Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Benjamin de Bos
442368
Afstudeerverslag
Editie
10 Januari
2013
Begeleider: Carlo Verhaar
Assessor: Jeff Cook
Hogeschool va...
SAMENVATTING
Mijn afstudereeropdracht is uitgevoerd bij Pixelcrea-
tion in Arnhem.Pixelcreation is een fullservice interne...
rentie onderzoek, is er een brainstorm geweest met een
aantal jongeren op Dinsdag 3 oktober 2012. De brain-
storm vond pla...
INLEIDING
Mijn afstudeerperiode bij Pixelcreation is het einde van
een mooie tijd. Het is ook het begin van een nieuwe
per...
5
02	 Samenvatting
04	 Inleiding
	 Bedrijfsomschrijving
	 Probleemstelling
08		Doelstellingen
09		 Doelstelling analyseren
0...
Bijlage 1: Functieomschrijving
Bijlage 2: Databaseschema
Bijlage 3: De mobiele applicatie
Bijlage 4: Paradepaardjes
Bijlag...
Pixelcreation is een fullservice internet bureau. Pixelcreation richt zich voornamelijk op: Ontwerpen en ontwik-
kelen van...
“Als je durft te denken, durf dan groots te denken“
Analyse
Doelstelling
Realiseren
Doelstelling
Het doel van het analyse ...
Methoden en
Technieken3Tijdens dit afstuderen heb ik een aantal methodes en technieken gebruikt die mij tot het eindresult...
Eyetracking
Eyetracking is een informatieverga-
ringsmethode. Eyetracking is het opne-
men van de oogbeweging via een came...
Proces-
voering4Initiatiefase
Tijdens de initiatiefase ben ik bezig
geweest met het opstellen van het de
opdrachtomschrijv...
Niet ontwikkelen geïntegreerde be-
taal oplossingen
Bij sites als Parship, Marktplaats en
Stagemotor zit een betaalsysteem...
In dit hoofdstuk zal ik per competentie mijn resultaten bespreken
en beschrijven. De verschillende activiteiten zijn te op...
Voor het afstudeerproject “Zinspot Demo“ heb ik een hoofdvraag opgesteld. Hierbij horen ook deelvragen, zoals te vinden
op...
Doelgroep analyse
Als ondersteuning op het marktonder-
zoek en concurrentie onderzoek, is
er een brainstorm geweest met ee...
“Doelstelling: Het doel van de realisatiefase is het bouwen
van een vrijwilligerswerk uitwisselingsplatform gebasseerd
op ...
tie lid van Zinspot.nl. Hierna kunnen
ze goede doelen vrijwilligerswerk
plaatsen, gebruikers zoeken, sollici-
taties bekij...
“Zinspot draait op elk apparaat en is leesbaar op elk apparaat.
Door gebruik van nieuwe technieken, is Zinspot schaalbaar,...
Conclusies en
aanbevelingen6Deelvraag 1: Wat vinden gebruikers belangrijk bij het zoeken naar Zinspots?
Om deze deelvraag ...
Deelvraag 3: Welke functionaliteiten heeft het product nodig om de hoofdtaak* uit te kunnen voeren?
Uit brainstorm onderzo...
Reflectie
Dit deel van de reflectie is een globale
reflectie over het hele project. Voor
een volledige reflectie inclusief...
Evaluatie
Bij de evaluatie wil ik ga ik kijken wat
ik heb geleerd en hoe ik dat geleerd
heb ik de afgelopen 20 weken. Het ...
8. Bronnen en literatuur
Alexa - Top Sites in Netherlands. (2012). Alexa the Web Information Company. Opgehaald September ...
What Is Eye Tracking?. (2012). Eye tracking Inc.- the eye tracking experts. Opgehaald September 23, 2012, van http://www.
...
Bijlagen
9
“Zinspot heeft meer techniek onder de motor-
kap dan op het eerste gezicht lijkt. Een functie
omschrijving lich...
Omdat Zinspot onder de moterkap veel meer bevat dan eigenlijk zichtbaar is op het eerste gezicht.Staat hieronder
een funct...
Het systeem van Zinspot is een relatief complex geheel. Hiervoor is een database ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is
hieronder...
Zinspot heeft een mobiele website. Deze kan ingezet worden als “mobiele applicatie“. Hieronder een aantal screenshots van
...
Bijlage 4:
Paradepaardjes
Zinspot bevat een Full-Featured e-mail client. Dit is een zelf geschreven e-mail client. Deze e-...
Zinspot kent een automatisch matching systeem wat ervoor zorgt dat de voorkeuren aan de gebruiker direct gekoppeld
wordt a...
Het systeem van Zinspot is een relatief complex geheel.Hiervoor is een database ontwerp gemaakt.Dit ontwerp is hieronder
t...
Zinspot bevat een aantal innovatieve stukken code.Deze stukken code kunnen hergebruikt worden door iedereen.Zolang de
bron...
die je kunt gebruiken in de mobiele
webapplicatie. Echter is de Zinspot
applicatie relatief zwaar en moet
het met een omwe...
gebruiker kunnen denken dat er
niets op het klembord is geplaatst
om vervolgens nog een aantal maal
op de “plaats op klemb...
