Ondernemerschap Meten In De Cultuursector

792 views

Published on

Op basis van de adviesnota \'Binden en bouwen\' van de Rotterdamse raad voor Kunst en Cultuur (2010) worden 10 maatstaven gepresenteerd langswaar men cultureel ondernemerschap kan meten.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
792
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ondernemerschap Meten In De Cultuursector

 1. 1. ondernemerschapmeten in decultuursectorTien maatstaven in drie lagen,met als basis het advies “Binden en bouwen” (2010) van deRotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur(http://www.rrkc.nl/uploads/587.pdf)Bruno Verbergt13 mei 2012
 2. 2. voorafIn het debat over het kunstenbeleid zou het in de eerste plaats over de kunsten moeten gaan, en pas in tweede instantie over beleid.(Rudi Laermans in Etcetera nr. 127) Cultuurmanagement algemeen en strategisch management
 3. 3. definities binden en bouwen• ondernemen is innoveren, in artistieke én bedrijfsmatige zin• ondernemerschap is vooruitkijken• ondernemen is anderen betrekken in ideeën en plannen• ondernemen is de eigen visie continu ter discussie durven stellen• ondernemen is beseffen dat waarden aan de samenleving worden toegevoegd• ondernemen is werken aan de kwaliteit van de organisatie en van de bedrijfsprocessen Cultuurmanagement algemeen en strategisch management
 4. 4. paradox• cultureel ondernemen is wezenlijk verbonden met innovatie• elke indicator die men vooropstelt en waarnaar de ondernemer zich moet schikken, is een gekende maatstaf en dus per definitie niet nieuw• een financier die indicatoren vooropstelt aan elk van de ondernemers apart, zal enkel een herhaling van de succesformules oogsten-> aan de kunstenaar legt men best geen maatstaven op (men luistert naar de maatstaven die hij zichzelf stelt)-> ook investeerders in ondernemerschap durven risico’s te nemen en eisen niet steeds maar hetzelfde (dezelfde korte termijn zekerheid) van hun ondernemers. Cultuurmanagement algemeen en strategisch management
 5. 5. contingentiebenadering• ondernemen is anders naargelang de organisatie zich bevindt in - de pioniersfase – ondernemen is het bestaansrecht bewijzen – zich profileren aan de hand van een (degelijke, uitdagende, realistische, …) visie - de investeringsfase – ondernemen is (slim, bv. door samenwerking?) investeren in productie en organisatie – zich profileren aan de hand van artistieke culturele waarden - de continuïteitsfase – ondernemen is positie en legitimiteit handhaven – zich profileren aan de hand van (enkel?) economische meerwaarde: men heeft een draagvlak, werkt samen, … Pioniersfase Investeringsfase Continuïteitsfase Bestaansrecht bewijzen Continuïteit realiseren Artistiek monopolie handhaven model Dirk Noordman Cultuurmanagement algemeen en strategisch management
 6. 6. model van Noordman gebruiken als categorie-as?• selectie / indeling van dossiers volgens leeftijd en grootte van de culturele organisatie.• in functie daarvan andere criteria toepassen of meer gewicht geven aan elk van de drie lagen• Noordmans onderzoek: meestal duurt elke fase zo’n zeven jaar. De laatste fase kan blijven duren of er komen crises (dynamisch model) Pioniersfase Investeringsfase Continuïteitsfase Bestaansrecht bewijzen Continuïteit realiseren Artistiek monopolie handhaven model Dirk Noordman Cultuurmanagement algemeen en strategisch management
 7. 7. levenscyclus van een organisatie generiek model Consolidatie enOpstart Expansie Heroriëntering diversificatie Neergang Cultuurmanagement algemeen en strategisch management
 8. 8. levenscyclus van een organisatie volgens te verwachten crises (model Greiner) Cultuurmanagement algemeen en strategisch management
 9. 9. ondernemen is innoveren, in artistieke én bedrijfsmatige zin• De leiding van een culturele organisatie doet ook aan cultureel ondernemerschap. In deze rol neemt de leiding taken en initiatieven op zich die een risicovolle inzet van mensen en middelen veronderstellen en waarbij, meer dan bij het ‘voorzichtig’ besturen en beheren, innovatie (maar ook duurzaamheid!) centraal staat, of er de uitkomst van is. De ondernemer – of entrepreneur – is degene die door een nieuwe en onuitgegeven combinatie van ideeën en handelingen vooruitgang boekt.• Dit type ondernemerschap verschilt van de ‘zuivere’ artistieke creatie – ook dat is innovatie natuurlijk – in die zin dat het niet enkel op artistiek, maar ook op cultureel vlak ondernemend is.