Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ALUMNE: Haojie Wu           Grup: 1r ESO A                            INSTITUT PRÍNCE...
ALUMNE: Haojie Wu                               Grup: 1r ESO A               ...
ALUMNE: Haojie Wu                           Grup: 1r ESO A                   ...
ALUMNE: Haojie Wu                                    Grup: 1r ESO A          ...
ALUMNE: Haojie Wu                                   Grup: 1r ESO A           ...
ALUMNE: Haojie Wu                                Grup: 1r ESO A              ...
ALUMNE: Haojie Wu                                   Grup: 1r ESO A           ...
ALUMNE: Haojie Wu                                    Grup: 1r ESO A          ...
ALUMNE: Haojie Wu                               Grup: 1r ESO A               ...
ALUMNE: Haojie Wu                                  Grup: 1r ESO A            ...
ALUMNE: Haojie Wu                                  Grup: 1r ESO A            ...
ALUMNE: Haojie Wu                                  Grup: 1r ESO A            ...
ALUMNE: Haojie Wu                                  Grup: 1r ESO A            ...
ALUMNE: Haojie Wu                     Grup: 1r ESO A                         ...
ALUMNE: Haojie Wu                                  Grup: 1r ESO A            ...
ALUMNE: Haojie Wu                                    Grup: 1r ESO A          ...
ALUMNE: Haojie Wu                                   Grup: 1r ESO A           ...
ALUMNE: Haojie Wu                                  Grup: 1r ESO A            ...
ALUMNE: Haojie Wu                                    Grup: 1r ESO A          ...
ALUMNE: Haojie Wu                                 Grup: 1r ESO A             ...
ALUMNE: Haojie Wu                                  Grup: 1r ESO A            ...
ALUMNE: Haojie Wu                                  Grup: 1r ESO A            ...
ALUMNE: Haojie Wu                                 Grup: 1r ESO A             ...
ALUMNE: Haojie Wu                                    Grup: 1r ESO A          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pi 1r eso a haojie 2011 2012

3,703 views

Published on

 • accessibility Books Library allowing access to top content, including thousands of title from favorite author, plus the ability to read or download a huge selection of books for your pc or smartphone within minutes.........ACCESS WEBSITE Over for All Ebooks ..... (Unlimited) ......................................................................................................................... Download FULL PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pi 1r eso a haojie 2011 2012

 1. 1. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONA 1 PLA INDIVIDUALITZAT Primer ESO INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONA CURS 2011-2012
 2. 2. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAPLA INDIVIDUALITZAT Curs 2011-12 2Adreça: C/ Escorial, 9, 3r, 1a Data de naixement: 10.06.1998Tutora: Anna PratTutora Acollida: Maria Josep Vercher Data d’arribada a l’institut: 07. 09. 2010 Hores aula Hores aula Matèria Professorat ordinària acollida Català Caterina Coll 3 Castellà Zulema Royo 3 Matemàtiques Anna Prat 3 C. Socials M Josep Vercher 3 Anglès Esperanza Terrón 3 C. de la Naturalesa Magda Mateo 3 Tecnologia Félix García 3 Ed Física Antonio Borruel 3 Música Nuncy Herreras 3 Ens. alternatius Fina Granero 3 Lectura Joan F. / Marga D. 1 Tècniques d’estudi Fina Granero 3
