Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuce

992 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
992
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
98
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuce

 1. 1. Zkušenosti s využitímCloud Computingu ve výuce Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB – Technická univerzita Ostrava milena.tvrdikova@vsb.cz
 2. 2. „Nic není stejné, vše se mění. Jediné, co je stálé, je změna“ Drucker, P.F. Zhruba 10 let pracuji v rámci svých předmětů se souborem nástrojů a technologií pro podporu rozhodování - Business Intelligence. Z toho 6 let využívám ke své výuce služby Cloud Computingu.• Důvody mé volby : Náhoda - oslovila mne firma Trgiman Software Solutions s nabídkou vyzkoušet, otestovat a připomínkovat jejich řešení SW produktu BellaDati 2.7.4 nabízející (akceschopný) agilní business reporting a analýzy. https://service.belladati.com/login Potřeba – nezatěžovat servery na fakultě a nemuset pracovat pouze s demo verzemi (kanadská Média a americké ProClarity). Situace – učila jsem těchto deset let jako hostující profesor také v Polsku a velmi se mi zamlouvala možnost, mít aplikaci k dispozici všude, kde je připojení k internetu, bez ohledu na danou učebnu, školu nebo stát.
 3. 3. Mé zaměření:• SW aplikace pro podporu rozhodování a strategického řízení firem a institucí.• Organizační příprava zavádění a inovací IS tak, aby se ve firmách a institucích udržela kontinuita potřebné kvality IS jako jeden z faktorů zvyšující jejich konkurenceschopnost.
 4. 4. Předměty: Předměty:• Ekonomické aplikace v E-business• Moderní informační technologie Domnívám se, že je úkolem vzdělávacích institucí zvyšovat povědomí manažerů o možnostech podpory jejich činnosti ICT a o současných možnostech jejich pořízení s relativně nízkými náklady.Globální strategie firmy se v současnosti stává aktivní strategií. Její kvalita je závislá na podpoře stávajícího informačního systému - cílem je provázanost mezi vývojem informačního systému a globální strategií firmy či instituce.
 5. 5. Jak však kvalitní výuku zajistit při cenách potřebných softwarových aplikací a omezených rozpočtech univerzitních pracovišť?• Cloud Computing Jednu z cest otevírá přístup založený na využívání služeb Cloud Computingu! Jako všechny technologie přináší cloud computing své výhody i rizika.
 6. 6. Cloud computing(sdílení hardwarových a softwarových prostředků pomocí sítí)- umožňuje efektivnější využití výpočetních a jiných zdrojů datových center a poskytovatelů služeb,-umožní splnit požadavky odběratele služby (uživatelů) na rychlost zavádění služeb, jejich kvalitu a dostupnost, to vše za transparentní cenu.Princip Cloud computingu spočívá ve virtualizaci.Úložiště, servery, aplikace i desktopy jsou odděleny od vlastní fyzické podnikové informačníinfrastruktury. Virtualizace umožní vyšší efektivitu a flexibilitu IT při snížení nákladů na IT.Smyslem užívání služeb CC je zvyšování kvality užívaných IS a tím i konkurenceschopnostifirem a institucí při zohlednění jejich finančních a investičních možností.
 7. 7. Výsledky projektu SP2011/112 „Specifikace a formyzajištění ICT služeb poptávaných malými a středně velkými firmami v Moravskoslezském kraji.S existencí Cloud computingu je významná část majitelů firem,manažerů i koncových uživatelů seznámená, ale větší část k nístále nemá důvěru nebo nemá představu, co pojem znamená.
 8. 8. Užívání služeb cloud computingu• Užíváme cloud computing 8• Zajímá nás CC, ale dosud jej neužíváme 23• Nemáme důvěru v cloud computing 16• Nevíme, co cloud computing znamená 56• Celkem 103Vyjádřeno počtem respondentů.
 9. 9. Situace• Trendy v ICT jsou ovlivňovány technologickými inovacemi. Vedou ke zvyšování rychlosti mikroprocesorů, paměťové kapacity počítačů a přenosové rychlosti počítačových sítí. Integrační trendy přispívají ke zmenšování velikosti zařízení, snižování jejich spotřeby elektrické energie a růstu jejich funkcionalit. Přesun inteligence od koncových zařízení do sítí. Dlouhodobý problém mnohých podniků a institucí je nedostupnost ICT z důvodů cen potřebných aplikací a infrastruktury.