Normaal staat op de achterkant van een tijdschrift een advertentie. Op de
achterkant van een boek kun je lezen waar het bo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

03 afstudeerverslag benjamin de bos - print

2,352 views

Published on

Afstudeerverslag Benjamin de Bos

Published in: Education
 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I also like the www.HelpWriting.net site. They helped me
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Did you try ⇒ www.HelpWriting.net ⇐?. They know how to do an amazing essay, research papers or dissertations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ for more detailed information.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

03 afstudeerverslag benjamin de bos - print

 1. 1. Benjamin de Bos 442368 Afstudeerverslag Editie 10 Januari 2013 Begeleider: Carlo Verhaar Assessor: Jeff Cook Hogeschool van Arnhem & Nijmegen
 2. 2. SAMENVATTING Mijn afstudereeropdracht is uitgevoerd bij Pixelcrea- tion in Arnhem.Pixelcreation is een fullservice internet bureau. Pixelcreation richt zich voornamelijk op: Ont- werpen en ontwikkelen van websites, Ontwikkeling van huisstijlen, Ontwikkeling van webapplicaties en intra- netten, Webhosting en email hosting. Pixelcreation wil een begrip worden in Arnhem en heeft als doelstelling ondernemers, stichtingen, verenigingen, scholen en an- dere instellingen de mogelijkheid te bieden zichzelf op een professionele manier op het internet te presenteren. Pixelcreation heeft een externe opdrachtgever: Ruud Tuithof. Ruud wil een platform creeëren voor goede- doelen: Zinspot. Het doel van Zinspot is een uitwisse- lingsplatform te worden voor het koppelen van goede doelen aan “goed doeners“: Mensen die graag leuk, bij hun leeftijd en voorkeuren passend vrijwilligerswerk willen doen. De doelstelling voor Zinspot is: “Ontwik- kel een uitwisselingsplatform (genaamd Zinspot) waar- bij jongeren en vrijwilligers makkelijk door goede doelen geplaatste maatschappelijke stages kunnen vinden en aangaan“. De hoofdvraag voor deze afstudeeropdracht: Aan welke eisen dient een dergelijk uitwisselingssysteem te vol- doen om voldoende raakvlak te hebben met de doel- groep om uit te groeien tot een succesvol platform? Voor de afkadering van deze opdracht gaan we niet ver- der dan de functionele eisen. Dus merkeisen, financiele eisen en overige eisen aan het merk Zinspot zijn hier niet van toepassing. Om de hoofdvragen te kunnen beantwoorden heb ik een viertal deelvragen die samen antwoord moeten ge- ven op de hoofdvraag: 1: Wat vinden gebruikers belangrijk bij het zoeken naar Zinspots. 2: Welke (eventueel indirecte) concurrentie heeft Zinspot op dit moment en welke alternatieven zijn er? 3: Welke functionaliteiten heeft het product nodig om de hoofdtaak uit te kunnen voeren. 4: Welke functionaliteiten van de Zinspot website zijn binnen een korte ontwikkelperiode (7 weken) imple- menteerbaar op een mobiele website? Analyseren Om een gedegen grond te leggen voor de bouw van Zinspot heb is het van belang eerst een uitgebreid ana- lyse hiervoor te doen. Hieronder de belangrijkste on- derdelen: Marktanalyse Om de basis te kunnen leggen voor Zinspot, is het be- langrijk dat er een aantal universele “matchingprincipes” bekeken gaan worden. Hiermee wordt bedoelt dat een aantal grote bekende “matching“ sites (Parship, Markt- plaats, Stagemotor) geanalyseerd gaat worden. Hieruit is uiteindelijk een conclusie getrokken en belangrijke, interessante bevindingen verwerkt in de requirements- lijst van het analysedocument. Concurrentieonderzoek In het concurrentieonderzoek is gekeken naar de con- currentie die op dit moment bestaat voor Zinspot. Mo- menteel is er een aantal Maatschappelijke Stage (MaS) sites actief. Om concurrentie te kunnen bekijken, is er een selectie gemaakt uit een aantal sites die deze maat- schappelijke stages aanbieden. De gekozen concurren- ten voor dit onderzoek zijn geselecteerd op basis van een grote lijst “MaS“ en vrijwilliger sites. De grote vrij- willigers sites zijn die van Arnhem, Rotterdam en Am- sterdam (gebaseerd op vacatures). Doelgroep analyse Als ondersteuning op het marktonderzoek en concur- 2
 3. 3. rentie onderzoek, is er een brainstorm geweest met een aantal jongeren op Dinsdag 3 oktober 2012. De brain- storm vond plaats op het Thorbecke A12 college, in de Thorbeckestraat 6 te Arnhem. De brainstorm heeft ge- diend als verbreding van de visie op Zinspot. De brain- storm heeft veel inzicht gegeven in wat de leerlingen (en dus ook de eindgebruikers) willen en vooral wat ze niet willen. Realiseren Op basis van de requirementsanalyse die voortkwam uit de analyse fase ben ik aan de slag gegaan met de ontwikkling van het product. De ontwikkeling ging voor- spoedig en ik kan met volle overtuiging zeggen dat het product de status “Demo“ is ontstegen. Hierdoor kan Ruud verder met het product dan in de eerste instantie de bedoeling was. Vervolgtrajact De MoSCoW die gebruikt in het analysedocument is ge- daan op basis van haalbaarheid en wat de opdrachtge- ver wil. Het is dus van belang te weten dat er veel extra functies bij bedacht kunnen worden voor Zinspot. Deze zouden door een derde partij door ontwikkeld kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan functies als: OV tijdsduur calculatie, dichtstbijzijnde treinstation, au- tomatische advertentie mogelijkheden, etc. Zelf ben ik tevreden over het resultaat en ik vind dat het product goed gelukt is. De analyseperiode was een be- laden periode omdat ik erg opzag tegen het analyseren. Gelukkig is dat goed gekomen en hoop ik met een mooi cijfer te slagen. 3
 4. 4. INLEIDING Mijn afstudeerperiode bij Pixelcreation is het einde van een mooie tijd. Het is ook het begin van een nieuwe periode in mijn leven die hopelijke ook weer mooi zal zijn. Afstuderen is het laatste deel van mijn schoolperi- ode. Deze schoolperiode met ups en downs, hebben mij gevormd als mens. Al met al een periode met veel plezier. Maar aan alle goede dingen komt een einde. Zo ook mijn schoolperiode en dit afstuderen. Deze afstudeerperiode was even stabiel als turbulent. Zo stabiel als de opdracht is verlopen , zo turbulent wa- ren mijn gedachten over hetgene wat hierna gaat ko- men. Het werken aan Zinspot heeft mij wel een hoop stof tot nadenken gegeven. Het uitvoeren van een op- dracht deze omvang spreekt mijn bijzonder aan is is ook hetgene dat ik graag wil doen als ik klaar ben met school. Ik hoop met mijn bedrijf veel projecten zoals Zinspot binnen te halen en daar heeft de ICA mij toch ècht wel bij geholpen. Terug naar waar het allemaal om gaat: Afstuderen. Toen ik met het zoeken naar een stageplaats begon was ik bang dat ik niet een ‘totaalpakket‘ kon vinden. Iets waar ik alles kon doen. Ontwerp, ontwikkeling en onderzoek. Daarnaast ook nog een beetje nawerk en dan afslui- ten. Deze angst bleek ongegrond. Gelukkig kwam ik bij Jaco van Maaren, die nog een project ‘had liggen‘: Zinspot. Nadat het overleg met Ruud Tuifhof en Jaco van Maaren had plaats gevonden, ben ik voor de klus aangenomen. Deze opdracht zou bestaan uit het ontwikkelen van Zinspot. Ruud was in de eerste instantie huiverig, maar al snel kon ik zijn twijfels omzetten in enthousiasme. Uiteindelijk heb ik een zeer prettige stage gehad waarin ik aan de ene kant vrijgelaten ben in de ontwikkeling en aan de ander kant gestuurd werd in de analyse. Een leerzame ervaring. Ik wens de lezer van dit afstudeerverslag veel plezier bij het lezen en ik hoop dat ik mijn afstuderen tot een goed einde kan brengen. Benjamin de Bos 6 Januari 2013 4
