SlideShare a Scribd company logo

Subvencions

Tot el que necessiteu saber per poder demanar una subvenció

1 of 19
Download to read offline
SUBVENCIONS.
TOT EL QUE CAL SABER
BARCELONA ACTIVA>2
SUBVENCIONS.
TOT EL QUE CAL SABER
Principals conceptes per associacions Pag.
Índice
Què són les subvencions i a qui van dirigides 3
Fases 5
On presentar la documentació 9
Consells pràctics 9
• Per elaborar el projecte
• Per justificar el projecte
Glossari de conceptes bàsics 14
Recursos 17
Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >3
Què són les subvencions i a qui van dirigides?
Una subvenció és una ajuda econòmica concedida a institucions i activitats determinades que,
segons la procedència, poden ser de caràcter públic, privat i /o publicoprivat.
Les subvencions es caracteritzen perquè no es pot obtenir un benefici econòmic d’aquestes. És a
dir, no es poden obtenir beneficis d’explotació del projecte: Balanç Ingressos - Despeses = 0€
Heu de tenir en compte que es finança un percentatge del pressupost total del projecte i mai la
totalitat. L’Ajuntament de Barcelona pot col·laborar amb un 50% com a màxim i fins a 80% des
d’Impulsem el que fas de Barcelona Activa.
Les subvencions es divideixen segons el tipus de concessió en:
• Pròpies: són les atribucions dineràries o en espècie i que tenen un valor econòmic.
• Impròpies: són aquelles ajudes que no impliquen donació dinerària. Són ajudes a la
contractació, plans d’ocupació, descomptes o incentius fiscals... és una millora a la
participació interna i fomentar així la contractació, per exemple.
Les subvencions es divideixen segons el tipus de destinatari en:
• Nominades: són aquelles que tenen un destinatari concret expressament previst i es
formalitzen com convenis.
• Genèriques: són aquelles destinades a una pluralitat de destinataris, sotmeses a
concurrència i específiques. Són excepcionals per raons d’interès públic o social. És a dir,
l’administració obre un concurs per trobar les que més s’ajustin als criteris i requisits
tècnics de la convocatòria. Poden ser estructurals o per activitats.
Haver aconseguit una subvenció un primer cop no garanteix que us la segueixin concedint en els
exercicis posteriors. El projecte ha d’evolucionar perquè l’administració hi vegi interès a col·laborar i
us valori positivament. També cal desenvolupar correctament el projecte, complir amb els objectius
i totes les obligacions vinculades al finançament".
Accedir a una subvenció requereix experiència prèvia en el projecte que es presenta a concurs.
Abans de sol·licitar una subvenció cal fer números i veure si l’entitat podrà
dur a terme el projecte. Cal tenir capacitat tècnica per a l’execució i
capacitat de justificació.
BARCELONA ACTIVA>4
Heu de tenir en compte que un cop atorgada la subvenció, teniu l’obligació d’acreditar el 100% de la
despesa. És a dir, la totalitat de la quantitat pressupostada.
Recordeu que sol·licitar una subvenció és només una opció. És convenient
diversificar les fonts d’ingressos amb un pla de captació de fons, públics i
privats. Aquest pot incloure per exemple, subvencions de diferents
administracions, donacions particulars o d’empreses, crowdfunding,
quotes de les persones sòcies, prestació de serveis sempre respectant el
projecte de l’entitat...
Les diferents administracions que atorguen subvencions són:
• Ajuntament: àmbit local. Cal tenir la seu o el domicili fiscal a la localitat on
es demana.
• Diputació de Barcelona: àmbit supracomarcal. Les dóna per Benestar
Social, Igualtat i Ciutadania i de Respir. El que més es valora és la
cooperació entre municipis. Cal plantejar-se si el projecte es pot fer de
manera col·laborativa amb altres municipis i expandir-lo més enllà del
vostre municipi. Per exemple, si l’acció té impacte a Barcelona ciutat, es pot
sol·licitar a l’Ajuntament i a la Diputació de Barcelona però la dotació de la
segona serà més reduïda.
• Generalitat de Catalunya: àmbit autonòmic. Les concedeix pel Departament
de Benestar Social i Família i surten totes les convocatòries a la vegada.
Actualment, hi ha convocatòries de dos i tres anys.
• Ministerio: àmbit estatal. Són de més complexes perquè cal estar presents
en més d’una comunitat autònoma. Aquestes subvencions estan més aviat
destinades a federacions i la gestió és més complicada.
• UE: àmbit a la Unió Europea. Per aquest tipus de convocatòries cal tenir una
xarxa prèvia d’entitats col·laboradores de diversos països europeus. Són
més difícils de gestionar perquè s’organitzen a distància i és necessari tenir
una persona amb experiència prèvia i concreta en aquest tipus de
convocatòries.
Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >5
Fases
Les subvencions es regeixen segons uns terminis establerts que cal respectar. No són negociables.
Si no es respecten i compleixen, haureu de retornar les quantitats atorgades.
A cada una d’aquestes fases li correspon una sèrie d’activitats tal com es detalla a continuació:
Les subvencions també es poden sol·licitar conjuntament amb altres
entitats jurídiques o persones físiques. Caldria tenir un acord o conveni
establert prèviament. Si es sol·licita de forma conjunta, cal aportar el
document de conveni pel projecte en concret o un document d’ Acord de la
presentació conjunta de projecte i implica que cada entitat haurà de
justificar la part del projecte que executi.
BARCELONA ACTIVA>6
1. Recerca
És l’etapa on podeu consultar les diferents convocatòries de subvencions que es publiquen, tant pel
tipus d’activitat com per administració que l’atorga.
Un cop teniu identificada la subvenció del vostre interès, que s’adapta al projecte de l’entitat i on
podríeu concórrer, és interessant revisar l’historial d’aquesta. La documentació dels anys anteriors,
les ordres, les resolucions, les entitats que hi van accedir i les quantitats atorgades us poden donar
informació sobre el seu funcionament.
Us podeu subscriure als butlletins que avisen de les publicacions. Consulteu l’apartat de “Recursos”
al final d’aquest document amb els enllaços d’interès.
Requisits previs
• Estar al corrent de pagament de les quotes de Seguretat Social i Hisenda.
Com que l’administració pot fer la consulta telemàtica sobre els deutes
pendents, si teniu un ajornament demanat apareixerà. En aquest cas, cal
elaborar un informe pròpi, a poder ser, prèviament i presentar-lo amb la
sol·licitud.
• Haver complert amb totes les obligacions justificatives de subvencions en
els terminis establerts.
• Segons el volum de negoci que tingueu cal presentar els comptes anuals,
mireu bé les bases.
2. Presentació
En aquesta fase, cal presentar tota la documentació requerida a la vegada i en un sol expedient,
sempre que sigui possible. Les mateixes administracions faciliten formularis o instàncies que cal
omplir i on es detalla la resta de documentació que cal aportar. És molt important elaborar el
projecte tècnic i econòmic amb antelació i presentar-lo dins els terminis establerts. Normalment, hi
ha un curt període de temps entre la publicació de la convocatòria i la finalització del termini, cal
estar pendent.
La documentació es pot presentar digitalment a l’administració que la convoca.
Consulteu l’apartat de ”Consells” per saber més sobre l’elaboració del projecte.

