Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Great minds think unalike

1,014 views

Published on

.

Published in: Business
 • Login to see the comments

Great minds think unalike

 1. 1. Advertising Week 2017 > New York Great Minds Think Unalike
 2. 2. Dara Khosrowshahi No Brilliant Jerks Allowed Culture
 3. 3. ‫כשאנשים‬‫מסמסים‬‫בזמן‬‫פגישות‬‫זה‬‫אימר‬‫שיש‬‫עשר‬‫פגישות‬‫שמתקיימות‬‫במקביל‬,‫והפגישה‬‫בפיזי‬‫היא‬‫רק‬‫אחת‬‫מהן‬-‫זו‬ ‫לא‬‫פרודוקטיביות‬. Culture
 4. 4. ‫חברה‬‫של‬‫טכנולוגיה‬‫היא‬‫חברת‬-Tech‫אבל‬‫לפני‬‫הכל‬‫היא‬‫חברת‬‫אנשים‬. Culture
 5. 5. ‫פרודוקטיביות‬‫ורווח‬‫לא‬‫יוצרים‬‫תרבות‬-‫תרבות‬‫יוצרת‬‫פרודוקטיביות‬‫ורווח‬. Culture
 6. 6. ‫צריך‬‫לדעת‬‫לייצר‬-Micro Steps‫שעוזרים‬‫לשנות‬‫את‬‫התרבות‬-‫להתחיל‬ ‫למשל‬‫לישון‬‫שעות‬ ‫יותר‬,‫מאוד‬ ‫רע‬ ‫כלי‬ ‫היא‬ ‫התשה‬ ‫לפרודוקטיביות‬. Culture
 7. 7. ‫אנחנו‬‫נכנסים‬‫לעידן‬‫של‬‫פונקציונאלית‬,‫כל‬‫כך‬‫קשה‬‫לתפוס‬‫את‬‫שימת‬‫הלב‬‫של‬‫המשתמשים‬-‫יש‬‫להם‬ ‫כוונות‬‫וצריך‬‫לדעת‬‫לתפוס‬‫אותן‬. Marketing
 8. 8. If you Don’t Like Change, You're Going to Like Irrelevance Even Less. Business
 9. 9. Never forget that we are in the Growth Business. Business
 10. 10. ‫וידיאו‬‫היום‬‫זה‬‫אקורדיון‬‫של‬‫אופציות‬-‫יש‬‫הרבה‬‫מאוד‬‫אפשרוית‬‫שלא‬‫היו‬‫בעבר‬. Marketing
 11. 11. ‫להכל‬ ‫מתאימה‬ ‫לא‬ ‫אחת‬ ‫מידה‬! Marketing
 12. 12. The Future Doesn't fit into the Containers of the Past Business
 13. 13. It's not Content for Everybody it's Content for Somebody Content
 14. 14. ‫לא‬‫לעשות‬Test‫בשביל‬‫הטסט‬‫אלא‬‫בשביל‬‫הלמידה‬‫ומה‬‫שבפועל‬‫אפשר‬‫לעשות‬‫איתה‬‫ככלי‬‫עבודה‬. Marketing
 15. 15. ‫חלק‬‫גדול‬‫מהיצירה‬‫חייב‬ ‫כיום‬‫להיות‬‫מושתת‬‫על‬‫ארגזי‬‫חול‬‫שהופכים‬‫להיות‬‫ל‬"‫שוויצרי‬ ‫אולר‬"-‫המאפשר‬‫ללמוד‬‫ולייצר‬‫כלי‬ ‫עבודה‬‫חדשים‬. Marketing
 16. 16. ‫מותגים‬‫צריכים‬‫להיות‬‫יותר‬‫לשחרר‬ ‫פתוחים‬,‫והם‬‫צריכים‬‫להזהר‬‫שהאקסל‬‫או‬‫התקציב‬‫ינהל‬ ‫באופן‬‫אולטמטיבי‬‫את‬‫ההחלטות‬‫שלהם‬-‫זה‬‫מקצץ‬‫יכולות‬‫בצורה‬‫משמעותית‬. Brands
 17. 17. ‫תמונה‬ ‫ויד‬ ‫קית‬ ‫יוניליוור‬ ‫צריך‬‫להפסיק‬‫להגיד‬Digital Marketing,‫ולהתחיל‬‫לחשוב‬‫על‬‫מרקטינג‬‫בעולם‬‫מחובר‬- ‫הרבה‬ ‫להתעכב‬‫יותר‬‫על‬‫אינטגרציה‬‫תאפשר‬ ‫אשר‬‫לעשות‬‫אופטימיזציה‬‫של‬‫המהלכים‬. Marketing
 18. 18. ‫לשים‬‫במרכז‬ ‫אנשים‬,‫לבנות‬‫מותגים‬‫שאוהבים‬,‫לפצח‬‫את‬‫הקסם‬. Marketing
 19. 19. Winners don't do different things they do things differently. Marketing
 20. 20. ‫יש‬‫למותגים‬‫תפקיד‬-‫את‬ ‫להפוך‬‫החיים‬‫של‬‫האנשים‬‫לקלים‬‫יותר‬. People Simplify Life.
 21. 21. ‫בחמישה‬ ‫נתמכת‬ ‫יוניליוור‬ ‫של‬ ‫עסקית‬ ‫השיווקית‬ ‫האסטרטגיה‬C’S‫כשה‬-C‫במרכז‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫באמת‬ ‫לשים‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬ ‫החשוב‬. Strategy
 22. 22. ‫חייבים‬‫לייצר‬‫ותוכן‬ ‫מסרים‬‫רוצים‬ ‫שאנשים‬‫להיות‬‫מעורבים‬‫איתם‬-‫תופעת‬‫האדבלוקינג‬‫והמנויים‬‫מהלופ‬ ‫לצאת‬ ‫המאפשרים‬ ‫הפרסומות‬ ‫של‬‫חתיכת‬ ‫מהווה‬‫למפרסמים‬ ‫מסר‬. Content
 23. 23. ‫תוכן‬‫אומר‬‫שלא‬‫צריך‬‫לדבר‬‫רק‬‫על‬‫המוצר‬‫אלא‬‫גם‬‫על‬‫רעיון‬‫שהמותג‬‫מספר‬. Content
 24. 24. ‫לצרוך‬ ‫רוצים‬ ‫שאנשים‬ ‫וכזה‬ ‫שמפריע‬ ‫לכזה‬ ‫נחלק‬ ‫תוכן‬-‫הצרכים‬ ‫על‬ ‫ועונה‬ ‫שעוזר‬ ‫מידע‬,‫השראה‬ ‫שיוצרת‬ ‫ואינפורמציה‬. Content
 25. 25. ‫הדרך‬‫ללמוד‬‫על‬‫החיים‬‫של‬‫האנשים‬‫הינה‬‫לשאול‬‫אותם‬‫שאלות‬-‫והיופי‬‫עכשיו‬‫שאנחנו‬‫יכולים‬‫לשמוע‬‫אנשים‬‫מבלי‬ ‫לשאול‬‫איתם‬‫ולהבין‬‫איתם‬‫ואת‬‫הצרכים‬‫שלהם‬‫ומשם‬‫לייצר‬‫את‬‫המוצרים‬‫ואת‬‫החדשנות‬‫של‬‫החברה‬. People
 26. 26. ‫ה‬Brand Experience-‫וה‬-Shopping Experience‫התערבבו‬.... Commerce
 27. 27. go puff ‫מה‬‫מגדיר‬‫מה‬ ‫את‬‫שאנחנו‬‫מוכרים‬‫זמינות‬‫או‬‫מוצרים‬? Commerce
 28. 28. ‫העתיד‬‫של‬‫השיווק‬-‫גמישות‬,‫נסיינות‬‫וקולוברציה‬. Marketing
 29. 29. Technology Technology = ABC AI Big data Cloud
 30. 30. ‫השוק‬‫משתנה‬‫סיבות‬ ‫משלוש‬: Digital Disruption -‫משנה‬‫את‬‫הכל‬ -‫צמיחה‬‫של‬‫משקיעים‬‫אקטיביסטים‬ -‫והצמיחה‬‫של‬ZBB Zero based budget Change
 31. 31. ‫תמונה‬ ‫סורל‬ ‫מרטין‬–WPP I‫גוגל‬ Google My Flexible Ffriend -Frenemy Business
