SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
Mrs. Lyka M. Dungo
ANG KILUSANG
PROPAGANDA AT
ANG KATIPUNAN
BALIK ARAL
PANUTO:
AYUSIN ANG MGA
LETRA UPANG
MAKABUO NG BAGONG
SALITA
FIBUSLIRISTEOM
ZUES LCAAN
LIRABELISOM
NAYOSLISNAOM
FEDIRNADN ED
LSSEEPS
MRS. LYKA M. DUNGO
ANG KILUSANG
PROPAGANDA AT
ANG KATIPUNAN
SUBUKIN
Bago tayo magsimula sa ating bagong
aralin, subukan mo munang sagutan ang
katanungan sa ibaba.
Panuto: Suriin ang sumusunod na
pangungusap o pahayag. Isulat ang Tama
kung wasto ang ipinahahayag at Mali kung
hindi wasto ang isinasaad.
__1. Ang Diariong Tagalog ang opisyal na
pahayagan ng Kilusang Propaganda.
__2. Ang Kilusang Propaganda ay isang
kilusan na naglalayong makamit ang
pagbabago sa kalagayan ng bansa sa
mapayapang paraan.
___3. Si Jose Rizal ay isa sa mga
ilustradong lumaban sa mga Español sa
panulat na paraan.
___4. Ang Kilusang Propaganda ay
gumamit ng panulat, papel, at
karunungan upang maipakita ang
kanilang hinaing sa mga kinauukulan
sa mapayapang paraan.
___5. Isa sa mga layunin ng Kilusang
Propaganda ang pagkakaisa ng
Pilipino at Español.
ANG LAYUNIN AT RESULTA NG
PAGKATATAG NG KILUSANG
PROPAGANDA SA PAGLINANG
NG NASYONALISMONG
PILIPINO
Unang yugto ng pagkilos tungo sa pagbabagong
politikal ang paghingi ng reporma sa pamamagitan
ng mga panulat. Ginamit ang mga tula, nobela, at
sanaysay sa pagtuligsa sa pamahalaang Español.
Ang kilusang ito ay pinamunuan ng mga
batambatang Pilipino kabilang sa mga ilustrado,
binuo nila ang isang pangkat na humiling ng
pagbabago sa pamahalaan. Sa modyul na ito pag-
aaralan mo ang kilusang propaganda at ang naging
papel nito sa pagpukaw ng kamalayang makabayan
ng mga Pilipino.
KILALA MO
BA ANG
MGA NASA
LARAWAN?
Ang pagpatay sa tatlong pari ang
nagsimulang nakaganyak sa mga
Pilipino na kumilos para humingi ng
reporma. Sa pamumuno ng mga
batambatang Pilipinong kabilang sa
mga ilustrado, binuo ang isang pangkat
na nataguyod nito.
Nadama ng bayan ang pangangailangan ng
pagbabago. Nagpatuloy ang kalupitan ng mga
Español at katiwalian sa pamahalaang kolonyal.
Ito ang nagbunsod sa mga Pilipinong ilustrado sa
Espanya upang ilunsad ang Kilusang Propaganda.
Malaya silang nakakikilos sa Espanya sa
pangangampanya para sa reporma sa kolonya.
Nakagawa sila ng matalinong hakbang tungo sa
pagtatamo ng kanilang layunin.
Ang Kilusang Propaganda ay
isang mapayapang kampanya
para sa mga reporma sa
pamamagitan ng talumpati at
pamamahayag.
Pinangungunahan ito nina:
1. Jose Rizal
2. Marcelo H. del Pila,
3. Graciano Lopez-Jaena
4. Antonio Luna
5. Juan Luna
6. Mariano Ponce
7. Trinidad.H. Pardo de Tavera
8. Jose Maria Panganiban
9. Pedro A. Paterno
10.Dominador Gomez
Ilan sa layunin ng kilusan ang sumusunod:
1. Matamo ang pantay-pantay na pagtrato sa mga
Pilipino at Español sa ilalim ng batas
2. Gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas
3. Pagkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Cortes
ng Espanya
4. Paglalagay ng mga paring sekular sa mga
parokya
5. Kalayaan sa pagsasalita at pamamahayag
Kabilang sa mga dayuhang nagtaguyod sa kilusan ay