 5. 5. 5
 6. 6. 02 Samenvatting 04 Inleiding Bedrijfsomschrijving Probleemstelling 08 Doelstellingen 09 Doelstelling analyseren 09 Doelstelling realiseren 09 Onderzoeksvraag 09 Hoofd- en Deelvragen Methoden en technieken 10 Project management methodes 10 MoSCoW methode 11 Eyetracking 11 MVC Ontwikkelpatroon 11 Incrementeel werken 13 Processvoering 15 Resultaten en Producten 15 Marktonderzoek 15 Concurrentieonderzoek 16 Doelgroep Analyse 16 MoSCoW Analyse 16 Requirements Analyse 17 Vormgeving omzetten 17 Ontwikkel een registratie/login/profiel systeem 17 Realiseer een redactie systeem 18 Realiseer een match systeem 18 Realiseer/implementeer een CMS Systeem 18 Ontwikkel een mobiele applicatie 20 Conclusies en aanbevelingen 22 Evaluatie en reflectie 24 Bronnen en literatuur 6
 7. 7. Bijlage 1: Functieomschrijving Bijlage 2: Databaseschema Bijlage 3: De mobiele applicatie Bijlage 4: Paradepaardjes Bijlage 5: Mockups Mobiele Applicatie Bijlage 6: Interessante stukken code Bijlage 7: Het vervolgtraject 7
 8. 8. Pixelcreation is een fullservice internet bureau. Pixelcreation richt zich voornamelijk op: Ontwerpen en ontwik- kelen van websites, Ontwikkeling van huisstijlen, Ontwikkeling van webapplicaties en intranetten, Webhosting en email hosting. Pixelcreation wil een begrip worden in Arnhem en heeft als doelstelling ondernemers , stichtingen, verenigingen, scholen en andere instellingen de mogelijkheid te bieden zichzelf op een professionele manier op het internet te presenteren.Met als hoofddoel snel en gemakkelijk te beheren websites voor de klant te bouwen.In de korte tijd dat Pixelcreation bestaat heeft het bedrijf (op moment van schrijven) reeds een groot aantal klanten verworven. Uiteenlopend van ‘de bakker op de hoek‘ tot de grotere bedrijven in het MKB. De doelgroep van Pixel- creation bestaat dan ook uit MKB maar laat grotere projecten zeker niet liggen. Samengevat heeft dit bedrijf qua organisatie een hoop te bieden voor mij als stagiair en verwacht de komende tijd zeer veel te kunnen leren op dit vlak. Binnen Pixelcreation werken verschillende mensen met verschillende disciplines, zo zijn er programmeurs, grafisch ontwerpers, één accountmanager en samen maken zij websites, grote projecten, social media campagnes, drukwerk en veel meer. Bedrijfsbeschrijving Pixelcreation1 Alle leerlingen die in schooljaar 2011-2012 starten in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) moeten een maatschappelijke stage doen van minimaal 30 uur per jaar. Op dit moment is hier nog geen uitwisselingsmarkt voor en scholen moeten hier zelf voor zorgdragen. Hieruit is de volgende afstudeer opdracht geformuleerd: “Ontwikkel een uitwisselingsplatform (genaamd Zinspot) waarbij jongeren en vrijwilligers makkelijk door goede doelen geplaatste maatschap- pelijke stages kunnen vinden en aangaan.” 2 Op het moment van het opstellen van de opdrachtom- schrijving en het Plan van Aanpak richt Zinspot zich op vrijwilligers en studenten die een Maatschappelijke stage (MaS) moeten doen. Dit moet vanuit school een verplicht onderdeel worden. Maar er is een aantal bedreigingen voor deze vorm van vrijwilligers werk. Dit is naar voren gekomen tijdens de analysefase.Zo is de politiek niet en- thousiast over de MaS en het nieuwe (mogelijke) kabinet PvdA-VVD kijkt of het af te schaffen is. Hierdoor is tijdens het proces de doelstelling enigszins aangepast en hierdoor is Zinspot zich meer gaan richten op vrijwilligers. Maat- schappelijke stages zijn een zijstraat van Zinspot geworden waar in de demo weinig tot niets mee gedaan wordt. Probleemstelling Zinspot Om richting te geven aan het onderzoek en de afstudeer opdracht zijn is een tweetal doelstellingen bepaald om de fases af te bakenen en het resultaat te toetsen. De toetsing gebeurt verder in dit afstudeer verslag. Doelstellingen 8
 9. 9. “Als je durft te denken, durf dan groots te denken“ Analyse Doelstelling Realiseren Doelstelling Het doel van het analyse gedeelte van mijn afstu- deeropdracht is een gedegen fundering leggen voor de ontwikkeling van de Zinspot demo. Het doel van realiseren is het bouwen van een vrij- willigerswerk uitwisselingsplatform gebaseerd op een analyse document wat bestaat uit een aantal onderdelen. Onderzoeksvraag In het plan van aanpak is tevens een onderzoeksvraag opgesteld. Deze onderzoeksvraag is samen met de opdrachtgever en bedrijfsbegeleider opgesteld. Deze onderzoeksvraag zal verderop in dit document beantwoord worden: “Aan welke criteria dient Zinspot te voldoen om deze bruikbaar te laten zijn voor de steakholders? “ Hoofd en deelvragen Hoofdvraag: Aan welke eisen dient een dergelijk uitwisselingssysteem te voldoen om voldoende raakvlak te hebben met de doelgroep om uit te groeien tot een succesvol platform? Deelvraag 1: Wat vinden gebruikers belangrijk bij het zoeken naar Zinspots. Deelvraag 2: Welke (eventueel indirecte) concurrentie heeft Zinspot op dit moment en welke alternatieven zijn er? Deelvraag 3: Welke functionaliteiten heeft het product nodig om de hoofdtaak* uit te kunnen voeren. Deelvraag 4: Welke functionaliteiten van de Zinspot website zijn binnen een korte ontwikkelperiode (7 weken) implementeerbaar op een mobiele website? 9