 3. 3. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAHORARI Dies 3 Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 8:30-9:30h Alternativa Matemàtiques Ll. Castellana Ll. Catalana Ll. Anglesa G2 Aula 1A Aula 1B Aula 1B Aula 9 Aula 1B 9:30-10:30h C. Naturals Ll. Castellana Matemàtiques Música Alternativa Aula 1B Aula 1B Aula 1B Aula Música Aula 1A 10:30-11:30h Música G2 Edu. Física G2 C. Naturals LL. Castellana C. Socials Aula Música Pati Aula 1B Aula 1B Aula 9 11:30-12h Pati Pati Pati Pati Pati Ll. Catalana C. Socials Ll. Anglesa G2 Lectura Matemàtiques 12-13h Aula 9 Aula 9 Aula 1B Aules 1A / 1B Aula 1B 13-14h Tècn. estudi Tecnologia 1 Edu. Física Música G2 Aules 1A / 1B Aula 1B G2 Pati Aula Música Dinar Ll. Anglesa G2 Aula C. Naturals Tutoria 15:30-16:30h 15 Laboratori CN Aula 1B Tecnologia 1 C. Socials Ll. Catalana 16:30-17:30h Taller 2 Aula 9 Aula 9
 4. 4. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAPLA INDIVIDUALITZATMatèria: Ciències Socials Acollida Professora: Maria Josep Vercher Alberola 4 Període del PI AnualCOMPETÈNCIES BÀSIQUES1. Competència: Coneixement i la interacció amb el món físic: Conèixer les característiques de l’ espai físic en què es desenvolupen la vida i l’ activitat humana. Localitzar en l’ espai els elements del medi físic i els esdeveniments històrics treballats. Analitzar l’ acció de l’ ésser humà sobre el medi i interessar-se per la conservació del medi ambient Aprendre a orientar-se i a situar-se en l’ espai, utilitzant mapes i plans.2. Competència matemàtica: Interpretar escales numèriques i gràfiques senzilles. Analitzar i comparar informació quantitativa de taules, llistats,gràfics i mapes a un nivell bàsic. Fer càlculs matemàtics senzills per comparar dimensions,distàncies i deferències horàries.3. Competència social i ciutadana: Relacionar-se, cooperar i treballar en equip. Escoltar activament i expressar les pròpies opinions de forma assertiva.4. Tractament de la informació i competència digital Utilitzar els cercadors per localitzar informació en Internet, tot seguint un criteri específic.5. Competència lingüística: Interpretar llenguatges simbòlics icònics i de representació. Utilitzar terminologia adequada en les exposicions orals i escrites dels temes treballats.6. Competència per aprendre a aprendre: Buscar explicacions multicausals per comprendre un fenomen i avaluar-ne les conseqüències. Saber comunicar i expressar el més clarament possible els resultats del seu treball.7. Competència d’autonomia i iniciativa personal. Comprendre les activitats plantejades i cercar l’estratègia més adient per resoldre-les.
 5. 5. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONACONTINGUTS: Unitats i temporització1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 5 1. La Terra: nostre planeta. 8. El clima ( 1 ) 16. Àsia: muntanyes i rius. 2. El dia i la nit. 9. El clima ( 2 ). 17. Europa: les muntanyes. 3. Les estacions de lany. 10. Amèrica:muntanyes. 18. Europa: els rius. 4. Continents i oceans. 11. Amèrica:rius. 19. Europa: les costes. 5. Muntanyes i planes. 12. Amèrica:la selva. 20. La península Ibèrica: relleu. 6. Rius i mars. 13. Àfrica:muntanyes. 21. La península Ibèrica: rius. 7. Orientació: els mapes. 14. Àfrica:rius. 22. Catalunya. 15. Àfrica:sabana i desert.MATERIALS1. Aprenem C. Socials: llicència destudis de Maria Jesús Monter Domec de lInstitut Pau Casals, que ens proporciona interessants materials adaptats pertreballar les C. Socials a 1r dESO:http://www.slideshare.net/Arnaucerda/aprenemcienciessocials1eso-090902184817-phpapp02Podeu seguir la seva programació diària a http://mjvercher20112012.blogspot.com/AVALUACIÓ1. Saber fer : Avaluació continuada de la participació oral, la realització de les activitats programades per a la sessió, la seva autocorrecció i l’entrega deldossier trimestral d’activitats, valorant el seu grau de realització i la seva presentació: 40%.2. Saber: Proves cada dues unitats per valorar el grau d’ assoliment dels continguts conceptuals, l’adquisició de nou vocabulari referent a cada tema ilocalització en mapes, lectura de gràfics senzills, interpretació de mapes temàtics senzills: 40%.3. Saber estar: Actitud positiva davant la matèria, els companys i la professora: 20%.
