Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god

1,115 views

Published on

СОУ "Васил Дечев"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god

 1. 1. Отчет – информация за образователно – възпитателната работа в СОУ “Васил Дечев” през учебната 2014/2015 година Организация на учебната дейност. Организацията за учебната 2014/2015 год. в СОУ “Васил Дечев” е съобразена с изискванията на Нормативната уредба на МОН. Сформирани бяха следните паралелки: I клас – 2 паралелки; VII клас – 1 паралелкa; II клас – 2 паралелки; VIII клас – 1 паралелка; III клас – 2 паралелки; IX клас – 1 паралелка; IV клас – 2 паралелки; X клас – 1 паралелка; V клас – 2 паралелки; XI клас – 1 паралелка; VI клас – 2 паралелки; ХІІ клас – 1 паралелка; Сформирани са 9 ПИГ за учениците от I, II, III, IV, V клас и сборна група (VI-VIII клас). На заседание на ПС на 08.09.2014 г. бяха приети училищните учебни планове, формите на обучение в СОУ “Васил Дечев”: дневна, самостоятелна и индивидуална; целодневно обучение; дневен и седмичен режим, график на учебното време, приемане на ЗИП и СИП и учебните часове по тях, избор на модул „Физическо възпитание”. Определени бяха класните ръководители. Сформиран бе диагностичен екип за изготвяне на индивидуални учебни програми на децата със СОП. На заседание на ПС на 24.09.2014 г. бяха приети: Правилника за дейността на СОУ “Васил Дечев”; Правилника за вътрешния трудов ред; Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение, труд и отдих; Годишен план, Избор на председатели на училищни комисии и МО; Съгласуван бе Списък – Образец № 1; I. Резултати от образователно – възпитателната работа през II – ри учебен срок на учебната 2014/2015 година. 1. Начален курс. В началото на учебната година в начален курс бяха сформирани 8 паралелки с общ брой на учениците 183, срещу 187 през миналата учебна година. Сформирани са 7 ПИГ за I клас два, два за II клас, един за III клас и два за IV клас. В I клас паралелките са 2, с общ брой на децата 42. Обучението в начален курс се осъществява по учебен план, съгласно Наредба № 6 от 2001 год. на МОН. Учениците от начален курс I-IV клас приключват с успех мн. добър 5.12, като първи по успех са IV а и IV б клас – мн. добър 5.30, II а клас – мн. добър 5.18, III а клас – мн. добър 5.05, II б – мн. добър 4,96 и III б – мн. добър 4,91. Отсъствията I – IV клас общо са 2617 , от които 2611 са извинени и 6 неизвинени. През ІІ ри учебен срок на 2014/2015 учебна година в начален курс бяха взети всички теми по БДП като в края на годината бе направен тест и Защита на населението в часа на класа. По повод 19 февруари бе организирана беседа на тема: „Какво знаем за Васил Левски”. Учениците от първите класове активно се включиха в щафетни игри организирани по време на спортния празник на гр. Чепеларе. За участието си получиха плакети и награди. Националният празник 3 март бе отбелязан в часа на класа, като учениците представиха подготвени стихотворения посветени на Освобождението на България. Изработени бяха рисунки със символите на България. За 8–ми март първокласниците поздравиха колектива на СОУ „Васил Дечев” с кратка програма. През месец април първокласниците организирано посетиха Противопожарна служба гр. Чепеларе. С тях бе проведено практическо занимание на тема: „Опасността от играта на децата с огън и боравене с домашни отоплителни и нагревателни уреди”. 22
 2. 2. Учениците се запознаха с правилата за безопасно боравене с огън и с труда на пожарникарите. Учениците от първите класове се включиха в състезанията, организирани от Сдружението на българските начални учители – „Аз и числата”; „Аз и буквите”. Ученичките от I б клас Антоанета Михайлова и Теодора Григорова се класираха и участваха в Националното финално състезание на СБНУ, където постигнаха отлични резултати. За участието си всички получиха грамоти. Учениците от I а клас участваха в проведеното в ПМГ „Васил Левски” гр. Смолян – Великденско математическо състезание. В часа на класа бяха разгледани теми, свързани със здравната култура и хигиена на учениците. Първите класове участваха в концерта на СОУ „Васил Дечев” по повод 24 май. Учениците със СОП също бяха включени в училищни и извънкласни форми. Теодора Григорова от I б клас спечели I място на Вторият национален фестивал на руската поезия, песен и танци – областен етап. В края на учебната година учениците от I а и I б клас проведоха поход до параклиса „Св. Мина” грах гр. Чепеларе. На 24.05 бяха проведени тържества за буквите „Ние вече сме грамотни!”. Учениците получиха Удостоверения за завършен първи клас. През II учебен срок учениците от II клас взеха участие в проекта „Научи се да караш ски”. Интересът и желанието бяха толкова големи, че получиха похвала и от ски- учителите за дисциплинираността и същите бяха много доволни от напредъка на децата. Активността на второкласниците не се ограничи само в ските. Те участваха във всички училищни конкурси и състезания състояли се в региона. Йорданка Андонова и Величка Митарова получиха максимален брой – два пъти по 50 точки и спечелиха наградата да се явят на финалния кръг безплатно. За спортния празник на града се проведоха щафетни игри между паралелките. Учениците от II а клас взеха активно участие и на 9 май – Ден на Европа, като спечелиха грамоти за проявени конструкторски умения и творчество. За подобряване на микроклимата в класовете бяха направени беседи с учениците на тема: „Какво е за мене приятелят”. Всички ученици присъстваха на факелно шествие манифестацията на 24-ти май. Ученичките Йорданка Андонова и Величка Митарова бяха наградени от Кмета на града с грамоти за постижения в училище. В края на учебната година се направи поход до близка местност под надслов „Природата – наш учител”. На 30 май тържествено се раздадоха бележниците и се дадоха насоки за лятната работа на учениците. През втория учебен срок III а клас продължи работата, свързана с целите залегнали в тематичният план за Час на класа. За формиране на национално самосъзнание и гордост бяха отбелязани бележити дати и събития. За годишнината от Обесването на Васил Левски, класът подготви тържество, което бе изнесено пред учениците от начален и среден курс. Във връзка с Националният празник на България бе проведена беседа за героичните подвизи на българите при защитата на връх Шипка и гледано тържество изнесено от IV -те класове, посветено на тази дата. За зачитане и уважение към народните празници и обичаи учениците взеха активно участие. За 1 март изработиха мартенички и разказаха легенди, каква е мартеницата в различните краища на страната ни. Международният ден на жената отбелязаха с направа на картички, на които написаха своя поздрав за мама. Всеки разказа как изразява обичта си към нея. Активни бяха при беседите за пролетните празници: Лазаровден, Цветница и Великден при които пролича тяхното зачитане на народните празници и вяра. 23