Recommended

Reported speech
Reported speechReported speech
Reported speechJose Yalta
 
Steal this presentation
Steal this presentationSteal this presentation
Steal this presentationScott Hoag
 
Third conditional
Third conditionalThird conditional
Third conditionalsellyte
 
3rd Conditional
3rd Conditional 3rd Conditional
3rd Conditional Cris
 
Question tags & echo questions
Question tags & echo questionsQuestion tags & echo questions
Question tags & echo questionsAna Mena
 

More Related Content

Similar to Subvencions

Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ...
Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ...Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ...
Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
Millora de la transparència en les subvencions
Millora de la transparència en les subvencionsMillora de la transparència en les subvencions
Millora de la transparència en les subvencionsAjuntament de Barcelona
 
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
Promoció de l'ocupació Autònoma
Promoció de l'ocupació AutònomaPromoció de l'ocupació Autònoma
Promoció de l'ocupació AutònomaAutoocupació
 
Alimentariacat comptabilitat-finances-subvencions-ajuts-publics-empreses-alim...
Alimentariacat comptabilitat-finances-subvencions-ajuts-publics-empreses-alim...Alimentariacat comptabilitat-finances-subvencions-ajuts-publics-empreses-alim...
Alimentariacat comptabilitat-finances-subvencions-ajuts-publics-empreses-alim...alimentariaCAT
 
Taller de millora de la gestió eficient
Taller de millora de la gestió eficientTaller de millora de la gestió eficient
Taller de millora de la gestió eficientSuportAssociatiu
 
Bons d'Impacte Social-UpSocial-juny14
Bons d'Impacte Social-UpSocial-juny14Bons d'Impacte Social-UpSocial-juny14
Bons d'Impacte Social-UpSocial-juny14UpSocial
 
Convocatòria Pot d'Idees 2016 v1
Convocatòria Pot d'Idees 2016 v1Convocatòria Pot d'Idees 2016 v1
Convocatòria Pot d'Idees 2016 v1xrbiotech
 
M6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresa
M6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresaM6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresa
M6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresatcborges
 
Pla Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023Pla Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023Ajuntament de Barcelona
 
Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023Ajuntament de Barcelona
 
Com ser proveïdor del sector públic
Com ser proveïdor del sector públicCom ser proveïdor del sector públic
Com ser proveïdor del sector públicParets Empreses
 
111107_FranceActive_Jornada Finançament
111107_FranceActive_Jornada Finançament111107_FranceActive_Jornada Finançament
111107_FranceActive_Jornada FinançamentEmprenedoriasocial
 

Similar to Subvencions (20)

Jornada informativa subvencions TSAcat 2018-2019
Jornada informativa subvencions TSAcat 2018-2019 Jornada informativa subvencions TSAcat 2018-2019
Jornada informativa subvencions TSAcat 2018-2019
 
Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ...
Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ...Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ...
Convocatòria de subvencions per promoure l’aprenentatge i servei i el servei ...
 
Millora de la transparència en les subvencions
Millora de la transparència en les subvencionsMillora de la transparència en les subvencions
Millora de la transparència en les subvencions
 
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...
 