 10. 10. Methoden en Technieken3Tijdens dit afstuderen heb ik een aantal methodes en technieken gebruikt die mij tot het eindresultaat hebben gebracht.Dit eindresultaat is overzichtelijker en makkelijker geworden door gebruik van onder- staande methodes. Ook zijn de resultaten bereikbaarder geworden,voor de opdrachtgever, door gebruik van deze methodes. Hieronder een overzicht van alle gebruikte methode en technieken. Tijdens dit afstuderen heb ik gekozen voor een gecombineerde opzet van projectmanagement methodes. We spreken hier over de waterval methode, de AORTA lifecycle en de Critical Chain Method.Alle fases zullen lineair doorlopen worden en de fases zullen elkaar opvolgen wanneer de vorige fase succesvol is afgesloten. Tijdens de analysefase heb ik een MoSCoW opgesteld: De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen in onder meer de software engineering. De eisen aan het resultaat van een project worden ermee ingedeeld. Het is een afkorting, waarvan de letters staan voor: De AORTA lifecycle methode zorgt ervoor dat de nadelen van de waterval methode overruled wordt. De waterval methode zorgt er namelijk voor dat in de laatste fase niet meer terug gevallen kan worden op de voorgaande fase. Kort gezegd: als een fase is afgesloten kan deze niet meer bijgesteld worden. Dus komt er tijdens de realisatie een kritiekpunt aan het licht, kan dit niet meer veranderd wor- den in de voorbereidingsfase. Omdat de hoeveelheid werk lastig in te schatten is en hoe- veel tijd de fase in beslag neemt is er een bufferweek in- M - must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eis is het product niet bruikbaar; S-should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar; C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is; W - would haves: deze eisen zullen in dit project niet aan bod komen maar kan in de toekomst, bij een vervolgpro- ject, interessant zijn. gesteld. Deze buffer zorgt ervoor dat er voldoende tijd voor alle fases is en eventueel uitloopt geeft. De Ciritical Chain Method is de methode die deze buffertijd inbouwd. Omwil- le van deze reden heb ik dan ook deze methode ingebouwd in de projectplanning. Het nadeel van deze bufferperiode is dat je tijd over kunt houden als de werkzaamheden mee blijken te vallen. In de realisatie is dit geen probleem, om- dat het uitwerken van het demo product zover kan als ik wil. Eventueel extra features zijn altijd meegenomen in een demo. De kleine letters ‘o’ in de afkorting hebben geen betekenis, maar maken de afkorting makkelijker te onthouden. Een project wordt als gefaald gezien wanneer niet alle must- have eisen in het eindproduct verwerkt zitten. De MoSCoW heeft geholpen de vergaarde informatie uit de analysefase onder te verdelen in verschillende categorieën voor de volgorde van ontwikkeling. Wat is belangrijk om eerst mee te begonnen en wat kan wachten. 10
 11. 11. Eyetracking Eyetracking is een informatieverga- ringsmethode. Eyetracking is het opne- men van de oogbeweging via een came- ra. Veelal wordt dit uitgevoerd met een zogenaamde eyetrackmonitor waarin een camera is gemonteerd die de oog- beweging opneemt. Hierbij neemt een persoon plaats achter de eyetrackmoni- tor waarna de camera in staat is om de oogbeweging op te nemen. De persoon in kwestie kan gewoon zijn hoofd bewe- gen zonder enige hinder. Daarnaast kan de persoon, wanneer het gaat om een usabilityonderzoek, het toetsenbord en de muis gebruiken zoals hij/zij dat ge- wend is. Je zit dus net zoals je achter je eigen monitor zit met het verschil dat je oogbeweging wordt opgenomen. Je merkt hier niets van. Ik heb dit gebruikt om gebruikersinformatie te vergaren voor concurrentie en marktleiders op het gebied van “matching“ MVC Ontwikkellen Tijdens de ontwikkeling van de demo is een MVC ontwikkelingspa- troon aangehouden. MVC of Model View Controller is een patroon dat het ontwerp van complexe toepas- singen opdeelt in drie eenheden met verschillende verantwoorde- lijkheden: datamodel (model), data- presentatie (view) en applicatielo- gica (controller). Het scheiden van deze verantwoordelijkheden bevor- dert de leesbaarheid en herbruik- baarheid van de code. Bovendien kan bij het ontwikkelen gemakke- lijker gefocust worden op bepaalde functionaliteit: alles in verband met de weergave hoort in de ‘view’, de invoerlogica hoort in de ‘controller’ en de ‘businesslogica’ hoort in de ‘model’. Incrementeel werken Tijdens de ontwikkeling van de site ben ik incrementeel te werk gegaan. Bij incrementele softwareontwik- keling worden er ‘brokken’ software toegevoegd aan de eerder deel op- geleverde software. Ieder increment voegt nieuwe functionaliteit toe. Dit zou je kunnen vergelijken met het toevoegen van stenen aan een muur. Wat een belangrijk onderdeel is van het werken in incrementen is het testen van het vorige afgeleverde deel. Het test hiervan is belangrijk om de vorige fase af te kunnen slui- ten en verder te kunnen gaan naar de volgende fase. “Door methodes zijn resultaten be- reikbaarder voor de opdrachtgever” “Eye tracking is een informatievergaringsmethode. Eye tracking is het opnemen van de oogbeweging via een camera.” 11
 12. 12. Proces- voering4Initiatiefase Tijdens de initiatiefase ben ik bezig geweest met het opstellen van het de opdrachtomschrijving en het Plan van Aanpak. Ik heb gekeken naar de mo- gelijkheden op het gebied van ontwik- keling, positionering en markt. Daar- naast is een planning opgesteld en zijn methodes vast gesteld. Verwachte elementen: Opdrachtom- schrijving en Plan van Aanpak. Gerealiseerde elementen: Opdrachtom- schrijving en Plan van Aanpak. Definitiefase Tijdens de definitiefase is de basis gelegd voor de ontwikkeling van het eindproduct. Ik heb een voorstel ge- maakt voor het analysedocument met daarin de onderdelen die naar mijn mening belangrijk zijn voor het ana- lyseren van de markt, concurrentie en doelgroep. Na akkoord zijn deze elementen geanalyseerd. Dit heeft als resultaat een analyserapport op- geleverd met de volgende onderde- len: Doelgroep analyse, marktonder- zoek, positioneringsonderzoek en MoSCoW analyse. Dit is aangevuld met onderscheidende waarden voor Zinspot en Highlevel usecases. Het analysedocument is voortgekomen uit een aantal werk- en feedbackses- sies tussen Ruud Tuithof, Jaco van Maren en mijzelf. Hierbij ben ik incre- menteel te werk gegaan. Ik heb elke week een nieuwe deel opgesteld en gereflecteerd aan de opdrachtgever en begeleider. Daarnaast heb ik dit analyse rapport laten toetsen op taal door Job de Bos en Anjo de Bos en in- houdelijk laten beoordelen door Ger de Vries, Sanne van den Brand, Nick Elshof en Carlo Verhaar en mijn sta- gebegeleider, Jaco van Maren. Verwachte elementen: Marktonderzoek, concurrentieonderzoek, doelgroep ana- lyse en een positioneringsonderzoek. Gerealiseerde elementen: Markton- derzoek, concurrentieonderzoek, doel- groep analyse en positioneringsonder- zoek. Voorbereidingsfase Tijdens de voorbereidingsfase heb ik me bezig gehouden met het maken van een wireframe, optimaliseren van het aangeleverde ontwerp en het op- stellen van een MoSCoW analyse. Door feedback sessies heen en weer, is een uiteindelijk plan, wireframe en ont- werp naar voren gekomen. Dit is opge- volgd door de MoSCoW analyse. De Mo- SCoW analyse heb ik gedaan op basis van hoor- en wederhoor. Ik heb Ruud Tuithof, Jaco van Maren een lijst met mogelijke requirements laten invullen. Zelf heb ik ook zo’n lijst ingevuld. Daar- bij heb ik mijn eigen mening 2x laten tellen en de overige deelnemers een factor 1 gegeven. Deze factoren zijn echter niet gebruikt omdat op 1 punt na de MoSCoW overeen kwam tussen alle partijen. Verwachte elementen: MoSCoW