sina Ferdinand Blumentritt, kaibigan ni Rizal at Miguel
Morayta, isang politikong Español. Tumulong sila sa
paglilimbag ng pahayagang La Solidaridad na itinatag
ni Lopez-Jaena. Mga paksang makabayan ang
nalathala sa La Solidaridad kaya palihim itong
ipinadala sa Pilipinas. Ang mga nakabasa ng
pahayagan ay nagkaroon ng kamalayan sa mga
naganap sa Pilipinas at nakaunawa sa kahalagahan
ng reporma sa bansa.
Nakatulong rin sa paglinang ng
nasyonalismong Pilipino ang nobelang Noli Me
Tangere at El Filibusterismo ni Rizal at ang
La Liga Filipina, isang samahang binuo ni
Rizal, noong ika-3 ng Hulyo 1892. Ang
dalawang nobela ni Rizal ay tumalakay sa iba’t
ibang kalagayan ng pamumuhay sa kolonya at
sa uri ng pamamahala ng mga Español.
Ang La Liga Filipina ay
naglalayong:
1. Mapagsama-sama ang mga Pilipino
2. Maipagsanggalang sila sa mga pang-
aabuso at katiwalian ng mga Español
3. Magsagawa ng reporma sa bansa
4. Mapabuti ang edukasyon, pagsasaka, at
kalakalan sa kolonya
Marami ang naakit sumapi sa La Liga Filipina.
Ang mga ilustradong kasapi ay nagtaguyod ng
pakikipaglaban para sa reporma.
Ang iba ay nagbalak ng paghihimagsik. 7 Sa
pagkakatatag ng mga kilusang ito unti-unting
naipakita ang pagmamalabis ng mga Español sa
kanilang kapangyarihan at nabuksan ang mga
mata ng mga Pilipino sa tunay nilang kalagayan.
Hindi man maituturing na tagumpay ang
Kilusang Propaganda sa kahilingan nitong
pagbabago sa pamahalaan dahil na rin
sa kakulangan ng pagkakaisa. Napukaw
naman nito ang damdaming nasyonalismo
ng mga Pilipino at nagbigay-daan ito sa
pagbubuo ng isang lihim na kapisanang
tinawag na Katipunan.
PAGYAMANIN
Gamit ang talahanayan sa ibaba, itala ang
mithiin o layunin ng Kilusang Propaganda at La
Liga Filipina
KILUSANG
PROPAGANDA
LA LIGA FILIPINA
TAYAHIN
PANUTO
Isulat ang T kung ang pahayag
ay totoo tungkol sa layunin at
pagkakatatag ng Kilusang
Propaganda at W kung ito’y
walang katotohanan.
___1. Ang mga Ilustrado ay hindi
nakatulong sa laban pangkalayaan ng
Pilipinas.
___2. Nagtagumpay ang mga
repormistang makamit ang kanilang
layuning maging probinsiya ng Espanya
ang Pilipinas sa madaling paraan.
___3. Gawing lalawigan ng Espaňa ang
Pilipinas ang isa sa layunin ng Kilusang
Propaganda.
___4. Ang paglabag sa karapatang
pantao ay isa sa mga suliranin na nais
masolusyunan ng Kilusang
Propaganda.
___5. Ang La Solidaridad ay ang opisyal
na pahayagan ng Kilusang Propaganda.
___6. Nagtagumpay ang mga
repormista na makamit ang hinihiling na
pagbabago.
___7. Hiniling ng mga repormista na
maging pantay ang mga Pilipino at
Español sa ilalim ng batas.
___8. Ilan sa mga ginamit na paraan
ng mga repormista upang makamit
ang pagbabagong hinihiling ay ang
pagsususlat ng nobela, tula at mga
aklat.
___9. Ang La Liga Filipina ay isa sa
kilusang naglayong makamit ang
pagbabago sa pamamahala ng mga
Español.
___10. Walang naitulong ang
Kilusang Propaganda sa pagsibol ng
nasyonalismong Pilipino.
TAKDANG ARALIN
Sa inyong kwaderno idikit ang larawan ng
ating pambansang bayani at Isulat ang
maikling talambuhay nito
APAN_Q1W2_KILUSANG PROPAGANDA.pptx