 32. 32. ‫תמונה‬ ‫אמזון‬ ‫אמזון‬‫תהיה‬‫השחקן‬‫השלישי‬‫בגודלו‬‫בעולם‬‫הפרסום‬-‫או‬‫יותר‬‫נכון‬‫ערוץ‬‫ההשפעה‬‫על‬‫הצרכנים‬. Advertising
 33. 33. ‫התעשייה‬‫מחפשת‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫מסרים‬ ‫יוצרת‬ ‫שהיא‬ ‫בכך‬ ‫חוטאת‬ ‫ושיווק‬ ‫הפרסום‬ ‫של‬"‫לדחוף‬"‫על‬ ‫אותם‬ ‫ולאנוס‬ ‫למטה‬ ‫אותם‬ ‫התנהגויות‬. Advertising
 34. 34. ‫צריך‬‫להתחיל‬‫מההתנהגות‬‫ולא‬‫מהמסר‬!‫זו‬‫דרכה‬ ‫לעבוד‬ ‫והמקצועית‬ ‫הנכונה‬ ‫הלוגיקה‬.‫הסיפור‬‫על‬ ‫להשען‬ ‫חייב‬‫התנהגויות‬. Behavior
 35. 35. ‫חברות‬‫הפורצ‬'‫ן‬‫נלחמות‬‫אחת‬‫בשניה‬‫אבל‬‫נשחקות‬,‫ואז‬‫מגיעות‬‫חברות‬‫חדשות‬‫שמשבשות‬‫את‬‫המודל‬‫ומשנות‬‫את‬‫חוקי‬‫המשחק‬.
 36. 36. ‫השוק‬‫תקוע‬‫בחמש‬‫שאלות‬‫מובילות‬-‫לחברות‬‫החדשות‬‫המשבשות‬‫יש‬‫אובססיה‬‫של‬‫שאלות‬‫חדשות‬‫לגמרי‬.
 37. 37. ‫החדש‬ ‫למטבע‬ ‫להיות‬ ‫הופכת‬ ‫דטה‬,‫החברה‬ ‫של‬ ‫להכנסות‬ ‫ערך‬ ‫שווה‬ ‫לקרנסי‬-‫לייצר‬ ‫מאפשר‬ ‫האנשים‬ ‫עם‬ ‫הישיר‬ ‫הקשר‬ ‫כי‬ ‫ועוד‬ ‫המשכית‬ ‫מוניטיזציה‬.‫המוצר‬-‫אנשים‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬.
 38. 38. ‫מהרגלי‬‫צפית‬‫וצריכת‬‫מדיה‬-‫צפיה‬‫למידה‬‫קריאה‬,‫להרגלי‬‫טק‬.
 39. 39. ‫חדשנות‬ ‫מבוסס‬ ‫אסטרטגי‬ ‫ופיתוח‬ ‫חדשים‬ ‫עסקיים‬ ‫מרחבים‬ ‫סביב‬ ‫עליהן‬ ‫להסתכל‬ ‫נקודות‬ ‫שש‬ ‫ישנן‬.
 40. 40. ‫פרסום‬ ‫סוכניות‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫המודל‬-‫בהם‬ ‫לעבוד‬ ‫חדשים‬ ‫משחקים‬ ‫מגרשי‬.
 41. 41. ‫אחד‬ ‫ולהיות‬ ‫להתחבר‬ ‫צריכים‬ ‫סיסטם‬ ‫והאקו‬ ‫הסיפור‬-‫מושלם‬ ‫כרעיון‬.
