Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אלעד גולדנברג: העם דורש צדק אונלייני - מתוך ועידת גלובס , יולי 2016

1,555 views

Published on

95% מהישראלים קנו מוצר באינטרנט בשנה האחרונה
60% מהישראלים קונים מחול
ואנחנו קונים בממוצע 3 פעמים מחודש - 36 פעמים בשנה

למה?
כי שני שליש מהישראלים מעידים כי הם קונים באינטרנט כדרך להתמודד עם יוקרה המחייה בארץ. ישראלים קונים באינטרנט כי זה זול יותר, אבל לא רק, השירות מחו״ל טוב יותר, המגוון והנוחות של קנייה מתוכננת ושקולה, תוך השוואת מחירים עם מוצרים מכל פינה ברחבי העולם

למידע נוסף על עולם המסחר באינטרנט
www.eladgoldenberg.com


העם דורש צדק אונלייני
מתוך ועידת
MAD
של גלובס
13/7/2016

Published in: Business

אלעד גולדנברג: העם דורש צדק אונלייני - מתוך ועידת גלובס , יולי 2016

 1. 1. ‫בישראל‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ 
 ‫ספורות‬ ‫שנים‬ ‫תוך‬ ‫ישראל‬ ‫הפכה‬ ‫כך‬ ‫באינטרנט‬ ‫עולמית‬ ‫קניות‬ ‫למעצמת‬ ‫אונלייני‬ ‫צדק‬ ‫דורש‬ ‫העם‬
 2. 2. ‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬ 2‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫כמה‬ 3‫שופינג‬ ‫עושים‬ ‫הישראלים‬ ‫איפה‬ 4‫הקניות‬ ‫תדירות‬ ‫ובאיזו‬ ‫איך‬ 5‫תובנות‬ ‫ר‬‫מ‬‫ו‬‫ר‬‫ב‬ ‫ל‬‫כ‬‫י‬‫מ‬ 2016 ‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬ 1‫באונליין‬ ‫אחת‬ ‫מספר‬ ‫מי‬ ‫ה‬‫א‬‫ו‬‫ו‬‫ש‬‫ה‬ ‫ת‬‫י‬‫מ‬‫ל‬‫ו‬‫ע‬
 3. 3. ‫באונליין‬ ‫אחת‬ ‫מספר‬ ‫מי‬ 1 ‫פרק‬
 4. 4. ‫קונים‬ ‫יותר‬ :‫באונליין‬ 2016 ‫ישראל‬ ‫אונליין‬ ‫קונים‬ ‫בסקר‬ ‫מהמשתתפים‬ 95% ‫קונים‬ ‫יותר‬ :‫באונליין‬ 2016 ‫ישראל‬
 5. 5. ‫קונים‬ ‫יותר‬ :‫באונליין‬ 2016 ‫ישראל‬ ‫אונליין‬ ‫קונים‬ ‫בסקר‬ ‫מהמשתתפים‬ 95% ‫החולפת‬ ‫בשנה‬ ‫לפחות‬ ‫אחת‬ ‫קנייה‬ ‫וביצעו‬ ‫לאינטרנט‬ ‫המחוברים‬ ‫האנשים‬ ‫אחוז‬ ‫ישראל‬ ‫גרמניה‬ ‫ארה״ב‬ ‫צרפת‬ ‫ספרד‬ 62% 72% 77%81% 95% ‫קונים‬ ‫יותר‬ :‫באונליין‬ 2016 ‫ישראל‬
 6. 6. ‫לצרכן‬ ‫שנתית‬ ‫רכישות‬ ‫מספר‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫ישראל‬ ‫בריטניה‬ ‫ספרד‬ ‫אוסטרליה‬ 293032 36 43 ‫יותר‬ ‫קונים‬ :‫באונליין‬ 2016 ‫ישראל‬
 7. 7. ‫העולם‬ ‫לעומת‬ ‫ישראל‬ ‫ממוצעת‬ ‫בקנייה‬ ‫מושקע‬ ‫כסף‬ ‫כמה‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ $75 ‫ישראל‬ $68 ‫בריטניה‬ $50 ‫ספרד‬ $38
 8. 8. ‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫ישראלים‬ ‫איפה‬ ‫בחו"ל‬ ‫הקנייה‬ ‫של‬ ‫המגמה‬ ‫התחזקות‬ ‫מחו״ל‬ ‫אתרים‬ ‫מקומיים‬ ‫אתרים‬ 40% 60% 50%50% 20162014
 9. 9. ‫שונות‬ ‫במדינות‬ ‫מחו"ל‬ ‫באתרים‬ ‫קונים‬ ‫כמה‬ ‫ישראל‬ ‫אוסטרליה‬ ‫גרמניה‬ ‫בריטניה‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ 25% 32% 47% 51% 60% ‫בינלאומיות‬ ‫עסקאות‬ ‫המבצעים‬ ‫באינטרנט‬ ‫הקונים‬ ‫מבין‬ ‫הלקוחות‬ ‫אחוז‬
 10. 10. :‫ישראלי‬ ‫שיא‬ ‫האחרון‬ ‫בסופ"ש‬ 2015 ‫נובמבר‬ ‫של‬ ‫לארץ‬ ‫הגיעו‬ ‫טון‬ 160 ‫פריטי‬ ‫של‬ ‫מחו"ל‬ ‫קניות‬
 11. 11. ‫השופינג‬ ‫ורוח‬ eBay ‫ה‬ ,‫העם‬ 2 ‫פרק‬
 12. 12. ‫השליח‬ ‫לביאת‬ ‫היכונו‬ ‫שניות‬ 6 ‫כל‬ ‫קונה‬ ‫ישראלי‬ ‫באמצעות‬ ‫המובייל‬ ‫שניות‬ 2 ‫כל‬ ‫ישראלי‬ ‫מוצר‬ ‫קונה‬ eBay-‫מ‬
 13. 13. ‫שקיות‬ ‫סוגר‬ :‫בהלחמה‬ !‫ויראלי‬ ‫להיט‬ ‫אלפים‬ ‫עשרות‬ ‫חודש‬ ‫מדי‬ ‫שעונים‬ :‫חכמים‬ ‫אלפים‬ ‫עשרות‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ :‫סלולר‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ PowerBank ‫בחודש‬ ‫ישראלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬ ‫שלושת‬ ‫ואלקטרוניקה‬ ‫גאדטים‬ 2016
 14. 14. :‫שמלות‬ ‫במאות‬ ‫נקנות‬ ‫אלפים‬ ‫ספורט‬ ‫נעלי‬ :‫גברים‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ ‫זוגות‬ :‫תכשיטים‬ ‫למעלה‬ 200,000-‫מ‬ ‫ישראלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬ ‫שלושת‬ ‫והנעלה‬ ‫ביגוד‬ ,‫אופנה‬ 2016
 15. 15. eBay ‫ל‬ ‫מחליפים‬ ‫ישראלים‬ :‫בחלפים‬ ‫גם‬ ‫ישראלים‬ 2015 ‫בשנת‬ ‫חלקי‬ ‫אלף‬ 600-‫כ‬ ‫רכשו‬ eBay-‫ב‬ ‫לרכבים‬ ‫חילוף‬
 16. 16. eBay ‫ל‬ ‫מחליפים‬ ‫ישראלים‬ :‫בחלפים‬ ‫גם‬ ‫אלף‬ 150 ‫מעמדים‬ ‫לטלפונים‬ ‫סלולריים‬ ‫אלף‬ 20 ‫דרך‬ ‫מצלמות‬ 
 7,000 ‫כבלים‬ ‫להתנעה‬
