Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Отчет за втори срок на учебната 2015/2016 година

1,124 views

Published on

Образование

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Отчет за втори срок на учебната 2015/2016 година

 1. 1. Отчет – информация за образователно – възпитателната работа в СОУ “Васил Дечев” през учебната 2015/2016 година Организация на учебната дейност. Организацията за учебната 2015/2016 год. в СОУ “Васил Дечев” е съобразена с изискванията на Нормативната уредба на МОН. Сформирани бяха следните паралелки: I клас – 2 паралелки; VII клас – 2 паралелки; II клас – 2 паралелки; VIII клас – 1 паралелка; III клас – 2 паралелки; X клас – 1 паралелка; IV клас – 2 паралелки; XI клас – 1 паралелка; V клас – 2 паралелки; ХІІ клас – 1 паралелка; VI клас – 2 паралелки; 10 ПИГ за учениците от I, II, III, IV, V клас и сборна група (VI- VIII клас). На заседание на ПС на 03.09.2015 г. бяха приети училищните учебни планове, формите на обучение в СОУ “Васил Дечев”: дневна, самостоятелна и индивидуална; целодневно обучение; дневен и седмичен режим, график на учебното време, приемане на ЗИП и СИП и учебните часове по тях, избор на модул „Физическо възпитание”. Определени бяха класните ръководители. Сформиран бе диагностичен екип за изготвяне на индивидуални учебни програми на децата със СОП. На заседание на ПС на 14.09.2015 г. бяха приети: Правилника за дейността на СОУ “Васил Дечев”; Правилника за вътрешния трудов ред; Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение, труд и отдих; Годишен план, Стратегия на СОУ „Васил Дечев”; Избор на председатели на училищни комисии и МО; I. Резултати от образователно – възпитателната работа през II – ри учебен срок на учебната 2015/2016 година. 1. Начален курс. В началото на учебната година в начален курс бяха сформирани 8 паралелки с общ брой на учениците 171, срещу 183 през миналата учебна година. Сформирани са 8 ПИГ за I клас два, два за II клас, два за III клас и два за IV клас. В I клас паралелките са 2, с общ брой на децата 40. Обучението в начален курс се осъществява по учебен план, съгласно Наредба № 6 от 2001 год. на МОН. Учениците от начален курс I-IV клас приключват с успех мн. добър 5. 21, като първи по успех са II б клас – мн. добър 5.46, II а клас – мн. добър 5.31, III а клас – мн. добър 5.19, IV а – мн. добър – 5,18, IV б– мн. добър 5,11 и III б – мн. добър 5,00. Отсъствията I – IV клас общо са 6723 , от които 6674 са извинени и 49 неизвинени. През втората половина на учебната година за постигане на образователно- възпитателните цели с учениците от I клас бяха проведени следните дейности: 1. Разглеждане на задължителните теми по БДП и ЗН. 2. Беседа за домашните любимци и възможните зарази от тях. 3. Активно участие на класовете в спортния празник на града – състезания с шейни и моделиране със сняг в двора на училището. 4. Запознаване с живота и делото на Васил Левски, изработване на кътове в класните стаи с портрети на Апостола, нарисувани от учениците. 5. Седмица посветена на празника Баба Марта и Осми март – изработване на мартенички и картички за майката. 6. Осмомартенски поздрав за учителите от малките първокласници. 7. Отбелязване на 3 – ти март с беседа, посещение на тържество във физкултурния салон и участие в тържественото шествие на училището до паметника на загиналите в освободителните войни в града. 22
 2. 2. 8. Разговор за пролетните празници и обичаи. 9. Тържествено разделяне с Букварчето и получаване на свидетелства за грамотност. 10. Провеждане на родителска среща, както и ежедневни разговори с родители за разрешаване на възникнали проблеми. 11. Грижи за класните стаи и кътовете в тях. 12. Запознаване с делото на братята Кирил и Методий и празника 24-ти май – беседи по класове. 13. Еднодневна екскурзия с посещение на Музея на авиацията – Крумово, Палеонтологичния музей и Историческия музей в Асеновград и Бачковски манастир. 14. Участие в спортния празник на 19.05.2016г. с различни игри в училищния двор. 15. Участие с рецитал за буквите в тържествения концерт на училището. 16. Активно участие във факелното шествие. 17. Празник на буквите и тържествено получаване на удостоверения за завършен първи клас в деня на Славянската писменост и култура. 18. Участие в празничната манифестация. 19. През изминалия период първокласниците активно участваха и в много форми към ОДК – Чепеларе. Образователно- възпитателната работа на II – те класове през втори учебен срок на учебната 2015/2016г включваше следните дейности: 1. Всички теми по БДП и ЗН са взети в часа на класа. 2. Учениците от вторите класове активно се включиха в спортния празник на гр. Чепеларе с щафетни игри и моделиране на снежни фигури. 3. По повод 19 февруари учениците от двата класа изработиха табла проследяващи живота и делото на Васил Левски. 4. С искрен ентусиазъм, много усмивки и настроение второкласниците посрещнаха и отбелязаха „Баба Марта”. Всички деца изработиха мартенички, с което напомниха, че идва пролетта. 5. Националният празник 3 март бе отбелязан в часа на класа. Учениците представиха подготвени стихотворения посветени на Освобождението на България. Поднесен бе венец пред паметника на загиналите във войните. 6. За 8 март учениците изработиха поздравителни картички за мама. 7. През месец март учениците от IIа и II б клас се обучаваха по проект на БФСки „Научи се да караш ски”. 8. По повод 2 април – Международния ден на детската книга II-те класове участваха в състезание с ученици от III и IV клас. Всички участници получиха много книги и тетрадки. 9. Отбелязан бе 22 април – Деня на Земята с активно участие от вторите класове при почистване на района около СОУ „Васил Дечев”. Учениците от II а клас засадиха дръвчета в парка до училището. 10. Ученичката от II б клас Теодора Григорова спечели II място на Трети национален конкурс за руска песен в гр. Смолян. 11. На 16.05.2016г. СОУ „Васил Дечев”, съвместно със служители на РУ на МВР – Чепеларе, тържествено откри програмата „Детско полицейско управление”, по която учениците от вторите класове ще се обучават. 12. Учениците взеха участие в тържествения концерт „Една усмивка лъчезарна” на СОУ „Васил Дечев”с телевизионно предаване. 13. На 31.05.2016г. бе проведена екскурзия с учениците от IIа и IIб клас по маршрут – Чепеларе – Карлово – Сопот. 23