 6. 6. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAPLA INDIVIDUALITZATMatèria: PI amb els continguts que se treballen a les hores de les Departament d’ Orientació: Josefina Granero 6matèries que els alumnes deixen de fer:- Castellà- T. Estudi- Alternativa Període del PI AnualOBJECTIUS/COMPETÈNCIES BÀSIQUES 1. Assolir una competència lingüística comunicativa que permeti relacionar-se. 2. Ser capaç de produir missatges orals en català. 3. Comprendre ordres i explicacions orals. 4. Iniciar-se en lhabilitat lectora. 5. Comprendre textos escrits de dificultat baixa. 6. Conèixer un lèxic bàsic, assegurar-lo, enriquir-lo i ampliar-lo a mesura que es desenvolupen nous coneixements. 7. Escriure textos curts. 8. Iniciar-se en el coneixement de la gramàtica: concordança de gènere i nombre, temps verbal, signes de puntuació, ús de connectors... 9. Mostrar sensibilitat, respecte i interès per la llengua catalana. 10. Tenir interès per entendre i fer-se entendre.
 7. 7. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONACONTINGUTS 1. La classe: lèxic relacionat, el gènere i el nombre, determinants (un, una, el , la, els, les, molts, moltes), conjugació verbal (present de l’indicatiu de la primera conjugació), adjectivació i frases interrogatives. 7 2. Lescola i linstitut: lèxic relacionat, adjectivació, conjugació verbal (present dindicatiu del verb “entrar”), frases interrogatives (Quants/quantes?, A quina hora?). 3. Comprensió lectora 1. “Anem a lescola. Anem a linstitut.”: funcions i exponents (saludar, identificar-se, demanar), gramàtica (noms propis, “hi ha”, interrogacions funcionals, infinitiu i present dindicatiu, adjectius (els colors)), lèxic (objectes, persones, espais), llengua escrita (lletra i so, completar frases, comprensió lectora de textos curts, lagenda i el calendari escolars). 4. El cos: lèxic relacionat, el nombre, larticle, adjectivació (característiques corporals), antònims. 5. Comprensió lectora 2. “El nostre cos”: funcions i exponents (agrair i respondre a lagraïment, demanar disculpes, donar excuses, demanar per la salut), gramàtica (adjectius, plurals, estructures relacionades amb les malalties, verbs en present, preposicions amb i sense, pronoms personals), lèxic (parts del cos, sensacions, estats dànim, estris, numeració de l1 al 20, espais), llengua escrita (lletra i so -O, M, S, T-, escriptura de les estructures orals apreses, text instructiu, fitxa amb les dades personals, text narratiu, comprensió de textos curts i de frases incompletes). 6. Els vestits: lèxic relacionat, determinants (el, la, l, els, les un, una), el nombre, present dindicatiu de la 1ª conjugació, concordança nom-adjectiu/ nom-verb. 7. La família: lèxic relacionat, el gènere, adjectius possessius (meu, meus, meva, meves), coneixement destructures familiars. 8. La casa: lèxic relacionat, el nombre, diminutius, frases enunciatives afirmatives, frases interrogatives, preposicions (sobre, sota, dins), adejctius (concordança de gènere i nombre amb el nom), verbs (present dindicatiu, verbs reflexius i la forma verbal “hi ha”). 