Promoció de l'ocupació Autònoma
Promoció de l'ocupació AutònomaPromoció de l'ocupació Autònoma
Promoció de l'ocupació Autònoma
 
Alimentariacat comptabilitat-finances-subvencions-ajuts-publics-empreses-alim...
Alimentariacat comptabilitat-finances-subvencions-ajuts-publics-empreses-alim...Alimentariacat comptabilitat-finances-subvencions-ajuts-publics-empreses-alim...
Alimentariacat comptabilitat-finances-subvencions-ajuts-publics-empreses-alim...
 
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
 
Avaluació dels Plans d'Ocupació 2005 - 2007
Avaluació dels Plans d'Ocupació 2005 - 2007Avaluació dels Plans d'Ocupació 2005 - 2007
Avaluació dels Plans d'Ocupació 2005 - 2007
 
Taller de millora de la gestió eficient
Taller de millora de la gestió eficientTaller de millora de la gestió eficient
Taller de millora de la gestió eficient
 
Guia per crear un grup d'Auditoria del Deute Municipal
Guia per crear un grup d'Auditoria del Deute MunicipalGuia per crear un grup d'Auditoria del Deute Municipal
Guia per crear un grup d'Auditoria del Deute Municipal
 
Bons d'Impacte Social-UpSocial-juny14
Bons d'Impacte Social-UpSocial-juny14Bons d'Impacte Social-UpSocial-juny14
Bons d'Impacte Social-UpSocial-juny14
 
Convocatòria Pot d'Idees 2016 v1
Convocatòria Pot d'Idees 2016 v1Convocatòria Pot d'Idees 2016 v1
Convocatòria Pot d'Idees 2016 v1
 
M6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresa
M6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresaM6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresa
M6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresa
 
Cpi
CpiCpi
Cpi
 
Pla Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023Pla Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
 
Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
 
Fonts de Finançament
Fonts de FinançamentFonts de Finançament
Fonts de Finançament
 
Com ser proveïdor del sector públic
Com ser proveïdor del sector públicCom ser proveïdor del sector públic
Com ser proveïdor del sector públic
 
Pressupost
PressupostPressupost
Pressupost
 
111107_FranceActive_Jornada Finançament
111107_FranceActive_Jornada Finançament111107_FranceActive_Jornada Finançament
111107_FranceActive_Jornada Finançament
 

More from Barcelona Activa amb l’ESS

4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació SostenibleBarcelona Activa amb l’ESS
 
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Barcelona Activa amb l’ESS
 
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...Barcelona Activa amb l’ESS
 
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...Barcelona Activa amb l’ESS
 
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...Barcelona Activa amb l’ESS
 

More from Barcelona Activa amb l’ESS (20)

Càpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdfCàpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdf
 
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
 
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil 3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
 
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
 
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
 
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
 
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
 
Comunicacio Interna
Comunicacio InternaComunicacio Interna
Comunicacio Interna
 
Com organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació internaCom organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació interna
 
Quant costa contractar
Quant costa contractarQuant costa contractar
Quant costa contractar
 
IRPF Com fer les declaracions
IRPF Com fer les declaracionsIRPF Com fer les declaracions
IRPF Com fer les declaracions
 
IVA Com fer les declaracions
IVA Com fer les declaracionsIVA Com fer les declaracions
IVA Com fer les declaracions
 
Eines colaboratives
Eines colaborativesEines colaboratives
Eines colaboratives
 
Certificat digital
Certificat digitalCertificat digital
Certificat digital
 
Model 036
Model 036Model 036
Model 036
 
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
 
Guia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperativesGuia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperatives
 
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de BarcelonaLes Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
 
La Comunificadora
La ComunificadoraLa Comunificadora
La Comunificadora
 
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a BarcelonaL'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
 