 3. 3. През втори учебен срок с учениците от III клас са взети всички запланувани теми по Безопасност на движението по пътищата и Защита на населението. Във връзка с учебното съдържание по Човекът и обществото, III а клас изготвиха табло в класната стая на тема: „Знаем нашето минало”. С цел патриотичното възпитание на третокласниците се проведоха беседи по класове за отбелязване на датите 19.02 и 03.03.2016г. Спортният празник на 19.05.2016г беше емоционално изпълнен с игри и народна топка по паралелки. Пролетният месец март провокира уменията и сръчността на учениците с изработване на мартеници, картички за мама и пролетта, табла и пролетни украси в класните стаи. Проведени са и здравни беседи на тема: „Здравословна и балансирана храна” и „Вредата от алкохола, цигарите и наркотичните вещества върху нашето здраве”. В традиционните тържества посветени на 24-ти май – учениците участваха активно в концерта на училището, факелното шествие и манифестацията на града. Тържествено бяха раздадени бележниците в края на учебната година, а III а клас изпратиха учебната година с екскурзия до близки исторически обекти. През II учебен срок продължи работата свързана с целите залегнали в тематичният план за час на класа на IV а клас. За формиране на национално самосъзнание и гордост бяха отбелязани бележити дати и събития: - За годишнината от Обесването на Васил Левски учениците се подготвиха с табло и материали, които представиха в класа. - Във връзка с Националния празник на България гледаха тържество и участваха в поднасянето на цветя и венец на паметника в града, издигнат в чест на загиналите. За зачитане и уважение към народните обичаи и празници учениците взеха активно участие. - За 1 март изхотвиха мартенички, разказаха легенди за нея и каква е в различните краища на страната ни. - Международният ден на жената отбелязаха с направа на картички, на които написаха своя поздрав за мама. Всеки разказа как изразява обичта си към нея. - Активни бяха при беседите за пролетните празници: Лазаровден, Цветница и Великден, при които пролича тяхното зачитане на народните празници и вяра. За «Деня на Земята» художниците от класа изготвиха плакат, а Никол Калфова бе наградена за участието в Националния конкурс за детска рисунка «Рецептите на баба». С беседи и направени от тях рисунки бяха отбелязани 1-ви май Ден на труда и 6-ти май – Ден на българската армия. За 9-ти май – Деня на Европа са запознати със символите на ЕС: знаме, химн и мото на ЕС. Слушаха с интерес. Класът взе участие в инициативата «Да почистим България», като почисти определен училищен район. Участие взеха и в спортния празник на града. В Националното състезание за ученици «Таралеж» се включиха голям брой ученици от класа и в крайното класиране с голям брой точки бе наградена Петя Качакова. Богдан Галовски спечели много национални и областни състезания по математика и бе предложен за награда от Общината. С голямо вълнение и участие учениците се включиха в тържествата на града посветени на 24-ти май, манифестацията и шествието с фенери. В училищния конкурс «Дни на изкуствата» по случай 24-ти май за написване на есе Габриела Гойгаджова зае 2 място. С интерес и със свои примери показаха, че са усвоили знания и умения за лична защита и самосъхранение при бедствия и аварии. 24
 4. 4. Учебната година завърши с двудневна екскурзия до гр. Търново. Удостоверения за завършена степен на образование получиха в къщата – музей на Христо Ботев. Образователно-възпитателната работа на IV б клас през II учебен срок бе подчинена на основните задачи за класа: Подготовка и успешно реализиране на НВО; Изграждане на здрав екип с добри взаимоотношения между учениците; Честване на предстоящите празници и участие в училищните мероприятия и живот. Всяка забележителна дата като: Обесването на Васил Левски; Баба Марта; Трети март; Осми март; Първа пролет; Априлско въстание и Великден бяха почетени чрез беседи изготвени и изнесени от различни ученици и табла. По случай Ден на Земята учениците взеха участие в почистването на училищния двор и класната стая. През учебната година група ученици от класа взеха участие в етапите от състезания за четвъртите класове, изготвени от Сдружението на българските начални учители и Софийски университет „Климент Охридски”. Мария Бечева събра максимален брой точки 150, а Цветелина Симеонова – 100т. и се класираха за Националния етап, където се представиха много добре и получиха награди. Двете ученички се класираха за II кръг на олимпиадата за IV-те класове „Знам и мога”. Освен тези награди Мария Бечева спечели много други като: „Бабини рецепти”; „Аз мога да чета” и множество отличия и грамоти от концерти като изпълнител на български народни песни. Затова Мария е предложена за награда „Млад талант” към община Чепеларе. Костадин Жълтушкин, млад природолюбител с голяма отговорност и желание се грижи цяла зима за изхранването на врабчетата в „къщичката за птици” на класа в парка. В часовете на класа бяха взети темите по Гражданска защита, където успешно участваха в учението за евакуация при наводнение. Темите по Безопасност на движението по пътищата са вземани по график, а на края на втория срок учениците се справиха много добре с тест по Безопасно движение. По случай 24-ти май група ученици сами изготвиха хореографията на танца, с който се представиха на училищния концерт. В него активно участва Мария Бечева, която освен да танцува представи класа с изпълнение на пиано със своята майка. А чрез изпълнението на своите две песни грабна сърцата на публиката и напълни със сълзи очите на нашите бивши колеги и гости. По време на НВО всички ученици от IV б клас положиха изпити и се представиха много добре. Ученичката Славка Стоянова под ръководството на своя ресурсен учител Емилия Абрашева се справи много добре на НВО. Също така под ръководството на г-жа Абрашева участва с рисунка по случай патронният празник на училището и получи грамота. Славка е избрана да участва в световните зимни игри на Спешъл Олимпикс интернешънъл през март 2017 г. в Австрия, организирано от община Чепеларе за деца с ресурсно подпомагане. Славка се включва във всички мероприятия на класа и ресурсния център. В края на учебната година класа се изгради като един прекрасен екип, в който цари уважение и взаимопомощ. В края на учебната година класният ръководител г-жа Карамихалева се обърна към своите ученици с пожелание да запазят положителната атмосфера и в бъдещия 5 клас. 2 Среден и горен курс. 25
 5. 5. Учениците V – VIII клас завършват втория учебния срок с общ успех Мн. добър 4.78 срещу Мн. добър 4.73 през миналата учебна година. Броят на учениците е 134. С най - висок успех е VII б – мн. добър 5,11, V а клас – мн. добър 5,02, следва VIII клас – мн. 4,79, VIб – мн. добър 4,76, Vб – мн. добър – 4,71, VII а – мн. добър – 4,63 и VI а – добър – 4,42. Отсъствията за среден курс са 6568 1/3 общо, като 6150 са извинени, а 4181/3 неизвинени. Учениците X – XIІ клас завършват II– ри учебен срок с успех: Мн. добър 5,09 срещу Мн. добър 5,01 от миналата година. Броят на учениците е 37. С най – висок успех II – я срок завършва XI клас – Мн. добър 5,37, следва XII клас – Мн. добър 5,07 и X клас – Мн. добър 4.83. Отсъствията за горен курс са общо 2041 2/3 , от които 1984 са извинени, а неизвинени 57 2/3 . През втория учебен срок, учениците от V а клас продължиха да учат с желание. Родителите са много заинтересовани за успеха на децата си. Поддържа се непрекъсната връзка между класен ръководител - родител. Редовно посещават родителските срещи. Проведени са две родителски срещи, на които: - Се направи отчет на успеха и дисциплината през първия срок - Отчет на работата през втория срок, указания за екскурзията и задачи за работа през ваканцията Проведени са следните беседи и разгледани различни теми: - БДП: Знам и мога да управлявам велосипед - Васил Левски – Апостолът на свободата - ЗН: Първа помощ при нараняване на меките тъкани. - Национален празник на България! Традиции. - БДП: Безопасно управление на