 10. 10. Technologické trendy• Konsolidace a virtualizace datových úložišť napomůže dosáhnout snížení počtu fyzických datových serverů při současném zvýšení jejich odolnosti proti výpadkům a snadné rozšiřitelnosti takové architektury.• Virtualizace výpočetní kapacity zajistí větší flexibilitu při získávání vyššího výpočetního výkonu. Naopak lze odpojit nebo vypnout výpočetní kapacity v době, kdy nejsou potřeba.• Standardizace a zprůhlednění business procesů – lze dosáhnout vyšší flexibility a optimalizace základních činností jednotlivých organizací - to vše při snížení nákladů a nároků na správu, údržbu a vývoj tohoto prostředí. Konkrétně se v tomto bodě jedná o nástroje pro řízení zdrojů a optimalizaci spotřeby energie.• Zvýšení výkonu a mobility jednotlivých aplikací a služeb, lze zajistit přesun celých aplikací na místo lokálního vykonávání. Virtualizační nástroje umožňují přesunout virtuální počítače ve spuštěném stavu bez přerušení poskytovaných služeb. Za provozu je tímto způsobem možné měnit konfiguraci a usnadnit upgrade hardwaru i softwaru.• Virtualizace desktopů – zlepší zabezpečení, zjednoduší správu a dokáže si vynutit dodržování standardů.
 11. 11. Současné trendy v ICT službách související s řízením firem a organizací• Procesní řízení firmy a jejího ICT.• Snaha o unikátní a efektivní propojení ICT s podnikatelským modelem, podnikovou kulturou a podnikovými procesy.• Posilování vztahu mezi byznysem a informatikou.• Využívání škálovatelných ICT služeb.• Rostoucí podíl externích dodávek ICT služeb formou klasického outsourcingu, ASP nebo CC.
 12. 12. Výhody a limitující faktory CCVýhody Cloud computingu Limitující faktory Cloud computinguAplikace nebo služby, jsou poskytovány Možné riziko neudržení stálého provozuz centralizovaných datových center po síti, odpadá informačních technologií po internetuspráva software na každém PC. (spolehlivost).Uživatelé nemusí znát technologie, ani nemusí sami řídit Zvýšené náklady na přenosy velkých objemůjejich chod. dat.Pro přístup k aplikacím a datům umístěným na serveruse používá webový prohlížeč (SaaS - software jakoslužba).Také HW může být poskytován jako služba (IaaS -infrastruktura jako služba) poskytování fyzickéhovýpočetního prostředí.Jako služba bývá také poskytována výpočetní platforma(PaaS – platforma jako služba), která obsahujekomponenty pro stavbu aplikace, jako jsou operačnísystém, databázový systém, webový server nebo jinéaplikace.Vysoká škálovatelnost (dynamicky škálovatelné zdroje) a Obavy o bezpečnost citlivých údajů a datelasticita. vůbec.Snížení licenčních nákladů, poskytovatel pronajímá více Nedostatek kontroly nad vlastními daty,uživatelům (multitenancy ). cenná data mimo firmu.CC mění software na službu, kde spotřebitel neplatí za Problémy s řízením oprávnění a rolí pokudlicenci ale za to, jak hodně ji používá. Z výpočetního roste vaše portfolio CC aplikací.výkonu se stává komodita, kterou kupujeme a škálujemepodle potřeby.
 13. 13. Přesun rizika a zodpovědnostiVýznamným přínosem CC je pro zákazníkapřesun rizika a odpovědnosti na dodavatele služby.Dodavatel odpovídá za:•Implementaci•Audit•Bezpečnost•Monitoring•Plán potřebných kapacit•Údržbu a podporu•Řízení dostupnosti
 14. 14. Distribuční modely Cloud computinguSlužby CC jsou děleny do tří distribučních modelů:SaaS - software jako služba,PaaS - platforma jako,IaaS - infrastruktura jako služba.
