Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

общуване урок 2

  1. Общуване Български език 2 клас
  2. Ние общуваме с помощта на езика.  Общувам – разговарям, беседвам с някого, споделям нещо. • Когато хората говорят един с друг, те общуват устно. • Техният разговор се нарича диалог.
  3. Устна реч говоря чувам Когато сме близо един до друг общуваме устно.
  4. Запомни
  5. Писмена реч чета пиша Когато сме далеч един от друг общуваме писмено.
  6. Запомни
  7. Разкажи случка, в която използваш думи за учтивост. Моля! Извинявай! Благодаря! Заповядай!
  8. Отлично !!!
Advertisement