 3. 3. За „Деня на Земята” художниците на класа изготвиха плакат, същите участваха на Националния конкурс за детска рисунка „Рецептите на баба” и бяха наградени – Алекс Сиракова, Габриела Гойгаджова, Йоана Карамитева. Никол Калфова, Петя Качакова и Станислава Мекерова. С беседи и направени от тях рисунки бяха отбелязани: 1-ви май – Ден на труда и 6-ти май – Ден на българската армия. За 9-ти май – Ден на Европа бяха запознати със символите на ЕС: Европейското знаме, Химн и мото на ЕС. Слушаха с интерес. Класът взе участие в инициативата „Да почистим България”, като почисти определен училищен район. Взеха участие в Спортния празник на града и получиха награди. С голямо вълнение и участие учениците се включиха в тържествата на града. Активни бяха във факелното шествие на 23-ти май и манифестацията на 24–ти май. Кметът на община Чепеларе г-н Бозуков награди за участие и класиране в Национални състезания учениците Богдан Галовски, Марко Доганов и Никол Калфова, а Христо Димов за участия и 2 място на фолклорен фестивал. През 2 учебен срок проявиха интерес и със свои примери показаха, че са усвоили знания и умения за лична защита и самосъхранение при бедствия и аварии. Учебната година бе закрита с излет до близка местност организиран от родителския актив. През втория учебен срок учениците от III б клас продължиха своето участие в олимпиадите по БЕЛ, математика, човекът и обществото и човекът и природата. Представиха се много добре, а ученичката Цветелина Симеонова донесе много грамоти и награди. По случай зимният спортен празник на град Чепеларе, учениците спечелиха I място в щафетните игри. За Деня на „Васил Левски”, „Баба Марта”, „Трети март”, „8 март” и „Първа пролет” бяха изготвени табла и изнесено беседи, подготвени от учениците. За „Деня на Земята” учениците събраха и изготвиха табло посветено на природните забележителности в нашата планина – Родопа. Класът участва и в почистване на района пред училището. През майските празници на град Чепеларе, учениците участваха чрез различни изяви. Ученичката Мария Бечева донесе грамота за своето изпълнение на песента „Димитроле, сине Димитроле” като спечели първо място в конкурс на радио „Христо Ботев”. За своите изяви ученичките Мария Бечева и Цветелина Симеонова бяха наградени лично от г-н Бозуков, кмет на град Чепеларе. Ученичката Златка Христева донесе грамота за участие в отбора по тенис на маса на международно ниво и допринесе за прославата на СОУ „Васил Дечев”. Учениците от III б клас с голяма отговорност и любов приеха г-жа Чукалова и допринесоха за нейното успешно дипломиране, като и показаха, че да си учител е много отговорно начинание, но и нещо много вълшебно. Учебната година учениците завършиха с участие на факелно шествие и манифестация по случай 24-ти май. През II срок на учебната 2014/2015 година образователно – възпитателната работа на IV –те класове включва. - Здравна беседа за вредата от алкохола, тютюнопушенето и наркотиците. - Отбелязване годишнина от Обесването на Васил Левски – посещение на тържество, подготвено от III а клас. - Участие на ученици в „Аз и числата”, на което Златина Шокова и Стоил Седянков имат максимален брой точки – 50 т. - Подготовка и представяне на рецитал, посветен на 3-ти март. 24
 4. 4. - Участие в конкурс за рисунка на тема: „Рецептите на баба” и получени грамоти като награда. - Участие в „Аз и буквите”, на което отново имаше класирани с максимален брой – 50 точки. - Отбелязване на Първа пролет по класове с беседи за празниците. - Великденски традиции – разговор за подготовката на празника. - „Моите мечти” – писмо до учителя. - Среща на учениците от IV б клас с учениците от IV клас при VI-то ОУ „Иван Вазов” гр. Смолян, с които четири години водеха кореспонденция с писма. - Участие на класираните ученици от IV а клас в Националното състезание – Йордана Минкова, Златина Шокова и Стоил Седянков, на което Стоил Седянков получи отново 50 т. - Много ученици бяха наградени на 24 май от Кмета на гр. Чепеларе за високи постижения и различни изяви, като Анастасия Шокова получи стипендия „Екатерина Дафовска” за 1 година. - Екскурзия с учениците с посещение на исторически и природни забележителности – Крушунски водопади, Деветашка пещера, Плевенската панорама. Ловешката крепост, Музей на Васил Левски- гр. Ловеч, Троянски манастир, Природонаучният музей в Черни Осъм. - Тържества за край на учебната година по класове и раздаване на свидетелства. 2 Среден и горен курс. Учениците V – VIII клас завършват втория учебния срок с общ успех Мн. добър 4.73 срещу Мн. добър 4.78 през миналата учебна година. Броят на учениците е 129. С най - висок успех е V б – мн. добър 4,86. VIII клас – мн. добър 4,85, следва VII клас – мн. 4,77. Отсъствията за среден курс са 2876 общо, като 2712 са извинени, а 164 неизвинени. Учениците IX – XIІ клас завършват II– ри учебен срок с успех: Мн. добър 5,01 срещу Мн. добър 4.95 от миналата година. Броят на учениците е. С най – висок успех II – я срок завършва XII и X клас – Мн. добър 5,11, следва XI клас – Мн. добър 5,06 и IX клас – Мн. добър 4.76. Отсъствията за горен курс са общо 1426, от които 1388 са извинени, а неизвинени 48. Образователно-възпитателната работа на V-тите класове през втория срок на учебната 2014/2015 година е съобразена с изготвените планове за Часа на класа на петите класове През учебната година дейността беше насочена към укрепване на ученическия колектив, формиране на нравствени качества и хуманни взаимоотношения. Приобщаване на учениците към общочовешки ценности чрез проучване потребностите и интересите им. Създаване на чувство за отговорност и колективизъм повишаване на качеството на учебен труд, съзнателността на учениците, опазване на училищната собственост, участие в училищния живот и извънкласните дейности. Отбелязаха се бележитите дати 19 февруари – обесването на В. Левски, националния празник 3 март, 24 май – деня на славянската писменост и култура. Проведоха се здравни беседи за вредата от алкохола и тютюнопушенето, предпазване от заразни заболявания. Обсъдиха се темите: “Професията на моите родители”, “Богатствата на Родопа планина”, “Чета ли книги?”, “ Пубертетно развитие” чрез презентация изнесена от Б. Стойкова. Темите за гражданска защита се провеждаха по график. Обсъдиха се действия с противопожарни уреди, първа помощ при наранявания. Във връзка със седмицата на гората и деня на Земята обсъдихме екологични проблеми, чрез ролеви игри. 25
