Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Otchet 2 srok ucebna 2018 2019 g

38 views

Published on

Отчетен доклад за образователната работа в СУ "Васил Дечев" през втори учебен срок на учебната 2018/2019г

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Otchet 2 srok ucebna 2018 2019 g

 1. 1. 1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ДЕЧЕВ” 4850 гр.Чепеларе, ул.”Беломорска”46, тел. 20-33; 21-33; тел./факс 21-56; e- mail: sou_chepelare@abv.bg Отчет – информация за образователната работа в СУ “Васил Дечев” през учебната 2018/2019 година Организация на учебната дейност. Организацията за учебната 2018/2019 год. в СУ “Васил Дечев” е съобразена с изискванията на Нормативната уредба на МОН. Сформирани бяха следните паралелки: I клас – 2 паралелки; VII клас – 2 паралелки; II клас – 2 паралелки; VIII клас – 1 паралелка; III клас – 2 паралелки; IX клас – 1 паралелка; IV клас – 2 паралелки; X клас – 1 паралелка; V клас – 2 паралелки; ХІ клас – 1 паралелка; VI клас – 2 паралелки; 9 ЦДО за учениците от I, II, III, IV, V клас и сборна група (VI-VII клас). На заседание на ПС на 04.09.2018г. с протокол № 11 бяха приети: училищните учебни планове, индивидуални учебни планове, формите на обучение в СУ “Васил Дечев”: дневна, самостоятелна и индивидуална; целодневна организация на учебния ден, учебното време, дневен и седмичен режим, приемане на ЗИП (избираеми учебни часове) и СИП (факултативни учебни часове) и учебните часове по тях, избор на спортни дейности за учебна 2018/2019 г., Правилника за дейността на СУ “Васил Дечев”, Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение, труд и отдих, Годишен план на училището за учебна 2018/2019 г., Етичен кодекс на училищната общност при СУ „Васил Дечев”, актуализация на Стратегия на СУ „Васил Дечев” за периода 2015-2020 г., училищната програма за целодневна организация на учебния ден, Избор на председатели на училищни комисии и МО, избор на секретар на ПС през учебната 2018/2019 г. Определени бяха класните ръководители. Сформиран бе екип за подкрепа за личностно развитие на учениците за изготвяне на индивидуални учебни програми на децата със СОП. Правилника за вътрешния трудов ред бе приет на общо събрание на 04.09.2019 г. I Резултати от образователната работа през II – ри учебен срок. 1.1. Начален етап. В края на II –я учебен срок броя на учениците в начален етап са 158. Обучението в начален етап се осъществява по учебен план, съгласно Наредба № 6 от 2001 год. на МОН за IV клас и Наредба № 4 от 30.11.2015г за учебния план за I – III клас. В начален етап годишни оценки се оформят за учениците от IV клас, които завършват със среден успех –Отличен 5.57. Отсъствията в края на учебната година в I – IV клас общо са 5085, от които 4973 уважителни и 112 неуважителни. Информация за образователната работа на първите класове през ІІ ри срок на 2018/2019 учебна година - Разгледани са всички задължителни теми по БДП и ЗН, както и са проведени всички практически занятия към тях. -Участие на учениците от първите класове в Спортния празник на гр.Чепеларе.
 2. 2. 2 -За всеки празник от календара бяха изготвени табла,проведени бяха беседи - Васил Левски, Баба Марта, Ден на Земята, Великден, 24-ти май. - Националният празник на България беше отбелязан в часа на класа с презентация. -Поздравления по случай 8–ми март поднесоха учениците от първите класове пред колектива на СУ “Васил Дечев“. -Активно участие на всички ученици в кампанията “Капачки за бъдеще“. -Учениците от I a клас изнесоха тематичен рецитал „Пролетта- надежда и вдъхновение“, като поздрав към хората в неравностойно положение в гр.Чепеларе. -Учениците от I б клас подкрепиха инициативата “Шарено предизвикателство в подкрепа на хората със Синдром на Даун “ , като показаха своята съпричастност към слънчевите хора на планетата. -Съвременен прочит на приказката „Дядо вади ряпа“ по Ран Босилек беше представен пред учениците от групата „Театрално майсторство и актьорски умения“- 5 клас. -През месец април учениците от I-а и I-б клас представиха своите тържества за буквите- „Ние вече сме грамотни!“ Моментите бяха изпъстрени с много цветно настроение, емоции и удовлетвореност от постигнатите резултати. Учениците получиха грамоти и подаръци, както и луксозни издания за библиотеките на всеки клас- подарък от ръководството на СУ“Васил Дечев“. - С поднасяне на цветя, учениците от първите класове почетоха смъртния ден на своя патрон –Васил Дечев. -Активно участие на първокласниците в концерта на СУ „Васил Дечев“-„Светът е хубав, светът е чудесен !“. - Посещение на първите класове в ЦПЛР ОДК –Чепеларе -демонстрация на техника за рисуване по вода – ебру. Госпожа Ш.Бахар , показа на учениците красивото изкуство за рисуване по вода.Всеки един от участващите в демонстрацията получи своя картина ,нарисувана специално за него. - На 31.05.19г. тържествено бяха раздадени Удостоверенията за завършен първи клас. Информация за образователната работа на II-а клас за втори учебен срок на 2018-2019 уч. година 1- Всички планувани теми по Безопасност на движението и Гражданска защита се вземаха по план и в определения срок. 2 -Спортният празник на града-9.февруари,беше отбелязан с двустранни срещи между паралелките с щафетни игри. 3- Във връзка с годишнината на Апостола на свободата Васил Левски ,беше направено табло в класната стая придружено с беседа за живота и делото на Апостола. 4- Послучай Националният празник на България – 3-ти март беше организирана беседа в Часа на класа и направено тематично тъбло. 5- Ученици от ОУ ,,Отец Паисий’’ ср.Смолян изработиха поздравителни картички и мартеници,които размениха с 2а клас послучай Баба Марта.По-късно по време на изпълнение на проекта ,,Научи се да караш ски’’ учениците на двете училища се запознаха лично и споделиха вълненията си относно изненадата,която им беше направена от ръководителите им. 6-Денят на Земята също беше отбелязан с тематични табла в класната стая и беседа на тази тема. 7- Децата посетиха и всички театри организирани от общината в рамките на учебната година.. 8- Дългоочакваната среща със сноубордиста Радослав Янков се състоя в края на състезателния сезон на спортиста.Тя предизвика много емоции пред петнайсетте състезатели в зимните спортове от класа и останалите.Радослав показа бележника си от 2-ри клас и с това стана пример за подражание и вдъхновение за това,че трудът е задължителна част от ежедневието за всеки голям успех.