More Related Content

Similar to APAN_Q1W2_KILUSANG PROPAGANDA.pptx

Ang kilusang propaganda
Ang kilusang propagandaAng kilusang propaganda
Ang kilusang propagandaRitchenMadura
 
Kilusang Propaganda at La Liga Filipina
Kilusang Propaganda at La Liga FilipinaKilusang Propaganda at La Liga Filipina
Kilusang Propaganda at La Liga FilipinaMilorenze Joting
 
AP6_q1_mod2_ang kilusang propaganda at ang katipunan_v2.pdf
AP6_q1_mod2_ang kilusang propaganda at ang katipunan_v2.pdfAP6_q1_mod2_ang kilusang propaganda at ang katipunan_v2.pdf
AP6_q1_mod2_ang kilusang propaganda at ang katipunan_v2.pdfrochellelittaua
 
Ang Layunin at Resulta ng Pagkakatatag ng Kilusang.pptx
Ang Layunin at Resulta ng Pagkakatatag ng Kilusang.pptxAng Layunin at Resulta ng Pagkakatatag ng Kilusang.pptx
Ang Layunin at Resulta ng Pagkakatatag ng Kilusang.pptxJenDescargar1
 
sekularisasyon,cavite mutiny,kilusang propaganda.pptx
sekularisasyon,cavite mutiny,kilusang propaganda.pptxsekularisasyon,cavite mutiny,kilusang propaganda.pptx
sekularisasyon,cavite mutiny,kilusang propaganda.pptxmaricelsampaga
 
Q2 lesson 10 kilusang propaganda
Q2 lesson 10 kilusang propagandaQ2 lesson 10 kilusang propaganda
Q2 lesson 10 kilusang propagandaRivera Arnel
 
Aralin 5 Ang Pagkilos ng mga Ilustrados at Ang Kilusang Propaganda by Sarah j...
Aralin 5 Ang Pagkilos ng mga Ilustrados at Ang Kilusang Propaganda by Sarah j...Aralin 5 Ang Pagkilos ng mga Ilustrados at Ang Kilusang Propaganda by Sarah j...
Aralin 5 Ang Pagkilos ng mga Ilustrados at Ang Kilusang Propaganda by Sarah j...WawaKrishna
 
Fil. 214 historical background of filipino language during propaganda movement
Fil. 214 historical background of filipino language during propaganda movementFil. 214 historical background of filipino language during propaganda movement
Fil. 214 historical background of filipino language during propaganda movementBelle Oliveros
 
ANG MGA PROPAGANDISTA 6
ANG MGA PROPAGANDISTA 6ANG MGA PROPAGANDISTA 6
ANG MGA PROPAGANDISTA 6Mailyn Viodor
 
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipinoModyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino南 睿
 
kilusang propaganda
kilusang propagandakilusang propaganda
kilusang propagandaLeth Marco
 
Ang Kilusang Propaganda
Ang Kilusang PropagandaAng Kilusang Propaganda
Ang Kilusang PropagandaMavict De Leon
 
Pag-usbong ng Liberal na Ideya with out internet.pptx
Pag-usbong ng Liberal na Ideya with out internet.pptxPag-usbong ng Liberal na Ideya with out internet.pptx
Pag-usbong ng Liberal na Ideya with out internet.pptxARTURODELROSARIO1
 
gr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdf
gr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdfgr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdf
gr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdfashi686933
 
Ang kilusang propagandista MARIANO PONCE
Ang kilusang propagandista MARIANO PONCEAng kilusang propagandista MARIANO PONCE
Ang kilusang propagandista MARIANO PONCEEstella Ramos
 
Grade 6 Aral Pan Week 7.pptx
Grade 6 Aral Pan Week 7.pptxGrade 6 Aral Pan Week 7.pptx
Grade 6 Aral Pan Week 7.pptxssuser7b7c5d
 
Araling Panlipunan fourth quarter cot for grade 5
Araling Panlipunan fourth quarter cot for grade 5Araling Panlipunan fourth quarter cot for grade 5
Araling Panlipunan fourth quarter cot for grade 5joylynpeden
 
Kolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong EspanyolKolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong EspanyolSue Quirante
 

Similar to APAN_Q1W2_KILUSANG PROPAGANDA.pptx (20)

Ang kilusang propaganda
Ang kilusang propagandaAng kilusang propaganda
Ang kilusang propaganda
 
Kilusang Propaganda at La Liga Filipina
Kilusang Propaganda at La Liga FilipinaKilusang Propaganda at La Liga Filipina
Kilusang Propaganda at La Liga Filipina
 
AP6_q1_mod2_ang kilusang propaganda at ang katipunan_v2.pdf
AP6_q1_mod2_ang kilusang propaganda at ang katipunan_v2.pdfAP6_q1_mod2_ang kilusang propaganda at ang katipunan_v2.pdf
AP6_q1_mod2_ang kilusang propaganda at ang katipunan_v2.pdf
 