Subvencions

 • 2. BARCELONA ACTIVA>2 SUBVENCIONS. TOT EL QUE CAL SABER Principals conceptes per associacions Pag. Índice Què són les subvencions i a qui van dirigides 3 Fases 5 On presentar la documentació 9 Consells pràctics 9 • Per elaborar el projecte • Per justificar el projecte Glossari de conceptes bàsics 14 Recursos 17
 • 3. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >3 Què són les subvencions i a qui van dirigides? Una subvenció és una ajuda econòmica concedida a institucions i activitats determinades que, segons la procedència, poden ser de caràcter públic, privat i /o publicoprivat. Les subvencions es caracteritzen perquè no es pot obtenir un benefici econòmic d’aquestes. És a dir, no es poden obtenir beneficis d’explotació del projecte: Balanç Ingressos - Despeses = 0€ Heu de tenir en compte que es finança un percentatge del pressupost total del projecte i mai la totalitat. L’Ajuntament de Barcelona pot col·laborar amb un 50% com a màxim i fins a 80% des d’Impulsem el que fas de Barcelona Activa. Les subvencions es divideixen segons el tipus de concessió en: • Pròpies: són les atribucions dineràries o en espècie i que tenen un valor econòmic. • Impròpies: són aquelles ajudes que no impliquen donació dinerària. Són ajudes a la contractació, plans d’ocupació, descomptes o incentius fiscals... és una millora a la participació interna i fomentar així la contractació, per exemple. Les subvencions es divideixen segons el tipus de destinatari en: • Nominades: són aquelles que tenen un destinatari concret expressament previst i es formalitzen com convenis. • Genèriques: són aquelles destinades a una pluralitat de destinataris, sotmeses a concurrència i específiques. Són excepcionals per raons d’interès públic o social. És a dir, l’administració obre un concurs per trobar les que més s’ajustin als criteris i requisits tècnics de la convocatòria. Poden ser estructurals o per activitats. Haver aconseguit una subvenció un primer cop no garanteix que us la segueixin concedint en els exercicis posteriors. El projecte ha d’evolucionar perquè l’administració hi vegi interès a col·laborar i us valori positivament. També cal desenvolupar correctament el projecte, complir amb els objectius i totes les obligacions vinculades al finançament". Accedir a una subvenció requereix experiència prèvia en el projecte que es presenta a concurs. Abans de sol·licitar una subvenció cal fer números i veure si l’entitat podrà dur a terme el projecte. Cal tenir capacitat tècnica per a l’execució i capacitat de justificació.
 • 4. BARCELONA ACTIVA>4 Heu de tenir en compte que un cop atorgada la subvenció, teniu l’obligació d’acreditar el 100% de la despesa. És a dir, la totalitat de la quantitat pressupostada. Recordeu que sol·licitar una subvenció és només una opció. És convenient diversificar les fonts d’ingressos amb un pla de captació de fons, públics i privats. Aquest pot incloure per exemple, subvencions de diferents administracions, donacions particulars o d’empreses, crowdfunding, quotes de les persones sòcies, prestació de serveis sempre respectant el projecte de l’entitat... Les diferents administracions que atorguen subvencions són: • Ajuntament: àmbit local. Cal tenir la seu o el domicili fiscal a la localitat on es demana. • Diputació de Barcelona: àmbit supracomarcal. Les dóna per Benestar Social, Igualtat i Ciutadania i de Respir. El que més es valora és la cooperació entre municipis. Cal plantejar-se si el projecte es pot fer de manera col·laborativa amb altres municipis i expandir-lo més enllà del vostre municipi. Per exemple, si l’acció té impacte a Barcelona ciutat, es pot sol·licitar a l’Ajuntament i a la Diputació de Barcelona però la dotació de la segona serà més reduïda. • Generalitat de Catalunya: àmbit autonòmic. Les concedeix pel Departament de Benestar Social i Família i surten totes les convocatòries a la vegada. Actualment, hi ha convocatòries de dos i tres anys. • Ministerio: àmbit estatal. Són de més complexes perquè cal estar presents en més d’una comunitat autònoma. Aquestes subvencions estan més aviat destinades a federacions i la gestió és més complicada. • UE: àmbit a la Unió Europea. Per aquest tipus de convocatòries cal tenir una xarxa prèvia d’entitats col·laboradores de diversos països europeus. Són més difícils de gestionar perquè s’organitzen a distància i és necessari tenir una persona amb experiència prèvia i concreta en aquest tipus de convocatòries.
 • 5. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >5 Fases Les subvencions es regeixen segons uns terminis establerts que cal respectar. No són negociables. Si no es respecten i compleixen, haureu de retornar les quantitats atorgades. A cada una d’aquestes fases li correspon una sèrie d’activitats tal com es detalla a continuació: Les subvencions també es poden sol·licitar conjuntament amb altres entitats jurídiques o persones físiques. Caldria tenir un acord o conveni establert prèviament. Si es sol·licita de forma conjunta, cal aportar el document de conveni pel projecte en concret o un document d’ Acord de la presentació conjunta de projecte i implica que cada entitat haurà de justificar la part del projecte que executi.