 3. 3. 3 9- Темата за приятелството беше водеща през цялата учебна година за 2а клас.Тя провокира избиране на химн на класа и участие и на Концерта на СУ,,Васил Дечев’’ послучай 24-ти май в Музикално-поетична композиция ,,Чуй ме ,приятелю!’’,където изпратиха своето послание за доброто и приятелството до всички участници и гости в залата. 10- Любовта към родната и природата ги вдъхнови да направят незабравима екскурзия до града на тепетата –Пловдив. Там децата усетиха тропическата атмосфера в стаята с пеперудите в Природонаучния музей, присъстваха на междуконтинентална разходка в миналото с морското влечуго Доли на 3 де и разгледаха интересните експонати на музея придружени с увлекателна беседа. 11- Шест ученици ,които бяха класирани на Националното състезание на СБУ получиха грамоти и награди(книжка) за положения труд на учениците. 12- Тържественото раздаване на Свидетелствата на 2-ри А клас,беше съпроводено отново с тържество,на което учениците демонстрираха авторски умения. Родители и гости изпълниха отново класната стая. С възхищение, аплодисменти и накрая почерпка от страна на родителите, се разделиха до следващата учебна година. 13- Денят на детето-1ви юни, беше отбелязан с рисунки на асфалт пред Читалището и игри на открито. Информация за образователната работа на II-б клас за втори учебен срок на 2018-2019 уч. година Взети са задължителните теми по БДП и ЗН. Работата за изграждане на добър колектив и възпитаване в толерантност, съпричастност, взаимопомощ, положителни примери за подражание и екипност, продължи с още по-добри резултати във втори клас. В образователната работа основната цел бе да се създава у децата интерес към ученето, чрез постоянно използване на разнообразни методи и форми в урока. Да бъдат редовно мотивирани за учебен труд като необходимост, а не като задължение. Повечето от учениците в класа участваха успешно в състезания за проверяване на знанията по БЕЛ и Математика, в които Калоян Чиликов достигна максимални резултати на 2 кръг. С прочит на разкази и беседа за живота и дейността на Васил Левски бе отбелязан 19 февруари-денят на Апостола на Свободата. През срока периодично са изготвяни табла за онагледяване на информация от учебното съдържание, както и тематични,посветени на 3 март и 24 май. Изготвени са кътове на тема Баба Марта, Пролетта отново е при нас, Да пазим Земята чиста, Обичам да чета книги. С рисунки и апликации учениците в надпревара показваха своите умения и сръчности,сами създаваха уют и красота в класната стая. Проведени са здравни беседи на теми: Гръбначни изкривявания, Да се храним здравословно, Грижа за здрави зъби. С вълнение и активност участваха в организираните щафетни състезания послучай зимния спортен празник. Вълнуващо и незабравимо ще остане участието на децата в проект "Научи се да караш ски". През състезателния ден най-бърз и с първа награда бе отличен Живко Петров. Учениците от класа участваха в открит урок-презентация по БЕЛ, който се проведе пред учители от начален курс. Децата бяха част от участвалите на читалищна сцена в концерта на училището, послучай 24 май. През II –я учебен срок на учебната 2018/2019г ОР на III a клас включва: И през втория учебен срок продължи работата по основните задачи, залегнали в плана на класния ръководител на III а клас: 1. Създаване на умения и навици за учене. 2. Изграждане на нравствени ценности у учениците. 3. Продължаване работата за изграждане на добър и сплотен колектив.
 4. 4. 4 4. Културно поведение в училище, на улицата и на обществени места. За целта бяха проведени мероприятия и беседи: - Разглеждане на задължителните теми по БДП и ЗН; - Активно участие на класа в спортния празник; - По повод 19 февруари учениците изработиха табла проследяващи живота и делото на Васил Левски, изработване на кът. - За зачитане и уважение към народните обичаи и празници учениците взеха активно участие; - С искрен ентусиазъм, много усмивки и настроение третокласниците отбелязаха Баба Марта. Всички деца изработиха мартенички, с което напомниха, че идва пролетта; - Националният празник 3-ти март бе отбелязан в часа на класа. Учениците представиха подготвени стихотворения и разкази, посветени на Освобождението на България; - Международният ден на жената отбелязаха с направа на картички, на които написаха своя поздрав за мама; - Активни бяха при беседите за пролетните празници: Лазаровден, Цветница и Великден, при които проличаха тяхното зачитане на народните празници и вяра; - През учебната година група ученици от класа взеха участие в етапите от състезания, изготвени от Сдружението на българските начални учители; - Учениците от 3 а клас – Г. Карамитева, Л. Ламбова и Й. Лазаров взеха участие в конкурса за руска песен. Габриела Карамитева зае II място; - В традиционните тържества посветени на 24 май – учениците участваха активно в концерта на училището, факелното шествие и манифестацията на града; - Темите по Безопасност на движението по пътищата са вземани по графика на края на втория срок учениците се справиха много добре с тест по Безопасност на движението. Образователна работа на III б клас за втори учебен срок на учебната 2018/2019г През II – я учебен срок образователната работа продължи по темите заложени в годишното разпределение. Отбелязани бяха събития като: - Васил Левски – с изработване на табло и беседа за живот и дейност на великият син на България, по спомени и впечатления от посещението на родната му къща и беседата чута в музея. Най-силно впечатление и спомен беше останал у децата от косите на Левски. - Баба Марта, Осми март, трети март и първа пролет бяха отбелязани с табла и беседи изнесени от учениците, а също така и картички. Част от учениците взеха участие в проект организиран от ски инструктурите в Пампорово, където учениците бяха обучавани да карат сноуборд от влини инструктури от Сащ. Медицинската сестра изнесе беседа за половото съзряване на момичетата и момчетата с цел общо хигиенно и полово възпитание. Останалите здравни теми за заразните болести, лична хигиена, здравословно хранене бяха взети. За да няма агресия в клас много често се разговаряше на теми: Как би постъпил ти?, Да си добър е по-лесно; Помогни в беда; Кое ни прави по-добри и други. В час на класа проведохме беседа за взаимоотношенията, прителството и взаимопомощ между учениците. През срока работихме с учениците, които имат пропуски, за да успеят успешно да завършат учебната година. За да са здрави се направи клуб „Волейбол” – 18 ученика всеки вторник развиват физически качества, физкултурна култура и екипна работа. Голяма част от учениците взеха участие в майските празници на гр. Чепеларе в различни формации. А нашият клас взе участие в факелното шествие и училищното тържество по случай 24-ти май.