9. Comprensió lectora 3. “La casa i la família”: funcions i exponents (demanar per una persona, iniciar contacte telefònic, demanar i dir on és un objecte o un lloc/espai, demanar alguna cosa), gramàtica (demostratius, quantificadors ordinals, possessius, demostratius, temps verbal de futur), lèxic (la casa, el dormitori, el menjador, la cuina, el bany, la família), llengua escrita (lletra i so -I, F, P, C/QU-, frases, agenda amb ladreça i el telèfon dels amics, escriptura destructures orals, arbre genealògic de la pròpia família, escriptura dun diàleg telefònic, complimentar dades personals, descripció del dormitori). 10. Les botigues: lèxic relacionat, present d’indicatiu del verb pagar, el gènere i el nombre, present- passat- futur. 11. El menjar: lèxic relacionat, el gènere i el nombre, concordança: nom – adjectiu, present d’indicatiu dels verbs menjar i beure, frases interrogatives i enunciatives negatives. 12. Els animals: lèxic relacionat, gènere (masculí / femení, mascle / femella), verb tenir (3a persona singular del present d’indicatiu). 13. La ciutat: lèxic relacionat, present, passat i futur, present dindicatiu, el gènere, contraris dadjectius. 14. Els vehicles: lèxic relacionat, el gènere (un / una), el nombre, fonètica (o / u i / e a / e), present d’indicatiu 1ª conjugació / 3ª conjugació, present d’Indicatiu verb anar, adjectius (masculí / femení). 15. Comprensió lectora 4. “El carrer. Els mitjans de transport”: funcions i exponents (demanar direccions, comprar bitllets, demanar preu, preguntar, explicar, definir, informar, opinar), gramàtica (les parts de les frases, formes dels verbs viure, viatjar ui escriure, temps verbals de present, passat i futur, plurals, noms, adjectius, homònims, situacionals, tipus de frases, adverbis de temps), lèxic (), llengua escrita (). 16. Els oficis:Lèxic relacionat, gènere (masculí / femení),determinants (el/la/l), verbs (present, passat i futur).
 8. 8. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAMATERIALS 1. Quadern de treball “Comencem” (http://www.xtec.es/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm). 8 2. Diccionari visual “Comencem” (http://www.xtec.es/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm). 3. Quadern de treball “Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i en Li” (http://www.xtec.es/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm).AVALUACIÓCONTINGUTS/ SABER 40% o 30% 1. Observació de lavenç del seu treball a classe. 2. Extracció dexercicis fets a laula per tal davaluar la seva capacitat de retenció. 3. Nivell de reproducció oral i escrita adquirida.PROCEDIMENTS/ SABER FER 40% o 50% 1. Freqüència amb que dóna suport a un altre company. o, a la inversa, número de cops que rep suport i ajut dels companys/es i del/a professor/a. 2. Es prioritza l’esforç o d’interès. 3. Presentació del dossier amb portada, índex, apunts i selecció dexercicis encomanats pel professorat. 4. Seguiment diari a laula dels exercicis treballats.ACTITUD/ SABER ESTAR 20% 1. Mostra atenció a laula. 2. Nivell de motivació. 3. Valoració de lactitud positiva davant laprenentatge de la matèria, companys i companyes i professorat.OBSERVACIONSAquests continguts es treballaran fora de l’ Aula d’ Acollida per tal de reforçar l’ aprenentatge de la llengua catalana dintre del marc horari destinat al’Alternativa a la Religió, T. Estudi, Llengua castellana.METODOLOGIADurant el 1r i 2n trimestre comptem amb professorat de suport per dur a terme aquesta programació. Al 3r trimestre el professorat de les àrees abansesmentades continuarà amb la programació dintre de l’aula ordinària.
