Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

אלעד גולדנברג: איקומרס טוב למדינה - 3 צעדים לשינוי צרכני אמיתי באינטרנט בישראל

אלעד גולדנברג: איקומרס טוב למדינה - 3 צעדים לשינוי צרכני אמיתי באינטרנט בישראל

איקומרס טוב למדינה

ישראלים אוהבים את המסחר באינטרנט, מוכרים וקונים, מגלים דילים חדשים ומקימים פעילויות מסחר אלקטרוני חובקות עולם מהבית
95% מהישראלים קונים באינטרנט
זה נתון מדהים בהשוואה עולמית למדינות כמו ארה״ב, גרמניה ובריטניה
אבל יש מדינות בעולם שמבינות את הפוטנציאל הגלום באיקומרס, בחקיקת חוקים ותקנות להקל על הצרכנים ולהגן עליהם, לאפשר לעסקים לצמוח ולהילחם ביוקר המחייה
יש פה חשיבה חדשה שצריך לאמץ כדי לעשות את השינוי

שלוש פעולות פשוטות שאני מציע לממשלת ישראל כדי להפוך אותנו לאיקומרס ניישן:
1) הגדלת גובה הפטור ליבוא אישי ל-200 דולר
בדיוק כמו הפטור המוענק לשבים מחו״ל
תיקון העיוות והרחבת המגוון המתאפשר לקניות באינטרנט
2) הקמת אתר ממשלתי להסדרת הקניות באינטרנט - שקיפות של מיסים והיטלים צפויים, אישורים ופישוט התהליך
3) אפשרות לתשלום ההיטלים מראש באמצעות אותו ממשק, כך שחבילות שעברו פרה-קלירנס, יגיעו ליעדן מהר יותר

ההרצאה הועברה בכנס של דה-מרקר לכלכלה וחברה בבאר-שבע
נובמבר 2016

איקומרס טוב למדינה

ישראלים אוהבים את המסחר באינטרנט, מוכרים וקונים, מגלים דילים חדשים ומקימים פעילויות מסחר אלקטרוני חובקות עולם מהבית
95% מהישראלים קונים באינטרנט
זה נתון מדהים בהשוואה עולמית למדינות כמו ארה״ב, גרמניה ובריטניה
אבל יש מדינות בעולם שמבינות את הפוטנציאל הגלום באיקומרס, בחקיקת חוקים ותקנות להקל על הצרכנים ולהגן עליהם, לאפשר לעסקים לצמוח ולהילחם ביוקר המחייה
יש פה חשיבה חדשה שצריך לאמץ כדי לעשות את השינוי

שלוש פעולות פשוטות שאני מציע לממשלת ישראל כדי להפוך אותנו לאיקומרס ניישן:
1) הגדלת גובה הפטור ליבוא אישי ל-200 דולר
בדיוק כמו הפטור המוענק לשבים מחו״ל
תיקון העיוות והרחבת המגוון המתאפשר לקניות באינטרנט
2) הקמת אתר ממשלתי להסדרת הקניות באינטרנט - שקיפות של מיסים והיטלים צפויים, אישורים ופישוט התהליך
3) אפשרות לתשלום ההיטלים מראש באמצעות אותו ממשק, כך שחבילות שעברו פרה-קלירנס, יגיעו ליעדן מהר יותר

