Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunions informatives 1r Batx 2011-2012

1,548 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunions informatives 1r Batx 2011-2012

 1. 1. SúnionEscola d’ESO i Batxillerat
 2. 2. Súnion Fundada l’any 1974 per Pep Costa-Pau Escola catalana Escola per a adolescents Escola laica i plural Objectius educatius L’autonomia i la responsabilitat personals El desenvolupament de les aptituds i les capacitats La formació cívica: aprendre a conviure
 3. 3. La nova Escola Súnion
 4. 4. EL SISTEMA EDUCATIU El Batxillerat és una etapa de dos cursos - Postobligatòria . Ciències i Tecnología - Especialitzada: . Humanitats i Ciències Socials modalitats . Arts -Un notable aprofundiment en els continguts d’aprenentatge
 5. 5. to ri al tu ural ’a cció nat L ru pEl g ica cia did àct vi vèn La La con
 6. 6. El grup natural Un grup de 6 a 8 nois/es que es constitueix per la lliure afinitat entre ells Grup 1 Grup 1 Grup 2 Grup 2 Grup 3 Bloc 1 110 alumnes Grup 3 Grup 4 Humanitats i “vells” i Grup 4 Grup 5 Ciències Grup 5 70 alumnes Grup 6 Bloc 2 Socials Grup 6 Grup 7 “nous” Grup 7 Grup 8 Grup 8 Grup 9 Grup 9 Grup 10 Grup 10 Bloc 3 Grup 11 Grup 11 Grup 12 Grup 12 1r Batx Grup 13 Grup 13 Grup 14 Grup 14 Grup 15 Bloc 4 Ciències i Grup 15 Grup 16 Grup 16 Tecnologia Grup 17 Grup 18 Grup 17 Grup 18 Grup 19 Grup 19 Bloc 5 Grup 20 Grup 20 Grup 21 Grup 22 Grup 21 Grup 23 Grup 22 Grup 23 Bloc 6 Grup 24 Grup 24
 7. 7. El grup natural El grup natural és la unitat de convivència, de treball cooperatiu i d’integració a l’Escola Distribució de responsabilitats dins del grup Cada noi/noia és responsable d’una matèria: Monitor/a i responsable d’un servei escolar: Delegat/da
 8. 8. El grup naturalCada noi/noia del grup és monitor/a d’una matèria El monitor gestiona el treball cooperatiu del grup i fa d’enllaç entre el professor i els companys del grup natural
 9. 9. El grup natural Tots els nois/noies fan un cop a la setmana Tècniques de Gestió Escolar Comunicació Intendència Manteniment Audiovisual Medi Ambient Editorial
 10. 10. El grup natural Martí Matemàtiques Matemàtiques Maria Intendència Intendència Física Física Lluís Equipament Equipament Català Català Coordinació Coordinació GRUP Andreu Laia Anglès Anglès Filosofia Filosofia NATURAL Biblioteca Biblioteca Editorial Editorial Núria Roger Castellà Castellà Biologia Biologia Anna Comunicació Comunicació Química Química Audiovisual Audiovisual Medi Ambient Medi Ambient
 11. 11. La didàctica L’horari de Batxillerat Dilluns, dimecres i divendres 2/ 4 2/ 4 de 9h de 2 Dimarts i dijous 2/ 4 de 9h 2/ 4 de 2 3h ¼ de 6 Fora de l’horari escolar programat, l’Escola és a la plena disposició dels alumnes L’Escola és oberta, ininterrompudament, des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre
 12. 12. La didàctica Horari canviantFlexible i dinàmic, no sotmès ales rigideses del temps ni del’espai: permet agrupamentsdiversos dels alumnes, duradesvariables de les activitats i quees facin en els espais escolarsmés adequats
 13. 13. La didàctica Horari canviant
 14. 14. La didàctica El grup El temps La matèria Codi descriptiu de l’activitat L’espai escolar
 15. 15. La didàctica Horari canviant
 16. 16. La didàctica Amb material didàctic propi: els dossiers ‘ ’` L epoca dels grans conflictes 1914 - 1945 Crèdit 2 La Primera Guerra Mundial, la Revolució Russa, el Crac de 1929, els Règims Totalitaris, La Segona Guerra Mundial ... Història del Món Contemporani 1r de Batxillerat
 17. 17. La didàctica Amb material didàctic propi: el material digital s ntacion Blogs Prese webs
 18. 18. La didàctica Amb l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) al servei del projecte didàctic i pedagògic Xarxa informàtica i wifi a tota l’escola Estudi i plató per la producció audiovisual 3 aules amb 35 ordinadors c/u 25 aules multimèdia (ordinador, projector, pantalla i equip de so) 4 aules amb PDI
 19. 19. La didàctica Amb l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) al servei del projecte didàctic i pedagògic Intranet
 20. 20. La didàctica Metodologia de treball Amb una pedagogia activa i participativa L’aprenentatge ha de ser actiu: els alumnes han de ser els protagonistes dels seus aprenentatges La motivació i el treball continuat En un clima de confiança, cal ampliar de manera motivadora els coneixements dels alumnes. Els alumnes han de donar comptes contínuament dels seus aprenentatges.
