja Liettua Elbas-markkinoille 2014? SE1 41,8 €• Uudet yhteydet lisäävät toimitusvarmuutta SE2 ja tasoittavat hintaeroja 41,8 € FI 42,0 € – Suomi 2014 (650 MW) – Ruotsi 2016 (700 MW) – Puola 2016 (500 MW) SE3 EE 41,9 € 42,3 €• Viro – Latvia –siirtokapasiteetin SE4 42,1 € riittävyys? DK1 LT 44,4 € Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013 Elspot-hinnat [€/MWh] 1-3 2013
 5. 5. 5Pohjoismainen taseselvitysprojekti täydessävauhdissa• Ruotsin, Norjan ja Suomen kantaverkkoyhtiöiden tavoitteena käynnistää yhteispohjoismainen taseselvitys vuonna 2015• Yhtenäinen selvitysmalli pääpiirtein viimeistelty vuoden 2012 aikana• Parhaillaan käynnissä – selvitysjärjestelmän hankinta – selvitysyhtiön perustaminen Suomeen sekä – tarvittavien lakimuutosten selvittäminen yhteistyössä viranomaisten kanssa Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013
 6. 6. 6Uusi tehoreservikausi 1.7.2013–30.6.2015• Energiamarkkinaviraston päätöksen mukaan tehoreservin kokonaismäärä laskee – voimalaitosreserviä 400 MW (aikaisemmin 600 MW) – sähkönkulutuksen joustoon kykeneviä kohteita 40 MW• Tehoreservin käyttösäännöt – tuotannon osalta ei olennaisia muutoksia – kulutus osallistuu säätösähkömarkkinoille• Suomalais-ruotsalainen tehoreservimenettely herättänyt eurooppalaisittain kiinnostusta kapasiteettikorvausmenettelynä – kapasiteettikorvaus kohdistuu vain niukkuusresurssiin – tehoreservin aktivointi Elspotin kaupallisten tarjousten jälkeen – tehoreservi ei vaikuta markkinahintaan eikä muodosta hintakattoa – mahdollisuus määräaikaiseen tukeen Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013
 7. 7. 7Alkuperätakuu Fingridille• Todistus siitä, että energia on tuotettu uusiutuvista lähteistä (RES)• Lakimuutos valmisteilla RES-direktiivin velvoittamana, hallituksen esitys eduskunnalle huhtikuun alussa• Virallinen todistus, jolla voi varmentaa sähkön RES-alkuperän markkinointitarkoituksiin – sähkön myyjä – sähkön tuottaja• Fingridiä ehdotetaan rekisterinpitäjäksi – lain soveltaminen alkaa ensi vuoden alusta? – sähköisen rekisterin tulee olla käytössä maaliskuussa 2014 Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013
 8. 8. 8Tasehallinnan verkkosääntö- Network Code Electricity Balancing• Kattaa tasehallintaan käytettävien reservien ja säätösähkön hankinnan sekä taseselvityksen käytäntöjen yhtenäistämisen• Luonnos julkiseen kuulemiseen kesä-elokuussa - Fingrid järjestää keskustelutilaisuuden elokuun alkupuolella• Julkisen kuulemisen jälkeen ENTSO-E viimeistelee verkkosäännön vuoden 2013 loppuun mennessä• Viranomaiset haluavat säätösähköön harmonisoidut eurooppalaiset tuotteet ja markkinat sekä lyhyemmät taseselvitysajanjaksot.• Viranomaisilla hyväksytettävien asioiden määrä ja TSO:n raportointitehtävät kasvavat Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013
 9. 9. 9Pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamisenverkkosääntö - Network Code Forward CapacityAllocation• Kattaa pitkän aikavälin siirtotuotteet (fyysiset tuotteet PTR ja finanssituotteet FTR) sekä näiden tuotteiden kauppapaikkoja koskevat vaatimukset• Täydentää siirtojen hallinnan verkkosääntöä, joka kattaa vuorokausi- ja päivänsisäisen markkinan• Sääntöluonnos mahdollistaa pohjoismaiset CfD tuotteet; ei vaadi PTR/FTR tuotteiden käyttöönottoa Pohjoismaissa• Verkkosääntöluonnos on parhaillaan julkisessa kuulemisessa - pohjoismaisten markkinatoimijoiden näkemys PTR/FTR tuotteiden tarpeesta on tärkeä!• Fingrid järjestää keskustelutilaisuuden verkkosäännöstä 6.5.2013 Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013
 10. 10. Fingrid välittää. Varmasti.

×