Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Årsstämma 2011Keith McLoughlinVD och koncernchef31 mars 2011
Mål för rörelse-marginalen %
Mål för kapital-omsättnings-hastigheten
Mål för avkastningenpå nettotillgångar %
Sammanfattning av 2010 Ett rekordår – Resultat & avkastning – Produktivitet – Förbättring av produktmix – Säkerhet & kvali...
Tillbakablick− Trots högre kostnader har vi ökat lönsamheten           Rörelse-          Cirka    ...
Faser i Electrolux utvecklingFram till  Fram till1990-talet  tidigt 2000-tal   2000-talet       Framöver   ...
Den globala vitvaruindustrin   Konkurrenssituation i       En mycket stor marknad:   förändring        ...
Vår inriktningBästa vitvaruföretaget i världen:                  9
Hur ska vi nå dit?   Innovation   Produktivitet  Lönsam   – Produkter           tillväxt   – Varumärke...
Tillväxtmål %
Först förbättrad marginalsedan lönsam tillväxt    Rörelsemarginal %              8           ...
Så ökar vi tillväxten  Öka värdemarknadsandelen på mogna marknader  Växa på tillväxtmarknader  Växa inom närliggande pr...
Öka värdemarknadsandelen        “Best-in-Class” produkter                   Konsumentinsikt   ...
19
21
Växa på tillväxtmarknader              22
Växa inom närliggandeproduktsegment            23
Ökat engagemang förhållbara produkter           24
LönsamHur ska vi nå dit?          Tillväxt   Innovation   Produktivitet  Lönsam   – Produkter      ...
Slutskedet av vårtomstruktureringsprogram             27
Dra fördel av vår globalastyrka och ökat kundfokus Delad global styrka  Kunden i fokus  Premium Skalfördelar:  Tillve...
Rätt medarbetare för fortsattutveckling av Electrolux                29
Våra värderingar Passion för Innovation     Strävan efter Resultat      Kunden i Fokus  Fundament    Respek...
Vår inriktningBästa vitvaruföretaget i världen:                  32
AktieägarvärdeTotal avkastning till aktieägarna 450 400                                 ...
34
Factors affecting forward-looking statementsFactors affecting forward-looking statementsThis presentation contains “forwar...
Electrolux - Keith McLoughlins tal på årsstämman 2011
Electrolux - Keith McLoughlins tal på årsstämman 2011
Electrolux - Keith McLoughlins tal på årsstämman 2011
Electrolux - Keith McLoughlins tal på årsstämman 2011
Electrolux - Keith McLoughlins tal på årsstämman 2011
Electrolux - Keith McLoughlins tal på årsstämman 2011
Electrolux - Keith McLoughlins tal på årsstämman 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Electrolux - Keith McLoughlins tal på årsstämman 2011

1,320 views

Published on

Electrolux - Keith McLoughlins tal på årsstämman 2011

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Electrolux - Keith McLoughlins tal på årsstämman 2011