 5. 5. 5 Учебната година завърши с поход до параклис Св. Петка, където играхме, пяхме и смяхме. Темите по Безопасност на движение бяха взети по график и обучението завърши с тест, който беше успешен за всички ученици. Учениците имаха среща с г-н Дойчинов от МВР. Той беседва с учениците с цел тяхната безопасност на пътя и предстоящата ваканция и карането на колела. Образователната работа с учениците от IV клас през втори учебен срок на учебната 2018/2019 година. През втория учебен срок образователната работа продължи със следните дейности, мероприятия и изяви: - запознаване със задължителните теми по БДП и ЗН; - здравна беседа за окзване на първа помощ на пострадал в безсъзнание; - проучване и дискусия за историята на обичаите и традициите в България; - изготвяне на табла за 3-ти март – Националният празник на България; - практическа работа на тема «Добрите маниери»; - разширяване знанията за България в Европейския съюз – контакти между държавите в областта на търговията, туризма, образованието, науката, културата и спорта; - разговор за толерантността – уважаване различието на всеки; - дискусия за честването на 24-ти май; - кариерно ориентиране – умения, необходими за различните групи професии и важността на образованието за избор на професия; - дискусия за весело и безопасно лято – планиране на здравословни, полезни и природосъобразни дейности по време налятната ваканция; - участие в Зимен олимпийски ден в двора на СУ «Васил Дечев»; - работа по изработка на къщичка за птици – част от социалния проект с деца на Христо Райчев; - посещение на театрална постановка пред Читалището, посветено на Васил Левски, предтсавен от ученици от СУ «Васил Дечев»; - презентация в компютърната зала на тема «Пубертет» - от медицинската сестра на училището; - украса на класните стаи за 1 март и пролетта; - участие в Интерски – конгрес –Пампорово 2019 г.; - посещение на театрална постановка в НЧ «Росопска искра 1880»; - посещение на драматизация в библиотеката на училището за Международния ден на детската книга; - активно участие в състезанията към СБНУ; На финалното състезание: Златка Чакърова – финалист с максимален брой точки; Камелия Йотова, Васил Тодоров и Таня Арсова с грамоти за достойно представяне. - участие в «Знам и мога»; - активно участие в кампанията за събиране на капачки; - великденски изненади и поздрави между учениците на 4 –ти и 1-и класове; - усилена подготовка на всички ученици за НВО; - консултации; - разговори с родители; - участие в концерта на училището; - участие в програмата за 24-ти май в двора на училището – манифестацията; - участие във факелното шествие; - организиране и провеждане на тридневна екскурзия до Плевен – раздаване на грамоти, награди и удостоверения за завършен етап;
 6. 6. 6 - среща на IV б клас с Димитър Герджиков – мотивация за успех. 1.2 Прогимназиален и гимназиален етап. Учениците V – VII клас завършват втория учебния срок със среден успех Мн. добър 4,86. Броят на учениците е 113, като 1 от тях е носител на слаби оценки. С най – висок успех е V a клас – Мн. добър 5,13, следва V б клас – Мн. добър 5.01 и VI а клас – Мн. добър 4,87. Отсъствията за прогимназиален етап са общо 6507,5 като 6260 са уважителни, а 310,5 неуважителни. Учениците VIII – XІ клас завършват II– ри учебен срок с успех: Мн. добър 5,19. Броят на учениците е 48. Носители на слаби оценки са 2 ученици. С най – висок успех завършва XI клас – Отличен 5,60, X клас – Мн. добър 5,29, IX клас –Мн. добър 5.01 и VIII клас – 4,86. Отсъствията за гимназиален етап са общо 3312,5, от които 2085 са уважителни, а неуважителни са 1227,5. Общият успех на СУ „Васил Дечев” за втори учебен срок е много добър 5,21. Информация за образователната работа през ІI-я учебен срок на 2018/2019г. на 5а клас 5 а клас в началото на годината се състоеше от 18 ученици, 7 момичета и 11. Образователната работа премина съгласно приетия и утвърден план. Първото мероприятие, на което спонтанно се отзоваха учениците, бе Денят на независимостта. Те участваха в честването и поднесоха цветя на паметника на Капитан Петко войвода. Патронният празник бе честван чрез викторина и културно-образователна програма, с много емоции и напрежение премина двубоят между двата класа. Съставът в групата по театрална дейност поздрави учителите по повод Деня на народния будител. Интересна и обогатяваща бе срещата със специалисти от Центъра за личностно развитие - Смолян във връзка с професионалното ориентиране. Първият срок приключи с успех 4.89. Възникналите конфликти бъха разрешавани с помощта на разговори, среща с родители и помощ от психолога на училището. Вторият срок започна с акцент върху резултативността в учебния процес. С много голям интерес и очакване се включиха в организираната седмица на ските от Интер ски. 11 ученици подобриха техниката си на каране, обучавани от най-добрите ски учители, а други имаха рядката възможност да практикуват този трудно достъпен за тях спорт. Много полезна бе викторината двубой по повод 3-ти март. Участниците бяха оценявани от жури от ученици в горните класове и това укрепна връзките между отделните поколения и принципът на справедливост отново бе утвърден като основен в работата в училище. Обучението по безопасност на движението премина съгласно плана, а 4-ма ученици взеха участие в училищния отбор, който участва в областното състезание по противопожарна подготовка. Учениците в групата за театрална дейност по повод Седмицата на книгата представиха съвременна интерпретация на приказката "Дядо вади ряпа", с много талант се изявиха Ивайло Кисьов и Станислава Сливова. 24-ти май бе празникът на всички- учениците поднесоха цветя, а в концерта на училището взеха участие почти всички. Класът завърши с успех - 5.14. През месец април в класа дойде 1 ученичка. В един момент проблем представляваха неизвинените отсъствия, но след разговор с провинените ученици и техните родители проявите бяха преустановени. Учебната година завърши с екскурзия до Казанлък. Посетените експозиции и музеи укрепиха родолюбивите чувства на децата, оставиха траен спомен в съзнанието им, а накрая посещението на "Джъмбо" развихри детското им въображение. Информация за образователната работа през ІI-я учебен срок на 2018/2019г. на 5б клас 5 б клас в началото на годината се състоеше от 20 ученици,7 момичета и 13 момчета. Учебно- възпитателната работа премина съгласно приетия и утвърден план. Първото мероприятие,на което спонтанно се отзоваха учениците, бе Денят на независимостта.Те участваха в честването и поднесоха цветя на паметника на Капитан Петко войвода. Патронният празник бе честван чрез