• Het gaat dus bijvoorbeeld niet zozeer om de creatie van een nieuw toneelstuk, maar wel om het spelen van dat toneelstuk buiten de theaterzaal, zodat je een nieuw publiek kan aanboren. De cultureel ondernemer is steeds op zoek naar mogelijkheden om zijn/haar missie en doelstellingen in synergie te brengen met deze van anderen. Daarbij hoeft het niet uitsluitend te gaan om de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden op de markt, alsof de cultuurmakers eigenlijk te weinig profit-georiënteerd zouden zijn. Nieuwe mogelijkheden kun je ook aantreffen in de artistieke, culturele, sociale, stedenbouwkundige of publieke velden. In die zin is cultureel ondernemerschap zowel een ‘artistieke’ (creatieve) als een ‘zakelijke’ functie, maar in ieder geval is het ook een managersrol. Cultuurmanagement algemeen en strategisch management
 10. 10. ondernemen is innoveren, in artistieke én bedrijfsmatige zin• In welke mate geeft de organisatie en het aanvraagdossier blijk van - een risicovolle inzet van mensen en middelen waarbij, innovatie (een nieuwe en onuitgegeven combinatie van ideeën en handelingen) en ook duurzaamheid! centraal staat, of er de uitkomst van is. - een toegevoegde culturele (de wijze waarop betekenis wordt gecreëerd en overgedragen) waarde naast een toegevoegde artistieke (de wijze waarop een artistieke expressie aanslaat) waarde (valorisatie) - het leiderschap dat visionair, strategisch, organisatie-gericht en gedreven is - een geslaagde zoektocht naar naar mogelijkheden om zijn/haar missie en doelstellingen in synergie te brengen met deze van anderen: • inzake tweede (dmv bv. marketing zoals prijsdifferentiatie) en derde (dmv sponsoring, mecenaat, …) geldstroom optimalisatie • inzake samenwerking/synergie/fusie met andere artistieke of culturele partners met het oogmerk op verhogen van effectiviteit en/of efficiëntie Cultuurmanagement algemeen en strategisch management
 11. 11. cultureel ondernemen is een maatschappelijke verantwoorde houding aannemen• In welke mate geeft de organisatie en het aanvraagdossier blijk van - vooruitkijken (is er een heldere, richtinggevende missie?) - anderen betrekken in ideeën en plannen (hoe ervaart de organisatie haar stakeholdermanagement?) - de eigen visie continu ter discussie durven stellen (staat men actief open voor kritiek? kan men de administratieve lastendruk efficiënt te baas?) - beseffen dat waarden (intrinsiek artistieke, culturele, sociale en economische) aan de samenleving worden toegevoegd (is men zich bewust van zijn meerwaarde en wordt dit actief beleefd en gepland?) Cultuurmanagement algemeen en strategisch management
 12. 12. cultureel ondernemen is werken aan de kwaliteit van de organisatie en bedrijfsprocessen• In welke mate geeft de organisatie en het aanvraagdossier blijk van - professioneel management (planning, HRM, marketing, finance, logistiek, IT, …) - interne kwaliteitszorg: bv. gebalanceerd scoresysteem • zicht op bereiken van de eigen finaliteiten, waaronder gezond financieel beheer • consequent klantenperspectief • optimale interne processen • gezond perspectief op leren en groeien Cultuurmanagement algemeen en strategisch management
 13. 13. codaWellicht kruisen de blik van boven- en onderop elkaar overigens nog het vaakstin de discussies binnen de commissies die de cultuurminister over meerjarigesubsidies en projecttoelagen adviseren. Zij debatteren op een hybride manieren mixen beleidsimperatieven met inhoudelijke overwegingen die wordengeïnspireerd door de artistieke argumenten van subsidieaanvragers, eigen engeleende waardeoordelen over recent werk, inschattingen overpubliekspotentieel, en vooral een grote vertrouwdheid met specifiekekunstpraktijken en hun inbedding binnen een veld. Dit soort van onzuiverdispuut waarin het spreken van kunstenaars, kunstbeschouwers,kunstbemiddelaars en beleidsactoren vrolijk vermengt tot een tegensprekelijkbastaarddebat, zou ook in de openbaarheid de norm moeten zijn. Het leverttevens een echt democratische basis voor elk kunstenbeleid, dat met iedereverdere stap in de richting van meer evidence based policy almaar sterkerkoerst op een tunnelvisie met nauwelijks weersproken uitgangspunten quadoelstellingen en beleidsinstrumenten. De publieke zaak van de kunst wordtniet gediend door sociaaltechnocraten die hun achterhaald modernistisch geloofin een van alle retorische drab gezuiverde beleidsvoering projecteren op deogenschijnlijke naaktheid van cijfers of modellen (Rudi Laermans in Etcetera nr. 127) Cultuurmanagement algemeen en strategisch management

×