Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portesobertes2012 13

6,513 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Portesobertes2012 13

 1. 1. 1994
 2. 2. 2002
 3. 3. 2011
 4. 4. El sistema educatiu UNIVERSITAT Estudis de Grau PAU Tècnic Superior Batxiller Formació Professional Específica de Grau Superior2n Batxillerat Formació Professional Tècnic Específica de Grau Mitjà1r Batxillerat Programes de Garantia Social Graduat ESO (PQPI, PTT, ...)‫‏‬ 14-16 ANYS EDUCACIO SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 12-14 ANYS 10-12 ANYS EDUCACIO PRIMÀRIA (OBLIGATÒRIA)‫‏‬ 8-10 ANYS 6-8 ANYS 3-6 ANYS EDUCACIO INFANTIL 0-3 ANYS
 5. 5. L’Institut El Foix ofereix ensenyaments de Educació Secundària El centre disposa d’una Obligatòria (ESO)‫‏‬ pàgina web amb informació i sobre les activitats del Batxillerat centre: - Humanístic i Social www.elfoix.org - Científic i Tecnològic  El centre edita les guies de lestudiant
 6. 6. Tots els alumnes disposen de la GUIA DE L’ESTUDIANT
 7. 7. Al Centre hi ha unaAssociació d’estudiants
 8. 8. Informació als alumnes i als pares i mares La revista trimestral BARRACONS
 9. 9. Els pares i mares disposen d’una AMPA L’Associació de Pares i Mares de l’Institut EL FOIX representa les famílies al centre.
 10. 10. L’Institut El Foix té com a centres adscrits Les Escoles Dr. Samaranch i Arrels dels Monjos L’Escola Sant Domènec de la Ràpita L’Escola El Castellot de la Múnia (Castellví de la Marca)‫‏‬
 11. 11. L’Institut El Foix disposa de MENJADOR ESCOLAR  TRANSPORT ESCOLAR Gratuït per als  Gratuït per als alumnes alumnes del municipi del municipi de de Castellví de la Castellví de la Marca Marca Obert a tots els alumnes del centre
 12. 12. L’Institut El Foix* Té 404 alumnes dividits en 18 grups: - 14 d’ESO (3 de 1rESO, 5 de 2nESO, 4 de 3rESO i 4 de 4tESO)‫‏‬ - 2 de Batxillerat
 13. 13. 1r d’ESO L’alumnat està dividit en tres grups classe heterogenis de 26 membres Cada grup té dos tutors/es (cadascun al seu càrrec 13 alumnes, dels quals fa un seguiment individualitzat). Un d’ells és tutor de grup A les classes de català, castellà i matemàtiques es formen quatre agrupacions flexibles en tres nivells d’aprenentatge. L’alumnat amb dificultats es troba en un grup reduït. En una de cada tres classes de Tecnologia, Anglès i Ciències el grup es desdobla.
 14. 14. Horari de classes dels alumnes de 1r d’ESO dilluns dimarts dimecres dijous divendres 8.30 x x x x x13.00 x14.00 x x x x Dinar Dinar Dinar15.30 x x x17.30 x x x
 15. 15. Recursos humans* 40 professors/es organitzats en: - Departaments (àrees daprenentatge)‫‏‬ - Cicles i nivells (cursos)‫‏‬
 16. 16. EQUIP DIRECTIU CONSELL ESCOLAR CLAUSTRE DE•Director Director President PROFESSORAT•Caps d’Estudis Cap d’Estudis•Coordinadora Secretari SecretariPedagògica 6 Professors/es Professors/es del Centre•Secretari 3 Pares i Mares (1 de l’AMPA)‫‏‬ 3 Alumnes Coordinació Centre 1 Personal No Docent 1 AjuntamentCoord. Departaments COMISSIÓ PERMANENT EQUIPS DE CICLE I NIVELLZona Escolar Educat COMISSIÓ ECONÒMICA DEPARTAMENTS DIDÀCTICS COMISSIÓ CONVIVÈNCIA