ההרצאה הועברה בכנס של דה-מרקר לכלכלה וחברה בבאר-שבע
נובמבר 2016

More Related Content

More from Elad Goldenberg

אלעד גולדנברג: איקומרס טוב למדינה - 3 צעדים לשינוי צרכני אמיתי באינטרנט בישראל

 1. 1. SINGAPORE - ION Orchard ‫למדינה‬ ‫טוב‬ ‫ס‬ ְ‫ר‬ ֶ‫יקוֹמ‬ ִ‫א‬ ‫איך‬ .‫באינטרנט‬ ‫בקניות‬ ‫בעולם‬ ‫מובילים‬ ‫הישראלים‬ ‫דוגמאות‬ :‫המדינה‬ ‫לטובת‬ ‫כלכלי‬ ‫למנוע‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫הופכים‬ ‫בהצלחה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושות‬ ‫שכבר‬ ‫למדינות‬ ‫בישראל‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬
 2. 2. = ‫מסחר‬ ‫זירת‬ ‫ומכירות‬ ‫לקניות‬ ‫באינטרנט‬ = ‫ס‬ ְ‫ר‬ ֶ‫יקוֹמ‬ ִ‫א‬ ‫כל‬ ,‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫ומוכרים‬ ‫שקונים‬ ‫מה‬ ‫באינטרנט‬ ‫הגדרות‬ ‫בהרצאה‬ ‫חשובים‬ ‫מונחים‬
 3. 3. ‫בעולם‬ ‫באינטרנט‬ ‫בקניות‬ ‫ראשון‬ ‫מקום‬ ‫ישראל‬ 2016-‫ב‬ ‫אונליין‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬ ‫ישראל‬ ‫גרמניה‬ ‫ארה״ב‬ ‫צרפת‬ ‫ספרד‬ 62% 72% 77%81% 95% ‫ר‬‫מ‬‫ו‬‫ר‬‫ב‬ ‫ל‬‫כ‬‫י‬‫מ‬ 2016 (‫אלקטרוני‬ ‫)מסחר‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫והא‬ ‫הישראלים‬
 4. 4. ‫הקרובות‬ ‫שנים‬ 4-‫ב‬ ‫תוכפל‬ ‫מחו"ל‬ ‫הקניות‬ ‫כמות‬ :‫ישראלים‬ ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫"כמות‬ :‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ”2016-‫ב‬ ‫מחו"ל‬ ‫חבילות‬ ‫מיליון‬ 40 ‫ר‬‫ק‬‫ב‬‫מ‬ ‫ח‬”‫ו‬‫ד‬ ‫א‬67 ‫ה‬‫נ‬‫י‬‫ד‬‫מ‬‫ה‬ 1.11.16 ‫התקשורת‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫לפני‬ 2015 ‫בספטמבר‬ ‫שהוצגו‬ ‫כפי‬ ‫הדואר‬ ‫חברת‬ ‫נתוני‬ 2012 2013 2014 2015F 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E ‫מ׳‬75 ‫מ׳‬64 ‫מ׳‬ 57 ‫מ׳‬ 48 ‫מ׳‬ 40 ‫מ׳‬30 ‫מ׳‬22 ‫מ׳‬13‫מ׳‬9 ‫במיליונים‬ ,‫שנתית‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫חבילות‬ ‫כמות‬
 5. 5. ‫שניות‬ 2 ‫כל‬ ‫ישראלי‬ ‫מוצר‬ ‫קונה‬ ‫קנו‬ ‫הישראלים‬ ‫מיליון‬ 16 ‫בשנה‬ ‫מוצרים‬ ‫מאות‬ ‫יש‬ ‫קונים‬ ‫אלפי‬ ‫בישראל‬ ‫שנים‬ ‫בשלוש‬ :‫האחרונות‬ 
‫ם‬‫הישראלי‬ 2 ‫פי‬ ‫קנו‬ :‫עדכניים‬ ‫נתונים‬ :‫קניות‬ ‫ב‬ ‫בשופינג‬ ‫הישראלים‬ .‫רכישות‬ ‫יותר‬ ,‫קונים‬ ‫יותר‬ ,‫מוצרים‬ ‫יותר‬
 6. 6. ‫שנים‬ 4-‫ב‬ 300% ‫המכירות‬ ‫בהיקף‬ ‫גידול‬ ‫לחו"ל‬ ‫הישראלים‬ ‫של‬ ‫לכל‬ ‫מוכרים‬ ‫הישראלים‬ ,‫בריטניה‬ ,‫לארה"ב‬ :‫העולם‬ ‫גרמניה‬ ,‫אוסטרליה‬ 
‫ן‬‫מיליו‬ 8 2015-‫ב‬ ‫מוצרים‬ ‫קונים‬ ‫מיליון‬ 160 ‫העולם‬ ‫מכל‬ ‫העולם‬ ‫לכל‬ ‫מוכרים‬ ‫הישראלים‬ ‫ב‬ ‫סוחרים‬ ‫הארץ‬ ‫בכל‬ ‫מוכרים‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬
 7. 7. ‫של‬ ‫עולמית‬ ‫למעצמה‬ ‫ישראל‬ ‫תהפוך‬ ‫כך‬ ‫הישראלים‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫ותטיב‬ ‫אונליין‬ ‫מסחר‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫אומת‬ ,‫ישראל‬
 8. 8. ‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫מדינות‬ ‫ועוד‬ :‫אירופה‬ ,‫ארה"ב‬ ‫טוב‬ ‫להן‬ ‫עשה‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫שהא‬ ‫תאמץ‬ ‫ישראל‬ ‫שאם‬ ‫פשוטים‬ ‫צעדים‬ 3 ‫שלה‬ ‫כלכלה‬ ‫המאקרו‬ ‫תשפר‬ ‫היא‬ 1 2 ‫ועוד‬ oecd ,‫האירופאי‬ ‫האיחוד‬ ,‫האמריקאי‬ ‫הקונגרס‬ :‫מידע‬ ‫מקורות‬ 2016 ‫לכנס‬ ‫במיוחד‬ ‫שנחקרו‬ ‫מבחן‬ ‫מקרי‬
 9. 9. ‫ראשונה‬ ‫דוגמה‬ ‫למדינה‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫עושים‬ ‫איך‬
 10. 10. ‫למדינה‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬‫האירופאית‬ ‫הדוגמה‬ 2015-‫ל‬ ECOMMERCE EUROPE ‫נתוני‬
 11. 11. 2,500,000 ‫תעסוקה‬ ‫מקומות‬ 2 750,000 ‫נוצרו‬ ‫עסקים‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫בא‬ 1 ‫של‬ ‫גידול‬ 15% ‫עד‬ ‫לשנה‬ ‫משנה‬ 3 ecommercewiki.org ‫האירופאית‬ ‫הדוגמה‬ ‫למדינה‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ 2015-‫ל‬ ECOMMERCE EUROPE ‫נתוני‬ ‫ח‬"‫ו‬‫ד‬‫ס‬‫ר‬‫מ‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫א‬‫ה‬‫פ‬‫ו‬‫ר‬‫י‬‫א‬2015
 12. 12. ecommercewiki.org / European B2C E-commerce Report 2016 1,540€ ‫למדינה‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬‫האירופאית‬ ‫הדוגמה‬ 2015-‫ל‬ ECOMMERCE EUROPE ‫נתוני‬ ‫ח‬"‫ו‬‫ד‬‫ס‬‫ר‬‫מ‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫א‬‫ה‬‫פ‬‫ו‬‫ר‬‫י‬‫א‬2015
 13. 13. ‫שנייה‬ ‫דוגמה‬ ‫למדינה‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫עושים‬ ‫איך‬
 14. 14. ‫הפטור‬ ‫את‬ ‫העלו‬ :‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫בצעד‬ (‫דולר‬800) ₪3,000-‫ל‬ ‫באינטרנט‬ ‫לקניות‬ ‫למדינה‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬‫באמריקה‬
 15. 15. ‫הפטור‬ ‫את‬ ‫העלו‬ :‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫בצעד‬ (‫דולר‬800) ₪3,000-‫ל‬ ‫באינטרנט‬ ‫לקניות‬ ‫באמריקה‬ cbp.gov ‫למדינה‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫אישי‬ ‫יבוא‬ ‫על‬ ‫ממיסים‬ ‫הפטור‬ :2016 ‫מאי‬ (!) ‫בארה"ב‬ 4 ‫פי‬ ‫מוגדל‬ ‫באינטרנט‬