 42. 42. ‫תמונה‬ ‫וגוגל‬ ‫פרוקטר‬ ‫פרוקטר‬‫החליפו‬‫השניה‬ ‫של‬ ‫אחת‬ ‫ללמידה‬ ‫החברות‬ ‫בין‬ ‫גוגל‬ ‫עם‬ ‫לחודש‬ ‫מתמחים‬-‫כך‬‫לעומק‬ ‫הבינו‬:‫תרבות‬,‫כישלון‬‫דברים‬ ‫הרבה‬ ‫ועוד‬. Business
 43. 43. ‫ג‬'‫נרל‬‫אלקטריק‬‫הביאו‬‫את‬‫ריס‬ ‫אריק‬‫לתוך‬‫החברה‬‫לכמה‬‫שנים‬,‫בשביל‬‫ללמוד‬‫חדשות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫החשיבה‬ ‫תרבות‬ ‫על‬. Business
 44. 44. ‫יותר‬ ‫לקלים‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫הוא‬ ‫המותגים‬ ‫של‬ ‫התפקיד‬-Simplify Life,‫אקו‬ ‫לפתח‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ‫ברורה‬ ‫משימה‬ ‫כזו‬ ‫כשיש‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫סיסטם‬,‫מוצרים‬,‫וסיפורים‬ ‫מסרים‬. People
 45. 45. The Great Thing about Customers is that they are Always Unhappy. People ‫זה‬‫אומר‬‫שתמיד‬‫יש‬‫מקום‬‫למינוף‬- ‫וזה‬‫בדיוק‬‫מה‬‫שאמזון‬‫עושה‬‫היא‬‫מחפשת‬‫את‬‫כל‬‫החריצים‬ ‫שלא‬‫עובדים‬‫להם‬ ‫ומייצרת‬‫פתרונות‬.
 46. 46. ‫לאנשים‬ ‫בונים‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬?
 47. 47. ‫לאנשים‬ ‫בונים‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬?‫המובייל‬ ‫את‬ ‫מגדירות‬ ‫המשתמשים‬ ‫של‬ ‫שההתנהגויות‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬ ‫כי‬,‫הם‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫ואת‬(‫אנחנו‬) ‫וצורכים‬ ‫יוצרים‬. Mobile
 48. 48. ‫מובייל‬‫משנה‬‫את‬‫המוח‬‫שלנו‬.
 49. 49. ‫הזדמנויות‬ ‫לראות‬‫במגבלות‬.
 50. 50. ‫מייצרים‬ ‫אנשים‬ ‫שבה‬ ‫ובדרך‬ ‫באווירה‬ ‫תוכן‬ ‫שניצור‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫האם‬?
 51. 51. ‫שלנו‬ ‫הספיד‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬.
 52. 52. ‫אנשים‬,‫מהר‬ ‫משתנים‬-‫כן‬ ‫גם‬ ‫להשתנות‬ ‫חייבת‬ ‫התעשייה‬.
 53. 53. ‫עובדים‬ ‫איך‬ ‫שמגדירה‬ ‫חדשה‬ ‫דרך‬ ‫צריך‬,‫הנדרש‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫ומהר‬ ‫נכון‬ ‫לבנות‬ ‫שנוכל‬ ‫מנת‬ ‫על‬.
 54. 54. ‫הדברים‬ ‫בראש‬-‫להתנסות‬ ‫מותגים‬ ‫על‬ ‫חובה‬. How Does Creative find its Voice When the Platform is Voice ? Voice ‫תפקיד‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫להבין‬ ‫מותגים‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫יותר‬ ‫לקלים‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫להפוך‬-‫זה‬ ‫בחשיבה‬ ‫השפיץ‬.
 55. 55. ‫אין‬‫כבר‬‫קהל‬‫שבוי‬‫ולא‬‫בטוח‬‫שאי‬‫פעם‬‫היה‬-‫יש‬‫לכם‬‫לתפוס‬ ‫זמן‬ ‫אפס‬‫את‬‫שימת‬‫הלב‬‫וקריאטיב‬‫הוא‬‫זה‬‫את‬ ‫שיעשה‬‫ההבדל‬. People
 56. 56. ‫הדרך‬‫בה‬‫אנחנו‬‫מחפשים‬‫דברים‬‫השתנתה‬-‫אנשים‬‫רוצים‬‫כל‬‫הזמן‬‫שהסביבה‬‫תעזור‬‫להם‬‫בדברים‬‫הכי‬‫קטנים‬‫באפס‬‫מאמץ‬, ‫והם‬‫נהיים‬‫מאוד‬‫נשימה‬ ‫קצרי‬-‫חיים‬ ‫הם‬‫בעכשיו‬. Behavior
 57. 57. Don't interrupt me help me ‫מותגים‬‫כיום‬‫בונים‬‫את‬‫עצמם‬‫בדרך‬‫אחרת‬-‫מערכת‬‫יחסים‬‫הרבה‬‫עמוקה‬ ‫יותר‬ ‫והם‬‫צריכים‬‫להיות‬‫במוד‬‫של‬‫לא‬‫להפריע‬‫אלא‬‫לייצר‬‫ערך‬. People
 58. 58. ‫בכל‬‫זמן‬‫נתון‬‫בארהב‬‫רק‬‫שלושה‬‫אחוז‬‫מחפשים‬‫רכב‬-‫אבל‬‫כולנו‬‫מטורגטים‬‫כל‬‫הזמן‬‫עם‬‫של‬ ‫מודעות‬‫רכבים‬,‫חייבים‬‫לטרגט‬‫מדויק‬ ‫יותר‬-‫ולהוריד‬‫את‬‫המינון‬‫ובכך‬‫להיות‬‫פחות‬‫אינטרוסיבים‬. Advertising
 59. 59. ‫צריך‬‫לדעת‬‫לייצר‬‫באלנס‬‫בין‬‫הסיפור‬‫של‬‫המותג‬‫והדרך‬‫שהוא‬‫בונה‬‫את‬‫האקוויטי‬‫שלו‬-‫אינפיניטי‬....‫ובין‬‫השלב‬‫בו‬ ‫אנשים‬‫ממש‬‫נמצאים‬‫בשלב‬‫של‬‫אינטנט‬-‫כוונת‬‫קניה‬‫הרבה‬‫יותר‬‫מדויקת‬‫ומטורגטת‬. Advertising
 60. 60. ‫במסנג‬ ‫השימוש‬'‫בסקייל‬ ‫פרסונאלית‬ ‫תקשורת‬ ‫מייצר‬ ‫ר‬. Advertising
 61. 61. Advertising
 62. 62. ‫נמצאים‬ ‫אנשים‬ ‫ששם‬ ‫מכך‬ ‫נובעת‬ ‫בפיייסבוק‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫לבנות‬ ‫הסיבה‬,‫להפך‬ ‫ולא‬ ‫אליהם‬ ‫להגיע‬ ‫צריך‬ ‫והמותג‬. Advertising
 63. 63. ‫העסקים‬‫הטובים‬‫ביותר‬‫פותרים‬‫בעיות‬‫אמיתיות‬. Business
 64. 64. The Details Matter. Commerce
 65. 65. ‫לפעמים‬‫הדבר‬‫הנכון‬‫ביותר‬‫הוא‬‫להיות‬‫בצל‬‫של‬‫הענקים‬-‫כי‬‫הקרבה‬‫אליהם‬‫למרות‬‫התחרות‬‫יכולה‬‫ליצר‬‫הזדמנויות‬ ‫יותר‬‫מסכנות‬. Business
 66. 66. The Anti Amazon Alliance ‫מיקוד‬ ‫מתוך‬ ‫החברות‬ ‫שתי‬ ‫בשביל‬ ‫טובה‬ ‫ממש‬ ‫ממש‬ ‫לקוח‬ ‫חווית‬ ‫לבנות‬ ‫היתה‬ ‫בינהן‬ ‫בפרטנרשיפ‬ ‫הגדירו‬ ‫וגוגל‬ ‫שוואלמרט‬ ‫המטרה‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫בעידן‬ ‫במיוחד‬ ‫הכוחות‬ ‫את‬ ‫לשלב‬ ‫תוכלנה‬ ‫ששתיהן‬-Assistance-‫לקצה‬ ‫קצה‬. Commerce