велосипед - Светът около нас. Природата - формиране на навици за нейното опазване. - Какви искаме да бъдат нашите ценности. - Празници на България - Вербална и писмена активност на учениците и развиване на активен речник в предметната област на БДП - Ден на Земята - ЗН: Какво да правим при пожар. Практическо занятие за действие при пожар. - Здравословен начин на живот. Рационално хранене. - Отчет на успеха и дисциплината, мерки за успешно приключване на годината - Ден на славянската писменост и култура - Тест по БДП за приключване на ІІ срок - Отчитане на резултатите от учебната година. Раздаване на бележниците През втория срок учениците активно участваха в тържествата на училището и града: - Участие в мероприятиета посветени на олимпийската титла на Екатерина Дафовска, класиране на групата по биатлон на първо място - Участие в тържествата за 3 март в училище и на общинското тържество заедно с министър Миглена Кунева - Участие в мероприятието за посрещане на Радослав Янков - Участие във финалния кръг на състезанието по БЕЛ – Анастасия Шокова - Участие в турнир по народна топка, класиране на първо и второ място - Участие в майските тържества посветени на 150 години от рождението на Васил Дечев: „ Целият град чете В. Дечев“ – рисуване на тържеството – Йордана Минкова и Теодора Владева - Участие в проведената екскурзия с учебна цел – 13.06.- 15.06.2016г., до град Велико Търново, където бяха посетени 11 обекта и учениците се представиха отлично – с необходимата дисциплина, възпитание и отлични знания. 26
 6. 6. Образователно–възпитателна дейност на учениците от V б клас. С учениците са проведени редовно занятията по БДП в кабинета и на края на срока е направен тест. Темите по гражданска защита също са разгледани по график и е проведено практическо занятие за напусане на сградата при наводнение и пожар. Застъпени са основни медицински теми, които са особено полезни за децата в тази възраст – „Лична хигиена. Последици от нечистоплътността“, „Психично здраве и личностно развитие“, „Здравословен начин на живот. Рационално хранене“, „ Предпазване от употреба и злоупотреба с психотропни вещества“. Дискусирани са теми като: “Какви искаме да бъдем – нашите ценности“ и „Професията, за която мечтая“. Редовно се обсъжда успеха и най-много дисциплината в класа. Учениците участват активно във всички спортни мероприятия, които се организират от училище или от общината – спортен празник, Ден на спорта – 19.05., майски спортни мероприятия. По случай годишнина от обесването на Васил Левски учениците изготвиха табло за класната стая, а в рецитала за 3-ти март Аксела Чаушева взе участие заедно с 5а клас. Отбелязан бе 8-март, а също и 1-ви юни, като децата се запознаха със Закона за правата на детето. Учебната година завърши с екскурзия до град Пловдив. Посетени бяха старият град и филм. През втори срок на учебната 2015/2016 г класните ръководители на VI – ти клас са насочили дейността си към укрепване на ученическия колектив, формиране на нравствени качества и хуманни взаимоотношения, приобщаване на учениците към общочовешки ценности, създаване на чувство за отговорност и колективизъм, изграждане на мобилност, адаптивност и умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между младите хора. Учениците се включват в решаване на учебните задачи, част от тях посещават ПИГ. Ежемесечно се отчитат успеха и направените отсъствия. Проведени са предвидените теми по гражданска защита: „Запознаване с плана за евакуация и евакуационната схема на училището. Евакуация - практическо занятие“, „Процес на горене и начини за прекратяването му“, „Съоръжения, защита и евакуация на хора, животни и материални ценности при пожар“. Отбелязани са бележити дати и национални празници – „Васил Левски – Апостолът на свободата“, „Национален празник на България – трети март“, „Традициите в нашето училище“, „Деня на българската просвета и култура“, „Втори юни - ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България“. Проведени са беседи за: „Осми март - поклон пред жената – майка“ и „1. 06. -международен ден на детето“. Във връзка със седмицата на гората са обсъдени екологични проблеми, чрез ролеви игри. Отбелязан е и Деня на Земята с почистване на района на училището. Проведена е беседа за вредата от алкохола и тютюнопушенето. Обсъдени са темите: “Професията на моите родители”, „Пубертетно развитие”. Темите за гражданска защита „Личните качества на участниците в движението- равнище на осведоменост и култура“, „Ролеви игри и моделиране на пътни ситуации за поведенчески норми на различни групи участници в движението. Традициите в нашето училище“, „Наблюдение на пътни ситуации за поведенчески норми на различни групи участници в движението“ се провеждаха по график. Приключиха обучението с тест. Включиха се в спортните мероприятия на 9 февруари и 19 май. Организирана бе образователна екскурзия до Боровец, Рилски манастир, Благоевград, Рупите, Мелник, която бе наситена с много положителни емоции. 27
 7. 7. Провеждани са общи и индивидуални родителски срещи при възникнали проблеми. Учениците взеха активно участие в училищния живот и извънкласните дейности. Образователно-възпитателната работа на VII а и VII б клас през втори срок на учебната 2015/2016 г. се осъществяваше в изпълнение на поставените основни цели: - Изграждане на здрави, дейни и работещи колективи, без агресия и обиди; - Отговорност във всеки ученик към образователно-възпитателния процес – завършване без слаби оценки. В часовете на класния ръководител се разглеждаха теми от различен характер: по БДП ; гражданска защита; здравно и гражданско образование. Ученици и от двата класа, участваха в спортния олимпийски ден на 09.02.2016г., посветен на Екатерина Дафовска: - Марио Дафов и Валентин Карабаджаков заеха второ и трето място на гигантски слалом; - Данаил Марков – трето място на дартс. - Никола Караколев и Валентин Карабаджаков със велосипеди участваха в Велообиколка на гр.Асеновград и се класираха на II-ро място. В деня на отворените врати в Районния съд, 10.02.2016 г. ученици от двата класа бяха на посещение, където се запознаха с видовете дела: граждански; трудови и наказателни. За 3-ти март двата класа участваха в шествие и поднасяне на цветя и венци на Паметника на освободителите. Клуб „Млад огнеборец“ със ученици от двата класа участваха в градско, общинско и областно състезание, като се представиха достойно. Учениците участваха във Втория Туристически ученически събор организиран от община Чепеларе на 10.06.2016г.на Мечи чал, където се проведоха много състезателни игри, разпъване на палатки, смях и много награди. В края на учебната година 7б клас с класния ръководител Веско Дишлиев, бе организирана екскурзия с учебно-познавателна цел с посещение на Рупите, гр.Мелник и Кордопуловата къща. Учебната 2015/2016 година приключи без слаби оценки с успех Много добър (4.87). През втория учебен срок образователно-възпитателната дейност на 8 клас беше съобразена с плана за работа в часа на класа. Бяха взети следните теми Гражданско образование: -Самозапалване и самовъзпламеняване. Горене на газове, течности и твърди вещества.Начини и средства за гасене. -Младите хора и престъпленията. Здравно образование: -Дрогата-търсена, преследвана и опасна. Продължи се и с темите по БДП: -Правила за движение в извън населени места. -Готов съм да се движа безопасно. -Разходка извън населеното място за наблюдение и оценка на поведението на участниците. Борис, Симеон и Михаил от класа участваха в проведено състезание по БДП. В края на срока бе направен предвидения тест. В часа на класа с учениците се отбелязаха забележителни дати като: 28