analyse en actieplan Gerealiseerde elementen: MoSCoW ana- lyse, wireframe, ontwerpaanpassingen en een actieplan. Realisatiefase In de realisatiefase heb ik mij bezig gehouden met het bouwen van, in de eerste instantie, een front-end, goede doelen paneel en mobiele website. Uiteindelijk heb ik meer tijd gehad voor overige werkzaamheden. De realisatie fase is zoals hier- boven beschreven ook ingekort met 2 weken van 8 naar 6 weken. Ik heb tijdens deze fase dus veel meer kunnen doen dan ik had verwacht. Ik heb de MoSCoW analyse bijna volledig af kunnen werken op de Would-have’s na. Verwachte elementen: Mijn Profiel, Mijn sollicitaties, Foto toevoegen, Mijn Matches, Contact, Simpel Zoeken, Aanmelden, Zoek kan- didaat, Zoek opdrachten, Stage overzicht, Bedrijfs informatie, Alle sollicitaties, Sfeerimpressie Gerealiseerde elementen: Mijn Profiel, Mijn sollicitaties, Foto toevoegen, Mijn Matches, Contact, Simpel Zoeken, Aanmelden, Zoek kandidaat, Zoek opdrachten, Stage overzicht,Bedrijfsinformatie, Alle sollicitaties, Sfeerimpressie, Klembord, Veel gestelde vragen, Delen op Facebook, Maak website printbaar, Stage toevoegen, Uitloggen, Notificaties, Auto-Matchmaker, CV-Uploaden, social media functies. 12
 13. 13. Niet ontwikkelen geïntegreerde be- taal oplossingen Bij sites als Parship, Marktplaats en Stagemotor zit een betaalsysteem voor bepaalde functies. Zo krijg je bij Stagemotor geen toegang tot per- soonsgegevens. Bij Marktplaats kan je niet hoger plaatsen dan een bepaald bedrag en Parship krijg je ook geen toegang tot persoonsgegevens. Tij- dens de ontwikkeling van dit product, is er gesproken over een bedrijfsmo- del. In de eerste instantie was het de bedoeling dat de organisaties die zich inschreven een vaste fee per jaar, bui- ten het systeem om, zouden betalen. Maar dit is gaandeweg veranderd. Or- ganisaties kunnen zich nu gratis in- schrijven. Daarnaast hoeven zij geen fee te betalen maar worden de kosten gesponsord door andere organisaties. Zelfbouw CMS In het product zit een zelfbouw CMS. Dit is gedaan op basis van jWYSIWYG. Ik heb hiervoor geen bestaande CMS gebruikt, simpelweg omdat de integra- De “welk doel past bij jou” test De “welk doel past bij jou” test is niet ontwikkeld in deze versie van Zinspot. Omdat op het moment van schrijven van dit stageverslag, nog één en ander gefinetuned moet worden aan het eindproduct. De productietijd van 7 weken was al aan de korte kant en hierdoor moest de test wijken. Wellicht is er in de toekomst tijd om hier meer aan te doen. Maar tot dus- ver was hier geen tijd voor. De test zal het eerste zijn op de MoSCoW lijst tussen het inleveren van dit stageverslag en de eindpresentatie op 26 januari. tieslag mij meer tijd zou kosten dan dat het op zou leveren. Uiteindelijk zou ik de functionaliteit van bijvoor- beeld Wordpress kunnen gebruiken. Maar de geringe hoeveelheid func- ties die het CMS nodig heeft, heeft mij doen besluiten zelf een CMS te maken. Brainstorm Als kleinschalig doelgroeponderzoek heeft er een brainstorm plaats ge- vonden. In dit doelgroeponderzoek zijn vragen gesteld, functionaliteiten voorgelegd en conclusies getrokken op basis van de resultaten uit deze brainstorm. De reden dat hiervoor een brainstorm is gekozen is en niet voor bijvoorbeeld een grootschalig doelgroep onderzoek is omdat er in een korte tijd, veel impulsieve infor- matie verkregen kan worden over de doelgroep. Deze kan dan in een korte slag omgezet worden in bruikbare informatie. Een simpel voorbeeld: de “welk doel past bij jou“-test zou nooit uit een grootschalig doelgroep on- derzoek zijn gekomen, maar wel uit de brainstorm. Binnen de brainstorm steken de deelnemers elkaar ook aan en het spreekwoord luidt dan ook: “twee weten meer dan één”. Keuze gebruik van template voor backend en goededoelenportal Voor het redactie- en organisatiepa- neel is er een bestaande template gebruikt. Dit is gedaan omwille van de tijd. Een template is een sjabloon waarin de opmaak en indeling van teksten en objecten kunnen worden bepaald. Deze basis-opmaak wordt in een apart bestand vastgesteld, waar- door deze voor meerdere systemen, documenten of pagina’s kan worden gebruikt. Dit bespaart tijd. Omdat er weinig aan opmaak hoeft te gebeu- ren. Er word gebruik gemaakt van “bouwstenen“. Dit is een stramien of zijn knoppen, formulieren, etc. Deze template kan gebruikt worden, om- dat deze gekocht is. De licentie hier- voor geeft aan dat deze template blijvend gebruikt mag worden. “Soms moet je keuzes maken en komt dit ten goede aan het product“ 13
 14. 14. In dit hoofdstuk zal ik per competentie mijn resultaten bespreken en beschrijven. De verschillende activiteiten zijn te opgesteld in het Plan van Aanpak. Daarbij doe ik nog een aantal aanvullingen op basis van nieuwe uitkomsten en toegevoegde producten. Ver- volgens kan ik aan het einde van elke fase en checklist afvinken om te zien of de vooraf opgestelde requirements gehaalt zijn. Resultaten en producten5 14
 15. 15. Voor het afstudeerproject “Zinspot Demo“ heb ik een hoofdvraag opgesteld. Hierbij horen ook deelvragen, zoals te vinden op pagina 7. Hiervoor heb ik gezorgd dat de deelvragen samen de hoofdvraag kunnen beantwoorden. De eerste twee vragen zijn te beantwoorden door middel van de analysefase met bijbehorende producten. De derde en vierde deelvraag zijn te beantwoorden met de realisatie-en analysefase tezamen.Om al deze deelvragen te kunnen beantwoorden heb ik een aantal onderdelen verwerkt in de marktanalyse. “Doelstelling: Het doel van het analyse gedeelte van mijn afstudeeropdracht is een gedegen fundering leggen voor de ontwikkeling van de Zinspot demo.” Marktanalyse Om de basis te kunnen leggen voor Zinspot, is het belangri- jk dat er een aantal universele “matchingprincipes” bekeken gaan worden. Hiermee wordt bedoelt dat een aantal grote bekende “matching“ sites (Parship, Marktplaats, Stagemotor) geanalyseerd gaat worden. Hieruit is uiteindelijk een conclu- sie getrokken en belangrijke, interessante bevindingen ver- werkt in de requirementslijst van het analysedocument. Op basis van een aantal methodes (Eyetracking,heatmapping,ge- stalt testing, call-to-action waardering, pseudo-code en use- case analyse) is usability en bruikbaarheid van de site getest. Het uiteindelijke doel is geweest om e.e.a. mogelijkheden en functionaliteiten uit deze sites te halen om later toe te passen op Zinspot. Op basis van dit Marktonderzoek is er een korte requirementslijst opgesteld en is er een voorpagina wireframe gemaakt. Dit wireframe heeft vervolgens als basis gediend voor uitbreidingen die uit overige hoofdstukken komen. Ook is tijdens het marktonderzoek een eerste lijst met requirements opgesteld die als basis voor de MoSCoW dient. Concurrentieonderzoek In het concurrentieonderzoek is gekeken naar de concurrentie die op