 • 6. BARCELONA ACTIVA>6 1. Recerca És l’etapa on podeu consultar les diferents convocatòries de subvencions que es publiquen, tant pel tipus d’activitat com per administració que l’atorga. Un cop teniu identificada la subvenció del vostre interès, que s’adapta al projecte de l’entitat i on podríeu concórrer, és interessant revisar l’historial d’aquesta. La documentació dels anys anteriors, les ordres, les resolucions, les entitats que hi van accedir i les quantitats atorgades us poden donar informació sobre el seu funcionament. Us podeu subscriure als butlletins que avisen de les publicacions. Consulteu l’apartat de “Recursos” al final d’aquest document amb els enllaços d’interès. Requisits previs • Estar al corrent de pagament de les quotes de Seguretat Social i Hisenda. Com que l’administració pot fer la consulta telemàtica sobre els deutes pendents, si teniu un ajornament demanat apareixerà. En aquest cas, cal elaborar un informe pròpi, a poder ser, prèviament i presentar-lo amb la sol·licitud. • Haver complert amb totes les obligacions justificatives de subvencions en els terminis establerts. • Segons el volum de negoci que tingueu cal presentar els comptes anuals, mireu bé les bases. 2. Presentació En aquesta fase, cal presentar tota la documentació requerida a la vegada i en un sol expedient, sempre que sigui possible. Les mateixes administracions faciliten formularis o instàncies que cal omplir i on es detalla la resta de documentació que cal aportar. És molt important elaborar el projecte tècnic i econòmic amb antelació i presentar-lo dins els terminis establerts. Normalment, hi ha un curt període de temps entre la publicació de la convocatòria i la finalització del termini, cal estar pendent. La documentació es pot presentar digitalment a l’administració que la convoca. Consulteu l’apartat de ”Consells” per saber més sobre l’elaboració del projecte.
 • 7. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >7 Documentació per presentar • Legal: • NIF • Estatuts de l’associació • DNI del representant legal en vigor • Document de transparència facilitat • Document per al cobrament amb les dades bancàries de l’entitat • Altres: • Formularis de sol·licitud de subvenció facilitats per l’administració pertinent (sol·licitud o instància) • Descripció del projecte • Pressupost del projecte • Qualsevol altre document que es requereixi a les bases de la convocatòria • Opcional/complementària: • Memòria d’activitats de l’any anterior si ja s’ha fet el projecte • Recull gràfic • Comptes de l’entitat depenent del volum de negoci. 3. Reformulació Durant aquesta etapa hi ha la resolució provisional de les subvencions. Segons l’administració que l’atorga, cal que s’accepti explícitament i comunicar-ho, si no, es pot perdre la concessió de la subvenció. També pot ser que entre la resolució provisional i la resolució definitiva us requereixin més documentació complementària o informació. La resolució definitiva es publicarà en un termini breu amb possibles modificacions. Si la quantitat atorgada per l’administració és inferior a la sol·licitada és recomanable que reformuleu el projecte. Depenent de la convocatòria hi ha 2 opcions: reformular obligatòriament o no. Consulteu a les bases per assegurar-vos. En cas que reformuleu, els objectius del projecte s’han de respectar però es pot modificar el nombre de beneficiaris o la durada del projecte però mai l’activitat prevista. Recordeu que si modifiqueu el pressupost, cal modificar també el projecte.
 • 8. BARCELONA ACTIVA>8 4. Seguiment Durant aquesta etapa del cicle cal tenir els comptes del projecte molt presents. Durant el desenvolupament del projecte, l’estructura pressupostària pot anar variant i cal fer el seguiment per controlar-ho. Per exemple, podeu aconseguir més finançament o alguna despesa sigui més elevada del pressupostat. El més recomanable és fer el seguiment mes a mes, no deixar-ho pel final. Heu d’establir un sistema de treball que s’ajusti a la vostra entitat i personal. Utilitzeu les eines comptables que teniu a l’abast. Per exemple, l’excel o qualsevol altre programa comptable que tingueu a l’associació. Feu un apartat específic per la subvenció atorgada a la vostra comptabilitat. Així, el control i seguiment seran més senzills. Podeu anotar qui és el finançador del projecte i actualitzar el document regularment per al control mensual. També podreu veure el que encara teniu disponible pel final del projecte. 5. Justificació És una de les etapes més importants del cicle. Les bases regulen els períodes de justificació, les condicions i les conseqüències i és molt important complir els requisits i els terminis marcats. Normalment, el termini màxim és de dos mesos. Calen recursos humans i de temps per aquesta etapa. A l’hora de plantejar el projecte, cal haver identificat una persona responsable i saber que l’entitat disposa de capacitat de justificació, temps i recursos per fer-la. Si no hi ha un control i seguiment estricte, tant tècnic com econòmic, les despeses poden superar els ingressos. La podem dividir en dues parts: • La justificació tècnica: consisteix en una memòria d’activitats executades. Cal aportar indicadors i material gràfic de l’execució del projecte. • La justificació econòmica: cal presentar els formularis facilitats amb la relació de despeses i comprovants de pagament. Un cop heu justificat el 100% del pressupost del projecte i s’hagi revisat la documentació, rebreu la quantitat atorgada pendent de cobrament. Consulteu l’apartat de “Consells” per saber més sobre la justificació del projecte.
 • 9. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >9 On presentar la documentació Fins ara, es podia persentar als registres... A partir del mes d'octubre de 2018, les Administracions fan obligatòri el tràmit per internet. La presentació telemática és molt més còmode per les persones responsables de l’associació i evita hores de tràmits. Només cal tenir un certificat digital que us identifiqui. Recordeu que d’acord amb la Llei 39/2015, a partir de l’octubre de 2018 totes les associacions hauran de realitzar els tràmits amb l’administració pública de forma telemàtica amb un certificat digital. L’obtenció del certificat es pot tramitar durant tot l’any a qualsevol hora. La validesa del certificat és de dos anys. S’ha de renovar un cop passat aquest temps o si canvien els representants legals de l’associació. Per a més informació, podeu consultar el recurs + Fàcil Com obtenir el certificat digital, einESS. Consells pràctics En aquest apartat trobareu uns quants consells per elaborar el projecte i justificar el millor possible. Cal tenir en compte que cada convocatòria és específica i cal ajustar-se sempre al màxim als criteris establerts a les bases. El primer cop que us presenteu a una subvenció, podeu optar per buscar diferents finançadors. Demanar una quantitat a l’administració i a cada convocatòria, anar augmentant, tant la dotació econòmica sol·licitada com l’abast del projecte.