 16. 16. ‫הפטור‬ ‫את‬ ‫העלו‬ :‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫בצעד‬ (‫דולר‬800) ₪3,000-‫ל‬ ‫באינטרנט‬ ‫לקניות‬ ‫באמריקה‬ ‫למדינה‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫באינטרנט‬ ‫קניות‬ ‫על‬ ‫הפטור‬ (‫דולר‬ 75) ₪325 ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫להכפיל‬ ‫עשויים‬ ‫המיסים‬ ‫הישראלי‬ ‫לצרכן‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ cbp.gov cbp.gov
 17. 17. ‫ולעסקים‬ ‫שלנו‬ ‫לעובדים‬ ‫יעזור‬ ‫"זה‬ "‫העולם‬ ‫שאר‬ ‫עם‬ ‫מצויין‬ ‫להתחרות‬ :‫הנשיא‬ ‫הצהרת‬ “That will help our workers and businesses to compete fairly with the rest of the world" whitehouse.gov ‫ארה"ב‬ ‫לאזרחי‬ ‫באינטרנט‬ ‫לקניות‬ ₪3,000 ‫עד‬ ‫ממיסים‬ ‫פטור‬
 18. 18. ‫מישראל‬ 10 ‫לפי‬ ‫אישי‬ ‫ליבוא‬ ‫הפטור‬ ‫את‬ ‫העלתה‬ ‫ארה"ב‬ 1‫אישי‬ ‫יבוא‬ ‫מעודד‬ ‫למדינה‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ cbp.gov :‫מקור‬ ‫באמריקה‬ 5‫יצרו‬ ‫שהאזרחים‬ ‫הגלובלי‬ ‫מהסחר‬ ‫מרוויחה‬ ‫המדינה‬ 4‫אטרקטיביים‬ ‫במחירים‬ ‫לחו"ל‬ ‫יצוא‬ 3‫לתחרותיים‬ ‫הופכים‬ ‫עסקים‬ 2‫פנויה‬ ‫והכנסה‬ ‫חיסכון‬
 19. 19. ‫ממיסים‬ ‫הפטור‬ ‫חלום‬ ‫לישראל‬ ‫מגיע‬ ‫מארה״ב‬ ₪325 ‫היום‬ ‫*הפטור‬ ‫לכנס‬ ‫מיוחדת‬ ‫בדיקה‬ ‫באינטרנט‬ ‫לקניות‬ ₪3,000 ‫עד‬ ‫פטור‬ ‫בישראל‬ ‫היה‬ ‫אם‬
 20. 20. ‫ה‬‫ק‬‫י‬‫ד‬‫ב‬ ‫ס‬‫נ‬‫כ‬‫ל‬ ‫ת‬‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬ ‫פטור‬ ‫היה‬ ‫לישראלים‬ ‫אם‬ :‫הרצוי‬ ‫המצב‬ ‫באינטרנט‬ ‫לקניות‬ ‫באמריקה‬ ‫כמו‬ ‫בישראל‬ ‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫את‬ ‫מפחיתים‬ ‫איך‬ ‫ליבוא‬ ‫המכס‬ ‫על‬ ‫משמעותי‬ ‫פטור‬ ‫ע"י‬
 21. 21. 7 ‫אייפון‬ ‫בישראל‬ ₪ 3,600 ‫יכולים‬ ‫הישראלים‬ ‫מה‬ ‫דולר‬800 ‫עד‬ ‫לקנות‬ ‫ולייבא‬ ‫באינטרנט‬ (₪ 3,000) ‫לישראל‬ ‫ה‬‫ק‬‫י‬‫ד‬‫ב‬ ‫ס‬‫נ‬‫כ‬‫ל‬ ‫ת‬‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬ poenta.co.il ‫בארה״ב‬ ₪ 2,500 ‫ר‬‫ת‬‫ו‬‫י‬ ₪ 1,100 +30% ‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬‫ב‬ ‫בישראל‬ ‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫את‬ ‫מפחיתים‬ ‫איך‬ ‫ליבוא‬ ‫המכס‬ ‫על‬ ‫משמעותי‬ ‫פטור‬ ‫ע"י‬
 22. 22. ‫ה‬‫ק‬‫י‬‫ד‬‫ב‬ ‫ס‬‫נ‬‫כ‬‫ל‬ ‫ת‬‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬ 
:‫באינטרנט‬ ‫סמארטפון‬ ‫קונים‬ ‫הפרטית‬ ‫הצריכה‬ ‫את‬ ‫ומזניקים‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליון‬ 880 ‫חוסכים‬ ‫למשפחות‬ ‫חיסכון‬ ‫של‬ ‫הישראליות‬ ₪ 880,000,000 7 ‫אייפון‬ ‫על‬ ‫רק‬ 
‫ה‬‫הז‬ ‫ובמחיר‬ ₪ 2,500 ‫של‬ ‫קונים‬ ‫הייתם‬ ‫אחד‬ ‫לא‬ – ‫שניים‬
 23. 23. ‫ואביזרים‬ ,‫מטען‬ 
$ 5 ‫לסמארטפון‬ (₪ 20) 