 67. 67. ‫תמונה‬ ‫אווירה‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫עמוקות‬ ‫יחסים‬ ‫מערכות‬ ‫לבנות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הנוכחי‬ ‫בעידן‬-‫חוויות‬ ‫לתכנן‬ ‫צריך‬ ‫ולכן‬ ‫היחסים‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ‫ב‬Opt-in-‫רוצים‬ ‫שהם‬ ‫להחליט‬ ‫לאנשים‬ ‫ההזדמנות‬ ‫את‬ ‫ולאפשר‬,‫טובות‬ ‫יותר‬ ‫תוצאות‬ ‫ייצר‬ ‫תמיד‬ ‫זה‬. Commerce
 68. 68. ‫איקומרס‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫אנשים‬ ‫שכששואלים‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬,‫עונים‬ ‫הם‬-"‫שלנו‬ ‫לדלת‬ ‫מגיעים‬ ‫כשמוצרים‬...." Commerce
 69. 69. ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫שעשינו‬ ‫המעבר‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬-‫שעושה‬ ‫חנות‬ ‫הייתה‬ ‫הסחר‬ ‫סביבת‬-Curation‫בגלל‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫מסויימים‬ ‫למלאים‬ ‫מקום‬ ‫של‬ ‫מוגבלות‬>‫הגבלה‬ ‫ללא‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫קטלוג‬ ‫לייצר‬ ‫לנו‬ ‫אפשר‬ ‫למעשה‬ ‫האינטרנט‬ ‫עידן‬,‫הדיגיטלי‬ ‫המרחב‬ ‫כי‬"‫אוכל‬" ‫הכל‬.‫ל‬ ‫עוברים‬ ‫אנחנו‬ ‫ועכשיו‬-Voice‫המשחק‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫פעם‬ ‫שוב‬ ‫שמגדיר‬ ‫מה‬,‫את‬ ‫מאוד‬ ‫לצמצם‬ ‫צריך‬ ‫זו‬ ‫באופציה‬ ‫שכן‬ ‫טובה‬ ‫אחת‬ ‫לתוצאה‬ ‫הכל‬,‫המוצרים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להציף‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫הרי‬ ‫כי‬ ‫שיש‬ ‫טובה‬ ‫הכי‬,‫מדויק‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬. Curation Internet Voice
 70. 70. ‫מאוד‬ ‫מדויקים‬ ‫דברים‬ ‫משלושה‬ ‫מורכב‬ ‫החברה‬ ‫בעיני‬ ‫קומרס‬ ‫שמגדיר‬ ‫מה‬>‫מגוון‬,‫מחיר‬(‫תועלת‬ ‫עלות‬)‫ונוחות‬. Commerce
 71. 71. . ‫חדשנות‬‫נתפסת‬‫אצלנו‬‫כמוצר‬‫חדש‬-‫אבל‬‫חדשנות‬‫מוצלחת‬‫לא‬‫בהכרח‬‫מגיעה‬‫ממוצר‬‫חדש‬.... Innovation
 72. 72. . ‫קחו‬‫למשל‬‫את‬UPS‫שביטלו‬‫את‬‫הפניה‬‫שמאלה‬‫בכך‬‫חסכו‬‫אנרגיה‬‫דלק‬‫ומנעו‬‫תאונות‬‫שקורות‬‫הרבה‬‫יותר‬. ‫הם‬‫חוסכים‬‫בכל‬‫שנה‬‫ל‬ ‫מעל‬-300‫מיליון‬‫דולר‬‫ומעלים‬‫הפרודוקטיביות‬ ‫את‬. Innovation
 73. 73. ‫תמונה‬ ‫נילסן‬ . Innovation ‫ארבעה‬ ‫ישנם‬‫סוגי‬‫חדשנות‬:‫חדשנות‬‫מוצרית‬,‫באופרציה‬ ‫חדשנות‬,‫באסטרטגיה‬ ‫חדשנות‬,‫בניהול‬ ‫חדשנות‬.