 • 10. BARCELONA ACTIVA>10 Recordeu que, sempre heu d’incloure el logo de les administracions que col·laboren econòmicament en tot el material gràfic que s’elabori en relació al projecte subvencionat. Per elaborar el projecte Apartat tècnic Primer de tot cal que l’entitat tingui clar quin projecte vol dur a terme. Aquest projecte servirà de base per elaborar els projectes subvencionables. A l’hora de redactar el projecte cal que l’adapteu, tant en llenguatge com en els criteris. Eviteu agafar els propis projectes anteriors i presentar-los sense cap modificació. L’administració premia l’evolució dels projectes presentats. A les bases de les convocatòries apareixen clarament els criteris i punts que s’atorgaran a cada apartat. Cal que vinculeu el vostre projecte el màxim possible a les bases per obtenir la millor puntuació i així aconseguir el finançament. D’altra banda, redacteu citant els criteris i fent servir un llenguatge concret i entenedor per facilitar la tasca d’avaluació. Així evitareu malentesos i facilitareu la tasca a la persona responsable de la valoració. Recordeu que la persona que avaluarà el vostre projecte, segurament no coneix la vostra entitat ni el projecte i ho farà només amb la informació que li faciliteu. És molt important treballar el projecte tècnic a la vegada que el projecte econòmic, han de ser coherents entre ells. Per últim, també heu de tenir en compte que a més de valorar el projecte, l’administració convocant també valora la vostra entitat. Per exemple, si el concurs és per incentivar les iniciatives econòmiques, o la igualtat caldrà especificar com ho porteu a terme. Per visibilitzar la vostra feina com associació i posar-la en valor, podeu aportar: Balanç social Pla de perspectiva de gènere Informe de Transparència Informe d’auditoria si el projecte té un pressupost superior als 3.000€
 • 11. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >11 Apartat econòmic Heu d’elaborar un pressupost tenint en compte els ingressos i les despeses per realitzar el projecte. Per saber com fer un pressupost, consulteu el recurs +fàcil Pressupost, einESS. Afegiu un informe explicant les possibles desviacions, és a dir, que passaria si no es rep la totalitat del finançament sol·licitat. Per exemple, es farien menys sessions de les projectades. Entrar en el circuit de les subvencions no és fàcil al principi. Si us presenteu a una convocatòria i la resolució és negativa, demaneu una reunió amb la persona responsable i així podreu explicar el vostre projecte i l’activitat de l’entitat amb més detall. Podreu resoldre els dubtes que hagin pogut aparèixer i/o demanar revisió i veure en què heu fallat. També, és important perquè us donareu a conèixer.
 • 12. BARCELONA ACTIVA>12 Per elaborar el projecte A l’hora de la justificació cal tenir en compte que no només cal explicar en què us heu gastat els recursos econòmics sinó també tota la part tècnica del projecte. El desenvolupament de l’activitat, les possibles incidències, els números de destinataris i beneficiaris, etc. El més habitual és que hi hagi un termini de dos mesos per justificar un cop acabat el projecte. Així com en l’elaboració del projecte cal treballar de forma conjunta l’apartat tècnic i econòmic en aquesta fase també. Justificació tècnica Durant el desenvolupament del projecte és important dur un registre de tot el que es fa. Com més informació pugueu recollir al dia a dia, més senzill serà incloure aquests números a la justificació. Els fulls d’assistència i el material gràfic us agilitzaran la feina i ajudaran a elaborar la memòria de l’activitat de la manera més concreta possible. Per exemple, en cas de formacions, és important donar els números d’assistents, però també el dels beneficiaris, altres col·lectius/entitats, agents de territori… aquests números seran els Indicadors. Recordeu fer un recull fotogràfic de cada acte que organitzeu per així facilitar l’elaboració de la memòria. Justificació económica La justificació econòmica és principalment, omplir els formularis amb la relació de despeses. Aquests formularis, normalment, els facilita l’administració atorgant de la subvenció. Cal tenir preparada una còpia de la documentació que acredita la despesa (factures, tiquets...) i comprovants de pagaments per si es requereix des de l’administració. Aquesta part de la justificació demana certa previsió i organització. El més aconsellable ès que s’impliqui més d’una persona en el procés, i si és així, cal que hi hagi una bona definició de les tasques i coordinació. Encara que la subvenció sigui un percentatge del projecte, caldrà acreditar la totalitat del pressupost presentat. És a dir, aportar un llistat amb tota la documentació econòmica (factures, tiquets…) derivada del projecte subvencionat. Recordeu que cal guardar-la durant 3 o 5 anys mínim.
 • 13. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >13 Per agilitzar la justificació és important que: • Cada cop que realitzeu una despesa, demaneu directament una factura a nom de l’entitat en lloc dels tiquets habituals. Sempre haureu de revisar que la factura sigui correcte i que hi hagi totes les dades del proveïdor, de l’entitat, iva, etc. • Si les bases de la convocatòria ho permeten, utilitzeu un percentatge de la despesa indirecta en la justificació. La despesa indirecta és aquella que teniu degut a la gestió de l’associació (despeses de llum, aigua, personal contractat, etc.) i que deriva del projecte. És una despesa que existeix i heu d’aprofitar per incloure-la. • Si els ingressos de l’associació únicament són: subvencions, factures exemptes d’iva i quotes, l’IVA és subvencionable. És a dir, es pot justificar la totalitat de la factura. Per la resta de casos, consulteu amb la vostra gestoria. • L’IRPF (Model 111) que es paga a les factures pels