Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regionální a metropolitní sítě Cisco

1,300 views

Published on

Municipální (regionální a metropolitní) sítě a jejich využití v ČR i ve světě.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regionální a metropolitní sítě Cisco

 1. 1. Regionální a metropolitní sítě Jan Houda, Business Development, Cisco jhouda@cisco.com Dle : Gary Bridge, Senior Vice President Cisco IBSG Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 1
 2. 2. Obsah Regionální a metropolitní sítě Fenomén web 2.0 Potenciál služeb na ICT infrastruktuře Cílové skupiny - uživatelé Mapování do strategických cílů municipality Broadband a ekonomický rozvoj Broadband v ČR a ve světě Způsob financování v méně rozvinutých oblastech Rozvoj bedrátových sítí Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 2
 3. 3. Fenomén : Web 2.0 MySpace je 5. nejpopulárnější web v angličtině 3. Nejpopulárnější stránka v USA Začala ovlivňovat současnou populární kulturu Provoz od 11/2005. Dnes denně : 100 milionů klipů zhlédnuto, 65 tisíc nových umístěno Prezidentská kampaň 2008 90% všech 20-letých jihokorejců je Folksonomie jsou nástrojem věcného registrováno na Cyworld popisu a vyhledávání v prostředí sociálních 20 million návštěv denně sítí. Hlavním rysem folksonomií je sdílení a komunikace všech individuálních informací Internet již není zdaleka jen sítí počítačů ale lidí Lidé spoluvytváří obsah, komunikují a spolupracují Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 3
 4. 4. Potenciál municipálních sítí snadnější komunikace s úřadem Připojení všech organizací města podpora pracovníků v terénu (městský strážníci, pracovníci úřadu v terénu apod.) integrace s portálem města cestovní ruch podpora cestovního ruchu Služby s lokalizací uživatele = Location based services Památkové portály připojování složek Integrovaného záchranného systému nabídnout co nejvíce informací v případě krizového řízenía to kdykoliv a kamkoliv připojení škol Školní portál, komunikace škola-rodič, škola-student občanská bezpečnost Kamerové systémy, ochrany majetku, prevence kriminality monitoring životního prostředí čidla na měření hluku a dalších veličin znečištění životního prostředí sociální inkluze je levnější vyplácet podporu nebo podpořit vzdělávání rodičů i jejich dětí ? Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 4
 5. 5. Cílové skupiny – uživatelé občané zaměstnanci úřadu (i v terénu) městská policie státní policie hasičský záchranný sbor zdravotnická záchranná služba turisté studenti neziskové organizace Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 5
 6. 6. Mapování jednotlivých řešení na ICT infrastruktuře do strategických cílů municipality Zvýšení výkonnosti Zkvalitnění služeb a znížení nákladů Rozvoj regionu Péče o Bezpečnost a správa města bezpečnost občanů Rozvoj Řešení sociální inkluze celoživotního vzdělání občanů Podpora vzniku Zlepšit organizaci a Turistika a doprava nových služeb řízení dopravy cestovního ruchu Rozšíření Infrastruktura města průmyslové zóny Rozvoj vzdělanostní Kvalifikovaná pracovní síla infrastruktury Podpora vzniku nových Ekonomický růst města podnikatelských aktivit Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 6
 7. 7. Brescia (IT) – Regionální infrastruktura Bezdrátová regionální infrastruktura Konektivita pro občany, úřady a podniky v 79 obcích (EU cíl 2) Dalších 41 obcí (mimo EU cíl 2) Partnerství s lokálními ISP přístup na muni-portál zdarma Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 7
 8. 8. Brescia – broadband a rozvoj ekonomiky 27,000,000 Euro: úspora na sociálních dávkách 41,000,000 Euro: Daňové příjmy díky udržení zaměstnanosti 39,000,000 Euro: Růst HDP v oblasti SMB díky broadbandu Source: NetImpact Study Italy and IBSG analysis Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 8
 9. 9. Broadband & rozvoj ekonomiky Oblast Cornwall, UK 100 obcí a 7.500 SME firem s broadband = 41% (průměr v UK=30%) 3.000 nových pracovních míst růst HDP v hodnotě 67M£ Město Oulu, FI, 130.000 obyvatel 150 nových obchodních společností 6.000 nových pracovních míst růst obratu o €1.5 mld Oblast Brescia, IT, 1mil obyv., 206 obcí bezdrátová infrastruktura wifi mesh ekonomický přínos €139M během 6let Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 9
 10. 10. Broadband v ČR Připojení On-line služby Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 10
 11. 11. Broadband na Slovensku : OP Informatizácia spoločnosti = ca 7,2mld Kč Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 11
 12. 12. Broadband v 52 řeckých městech MAN ve městech navazují na páteřní národní síť MAN jsou implementovány a provozovány operátory EU hradí provozní peníze za leasing Na konci cyklu Link διανοµής přecházejí do majetku Νησίδα 1 municipalit Νησίδα 2 Νησίδα 3 Νησίδα 4 Κοµβικό Νησίδα 5 Σηµείο Νησίδα 6 (δίκτυο κορµού) Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 12
 13. 13. Municipalitní Wifi v USA Fredericson, Dayton, Corpus Christi, Philadelphia, celkem asi 250 projektů, Google buduje v 6 městech... Municipalitní Wifi v Evropě Taipei Schangchai, Singapore, Hongkong ve výstavbě Municipalitní Wifi v Evropě Stockholm, Amsterodam, Rotterdam,Groningen, Leeuwarden, Eindhoven, Oulu, Stuttgart, Manchester, Londýn, Glasgow, další záměry Madrid, Paříž a mnoho dalších... Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 13
 14. 14. Wireless Cities Cannes 07 British Telecom považuje Wifi infrastrukturu ve městech za NEVYHNUTELNOST a dokončuje první sérii z 12 britských měst. Celá řada evropských metropolí implementuje Wifi infrastrukturu (Brusel, Paříž, Liverpool, Trondheim atd.) San Francisco hledá nový obchodní model po odstoupení fy Earthlink (původní model nabízel vše zdarma za úhradu z inzerce) Města začínají využívat Wifi infrastrukturu pro sofistikované služby v nejrůznějších oblastech (telemetrie, monitoring a prevence kriminality) Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 14
 15. 15. Příručka „Širokopásmové město“ Studie pro ne-profesionály z oblasti IT Zdůvodňuje roli měst Uvádí příklady z Evropy Analyzuje obchodní model Metodika postupu K dostání u : jhouda@cisco.com Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 15
 16. 16. Broadband - závěr Broadband je nutnou podmínkou pro rozvoj služeb nové generace - web 2.0 Pravý efekt nastává až v kritickém množství služeb a jejich uživatelů Politici by proto měli monitorovat stav broadbandu a dynamiku jeho růstu jako strategickou veličinu rozvoje státu Existují stovky až tisíce možných vazeb mezi občany, úřady, zdravotnictvím, krizovým řízením, školami, podniky, dopravou, policií, životním prostředím apod. Zefektivnění těchto vazeb se pohybuje v řádu miliard Kč. Řešením je výkonná páteřní infrastruktura (KIVS) napojená na regionální a místní sítě v co možná nejhustší síti Tržní přístup : rozhodně ano Jsou ale dodavatelé konektivity (operátoři) schopni reagovat na požadavek připojení stovek bodů v obcích / regionech ? Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 16
 17. 17. Presentation_ID © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential 17

×