 5. 5. Включиха се в спортното мероприятие на Чудните мостове и всички спортни общоучилищни мероприятия за възрастовата група на учениците. Периодично се проследява успеха и направените отсъствия. Провеждани са общи и индивидуални родителски срещи при възникнали проблеми. Организирана е образователна екскурзия до Плевен, Ловеч, Троян, която бе наситена с много положителни емоции. Образователно-възпитателната работа на VI - тите класове през втория срок на учебната 2014/2015 година се осъществяваше в изпълнение на поставените основни цели: - Изграждане на здрави, дейни и работещи колективи, без агресия и обиди; - Отговорност във всеки ученик към образователно-възпитателния процес – завършване без слаби оценки. В часовете на класния ръководител се разглеждаха теми от различен характер: по БДП ; гражданска защита; здравно и гражданско образование. Ученици и от двата класа, участници във футболния отбор на училището участваха в общинския турнир в с.Павелско и заеха I-во място. Владимир Шоков и Валентин Карабаджаков със велосипеди участваха в Националната обиколка на Витоша в гр.София и се класираха на II-ро място. Клуб „Млад огнеборец“ с ученици от двата класа участваха в градско, общинско и областно състезание, като се представиха достойно. За 24 май, осем ученика участваха в театралната постановка „Избори в Рупчос“, като показаха впечатляващи актьорски заложби. В края на учебната година с класните ръководители Васка Паскалева и Веско Дишлиев, бе организирана екскурзия с учебно-познавателна цел с посещение на Плевенската панорама, Крушунските водопади и природо-научния музей в Черни Осъм. Учебната 2014/2015 година приключи без слаби оценки с успех Много добър (4.62). Образователно-възпитателната работа на 7 клас и през втория учебен срок бе съобразена с темите от календарния план и мероприятията на училището. Взети са предвидените теми в часа на класа както следва: - Здравно образование: - Вредата от алкохола,никотина и дрогата. - Гражданско образование: - Доброто и злото в живота.Грозното и пошлото в поведението на хората. С учениците е говорено за алтернативата пред тях- професионално или общообразователно училище. Готов ли съм да взема решение. Информацията, от която имам нужда. Запознати са с Наредба11 за приемане в други училища. Взети са всички теми по БД: - Движение на пешеходци и автомобили по хлъзгав път. - Преминаване през кръстовище по хлъзгав път. - Оказване на долекарска помощ при ПТП. - В края на годината направихме предвидения тест по БД. С класа са отбелязани всички забележителни дати. По случай обесването на Васил Левски се проведе беседа в класа и учениците изгледаха програмата, подготвена от 3 клас. А за 3 март програмата ,изнесена от 4 класове. Борис Узунов, Васил Дзивков и Калин Петров участваха в сценката по книгата на Васил Дечев, подготвена за 24 май. Всички ученици присъстваха на тържеството в двора на училището и участваха в празничната манифестация. 26
 6. 6. Няколко момичета активно се включиха в проведените олимпиади и състезания по различни предмети през учебната година, като имаше и класирани за областен кръг. Класът взе дейно участие и в спортния празник на училището- стрелба дартс. Христо Христев стана национален състезател по тенис на маса. В края на годината се посети Плевен, Ловеч и Троян и се разгледаха забележителностите в тези райони, от които учениците бяха възхитени. През втори учебен срок на 2014/2015 година с учениците от VIII клас са вземани редовно темите по ГЗ и БДП и е направен тест в края на годината. Разгледана е темата: „Дрогата – търсена и преследвана” и бе представена презентация за наркоманията. С учениците бе проведена анкета от РЗИ.”Глобално проучване на тютюнопушенето сред младежите”. Проведени са дискусии относно етническите общности и красотата на взаимоотношенията между хората. Редовно се обсъжда успеха и дисциплината в класа. Учениците се включиха активно в Спортния празник на града – 09.02.2015г. като всеки се представи според възможностите си във различните организирани прояви. С голям ентусиазъм участваха по-голямата част от класа в подготвената пиеса от г- жа Ингилизова по „Миналото на Чепеларе” от В. Дечев. Останалите се проявиха и в други концерти и мероприятия от майските културни тържества. На учениците и родителите бе представена презентация относно възможностите, които им се предлагат в СОУ „Васил Дечев”за бъдещото им обучение след 8-ми клас, както и заплахите, които ги дебнат ако отпаднат от училище. Учебната година завърши с организирана екскурзия до Сарафово, гр. Бургас. На 18.06.2015г тържествено бяха раздадени свидетелствата за завършено основно образование. Образователно-възпитателната работа на IX клас през втория учебен срок е проведена съгласно изработения план за Часа на класа. През втория срок класният ръководител продължи работата си по следните задачи: 1. Да съдейства за поддържането на класа като единен колектив 2. Да поддържа постоянна връзка с родителите 3. Да работи индивидуално с учениците в зависимост от техтите потребности и личностни качества 4. Да изисква културно поведение в училище и на обществени места 5. Да мотивира повишаване на успеха В часа на класа бяха разгледани следните теми: 1. Социалните роли. Работа в екип 2. Здравето и зависимостта от алкохола 3. В памет на Апостола- Васил Левски 4. Световен ден за борба с тормоза в училище. „Ден на розовата фланелка” 5. Жената, майката в нашия живот 6. Първа помощ при нараняване на меките тъкани и на костите 7. Наркотици и тютюнопушене 8. Общуването- разкош или неонходимост 9. Моята представа за авторитета 10. Вземане на решения и възможните последствия 11. 22 април- Ден на Земята. 23 април- Световен ден ана книгата 12. Приятелството- смисъл и сила-презентация на Милена Кариева 13. Историческите личности- братята Кирил и Методий 14. 2 юни- почитаме Ботев 15. Умението да планираме и организираме времето си 27
 7. 7. 16. Младежките групировки 17. Резултати от положения труд през годината На 29 март бе проведена родителска среща, на която родителите бяха уведомени за учебно- възпитателната дейност през първи срок, за текущите оценки на учениците, за отсъствията и дисциплината. Обсъди се въпросът за квалификационните курсове. Учениците участваха активно в проведените училищни и извънучилищни мероприятия- Учениците участваха в проведения спортен празник на 9 .02- бяха активни в играта „Дартс”, за което бяха наградени с грамоти. Особено активни тази година бяха Гергана Ружинова, Теодора Пачелийска, Милена Кариева, Диана Кокудева, Петър Беленозов, Иван Манолов. Гергана Ружинова взе участие в състезанието „Стъпала на знанието”, в олимпиадите по биология и ЗО, география и икономика, химия и ООС, физика и астрономия. Милена Кариева и Теодора Пачелийска участваха в състезание по ИТ в град Девин, Милена се интересува от фотография, талантлива е и има огромно желание за развитие в тази област. Активна е в олимпиади и състезания- по БЕЛ се класира на финален кръг на състезанието „Стъпала на знанието” заедно с Теодора Пачелийска. Теодора участва с огромно желание и в олимпиади по БЕЛ, география и икономика, физика и астрономия, биология и ЗО, химия и ООС, математика, история и цивилизация. В часа на класа се проведе и задължителното военно обучение- по време на втори срок бяха разгледани темите: „Гражданско-военните отношения”; „Критична инфраструктура и участие на военните сили в помощ на населението”; Действия на гражданите за оцеляване при терористични атаки и война. Действия при откриване на невзривени боеприпаси”; В края на обучението