serveis rebuts de professionals autònoms també és subvencionable. També ho és l’IRPF de les nòmines de les persones contractades per l’entitat. Però cal aportar els comprovants de pagament del banc de l’impost. • Les nòmines del personal contractat són justificables. Mireu bé a les bases, a vegades hi ha límits en despesa de personal. Haureu d’aportar els TC corresponents als pagaments de les nòmines. Atenció perquè les baixes laborals o acomiadaments poden no ser subvencionables. Consulteu les bases de la convocatòria com justificar-les. Recordeu que: • Les factures han de portar data del període subvencionat. • Adjunteu els comprovants de pagament de totes les despeses que justifiqueu. • Comprovar a les bases de la subvenció si hi ha un import màxim que es pugui acreditar en tiquets o quilometratge. • Eviteu incloure les despeses de dietes i quilometratges. • Feu sempre que es pugui, els pagaments per banc des del compte bancari de l’entitat o amb una targeta moneder i eviteu l’efectiu. • Si teniu una factura amb un import molt elevat, cal que consti el preu unitari del servei.
 • 14. BARCELONA ACTIVA>14 • Si rebeu subvencions, heu de presentar el model 347. Aquest document és informatiu i es presenta a Hisenda. Aquest tràmit és obligatori a partir del primer euro atorgat en subvenció, sigui privat o públic. Al final d’aquest document trobareu diferents recursos que us poden ajudar a justificar. Glossari de conceptes bàsics: Subvenció: ajuda econòmica concedida a institucions o activitats determinades que, segons la procedència, poden ser de caràcter públic, privat i /o publicoprivat. Conveni: contracte de col·laboració amb l’administració. Aquest pot englobar més conceptes que el finançament i el contingut es pacta entre les dues parts. És l’única manera d’obtenir el 100% del finançament d’un projecte. Ajudes: són descomptes, avantatges fiscals o en espècie. Premi: dotació econòmica o no, de caràcter públic, privat o publicoprivat que s’aconsegueix per mèrits propis i que no cal justificar. Administracions: són els ens que atorguen les subvencions. Com per exemple: els ajuntaments, diputacions, Generalitat de Catalunya, Ministeri Espanyol i Unió Europea. Àmbit: aquest varia segons l’administració que atorga la subvenció. Poden ser: local (ajuntament), supracomarcal (DiBa), autonòmic (GenCat), estatal (Ministerio) i unió europea (UE). Fases: són les diferents etapes que componen el cicle d'una subvenció. Les etapes són: recerca, presentació, reformulació, seguiment i justificació. Durada: pot variar segons administració i tipologia de subvenció. Pot ser anual o plurianual. Marc legal: són les normes que regeixen el funcionament de les subvencions i sobretot marquen la part punitiva, és a dir, les conseqüències. • Estatal: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (RLGS). • Catalana: Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya (TRLFPC, arts 87 i ss). • Local: Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, arts. 240 i ss) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals (ROAS, arts. 118 i ss).
 • 15. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >15 Transparència: Llei de la Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (llei 19/2013 de 9 de desembre) que afecta diverses organitzacions, entre les quals les entitats sense ànim de lucre. Cal publicar en un lloc visible (taulell d’anuncis i/o web) i de fàcil accés un informe propi amb les quantitats econòmiques que les administracions donen a l’entitat i els sous i salaris de les persones membres de la junta directiva, només pel càrrec que tenen a l’associació (no com a treballadores). La Generalitat de Catalunya facilita un model que cal presentar a l’hora de la sol·licitud de subvenció però sobretot, cal aplicar-ho a l’entitat. Ordre o Base reguladora: és el document que marca els criteris per accedir al finançament públic. Es troben en els butlletins oficials cada cop que s’obre la convocatòria de subvenció. Tot allò que no contemplen les ordres no existeix i l’administració no podrà exigir a posteriori. Òrgan convocant: és l’administració que publica la subvenció i té el pressupost per atorgar les ajudes. Terminis: període de temps en què cal presentar les documentacions requerides (sol·licituds, justificacions, al·legacions…). De no complir-los l’administració pot retirar la subvenció. Resolució: comunicació sobre el resultat i atorgament de les subvencions. Existeixen dos tipus de resolució, la provisional i la definitiva. Les dues són de consulta pública. La publicació de la primera obre un període, aproximadament de 10 dies, de requeriments, al·legacions i/o impugnacions fins a la resolució definitiva amb les quantitats establertes i inamovibles. Cal que des de l’entitat guardeu aquests documents, ja que pot ser que s’hagin de consultar regularment. Si és negativa, pot ser per dos motius, per falta de recursos per part de l’administració (hi ha hagut moltes sol·licituds i no queda pressupost) o per falta de puntuació (el projecte no arriba als requisits tècnics demanats). Reformulació: adaptació del projecte en el cas que la resolució de la subvenció atorgui un import inferior a la quantitat econòmica sol·licitada. Si aconseguiu el finançament demanat, no es pot reformular el projecte en cap cas. Pressupost: eina comptable que cal presentar al moment de la sol·licitud. Ha d’estar adaptada al projecte en qüestió i pel qual es demana finançament. Beneficiaris: persona física o jurídica que rebrà l’aportació econòmica sol·licitada. No té perquè ser el destinatari de les accions del projecte però, sí qui la gestionarà i es farà responsable de la subvenció. Destinataris: grup de persones o col·lectius que reben el servei ofert en el projecte. Formularis: Documents facilitats per l’administració pertinent. Cal complimentar-los de forma adequada, detalladament i sempre que sigui possible a l’ordinador. Facilitarà la lectura i evitarà malentesos. Per altra banda, és molt recomanable ser breu i concís i adaptar les respostes als criteris i punts establerts per l’òrgan que convoca la subvenció en qüestió. Documentació legal: documentació que acredita a l’entitat de personalitat jurídica. Són entre altres: el NIF, els estatuts, les actes de la junta, etc.