 21. 21. La didàctica Metodologia de treballEl treball en grupEls alumnes no només aprenen dels adults, sinótambé entre ells. Per això, el treball en grup iles tasques cooperatives no només promouenhabilitats socials, sinó que també afavoreixen,d’una altra manera, l’aprenentatge.El treball en grup en elsseminaris
 22. 22. La didàctica Organització del curs Cada matèria es divideix en tres parts: SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN PRIMER SEGON TERCER TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE Avaluació Avaluació Avaluació Avaluació Avaluació orientativa 1T 2T 3T final
 23. 23. La didàctica Organització del curs 1r Batxillerat Català Castellà Anglès Filosofia Ed. Física Ed.física Ciències del món Matemàtiques contemporani Història contemporània Economia Literatura universal (escollir-ne dues) Química Física Mates ap. a les CC.SS. (escollir-ne dues) (escollir-ne dues) Llatí Física Química Literatura castellana Biologia Tecnologia industrial Economia i org. Empresa C. de la Terra i M.A. Dibuix tècnic (escollir-ne dues) Ciències i Tecnología Humanitats i CC.SS.I, a més, una matèria optativa que s’ha d’escollir cada trimestre
 24. 24. La didàctica Organització del curs Matèries optatives de 1r de Batxillerat Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestreElectrònica Imatge Cinema i HistòriaReforçament de Dibuix al natural Teatrematemàtiques Sociologia DansaReforçament de MACS Química pràctica: AlemanyTeatre Cosmètics PsicologiaDansa Cultures i mites EstèticaBiologia humana Alemany Ampliació dePublicitat Hospital General matemàtiquesConjunt instrumental DAO Cultures i mites: RomaImatge Reforçament de Reforçament deAlemany matemàtiques matemàtiquesQuímica pràctica: Reforçament de MACS Reforçament de MACSFàrmacsDibuix artístic
 25. 25. La didàctica Organització del curs 2n Batxillerat Català Castellà Anglès Història Filosofia Matemàtiques Història de l’art Història de l’art Geografia Geografia Química Física (escollir-ne dues) (escollir-ne dues) (escollir-ne dues) Mates ap. a les C. Socials Física Química Llatí Biologia Tecnologia industrial Economia i org. d’empresa C. de la Terra i M.A. Dibuix tècnic Literatura catalana Ciències i Tecnología Humanitats i CC.SS. I, a més, una matèria optativa que s’ha d’escollir durant el primer trimestre del curs
 26. 26. La didàctica Organització del curs Matèria optativa de 2n de Batxillerat Primer trimestre Informàtica Teatre Dansa Biologia humana Psicologia Mitologia Dibuix artístic Ampliació de matemàtiques Reforçament de MACS Reforçament de matemàtiques Alemany
 27. 27. La didàctica Organització del curs L’avaluació trimestral de cada matèria Avaluació contínua al llarg del trimestre dels diversos tipus de continguts que la matèria inclou: fets, conceptes, procediments i actituds. Aquesta fase de l’avaluació té una ponderació del 60% Prova escrita al final del trimestre, centrada en els fets i conceptes que la matèria inclou, i amb una ponderació del 40% de l’avaluació final
 28. 28. La didàctica Organització del curs Butlleta de l’avaluació d’un trimestre
 29. 29. La didàctica Exemple d’avaluació d’un Organització del curs trimestre de Filosofia Avaluació del 2n trimestre Albert Codina i Giner del grup 3 de Segon de Batxillerat dimarts, 14 de març del 2010 Filosofia L’home i la filosofia Bé (6.7) 9% Comentari de text: Origen històric de la filosofia 9.0 4% Revisió del dossier 8.5 5% Competència lingüística i conceptual 7.5 2% Seminari: El mite i el logos 8.2 5% Presentació: La filosofia a Grècia 8.8 15% Prova parcial: El naixement del pensament racional 7.0 20% Prova parcial: Els presocràtics 9.5 40% Prova final de trimestre 4.0
 30. 30. La didàctica Exemple d’avaluació d’un Organització del curs trimestre de Química Química Química del carboni i propietats elèctriques Suficient (5.2) 3% Deures: Hidrocarburs 4.7 3% Deures: Compostos oxigenats i nitrogenats 4.0 8% Treball: Estudi monogràfic del petroli 5.5 3% Pràctica de laboratori: Identificació dhidrocarburs 5.3 3% Pràctica de laboratori: Obtenció de laspirina 6.0 3% Seminari: El carboni 4.7 20% Prova parcial: Hidrocarburs 6.1 17% Prova parcial: Compostos oxigenats i nitrogenats 4.0 40% Prova final de trimestre 5.2
