Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Periodic Trends
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Km Class Kadaster

Download to read offline

De slides zoals gepresenteerd tijdens de Masterclass Kennismanagement voor de P&O adviseurs van het Kadaster op 27 januari 2009

 • Be the first to like this

Km Class Kadaster

 1. 1. KM Masterclass Kadaster Kennis zit in hoofden van mensen
 2. 2. Doelen <ul><li>Iedere deelnemer heeft handvatten om kennismanagement op de agenda bij het lijnmanagement te zetten en vervolgens te ondersteunen </li></ul><ul><li>Deelnemers hebben ervaringen uitgewisseld omtrent het thema </li></ul>
 3. 3. Agenda <ul><li>Intro: wat, waarom, hoe - kennismanagement </li></ul><ul><li>Kritieke succesvoorwaarden voor Kennismanagement (Kennisspel) </li></ul><ul><li>Resultaten scan “Hoe kennisvriendelijk is onze organisatie?” </li></ul><ul><li>Vertaling naar eigen organisatieonderdeel </li></ul>
 4. 4. Kennis is hard <ul><li>Intranetten, zoeksystemen, kennisbanken, yellow pages, portalen etc. </li></ul><ul><li>Valkuilen: </li></ul><ul><ul><li>Kennismanagement is geen informatiemanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Behandel kennis niet als informatie. </li></ul></ul>
 5. 5. Kennis is Zacht <ul><li>Valkuilen: </li></ul><ul><ul><li>Geen tijd nemen voor gedragsverandering </li></ul></ul><ul><ul><li>Beloning alleen in geld uitdrukken </li></ul></ul>
 6. 6. Kennis zit in hoofden van mensen
 7. 7. Kennis = I* EVA Expliciete kennis Impliciete kennis Codified knowledge - informatie - vastgelegd op dragers (papier, ICT) Tacit knowledge - ervaringen - vaardigheden - attitude - overdracht door onderwijs <ul><li>overdacht door demonstratie </li></ul>- verkrijgbaar door studeren - verkrijgbaar door imiteren
 8. 8. “ If you think you have things under control, you're not going fast enough.” Mario Andretti Verandering
 9. 9. Meer informatie
 10. 10. Meer verbindingen
 11. 11. Drie typen kenniswerk
 12. 12. Drie informatiestrategieën
 13. 13. Informatie overload bestaat niet!
 14. 14. De kennisreiziger: zelfsturende individualist?
 15. 15. De kennisreiziger: vlinderende netwerker?
 16. 16. Web 2.0 The Net Generation The Social Revolution The Economic Revolution The Net Generation
 17. 20. Mijn identiteiten
 18. 23. <ul><li>Homo Zappiens </li></ul><ul><li>Twitch speed <> </li></ul><ul><li>Multi tasking <> </li></ul><ul><li>Non- lineair approaches <> </li></ul><ul><li>Iconic skills first <> </li></ul><ul><li>Connected <> </li></ul><ul><li>Collaborative <> </li></ul><ul><li>Active <> </li></ul><ul><li>Learning by playing <> </li></ul><ul><li>Instant payoff <> </li></ul><ul><li>Fantasy <> </li></ul><ul><li>Homo Sapiens </li></ul><ul><li>Conventional speed </li></ul><ul><li>Mono tasking </li></ul><ul><li>Linear approaches </li></ul><ul><li>Reading skills first </li></ul><ul><li>Stand alone </li></ul><ul><li>Competitive </li></ul><ul><li>Passive </li></ul><ul><li>Seperating learning and playing </li></ul><ul><li>Patience </li></ul><ul><li>Reality </li></ul>
 19. 24. Mensen zijn vreemde vogels
 20. 25. <ul><ul><li>Veranderingen gaan steeds sneller </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisaties veranderen, mensen ook </li></ul></ul><ul><ul><li>Accepteer dat oplossingen vaak statisch zijn en de werkelijkheid dynamisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Maximaliseer verandervermogen met vaardigheden als anticiperen, flexibel, omgevingsbewust etc. </li></ul></ul>Resumé verandering
 21. 26. Structuur Management- stijl Cultuur Systemen Strategie Personeel <ul><li>: elk element is even (ge)wichtig </li></ul><ul><li>: wijzigen van één element heeft gevolgen voor de andere </li></ul><ul><li>: elk element heeft: </li></ul><ul><ul><li>- formele en informele aspecten </li></ul></ul><ul><ul><li>- in- en externe facetten </li></ul></ul>Evenwichtig Samenhangend Heterogeen Organiseren vereist integrale aandacht
 22. 27. <ul><ul><li>Kijk met een kennisbril naar de organisatie en beschouw kennis als productiefactor </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennismanagement is onderdeel integraal management </li></ul></ul><ul><ul><li>Dan zie je dezelfde organisatie met andere ogen en gaat op zoek naar meerwaarde en concretisering via instrumenten en projecten </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennismanagement is organisatie ontwikkeling </li></ul></ul>Managen van kennis