‫ם‬‫י‬ ‫ובגדי‬ ‫שמלות‬ 
$ 25 (₪ 96) 
‫י‬‫איכות‬ ‫מוצץ‬ 
$ 8 (₪ 40) (‫דולר‬ 75) ₪325 ‫עד‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫מה‬ ‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬ ‫ס‬‫נ‬‫כ‬‫ל‬ ‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬‫ב‬ ‫ישראל‬ eBay ‫נתוני‬
 24. 24. IP ‫מצלמות‬ $ 35 ‫ואבטחה‬ (₪ 134) ‫ספורט‬ ‫נעלי‬ $ 60 (₪ 230) ‫לרכב‬ ‫נורות‬ $ 10 (₪ 38) ‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬ ‫ס‬‫נ‬‫כ‬‫ל‬ ‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬‫ב‬ ‫ישראל‬ eBay ‫נתוני‬ (‫דולר‬ 75) ₪325 ‫עד‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫מה‬
 25. 25. ‫אוזניות‬ $ 15 (₪ 58) ‫סטרימר‬ $ 50 (₪ 192) 
‫י‬‫ט‬ ‫חולצות‬ 
$ 14 (₪ 54) ‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬ ‫ס‬‫נ‬‫כ‬‫ל‬ ‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬‫ב‬ ‫ישראל‬ eBay ‫נתוני‬ (‫דולר‬ 75) ₪325 ‫עד‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫מה‬
 26. 26. ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫נהפוך‬ ‫כך‬ :‫פשוטים‬ ‫צעדים‬ 3 ‫לכלכלה‬ ‫ונסייע‬ ‫עולמית‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫למעצמת‬ ‫הישראלים‬ ‫לטובת‬ ‫מציע‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫סיכום‬
 27. 27. :‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫כדאי‬ ‫למה‬ 1 2 3 ‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫בהורדת‬ ‫מסייע‬ ‫ייצוא‬ ‫מעודד‬ ‫ומשרות‬ ‫עסקים‬ ‫מגדיל‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬
 28. 28. ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫עוד‬ ‫מה‬ ‫לכלכלה‬ ‫טוב‬ ‫עושה‬ ‫נפתחים‬ ‫חדשים‬ ‫עסקים‬ ‫אלפי‬ ‫ומאות‬ ‫משרות‬ ‫מיליוני‬ ‫מספק‬
 29. 29. ‫הגלובאלי‬ ‫מהכפר‬ ‫דוגמאות‬ ‫לכלכלה‬ ‫טוב‬ ‫עושה‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫עוד‬ ‫מה‬
 30. 30. ‫הגלובאלי‬ ‫מהכפר‬ ‫דוגמאות‬ storage.googleapis.com ‫לתוצר‬ ‫תורם‬ ‫הגולמי‬ ‫המקומי‬ 1 ‫ליש"ט‬ ‫מיליארד‬ 46 ‫יקוֹמרס‬ ִ‫מהא‬ ‫מסחר‬ 3 ‫בבריטניה‬ ‫הוא‬ ‫הלאומי‬ GDP-‫מה‬ ‫הולך‬ ‫וזה‬ .‫יקוֹמרס‬ ִ‫מהא‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫להכפיל‬ 2020-‫ב‬ 6.1%2 ‫לכלכלה‬ ‫טוב‬ ‫עושה‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫עוד‬ ‫מה‬
 31. 31. ‫הישראלית‬ ‫הדוגמא‬ ‫בשנת‬ :‫חו"ל‬ ‫באתרי‬ ‫אונליין‬ ‫בקניות‬ ‫העלייה‬ ‫מגמת‬ ‫"נמשכת‬ ‫וזינוק‬ ‫הכולל‬ ‫הרכישות‬ ‫בסכום‬ 24% ‫של‬ ‫גידול‬ ‫נרשם‬ 2015 ”‫באונליין‬ ‫העסקאות‬ ‫בכמות‬ 44% ‫של‬Ynet 15/1/16 ‫לאומי‬ ‫של‬ ‫דוח‬ ‫יותר‬ ‫קונים‬ :‫קארד‬ ‫כסף‬ ‫בפחות‬ ‫לכלכלה‬ ‫טוב‬ ‫עושה‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫עוד‬ ‫מה‬