 8. 8. -Освобождението на България от турско робство с информация, изнесена от ученици от класа. -Осми март със стихотворения, посветени на майката и жената. -Ден на космонавтиката с презентации на ученици за съвременни научно-технически постижения. На 03.03 учениците изгледаха рецитал, изнесен от 5а клас. На 02.03 се поднесоха цветя на паметника на руските войници. На 24.05 се включиха в тържествената манифестация. В часа на класа е разговаряно за професионалната ориентация на децата. На тях и родителите им е разяснен учебният план на СОУ ”Васил Дечев” за горен курс и предлаганите безплатни курсове за професионална квалификация, както и стипендиите в пълен размер .Говорили сме и на темата: ”Моята алтернатива. Какво губя ако напусна училище?” Взета е темата за стила на обличане на младите хора. На 09.02. класа гледа европейско състезание по ски-слалом жени проведено на Пампорово. На 10.02. посетиха Районен съд Чепеларе, където бяха запознати с дейностите, които се извършват там. На 16, 17 и 18.06. участваха в проект на училището ”Единство и многообразие на Родопите” и посетиха исторически обекти като Перперикон и Татул, както и гръцкия град Ксанти. Съчета се полезното с приятно като направихме плаж на брега на Бяло море. През втория срок на учебната 2015-2016 година класният ръководител на 10 “a” клас продължи да работи по следните задачи: 1. Да съдейства за поддържането на класа като единен колектив. 2. Да държи постоянна връзка с родителите. 3. Да работи индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от неговите личностни качества и настройки 4. Да изисква културно поведение в училище и на обществени места. 5. Да мотивира повишаване на успеха В часа на класа бяха разгледани следните теми : 1. Точност и отговорност 2. Смелостта да бъдеш честен, почтен и благороден 3. Левски- живата идея за свобода 4. Противодействие срещу настъплението на сектите 5. Национален празник на РБ 6. Жената- майка, любима, приятел 7. Любов- магическа реалност 8. Болести, предавани по полов път 9. Професионална приемственост 10. Нравствените характеристики на личността 11. Моите кариерни планове 12. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 13. Насилието над децата. В защита на детето 14. Проблеми на успеха и дисциплината 15. Да останем в България-сега и утре 16. Отчет за успеха и дисциплината на класа през учебната година Учениците продължиха с уроците по военно обучение. Бяха взети последните три теми: 1. Тема 8- 23.02.2016 г.- Българската армия- структура, въоръжение, екипировка- проведена в ПУ- Чепеларе- презентирал-Илия Ружинов 2. Тема 9- 15.03/2016 г.- Участие на въоръжените сили в операции и мисии извън 29
 9. 9. територията на страната 3. Тема 10- 26.04.2016 г.- Приемане на военна служба в резерва на въоръжените сили Класът взе участие в училищни и извънучилищни мероприятия. Особено активни бяха Гергана Ружинова, Петър Беленозов, Милена Кариева и Теодора Пачелийска. Гергана се изяви като водещ на откриването на Детско полицейско управление и на Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Тя, Милена Кариева и Теодора Пачелийска подготвиха момент от изпращането на дванадесети клас. Гергана и Теодора участваха в Зелена олимпиада, свързана с опазването на околната среда. Гергана получи 90% на изпита, който се проведе онлайн. На олимпиада по биология и по география се класира и участва на областен кръг. Наградена бе от Община Чепеларе за активно участие в мероприятия. Петър Беленозов и Илия Хаджиев участваха с отбора в турнир по футбол- отборът се класира на трето място с награда купа. Петър взе участие в турнир по волейбол в град Смолян- класирани на трето място. По време на майските тържества участва в турнир по волейбол „Иван Попов“- второ място, награда- купа. Милена участва отново в обучение и състезание по ИТ в град Девин. Снежка Келевчиева продължава да е част от фолклорен състав „Евро баби”, с. Забърдо- взе участие в надпявания- в град София, Пловдив, Копривщица, Карлово, Марково. Със състава участваха и във фолклорен фестивал в Гърция. Петър, Иван, Диана проявиха активност и на дипломирането на 12 клас- с ролите на водещ и озвучители. Бяха поощрени от класния с текущи отлични оценки по БЕЛ-ЗИП. Учениците поднесоха цветя на гроба на Васил Дечев на 17.05.2016 г. На 15.06.2016 г. учениците преминаха през изпит по дигитални компетентности, проведен онлайн. Изпитът проверява уменията на учениците по информационни технологии, които са необходими при всяко започване на работа. 60% от децата са получили отлични и много добри резултати. Отличници за втори срок са: Гергана Ружинова, Теодора Пачелийска, Диана Кокудева и Петър Беленозов. Образователно-възпитателната работа на XI клас се проведе съгласно изработения план за часа на класа. Разгледани са следните теми: 1. Здравето и зависимостта от алкохол, наркотици и тютюнопушене. 2. 143 години от обесването на Васил Левски. 3. Световен ден за борба с тормоза в училище ,,Ден на розовата фланелка” 4. Жената - майка, любима и приятел. 5. Смелостта да бъдеш честен, почтен и благороден. 6. Защита при бедствия - как да се реагира при катастрофи? 7. Хигиена на храненето.Водим ли здравословен начин на живот? 8. Моят образователен проект.Други възможности за избор. 9. 22 април - Ден на Земята. 23 април - Световен ден на книгата. 10. Великден - обреди, традиция и обичаи. 11. Околната среда и нейното опазване. 12. Подготвен ли съм за продължаване на образованието. Информацията, от която имам нужда. 13. 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий. 14. 2 юни - Денят на Ботев. 15. Подготвен ли съм за търсене на работа. Информацията, от която имам нужда. 16. Работни места и безработица. Жизнени стратегии на личността. 17. Какво е за теб приятелството? 18. Какво постигнах благодарение на моя труд и усилия? Учениците от ХI клас участваха в инициативите: - ,,Отворени врати” на Районен съд Чепеларе; - турнири по волейбол; 30