Гергана Ружинова посети Музея на авиацията заедно с ученици от 10 клас. На 15 май деветокласниците преминаха през компютърно базирано тестово изпитване на PISA. Гергана, Диана и Иван участваха в концерта по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. На 9 .06 в часа на класа пред учениците бе изнесена лекция на тема” Запознаване с Националния портал за кариерно ориентиране” На 12.06 Гергана, Теодора и Петър бяха активни участници в проведения Туристически събор „Турист родолюбец”, организиран от Община Чепеларе. Децата посетиха еко-пътека „Невястата” и участваха в отборни игри- щафетна игра за оцеляване в планнски екстремни условия; разпъване на палатка за определено време; скално катерене по „Невястата”. Бяха наградени с купа и медал- за второ място с медал бе наградена Гергана Ружинова. На 17.06 се проведе еднодневна екскурзия с ученици, активно участвали в училищните мероприятия, до Археологически комплекс „Перперикон” и до Етнографски музей- Златоград. На 18.06 се проведе традиционното връчване на дипломите на зрелостниците и на свидетелствата на 8 клас. Водещи бяха Диана Кокудева и Гергана Ружинова. Озвучаваха Петър Беленозов и Иван Манолов с помощта на ученици от 11 клас. Всички ученици завършват успешно 9 клас. Образователно-възпитателната работа на X клас през втория срок на учебната 2014/2015 година се проведе съгласно изработения план за Часа на класа. Разгледани са следните теми: - Здравето и зависимостта от алкохол, наркотици и тютюнопушене. - Световен ден за борба с тормоза в училище „Ден на розовата фланелка”. - Смелостта да бъдеш честен, почтен и благороден. - „Опасните заблуди – наркотиците” – презентация представена от педагогическия съветник. 28
 8. 8. - 22 април – Ден на Земята. - 23 април – Световен ден на книгата. - Настъпателните в кариерата. Предприемачество. - Околната среда и нейното опазване. - Точност и отговорност. - 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий. - Моите кариерни планове. Професията – стил на живот. - 2 юни – Денят на Ботев. - Запознаване с Националния портал за кариерно ориентиране на ученици – лектор Даниела Топова от център за кариерно развитие гр. Смолян. - Да останем в България – сега и утре. - Какво постигнах благодарение на моя труд и усилия през учебната 2014/2015 година? Учениците от X клас участваха в инициативите: - „Мениджър за един ден” в Община Чепеларе. - „Отворени врати” на фабриката за ски Амер спортс Чепеларе. По график са проведени останалите теми по военно обучение: - Българската армия – структура, въоръжения и екипировка; - Участие на въоръжените сили в операции и мисии извън територията на страната; - Военното обучение завърши с урок – екскурзия в музея на авиацията в с. Крумово. Учениците от X клас участваха в концерта, посветен на 24 май и в първия Общински туристически събор. В началото на втори срок се проведе екскурзия до гр. Пловдив, а в края на учебната година до гр. Велико Търново, с които учениците обогатиха знанията си по история, география, природни науки и изобразително изкуство. Образователно-възпитателната работа на XI клас през втория срок на учебната 2014/2015 година продължи в същите насоки, както и през първия учебен срок за постигане на основните цели. Специално внимание бе обърнато на професионалното ориентиране и възможностите за намиране на работа след завършване на съответното образование. Разгледани са темите: - Подготвен ли съм за търсене на работа и за продължаване на образованието? - Имам ли нужната информация за това? - Моят образователен проект. Възможността за избор. Жизнени стратегии на личността. Част от учениците получиха информация чрез презентацията за Националния портал за кариерно развитие на ученици. Класът подготви и реализира трогателно и запомнящо се изпращане на 12 клас.Ученици от класа взеха участие в инициативата на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден”. Отбелязани са следните бележити дати: - 2 юни; 24 май; Световен ден за борбата с тормоза в училище; 19 февруари; Великден. Проведена е беседа за красотата в живота. Периодично се отчита успеха и дисциплината на класа. Учениците активно участваха във всички общо училищни мероприятия. Четирима взеха шофьорска книжка. 29
 9. 9. Образователно-възпитателната работа на XII клас през втория срок на учебната 2014/2015 година: През втория срок продължи работата за успешно завършване на 12 клас и успешно дипломиране. Подобри се отношението към учебния труд и дисциплината в класа, редовно се посещаваха учебните занятия. Родителите проявяваха заинтересованост за успеха на децата си. Поддържа се непрекъсната връзка между класен ръководител - родител. Редовно посещават родителските срещи. През тази учебна година основна задача бе добрата подготовка за предстоящата задължителна матура. Проведена е родителска среща с присъствие на учениците, на която: - Информирани са родителите за постиженията и поведението на учениците в училище и извън него - Проведени са индивидуални срещи и разговори с родителите - Изпращана е информация за успеха и дисциплината на учениците - Обсъдена и създадена е добра организация за екскурзията при завършване на 12 клас и абитуриентския бал Бяха проведени следните беседи и разгледани различни теми: - Спортен празник - Наркотиците, защо се прибягва до тях - Проекти за развиване на собствен бизнес - Прояви на агресивност и насилие - как да противодействаме - Сексуална култура - беседа - Организационни въпроси, обсъждане на успеха и дисциплината - Моите идеи и моите мечти - Мода - моят стил - Професионализъм - цел на кариерното развитие на личността - Обсъждане на предстоящата екскурзия - Как ще завърша XII клас? - Какви проблеми стоят пред мен - Разделяне с класа През втория срок активно участваха в мероприятията на училището и града: - Участие в тържествата на училището - Участие в зимен спортен празник - Участие в информационна среща на тема ”МЕДИАЦИЯТА – ИЗВЪНСЪДЕБЕН ДОБРОВОЛЕН СПОСОБ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ”, която се проведе в Районен съд град Чепеларе. На нея бе представена презентация, разясняваща принципите и целите на медиацията от Полина Стоянова, вписана в единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Беше споделен и опитът, натрупан по програма „Спогодби” към Окръжен съд Смолян от заместник-председателя на Окръжен съд Смолян Игнат Колчев - Участие в турнир по волейбол на училищно, общинско и регионално ниво, където заехме първо и трето място - Абитуриентски бал – ресторант Снежанка- Пампорово - Екскурзия до Мармарис - Турция 3. Работата през II – я учебен срок на МО и училищни комисии. През втория учебен срок на 2014-2015г.работата на комисията по културно-масовата работа продължи съобразно приетия план. Във връзка с отбелязване годишнина от обесването на В.Левски ученици от 3-те класове изготвиха тържество.Украса на сградите изготвиха 5-те класове. 30