 • 16. BARCELONA ACTIVA>16 Memòria: documents escrits que cal aportar a l’hora de justificar i que recullen el desenvolupament del projecte. Està composta de la memòria tècnica i de la memòria econòmica. • Memòria tècnica: cal que sigui el més detallada i concreta possible i que inclogui un recull fotogràfic de les activitats, del material gràfic públic i l’assoliment dels resultats. • Memòria econòmica: ha de detallar la relació de despeses, la seva acreditació, un informe d’auditor si s’escau, etc. Indicadors: mesuren el grau d’assoliment de l’objectiu del projecte. Poden ser qualitatius o quantitatius. Compulsa de documents: és l’acreditació que una còpia és igual a l’original i té la mateixa validesa legal. Per compulsar una còpia, heu d’anar a un organisme oficial amb l’original d’un document i una fotocòpia d’aquest. Període: termini en què es desenvolupa el projecte. Valoració: document que elabora la persona tècnica responsable de l’administració per concedir o no la subvenció demanada. Bestreta: és un percentatge de la quantitat de l’import concedit que l’administració avança per arrancar el projecte. Atenció perquè no totes les administracions en donen i si es vol sol·licitar, cal presentar un document argumentant perquè. És obligatori tornar-la en cas de renúncia, no justificació o no execució del projecte. Capacitat tècnica: És aquella capacitat de que disposa l’entitat per dur a terme el projecte. Acreditar: Presentar la totalitat dels documents econòmics que mostren les despeses derivades del projecte subvencionat a l’administració atorgant que així ho sol·licita. Glossari de conceptes bàsics comptables Despesa directa: és aquella despesa que es fa per l’execució del projecte, per l’activitat. Per exemple, si hi ha un desplaçament, la despesa directa és la contractació de serveis d’un autocar. Despesa indirecta: és aquella despesa que teniu com a associació, per la gestió. Per exemple, si teniu una persona contractada que coordinarà el projecte, la despesa indirecta és el seu sou. També ho són les despeses de telefonia o internet. Fons propis: són aquells recursos aportats per l’entitat per dur a terme el projecte. Període de pagament: període de temps que transcorre entre l’emissió d’una factura i el seu cobrament o pagament. Període imputable: és aquell període on dureu a terme el projecte subvencionat i on efectuareu les despeses. Aquelles factures rebudes dins aquest termini es podran incloure al formulari i podran ser admeses com a despeses. Contractació externa: són aquelles contractacions de serveis que fa l’associació. Han de ser de persones jurídiques, empreses o persones autònomes.
 • 17. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >17 Amortització: és un concepte comptable. És repartir el cost de reposició (d'una màquina, una instal·lació, etc.), entre els períodes en què aquesta és econòmicament útil i, disminuir cada any el seu valor comptable en el balanç. Material fungible: és tot aquell material que s’utilitzarà únicament per dur a terme el projecte. Per exemple, material per fer un taller: cartolines, retoladors, etc. Material no fungible: és el material que es compra pel projecte però es podrà reaprofitar/utilitzar en un altre projecte o pel funcionament de l’entitat. Per exemple, les taules i cadires de l’entitat. Auditoria: revisió de l’estat econòmic de l’entitat per part d’una empresa independent. Subministraments: són aquells aprovisionaments els quals l’entitat necessita per la gestió del dia a dia. Per exemple, despeses de la llum, l’aigua, el telèfon, internet, etc. Recursos Aquí trobareu les entitats que poden donar suport en el procés i els recursos online que us poden ser d'ajuda. Entitats: • Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona - CRAJ • Torre Jussana Recursos en línia per a la cerca: • Ajuntament de Barcelona, Subvencions de l'any en curs • Ajuntament de Barcelona, Subvencions per a dur projectes en el Marc de l'Acció Comunitària i l'Associacionisme, per als anys 2018 i 2019 • Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, Impulsem el que fas • Diari Oficial de la Unió Europea, DOUE • Diputació de Barcelona, CIDO, Subvencions • Infosubvenciones, Convocatorias • Infosubvenciones, Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones • Injuve, Premios • Generalitat de Catalunya, Tauler d’anuncis exposats
 • 18. BARCELONA ACTIVA>18 • Ministerio de Empleo y SS – BOE • Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Servicios Sociales e Igualdad • Solucionesong.org Subvenciones • Torre Jussana Subvencions i premis • Xarxanet, Convocatòries de finançament per a entitats i associacions Recursos en línia de suport a la sol·licitud: • Diputació de Barcelona, Guia d’ús • Diputació de Barcelona, Video tutorial • Generalitat de Catalunya, Documentació de suport i manuals • Generalitat de Catalunya, Formulari de sol·licitud • Generalitat de Catalunya, Preguntes freqüents Recursos en línia de suport a la justificació: • Diputació de Barcelona, Guia per a la tramitació dels documents justificatius per a subvencions • Generalitat de Catalunya, Documentació de suport i manuals
 • 19. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >19 Aquest recurs forma part del projecte + Fàcil, einESS per associacions, impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, en el marc del programa d’enfortiment d’associacions en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives emprenedores, entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària de la ciutat. És per això que oferim acompanyament i formació especialitzada tant als nostres equipaments centrals com a diversos barris de la ciutat. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat