Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang kilusang propagandista MARIANO PONCE

20,273 views

Published on

Mariano Ponce,together with Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, and Graciano Lopez Jaena, formed and led the Propaganda Movement in order to fight for reforms. Propaganda Movement lasted for two years (1872-1892).

Published in: Education, Sports, Business

Ang kilusang propagandista MARIANO PONCE

 1. 1. AngKilusangPropagandista<br />
 2. 2. Mgakritisismosapananakopngmgakastila<br />
 3. 3. Mgakritisismosapananakopngmgakastila<br /><ul><li>Hindi matatag na pamahalaan
 4. 4. Hindi pagbibigay sa mga Pilipino ng boses upang pamunuan ang Pamahalaan
 5. 5. Maling pagkontrol sa Hustisya</li></li></ul><li>Mga kritisismo sa pananakop ng mga kastila<br /><ul><li>Hindi patas na pagtingin sa ilalim ng batas
 6. 6. Mapangabuso at walang katapatan sa panunungkulan, at kakulangan sa abilidad ng mga Kastila na mamuno</li></li></ul><li>AngPagsisimulangKilusang Propaganda<br />
 7. 7. Ilustrado at Classé Principalia<br />Classè Principalia<br />ILUSTRADO<br />
 8. 8. MgaLayuninng<br />Kilusang Propaganda<br />La Liga Filipina<br />
 9. 9. MgaLayuninngKilusang Propaganda<br /><ul><li>patas na pagtrato at pagtingin para sa mga Pilipino at Kastila sa ilalim ng batas.
 10. 10. Gawing kolonya ang Pilipinas sa ilalim ng mga Kastila
 11. 11. Pairalin muli ang representasyon ng mga Pilipino sa mga kortes ng Kastila</li></li></ul><li>MgaLayuninngKilusang Propaganda<br /><ul><li>Gawing makaPilipino (Filipinization) ang mga parokya
 12. 12. Mabigyan at mapag-ibayo ang mga Pilipino sa kanilang mga karapatan..</li></li></ul><li>MgaNatatangingPropagandista<br />
 13. 13. AngKasapi Sa Propaganda<br />Jose Rizal<br />Marcelo H. del Pilar<br />
 14. 14. AngKasapi Sa Propaganda<br />Graciano Lopez Jaena<br />Dominador Gomez<br />
 15. 15. AngKasapi Sa Propaganda<br />Jose Maria Panganiban<br />Juan Luna<br />Antonio Luna<br />
 16. 16. Mariano Ponce<br />
 17. 17. Mariano Ponce<br />Pinagmulan<br /><ul><li>Marso 23, 1863
 18. 18. Baliwag, Bulacan
 19. 19. Magulang: Mariano Ponce at Maria Collantes delos Santos</li></ul> <br />
 20. 20. Mariano Ponce<br />EDUKASYON<br />
 21. 21. Mariano Ponce<br />ISANG PROPAGANDISTA<br />
 22. 22. Mariano Ponce<br />Pagkabilang<br />sa mga Propagandista<br />
 23. 23. Bilangisangpropagandista<br /><ul><li>Mga Alamat ng Bulacan (Legend of Bulacan)
 24. 24. Pagpugot kay Longinos</li></ul>(The Beheading of Longinos)<br /><ul><li>Ang Mga Pilipino sa Indo Tsina </li></ul>(The Filipinos in Indo-China)<br />Mga Natatanging Gawa<br />
 25. 25. Bilangisangpropagandista<br />Ang Pagkabuo ng <br />LA SOLIDARIDAD<br />
 26. 26. Bilangisangpropagandista<br /><ul><li>Kasama si Graciano Lopez Jaena (Pebrero 12, 1889)
 27. 27. Mga alyas: Naning, Tigbalang at Kalipulako</li></ul>Ang Pagkabuo ng <br />LA SOLIDARIDAD<br />
 28. 28. Bilangisangpropagandista<br /><ul><li>Mga akda tungkol sa kasaysayan, politika at paglalakbay
 29. 29. Talambuhay ng mga kilalang tao:Panday Pira, Antonio Luna, Juan Luna at Jose Maria Panganiban</li></ul>Pangunguna sa REVOLUCION<br />