dit moment bestaat voor Zinspot. Momenteel is er een aantal Maatschappelijke Stage (MaS-) sites actief. Om concurrentie te kunnen bekijken, is er een selectie gemaakt uit een aantal sites die deze maatschappelijke stages aanbieden. De gekozen concurrenten voor dit onderzoek zijn geselecteerd op basis van een grote lijst “MaS“ en vrijwilliger sites. De grote vrijwilligers sites zijn die van Arnhem, Rotterdam en Amsterdam (gebaseerd op vacatures). Het onderzoeken van de concurrentie was een belangrijk deel van het onderzoek. Echter heeft het uiteindelijk meer werk gekost dan het uiteindelijk opgeleverd heeft. Simpelweg omdat later de conclusie pas getrokken kon worden dat alle MaS sites op dit moment beheerd worden door StageDoos. Het concurrentieonderzoek heeft een kijkje in de keuken bij de concur- rent opgeleverd. Helaas is alleen de Amsterdamse vrijwilligerssite handig bij het ontwikkelen van een product omdat op de eerste 3 sites een hoop aan te merken is (zie bijlage 19 tot 22 van het ana- lyse document). Het onderzoek heeft wat opgeleverd, simpelweg omdat hierdoor duidelijk is geworden dat er op dit moment geen groot concurrerende speler op de markt is. Dit geeft ruimte voor een grote speler. SCOPE Zinspot Functionele Marktanalyse Scope Bepaling Usecase Diagram Extended usecases Gebruikers profielen Usability analyse User Experience analyse Functie definite algemenisering Homepagina analyse (CtA) Match Systeem analyse Match Systeem Pseudo code HiFi Usecases Mogelijk: Gestalt SCOPE Zinspot Concurrentieanalyse Scope Bepaling Marktsegmentering Externe Analyse SWOT Analyse Uitgebreide website analyse Doelgroep bepaling Locatie bepaling Website analyse 15
 16. 16. Doelgroep analyse Als ondersteuning op het marktonder- zoek en concurrentie onderzoek, is er een brainstorm geweest met een aantal jongeren op Dinsdag 3 oktober 2012. De brainstorm vond plaats op het Thorbecke A12 college, in de Thor- beckestraat 6 te Arnhem. De brain- storm heeft gediend als verbreding van de visie op Zinspot. De brainstorm heeft veel inzicht gegeven in wat de leerlingen (en dus ook de eindgebruik- ers) willen en vooral wat ze niet willen. Een paar slimme ideeën zijn naar vor- en gekomen. Zoals de “welk doel past bij jou”-test en de Facebook en Twit- ter integratie. Daarnaast is het punt “visualisering“ (foto’s van organisatie en Spot), volgens de brainstorm groep, ook bepalend voor het slagen van het project. Dit omdat men wil zien waar men terecht komt. MoSCoW Analyse De brainstorm, te samen met het markt en concurrentie onderzoek hebben een MoSCoW tabel opgeleverd. De MoS- CoW analyse heb ik gedaan op basis van hoor- en wederhoor. Ik heb Ruud Tuithof, Jaco van Maren en mijzelf een lijst met mogelijke requirements laten invullen. Daarbij heb ik mijn eigen mening 2x laten tellen en de overige deelnemers een factor 1 gegeven.Deze factoren zijn echter niet gebruikt om- dat op 1 punt na de MoSCoW overeen kwam tussen alle partijen. Hieruit is uiteindelijk de gebruikte MoSCoW ana- lyse naar voren gekomen. Requirementslist De uiteindelijke requirementslist is ge- baseerd op onderdelen 5.1.1 tm 5.1.4. Hieruit zijn onderdelen naar voren ge- komen die samen een requirementslist hebben gevormd. De onderdelen die op die lijst staan hebben de basis ge- vormd voor het ontwerp, de MoSCoW en de het uiteindelijk gerealiseerde product: “De Demo“. Activiteiten Check- list Analyseren  Voer een marktanalyse uit.  Bekijk hoe de doelgroep zich gedraagd en wat haar behoefte zijn.  Analyseer de concurrentie  Stel een MoSCoW op  Requirementslist “De doelgroep had een prettig gevoel bij het zien van het Zinspot ontwerp“
 17. 17. “Doelstelling: Het doel van de realisatiefase is het bouwen van een vrijwilligerswerk uitwisselingsplatform gebasseerd op een analyse document wat bestaat uit een aantal on- derdelen. ” Tijdens de start van de realisatie fase, heb ik mij ten zeerste gerealiseerd dat een goede fundering belangrijk is voor de ontwikkeling. Vooral omdat Zinspot een nieuwe speler op de markt is. Hierdoor moet de gebruiker meer moeite doen om het systeem te snappen. De lat voor de user-experience en herkenning van elementen liggen dan ook hoger dan bijvoor- beeld een Youtube kloon. Vormgeving omzetten Het omzetten van de vormgeving in een plat beeldbestand naar een stuk HTML en CSS code, is een klus die ik al vele malen heb gedaan. Daarom niets nieuws onder de zon, dacht ik. Ik heb echter gebruik gemaakt van het 960 grid system, in plaats van dat ik voor- heen een zelf opgesteld grid heb ver- vaardigd. Het 960 grid system (960gs), zorgt voor een uitwisselbare vorm- geving die op elk apparaat de zelfde overeenkomstige vormgeving bevat. Deze manier van omzetten heeft dus geresulteerd in een correcte weergave in alle browsers op alle apparaten. Het systeem deelt het scherm op in meer- dere vakken van 40 pixels en 20 pixels. Behaald resultaat: een correct werkende html template die uit te breiden is voor verdere ontwikkeling en klaar is voor het uitbouwen van de site. Ontwikkel een registratie/login/pro- fiel systeem Een belangrijk onderdeel van de site is het registratie systeem. Het hart van het systeem moet ervoor zorgen dat gebruikers zich kunnen registreren en zich kunnen aanmelden bij Zinspot. Daarna moeten gebruikers een aan- tal opties kunnen aanpassen. Het voordeel aan het login systeem is dat Zinspot gebruikers gepersonaliseerde content kan aanbieden. Bijvoorbeeld matches, specifiek nieuws, of een site alleen gericht op de interesses van de gebruikers. Het is ook belangrijk dat een gebruiker kan inloggen zodat hij of zij kan solliciteren. Dankzij het in- log systeem zal de sollicitatie altijd gepersonaliseerd met naam, adres en telefoon nummer verzonden worden. Ook is het voordeel hebben van een Zinspotprofiel, dat de gebrui- ker informatie kan opslaan op het klembord. Dit klembord is een plek waar gebruikers spots kunnen plaatsen, zodat ze deze later kunnen bekij- ken. Het resultaat is te zien op www.zinspot.nl onder de knop “aanmelden“ en ach- tereenvolgens “inlog- gen” te klikken en met de juiste gegevens in te loggen. Realiseer een redactie systeem Als onderdeel van de beheermogelijk- heden van Zinspot, is er een redactie systeem ontwikkeld dat een medewer- ker van Zinspot in staat stelt belangrijke taken op de website te re- gelen. Zoals het plaatsen van content, plaatsen van nieuws, zoe- ken door ge- bruikers en valideren van bedrijven. Deze bedrijven moeten gevalideerd worden om vervolgens aangemeld te worden op het systeem. Dit systeem is te vinden op www.zinspot.nl/beheer. Ontwikkel een achterkant voor het goededoel Zinspot moet gevuld worden door or- ganisaties. Zonder deze organisaties heeft Zinspot geen bestaansrecht. Dus is dit een heel belangrijk onderdeel. Goede doelen moeten zich kunnen registreren, wat vast zit aan het regis- tratie systeem. Vervolgens moeten ze goedgekeurd worden door een redac- 17
 18. 18. tie lid van Zinspot.nl. Hierna kunnen ze goede doelen vrijwilligerswerk plaatsen, gebruikers zoeken, sollici- taties bekijken, foto’s uploaden naar hun profiel, reageren, e-mailen en gebruikers op het klembord plaat- sen. Het klembord is een plek waar organisaties gebruikers op kunnen slaan met een notitie. Dit zodat deze later weer bekeken kunnen worden. ze goedgekeurd worden door een redactie lid van Zinspot.nl. Hierna kunnen ze goede doelen vrijwilli- gerswerk plaatsen, gebruikers zoe- ken, sollicitaties bekijken, foto’s up- loaden naar hun profiel, reageren, e-mailen en gebruikers op het klem- bord plaatsen. Het klembord is een plek waar organisaties gebruikers op kunnen slaan met een notitie.Dit zo- dat deze later weer kunnen bekijken. Realiseer een zoek/overzicht deel Uiteraard moet een gebruiker zoe- ken in een grote bak met door orga- nisaties geplaatste items. Hierbij is het belangrijk dat gebruikers speci- fiek kunnen zoeken. Zoals in het ana- lyse rapport naar voren is gekomen, zijn afstand, reistijd, foto’s, domein en zoektermen belangrijk. Nadat de zoek- opdracht is geplaatst, kan de gebruiker verder klikken en eventueel direct sol- liciteren. Deze sollicitatieprocedure is dan weer direct uit te lezen in het or- ganisatiepaneel. Realiseer een match systeem Om gebruikers automatisch te laten matchen met door organisaties inge- voerd vrijwilligerswerk, heb ik aan een matchsysteem gewerkt. Dit matchsys- teem zorgt ervoor dat gebruikers (wan- neer ingesteld) een periodieke mail ontvangen over de spots die beschik- baar zijn. Deze mails worden automa- tisch verstuurd wanneer het match systeem ingeschakeld wordt. Hier wor- den alle voorkeuren en instellingen ver- geleken met de spot en op basis van een 100% match, zal het systeem een e-mail versturen. Realiseer/implementeer een CMS Sys- teem Om de website te kunnen onderhou- den, is het van belang dat de Zinspot redactie zelf de site up-to-date kan houden zonder al te veel moeite. Zo moeten zij zelf nieuwsberichten en content kunnen plaatsen. Ik heb hier- voor zelf een content management systeem gebouwd, waarmee delen van de site aangepast kunnen worden, nieuws geplaatst kan worden en pa- gina’s aangemaakt kunnen worden. Ontwikkel een mobiele applicatie Uiteindelijk moet Zinspot ook beschik- ken over de mogelijkheid om mobiel gebruikt te kunnen worden. Hiervoor heb ik een mobiele website geschre- ven. Deze mobiele website moet ei- genlijk alles kunnen wat de normale website ook kan, maar niet de geavan- ceerde features, zoals klembord en voorkeuren instellen. Het resultaat is een mobiele website, die in grote lij- nen kan wat de website kan.In tegenstelling tot de website, is de mobiele site nog een pro- totype. “De mobiele website is nog een pro- totype, aangeraden wordt om native applicaties te maken hiervoor.“ “Gebruik bestaande frameworks als het kan, je hoeft het wiel toch niet opnieuw uit te vinden?” 18
 19. 19. “Zinspot draait op elk apparaat en is leesbaar op elk apparaat. Door gebruik van nieuwe technieken, is Zinspot schaalbaar, duidelijk en voor iedereen bruikbaar. Waar, waneer en hoe doet er niet meer toe.” Content manager op een iPhone (iOS 5.0) Organisatie beheer paneel op een Galaxy S3 (An- droid 4.0) Zinspot website op een Black- berry Bold 9580 (RimOS 70 Zinspot op een Macbook Pro Organisatie beheer op een Macbook Pro Contentmanager op een Macbook Pro
 20. 20. Conclusies en aanbevelingen6Deelvraag 1: Wat vinden gebruikers belangrijk bij het zoeken naar Zinspots? Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden wil ik verwijzen naar hoofdstuk 3 van het analysedocument. In het analyse- document is te lezen dat er een brainstorm (doelgroeponderzoek) heeft plaatsgevonden. Tijdens de brainstorm hebben we veel informatie over en van de doelgroep kunnen vergaren. De doelgroep heeft ons een groot aantal specifieke ideeën gegeven waaraan het product moet voldoen. In onderstaande opsomming zullen de naar voren gekomen onderdelen in- gedeeld worden in mate van belangrijkheid zoals die is aangegeven door de gebruikers. Belangrijke punten: Een eigentijdse en passende vormgeving, hoge vindbaarheid, makkelijk kunnen zien van afstand, kunnen zien in welk domein een spot zit, hoelang de spot duurt, foto en/of filmpjes van de spot, het merk Zinspot moet duidelijk naar voren komen, de website moet gebruiksvriendelijk zijn en er moet een mobiele site/app zijn. Minder belangrijke punten: Gebruikers willen hun activiteiten kunnen delen, willen geen commitment met de organisatie en gebruikers willen een “Welk doel past bij jou“-test kunnen doen. Hiermee kunnen ze een soort test afnemen om vervol- gens een doel te kiezen. Bovenstaande punten kwamen voort uit het doelgroep onderzoek. Gebruikers vinden bovenstaande punten belangrijk en daarmee is deze deelvraag dan ook beantwoord. Deelvraag 2: Welke (eventueel indirecte) concurrentie heeft Zinspot op dit moment en welke alternatieven zijn er? Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden wil ik verwijzen naar hoofdstuk 2 van het Analysedocument: concurrentieon- derzoek. Het onderzoeken van de concurrentie was een belangrijk deel van de analyse. Wat concluderend naar voren kwam was dat op het moment van schrijven alle MaS (Maatschappelijke Stage) sites beheerd werden door één bedrijf: StageDoos. Dit bedrijf beheert alle lokale MaS sites voor verschillende regio’s. Nadat halverwege het project (met de vorming van de nieuwe regering: VVD-PvdA) bekend werd dat de MaS afge- schaft word in 2015, is de focus van Zinspot verlegt. Hier- door is er een deel toegevoegd aan de concurrentieanalyse, namelijk de vrijwilligerscentrales. Er zijn op dit moment 118 vrijwilligerscentrales (bron: www.vrijwilligerscentrales.nl). Al deze vrijwilligerscentrales zijn concurrenten, want stuk voor stuk bieden ze vacatures online aan. Deze vacatures kunnen vergeleken worden met Spots van Zinspot. In het concurrentieonderzoek zijn de grootste vrijwilligerscentra- les opgenomen. Deze zijn dan ook een maatstaf geworden voor de functionaliteit van Zinspot. Het antwoord op deelvraag 2 is: Alle vrijwilligerscentrales en tot 2015 ook Stagedoos. Deze grote hoeveelheid con- currentie kan ook een voordeel zijn: Er is op dit moment namelijk nog geen centraal landelijk punt dat zorgdraagt voor de distributie van verschillende vrijwilligerscentrales. Een aanbeveling zou kunnen zijn om samen te werken met deze vrijwilligerscentrales. 20