 7. 7. 7 викторина и културно-образователна програма,с много емоции и напрежение премина двубоят между двата класа.Съставът в групата по театрална дейност поздрави учителите по повод Деня на народния будител. Интересна и обогатяваща бе срещата със специалисти от Центъра за личностно развитие-Смолян във връзка с професионалното ориентиране.Двама от учениците са със специални образователни потребности. През месец октомври Мартин Чекръкчиев премина в индивидуална форма на обучение, поради проявена физическа и словесна агресия от негова страна към съучениците. Възникналите конфликти в класа бяха разрешавани с помощта на разговори, индивидуални срещи с родители, родителски срещи и помощ от психолога на училището. Вторият срок започна с акцент върху резултативността в учебния процес. С много голям интерес и очакване се включиха в организираната седмица на ските от Интер ски. Учениците подобриха техниката си на каране,обучавани от най-добрите ски учители,а други имаха рядката възможност да практикуват този трудно достъпен за тях спорт. Много полезна бе викторината двубой по повод 3-ти март. Участниците бяха оценявани от жури от ученици в горните класове и това укрепна връзките между отделните поколения и принципът на справедливост отново бе утвърден като основен в работата в училище. Обучението по безопасност на движението премина съгласно плана,а трима ученици взеха участие в училищния отбор,който участва в областното състезание по противопожарна подготовка. 24-ти май бе празникът на всички- учениците поднесоха цветя,а в концерта на училището взеха участие почти всички. Класът завърши с успех: Мн. добър /5.01/.През месец април ученичката Мария Стоилова се премести в 5а клас. Проблем представляваха неизвинените отсъствия на някои от учениците, но след разговори с провинените ученици и техните родители проявите бяха преустановени.Учебната година завърши с екскурзия до Казанлък.Посетените експозиции и музеи укрепиха родолюбивите чувства на децата, Получиха практически познания, свързани с част от изучения материал по история и цивилизации за културно – историческото наследство на древните траки по българските земи. Впечатленията оставиха траен спомен в съзнанието им, а накрая посещението на „Джъмбо“ развихри детското им въображение. Информация за образователната работа на 6-те класове през II - я срок на учебната 2018– 2019 год. Образователната работа на VI клас се проведе съгласно изработения план за часа на класа. Проведени са беседи на следните теми: 1. Физическа и духовна деградация на личността, вследствие употребата на алкохол, тютюнопушене и наркотични вещества. 2.146 години от обесването на Васил Левски. 3. 3 март - Национален празник (участие във викторина). 4. Култура на поведение, когато се придвижваме с обществен транспорт. 5. Религията като духовна подкрепа за формиране на духовни ценности. 6. Вербалната агресия, като средство на съвременната манипулация. 7. Какви не бихме желали да бъдем? 8. Пубертет, ранен секс и венерически заболявания. 9. Защита и евакуация при пожар? 10. Киберпрестъпления - лектор г-жа Стефанова РЗИ гр.Смолян. 11. Ислямизацията и тероризма в света. 12. Какво постигнах? - равносметка. На 08 февруари 2019 г. учениците от 6 клас активно участваха в състезанията проведени на Мечи чал, посветени на 21 години от златния олимпийски медал на Екатерина Дафовска. На 16.02.2019 г. се проведе еднодневна екскурзия до гр.Смолян с посещение на Планетариума (гледане на филм), Историческия музей и Художествената галерия. На 18.03. шестокласниците посетиха театрална постановка, а на 28.05. проведоха турнир по волейбол.
 8. 8. 8 Редовно и по график са проведени темите по БДП и предвидения тест в края на учебната годината. Учениците получиха ГРАМОТА за активно участие в благотворителната дейност КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ. Информация за образователната работа на 7-те класове през II - я срок на учебната 2018 – 2019 год. Образователната работа на двата седми класа през учебната 2018/2019г. се осъществяваше в изпълнение на поставените основни цели: - Изграждане на здрави, дейни и работещи колективи, без агресия и обиди; - Отговорност във всеки ученик към учебно-образователния процес – завършване без слаби оценки. В часовете на класния ръководител се разгреждаха теми от различен характер: по БДП ; гражданска защита; здравно и гражданско образование. Ученици и от двата класа,участваха в спортния олимпийски ден на 08.02.19г., посветен на Екатерина Дафовска: - Христо Димов и Николай Чолаков заеха второ и трето място на гигински слалом; - Петър Гергьовски и Никол Калфова - първо място на сноуборд. С лектори от РЗИ гр.Смолян на 26.02. бяха разгледани следните актуални теми: „Вредата от енергийните напитки“ и „ Дигитална зависимост и дигитален тормоз“. В Районния съд на 12.03.2019 г. ученици от двата класа бяха на посещение, където се запознаха с престъплението „Кражба“ и съответните наказания. Изгледан беше филм с заснето престъпление и се обсъдиха различни начини за предпазване от въвличане в кражба. За 3-ти март и 6-ти май двата класа участваха в шествие и поднасяне на цветя и венци на Паметника на освободителите. Организирано посетихме театралната постановка „Хък Фин“ по Марк Твен. В края на учебната година с 7а и 7б клас бе организирана екскурзия с учебно- познавателна цел с посещение на Историческия музей , гр.Пловдив и античния град. Информация за учебно възпитателната работа на 8 клас през втори срок на учебната 2018/2019 година Кл. ръководител: Цветанка Златкова През втори срок, учениците продължиха с голямо желание да учат. Родителите са заинтересовани за успеха и развитието на децата си. Поддържаме непрекъсна връзка между класен ръководител - родител. Редовно посещават родителските срещи. Провеждах индивидуални срещи, с родители на ученици при възникнали проблеми. Родителска среща, за отчитане на резултатите от учебната година и раздаване на характеристиките на учениците. Бяха проведени беседи и разгледани теми, които подчинихме на различни дейности – 1) Учебна дейност - Проучване на учениковите интереси с цел тяхното подпомагане; 2)
 9. 9. 9 Аспекти на гражданското образование - Извънкласна дейност, Трудова дейност и професионално ориентиране, Художествено – естетическа дейност, Физкултурна и спортно – туристическа дейност, Здравно – хигиенна дейност, Екологично възпитание - БДП - Системи за пасивна и активна безопасност. - Васил Левски – отбелязване годишнина от обесването му - Трети март - честване. - Безопасно сърфиране в интернет (киберзащита) - БДП - Основни правила на движението през отделните части на денонощието в извън населените места. - Създаване на група, развитие на лидерски умения - ЗН - Основни жизнени показатели – съзнание, дишане и кръвообращение. Измерване на жизнените показатели. Клинична и биологична смърт. - Справяне с агресията – модел на поведение - ЗН - Индивидуални средства за защита – видове, използване - ЗО- Здравословно хранене, необходимата вода - Приходи и разходи в семейството - Успех и дисциплина. Организационни въпроси. - Какво е превенция? - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост - Предразсъдъци и стереотипи - Тест по БДП за приключване на ІІ срок - Закриване на учебната година. Какво постигнах - равносметка. През втория срок активно участвахме в тържествата на училището и града: - Участие на Йордана Минкова и Йорданка Йончева в Национално състезание по информатика, информационни технологии и визуални изкуства „Аз мога - тук и сега“ - Йорданка Йончева – III място с видео;· Йордана Минкова –IV място с фотография. - Участие в Национален конкурс за есета на ученици и студенти, посветен на Периодичната система на Д. И. Менделеев. Йордана Минкова е класирана на първо място. Избраната от нея тема е: „Интересни факти, свързани с откритието на някои елементи“. - Участие на Ивана Баталова: 1. Състезания по сноуборд: - Първо място Олимпийски надежди – Осогово 2019г.; - Първо място Държавно първенство – Осогово 2019г.; - Първо място купа „Амер спортс“ – Мечи Чал 2019г.; - Първо място Ден на Катя Дафовска – Мечи Чал 2019г.; - Трето място Държавно първенство – Осогово 2019г.; - Трето място Олимпийски надежди– Осогово 2019г.; - Първо място Купа „Радо Янков“ – 2019г.; - Първо място Купа „Олимпийски надежди“ – Осогово 2019г.; 2. Състезания по колоездене: - Второ място обиколка на Витоша 100 – 2019г.; - Участие на Йорданка Йончева: Състезание по БЕЛ „Стъпала на знанието“; - Първо място – ДП по ски бягане – Пампорово 10,5 км – 29.03.2019г.; - 25.01.2019 г. ученици от 8 клас на СУ “Васил Дечев“ град Чепеларе, придружавани от класния ръководител госпожа Цв.Златкова, присъстваха на открито съдебно заседание по административно наказателно дело № 201/2018 г. на ЧлРС. Предмет на делото е обжалвано от нарушителя Наказателно постановление № 4/07.11.2018 г. на РУ – Чепеларе, с което за нарушение по чл.28, ал.1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, на основание чл.37 от същия закон е наложена глоба в размер на 200 лв. След края на заседанието съдията докладчик Славка Кабасанова проведе с учениците кратка дискусия относно развилото се производство.
 10. 10. 10 - Участие на 16.04.2019 г. - Деня на Българската Конституция и професионален празник на юристите в Районен съд – Чепеларе се проведе „Ден на отворените врати”. Учениците наблюдаваха симулативен процес по дело. Със симулативния процес се финализираха срещите на магистратите с учениците за учебната 2018/2019 г. по образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“. Раздадени им бяха грамоти и значки. Председателят на съда Славка Кабасанова благодари на учениците за активното им участие при проведените срещи през учебната година, на които с тях бяха разисквани темите за Конституцията на РБългария, статута на магистратите и съдебните заседатели, видовете дела, които се разглеждат в съда. На ръководството на училището и преподавателите им беше изразена благодарност за оказаното съдействие. - Ивана Баталова е носителят на стипендия „Екатерина Дафовска“ за тази година. На 12.06.2019 г. в сградата на Община Чепеларе се проведе заседание на експертно- консултативната комисия, съгласно Заповед №255 от 10.06.2019г. на Кмета на Община Чепеларе, във връзка със стимулиране на деца, занимаващи се със зимни спортове на възраст до 16 години и състезаващи се за спортен клуб или организация извършваща спортната си дейност на територията на Община Чепеларе. Консултативната комисия реши тази година стипендия „Екатерина Дафовска“ да бъде присъдена на Ивана Иванова Баталова, която се състезава за Спортен клуб по сноуборд „Амер спортс“. Информация за ОВР в 9 клас за 2 срок за учебната 2018 – 2019 год. Класният ръководител е насочил дейността си към създаване на потребност от учебен труд, дисциплинираност у учениците и осъществяване на професионално ориентиране, укрепване на ученическия колектив, формиране на нравствени качества и хуманни взаимоотношения, опознаване на потребностите на учениците в училищния и извънучилищния живот, поставяне на краткосрочни цели, за да усети класът радостта от победата, а това да доведе до нови амбиции и мотивировка, адаптивност и умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между младите хора. Учениците се включват в решаване на учебните задачи, но мотивацията им е различна, което изисква голямо педагогическо майсторство от учителския колектив. Ежемесечно се отчитат успехът и направените отсъствия. Проведени са предвидените теми по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;оказване на първа помощ – „Епидемии, пандемии и епизоотии“, Колективни средства за защита на населението – „Превантивните мерки при различни бедствия – пожари, наводнения, земетресения и първи действия при възникването им“. В часовете по БДП се обучихме по темите: „Скорост на движение на МПС (автомобил, мотоциклет, мотопед, велосипед (вкл. ел. скутери, ховърбордове)“, „Действия на водача, според средствата за регулиране на движението“. Темите по военно обучение се вземаха съобразно графика и разпределението на старши инспектор, представител на военен отчет. Отбелязахме бележити дати и национални празници – „Васил Левски – Апостолът на свободата“, „Национален празник на България – трети март“, „Шести май“, „Деня на българската просвета и култура“, „Втори юни - ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България“. Проведохме обучения за: - Електронно управление и медийна грамотност – „Електронно прави-телство. Вярна, не-вярна и подвеж-даща информация“ с гост – обучители - Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти - „Вербално и невербално общуване“
 11. 11. 11 - Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита – „Безопасно сърфиране в интернет (киберзащита)“ - Толерантност и интеркултурен диалог – „Празници и обичаи“ - Финансова грамотност – „Приходи и разходи в семейството“ - Превенция и противодействие на корупцията – „Превенция на корупцията“ Проведохме беседи: - Създаване на групи, развитие на лидерски умения - Моят клас, успех и дисциплина Обсъдихме проблеми от здравното образование, екологична обстановка, физическо развитие. Учениците участваха в образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Учениците взеха активно участие в училищния живот и извънкласните дейности. Участваха в състезанията „Стъпала на знанието“ – по БЕЛ, олимпиадите по химия, биология и история. Включиха се в общоучилищните спортни мероприятия. Провеждахме общи и индивидуални родителски срещи. Образователната работа в X клас през II учебен срок 2018/2019 уч.година Задължителните теми по БДП бяха включени допълнително в плана и от тях са взети; -Категоризация на МПС. Правоспособност на водачите. -Принудителни административни мерки. -Влияние на упойващите вещества при шофиране. За гражданско образование и възпитание са разгледани –„Противодействие на корупцията“ ,“Финансова грамотност“, „Кариерно ориентиране „,“Толерантност и интер културен диалог“,“Техники за вземане на решения и др. Взети бяха и останалите теми от военно обучение от Михаила Михайлов. Продължихме да работим съвместно с районният съд в гр.