 10. 10. Националният празник на родината ни премина чрез различни и разнообразни форми във всички класове, а специално 4-те класове подготвиха и представиха програма. Всички отново преоткрихме онези ценности, които ни превръщат в народ и ни укрепват в трудното ни настояще. Международният ден на жената премина чрез поздрав, подготвен от учениците от 1-ви клас. Тържеството бе изключително мило за учители и ученици. Денят на Земята бе отбелязан чрез засаждане на дървета и опознаване на природата от учениците от 2-ри клас под формата на разнообразни мероприятия. 24-ти май премина чрез много и разнообразни мероприятия. Сградите бяха подобаващо украсени, като този път акцентът бе поставен върху формите на живот в училище, които оставят най-незабравими спомени у учениците. Изключително атрактивни бяха двете шествия -на малките с фенерчетата и на големите-с факлите. Изпращането на абитуриентите бе вълнуващо и оригинално. Раздадените на всеки един колажи от снимки ще останат за спомен за цял живот. Постановката „Миналото“ по едноименната книга на В.Дечев в читалището, подготвена от г-жа Ингилизова и сборна група от ученици, припомни и утвърди онези ценности и форми на обществен живот, които ни сплотяват и нравствено пречистват.Самият празник - в училището и манифестацията също преминаха подобаващо. Раздаването на дипломите бе празник за всички и бе отбелязано чрез тържество. Комитет по охрана на труда отчита, че всички учители, служители и ученици са инструктирани и са запознати с правилата за охрана на труда. В часовете по технологии, физика и астрономия, химия и ООС, физическо възпитание и спорт, информатика, ИТ, учениците редовно се инструктират във връзка с правилата за безопасен труд. За безопасни условия при работа с компютърна техника са инструктирани и родителите на учениците от среден и горен курс. Извършен е и инструктаж на всички ученици, във връзка с провеждането на модул „Игри”. Комисия по Безопасност на движението по пътищата учебната 2014 – 2015год. в СОУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе В часовете по БДП се развиват се умения за анализ на собственото поведение като пешеходци, велосипедисти и бъдещи водачи на МПС, учат се да проявяват самоконтрол и отговорност. Училището разполага с оборудван кабинет по БДП, което повишава възможностите за разнообразно и ефективно обучение. Учителите спазват разпределенията си за часовете по безопасност на движението утвърдени от Директора. Учениците редовно работят в учебните тетрадки утвърдени от МОН. Определени са безопасни маршрути за движение до дома. Взетите теми по ГЗ и БДП са отразени в материалната книга. Часовете по БДП се вписват в дневника на класа. Всички учители редовно провеждат петминутката по безопасност и я вписват в материалната книга. Проведени са тестове за приключване на втория учебен срок, които се съхраняват в архива на училището. Проведе се едно общоучилищно мероприятие за напускане на класните стаи и училището. Тренировъчното мероприятие протече без инциденти съобразно изискванията за опазване на живота и здравето на учениците. В СОУ „В. Дечев” беше домакин на общинския кръг на викторината „Да опазим живота на децата на пътя”. Нашият отбор се класира на първо място. Участвахме на областния етап, на листовките и пъзелите се справихме по най – добрия начин. 31
 11. 11. Приобщихме се към третата глобална седмица „Да опазим живота на децата на пътя”. Директорът е осигурил безопасен превоз на учениците от с. Богутево с училищния автобус. Маршрутът за движение е точно определен. Следи се за техническото състояние на превозното средство. Училищната комисия по спортно–туристическа дейност. През втория учебен срок мероприятията предвидени в плана са насочени за постигане на целите, които са поставени: 1. Да се увеличи двигателната активност на ученици и учители. 2. Да придобият навици за здравословен живот и режим сред природата. Мероприятия: 1. Походи са проведени от всички класове I – XII клас. Ученици и учители от I- IV клас посетиха близки местности, а учениците от среден и горен курс посетиха близки хижи. 2. Зимният период бе наситен със състезания по биатлон ски – алпийски дисциплини и бягане, в които взеха участие и наши ученици. 3. На 09.02. 2015г. бе проведен Спортен празник на града. Учениците от СОУ „Васил Дечев” заедно с преподавателите участваха във всички спортни мероприятия. 4. Учениците от клуба по тенис на маса се представиха отлично в рдица републиканки и международни състезания. 5. По случай 24 май бяха проведени и турнири по волейбол и други спортове. Активно участваха ученици от училището. 6. В края на учебната година освен походи се организираха и екскурзии за опазване на родния край и България. Ученици постигнали високи спортни резултати бяха наградени от Кмета на гр. Чепеларе –г-н Бозуков на 24 май. Анастасия Тодорова Шокова от 4 а клас получи стипендия „Екатерина Дафовска” за една година за постигнати високи резултати в състезания по биатлон. УКБППМН сътрудничи за осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на задължително обучение, следи състоянието на дисциплината в училище, провежда индивидуални разговори с ученици и родители. През учебната година училищната комисия реагира своевременно на всички негативни прояви в училище. През втори учебен срок бяха проведени 5 заседания, на които се разгледа агресивно поведение на ученици, нарушаване реда в училище. Комисията осъществяваше системен контрол над поведението на проблемните ученици и излизаше с конкретни решения за проявата. Поддържаше тясна връзка с родителите. През учебната 2014/2015 г борбата с противообществените прояви в училище се осъществяваше съвместно с инспектор ДПС към РПУ на МВР, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”. Проведе се съвместна работна среща между 22 преподаватели и възпитатели и представител от МКБППМН на тема: „Медиацията – алтернативен метод за решаване на спор”. Работата на педагогическия съветник през втория учебен срок на 2014/2015 учебна година. Индивидуалната работа с учениците е извършвана като консултации по различни теми и поставени въпроси: дисциплина в час, посещаемост на учебните занятия, неизвинени отсъствия, занижен успех, лоши взаимоотношения със съученици и с учители; Учениците са 32