 30. 30. Bilangisangpropagandista<br /><ul><li>Rebolusyonaryong gobyerno
 31. 31. Kinatawan ng rebolusyonaryong gobyerno ng Pilipinas sa Japan upang ikampanya ang kapayapaan.
 32. 32. Nakipagtulungan kay Dr. Sun Yat-Sen</li></ul>Pangunguna sa REVOLUCION<br />
 33. 33. Bilangisangpropagandista<br /><ul><li>Agosto 24, 1986: Siya ay inaresto ng mga Kastila sa kasagsagan ng Rebolusyon sa Pilipinas
 34. 34. Bumalik sa Maynila kasama ang asawang si Okiyo Udanwara</li></ul>Pagkakulong at <br />Pagbabalik sa PILIPINAS<br />
 35. 35. Bilangisangpropagandista<br />Namatay noong Mayo 23, 1918 sa Civil Hospital sa HongKong.<br />Nakahimlay ang kanyang mga labi sa Cementerio del Norte, Manila.<br />Ang <br />kanyang <br />PAGKAMATAY<br />
 36. 36. AngUgnayankay Dr. Sun YatSen<br />
 37. 37. Sa kasalukuyangPanahon<br />
 38. 38. Pinagkunanngimpormasyon at datos<br />Mga Aklat:<br />Agoncillo, T. (1990). History of the Filipino People. Quezon City: University of the Philippines.<br />Filipino in History (Vol. II). (1990). Manila: Philippine Theater.<br />Quirino, C. (1995). Who's Who in Philippine History. Manila: Tahanan Books.<br />Zaide, G. F. (1970). Great Filipinos in History. Manila: Verde Bookstore.<br />
 39. 39. Pinagkunanngimpormasyon at datos<br />Mga impormasyon galing sa Internet:<br />Dimagiba, B. (2010, December 03). Mariano Ponce:Founder of La Solidaridad. Retrieved August 25, 2011, from Global Pinoy: http://www.globalpinoy.com/gp.topics.v1/viewtopic.php?postid=4cf8578e2cc76&channelName=4cf8578e2cc76<br />Dindo de Quiroz, J. M. (2010, August). Philippine Literature Boa. Powerpoint presentation. Retrieved August 25, 2011, from Slideshare:Present yourself: http://www.slideshare.net/raileeanne/philippine-literature-boa<br />
 40. 40. Pinagkunanngimpormasyon at datos<br />Mga Impormasyong nakuha sa Internet:<br />Don Mariano S. Ponce 92nd Death Anniversary. (2010, May 23). Manila Bulletin . Intramuros, Manila, Philippines: Manila Bulletin. Retrieved August 25, 2011, from mb.com.ph Manila Bulletin Publishing Corporation: http://www.mb.com.ph/articles/258603/don-mariano-s-ponce-92nd-death-anniversary<br />Mariano Ponce. (2007). Retrieved August 24, 2001, from Experience Bulacan: Province of Bulacan Republic of the Philippines: http://www.bulacan.gov.ph/generalinfo/hero.php?id=32<br />
 41. 41. Pinagkunanngimpormasyon at datos<br />Mga Impormasyong nakuha sa Internet:<br />Mariano S. Ponce: Propagandist and Revolutionary Diplomat. (n.d.). Retrieved from http://www.nhi.gov.ph/downloads/fihgov0107.pdf<br />Propaganda Movement. (n.d.). Retrieved August 25, 2011, from Scribd: http://www.scribd.com/doc/19996166/Propaganda-Movement<br />
 42. 42. PROPAGANDISTA<br />MARIANO PONCE<br />HIST 1 V1-5R<br />1.BURGOS, Vivien Joyce<br />2.CHUA, John Moses<br />3.ESTUDILLO, Mark Basilio E.<br />4.FABIEGAS, Bianca Eunice F.<br />5.FRANCISCO, Ma. Tricia Mycah C.<br />6.MANAIG, Zaira Jayne B. <br />7.NIERVES, Juvelyn<br />8.RAMOS, Danielle Marie C.<br />9.RAMOS, Maria Estella F.<br />10.RAMOS, Ralph Vernoulli A.<br />

×