 15. 15. SaaS - software jako službaNejrozšířenější typ poskytování cloud computingové služby.• Jde o princip sdílení licence software instalovaného na serveru poskytovatele této služby s ostatními uživateli této služby. Firma tedy neinvestuje do nákupu licencí software, hardware, jeho instalace a provozu, ale do pronájmu těchto komponent formou služby za nižší pravidelné udržovací poplatky. Sdílení licence software vede v konečném důsledku ke snížení firemní investice a to jak do zaměstnanců, hardware, tak i licencí software.• Současný SaaS běžně používá multi-tenant architekturu, ve které je aplikace navržena tak, aby sloužila více podnikům a uživatelům.• Pro lepší škálovatelnost je aplikace nainstalována na více počítačích (tzv. horizontální škálování).Poskytovatel služeb má administrativní kontrolu nad aplikací a je odpovědný za její aktualizaci, instalaci, údržbu a bezpečnost.Přesun rizika a odpovědnosti na dodavatele SaaS a flexibilita a škálovatelnost.
 16. 16. SaaS - software jako službaLimitujícími faktory užívání SaaS je možné rizikoneudržení stálého provozu informačních technologiípo internetu a zvýšené náklady na přenosy velkých objemů dat (přenosy velkého množství dat pro velké firmy mohou být dražší než nákup lokálního software).Dalším limitujícím faktorem jsou obavy o bezpečnostcitlivých údajů a dat vůbec.
 17. 17. IaaS - infrastruktura jako službaNabízena je výpočetní infrastruktura v dojednané konfiguraci vevirtualizované podobě.Poskytovatel řešení je odpovědný za dodávku objednanéhovýpočetního výkonu a propojení pomocí sítí. Zákazník sinásledně instaluje operační systémy a zprovozní vše sám, dlesvých požadavků.Zjednodušeně řečeno jde o pronájem serverového HW vdojednané konfiguraci.Cena IaaS je tvořena na základě poskytnuté RAM, procesoru,velikosti úložiště a konektivity. Výhodou užívání IaaS jsou nulovépořizovací náklady na HW a velmi nízké náklady při jehoupgrade.
 18. 18. PaaS - platforma jako Jedná se o pronájem platformy nad kterou aplikace běží (podobné hostingu):• Služba poskytující kompletní prostředky pro vývoj a údržbu vlastních aplikací, dostupné prostřednictvím Internetu.• na rozdíl od SaaS zde nejsou pronajímány již vytvořené aplikace, ty si zákazník vyvíjí sám. Poskytuje kompletní prostředky pro vývoj a údržbu vlastních aplikací. Oproti předchozímu modelu, v tomto případě, poskytovatel zajišťuje podporu celého životního cyklu tvorby a užívání aplikace, poskytuje také operační systém pro celé řešení, včetně potřebných nadstaveb. Zákazníkovi je tak poskytnuta vývojová platforma, do které zákazník umístí své vlastní aplikace. Na rozdíl od SaaS zde nejsou pronajímány již vytvořené aplikace, ty si zákazník vyvíjí sám. Nevýhodou je velká závislost na poskytovateli.
 19. 19. Spolupráce univerzity s praxí Na katedře realizujeme spolupráci při výuce nástrojů Business Intelligence se společností Trgiman Software Solutions, službou SaaS . V rámci vlastní univerzity (ale také na univerzitním pracovišti v Polsku) bylo nejdříve ve spolupráci s dodavatelem ověřeno modelové prostředí pro využívání softwaru službou SaaS ve vzdělávání. Byly definovány požadavky na službu při reálném nasazení. Cíl spolupráce:• získání a zobecnění zkušeností do podoby postupů a metod využitelných při nasazení služby ve výuce, ale také v reálném nasazení u organizací a institucí.• omezení potřeby customizace, která snižuje ekonomické výhody celého modelu. Nyní nám poskytovatel dodává službu na základě SLA.
 20. 20. Navrhovaný postup zavádění služby SaaS ve výuce :• Nastartování spolupráce, Service Level Agreement - specifikace cílů, povinností a práv.• Zpřístupnění BI aplikace (BellaDati) a serveru pro ukládání dat zainteresovaným akademickým pracovníkům.• Proškolení akademických pracovníků v první verzi konfigurace BI aplikace• Hlavní fáze získávání podkladů – umožnění přístupu studentům, jako koncovým uživatelům se specifickými potřebami.• Analytická fáze - modifikace softwaru podle poznatků získaných při výuce.• Vytvoření speciálního virtuálního datového serveru pro univerzitní podmínky.• Zobecnění získaných zkušeností do procesních postupů a firemního know-how.
