Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Presentatie Belegeleiding Herindeling 5 Juli 2009

1,176 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Belegeleiding Herindeling 5 Juli 2009

 1. 1. Begeleiding herindeling ‘Het bouwen van een huis’
 2. 2. BuitenhekPlus • Organisatieadvies: inrichting, cultuur, leiderschap en organisatiepsychologie • HR-advies: beloningsmanagement, functieboek, waarderingen, competenties, arbeidsjuridische vraagstukken, psychologisch onderzoek en assessment, training en coaching • Interim-dienstverlening: projectleiding, verandermanagement en procesmanagement
 3. 3. “Een fusie is als het bouwen van een nieuw huis”
 4. 4. Het ‘bouwwerk’
 5. 5. De fundering - het voortraject • Het maken van politieke keuzes • Arhi-procedure • Het zoeken van een ‘aannemer’ (projectleider) • Het opzetten van een (fusie)draaiboek • Planning van het proces • Het instellen van een procesorganisatie
 6. 6. Voorbeeld Procesorganisatie Projectorganisatie Brugorganisatie Lijnorganisaties gemeenten Raden Gezamenlijke Raden Stuurgroep Colleges Gezamenlijke College Inpassingscommissie BGO Projectgroep Management BOR (Virtuele) Klankbordgroep Werkgroepen Medewerkers Sub-werkgroepen
 7. 7. Procesorganisatie Projectorganisatie Verantwoordelijk voor voortgang proces en oplevering producten Brugorganisatie Adviserend aan projectorganisatie en lijnorganisaties (soms ook instemmingsrecht) Lijnorganisaties Formele besluitvorming  Verantwoordelijkheden Colleges kunnen gedelegeerd worden aan stuurgroep  Verantwoordelijkheden Management kunnen gedelegeerd worden aan projectgroep
 8. 8. Bouwsteen - organisatie • Missie/Visie nieuwe organisatie • Besturingsfilosofie • Dienstverleningsconcept • Bedrijfsvoeringsconcept • Hoofdstructuur • Fijnstructuur • Formatieplan
 9. 9. Bouwsteen – beleid & strategie • Inventarisatie beleidsaspecten per gemeenten • Keuze inrichting beleid nieuwe organisatie • Harmonisatie van beleid: – Op de ‘fusie’datum – Een half jaar na ‘fusie’datum – Twee jaar na ‘fusie’datum
 10. 10. Bouwsteen – medewerkers • Sociaal statuut • Functieboek • Koppeling van formatieplan en functieboek • Inpassing • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden • Ontwikkeling van medewerkers
 11. 11. Bouwsteen - middelen • Planning & Control – Financieel perspectief – Financieel beheer – Programmabegroting – Productenbegroting • Huisvesting • Informatisering & automatisering
 12. 12. Cement – bestuurlijke processen • Werkwijze Raad • Interactief bestuur • Binnengemeentelijke decentralisatie • Commissiestructuur • Wisselwerking Raad/College • Voorbereiding verkiezingen
 13. 13. Cement – communicatie • Communicatieplan tijdens en na de fusie • Alle betrokken partijen continue voorzien van informatie • Verschil in benadering van verschillende betrokkenen • Pers/voorlichting • (Virtuele) klankbordgroep • Website • Huisstijl
 14. 14. Cement – cultuur & leiderschap • Analyse van verschillende culturen • Inventarisatie wensen cultuur en leiderschapstijl • Inzetten van gerichte instrumenten op basis van analyse en inventarisatie
 15. 15. Cement – medezeggenschap • Keuzes maken welke vorm van zeggenschap – Werkwijze BOR – Werkwijze BGO – BGO/BOR convenant • Voorbereiding verkiezing nieuwe OR
 16. 16. In voorbereiding op de herindeling…… • De organisaties van de verschillende gemeenten moeten op orde zijn: – Arbeidsvoorwaarden – Personeelsdossiers (PIMS) – Opleidingsplannen – Functieboek – Beleidsrichtlijnen – Verordeningen – Medezeggenschap • Continu blijven informeren van medewerkers en burgers
 17. 17. Succes- en faalfactoren Succesfactoren Faalfactoren Actieve opstelling Raad, College en Onduidelijkheid over rollen, management verantwoordelijkheden en bevoegdheden Voordurend bezig zijn met Slechte planning van het proces communicatie (draaiboek) Participatie vanuit de lijn Klassieke topdown benadering Gelijkwaardige participatie vanuit Te weinig aandacht voor cultuur van betrokken gemeenten verschillende gemeenten
 18. 18. Ervaring BuitenhekPlus • Projectleiding (o.a. Leudal, Roerdalen en Ambt-Montfort) • Implementatie (o.a. Nieuwkoop, Maasgauw, De Wolden, Wijdemeren, Utrechtse Heuvelrug, Teylingen, Katwijk) • Onderzoek herindelingsvarianten (o.a. Regio’s Kennemerland en Gooi- en Vechtstreek)
 19. 19. Ondersteuning vanuit BuitenhekPlus • Bewaken en sturen van processen - griffie, leiderschap, strategie en beleid, personeel, middelen, processen • Inhoudelijk coördineren/ondersteunen van producten - missie/visie, besturing, dienstverlening, cultuur - hoofdstructuur, fijnstructuur, functieboek, formatie - sociaal statuut, medezeggenschap, rechtspositie - harmonisatie van processen - inpassing • Regisseren communicatie (medewerkers, BGO, BOR, raden, colleges, bevolking)

×