 12. 12. били насочвани от класните ръководители. Подкрепа са търсили и самите ученици, включително и със СОП. Работата много често тя е била продължение на случай, разглеждан в училищната комисия за борба с противообществени прояви. Най-голям е броят на консултациите в среден курс, след тях в начален курс и най-малко са индивидуалните срещи с ученици от горен курс. От горен курс е провеждана работа с ученик, отсъстващ често от училище. Втория срок бе въведен училищен регистър на училищен тормоз и други негативни прояви, като в него са застъпени най- драстичните случаи през цялата учебна година. Провеждани индивидуални или съвместни срещи с родители, свързани с възникнали проблеми в училище като взаимоотношения между връстници и взаимоотношения ученик-учител. Разглеждани са конкретно възникнали инциденти, включително и такива, свързани с рушене на материалната база в училището, като при доказан случай, стойността на щетата е била възстановявана. През втория учебен срок няма регистрирани прояви на кражби в училище. Продължи взаимодействието с отдел „Закрила на детето” към АСП. Групова дейност В ІІІа и ІІІб клас бяха проведени: Тренинг за формиране на толерантни взаимоотношения между съученици Анонимна анкета през на тема „Агресия и депресия“, резултатите бяха обобщени и представени на класните ръководители; В VІІІ, ІХ и Х клас бе проведена беседа заедно с образователен филм „Вкусът на злото” за наркоманията. Друга дейност Изготвяне на проект за кандидатстване пред ПУДОС. Съорганизиране на инициативата „Мениджър за един ден” за ученици от горен курс. Изнесена лекционна тема „Детските комплекси” на обща родителска среща, свързана в вътрешната училищна квалификация. Отбелязване на Деня на Земята чрез провеждане на фотоконкурс. Съвместно с Училищното настоятелство – засаждане на дръвчета от 8 и 12 клас. Обновяване на училищната презентация и представянето й пред осмокласници от нашето училище и Основно училище с. Павелско. Посещение на Детската градина в Чепеларе във връзка с приема на І-ви клас Комисия за превенция за деца в риск или жертви на насилие в училището през втория срок на 2014/2015 учебна година Комисията е провела две свои заседания с дневен ред: 1. Разглеждане на жалба вх.№ РД-01-17-189/24.02.2015г. от родител, информация и набелязване на мерки по случая. 2. Разглеждане на жалба вх. № РД-01-17-316/17.03.2015г., обяснения по случая и набелязване на мерки През втория учебен срок Училищната комисия за превенция на деца в риск е работила по изготвения училищен Механизъм за противодействие на училищния тормоз. Комисия за защита при природни и други бедствия През изминалата учебната година основни дейности на комисията с председател г- жа Геновева Стринска – пом. директор бяха: - разработване на плановете на класните ръководители по теми и срокове, съобразно с примерния тематичен план по защита на населението от Указания № 2 на МОН; - проиграване на плановете за евакуация при пожар – 21.10.2014г През втория учебен срок работата на МО на началните учители продължи с голяма активност и загриженост за подобряване качеството на работата в училище. Kолегите въвеждат новости, компетентности и иновационни технологии в пряката си работа. Стараят се да отговарят на всички изисквания поставени към тях за прилагане на по-качествено образоване на учениците. 33
 13. 13. Проведоха се 4 заседание на МО,на които се обсъдиха следните въпроси: - датите на контролните работи за 2 учебен срок. - резултатите от образователно-възпитателна работа през 1-ви срок, бяха обобщени и внесени за разглеждане на педагогическия съвет. - Във връзка с извършената проверка от РИО на МОН в лицето на госпожа Парпулева, учителите и възпитателите бяха запознати и обсъдиха констатациите и препоръките за добрите практики предложени от нея. Състояха се емоционални дебати и се изказаха мнения по повод изискванията на експертката. -Надежда Мангадашева запозна колегите с посетения от нея семинар по музика на тема, Практическите дейности и мотивацията на учениците за активно участие в учебния процес по музика.в град Смолян. - Всеки класен ръководител проведе плануваните родителски срещи, консултации с родители и консултации с учениците. - Васка Дърбоклиева подготви и представи тържество с родители на тема,,Телевизионно предаване” с ПИГ 3-ти клас. -Тържествено бяха отбелязани плануваните празници на града и училището. -Отчетени бяха и резултатите от НВО-4-ти клас,както и изходните нива,в начален курс. Взеха се решения, анализите на входяща, междинна и изходящата диагностика да бъдат унифицирани според изискванията на РИО на МОН и в анализа да бъдат включени задължително 3 типови грешки по предмета. МО на класните ръководители V – VIII клас отчита изпълнение на задачите, заложени в плана за II учебен срок. През годината бяха проведени 4 сбирки – по две на срок, на които са обсъдени теми по предварително приетия план. Представени и обсъдени бяха новите форми и методи за справяне с агресията, с които бяхме запознати на проведените курсове в гр. Смолян, а също и на вътрешно- квалификационните обучения. Обсъдена бе PR кампанията за набиране на ученици – какво и как може да бъде направено за задържане на учениците в училище. Редовно се обсъждаха текущи въпроси, резултати от външни оценявания, олимпиади, ДЗИ. Набелязаха се и вземаха своевременни мерки за отстраняване на проблемите в класовете, за сплотяване на колективите, за успешно приключване на учебната година. Всеки класен ръководител поддържа постоянен контакт с родителите и ги информира своевременно при възникване на даден проблем. В края на годината се организираха екскурзии по класове. Тържествено са раздадени свидетелствата за основно образование. На тях и на родителите им е представена презентация, в която се виждат възможностите, които им се дават за получаване на качествено образование след 8-ми клас в СОУ „Васил Дечев”. Дейността на МО на класните ръководители ІХ – ХІІ клас е съобразена с изработения план, който е приет в началото на учебната година. ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, които се поставиха за работа са: - Издигане авторитета на училището - Утвърждаване на методическото обединение като център на вътрешноквалификационна дейност. За постигане на добри резултати се работи по основните задачи: - Стимулиране на класните ръководители към самоподготовка и усъвършенстване на активно обучение, чрез обмяна на педагогически опит. 34
 14. 14. - Създаване условия в методическото обединение за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. - Да се осигури определено равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността, адекватна на условията на пазарната икономика и правова държава. ИЗВЪРШИХА СЕ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ: -Проведоха се родитело-учителски срещи, с цел съвместна възпитателна дейност и взаимно подпомагане -Осъществяваше се сътрудничество с основните социални фактори: семейство, културни институции, сдружения, фондации, производствени предприятия, научни звена, други институции и организации, имащи отношение към младите хора Проведоха се следните Методически сбирки: ФЕВРУАРИ: 1. Отчет за работата на МО на класните ръководители за 1-вия учебен срок 2. Разглеждане на материали за 19. 02. МАРТ: 1. Обмяна на опит и идеи между класните ръководители за формите и методите на работа. 2. PR кампания за набиране на ученици 3. Разни. АПРИЛ: 1. Проблеми със застрашените ученици 2. Текущи задачи. МАЙ: 1. Подготовка за бала на випусниците. 2. Обсъждане на идеи за честване празника на славянската писменост и култура. 3. Текущи проблеми. ЮНИ: 1. Отчет за работата на МО на класните ръководители за изминалата учебна година. Информация за работата по проект „BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ – II учебен срок на учебната 2014/2015г. В проекта участват 9 групи, обхващащи учениците от I – VII клас, както следва: I клас – 2 групи– 42 ученици II клас – 2 групи – 47 ученици III клас – 1 сборна група – 26 ученици IV клас – 2 групи – 46 ученици V клас – 1 сборна група – 26 ученици Сборна ПИГ - VI и VII клас – 1 сборна група – 26 ученици През II учебен срок всяка група направи междинни нива по БЕЛ, математика, а Сборен ПИГ - VI и VII клас по история и цивилизация. Особено внимание се обърна на подготовката на IV клас за НВО. По всички предмети по НВО бяха решени множество тестове. В края на учебната година бяха направени изходни нива във всички ПИГ и бяха отчетени резултатите, които са по-високи от входните и междинните нива. Ведъж месечно се провежда сбирка за координиране на обмяната на добри практики между възпитателите. В началото на II учебен срок в ПИГ III клас бе създаден по идея на учениците литературен клуб “Прозорец към мечтите”. Всеки петък учениците представят свои есета, 35
 15. 15. беседи, стихотворения и други, свързани с предстоящи празници и събития, води се и дневник. ПИГ II б клас изнесоха хумористична пиеса “Път за София” пред останалите класове и родители. ПИГ I клас изнесоха тържество за буквите за 24 май. ПИГ III клас изнесе пред родителите представление “Телевизионно предаване”. Учениците от ПИГ II клас ходиха на поход до близка местност. В края на май с учениците от ПИГ V клас се проведе поход до “Скални мостове”. Те взеха участие в състезания, организирани от община Чепеларе между училищата от Забърдо, Павелско и СОУ “Васил Дечев” гр. Чепеларе. ПИГ V клас спечели купата и I място отборно. Състезанията бяха – сглобяване на палатка, дартс и дърпане на въже. Разгледана е природната забележителност “Скални мостове”. Всеки ученик получи фланелка и значка. Масово участие на учениците от ПИГ I – VII клас при провеждане на майските културни и спортни мероприятия на община Чепеларе – концерт на СОУ “Васил Дечев”, факелно шествие, турнири по футбол и волейбол, народна топка. Обществеността неведнъж е информирана за работата на СОУ “Васил Дечев” по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ чрез местното радио, Фейсбук и сайта на училището. В училището са сформирани екипи по отделните учебни дисциплини и на класните ръководители. Всички екипи работят за изпълнение на основните задачи и проблеми, залегнали в плана за учебната 2014/2015 година. През II учебен срок МО на учителите по математика, информатика и информационни технологии През изминалата учебна година, дейността на МО по математика, информатика и информационни технологии и физика беше съобразена с плана, изготвен от Председателя на Обединението и приет от членовете на заседание . Проведени бяха следните заседания : - обсъждане на измененията в учебния план и учебни програми по математика , информатика , ИТ и физика . Докладваха колегите, присъствали на септемврийските съвещания в гр.Смолян. - изготвяне на учебни програми и разпределения по ЗП и ЗИП, съгласно изискванията - провеждаха се ежедневно методически консултации между учителите и ресурсните учители - редовно се следеше за издаване на специализирана литература и тестове за подготовка на учениците за изпитите по НВО и ДЗИ Всички учители от обединението участваха в проведените квалификационни курсове в училище. Следяхме целогодишно за провеждане на състезания и олимпиади по предметите и организирахме участие на учениците в тях. Наблюдава се голяма активност при участията на учениците от начален курс , докато учениците от среден и горен курс по-трудно се мотивират за участие. Във всички класове бяха проведени входни ,междинни и изходни нива. Резултатите от тях всеки учител предаде на главните учители за да бъдат анализирани. МО по БЕЛ и Чужди езици - СОУ ,,Васил Дечев”, Чепеларе /II учебен срок на учебната 2014-2015г./ През втори срок на 2014-2015 учебна година МО по БЕЛ и чужди езици продължи да работи по следните основни цели и задачи: • Утвърждаване на престижа и доброто име на училището. 36
 16. 16. • Осъществяване на ефективен учебно-възпитателен процес и постигане на езиковите,социокултурните и литературните компетентности по роден език. Постигане на чуждоезикова компетентност, в съответствие с държавните образователни изисквания и европейската езикова рамка. • Усъвършенстване работата с изоставащите и с талантливите ученици. • Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношения на знанията на външно оценяване в VІІ клас и ДЗИ в ХІІ клас. • Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване. • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение. • Мотивиране на учениците за участие в проекти, езикови състезания и олимпиади. • Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, екипна работа и избор на приоритети. ДЕЙНОСТИ: Проведени и оценени бяха заложените контролни и класни работи, както и изходящите нива за учениците и се предприеха необходимите мерки за преодоляване на констатираните пропуски. Всеки преподавател оформи анализ на писмените работи, като отчете натрупаните знания и допуснатите грешки. Продължи активното използване на интерактивни методи на обучение във всички класове. Работеше с ученици – изоставащи и напреднали в часовете за консултация на учителите. По БЕЛ бяха проведени още два кръга от състезанието „Стъпала на знанието”, като четирима ученици бяха наградени за достигане до финалния кръг от Община Чепеларе. Учениците участваха в интересни проекти във връзка с уроци, развиваха творческото си мислене, защитаваха личните си позиции, показваха натрупаните знания и умения. Проведоха се предварителните НВО и ДЗИ. Резултатите бяха обсъдени и госпожа Андреева набеляза мерки за отстраняването на допуснатите грешки. Тя сподели, че учениците от 12 клас не са достатъчно мотивирани и не се отнасят сериозно към 41 задача- за създаване на текст разсъждение. На 20.05.2015 г. се проведоха и същинските НВО и ДЗИ по БЕЛ. Учениците показаха много добри знания и умения, което пролича и от високия им резултат. След продължително обсъждане на вариантите на сбирка на обединението се открои трудността при някои от въпросите по БЕЛ, както и по английски език. По БЕЛ по- труден бе МОДУЛ 2 на НВО за 7 клас- създаване на текст с определена дидактическа задача, а тази година художественият текст бе от типа разказ в разказа. Трудна е била и една от задачите за пунктуация. МЕРОПРИЯТИЯ И СБИРКИ 1. Отчитане на резултатите от първи срок - 13.02.2015 г. На проведеното заседание се обсъдиха резултатите от учебно- възпитателната работа по БЕЛ и по английски език и се набелязаха задачи съобразно НВО и ДЗИ. По английски език се отчетоха натрупаните знания и умения, както и пропуските на учениците от 2-ри до 12-ти клас. 2. Обсъждане на предварителните ДЗИ и НВО по БЕЛ-20.03.2015 След продължително обсъждане присъстващите стигнаха до извода, че голяма част от въпросите са все още с повишена трудност за учениците, което произлиза от недобрата им формулировка. Ето защо е голям и броят на грешни отговори при решаване на тестове. Госпожа Андреева продължава да работи упорито, за да бъдат изгладени неяснотите. Тя сподели, че учениците не посещават редовно консултациите по БЕЛ, че не са съвсем мотивирани и не осъзнават важността на изпита. 37