Ang Layunin at Resulta ng Pagkakatatag ng Kilusang.pptx
Ang Layunin at Resulta ng Pagkakatatag ng Kilusang.pptxAng Layunin at Resulta ng Pagkakatatag ng Kilusang.pptx
Ang Layunin at Resulta ng Pagkakatatag ng Kilusang.pptx
 
sekularisasyon,cavite mutiny,kilusang propaganda.pptx
sekularisasyon,cavite mutiny,kilusang propaganda.pptxsekularisasyon,cavite mutiny,kilusang propaganda.pptx
sekularisasyon,cavite mutiny,kilusang propaganda.pptx
 
Q2 lesson 10 kilusang propaganda
Q2 lesson 10 kilusang propagandaQ2 lesson 10 kilusang propaganda
Q2 lesson 10 kilusang propaganda
 
Aralin 5 Ang Pagkilos ng mga Ilustrados at Ang Kilusang Propaganda by Sarah j...
Aralin 5 Ang Pagkilos ng mga Ilustrados at Ang Kilusang Propaganda by Sarah j...Aralin 5 Ang Pagkilos ng mga Ilustrados at Ang Kilusang Propaganda by Sarah j...
Aralin 5 Ang Pagkilos ng mga Ilustrados at Ang Kilusang Propaganda by Sarah j...
 
Fil. 214 historical background of filipino language during propaganda movement
Fil. 214 historical background of filipino language during propaganda movementFil. 214 historical background of filipino language during propaganda movement
Fil. 214 historical background of filipino language during propaganda movement
 
Kilusang propaganda
Kilusang propagandaKilusang propaganda
Kilusang propaganda
 
ANG MGA PROPAGANDISTA 6
ANG MGA PROPAGANDISTA 6ANG MGA PROPAGANDISTA 6
ANG MGA PROPAGANDISTA 6
 
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipinoModyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
 
Unit 2, mod 3
Unit 2, mod 3Unit 2, mod 3
Unit 2, mod 3
 
kilusang propaganda
kilusang propagandakilusang propaganda
kilusang propaganda
 
Ang Kilusang Propaganda
Ang Kilusang PropagandaAng Kilusang Propaganda
Ang Kilusang Propaganda
 
Pag-usbong ng Liberal na Ideya with out internet.pptx
Pag-usbong ng Liberal na Ideya with out internet.pptxPag-usbong ng Liberal na Ideya with out internet.pptx
Pag-usbong ng Liberal na Ideya with out internet.pptx
 
gr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdf
gr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdfgr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdf
gr6-4-150717133028-lva1-app6891.pdf
 
Ang kilusang propagandista MARIANO PONCE
Ang kilusang propagandista MARIANO PONCEAng kilusang propagandista MARIANO PONCE
Ang kilusang propagandista MARIANO PONCE
 
Grade 6 Aral Pan Week 7.pptx
Grade 6 Aral Pan Week 7.pptxGrade 6 Aral Pan Week 7.pptx
Grade 6 Aral Pan Week 7.pptx
 
Araling Panlipunan fourth quarter cot for grade 5
Araling Panlipunan fourth quarter cot for grade 5Araling Panlipunan fourth quarter cot for grade 5
Araling Panlipunan fourth quarter cot for grade 5
 
Kolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong EspanyolKolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong Espanyol
 

Recently uploaded

MEMORANDUM-ADYENDAKATITIKAN-NG-PULONG-SSS.pdf
MEMORANDUM-ADYENDAKATITIKAN-NG-PULONG-SSS.pdfMEMORANDUM-ADYENDAKATITIKAN-NG-PULONG-SSS.pdf
MEMORANDUM-ADYENDAKATITIKAN-NG-PULONG-SSS.pdfmarvinriverapalima19
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docxFlorante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docxjohnajaneecube
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxLAWRENCEJEREMYBRIONE
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1JudyAnnTongol
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxNicaBerosGayo
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson planREDENJAVILLO1
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanMedizaTheresseTagana1
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANImilyAcma
 
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values EducationMayAnnCorpuz2
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
Panukalang Proyekto.pptxxdcftvgbhnjkmfvtgbh
Panukalang Proyekto.pptxxdcftvgbhnjkmfvtgbhPanukalang Proyekto.pptxxdcftvgbhnjkmfvtgbh
Panukalang Proyekto.pptxxdcftvgbhnjkmfvtgbhCarlaEspiritu3
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...charmaignegarcia
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxMohminGumampo
 