 10. 10. - дискусия, посветена на 143 години от обесването на Васил Левски, организирана от Община Чепеларе. - Откриване на творческа сцена ,,Севдалина Панайотова”; - младежки център ,,Teen Spirit” - ,,Целият град чете една книга” - четения за Васил Дечев; - ,,За Родопите с любов” - изложба на БСЗР, посветена на световния ден на музейните работници. Учениците от XI клас тържествено изпратиха абитуриентите от випуск 2016 г. През цялата година участваха в благотворителната инициатива за закупуване на инвалидни колички. През втория учебен срок на учебната 2015/2016 година образователната дейност с учениците от XII клас бе съобразена с годишния план за работа в Час на класа и бе насочена към спазване на традициите в училище при завършване на средно образование. При завършването се подготвиха и проведоха много мероприятия: - Трогателно изпращане пред цялото училище и родители, което се подготви и реализира от 11 клас. Включиха се и ученици от 10 клас. - Изпращане в заведение организирано от учителския колектив. - Абитуриентски бал в к.к. Пампорово. Всички мероприятия бяха много вълнуващи, емоционално заредени и ще оставят много скъпи спомени.. Работата основно бе подчинена към успешното завършване и ориентация към подходящи ВУЗ за всеки един от учениците. Всички завършиха успешно и се дипломираха. Раздаването на дипломите беше съпътствано с раздаване на подаръци, поздравления и мило тържество организирано от 10 клас. Темите, които се обсъдиха в часа на класа бяха: - Как ще завърша 12 клас? - Моите идеи и мечти за бъдещето. - Какви проблеми стоят пред мен? - Професионализъм и кариерно развитие. - Моят стил в обличането. XII клас активно участваше и във всички тържества и мероприятия на училището. 3. Работата през II – я учебен срок на МО и училищни комисии. През втория учебен срок на 2015-2016г. работата на комисията по културно- масовата работа в състав: Председател: Ек. Барганова Зам. – председател: М. Паракосова Членове: Сийка Андреева, Весела Ингилизова, Луиза Дишлиева, Величка Караиванова, Цветанка Златкова, Нина Спилкова, Венета Мутафова, Васка Дърбоклиева, Розалия Александрова, Йорданка Лазарова Проведоха всички набелязани от комисията мероприятия за втори срок. Учениците от СОУ „Васил Дечев“ участваха в традиционния спортен празник, организиран от общината. За 14 февруари- Ден на влюбените се позиционираха кутии за валентинки в двете сгради и учениците поставиха в тях своите послания. След това посланията бяха разпределени и връчени на получателите си. 31
 11. 11. Отбелязани бяха годишнините от обесването на Васил Левски- 19 февруари и от Освобождението на България- 3 март. За целта бе оформена украса на сградите от възпитателите Р. Александрова, Йорданка Лазарова с ПИГ и от ученици, подбрани от г- жа Цв. Златкова. Бе проведен рецитал, посветен на годишнината от Освобождението- учениците от V клас с кл. ръководители и госпожа М. Паракосова отново пробудиха духа и националното ни самосъзнание. За 8-ми март- празник на жената получихме поздравления от 1-ви клас под ръководството на техните класни ръководители. Тържественото изпращане развълнува и нашите абитуриенти- отговорно се бяха подготвили учениците от 11 клас под ръководството на госпожа Чолакова. По случай Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура се проведе литературен конкурс и конкурс за рисунка на тема: „ Дни на изкуствата“. Победителите се наградиха с грамоти и творбите им се излъчиха в сайта на училището. Факелното шествие на 23.05 премина по цялата главна улица на града ни, а натрупалото се множество родители и гости показа, че духът на Кирил и Методий е още жив. Концертът в читалище „Родопска искра” в чест на деня на славянската писменост и на българската просвета и култура под ръководството на госпожа Нина Спилкова и госпожа Васка Дърбоклиева, благодарение на упорития труд на всички учители и възпитатели от начален курс и на участието на учениците от начален курс показа, че нашето училище е достойно за уважение. Честван бе 24 май- водеща на трибуната бе Гергана Ружинова от 10 клас. Учениците от V клас с кл. ръководители Цв. Златкова и М. Чолакова поднесоха цветя на гостите. Стихотворения изпълниха децата от I и II клас. Слово от името абитуриентите произнесе Гергана Чолакова. С празнично настроение премина традиционната манифестация. Учениците ни с гордост носеха лентите с надпис „Отличник“. Връчени бяха дипломите за средно образование на дванадесетокласниците. Водещи на тържеството бяха Диана Кокудева от 10 клас и Елена Чекръкчиева от 11 клас. И радост, и тъга личеше в очите на зрелостниците и на техния класен ръководител госпожа Бозова. Още един випуск пое по своя път. Пожелаваме им само успехи! Комитет по охрана на труда отчита, че всички учители, служители и ученици са инструктирани и са запознати с правилата за охрана на труда. В часовете по технологии, физика и астрономия, химия и ООС, физическо възпитание и спорт, информатика, ИТ, учениците редовно се инструктират във връзка с правилата за безопасен труд. За безопасни условия при работа с компютърна техника са инструктирани и родителите на учениците от среден и горен курс. Извършен е и инструктаж на всички ученици, във връзка с провеждането на модул „Игри”. Комисия по Безопасност на движението по пътищата учебната 2015 – 2016год. в СОУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе В часовете по БДП се развиват умения у учениците за анализ на собственото поведение като пешеходци, велосипедисти и бъдещи водачи на МПС, учат се да проявяват самоконтрол и отговорност. Училището разполага с оборудван кабинет по БДП, което повишава възможностите за разнообразно и ефективно обучение. Учителите спазват разпределенията си за часовете по безопасност на движението утвърдени от Директора. Учениците редовно работят в учебните тетрадки утвърдени от МОН. Определени са безопасни маршрути за движение до дома. 32
 12. 12. Взетите теми по БДП са отразени в материалната книга. Часовете по БДП се вписват в дневника на класа. Всички учители редовно провеждат петминутката по безопасност и я вписват в материалната книга. Проведени са тестове за приключване на втория учебен срок, които се съхраняват в архива на училището. Проведе се едно общоучилищно мероприятие за напускане на класните стаи и училището. Тренировъчното мероприятие протече без инциденти съобразно изискванията за опазване на живота и здравето на учениците. Училищният кръг на викторината „Да опазим живота на децата на пътя” се проведе във всички паралелки от 1 до 8 клас. Учениците от начален курс решаваха тестове, а в среден курс състезанието беше в 2 етапа – решаване на индивидуален тест и нареждане на пъзел. Победителите от всеки клас сформираха училищния отбор за общинския кръг. СОУ „В. Дечев” беше домакин на общинския кръг на викторината „Да опазим живота на децата на пътя”. Нашият отбор се класира на първо място. Участвахме на областния етап, на листовките и пъзелите се справихме по най – добрия начин. Директорът е осигурил безопасен превоз на учениците от с. Богутево с училищния автобус. Маршрутът за движение е точно определен. Следи се за техническото състояние на превозното средство. Училищната комисия по спортно–туристическа дейност. През втория учебен срок са поставени следните мероприятията предвидени в плана: 1. На 7 февруари 2016 г. във връзка със зимния спортен празник, послучай 18 години от спечелването на олимпийското злато от Екатерина Дафовска, се проведоха следните спортни мероприятия по класове: • I клас - щафетни игри, теглене на шейни и правене на снежни фигури; • II клас- съревнование по стрелба със снежни топки; • III клас - игра боулинг и бързо теглене с шейни; • IV клас - изработиха от сняг снежен човек и се забавляваха с щафетни игри при зимни условия; • V и VI класове – състезания с шейни в местността „Дьортевото”; • Ученици от среден и горен курс взеха участие в състезанията по ски алпийски дисциплини, сноуборд и биатлон. 