 1. 1. Årsstämma 2011Keith McLoughlinVD och koncernchef31 mars 2011
 2. 2. Mål för rörelse-marginalen %
 3. 3. Mål för kapital-omsättnings-hastigheten
 4. 4. Mål för avkastningenpå nettotillgångar %
 5. 5. Sammanfattning av 2010 Ett rekordår – Resultat & avkastning – Produktivitet – Förbättring av produktmix – Säkerhet & kvalitet Alla affärsområden överträffade föregående års resultat Starkt kassaflöde genererat av förbättrat rörelseresultat och ökad kapitaleffektivitet 5
 6. 6. Tillbakablick− Trots högre kostnader har vi ökat lönsamheten Rörelse- Cirka Kostnaderna för råmaterial har ökat med marginal % 16% i förbättringar cirka 11 miljarder kr sedan 2002 20 15 + – 10 – 5 6,1 4,2 0 2001 Förbätt- Råmaterial Övriga 2010 ringar kostnadsökningar*) Exklusive jämförelsestörande poster. 6
 7. 7. Faser i Electrolux utvecklingFram till Fram till1990-talet tidigt 2000-tal 2000-talet Framöver Globalisering Förvärv & Tillväxt Konsolidering Idag Tillväxt Omvandling 7
 8. 8. Den globala vitvaruindustrin Konkurrenssituation i En mycket stor marknad: förändring >100 miljarder USD Betydande överkapacitet – Stor fast bas Tillverkare “i mitten” Som växer Stora rabatter/kampanjer – Befolkningstillväxt – BNP per kapita Stigande råmaterialpriser Inte för kapitalintensiv – Kapitalomsättningshastighet >3 1. Vinnarna kan generera betydande kassaflöden som kan återinvesteras och/eller distribueras till aktieägarna 2. Inte mycket kvar till förlorarna 8
 9. 9. Vår inriktningBästa vitvaruföretaget i världen: 9
 10. 10. Hur ska vi nå dit? Innovation Produktivitet Lönsam – Produkter tillväxt – Varumärke – Design 10
 11. 11. Tillväxtmål %
 12. 12. Först förbättrad marginalsedan lönsam tillväxt Rörelsemarginal % 8 Maximera 7 aktieägarvärdet 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 Tillväxt % 12
 13. 13. Så ökar vi tillväxten Öka värdemarknadsandelen på mogna marknader Växa på tillväxtmarknader Växa inom närliggande produktsegment Selektiva förvärv inom strategiskt viktiga kategorier och marknader 13
 14. 14. Öka värdemarknadsandelen “Best-in-Class” produkter Konsumentinsikt g s- rin d D fö kna es ar ig n M FoU Produktutvecklingsprocess Primär- Produkt- Strategisk Indentifiering av utveckling utveckling Kommersiell Sortiments- marknadsplan konsument- Utfasning Koncept- Lanserings- lansering styrning möjligheter utveckling förberedelse Syfte Kommersiell lanseringsprocess 14
 15. 15. 19
 16. 16. 21
 17. 17. Växa på tillväxtmarknader 22
 18. 18. Växa inom närliggandeproduktsegment 23
 19. 19. Ökat engagemang förhållbara produkter 24
 20. 20. LönsamHur ska vi nå dit? Tillväxt Innovation Produktivitet Lönsam – Produkter tillväxt – Varumärke – Design 26
 21. 21. Slutskedet av vårtomstruktureringsprogram 27
 22. 22. Dra fördel av vår globalastyrka och ökat kundfokus Delad global styrka Kunden i fokus Premium Skalfördelar: Tillverkning FoU Differentiering Inköp Gemensamma komponenter/ moduler Gemensamma Låg kostnad processer & servicefunktioner Lågpris 28
 23. 23. Rätt medarbetare för fortsattutveckling av Electrolux 29
 24. 24. Våra värderingar Passion för Innovation Strävan efter Resultat Kunden i Fokus Fundament Respekt & Mångfald Etik & Integritet Säkerhet & Hållbarhet 30
 25. 25. Vår inriktningBästa vitvaruföretaget i världen: 32
 26. 26. AktieägarvärdeTotal avkastning till aktieägarna 450 400 Electrolux B 20% 350 300 SIX RX index 16% 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 33
 27. 27. 34
 28. 28. Factors affecting forward-looking statementsFactors affecting forward-looking statementsThis presentation contains “forward-looking” statements within the meaningof the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statementsinclude, among others, the financial goals and targets of Electrolux forfuture periods and future business and financial plans. These statementsare based on current expectations and are subject to risks and uncertaintiesthat could cause actual results to differ materially due to a variety of factors.These factors include, but may not be limited to the following: consumerdemand and market conditions in the geographical areas and industries inwhich Electrolux operates, effects of currency fluctuations, competitivepressures to reduce prices, significant loss of business from major retailers,the success in developing new products and marketing initiatives,developments in product liability litigation, progress in achieving operationaland capital efficiency goals, the success in identifying growth opportunitiesand acquisition candidates and the integration of these opportunities withexisting businesses, progress in achieving structural and supply-chainreorganization goals. 35

×