 17. 17. Comissió EQUIP DIRECTIU d’Informàtica Director Caps d’Estudis Comissió Lingüística Coordinadora Pedagògica Comissió de Secretari Diversitat COORDINACIÓ COORDINACIÓ DEPARTAMENTS CENTRE Caps de Departament Coordinadors ESO i BTX Dpt Dpt Dpt DptCoord Coord Coord Socials Ciències Tecnol-Exp Llengües 1r 2n Btx CCSS Cicle Cicle FILOSOF CCNN TECNOL CATALÀ1r ESO 3r ESO 1r Btx PSICOP MATEM EF-EXP CASTELL2n ESO 4t ESO 2n Btx TERAPE MÚSICA ANGLÈS CLAUSTRE PROFESSORAT
 18. 18. Recursos materials Una aula d’Informàtica  Aula de Tecnologia Totes les aules amb  Aula Taller ‫‏‬ equipament TAC  Aula d’Acollida‫‏‬ Tres Laboratoris  Biblioteca (Ciències, Química i  Gimnàs Física)‫‏‬  Dues pistes Aula d’Idiomes ‫‏‬ poliesportives Aula de Dibuix ‫‏‬ Aula de Música‫‏‬
 19. 19. Aules de Dibuix i de Música
 20. 20. Aules amb internet
 21. 21. Pistes poliesportives i Gimnàs
 22. 22. 1 Aula d’informàtica i 3 laboratoris
 23. 23. Aula d’acollida
 24. 24. Aula de Tecnologia i Biblioteca
 25. 25. Les característiques de l’Institut El Foix són: Foment de la participació dels membres de la Comunitat Educativa: professorat, alumnat i pares i mares. Contacte directe i permanent amb l’AMPA Col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, de Castellví de la Marca i l’AMPA.
 26. 26. Les característiques de l’Institut El Foix són: Tutorització individualitzada dels alumnes amb dos tutors per grup Desdoblaments dels grups en algunes àrees per a millorar l’atenció als alumnes Serveis d’Orientació i Psicopedagogia Coordinació amb les escoles de primària per a facilitar els pas dels alumnes a l’Institut. Pla de Lectura
 27. 27. Les característiques de l’Institut El Foix són: Foment de la utilització de les Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació.
 28. 28. Les característiques de l’Institut El Foix són:Foment de l’aprenentatged’idiomes.L’alemany com a segonallengua. Amb viatgedintercanvi.Participació en elsProjectes d’innovació dellengües estrangeres
 29. 29. Les característiques de l’Institut El Foix són: Integració de l’Institut a la vida social i cultural dels municipis Contacte amb les empreses de la comarca per a facilitar la integració laboral dels alumnes. Estades a les empreses dels alumnes de Batxillerat i 4t d’ESO
 30. 30. Activitats pedagògiques aplicades
 31. 31. Participació en projectes Programa Salut i Escola Pla d’Autonomia de Centre (2009-2014)‫‏‬ Pla Esport-Escola Projecte dinnovació en P3080019.jpg llengües estrangeres Projecte Educat2.0 d’ordinadors portàtils i llibres digitals Projectes de 2n i 3r D d’ESO Projecte Fil de 4t d’ESO (aula oberta)‫‏‬
 32. 32. Convivència
 33. 33. Festa de la Castanyada
 34. 34. Sortides, excursions, colònies
 35. 35. La Jornada de la Solidaritat
 36. 36. Festa de Sant Jordi
 37. 37. Comiat de les promocions de 4t i Batxillerat
 38. 38. L’Institut El Foix participad’un Pla dAutonomia de Centre (2009-2014) : Per millorar els resultats educatius. Per millorar la convivència i la cohesió social.
 39. 39. L’Institut El Foix participaal projecte Educat2.0 del Departament d’Ensenyament de 1r a 4t d’ESO  Un alumne-un ordinador.  Llibres digitals.  Aules equipades.
 40. 40. Les dates de preinscripció i matrícula són ESO:  Preinscripció: del 19 al 30 de març  Llistes amb barem: 17 d’abril  Matrícula de 1r d’ESO: 4 al 8 de juny
 41. 41. Horari d’administració i secretaria Dedilluns a divendres de 9 a 14 hores Dedilluns a dijous de 15,30 a 17,00 hores
 42. 42. INS EL FOIX1994-2012

×