 32. 32. ‫ממיסים‬ ‫הפטור‬ ‫הרמת‬ ‫דולר‬ 200-‫ל‬ ‫באינטרנט‬ (₪ 770) 1 ‫הפרטית‬ ‫הצמיחה‬ ‫עידוד‬ :1 ‫צעד‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬
 33. 33. 
:(‫דולר‬ 200) ₪770-‫ל‬ ‫ממיסים‬ ‫הפטור‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ :‫מומלץ‬ ‫מחו"ל‬ ‫שחוזרים‬ ‫לישראלים‬ ‫ממיסים‬ ‫לפטור‬ ‫אותו‬ ‫להשוות‬ ‫בחו"ל‬ ‫קניה‬ :‫למדינה‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫פ‬ ‫ט‬‫נ‬‫ר‬‫ט‬‫נ‬‫י‬‫א‬‫ב‬ 
‫ד‬‫ע‬ ‫י‬‫ש‬‫י‬‫א‬ ‫א‬‫ו‬‫ב‬‫י‬ (₪325) ‫ר‬‫ל‬‫ו‬‫ד‬ 75 ‫ל‬”‫ו‬‫ח‬‫מ‬ ‫ר‬‫ז‬‫ו‬‫ח‬‫ש‬ ‫ע‬‫ס‬‫ו‬‫נ‬‫ל‬ ‫ר‬‫ל‬‫ו‬‫ד‬200 ‫ד‬‫ע‬ ‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫פ‬ (₪770)
 34. 34. ‫פטור‬ ‫באינטרנט‬ 
‫ד‬‫ע‬ ‫אישי‬ ‫יבוא‬ (₪770) ‫דולר‬ 200 ‫מחו”ל‬ ‫שחוזר‬ ‫לנוסע‬ 
‫ר‬‫דול‬ 200 ‫עד‬ ‫פטור‬ (₪770) :‫למדינה‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ 
:(‫דולר‬ 200) ₪770-‫ל‬ ‫ממיסים‬ ‫הפטור‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ :‫מומלץ‬ ‫מחו"ל‬ ‫שחוזרים‬ ‫לישראלים‬ ‫ממיסים‬ ‫לפטור‬ ‫אותו‬ ‫להשוות‬ ‫בחו"ל‬ ‫קניה‬
 35. 35. ‫ממשלתי‬ ‫אתר‬ ‫ביבוא‬ ‫סדר‬ ‫שעושה‬ 2 ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫באינטרנט‬ ‫לקונים‬ ‫נגיש‬ ‫חשוב‬ ‫ממשלתי‬ ‫מידע‬ :2 ‫צעד‬
 36. 36. ‫באינטרנט‬ ‫לקניות‬ ‫הרשמי‬ ‫המידע‬ :‫היום‬ ‫זה‬ ‫כך‬ ‫חישוב‬ ‫או‬ ‫חיפוש‬ ‫אפשרות‬ ‫ללא‬ ‫ארוכה‬ ‫א"ב‬ ‫בטבלת‬ ‫הקניות‬ ‫סוגי‬ ‫כל‬
 37. 37. ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ 
‫ם‬‫בירוקרטיי‬ ‫חסמים‬ ‫שחרור‬ 
‫י‬‫הישראל‬ ‫לקונה‬ (pre clearance) 3 ‫אחד‬ ‫באתר‬ ‫מראש‬ ‫המיסים‬ ‫כל‬ ‫תשלום‬ :3 ‫צעד‬ ‫לישראל‬ ‫מוצרים‬ ‫כניסת‬ ‫להקל‬ ‫כדי‬
 38. 38. ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫טוב‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫בגדול‬ ‫למדינה‬ ‫חזרה‬ ‫תחזיר‬ ‫באיקומרס‬ ‫השקעה‬ 1‫יותר‬ ‫יקנו‬ ‫צרכנים‬ 4‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫הורדת‬ 3‫התחרות‬ ‫הגדלת‬ 2‫הפנויה‬ ‫ההכנסה‬ ‫הגדלת‬
 39. 39. ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫באונליין‬ ‫במסחר‬ ‫מובילה‬ ‫ישראל‬ ‫ישראל‬ eBay ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ eladgoldenberg.com ‫שלי‬ ‫הבלוג‬ ‫בסושיאל‬ ‫חברים‬ ‫נהיה‬ ‫בואו‬ slideshare.net/eladgoldenberg ‫במצגות‬ ‫לצפייה‬

×