Recently uploaded (20)

MEMORANDUM-ADYENDAKATITIKAN-NG-PULONG-SSS.pdf
MEMORANDUM-ADYENDAKATITIKAN-NG-PULONG-SSS.pdfMEMORANDUM-ADYENDAKATITIKAN-NG-PULONG-SSS.pdf
MEMORANDUM-ADYENDAKATITIKAN-NG-PULONG-SSS.pdf
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docxFlorante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
Panukalang Proyekto.pptxxdcftvgbhnjkmfvtgbh
Panukalang Proyekto.pptxxdcftvgbhnjkmfvtgbhPanukalang Proyekto.pptxxdcftvgbhnjkmfvtgbh
Panukalang Proyekto.pptxxdcftvgbhnjkmfvtgbh
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
 

APAN_Q1W2_KILUSANG PROPAGANDA.pptx

 • 1. Mrs. Lyka M. Dungo ANG KILUSANG PROPAGANDA AT ANG KATIPUNAN
 • 3. PANUTO: AYUSIN ANG MGA LETRA UPANG MAKABUO NG BAGONG SALITA
 • 9. MRS. LYKA M. DUNGO ANG KILUSANG PROPAGANDA AT ANG KATIPUNAN
 • 11. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, subukan mo munang sagutan ang katanungan sa ibaba. Panuto: Suriin ang sumusunod na pangungusap o pahayag. Isulat ang Tama kung wasto ang ipinahahayag at Mali kung hindi wasto ang isinasaad.
 • 12. __1. Ang Diariong Tagalog ang opisyal na pahayagan ng Kilusang Propaganda. __2. Ang Kilusang Propaganda ay isang kilusan na naglalayong makamit ang pagbabago sa kalagayan ng bansa sa mapayapang paraan. ___3. Si Jose Rizal ay isa sa mga ilustradong lumaban sa mga Español sa panulat na paraan.
 • 13. ___4. Ang Kilusang Propaganda ay gumamit ng panulat, papel, at karunungan upang maipakita ang kanilang hinaing sa mga kinauukulan sa mapayapang paraan. ___5. Isa sa mga layunin ng Kilusang Propaganda ang pagkakaisa ng Pilipino at Español.
 • 14. ANG LAYUNIN AT RESULTA NG PAGKATATAG NG KILUSANG PROPAGANDA SA PAGLINANG NG NASYONALISMONG PILIPINO
 • 15. Unang yugto ng pagkilos tungo sa pagbabagong politikal ang paghingi ng reporma sa pamamagitan ng mga panulat. Ginamit ang mga tula, nobela, at sanaysay sa pagtuligsa sa pamahalaang Español. Ang kilusang ito ay pinamunuan ng mga batambatang Pilipino kabilang sa mga ilustrado, binuo nila ang isang pangkat na humiling ng pagbabago sa pamahalaan. Sa modyul na ito pag- aaralan mo ang kilusang propaganda at ang naging papel nito sa pagpukaw ng kamalayang makabayan ng mga Pilipino.
 • 16. KILALA MO BA ANG MGA NASA LARAWAN?
 • 17. Ang pagpatay sa tatlong pari ang nagsimulang nakaganyak sa mga Pilipino na kumilos para humingi ng reporma. Sa pamumuno ng mga batambatang Pilipinong kabilang sa mga ilustrado, binuo ang isang pangkat na nataguyod nito.
 • 18. Nadama ng bayan ang pangangailangan ng pagbabago. Nagpatuloy ang kalupitan ng mga Español at katiwalian sa pamahalaang kolonyal. Ito ang nagbunsod sa mga Pilipinong ilustrado sa Espanya upang ilunsad ang Kilusang Propaganda. Malaya silang nakakikilos sa Espanya sa pangangampanya para sa reporma sa kolonya. Nakagawa sila ng matalinong hakbang tungo sa pagtatamo ng kanilang layunin.
 • 19. Ang Kilusang Propaganda ay isang mapayapang kampanya para sa mga reporma sa pamamagitan ng talumpati at pamamahayag.
 • 20. Pinangungunahan ito nina: 1. Jose Rizal 2. Marcelo H. del Pila, 3. Graciano Lopez-Jaena 4. Antonio Luna 5. Juan Luna 6. Mariano Ponce 7. Trinidad.H. Pardo de Tavera 8. Jose Maria Panganiban 9. Pedro A. Paterno 10.Dominador Gomez
