Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eVize - 2007 - ISK - pripadova studie

882 views

Published on

Případová studie popisující integraci informačního systému Koule do prostředí Ostravské univerzity v Ostravě.

Published in: Spiritual, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

eVize - 2007 - ISK - pripadova studie

  1. 1. ISK – případová studie Rozvaha integrace v prostředí Ostravské univerzity v Ostravě Ing. David Pešek 25.10.2007
  2. 2. Obsah <ul><li>Cíle a prostředí univerzity </li></ul><ul><li>Požadovaná funkcionalita </li></ul><ul><li>Popis obdivovaných modulů </li></ul><ul><li>Technické detaily </li></ul><ul><li>Závěr </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Podpora absorpční schopnosti univerzity v oblasti projektů spolu/financovaných z EU </li></ul><ul><li>IDEOVÁ kapacita </li></ul><ul><li>REALIZAČNÍ kapacita </li></ul>Cíl a prostředí univerzity <ul><li>Univerzitní analogie a její důsledky </li></ul><ul><li>Armáda </li></ul><ul><li>Továrna </li></ul><ul><li>Odpovídající „pružnost“ </li></ul><ul><li>Závěr: </li></ul><ul><li>Informační systém odpovídá charakteru společnosti & průniku schopnosti CIO argumentovat a jeho individuality </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Evidence IDEOVÉ a REALIZAČNÍ kapacity </li></ul><ul><li>Identifikace synergických efektů a jejich podpora </li></ul><ul><li>Efektivní organizace podpůrných činností </li></ul><ul><li>Sledování na manažerské úrovni </li></ul>Požadovaná funkcionalita
  5. 5. <ul><li>Software podporuje přehled o všem, co potřebujete pro zvládnutí projektu </li></ul><ul><ul><ul><li>Plán (finance,lidi, činnosti) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Řízení realizace </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sledování realizace plánu, důležitých ukazatelů/metrik (cíle) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dokumentace (+verzování) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Jednoduché evidenci kontaktů </li></ul></ul><ul><ul><li>Evidenci a kategorizaci informací (aneb kdo nezapomíná?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Úkoly </li></ul></ul>Rámcová funkcionalita Software na podporu řízení
  6. 6. <ul><li>Cíle </li></ul><ul><li>Informace </li></ul><ul><li>Příležitosti </li></ul><ul><li>Porady </li></ul>Obdivované moduly
  7. 7. <ul><li>IBM Portal server </li></ul><ul><li>Novell Groupwise </li></ul><ul><li>Autorizace / uživatelská práva = rozhraní na LDAP </li></ul><ul><li>Rozhraní na standarní messagingové systémy </li></ul><ul><li>Rozhraní na finanční agendy </li></ul>Technické detaily
  8. 8. <ul><li>Raději koupíme nápady a necháme implementovat do naší infrastruktury raději, než vytvářet, testovat a provozovat nová rozhraní </li></ul><ul><li>Protože nabízená funkcionalita je excelentní ale úsilí pro integraci nepřijatelné </li></ul>Závěr

×