Чепеларе. Посетихме заседателната зала ,където ни беше представенo гражданско наказателно дело с участието на ученици от класа. Отбелязани бяха настъпването на пролетта ,годишнината от обесването на Васил Левски и др. Разгледаните теми от Г.З.са; „Как да се спасим от природни бедствия“ ,“Защита от аварии,катастрофи и пожари“ ,‘Изучаване на евакуационните схеми на училищната сграда“ . За изграждане на умения за културно поведение е дискутирано за „Обществено поведение и изграждане на лидерски умения“ ,“Справяне с агресията и др. През целия срок се обсъждаха успеха и дисциплината на класа. Информация за образователно-възпитателната дейност на XI клас - втори учебен срок 2018/2019 учебна година Образователно-възпитателната работа на класа и през втория учебен срок бе съобразена с темите, предвидени за часа на класа в календарния план и мероприятията на училището. Бяха взети следните теми: - Гражданско образование: *Права на човека. *Власт , политика и демократични ценности.
 12. 12. 12 - Превенция и противодействие на корупцията: *Разпознаване на корупцията. *Антикорупционни органи. - Здравно образование: *Хранене и здраве. *Моята физическа активност. *Последици при употребата на психоактивни вещества. *Сексуално здраве и полово предавани болести. - Финансова и правна грамотност: *Моят бюджет. - Интеркултурно образование: *Културни различия , толерантност и конструктивни взаимодействия. - Защита на населението при бедствия , аварии и катастрофи: *Правила за поведение и действия на учениците при бедствия , аварии и катастрофи.Загуба на съзнание. - Екологично образование: *Потребление и отпадъци. *Биологично разнообразие. *Енергия и климат. - Патриотично възпитание и национално самочувствие: На 19.02. участвахме с класа като зрители на спектакъла-постановка за Васил Левски-146 години от обесването му. На 03.03. поднесохме венец на паметника като Вили , Анета и Борис бяха знаменосци. Анета и Борис бяха водещи на тържествения концерт , по случай 24 май. Присъствахме на симулативен процес в съда като участие в образователна програма”Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие”.Борис Узунов беше свидетел по дело. Вили и Анета участваха в състезанието по български език „Стъпала на знанието”. Анета получи национална поощрителна награда по химия за есе , свързано с периодичната система на Менделеев. Борис и Величко са много активни спортисти. 1.3. Работата през II – я учебен срок на МО и училищни комисии. ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА Председател: М. Паракосова Членове: Лидия Калайджиева, Полина Кисьова, Величка Караиванова, Лорета Рангелова, Ирина Мачкърска, Весела Ингилизова, Екатерина Барганова, Цветанка Златкова, Нина Спилкова, Венета Мутафова, Силвия Чукалова, Светла Пидакева, Донка Караиванова, Екатерина Янкова На 08.02.2019 г. проведохме мероприятия, припомнящи олимпийския успех на Екатерина Дафовска от Нагано- 1998г. Малките ученици се забавляваха в училищния двор, а по-големите се включиха в състезания на връх Мечи чал. И през втория срок продължи работата ни по образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие". Срещите между магистрати и ученици завършиха със симулативен съдебен процес по дело, разглеждано от РС-Чепеларе през 2017г., по което на гражданин от общината е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 326, ал.1 от НК.
 13. 13. 13 На 18 февруари почетохме паметта на Васил Левски. Пред НЧ „Родопска искра 1880” бе изиграна възстановка на заседание на революционен комитет, основан от Апостола на свободата. По интересен начин бяха напомнени основните възгледи и принципи на Левски за освобождението. Ролите на революционерите, даскала, попа и Дякона бяха изиграни от наши ученици, включени в групата по интереси „Театрална работилница” към градското читалището. На 01.03.2019 г. СУ „Васил Дечев” отбеляза тържествено Националния празник на България чрез кратка програма, състояща се от музикални изпълнения на каба гайди, патриотични песни, рецитал, посветен на събитията. Всички отново си припомнихме, отдадохме и така доказахме, че паметта на България ни създава и отстоява като нация. По традиция поздравления по случай 8 март поднесоха учениците от първите класове. На 18.03.2019 г., учениците от I а клас поздравиха инвалидите от гр. Чепеларе с вдъхновяващи стихове и песни за пролетта и надеждата. Отбелязахме и Международения ден на книгата и авторското право. На 23.04.2019г. ученици от 5. клас, участващи в групата "Театрално майсторство и актьорски умения", представиха пред свои учители и съученици съвременен прочит на приказката " Дядо вади ряпа" по Ран Босилек. Всяка година 24 МАЙ идва с блясъка на своята тържественост, пренесъл възрожденския дух през годините. Всяка година ние, учениците и учителите на СУ „Васил Дечев“, чрез пъстротата на различни изкуства изразяваме своята дълбока признателност към духовния подвиг на Светите братя и техните последователи. Говорихме, пяхме и танцувахме с посланието, че „СВЕТЪТ Е ХУБАВ, СВЕТЪТ Е ЧУДЕСЕН!“. Вкючихме се и в традиционното факелно шествие по случай празника. Отбелязахме Деня на славянската писменост и култура и в двора на училището. В края на месец юни предстои връчването на свидетелствата за основно образование. Комитет по охрана на труда отчита, че всички учители, служители и ученици са инструктирани и са запознати с правилата за охрана на труда. В часовете по технологии, физика и астрономия, химия и ООС, физическо възпитание и спорт, информатика, ИТ, учениците редовно се инструктират във връзка с правилата за безопасен труд. За безопасни условия при работа с компютърна техника са инструктирани и родителите на учениците от прогимназиален и гимназиален етап. Извършен е и инструктаж на всички ученици, във връзка с провеждането на трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт. Проведено бе практическо занятие на 27.10.2017г. за евакуация при пожар. В началото на учебната година комисията си постави цели и свързани с тяхното реализиране задачи, които да следва през годината. Цели на комисията: 1. Създаване на оптимална среда на обучение и труд в училище, гарантиращи опазване живота и здравето на учителите, учениците и служителите. 2. Регулиране на взаимоотношенията за безопасни условия на обучение и труд в училището, с цел опазване и предотвратяване на трудови злополуки. 3. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай на опасност. Задачи: 1. Да организира цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване безопасността на учителите, учениците и служителите, както и да предлага на Директора мерки за тяхното подобряване.
