Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Životní situace - ORP Kladno

1,093 views

Published on

Prezentace přístupu k řešení vnitřních procesů a kompetenčního modelu ORP Kladno přednesená na konferenci KOZA SA VS.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Životní situace - ORP Kladno

 1. 1. Životní situace na ORP,zpracování kompetenčního modelu Lukáš Jakubec 12. 6. 2012
 2. 2. Projekt „Řízení lidských zdrojů v ORP Kladno“ Nositel projektu: Statutární město Kladno Realizátor projektu: Equica, a.s. Předmět projektu: Optimalizace a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Projekt je kofinancován ze SF EU – OP LZZ, Výzva č. 57
 3. 3. Cíl projektu Zefektivnit systém vzdělávání nastavením interního systému vzdělávání Optimalizovat personální politiku s ohledem na strategické cíle města Zavést jednotný systém řízení lidských zdrojů Posílit roli vzdělávání a osobního rozvoje k udržení kvalitních zaměstnanců
 4. 4. Základní informace o projektu Řízení lidských zdrojů = součást systému řízení města Politická podpora projektu Identifikace potřeby interně, principem „bottom-up“ Zkušení a osvícení „hybatelé projektu“ Důraz na komunikaci (obavy a očekávání) Příjemce x Konečný příjemce, resp. Zaměstnanec x Občan
 5. 5. Základní informace o projektu Kvalitní zaměstnanec = kvalitní (veřejná) služba = spokojený klient (občan)
 6. 6. Základní informace o projektuNE přístup: Naroubovat systém řízení lidských zdrojů (ale postupně dle výsledků analýz a dílčích výstupů projektu) „Někdo „z vnějšku“ přijde a řekne nám, že to děláme špatně a jak to máme dělat dobře…“ (ale projektový tým města, metodické vedení projektu, poradenství a finalizace výstupů)
 7. 7. Postup realizace projektu Analýza životních situací – vnější pohled Analýza procesů (hlavní, podpůrné, řídící) – vnitřní pohled ▪ Diskuze s garanty ŽS, standardizovaný popis ŽS, workflow, procesní mapa Procesy v Procesy v samostatné přenesené Interní procesy působnosti působnosti
 8. 8. Postup realizace projektu
 9. 9. Postup realizace projektu
 10. 10. Postup realizace projektu Kompetenční model – „kdo - co dělá“ Potenciál k automatizaci procesů Analýza systému řízení lidských zdrojů Vzdělávání v oblastech řešených projektem Optimalizace personální politiky: ▪ Metodiky personálního řízení (adaptace, vzdělávání, hodnocení) ▪ Katalog prací a popis pracovních činností ▪ Systemizace pracovních míst ▪ Organizační řád ▪ Pracovní manuály pro vedoucí zaměstnance
 11. 11. Přínosy projektu Zaměstnanci – efektivita práce, motivace Noví zaměstnanci – rychlá orientace, převzetí agendy, adaptace Vedoucí zaměstnanci – rychlá reakce na změny v procesech, zjednodušení delegování, předávání a kontrola práce, „rotující úředník“ Personalisté – zefektivnění personální praxe, zjednodušení procesů (nový zaměstnanec, vzdělávání, hodnocení atp.) Vedení města – přehled o aktuálních agendách Občan – zlepšení komfortu při komunikaci s úřadem Napojení agend na Datacentrum (portál úředníka, portál občana)
 12. 12. Otázky a odpovědi
 13. 13. Děkujeme za pozornost Equica, a.s. www.equica.cz equica@equica.cz

×