 31. 31. La didàctica Exemple d’avaluació d’un Organització del curs trimestre de Llatí Llengua llatina La gramàtica i la literatura llatina Notable (7.5) 2% Comentari de text: Virgili i l’Eneida 4.0 2% Qüestionari on-line: Tercera declinació 0.0 (NP) 2% Expressió escrita en les proves 6.0 2% Revisió del dossier d’exercicis 5.5 2% Treball en grup: Traducció d’un text de Juli Cèsar 5.8 5% Fòrum de debat: La tirania dels emperadors 6.5 5% Presentació: La filosofia a Grècia 9.8 20% Prova parcial: Gramàtica llatina dels noms 6.3 20% Prova parcial: Literatura llatina del segle d’or 7.7 40% Prova final de trimestre 8.7
 32. 32. La didàctica Organització del curs Recuperacions SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN N S PRIMER A SEGON S TERCER TRIMESTRE D TRIMESTRE A TRIMESTRE A N L T A Proves de Proves de Proves de recuperació recuperació recuperació del 1r T del 2n T finals
 33. 33. La didàctica Organització del curs Treball de Recerca - Té per objectiu desenvolupar la capacitat de recerca - Sobre un tema triat per l’alumne i orientat per un professor - S’inicia al final del primer trimestre del 1r curs i s’acaba al final del primer trimestre del 2n curs
 34. 34. La didàctica Organització del curs Avaluació final del Batxillerat Nota final mitjana de totes les matèries 90 % Nota del Treball de Recerca 10 %
 35. 35. L’acció tutorial Cada bloc té assignat un professor/a del curs com a tutor/a que, a Súnion, s’anomena conseller/a Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Conseller/a Grup 5 Tots els consellers formen el Grup 6 Grup 7 Grup 8 Conseller/a Consell Pedagògic Grup 9 Grup 10 Grup 11 Conseller/a Grup 12 Grup 13 Juntament amb un altre Grup 14 Grup 15 Conseller/a professor/a que Grup 16 Grup 17 s’anomena Coordinador Grup 18 Grup 19 Conseller/a i n’assumeix la direcció Grup 20 Grup 21 Grup 22 Grup 23 Conseller/a Grup 24
 36. 36. L’acció tutorialQuina és la tasca del Consell Pedagògic ? El consell assumeix col·legiadament el procés educatiu de tots els nois/es del curs El Consell organitza i planifica totes les activitats del curs. El Consell té l’assessorament del servei de psicopedagogia de l’Escola
 37. 37. L’acció tutorialQuina és la tasca del conseller/a ? Anima i acompanya en el procés educatiu i de maduració del noi i noia. L’ajuda a fer-se gran, en aquesta etapa de l’adolescència. Fa un seguiment proper i integral de l’alumne: personal, acadèmic i social
 38. 38. L’acció tutorialQuina és la tasca del conseller/a ? Està en contacte permanent amb els pares Reunió de presentació a l’inici del curs Cartes informatives Llistes de distribució de correu electrònic Entrevistes periòdiques Contactes telefònics i a través del correu electrònic (jpuig@sunion.cat, rboixader@sunion.cat ...)
 39. 39. L’acció tutorialQuina és la tasca del Consell Pedagògic ? El Consell tracta a nivell individual i col·lectiu temes formatius i d’orientació professional. Temes formatius 1r 2n Educació viària Educació per a la salut Sexualitat Civisme i valors democràtics Orientació d’estudis i professions
 40. 40. Les activitats extraescolars Coral de Súnion Lletres Súnion Esports (futbol, volei,bàsquet…)
 41. 41. El servei de menjador Dinar amb menjar d’elaboració pròpia Dinar de casa: servei de carmanyola Abonament mensual / tiquet diari 3 o 5 dies a la setmana
 42. 42. I després del Batxillerat? Batxillerat PAU Universitat Cicles Formatius de Grau superior
 43. 43. L’accés a la Universitat % d’aprovats a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) 98 100 100 99 97 Súnion 98,8 % Catalunya 90,7 % 2006 2007 2008 2009 2010
 44. 44. L’accés a la Universitat Resultats de Batxillerat i les PAU (mitjana dels darrers 5 anys) Catalunya Súnion Superació del BATX 70,3 % 82,2 % Aproven les PAU 90,7 % 98,8 % Nota mitjana expedient del BATX 6,9 7,1 Nota mitjana PAU 5,9 6,7 Desviació exped/PAU -1 -0,5
 45. 45. La Titularitat de l’Escola Súnion CERCLE, S.A. Magda Planelles i Serra Jordi Costa-Pau Genís Costa-Pau Súnion és una institució educativa amb voluntat de servei públic Tota la informació sobre l’Escola Súnion a: www.sunion.cat
 46. 46. SúnionEscola d’ESO i Batxillerat

×