2. На 9 февруари 2016 г. учениците от 7 до 12 клас подкрепиха като публика състезателките от Европейската купа по ски алпийски дисциплини в Пампорово 3. Ученици и учители взеха участие в традиционния поход до връх Мечи чал, посветен на Националния празник на България - 3 март. 4. През месец март ученици от II клас на СОУ “Васил Дечев” се обучаваха по проект на БФСки “Научи се да караш ски”. 5. Отборът по волейбол на СОУ "Васил Дечев" се класира на трето място на областния кръг на Ученическите игри 2016 г в гр. Смолян. 6. Учителите по физическо възпитание и спорт организираха и проведоха великденски турнири по народна топка за среден курс и волейбол за горен курс. 7. Ученици от училището участваха в майските спортни мероприятия, организирани от община Чепеларе. Включиха се в състезанията по футбол, волейбол, колоездене и бойни изкуства. Ася Сливова от 7 б спечели призово първо място в състезанието по карате. 8. На 10.06.2016 г. се ученици от СОУ „Васил Дечев” се включиха във Втория общински туристически поход до връх Мечи чал, организиран от Община Чепеларе. На проведените атрактивни игри, сред които щафети, дърпане на въже, разпъване на палатки, учениците заеха 3 място. 9. В края на учебната година да се проведоха екскурзии до бележити местности за опознаване на родния край от почти всички класове. 33
 13. 13. УКБППМН сътрудничи за осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на задължително обучение, следи състоянието на дисциплината в училище, провежда индивидуални разговори с ученици и родители. През учебната година училищната комисия реагира своевременно на всички негативни прояви в училище. През втори учебен срок бяха проведени 3 заседания, на които се разгледа агресивно поведение на ученици, нарушаване реда в училище. Комисията осъществяваше системен контрол над поведението на проблемните ученици и излизаше с конкретни решения за проявата. Поддържаше тясна връзка с родителите. През учебната 2015/2016 г борбата с противообществените прояви в училище се осъществяваше съвместно с инспектор ДПС към РУ на МВР, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”. Работата на педагогическия съветник през втория учебен срок на 2015/2016 учебна година включва: Индивидуална дейност Провеждани са ежедневно индивидуални консултации и работа с ученици от начален и среден курс по проблеми, свързани с тяхното поведение в учебните часове и училище; По проблеми с взаимоотношения с връстници и по поставени социални и битово-семейни въпроси от ученици с нисък социален статус; Най-често разглежданите въпроси са били свързани с форма на насилие между децата и поведение, нарушаващо правата на останалите. Преобладаващите негативни прояви са били физическа агресия, заплахи, принуда, нанасяне на материална щета на ученик или училищна собственост. Оказваната подкрепа при решаване на конфликти е била предимно за ученици от V-ти, VІ-ти и ІІІ-ти клас. Най-често провежданите разговори и работа са били с момчета, които смятат, че могат да решават личните си проблеми с насилие, контрол и подчинение на другите. Извършвани са консултации с момчетата с ниска степен на самоконтрол, които са прилагали физически саморазправа и тормозели другите, особено по-малките. Работело се е с тях относно дисциплина, демонстрирано неуважение и непризнаване на авторитети. Мотивирани са тези ученици да споделят проблемите и чувствата си. Проучвани и анализирани са причините и проявите на агресия чрез диагностики, разговори, консултации, анкети. Този срок имаше няколко случая на кражба в училище от един и същи ученик, който е насочен към МКБППМН. Подпомаган е ученик в от горен курс в учебния процес. Работено е с родители на деца в риск, застрашени от отпадане и с родителите или настойниците на учениците, упражняващи насилие и нарушавали правилата на училището; Работено е с класни ръководители и социален работник за ученици, застрашени от отпадане. Воден е Училищен дневник за случаи на насилие и тормоз в училище. Групова дейност Отбелязан е Световният ден против тормоза в училище или Деня на розовата фланелка, който се провежда всяка последна сряда от м.февруари. Проведена е анкета за тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици в 8-ми, 10-ти и 11-ти клас, като обобщените резултати са предоставени на класните ръководители. Проведена е анкета-въпросник за взаимоотношенията в класа в 5-ти и 6-ти клас, като обобщените резултати са анализирани с класовете и са предадени на класните ръководители. Други дейности Набавени са материали от РИОСВ-Смолян, с които Ученическият съвет е изготвил информационни табла за 22 април – Деня на Земята. Раздадени са материали, също осигурени от РИОСВ-Смолян, във връзка с Деня на Земята. Изготвени са табла за Правата на ученика и за Задълженията на ученика. 34
 14. 14. Във връзка с 9 май, Ден на Европа, са набавени от Информационния център на ЕС-София и раздадени материали от 3-ти до 11-ти клас. Комисия за превенция за деца в риск или жертви на насилие в училището през втория срок на 2015/2016 учебна година Комисията е провела две свои заседания с дневен ред: 1. Запознаване на членовете на комисията с информационни материали Какво означава тормоз от връстниците в училище; Въпросник за тормоза в училище; Училищен дневник за случаи на насилие и тормоз в училище. 2. Запознаване на членовете на комисията с Резултати от проведени изследвания: Анкета в осми клас; Анкета-въпросник за взаимоотношенията в класа в V-ти и VІ-ти клас и Анкета за тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици в 8, 10 и 11 клас. Комисия за защита при природни и други бедствия През втория срок на учебната 2015/2016 година основни дейности на комисията с председател г-жа Геновева Стринска – пом. директор бяха: - Разглеждане на теми по класове, свързани със защита на населението при пожар, наводнения и други природни бедствия с цел подготовка на учениците за справяне с необичайни ситуации. - проиграване на плановете за общоучилищна евакуация при наводнение – 15.03.2016г Работата на МО на началните учители и възпитатели през втори срок на учебната 2015/2016 г. бе съобразена с плана на обединението и включваше следните основни задачи: 1. Проведен бе открит урок по извънкласно четене на тема: «Детски енциклопедии» в III а клас с преподавател Нина Спилкова. В урока бе показана работа с мултимедия. 2. Бе проведена обща родителска среща на СОУ „Васил Дечев” и родителски срещи по класове. Многобройни бяха и индивидуалните срещи и разговори на класните ръководители и възпитатели с родителите на учениците. 3. Редовно се провеждат часове за консултации и индивидуална работа с учениците. 4. Учениците от I до IV клас с ентусиазъм участваха в проведените през учебната година състезания и конкурси, като се представяха на много добро ниво. 5. С активно участие на ученици, учители и възпитатели бяха чествани празниците: 19 февруари, 3 март – Национален празник; 22 април – Ден на Земята; 24 май – Ден на българската просвета и култура у на славянската писменост. 6. Учителите и възпитателите от начален етап участваха в организирани през учебната година обучения, работни срещи и семинари. 7. В края на учебната година бяха проведени изходни нива с учениците от началните класове. Резултатите бяха анализирани на заседание на МО. Набелязани са мерки за отстраняване на пропуските. 8. Проведоха се екскурзии с учениците от I до IV клас в края на учебната година. МО на класните ръководители V – VIII клас отчита изпълнение на задачите, заложени в плана за II учебен срок. 35