 • 21. Ilan sa layunin ng kilusan ang sumusunod: 1. Matamo ang pantay-pantay na pagtrato sa mga Pilipino at Español sa ilalim ng batas 2. Gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas 3. Pagkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Cortes ng Espanya 4. Paglalagay ng mga paring sekular sa mga parokya 5. Kalayaan sa pagsasalita at pamamahayag
 • 22. Kabilang sa mga dayuhang nagtaguyod sa kilusan ay sina Ferdinand Blumentritt, kaibigan ni Rizal at Miguel Morayta, isang politikong Español. Tumulong sila sa paglilimbag ng pahayagang La Solidaridad na itinatag ni Lopez-Jaena. Mga paksang makabayan ang nalathala sa La Solidaridad kaya palihim itong ipinadala sa Pilipinas. Ang mga nakabasa ng pahayagan ay nagkaroon ng kamalayan sa mga naganap sa Pilipinas at nakaunawa sa kahalagahan ng reporma sa bansa.
 • 23. Nakatulong rin sa paglinang ng nasyonalismong Pilipino ang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Rizal at ang La Liga Filipina, isang samahang binuo ni Rizal, noong ika-3 ng Hulyo 1892. Ang dalawang nobela ni Rizal ay tumalakay sa iba’t ibang kalagayan ng pamumuhay sa kolonya at sa uri ng pamamahala ng mga Español.
 • 24. Ang La Liga Filipina ay naglalayong: 1. Mapagsama-sama ang mga Pilipino 2. Maipagsanggalang sila sa mga pang- aabuso at katiwalian ng mga Español 3. Magsagawa ng reporma sa bansa 4. Mapabuti ang edukasyon, pagsasaka, at kalakalan sa kolonya
 • 25. Marami ang naakit sumapi sa La Liga Filipina. Ang mga ilustradong kasapi ay nagtaguyod ng pakikipaglaban para sa reporma. Ang iba ay nagbalak ng paghihimagsik. 7 Sa pagkakatatag ng mga kilusang ito unti-unting naipakita ang pagmamalabis ng mga Español sa kanilang kapangyarihan at nabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa tunay nilang kalagayan.
 • 26. Hindi man maituturing na tagumpay ang Kilusang Propaganda sa kahilingan nitong pagbabago sa pamahalaan dahil na rin sa kakulangan ng pagkakaisa. Napukaw naman nito ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino at nagbigay-daan ito sa pagbubuo ng isang lihim na kapisanang tinawag na Katipunan.
 • 27. PAGYAMANIN Gamit ang talahanayan sa ibaba, itala ang mithiin o layunin ng Kilusang Propaganda at La Liga Filipina KILUSANG PROPAGANDA LA LIGA FILIPINA
 • 29. PANUTO Isulat ang T kung ang pahayag ay totoo tungkol sa layunin at pagkakatatag ng Kilusang Propaganda at W kung ito’y walang katotohanan.
 • 30. ___1. Ang mga Ilustrado ay hindi nakatulong sa laban pangkalayaan ng Pilipinas. ___2. Nagtagumpay ang mga repormistang makamit ang kanilang layuning maging probinsiya ng Espanya ang Pilipinas sa madaling paraan. ___3. Gawing lalawigan ng Espaňa ang Pilipinas ang isa sa layunin ng Kilusang Propaganda.
 • 31. ___4. Ang paglabag sa karapatang pantao ay isa sa mga suliranin na nais masolusyunan ng Kilusang Propaganda. ___5. Ang La Solidaridad ay ang opisyal na pahayagan ng Kilusang Propaganda. ___6. Nagtagumpay ang mga repormista na makamit ang hinihiling na pagbabago.
 • 32. ___7. Hiniling ng mga repormista na maging pantay ang mga Pilipino at Español sa ilalim ng batas. ___8. Ilan sa mga ginamit na paraan ng mga repormista upang makamit ang pagbabagong hinihiling ay ang pagsususlat ng nobela, tula at mga aklat.
 • 33. ___9. Ang La Liga Filipina ay isa sa kilusang naglayong makamit ang pagbabago sa pamamahala ng mga Español. ___10. Walang naitulong ang Kilusang Propaganda sa pagsibol ng nasyonalismong Pilipino.
 • 35. Sa inyong kwaderno idikit ang larawan ng ating pambansang bayani at Isulat ang maikling talambuhay nito