 9. 9. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAPLA INDIVIDUALITZAT 9Matèria: Matemàtiques Professora: Anna Prat Període del PI AnualOBJECTIUS/COMPETÈNCIES BÀSIQUES Tant els objectius com les competències bàsiques són els corresponents a l’àrea de Matemàtiques per a 1r d’ESO, especificats a laprogramació establerta pel seminari matemàtiques de l’INS.CONTINGUTSTemes treballats: Temes corresponents a la programació curricular de primer d’ESO.MATERIALS1. Llibre de text2. Fotocòpies3. Material per treballar geometria ( regle, escaire, cartabó, semicercle graduat, compàs)4. Cossos geomètrics.5. Pàg. Web : GEOCLIC6. Premsa ( gràfics)
 10. 10. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAAVALUACIÓ 10Els procediments, continguts i actitud es valoraran igual que la resta de companys del grup. Serà per tant la que indica la programació.Dins la part de continguts la interpretació i resolució de problemes tindrà una ponderació molt més baixa i si cal els enunciats seran diferents.OBSERVACIONSLobstacle afegit que té en Haojie per seguir lassignatura de matemàtiques és la dificultat en la comprensió de l’ idioma.METODOLOGIAEn Haojie assisteix tres hores a l’aula ordinària de matemàtiques. A la matèria de matemàtiques de 1r ESO dels dos grups , 1r ESO A i 1r ESO B, sen fantres. Dos duns 17 alumnes aproximadament i un més nombrós duns 26 alumnes. Els tres grups treballen els mateixos continguts tot i que en casos puntuals elgrau de dificultat pot ser diferent. Al grup del Haojie són 17 alumnes i el seguiment és molt proper. Els alumnes estan asseguts en parelles de treball.Durant un trimestre i dues hores la setmana el grup de 1er A gaudeix duna professora de suport. La professora de suport es dedica, a tres alumnes que mostrenserioses dificultats en la competència matemàtica.El fet de que aquests alumnes ja estiguin atesos fa que la professora del grup tingui una mica més de marge per a poder-se dedicar als altres alumnes, enparticular a en Haojie a lhora dinterpretar problemes. Durant el 1r trimestre en Haojie sha assegut al costat d un company , també xinès que entén bé el català, que lha ajudat en la dificultat lingüística. Durant elsegon i tercer trimestre sasseu, molt a prop de la professora, amb una parella de treball no xinesa que a més dajudar-lo en la llengua també lajuda a integrar-sei relacionar-se.Respecte a les activitats fa les mateixes que la resta de companys . El fet de que en Haojie tingui certa facilitat en la part de càlcul fa que les mancanceslingüístiques respecte lassignatura no limpedeixin de sentir-se segur en una part important del contingut de la matèria i això ajuda i col·labora a que estiguireceptiu respecte les matemàtiques.
 11. 11. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAPLA INDIVIDUALITZATMatèria: Música Professora: Nuncy Herreras 11 Període del PI AnualOBJECTIUS1. Objectius generals de 1r dESO escrits a la programació .CONTINGUTS1. Les notes2. Els compassos3. Els instruments a l’ orquestra i la veu4. La flauta i les seves posicionsMATERIALS1. Llibre de text: Digital Text: http://www.digital-text.com/ca/ver-contenido/quienes.htm2. Fotocòpies. Partitures per tocar amb la flauta.
 12. 12. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAAVALUACIÓCONTINGUTS/ SABER 30% 12 1. Examen igual que la resta amb una ponderació diferent.PROCEDIMENTS/ SABER FER 50% 1. Es prioritza l’esforç o d’interès. 2. Presentació del dossier amb portada, índex, apunts i selecció dexercicis encomanats pel professorat. 3. Seguiment diari a laula dels exercicis treballats i de la classe de flauta..ACTITUD/ SABER ESTAR 20% 1. Valoració de lactitud positiva davant laprenentatge de la matèria, companys i companyes i professorat. 2. Lavaluació serà contínua, fent un seguiment directe del treball i lactitud de lalumne/a dins laula.OBSERVACIONSÉs molt important que aprengui a tocar la flauta.METODOLOGIAL’ alumne ha de consultar el seu llibre digital per manipular, jugar i comprendre de manera intuïtiva.