 15. 15. И през втория учебен срок работата на МО беше съобразена с плана на обединението и на основните цели и задачи. Всички колеги от среден курс работиха съвестно и отговорно за образованието и възпитанието на учениците. Помагаха си при решаването на възникнали проблеми в часовете и взимаха необходимите мерки за решаването им. Постоянно се поддържаше връзка с учениците, с родителите им, с ресурсните учители, с психолога и педагогическия съветник. Проведоха се по класове предвидените за втори срок родителски срещи, на които се обърна сериозно внимание на запазването на децата ни в училище. В часа на класа бяха разгледани всички теми, предвидени в плановете на всеки клас по БДП,ГО,ЗО, екологично възпитание. В края на годината направиха и задължителния тест по БДП. Отбелязани са всички забележителни дати или по класове в ЧК, или с тържества като рецитала на 5клас, посветен на 03.03, поднасяне на венец на паметника на руските войници,тържествена манифестация на 24.05. Класните ръководители постоянно следяха за поддържане на интереса на учениците в часовете и намаляване броя на неизвинените отсъствия. Следеше се за опазване на училищното имущество, реда и дисциплината в час и в междучасието. Всички се запознаха с новостите в Закона за Народната Просвета на съвещания, които посетиха в град Смолян. В края на годината организираха екскурзии до различни места в България и даже Гърция с цел сплотяване на колектива и опазване и обикване на природата. На сбирка на МО разгледаха предвидената в плана тема: Повишаване желанието за изява и инициатива у учениците. Дейността на МО на класните ръководители X - XII клас и през втори срок на учебната 2015/2016 г. е съобразена с изработения план, който е приет в началото на учебната година. 1. Обсъждане на резултатите от първия учебен срок по класове в часа на класа. 2. Участие в среща - диалог с психотерапевт Мадлен Алгафари на тема: - Възпитанието на децата; - Връзката Дете - Родител - Учител. 3. Отбелязване на 143 години от обесването на Васил Левски. 4. Световен ден за борба с тормоза в училище ,,Ден на розовата фланелка”. 5. Програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт 2014 - 2020 г. - презентация, представена от Областен информационен център Смолян. 6. Отбелязване на 22 април - Ден на Земята и 23 април - Световен ден на книгата. 7. Изпращане на абитуриентите от випуск 2016 г. 8. Учениците от горен курс участваха активно в майските културни празници Чепеларе 2016 година. 9. Търсят се варианти за успешно приключване на учебната година: - с ученици, срещащи трудности при овладяване на учебния материал; - с ученици, които не посещават редовно учебните занятия; - с ученици със СОП. 10. По график са проведени темите по военно обучение с учениците от X клас. 11. За възникнали проблеми и навременното им решаване се търси съдействието на педагогическия съветник. 36
 16. 16. 12. Ежемесечно се провеждаха методическите сбирки, съобразени с приетия план на МО. В училището са сформирани екипи по отделните учебни дисциплини и на класните ръководители. Всички екипи работят за изпълнение на основните задачи и проблеми, залегнали в плана за учебната 2015/2016 година. През II учебен срок МО на учителите по математика, информатика и информационни технологии Основната цел на обединението е активиране, стимулиране и мотивиране на учениците към съзнателно и целенасочено изучаване на математиката и информационните технологии. Направени са две заседания на Методическото обединение: 1. Запознаване със новите изисквания и промени за НВО ДЗИ по математика и НВО за дигитална компетентност на учениците. 2. Методи за проверка и оценка на знанията на учениците – видове проверка. Всички преподаватели в срок проведоха изходните нива, след което за всеки клас се изготви анализ на резултатите. Учителите от Методическото обединение своевременно информират и организират участие на ученици в състезания, олимпиади и мероприятия: - Ученикът Богдан Галовски участва в Областния кръг на олимпиада по математика, където се представи достойно; - 6 ученика участваха в Великденско математическото състезание през м.април, като заеха едно първо и едно четвърто място. През месец април отбор от пет ученика от 8,10 и 11 клас с ръководител г-жа Вълкова, участва в Национално състезание по информатика и информационни технологии „Аз мога – тук и сега“ в гр.Девин. Милена Кариева се класира на четвърто място с фотография. МО по БЕЛ и Чужди езици - СОУ ,,Васил Дечев”, Чепеларе /II учебен срок на учебната 2015-2016г./ През втория учебен срок работата на МО протече съгласно приетия и утвърден план на МО. 1.През март месец първо бе проведена подготовка и апробация по дигитално четене с учениците от 10-ти клас.Цялостният вариант ще приключи през месец септември 2016г. 2.Ученици от началните класове четоха на по-малки ученици различни художествени текстове с цел повишаване на четивната техника и едновременно с това създаване на траен интерес към литературата и изкуството. 3.Преподаватели от училището участваха в поредица от срещи във връзка с разяснения на новите учебни програми. 4.В 7-ми и 12-ти клас се проведоха пробни НВО и ДЗИ, като резултатите бяха систематизирани,така че да се повишат крайните оценки. 5.НВО и ДЗИ в училището преминаха успешно, като няма слаби оценки, а има отлични и в двата випуска. Методическото обединение по Природни науки и екология през II срок на учебната 2015 – 2016 год. 37
 17. 17. Целта на учителите е оптимизиране на учебното съдържание по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование; използване на подходящи методи и иновативни техники с цел придобиване от учениците на система от знания и умения. Формиране на ценностни качества, позволяващи им да проявят активна гражданска позиция и творчески подход в обучението и при разрешение на възникнали проблеми. През цялата година се работи за развиване на познавателните способности на учениците и изграждане у тях на определен стил на мислене чрез усъвършенстване на уменията да анализират, сравняват и провеждат експерименти, чрез разкриване на причинно - следствени връзки между изучаваните свойства на физичните, химичните и биологичните обекти и чрез решаване на разнообразни задачи. Дейността на учителите непрекъснато е насочена към формиране на умения за здравословен и природосъобразен начин на живот. Проведени са много консултации за подготовка за олимпиади, НВО, ДЗИ изходно равнище. По всички дисциплини от КОО „Природни науки и екология” ученици се класираха на областен кръг на олимпиадите. Учениците постигнаха високи резултати на НВО. Пет от абитуриентите се явиха на втори ДЗИ по биология. Всички успешно положиха изпита и се дипломираха. За 22 април деня на Земята се почисти районът на училището. Ученици от