 23. 28. Kennisprojecten in 3 thema’s Werkplek Informatie Ontwikkeling
 24. 29. <ul><ul><li>Toegang via het web - het web is inmiddels overal </li></ul></ul><ul><ul><li>Voldoende beveiligd </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkprocessen en functionaliteit zijn web gebaseerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet meer één vaste werkplek of één vast kantoor </li></ul></ul>Werkplek: praktijk
 25. 30. Informatie op maat Vraag Aanbod Ontsluiting Databanken Intranet Boeken Documenten (DMS) Kadaster- medewerkers Personalisatie Kennis kaarten POP/OOP Thesaurus
 26. 31. Trends in ontwikkeling <ul><li>Persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren zijn belangrijke criteria bij het zoeken naar een nieuwe baan. </li></ul><ul><li>De rol van de medewerkers in loopbaanontwikkeling is verschoven van passief naar actief. </li></ul><ul><li>Individuele ontwikkeling gebeurt vanuit intrinsieke motivatie. </li></ul><ul><li>HRM-beleid verschuift van ´lifetime employment´ naar ´lifetime employability´. </li></ul><ul><li>De organisatie legt een grotere focus op algemene kennis en competenties. </li></ul>
 27. 32. Ontwikkelen is meer dan opleiden
 28. 33. Knowledge Resource Management (KRM) <ul><li>Match tussen huidig beschikbare en toekomstig benodigde kennis </li></ul><ul><ul><li>Medewerkers ontwikkelen zich gerichter (individueel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling past binnen gewenste koers organisatie (collectief) </li></ul></ul><ul><li>Dit leidt tot meer plezier en motivatie é n hoger rendement en besparing </li></ul>
 29. 34. KVH: 3 vliegen in een klap Ontwikkelen van kennis en competenties Informatie K: Kennis Kennis management Vaardigheden V: Vaardigheden Competentie management Attitude H: Houding Cultuur management
 30. 35. <ul><ul><li>Kennisprojecten lopen op vlak van werkplek, informatie en ontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisprojecten zijn intern en extern gericht </li></ul></ul><ul><ul><li>We doen allemaal concreet aan kennismanagement </li></ul></ul>Resumé praktijk kennismanagement
 31. 36. Structuur Management- stijl Cultuur Systemen Strategie Personeel <ul><li>: elk element is even (ge)wichtig </li></ul><ul><li>: wijzigen van één element heeft gevolgen voor de andere </li></ul><ul><li>: elk element heeft: </li></ul><ul><ul><li>- formele en informele aspecten </li></ul></ul><ul><ul><li>- in- en externe facetten </li></ul></ul>Evenwichtig Samenhangend Heterogeen Organiseren vereist integrale aandacht
 32. 37. Resultaten KM-scans
 33. 38. Resultaten KM-scans
 34. 39. Hoge scores <ul><ul><li>In onze organisatie zijn de werk- en ontmoetingsplekken, vergaderruimten, koffiecorners e.d. zo ingericht dat samenwerking en communicatie daardoor bevorderd worden. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wij doen bij ons in de organisatie aan tijdschrijven. </li></ul></ul><ul><ul><li>In het belang van de toekomst van onze organisatie investeren wij substantieel in innovatie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Onze kennis over onze markt en onze klanten is van hoge kwaliteit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Een organisatie dient expliciete doelen te hebben t.a.v. het plannen, besturen en beheren van de productiefactor kennis. </li></ul></ul>
 35. 40. Lage scores <ul><ul><li>Gelijke monniken gelijke kappen gaat niet op in onze organisatie, omdat er nauwelijks gelijke monniken zijn. </li></ul></ul><ul><ul><li>In onze organisatie staan intern ondernemerschap, empowerment en zelfsturende teams hoog in het vaandel. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wij hebben relatief weinig regels en procedures. </li></ul></ul><ul><ul><li>Onze organisatie is niet verkokerd, want samenwerking tussen verschillende afdelingen c.q. organisatieonderdelen verloopt gemakkelijk. </li></ul></ul><ul><ul><li>In onze organisatie hebben wij geen scherp gedefinieerde en strikt gehanteerde grenzen tussen afdelingen. </li></ul></ul>

De slides zoals gepresenteerd tijdens de Masterclass Kennismanagement voor de P&O adviseurs van het Kadaster op 27 januari 2009

Views

Total views

698

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

13

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×