 13. 13. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAPLA INDIVIDUALITZATMatèria: Llengua anglesa Professora: Esperanza Terrón 13 Període del PI AnualOBJECTIUS1.Objectius generals de 1r dESO escrits a la programació de la matèria.CONTINGUTSVocabulary: Have got: qffirmative and negative,qüestions and short answers. How many...?Languages, countries and nationalities. Adjectives Present Simple: affirmative and negative, qüestions and short answersFamily. Describingpeople. Word orderFree tïme activities. Daily routines. Time expressions: at, on, inSchool subjects. Skills and abilities. Adverbs offrequencyEndengered animals. Adverbs ofmanner. Love, hate, (don t) like + ingPlaces to visit. Food and drink. Object pronounsHistory makers- Irregular verbs. Review ofquestionforms: word orderOlímpic sports. Clothes and accessòries. Why... ?/ Because...The weather and seasons. Landscape features. Present Continuous: affirmative and negative, qüestions and short answers Present Simple and ContinuousGrammar: Time expressions There is/there are: affirmative and negative, qüestions and short answersBe: affirmative and negative, qüestions and short answers. Prepositions ofplacePossessive adjectives and subjectpronouns, possessive s. Countable and uncountable nounsQuestion words. A/an, some and any .
 14. 14. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONA .MATERIALS 141. Llibre de text: .2. Fotocòpies de reforç.AVALUACIÓ1. Presentació treball escrit de llibreta i Workbook 20%2. Comprensió oral 10%3. Comprensió escrita 10%4. Gramàtica i vocabulari 60%
 15. 15. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAPLA INDIVIDUALITZATMatèria: Llengua Catalana Acollida Professora: Caterina Coll 15 Període del PI AnualOBJECTIUS 1. Ser capaç d’entendre la informació que els altres li demanen. 2. Donar informació sobre la seva entitat. 3. Saber saludar tal com es fa aquí. 4. Produir missatges curts després dhaver treballat prèviament el vocabulari a l’aula. 5. Conèixer i utilitzar el lèxic treballat a l’aula. 6. Valorar el progrés en la llengua catalana, 7. Tenir interès per entendre i fer-se entendre.MATERIALS1. Llibre de Llengua Catalana Bàsic 2 Barcanova.2. Programació TIC http://www.xtec.net/~rherrer6/index.htm3. Propostes didàctiques: http://acollidagarraf.wikispaces.com/Llengua+catalana
 16. 16. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONACONTINGUTS 16Després de treballar la lectoescriptura durant el primer trimestre. Es treballarà la comprensió i l’expressió oral a fi que alumne pugui integrar-se en el grupEs treballaran els temes següents: 1. La presentació personal. Verbs dir-se, ser, tenir i viure. Larticle masculí i femení. Els dies de la setmana,els mesos de l’any; ell nombre natural. 2. L’ institut: Vocabulari relacionat; els pronoms interrogatius. 3. La família. Les peces de vestir i els colors. Us del verb anar i venir. 4. Els aliments. El mercat. 5. La casa. 6. Els caps de setmana. 7. Temps lliure i entreteniments. 8. Vocabulari: els oficis, l’entorn, les eines,les malalties,la farmaciola, el cotxe, els senyals de trànsit. 9. Dictats preparats del vocabulari treballat a laula. 10. Formes verbals: Distinció de present , passat i futur. Incorporació progressiva daltres formes verbals a mesura que savanci en el coneixement de la llengua. 11. Activitats orals lúdiques amb la resta de lalumnat del grup per tal de fomentar la cohesió social i la cooperació entre tots els integrants del grup. classe. Sincorporarà lexpressió escrita a mesura que lalumne avanci en el coneixement de la llengua.
 17. 17. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAAVALUACIÓ Ens basem per avaluar: 17 1. MECR • Marc europeu comú de referència per a les llengües: 2. EINES • Avaluació inicial: instruments per a l’avaluació inicial Ens centrem i concretem en la següent ponderació: SABER: 50 % 1. Emprar el vocabulari apropiat. 2. Saber expressar-se correctament, fer frases correctes i coherents. 3. Demostrar un bon grau de coneixement dels conceptes i procediments estudiats en cada tema. 4. Voler parlar català SABER FER: 25% 1. Portar sempre el material necessari (Llibre de text, llibreta, fotocòpies..) 2. Mantenir les llibretes netes i amb l’ordre corresponent. 3. Corregir els exercicis a classe. 4. Tenir cura de les faltes d’ortografia. 5. Planificar el treball fent un bon ús de l’agenda. SABER ESTAR: 25% 1. Ser puntual. 2. Comportar-se degudament, és a dir, mantenir una actitud que faciliti el treball personal i dels companys. 3. Ser respectuós envers els companys i el professor/a. Mantenir el material propi en bones condicions. 4. Demostrar interès i ganes d’aprendre. 5. Respectar el torn de paraula.