 21. 21. Klady užívání CC služby SaaS ve výuce• Možnost výuky potřebného množství studentů. Kapacita není omezena, předmět mohou absolvovat nejen informatici, ale všichni studenti fakulty, kteří mají zájem o dané téma. Tím se zvyšuje povědomí u studentů ekonomických oborů o současných možnostech informačních a komunikačních technologií.• Kapacitu sezení lze flexibilně měnit v čase. Rozdílný počet studentů v různých semestrech nehraje roli.• Přístup k aplikaci z jakéhokoli místa, které nabízí připojení k Internetu. Studenti nejsou závislí na přístupu k aplikaci pouze ve výuce ani jen v určité učebně. (1)
 22. 22. Klady užívání CC služby SaaSve výuce• Protože data jsou uložena u poskytovatele služeb, jsou univerzitní servery nezatíženy.• Podpora týmové práce - studenti jsou rozděleni do skupin uživatelů a mohou sdílet data, informace a výsledky své práce. Mohou tedy pracovat na úkolu jako tým.• Učitel má kontrolu nad přístupem studentů ke studiu. Poskytovatel služeb, samozřejmě sleduje využívání služby a učiteli je přiřazena odpovídající role, on nebo ona může vidět, jak jsou jednotliví studenti aktivní v přípravě na výuku. (2)
 23. 23. Problémy a požadavky na užívání CC služby SaaS ve výuce• Řešení přístupu uživatelů, jejich správa, řízení práv.• Variabilita při práci se zdroji dat.• Otázky spojené se zabezpečením citlivých dat. Tento problém však není pro výuku zásadním, protože se většinou pracuje se simulačními nebo volně přístupnými daty.• Potřeba kvalitního připojení na Internet. Velký problém nastával s velmi dlouhou dobou odezvy, jakmile došlo k požadavku na přístup k aplikaci velkým počtem studentů (řádově 100 a to často ke stejným datům).• Problém s neukázněností studentů při čištění svých dat a reportů.
 24. 24. Další výhody CC služby SaaS• Průběžná aktualizace programového vybavení poskytovatelem služby, upgrade.• Schopnost reagovat na požadavky uživatelů (studentů). Připomínky, hlášení chyb, dotazy studentů jsou centrálně evidovány, čímž se zrychluje proces řešení.• Rychlost nasazení aplikace, odstranění bariér zavádění.• Nepředpokládají se specifické technické znalosti, naopak je pro začínající uživatele k dispozici podpora analytika pro nastartování aplikace (časově omezeno). Nejsou tedy předem vyloučeni studenti bez hlubších znalostí informatiky.• Přesun správy a údržby na poskytovatele služby (resp. přesun rizik s tímto spojených).
 25. 25. Efekt pratického využití SaaS služby na VŠZa největší efekt z uskutečněné realizace výuky aplikace typuBI jako SaaS na univerzitě lze považovat veliký zájemstudentů o možnosti využívání služby a velké množstvíkvalitních výstupů, které během studia vytvořili.Dá se předpokládat, že pro svůj nástup do praxe, jsou dobřeseznámení s možnostmi služby a schopni ji využívat prozvýšení konkurenceschopnosti svých firem nebo firem svýchzaměstnavatelů.
 26. 26. CLOUD COMPUTING – EKOLOGICKÉ EFEKTY• Vytíženost serverů - multi-uživatelskost (multitenancy), jediný server je schopen zajistit provoz i několika firem, to vše díky sdílení infrastruktury (je absurdní nechávat si rezervu 10 % výkonu, když je poptávka po 100 %).• Dynamické poskytování snižuje plýtvání počítačovými prostředky, přiděluje serverovou kapacitu podle aktuální poptávky. Z technologického hlediska bývá běžně skutečné využití serverového výkonu třetinové, v CC řešení by mělo jít o více než dvoutřetinové využití. Snižuje se potřeba počtu fyzických serverů ve virtuálním prostředí. Podstatné je i flexibilní využívání dalších počítačových zdrojů např. CPU, paměti a datových úložišť dle aktuálních potřeb.• Zvýšení efektivnosti datových center – prostor ke snižování emisí a energetické náročnosti je ve zvyšování efektivity datových center (různé energetické ztráty, neefektivní chlazení, zbytečně jedoucí disková pole atd.). Převládá názor, že jedině velké firmy nabízející CC služby mají dostatek peněz, znalostí, pozemků, speciálních sekcí věnovaných zkoumání této oblasti, takže jsou mnohem efektivnější v redukci vydaných energií a emisí. Byla však zpracována studie, ve které byly uvažovány podniky tří velikostí: malé (100 uživatel), střední (1 000 uživatel) a velké (10 000 uživatel). Vždy se srovnával provoz aplikací klasickým způsobem na vlastním HW a distribučně/uživatelský přístup CC. U skutečně velkých skupin uživatelů lze zredukovat energetickou spotřebu a ve finále emise CO2 až o 30 % oproti případům, kdy se aplikace instalují na počítače v provozovnách podniků. U podniků malých je výsledek impozantní, blíží se 90 %.