училищепо посадиха дарено дърво. Госпожа Чолакова отбеляза световния ден на водата 22 март - с подходяща информация в часовете по химия и човекът и природата. Госпожа Караиванова по случай 5 юни Световен ден на околната среда проведе беседи за защитени природни обекти в часовете по биология и човекът и природата. Ученици от 5 до 12 клас масово участваха в националния конкурс „Зелена олимпиада“. Това допринася за формиране на научен светоглед и култура, необходими за адекватно поведение в глобализиращия се свят. МО по Обществени науки, гражданско образование, религия и икономика през втория учебен срок работи съобразно плана и поставените в него цели и задачи. Учителите от обединението продължиха да си помагат при изпълнението на задачите и решаването на възникнали проблеми. Подържа се връзка с родители и класни ръководители, ресурсни учители. Постоянно се разменя професионална литература, осъществява се обмен на опит и взаимопомощ в процеса на работа. Положи се усилия децата да се подготвят за НВО и ДЗИ. Резултатите са високи на НВО по всички предмети, а на ДЗИ по география и икономика са много добри. През втория учебен срок ученици от училището участваха на олимпиада – областен кръг по философия и география и икономика и се представиха много достойно – втори и трети места в областта. Направени са анализи на резултатите от НВО, матура, изходни нива и годишни оценки. Всички ученици приключиха успешно учебната година. През срока изявени ученици изработваха табла и презентации, подготвиха уроци-дискусия в горните класове. Във връзка с новите учебни програми учителите бяха на еднодневна среща с експерт по предметите към РИО – Смолян. Методическото обединение по физическо възпитание и спорт, ДТИ, изобразително изкуство и музика през втори срок на учебната 2015/2016 г . ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, които са поставени за работа са: 38
 18. 18. 1. Оптимизиране на учебното съдържание на предметите от художествено-естетическия цикъл и използване на подходящи методи на педагогическо взаимодействие между учител и ученик за формиране на личностна култура. 2. Повишаване на квалификацията и усъвършенстване на професионалните умения на учителите чрез прилагането на интерактивни и други съвременни методи в обучението. За постигане на добри резултати се работи по основните задачи: 1. Усвояване на минимум от знания и умения от всеки ученик по съответните предмети. 2. Създаване на възможност за критична оценка и самооценка на учениците по предметите от художествено-естетическия цикъл. 3. Повишаване нивото на методическата подготовка. ИЗВЪРШЕНИ СА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ: - Обсъждане на новите учебните програми и Указанието на МОН за новата 2016 / 2017 учебна година. - Участие в обучение за новите учебни програми по Технологии и предприемачество за 1 и 5 клас. - Работни среща в МО във връзка с предстоящите промени и избор на учебници за новата учебна година. Проведоха се следните Методически сбирки: м. февруари: 1. Участие на членовете на МО в училищните тържества на 09.02.2016, 03.03.2016, 24.05.2016,15.06.2016. 2. Текущи задачи м.март: 1. Работна среща в МО във връзка с мотивирането на учениците за участие в училищни конкурси и състезания, конкурси и състезания обявени от РИО на МОН и МОН по музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, домашна техника и икономика и технологии. 2.Текущи задачи м.май: 1. Работна среща в МО във връзка с приключване на учебната година, отчитане на мероприятията през годината. 2. Текущи задачи Информация за участие и получени награди по изобразително изкуство през 2015-2016 учебна година, ръководител Цветанка Златкова През тази година учениците извършиха разнообразни дейности и участваха в различни конкурси: - Изработиха изделия и организираха базари, за коледа изработиха сурвачки, картички и други интересни предмети. - Участие и награди от конкурси: I. ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „СЛЪНЧЕВИТЕ РУНИ В БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ И ТЪКАНИ” СИЛИСТРА 2015 Журито награди Мария Такова, която се класира на второ място, а преподавателят Цветанка Златкова получи грамота за отлично представяне. II. ДЕТСКИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ Да уловиш мига“ – Русе 2015 Участие взеха Теодора Владева, Златина Шокова, Йордана Минкова и Стефани Кехаьова. Специална награда и грамота получи Стефани Кехаьова. 39
 19. 19. III. АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА – състезание „ Таралеж“ по изобразително изкуство. Грамоти за участие на общинско ниво и право за участие на национално ниво имат следните ученици: Костадин Русалов, Йордана Минкова, Мирослава Кьорова, Теодора Владева, Златина Шокова и Ангелина Андонова. IV. Национален конкурс „Рецептите на баба“-2016 Силвия Коджова, Петя Качакова, Никол Калфова, Златина Шокова, Теодора Владева и Мирослава Кьорова. Всички участници получиха грамоти за участие. V. Участие в Международен конкурс за детска рисунка „Обичам моята Родина”- V кръг Теодора Владева, Мирослава Кьорова, Калин Абрашев и Силвия Златкова. На първо място – Калин, на второ място – Силвия, на пето и шесто – Мирослава и Теодора. За финалния кръг се класираха рисунките на Калин Абрашев и Силвия Златкова. VI. Национален конкурс за илюстрация „ Мъдростта на народа ни“ - 2016 Кристиан Илиев, Теодора Чакърова, Мирослава Кьорова и Стефани Кехаьова VII. МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА” Георги Пеев, Теодора Владева, Златина Шокова и Йордана Минкова VIII. СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „СЛЪНЧЕВИТЕ РУНИ В БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ И ТЪКАНИ” СИЛИСТРА – 2016 Павлина Ковачева, Теодора Владева и Славка Учикова IX. Училищен конкурс „ Дни на изкуствата“ Йордана Минкова, Теодора Владева Васил Дечевски, Стефани Кехаьова, Силвия Коджова, Светла Джучкова, Мария Такова, Елена Чекръкчиева, Теодора Пачелийска и Гергана Ружинова. X. Участие в инициативата „ Целият град чете една книга“ - четения за Васил Дечев, по случай 150 години от рождението му, организирани от НЧ „Родопска искра 1880“. Мария Такова, Елена Чекръкчиева, Теодора Владева и Йордана Минкова, които сътвориха рисунки от делото на Дечев. Всички получиха грамоти за отличните творби. Главните учители през II срок участваха в: 1. Участие в Областния кръг на ученическите олимпиади през уч. 2015/2016 г. съгласно график утвърден от РИО - Смолян: - География и икономика - 05.02.2016 г. - Философия - 12.02.2016 г. - Химия и опазване на околната среда - 13.02.2016 г. - БЕЛ - 20.02.2016 г. - Биология и здравно образование - 27.02.2016 г. 2. Организиране и провеждане на пробни ДЗИ XII клас и НВО VII клас - 22 и 24.02.2016 год. 3. Организиране и провеждане на състезания по БЕЛ: - ,, Стъпала на знанието” V-XII кл. II кръг - 15.02.2016 г. - ,,Стъпала на знанието” V-XII кл. - 28.04.2016 г. - финален кръг 4. Подготовка, организиране и провеждане на НВО IV клас -10,12,13 и 16 май 2016 г., НВО VII клас - 18,20,26,27 и 30 май 2016 г. и ДЗИ XII клас - 18 и 20 май 2016 г. 5. Участие в Национален учителски събор 19 юни 2016 г. 40

×