 18. 18. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAOBSERVACIONSEl Departament d’Acollida acorda els següents objectius a assolir: 18Objectius generals:1. Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles que permetin satisfer les primeres necessitats.2. Presentar-se i presentar una tercera persona demanar i donar informació sobre ell mateix (on viu, etc.), gent que coneix i coses que té interactuar de manera senzilla.Objectius específics:Comprensió oral1. Reconèixer paraules usuals (tant aquelles que anomenen objectes o conceptes ja prèviament coneguts per ells com les que anomenen objectes o conceptes que els resulten nous però que els comencen a resultar familiars)2. Reconèixer expressions molt bàsiques sobre temes de l’entorn immediat.Expressió oral1. Utilitzar un repertori bàsic de paraules, expressions i frases senzilles relacionades amb detalls personals, per descriure el lloc on viuen, les persones que coneixen...Interacció oral1. Formular i respondre preguntes senzilles sobre temes quotidians o relacionats amb l’entorn i les necessitats immediates comunicar-se de manera senzilla (en el benentès que l’ interlocutor parlarà a poc a poc, repetirà si cal i ajudarà a formular allò que l’aprenent vol comunicar)
 19. 19. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAPLA INDIVIDUALITZAT 19Matèria: Ciències de la Naturalesa Professora: Magdalena Mateo Soria Període del PI AnualCOMPETÈNCIES BÀSIQUES1. Competència: Coneixement i la interacció amb el món físic: Conèixer les característiques de l’ espai físic en què es desenvolupen la vida i l’ activitat humana. Analitzar l’ acció de l’ ésser humà sobre el medi i interessar-se per la conservació del medi ambient2. Competència social i ciutadana: Relacionar-se, cooperar i treballar en equip. Escoltar activament i expressar les pròpies opinions de forma assertiva.3. Tractament de la informació i competència digital Utilitzar els cercadors per localitzar informació en Internet, tot seguint un criteri específic.4. Competència lingüística: Utilitzar terminologia adequada en les exposicions orals i escrites dels temes treballats.5. Competència per aprendre a aprendre: Buscar explicacions multicausals per comprendre un fenomen i avaluar-ne les conseqüències. Saber comunicar i expressar el més clarament possible els resultats del seu treball.6. Competència d’autonomia i iniciativa personal. Comprendre les activitats plantejades i cercar l’estratègia més adient per resoldre-les.7. Competència matemàtica: Interpretar escales numèriques i gràfiques senzilles. Analitzar i comparar informació quantitativa, explicada a classe i en el llibre de text, de taules, llistats i gràfics a un nivell bàsic
 20. 20. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONACONTINGUTS: Unitats i temporització 20 1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre Tema1. Els éssers vius i les cèl·lules. Tema 3. Animals invertebrats Tema 5. Les plantes. Tema 2. Els animals Tema 4. Animals vertebrats Tema 6. Els ecosistemesMATERIALS 1. Material de l’equip d’assessorament en Llengua, interculturalitat i Cohesió Social de les Comarques gironines. 2. En les hores B, les pràctiques les fan amb els guions de pràctiques que proporciona la professora . 3. Material didàctic fotocopiable de reforç de la editorial Casals. 4. Material audiovisual recomanat per la editorial Casal i altres de diversos orígens. Pàgines web recomanades de diverses fonts, generalment XTEC.AVALUACIÓ. 1. La presentació del dossier adaptat de cada tema. 70% 2. Qüestionari de preguntes idèntiques a les del dossier és la prova escrita. Es realitza un cop acabat el dossier del tema.10% 3. Presentació setmanal de la pràctica del laboratori. 20%
 21. 21. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAPLA INDIVIDUALITZAT 21 Matèria: Tecnologia Professor: Félix Garcia Període del PI AnualOBJECTIUS1. Objectius dàrea generals de 1r dESO, escrits a la programació de la matèria.CONTINGUTS1. El procés Tecnològic.2. Ciència.3. Tecnologia.4. Tecnologia: natura i societat.5. El dibuix tècnic.6. Materials i estris.7. L’ escala8. L’ acotament.9. Esbossos.10. Croquis i plànols.11. Treballs Aula Tecnologia.12. Figures geomètriques amb soldadures.13. L’ aula de Tecnologia14. Les eines.
