Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Optimalizace datového a hlasového řešení

1,000 views

Published on

Komunikační potřeby a možnosti zajištění ICT pro veřejnou správu včetně optimalizace hlasových a datových řešení z pohledu O2.

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Optimalizace datového a hlasového řešení

  1. 1. Optimalizace datového a hlasového řešení Renata Šramatá Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
  2. 2. Obsah <ul><li>Komunikační potřeby a možnosti zajištění ICT </li></ul><ul><li>Datové služby </li></ul><ul><li>IP VPN – parametry ovlivňující cenu </li></ul><ul><li>Služby O2 </li></ul><ul><li>Optimalizace nákladů </li></ul>
  3. 3. Komunikační potřeby <ul><ul><li>Oficiální komunikace </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dokumenty </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agendy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Výměna dat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informace </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Operativa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informace </li></ul></ul></ul>1 a možnosti zajištění ICT Mail Informační systémy Internet Telefon SMS Video-konference
  4. 4. Datové služby ICT 2 <ul><ul><li>Internet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rychlost </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agregace </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Data </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pronajaté okruhy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Frame relay / ATM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IP VPN </li></ul></ul></ul>Specifikace potřeb definuje parametry a určuje cenu
  5. 5. Datové služby ICT – IP VPN 3 <ul><ul><li>rychlost / objem </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Je komunikace symetrická? Nebo je třeba více stahovat? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>možnost využití levnějších ADSL technologií </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Umíme definovat objem přenášených dat? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>možnost využití levnějších služeb s FUP (případně omezeným přenosem) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>kvalita </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Při jaké době nefunkčnosti připojení nastávají: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>finanční ztráty X zvýšení vytížení zdrojů X zvýšení uživatelského nekomfortu uživatelů </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>technické parametry </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Je třeba permanentní připojení nebo jsou data přenášeny dávkově? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>možnost agregace konektivity s jiným subjektem s komplementárním časovým využitím konektivity /dial up </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potřebujeme více VPN, šifrování, vyšší úroveň bezpečností, Qos? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>sdílené přípojky, IPSec, Protokoly, IPS , Data x internet </li></ul></ul></ul></ul>Parametry / potřeby ovlivňující cenu řešení
  6. 6. Služby O2 IP connect Agregace VPN Expres Lite VPN O2 Internet ADSL Extreme Limit přenosu dat O2 Internet ADSL 4
  7. 7. Optimalizace nákladů 5 <ul><li>přesná definice potřeb </li></ul><ul><ul><li>stanovení priorit </li></ul></ul><ul><ul><li>parametry poptávky </li></ul></ul><ul><li>vhodná volba služeb </li></ul><ul><ul><li>standardizace jako cesta k úsporám </li></ul></ul><ul><li>agregace poptávky </li></ul><ul><ul><li>společná poptávka služeb </li></ul></ul><ul><ul><li>komplexní dodávky - integrovaný poskytovatel </li></ul></ul><ul><li>řešení hlasových služeb </li></ul><ul><ul><li>konvergence fixních a mobilních služeb </li></ul></ul><ul><ul><li>konvergence hlasových a datových služeb (IPT) </li></ul></ul>

×