 14. 14. 14 2. Да обсъжда резултатите от оценката на професионалния риск и съобразява дейността си с констатациите на специализираната служба по трудова медицина. 3. Да създаде организация за извършване на проверки, с цел ефективен контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. 4. Да участва в разработването на програми за информиране и обучение на служителите и учениците по проблемите на здравословни и безопасни условия на обучение и труд. 5. Да отчита специфичните опасности за работещите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност, и да предвиди улеснения на работните им места за изпълнение на трудовите им функции. В изпълнение на поставените цели бяха реализирани задачи, свързани с цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване безопасността на учителите, учениците и служителите. Бяха изготвени от ПДАСД и утвърдени от Директора следните програми : - за провеждане на начален и периодичен нструктаж по безопосност и хигиена на труда на работното място с учителите, учениците и служителите. -за провеждане на инструктаж на работното място по БХТ с ученици преди започване курса на обучение в специализирани кабинети / лаборатории / и салони по физкултура и физкултурна площадка. - за провеждане на периодичен инструктаж по БХТ с учениците след ваканциите и при зимни условия. - за безопасни условия на труд на помощния и обслужващия персонал в СУ ”Васил Дечев”,гр. Чепеларе, при провеждане на основно почистване на материалната база и след ремонтни дейности. В училището са въведени и се водят следните книги: за начален инструктаж, за периодичен инструктаж, за извънреден инструктаж и актова книга за трудовите злополуки. В началото на учебната година бяха проведени инструктажи на учителите, учениците и служителите по установения ред и с наличната документация. Учениците, педагогическия, непедагогическия персонал и родителите бяха запознати с Правилника по осигуряване на БУОВТ в училището. След приключване на учебни занятия учителите задължително проверяват за забравени включени електроуреди, учебнотехнически средства и осветление. През м. октомври се изготви план за работа при есенно-зимни условия. В училището са създадени условия за санитарно-битово и медицинскообслужване на служителите, работниците и учениците. Медицинската сестра следи за поддържане на хигиената на работното място и спазване на оптимални норми за отопление, осветление и шум. Ежемесечно се извършваше проверка на сградата и съоръженията в училището. Проследяваше се спазването на задълженията на помощния и обслужващия персонал за ППБ и изправността на противопожарните уреди. План за евакуация е поставен на видни места в учебните сгради. Изготви се план за действие на персонала при евакуация на учениците при пожар. Същият се проигра, отрази се в материалната книга и в констативен протокол.. Класните ръководители запознаха учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището. В часовете на класа се провеждат беседи и разговори с учениците за безопасността на движението и задълженията на всички участници на пътя за безопасно поведение на улицата. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда класните ръководители провеждат инструктаж с учениците за безопасност на движението. През месец септември комисията актуализира училищната Наредба за пожарна безопасност. Тя бе утвърдена от Директора на училището и съгласувана с Началника на РСПБЗН. С наредбата се запознаха всички ученици и целия колектив. Осигури се поддръжка на наличното противопожарно оборудване в училищните сгради и физкултурните салони. Комисията съблюдава ежедневното изнасяне на запалимите отпадъци и смет. След приключване на учебните часове се изключват централно всички компютри в компютърните зали и отговорниците на залите удостоверяват това с подписа си в специален дневник,който се намира в учителската стая. Със заповед на Директора са определени местата за локално отопление през отоплителния сезон. Бе извършена проверка на отоплителната инсталация. Всички уреди и съоръжения са в пълна изправност. През този отоплителен сезон и до момента парната инсталация работи безпроблемно.. През месец октомври е изготвен и утвърден от
 15. 15. 15 Директора училищен план за действие при бедствия, аварии и катастрофи и с него са запознати всички учители, служители, помощен персонал и ученици. Във връзка с обучението на учениците за защита при бедствия, аварии и катастрофи е изготвен график, а в часовете на класа са предвидени теми по гражданска защита при бедствия, аварии и катастрофи. Със съдействието на специализираните органи се проведе практическо занятие по гражданска защита. С цел опазване на живота и здравето на учениците ПДАСД оказва постоянен контрол върху изпълнението на пропускателния режим в училището. Преподавателите и класните ръководители изграждат у учениците практически умения и навици за защита и самозащита при екстремни ситуации. Информация за работата на комисията по Безопасност на движението по пътищата за учебната 2018 – 2019 год. в СУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе В часовете по БДП се развиват умения у учениците за анализ на собственото поведение като пешеходци, велосипедисти и бъдещи водачи на МПС, учат се да проявяват самоконтрол и отговорност. Училището разполага с оборудван кабинет по БДП, което повишава възможностите за разнообразно и ефективно обучение. Учителите спазват разпределенията си за часовете по безопасност на движението утвърдени от Директора. Учениците редовно работят в учебните тетрадки утвърдени от МОН. Определени са безопасни маршрути за движение до дома. Взетите теми по БДП са отразени в дневниците на класовете. Всички учители редовно провеждат петминутката по безопасност и я вписват в дневника. Проведени са тестове за приключване на втория учебен срок, които се съхраняват в архива на училището. Училищният кръг на викторината „Да опазим живота на децата на пътя” се проведе във всички паралелки от 1 до 7 клас. Учениците от начален курс решаваха тестове, а в среден курс състезанието беше в 3 етапа – решаване на индивидуален тест, решаване на индивидуална листовка и нареждане на пъзел. Победителите от всеки клас сформираха училищния отбор за общинския кръг. Участвахме на областния етап на викторината „Да опазим живота на децата на пътя”. С откриването на повредите на велосипеда и нареждането на пъзелите се справихме по най – добрия начин и спечелихме пето място в областта. Директорът е осигурил безопасен превоз на учениците от с. Богутево. Маршрутът за движение е точно определен. УКБППМН. През II–я учебен срок в комисията бе разгледан и обсъден случай на конфликт между ученици довел до вербална и физическа агресия. Случаят бе обсъден с класните ръководители, родителите и бе взето решение учениците да посещават училищния психолог. В училището е налице непрекъсната комуникация между учители, ресурсни учители, психолози и ръководство и са постигнати положителни резултати. По посока на превенция от зависимости, агресия и противообществени прояви през учебната година се създаде организация за различни инициативи, оказващи добър възпитателен ефект: - учениците се включиха в спортни празници; - в различни мероприятия организирани от Община Чепеларе; - изработиха табла и рисунки за празници;