 74. 74. ‫חדשנות‬‫נחלקת‬‫לשני‬‫ערוצים‬-‫התיעלות‬‫וצמיחה‬,‫סקסית‬ ‫פחות‬ ‫נראת‬ ‫התייעלות‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬‫אבל‬‫יש‬‫לה‬‫יתרונות‬‫אמיתיים‬- ‫התיעלות‬‫הופכת‬‫להיות‬‫להרבה‬‫יותר‬‫מרגשת‬‫אחוזי‬ ‫כי‬‫ההצלחה‬‫שלה‬‫הרבה‬‫יותר‬‫גבוהים‬. Innovation
 75. 75. Ad blockers and ad-free programming tiers are actually good things. Media
 76. 76. ‫עסקי‬‫המדיה‬‫השתנו‬,‫אנחנו‬‫לא‬‫בביזניס‬‫של‬‫מדיה‬‫אלא‬‫בביזניס‬‫של‬Attention-‫אנחנו‬‫בעולם‬‫לב‬ ‫שימת‬ ‫מבוססי‬ ‫עסקים‬ ‫של‬-‫וזה‬ ‫אומר‬‫קונטנט‬‫ביזניס‬.... Media
 77. 77. . We Need to Understand That We are Marketing to God and not Mistaking that We are the God Innovation
 78. 78. ‫מדהימים‬ ‫אינסטגרם‬ ‫של‬ ‫המספרים‬,‫קהילה‬‫מעורבת‬‫יותר‬‫מאי‬‫פעם‬‫וידיאו‬‫באינסטגרם‬‫הוא‬‫חלק‬‫משמעותי‬‫מהנאדג‬‫לצמיחה‬. Media
 79. 79. Mobile Mindset>‫קצר‬‫יותר‬>‫מהיר‬‫יותר‬>‫להיות‬‫עצמך‬-‫אותנטי‬,‫מחובר‬>‫קשור‬‫למה‬‫שקורה‬‫עכשיו‬. Media
 80. 80. ‫תמונה‬ ‫אווירה‬ ‫שישים‬ ‫כמעט‬‫אחוז‬‫ה‬ ‫מדור‬-Millennials‫באים‬‫לאינסטגרם‬‫לפני‬‫החלטת‬‫רכב‬ ‫של‬ ‫רכישה‬. Media
 81. 81. . ‫הדבר‬‫המדהים‬‫להיות‬‫באינסטגרם‬‫הוא‬‫להיות‬‫בקשר‬‫עם‬‫הקהילה‬‫להם‬ ‫ולהודות‬-‫את‬ ‫להכיר‬‫האנשים‬‫ולהבין‬‫איך‬‫הם‬‫חיים‬. Media
 82. 82. . ‫הקהילה‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫מדיה‬ ‫בסושייל‬ ‫איקומרס‬ ‫של‬ ‫ומסע‬ ‫מהלך‬ ‫לבנות‬ ‫להתחיל‬ ‫אפשר‬-‫בפועל‬ ‫להשיק‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬. Media
 83. 83. . ‫מותגים‬‫צריכים‬‫להתעסק‬‫פחות‬‫באיזה‬‫מסכים‬‫אנשים‬‫משתמשים‬-‫באיזה‬ ‫ויותר‬‫אנשים‬‫נמצאים‬‫בצד‬‫השני‬‫של‬‫המסכים‬. Data
 84. 84. . From Ad Performance to Human Performance ‫צריך‬‫פחות‬‫לחשוב‬‫על‬‫הפרפורמנס‬‫של‬‫המודעות‬‫ויותר‬‫על‬‫הפרפורמנס‬‫של‬‫האנשים‬. Data
 85. 85. . ‫האבחנה‬‫בין‬‫מה‬‫הוא‬‫קומרס‬‫ומה‬‫הוא‬‫שיווק‬‫מתערבבת‬‫ונעלמת‬‫במשוואה‬‫יותר‬‫חשובה‬-‫מהי‬‫חווית‬‫המשתמש‬... Data
 86. 86. ‫ההבדל‬‫בין‬‫מה‬‫שאנשים‬‫אומרים‬‫על‬‫עצמם‬‫פומבית‬‫ובין‬‫מה‬‫עושים‬ ‫שהם‬‫בפועל‬-‫ומה‬‫שמעניין‬‫לחקור‬‫הוא‬: ‫האם‬‫אנחנו‬‫צריכים‬‫לפנות‬‫לפרסונה‬‫הפומבית‬‫או‬‫האמיתית‬?‫מה‬‫ישפיע‬‫יותר‬?‫מה‬‫שאני‬‫חושב‬‫על‬‫עצמי‬‫שאני‬ ‫מי‬ ‫או‬‫בפועל‬. Data