 17. 17. 2015 ‫ב‬ ‫ישראלי‬ ‫שקנה‬ ‫ביותר‬ ‫היקר‬ ‫הרכב‬ ‫באונליין‬ ‫המפתחות‬ ‫לשלום‬ ‫סע‬ Rolls Royce Phantom 4DR SDN ‫של‬ ‫במחיר‬ 2013 ‫שנת‬ 280,000$
 18. 18. ‫עכשיו‬ ‫אונליין‬ ‫לי‬ ‫למה‬ 3 ‫פרק‬
 19. 19. ‫לשבת‬ ‫משבת‬ ‫קונים‬ ‫ישראלים‬ 20% ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫מכלל‬ eBay ‫ב‬ ‫הישראלים‬ ‫במוצ”ש‬ ‫מתרחשות‬ 23:00-21:00 ‫בין‬
 20. 20. ‫ישראלים‬ ‫אונליין‬ ‫חגי‬ - ‫שיא‬ ‫ימי‬ ‫ובפורים‬ ‫פריידיי‬ ‫בבלאק‬ ‫נרשמו‬ ‫גבוהים‬ ‫קניות‬ ‫נתוני‬ :‫שנתי‬ ‫פיק‬ ‫דקות‬ 2 ‫בכל‬ :‫נמכרו‬ ,‫סמארטפון‬ ‫חכם‬ ‫שעות‬ ‫יד‬ ‫שעוני‬ 4 ‫ו‬ ‫פרידיי‬ ‫בלאק‬ ‫פורים‬ ‫מנדיי‬ ‫סייבר‬ 17% 24% 36%
 21. 21. ‫באונליין‬ ‫מתנות‬ ‫קונים‬ ‫ישראלים‬ ‫נישואין‬ ‫וימי‬ ‫חתונה‬ ,‫הולדת‬ ‫ימי‬ ‫קנייה‬ ‫נערכת‬ ‫שלקראתם‬ ‫מועדים‬ ‫הם‬ ‫סביב‬ ‫
קונים‬ ‫הולדת‬ ‫ימי‬ ‫
קונים‬ ‫נישואין‬ ‫ביום‬ ‫
קונים‬ ‫בחתונה‬ 7% 12% 55%
 22. 22. ?‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫דרך‬ ‫היא‬ ‫באינטרנט‬ ‫הקנייה‬ ‫האם‬ ."‫“כן‬ :‫השיבו‬ ‫מהישראלים‬ 65% :‫הצרכנים‬ ‫סוגי‬ ‫לפי‬ ‫ההסכמה‬ ‫התפלגות‬
 23. 23. ."‫“כן‬ :‫השיבו‬ ‫מהישראלים‬ 65% :‫הצרכנים‬ ‫סוגי‬ ‫לפי‬ ‫ההסכמה‬ ‫התפלגות‬ ?‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫דרך‬ ‫היא‬ ‫באינטרנט‬ ‫הקנייה‬ ‫האם‬ 72%
 ‫הקונים‬ ‫מקרב‬ 
3 ‫מעל‬ ‫בחודש‬ ‫פעמים‬ 60%
 ‫הקונים‬ ‫מקרב‬ 
 ‫פעמים‬ 2-3 ‫בחודש‬ 49% 
‫ם‬‫הקוני‬ ‫מקרב‬ ‫בחודש‬ ‫פעם‬
 24. 24. ‫תובנות‬ 4 ‫פרק‬
 25. 25. ‫צריכה‬ ‫של‬ ‫מהפכה‬ ‫יותר‬ ‫משתלמים‬ ‫מחו״ל‬ ‫הדילים‬ 1 2‫גדל‬ ‫באונליין‬ ‫בקניות‬ ‫הישראלים‬ ‫של‬ ‫האמון‬ 3‫בתכנון‬ ‫משמעותי‬ ‫לכלי‬ ‫הפך‬ ‫האונליין‬ ‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫וכדרך‬ ‫הצריכה‬
 26. 26. ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫באונליין‬ ‫במסחר‬ ‫מובילה‬ ‫ישראל‬ ‫ישראל‬ eBay ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ slideshare.net/eladgoldenberg ‫במצגות‬ ‫לצפייה‬ ‫שלי‬ ‫הבלוג‬eladgoldenberg.com ‫בסושיאל‬ ‫חברים‬ ‫נהיה‬ ‫בואו‬

×