 16. 16. 16 Проведени са 2 заседания, на които се разгледаха конфликт между ученици и се прие отчета за дейността на комисията през учебната 2018/2019 г. Системното провеждане на индивидуално-възпитателна работа с учениците в СУ „Васил Дечев” доведе до повишаване на отговорността на учениците и намаляване на противообществените прояви. ДОКЛАД За работата на психолога през втори учебен срок на учебната 2018/2019г. Длъжността „психолог“ включва работа както с учениците, така и с учителите и родителите. Част от задълженията на психолога са да проучва и да опознава възникналите проблеми, да разбере причините за тях и активно да подпомогне преодоляването им. Основните дейности, извършвани от психолога на училището се осъществиха в няколко направления:  Психокорекция - отстраняване на отклоненията в развитието. В зависимост от съдържателната насоченост се осъществява корекция в личностното развитие, на познавателната или емоционално-волевата сфера, поведенческа корекция или корекция на междуличностните взаимоотношения. Или с други думи –помагане на ученика да промени онези поведенчески прояви, които са социално-нежелани.  Психодиагностика – това е предварителен скрининг, с чиято помощ се идентифицират рисковите групи ученици в училище и се отбелязват проблемните им прояви. След това дейността на психолога се пренасочва към дълбочинно изясняване на причините за възникването на проблема, неговата същност, структура и поведенчески изяви.  Психологическо консултиране - закономерна и последователна поредица от стъпки и събития, които имат свои вътрешни принципи и правила на организация и отразяват специфичните моменти в развитието. Психологическият смисъл на консултирането е ученикът да разбере по-ясно същността и причините за възникналите трудности и да постави началото на продължителния процес по самопознание и себеразбиране. Работата на училищния психолог е да стимулира индивидуалните възможности на индивида за изпълнение на различни социални роли. През втория учебен срок ежедневно бе работено в направление психологическо консултиране с учениците от I до XI клас по въпроси, свързани с поведението им по време на час, междуличностните им взаимоотношения и инцидентно възникнали проблеми. Ежеседмично се извършват консултации с ученици от I до XI клас. Посредническата дейност е свързана с уреждане на междуличностни оношения между ученички от V, VI, VII, VIII клас, за да бъдат решени проблемите, възникнали между тях. Психологът осъществява периодични срещи с родили, свързани с проблеми във взаимоотношенията с децата им. Осъществената групова дейност с учениците от III а, IIIб, беше на тема агресията в училище. С учениците между V – XI клас бяха разгледани и темите за наркоманиите и различните видове зависимости. Под мое ръководство ученическият съвет на СУ „Васил Дечев“ извърши следните дейности:  През месец февруари учениците от ученическия съвет изработиха картички за деня на влюбените и ги раздадаха на своите съученици. Изготвиха постер в памет на Васил Левски На 24.02 облякаха розови фланелки срещу тормоза в училище  През месец март ученическият съвет изработваше мартенички и се включи в мартенския базар.
 17. 17. 17  През месец април бе изработен постер по случай Зелената седмица.  През месец май учениците от ученическия съвет участваха активно в училищните тържества. Отчет на училищна комисия за защита на деца в риск през втори срок на учебната 2018/2019г Работата на комисията е насочена в няколко основни посоки: - разширяване на възможностите да бъдат подавани сигнали за нарушаване на правата на децата, както и за подаване на сигнали за деца в риск; - своевременна реакция и предприемане на конкретни мерки заедно с компетентните органи; - активизиране на родителската общественост за защита на деца жертви или в риск от насилие. Комисията непрекъснато следеше за прояви на насилие над учениците и причините, които могат да ги породят. Комисията поддържаше и поддържа постоянна връзка с класните ръководители във връзка с условията, при които живея учениците. Тя работеше в тясна връзка с класните ръководители, за да се следи състоянието на децата, които могат да изпаднат в риск от насилие въз основа на събраната информация с цел да могат да се извършат своевременни превантивни мерки. Ежедневно се работи за изясняване на основните причини за възникване на евентуални кризисни ситуации, които да завършат с насилие над децата. Наблюдават се учениците в риск. Във връзка с разрешаване на проблема за отпадане на ученици, класните ръководители са провели многократни разговори с децата на Гинка Дечева – Ачер и Гюлче Маринови. Проведени са разговори от ресурсните учители. Психологът на училището е провеждал срещи и разговори с учениците. Въпреки положените усилия от целия учителски колектив, не е постигнат успех в редовното посещение на училище. Информация за дейността на на Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище II срок 2018/2019г. Целта на координационния съвет е противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище чрез прилагане на последователна и целенасочена политика, която да се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции. Изграждане на умения и техники за справяне с различните форми на насилие. През месец септември е създаден е координационен съвет на училището със заповед на директора. Педагогическия и непедагогическия персонал е запознат с формите на насилие, с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и с Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. Усъществява се тясно взаимодействие на Координационния съвет с класните ръководители за точно спазване на Правилника за дейността от учениците в училището, като се прилагат необходимите административни мерки при несъобразяване с установените правила. С отделни групи ученици са проведени беседи за същността на тормоза, проявите и участниците в процеса. Проведени са индивидуални разговори с ученици, за които съветът е получавал сигнали, че може да са жертва на тормоз. Прилаган е подходът за «възстановяване на

×