 17. 17. 3. За предстоящо състезание „Стъпала на знанието ” комисията проведе заседание на 16.04.2015 Изчете се и се обсъди информацията за състезанието- финален кръг- и всички преподаватели по БЕЛ се заеха със задачата за оформяне на списъци с участниците. До финалния кръг достигнаха петима ученици, а по-късно бяха наградени от Община Чепеларе на 24 май. 4. На 9.06.2015 се проведе обсъждане на резултатите от НВО- 7 клас и ДЗИ по БЕЛ и по английски език в VII клас. След продължително обсъждане се открои трудността при някои от въпросите по БЕЛ, както и по английски език. По БЕЛ по- труден бе МОДУЛ 2 на НВО за 7 клас- създаване на текст с определена дидактическа задача, а тази година художественият текст бе от типа разказ в разказа. Трудна е била и задача за пунктуация. Резултатът по английски език показва, че учениците са натрупали знания от материала в 7 клас, надградили са усвоените умения. Справят се добре със задачите по граматика, четене с разбиране на текст, слушане с разбиране на текст. По време на целия първи срок учителите поддържаха преки контакти, обсъждаха тестови форми, често срещани грешки, споделяха добри практики. Методическото обединение по Природни науки и екология през II срок на учебната 2014 – 2015 год. Системно се осъществяваше обмяна на опит между преподавателите и се споделяха новостите по отделните науки, с цел повишаване интереса и мотивацията на учениците в учебния процес. Обсъждаше се и се анализираше учебното съдържание по предметите за осъществяване на между предметни връзки. Подготвиха се учениците от 12 клас за втори ДЗИ по Биология и ЗО. Обсъждаха се и се търсеха варианти за успешно приключване на учебната година с учениците, срещащи трудности при овладяване на учебния материал и с учениците, които не посещаваха редовно учебните занятия. Олимпиадите по съответните предмети се проведоха съгласно графика. Ученици се представиха много добре на областния кръг на олимпиадата по химия и биология в гр. Смолян. Проучени са интересите на учениците с цел сформиране на групи по ЗИП и СИП за новата учебна година. Участие на учителите от МО в практическия семинар на тема: Стимулиране и развитие на интереса към природните науки чрез обучението по ЗИП и извънкласни дейности”. Анализирани са резултатите от НВО – 7 клас и ДЗИ – 12 клас. МО по Обществени науки, гражданско образование, религия и икономика през втория учебен срок работи за формиране на активна гражданска позиция, политическа грамотност и култура. Провокира се отношение и ангажираност към обществените и политическите проблеми и съпричастност към актуалните въпроси на днешния ден. Усвоено е учебното съдържание според ДОИ – няма ученици на поправителен изпит. Учениците се представиха много добре на ДЗИ; на олимпиади – общински и областен кръг. В работата се прилагат съвременни подходи, рационални организационни форми, методи и средства на обучение, иновации в обучението. Всички преподаватели завършиха квалификационни курсове и непрекъснато се самоусъвършенстват. Проведоха се уроци – презентация по история и цивилизация – 10 клас и по география и икономика – 9 и 8 клас. Анализираха се резултатите от НВО, ДЗИ, годишните оценки на класовете. Обсъдиха се пропуските и резултатите. 38
 18. 18. Методическото обединение по физическо възпитание и спорт, ДТИ, изобразително изкуство и музика през учебната 2014/2015 г . През учебната 2014/2015 година учениците от СОУ „Васил Дечев” взеха участие в много конкурси, музикални и спортни прояви: - Участие в училищен конкурс за рисунка ,,Васил Дечев-извор на гордост и вдъхновение ”и достойно се представиха: I-II клас: Бисер Странджалиев, Станимир Илчев, Теодора Григорова III – IV клас: Теодора Владева, Павлина, Дамянова, Мирослава Кьорова V - VI клас: Силвия Коджова, Костадин Русалов, Лидия Кадиева VII – VIII клас: Джорджия Малинова, Анета Хаджиева, Светлана Джучкова Учениците: Стела Калайджиева, Севдалин Каров, Валентин Рашков и Георги Манолов със своите рисунки помогнаха да се украси салона и училището за патронния празник. Учениците: Милена Кариева, Теодора Пачелийска, Нина Асеновска, Григор Давидов и госпожа Златкова изготвиха презентация за Васил Дечев. Всички участници получиха грамоти за участие. - Национален конкурс „Рецептите на баба“ 2015 – ученици от III до VIII клас. Медал, грамота и материали за рисуване получи Теодора Николова Владева. Всички останали участници получиха грамоти за участие; - Национален конкурс - Мисия спасител –„С очите си видях бедата”, на общинско ниво участие взеха: Станислав Каров, Атанас Тинчов Маргаритов, Елена Василева Сивенова, Силвия Събева Коджова и в трета категория - Анастас Петров Жълтушкин, ученик със СОП, като Станислав Каров получи грамота и награда за трето място на областно ниво; - Участие в XVI Биенале за детска рисунка взеха ученици от VI, VIII и X клас. Първо място и участие в пленера на р.Дунав на XVI Биенале - получи Силвия Коджова, Елена Чекръкчиева и г-жа Цветанка Златкова - Участие в инициативата на НЧ „Родопска искра 1880” – Целият град чете една книга, художниците показаха своя талант и сътвориха образи по разкази на Чудомир: За своето отлично представяне кмета на гр. Чепеларе – господин Тодор Бозуков връчи грамоти на: Стела Калайджиева и Кристиан Илиев. - Международен конкурс «Обичам моята Родина» Участие в трети кръг взеха учениците: Силвия Коджова и Славка Учикова, които се красираха на трето место – Славка и на четвърто – Силвия. Участие в пети кръг взеха: Славка Учикова и Станислав Каров, които се класираха на трето место – Славка и на четвърто – Станислав. Двете рисунки на Славка участват във финалния шести кръг, където очакваме класиране. - Участие в училищен конкурс за рисунка ,, Миналото на Чепеларе ” и достойно се представиха: V - VI клас: Елена Сивенова, Силвия Коджова и Йорданка Цветкова VII – VIII клас: Стела Калайджиева, Станислав Каров и Натали Аврамова - Теодора Григорова от I б клас се класира на I място във «Втория фестивал на руската поезия, песен и танци» с песен на първо ниво в Смолян. На второто ниво в Пловдив взе втора награда. - По случай празника на училището бяха проведени следните спортни състезания: Народна топка”: двустранна среща между класовете 5 а срещу 5 б – победител 5 а клас; 6 а срещу 6 б – победител 6 а клас. Волейбол: състезателни кръгове: 8 клас срещу 9 клас – победител 8 клас 9 срещу 10 клас – победител 10 клас; 11 клас срещу 12 клас – победител 12 клас. В щафетната обиколка на училището взеха участие ученици от 5 до 12 клас. На всички участници в състезанията бяха раздадени награди. 39

×