 87. 87. . ‫הדטה‬‫מספרת‬‫לנו‬‫על‬‫התנהגויות‬‫אבל‬‫היא‬‫לא‬‫אומרת‬‫לנו‬‫מה‬‫לעשות‬‫איתן‬‫איזה‬‫סיפור‬‫לספר‬?‫איזו‬‫אפשר‬ ‫קריאטיביות‬‫לבנות‬-On Top of That. Data
 88. 88. . ‫פפסיקו‬‫מחפשים‬‫בדטה‬‫אחר‬‫ההתנהגויות‬‫של‬‫האנשים‬‫וההבנה‬‫מי‬‫הם‬- ‫ועל‬‫זה‬‫הם‬‫בונים‬‫את‬‫הבריף‬‫ואת‬‫הקריאטיב‬‫כך‬‫שהוא‬‫מבוסס‬‫ממש‬‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫האמיתיים‬ ‫הצרכים‬. Data
 89. 89. ‫דטה‬ ‫דארק‬‫קשור‬‫למינדסט‬‫בו‬‫הלקוח‬‫נמצא‬‫הטכנולוגיות‬‫החדשות‬‫הנכנסות‬‫לתוך‬‫חיינו‬‫ומתפתחות‬‫יכולות‬‫לתפוס‬‫את‬‫הדטה‬‫ולספק‬ ‫עמוקה‬ ‫קונטקסטואליות‬‫יותר‬‫לצרכים‬‫של‬‫האנשים‬. Data
 90. 90. . ‫אנחנו‬‫כאנשים‬‫נסכים‬‫שמותג‬‫יפנה‬‫אלינו‬‫ברמה‬‫עמוקה‬,‫רק‬‫אם‬‫זה‬‫מותג‬‫שנמצא‬‫איתנו‬‫יחסים‬ ‫במערכת‬- ‫וכך‬‫זה‬‫לא‬‫יראה‬‫לנו‬‫מפחיד‬‫ומוזר‬‫וזה‬‫מדגיש‬‫את‬‫החוזק‬‫והכוצמה‬‫של‬‫דירקט‬. Data
 91. 91. . ‫צריך‬‫לקחת‬‫בחשבון‬‫שאולי‬‫אנחנו‬‫בונים‬‫היום‬‫במודלים‬‫שאנחנו‬‫מכירים‬ ‫ויש‬‫מצב‬‫שבעתיד‬‫אלו‬‫לא‬‫יהיו‬‫המודלים‬‫העסקיים‬‫ולכן‬‫אנחנו‬‫ומעצבים‬ ‫מפתחים‬‫משהו‬‫להיום‬-‫שלא‬‫יהיה‬‫רלוונטי‬‫למחר‬. Business
 92. 92. . ‫הבעיה‬‫עם‬‫טקסט‬‫שלבד‬‫הוא‬‫לא‬‫מחזיק‬‫את‬‫הדימיון‬,‫עם‬‫ויזואל‬‫להכניס‬ ‫אפשר‬‫את‬‫הקסם‬‫של‬‫הדימיון‬‫להצית‬‫אותו‬. Media
 93. 93. . ‫טריליון‬‫תמונות‬‫בשנת‬2017‫העולם‬ ‫בכל‬. Media
 94. 94. . ‫המצלמה‬‫הופכת‬‫למאוד‬‫חזקה‬‫למרכז‬‫התקשורת‬‫ומעשירה‬‫מאוד‬‫חווית‬ ‫את‬‫המשתמש‬‫דרך‬‫רבודה‬ ‫מדיה‬‫אפשר‬‫ממש‬‫לעשות‬‫אוגמנטציה‬ ‫לרגשות‬,‫מסרים‬,‫סיפורים‬. Media
 95. 95. . ‫אנשים‬,‫להם‬ ‫הקרובים‬ ‫מהמעגלים‬ ‫מושפעים‬. Med
 96. 96. . Media ‫במובייל‬,‫של‬ ‫מודעות‬30‫עובדות‬ ‫לא‬ ‫שניות‬,‫קצרים‬ ‫פורמאטים‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫צריך‬-‫שניות‬ ‫בשתי‬ ‫רק‬ ‫צופים‬ ‫אנשים‬ ‫ואם‬,‫באורך‬ ‫מודעות‬ ‫לייצר‬ ‫זה‬,‫יראה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫אולי‬ ‫השאר‬ ‫את‬ ‫תאכלס‬ ‫כי‬.
 97. 97. . HBO‫מרחיבים‬‫את‬‫הפעילות‬‫שלהם‬‫מחוץ‬‫לגבולות‬‫שלהם‬ ‫הטבעים‬-‫מבחינתם‬‫זו‬‫לא‬‫קניבליזציה‬‫להתרחב‬‫כמו‬ ‫למקומות‬- Snap‫זו‬‫של‬ ‫התרחבות‬‫המרחב‬‫בו‬‫פוגשים‬‫צרכנים‬‫שונים‬. Media
 98. 98. . ‫צריך‬‫שהחיים‬‫יהיו‬‫כייפים‬‫ומשמעותי‬‫לאהוב‬‫אותם‬,‫זו‬‫הפלטפורמה‬‫להתפתחות‬ ‫האמיתית‬‫וצמיחה‬. People
 99. 99. . See you Next Year 

×