 22. 22. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONA 22MATERIALS 1. Llibre de text 2. Pàgines web.AVALUACIÓ CONTINGUTS / SABER 1. Segueix el currículum del grup i se lavalua igual que a la resta. PROCEDIMENTS / SABER FER 1. Es prioritza l’esforç o d’interès. 2. Presentació del dossier amb portada, índex, apunts i selecció dexercicis encomanats pel professorat. 3. Seguiment diari a laula dels exercicis treballats. 4. No es tindran en compte les faltes dortografia ACTITUD / SABER ESTAR 1. Mostra atenció a laula. 2. Valoració de lactitud positiva davant laprenentatge de la matèria, companys i companyes i professorat. 3. Lavaluació serà contínua, fent un seguiment directe del treball i lactitud de lalumne/a dins laula.OBSEVACIONS És alumne amb un bon comportament a l’ aula. Li agrada treballar a l’ aula de tecnologia i els treballs els fa bé. No segueix les explicacions en el grup classe degut a les seves mancances lingüístiques
 23. 23. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAPLA INDIVIDUALITZAT 23 Matèria: Educació Física Professor: Antonio Borruel Període del PI Anual OBJECTIUS/COMPETÈNCIES BÀSIQUES Objectius dàrea generals i competències bàsiques de 1r dESO escrits i escrites a la programació d’ Educació Física de 1r d’ ESO. CONTINGUTS Temes corresponents a la programació curricular de primer d’ESO. MATERIALS 1. Llibre de text: Educació Física 1r Cicle, ed. Teide. 2. Vídeos diniciació esportiva de futbol sala, i handbol.(ed. Imatge i esport). 3. Pàg. Web : XTEC.cat , edu365,materials de ESO. Treballarem les unitats didàctiques descalfament, qualitats físiques i jocs tradicionals
 24. 24. ALUMNE: Haojie Wu Grup: 1r ESO A INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONAAVALUACIÓ 24CONTINGUTS CONCEPTUALS / SABER 10%: 1. Elaboració dun treball en grup, de recopilació de 10 fitxes de jocs tradicionals, realitzats a les sessions pràctiques. 2. Realització dun treball de reglament i tècnica bàsica de handbol i futbol sala.PROCEDIMENTS / SABER FER 50%: 1. Realització de les proves de condició física i avaluació de les mateixes en funció de la seva edat i sexe ( bateria EUROFIT). 2. Durant les sessions sobservarà i anotarà el grau dhabilitat motriu i de millora , així com la seva integració i integració en la dinàmica de laclasse. Amb totes aquestes dades, realitzarem una avaluació qualitativa i contínua, del grau dassumpció dels objectius didàctics. 3. Realització de proves de habilitat motriu dels esports treballats.ACTITUD/ SABER ESTAR 30%: 1. Portar el material i hàbits higiènics. 2. Mostrar atenció i interès per les activitats realitzades. 3. Valoració global de les accions de cooperació, participació i integració amb la resta de companys.OBSERVACIONSEn Haojie assisteix amb normalitat a les classes dEducació física i no té cap dificultat per segueix el desenvolupament de les activitats de caràcter pràctic.Ara bé, durant les explicacions teòriques, te moltes dificultades de comprensió, generades per les seves dificultats lingüístiques, i moltes vegades durant lesactivitats he de tornar a explicar-li amb molt deteniment el que ha de fer.

×