Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antiga Grecia Clásica_Touro

404 views

Published on

 • Be the first to comment

Antiga Grecia Clásica_Touro

 1. 1. A Antiga Grecia
 2. 2. A Antiga Grecia O termo Antiga Grecia refírese ao período da historia deGrecia que abrangue dende a Idade Escura de Grecia ca. 1200a. C. e a invasión dórica, ata o ano 146 a. C. e a conquista romanade Grecia tras a batalla de Corinto.
 3. 3. Cronoloxía da Antiga GreciaA Historia da Antiga Grecia adoita subdividirse en varios períodossegundo a olaría e os sucesos políticos, sociais e culturais:-A Idade Escura (h.1100-h.750 a. C.)-A Época Arcaica (h.750-h.500 a. C.)-O período clásico (h.500-323 a. C.)-O período helenístico (323-146 a. C.)-A Grecia romana, comprendida entre a conquista romana e orestablecemento da cidade de Bizancio.-A Antigüedad tardía, hasta inicios del siglo VI, con el declive delpoliteísmo romano frente al avance del cristianismo.
 4. 4. Contexto xeográfico-Grecia continentaeuropea- Grecia asiática-Grecia insular
 5. 5. HistoriaCivilización prehistórica e a Idade do Bronce-Heládico antigo (h. 2600 - h. 2000 a. C.)-Heládico medio (h. 2000 - h. 1600 a. C.)-Heládico recente o Micénico antigo (h. 1600 - h. 1400 a. C.)-Micénico recente (h. 1400 - h. 1150 a. C.). Idade EscuraÉpoca arcaicaGrecia clásicaSiglo IV a. C.Grecia helenísticaGrecia romana
 6. 6. Colonias,Filosofía e LiteraturaEstructura política-A súa natureza fragmentaria, que non parece en particular ter orixestribais.-La centralización del poder en centros urbanos dentro de estados pequeños.FilosofíaA filosofía grega centrábase no papel da razón e a investigación.LiteraturaAlfred North Whitehead una vez pretendió que toda la filosofía no es másque una nota a pie de página a Platón. El mundo de pensamiento griego era detal alcance que muchas ideas que discutimos hoy en día ya se debatían porlos escritores antiguos.
 7. 7. Ciencia, Tecnoloxía,Arte e RelixiónCiencia e tecnoloxíaA mitoloxía grega componse de historias contadas polos gregos antigossobre os seus deuses e heroes, a natureza do mundo, e as orixes e aimportancia das súas prácticas relixiosas. dun modo especial pola escolafilosófica que acaudillaba Pitágoras. Destacándose tanto en xeometría comoen aritmértica , los números y las líneas ocuparon un lugar muy importante ensus especulaciones.ArteA arte grega empezou con pequenas esculturas feitas de madeira (xoana).ReligiónA mitoloxía grega componse de historias contadas polos gregos antigossobre os seus deuses e heroes, a natureza do mundo, e as orixes e aimportancia das súas prácticas relixiosas.
 8. 8. Antiga GreciaPincha na cara e accedes o enlace da Antiga Grecia
 9. 9. A Grecia Clásica
 10. 10. Denomínase Grecia clásica ou Época clásica ao período cronolóxico da historia deGrecia comprendido entre o inicio do século V a.C. e o inicio da hexemonía deMacedonia (338 a.C.).Trátase dunha época histórica na que o poder das polis gregas e as manifestaciónsculturais que se desenvolveron nelas alcanzaron o seu apoxeo.
 11. 11. Acontecementos Históricos Guerras MédicasGuerras Guerra de Peleponeso
 12. 12. Arte, Filosofía e LiteraturaArteA arte grega da Época clásica alcanzou, sobre todo en escultura, cotas deperfección que lograron que fose tomado como modelo pola arte europea durantemoitos séculos. A cerámica foi outra dos artes que alcanzou o seu apoxeo nestaépoca.FilosofíaA escola dos sofistas foi unha das máis sobresaíntes do inicio da Época clásica. Afilosofía do século V a.C. tivo figuras moi sobresaíntes.LiteraturaO teatro foi o xénero literario máis desenvolvido de todo o período. Abundaron osescritores de traxedias, xénero no que os principais autores foron Esquilo,Sófocles e Eurípides. Na comedia destacouseAristófanes.O poeta lírico máis importante da época foi Píndaro.
 13. 13. Historiografía, Oratoria, RelixiónHistoriografíaA historiografía desenvolveuse ao longo do século V a. C. HeródotoeTucídides son considerados como os pais da historiografía grega, aínda quetiveron unha serie de precursores.OratoriaA oratoria política tivo o seu auxe no século IV, en Atenas. Os principaisexpoñentes deste xénero foron Isócrates, Esquines e Demóstenes. Antes caeles se destacara Lisias.ReligiónUn dos elementos comúns de toda a cultura grega foi o culto aos mesmosdeuses, aínda que cada cidade tiña peculiaridades no culto. Algúns santuarioschegaron a adquirir un status panhelénico como o oráculo de Delfos e osantuario de Asclepio en Epidauro.
 14. 14. A Grecia Clásica● Pusa aquí para ver o enlace da Grecia Clásica

×