 27. 27. Nelze očekávat, že lidé najednou začnou produkovat a konzumovat méně informací.Počet datových center výrazně roste a stejně tak i jejichenergetické nároky.Řešení toho problému je v dalších možnostech, jako jevětší efektivita hardware obecně a priority používáníekologických zdrojů: voda, slunce, vítr•Výsledky jiné studie od Environmental Protection Agency ukazují, žedatová centra jen v USA spotřebují 1,5 % z veškeré energieprodukované v USA. Jestli to prý půjde podobně dál, tak v roce 2020emise CO2 dosáhnout 680 milionů tun ročně, což bude více, než kolikchrlí celý letecký průmysl.
 28. 28. Shrnutí• Z informačních technologií, se stal nástroj, nezbytný pro podniky i instituce.• Rozvoj CC v Evropě zaostává za celosvětovým průměrem. Ze zprávy Carbon Diclosure Project v Londýně však vyplývá, že používání CC firmy ve Velké Británii a ve Francii ztrojnásobí během dvou příštích let.• Bariéry přijetí nových ICT je třeba překonat.• Investování do nových ICT by však mělo být rozumné, s využitím nových služeb, které umožňují firmám zvýšení jejich konkurenceschopnosti s nižšími náklady.
 29. 29. VYUŽITÍ CLOUD COMPUTINGU. [SOURCE AUTHOR] Užívání Cloud Computingu Výhody NevýhodyMožnost vyhnout se výrazným jednorázovým Riziko neudržení stálého provozuinvesticím do celkové IT infrastruktury. po Internetu – spolehlivostCena je transparentní, jasně účtovatelná Zvýšené náklady na přenosy velkýchpoložka (pay-per-use). objemu datCena je nižší, poskytovatel pronajímá zdroje Obavy o bezpečnost citlivých údajů a datvíce uživatelům (multitenancy)Objednávání IT služby jako self - service(výběr z katalogu).Uživatelé nemusí znát technologie,ani sami řídit jejich chodZajištění implementace služby, možnostflexibilní specifikace službyŠkálovatelnost a elasticita, z výpočetníhovýkonu se stává komodita,kterou kupujeme podle potřeby.Zodpovědnost za veškeré složky službypřechází na provozovateleEkologický efekt CC - Snížená spotřeba energiea emisí
 30. 30. Než začnete přemýšlet o Cloudu!• Evoluce – Revoluce Zvolit takové tempo přechodu, aby IT prostředí zůstalo konzistentní.• Standardizace Bez standardizace platformy a procesů je nemožné využít všechny výhody, které CC přináší. Eliminujte všechny izolované a roztříštěné konfigurace, které zbytečně spotřebovávají IT prostředky.• Virtualizace datových center – důsledek je, že standardní operační prostředí zahrnují i virtuální platformy – verzování, nástroje pro nasazení apod.• Cíl Vytvořte Cloudovou strategii, nejen úspora nákladů, ale i plnění obchodních cílů, vyhovování vašim požadavkům a náskok před konkurencí.• Rady Mít managemant bezpečnosti v cloudu – úspora HW, el.energie a starostí. ! Mít důvěru k poskytovateli – pečlivě vybírat. Vyžadovat od něj bezpečnostní certifikát.
 31. 31. Závěr Je potřebné:• připravovat studenty na nové podmínky• podporovat zavádění nových řešení do firemních informačních systémů. Cloud Computing nabízí v současné ekonomické situaci vzdělávacím institucím schůdné řešení pro zabezpečení přístupu k potřebným technologiím. V dnešní době služby Cloud Computingu poskytují on-line prakticky veškeré softwarové produkty, které za pomocí virtualizace lze do cloudu umístit.
 32. 32. Děkuji za pozornost
 33. 33. ROLE IS A ICT V SYSTÉMU ŘÍZENÍ [SOURCE AUTHOR]

×