 21. 21. Deelvraag 3: Welke functionaliteiten heeft het product nodig om de hoofdtaak* uit te kunnen voeren? Uit brainstorm onderzoek, overleg met de opdrachtgever, marktonderzoek en concurrentieonderzoek is gebleken welke functionaliteiten gebouwd moeten worden voor Zinspot wil het product gebruiker en organisatie samenbrengen (mat- chen). Dit zijn de onderstaande functionaliteiten. Deelvraag 4: Welke functionaliteiten van de Zinspot website zijn binnen een korte ontwikkelperiode (7 weken) implemen- teerbaar op een mobiele website? Tijdens de ontwikkel periode is er een mobiele versie van de site gemaakt. Deze is gebaseerd op de originele site. De meeste onderdelen uit het front-end zijn mee genomen. Hieronder een lijst van de onderdelen die in de mobiele site zijn geïmplementeerd. De onderdelen die geimplementeerd zijn: Nieuwssysteem, Contactformulier, Zoekfunctie, Login overlay, HTML5 Geolocation, Datepicker, Plaats autocomplete, Klembord, Solliciteren, Bedrijfsinformatie bekijken, Foto slideshow bekijken, Bekijk spot op de kaart, Tweeten en Liken. Hoofdvraag: Aan welke criteria dient Zinspot te voldoen om deze bruikbaar te laten zijn voor de stakeholders? Wanneer de website datgeen bevat dat de gebruikers belangrijk vinden, kunnen spots sneller gevonden worden en zullen organisaties sneller geneigd zijn in Zinspot te stappen. Daarnaast is het voor investeerders belangrijk te weten of er veel concurrentie is, dus wanneer er veel concurrentie is zullen investeerders ook minder snel in het project stappen. Wanneer het product alle functionaliteit bevat die het moet bevatten om de hoofdtaak uit te voeren zullen de gebruikers ook sneller instappen. Daarnaast is er nog de handigheid van het gebruik. Wanneer er voldoende functionaliteiten in de mobiele web- site gebouwd zijn, zullen gebruikers ook sneller on-the-go gebruik maken van het product. Samengevat is het antwoord op deze hoofdvraag: - Zinspot moet dus toegankelijk en afgestemd zijn op de gebruiker - De concurrentie moet geïnventariseerd zijn - De functionaliteit moet bepaalt zijn en voldoen aan het verwachtbare patroon - De mobiele site moet voldoende functionaliteit hebben Gebruikersfuncties Mijn pagina Mijn profiel Mijn sollicitaties CV uploaden Foto toevoegen Favorieten Mijn Matches Veelgestelde vragen Geef je mening! Contact Voeg je interesses toe Mijn Matches Simpel zoeken Uitgebreid zoeken Delen op facebook Delen op twitter Calculeer OV tijdsduur “Welk doel past bij jou” test Uitloggen Help Lurkerfuncties Aanmelden Inloggen Nieuws Contact Simpel zoeken Uitgebreid zoeken Bekijk vacature Inschrijven mailing “Welk doel past bij jou” test Organisatiefuncties Zoek kandidaten Zoek opdrachten Stage overzicht Stage toevoegen Bedrijfsinformatie Alle sollicitaties Uitloggen Sfeerimpressie Systeemfuncties Notificaties Matchmaker Instelbare interval *Hoofdtaak: het samenbrengen (matchen) van een gebruiker en een organisatie op Zinspot. 21
 22. 22. Reflectie Dit deel van de reflectie is een globale reflectie over het hele project. Voor een volledige reflectie inclusief een STARR analyse voor elke competentie wil ik verwijzen naar het reflectiever- slag.Hier zijn alle HBO en domeincom- petenties te vinden. Aanvankelijk leek mij dit een zeer in- teressant project. De opzet van het totaalpakket sprak mij aan. Een web- site bouwen die veel functionaliteiten bevat. Niet realiserende dat ik ook nog een tweede domeincompetentie erbij moest hebben. Ik heb al geen voorkeur bij de competentie analyseren en, ui- teraard, moest het bij gebrek aan pas- sende andere competenties analyseren worden. Ik zag vanaf het begin eigen- lijk al op tegen het analyseren. Simpel- weg omdat ik dacht hier niet goed in te zijn. Nadat ik bij Carlo had aangegeven dat ik er toch wel als een blok tegenop zag, had Carlo mij gerust gesteld.“Rust aan en zie het als een uitdaging“. Dat waren de geruststellende woorden die hij sprak tegen mij. Vervolgens heb ik het gezien als een uitdaging. Ik ben direct begonnen met het opstellen van een inhoudsopgave. Met behulp van mijn onderzoekswiki- pedia Sanne van en Brand heb ik een inhoudsopgave opgesteld. Deze inhoudsopgave heb ik vervolgens bij Jaco van Maaren en Ruud Tuithof neergelegd. De reactie hierop was bo- venverwachting: “Prima opzet, ik zou hier zelf niets aan veranderen“. Vanaf dat moment was ik volledig gerustge- steld. Vervolgens ben ik gaan analyse- ren en heb ik alles zo snel en zo goed als ik kon afgewerkt. De marktanalyse, concurrentieanalyse en brainstorm gingen zeer voorspoedig. Toen kwam ik in een dipje terecht. Het ging niet meer zo voorspoedig en ik merkte dat ik moest beginnen aan wat bouwen anders zou ik de focus verliezen. Toen ben ik vooronderzoek gaan doen voor functies die reeds vast stonden om te implementeren. Zo ben ik aan de gang gegaan met GPS-coordinaten. Ik moest hier een bereking maken. Dit had ik eigenlijk nog nooit gedaan. En aangezien ik thuis mijn afleiding altijd vind in programmeren, ben ik meteen aan de gang gegaan. Doordat ik hier- mee bezig ben gegaan, heb ik weer puf gekregen voor het analysedocument. Na het afronden van het analysedocu- ment ben ik voltijd aan de slag gegaan met bouwen. Dat was heerlijk. Ik heb mijn volledige uitdaging kunnen vin- den in de 7 weken ontwikkeling. Ik heb de hele MoSCoW lijst afgewerkt en ik moet eerlijk zeggen: Ik vind het heel gaaf geworden. Uiteindelijk denk ik dat ik sterker ben geworden in mijn dien- stenpakket omdat ik nu ook ervaring heb met analyseren. Voorheen heb ik veel uit de lucht gegerepen,maar voor- al met de aanstaande plannen voor mijn eigen bedrijf heb ik e.e.a. geleerd tijdens mijn afstuderen wat ik zeker in de toekomst nog kan gebruiken. De afstudeerdocumentatie schrijven was ook zeker een opgave. Nadat ik had gehoord dat ik niet meer Cum- Laude kon slagen zakte even de moed in mijn schoenen. Ik had geen zin meer om de documentatie te schrijven en uiteindelijk had ik geen zin meer in het hele afstuderen. Gelukkig heb ik door de mensen om mij heen weer de moed opgepakt en ben ik aan de slag gegaan om er het mooiste van te maken. Cum- laude is ver uit zicht, maar met genoe- gen zit er nog in. Het afstuderen was al met al een hele leerzame ervaring: Hoe met mensen om te gaan,hoe met uitdagingen om te gaan,hoe met stress om te gaan. Daar- naast heb ik geleerd met tegenslagen om te gaan. Ik denk dat ik als persoon er sterker uit ben gekomen en ik zal het dan ook nog lang onthouden. Evaluatie en Reflectie7 22
 23. 23. Evaluatie Bij de evaluatie wil ik ga ik kijken wat ik heb geleerd en hoe ik dat geleerd heb ik de afgelopen 20 weken. Het be- langrijkste wat ik heb geleerd is het omgaan met tegenslagen en onderde- len waar ik niet zo goed in ben.Analyse ben ik nooit goed in geweest, hoewel dat wel vanuit de ICA is gestimuleerd. Ik heb de opdracht, ondanks dat ik wist dat ik moest analyseren, toch met bei- de handen aangepakt. Bij de analyse heb ik vooral geleerd hoe ik voor een niet-bestaand product een volledige analyse kon doen. Ik was altijd in de veronderstelling dat een marktanalyse en concurrentie analyse niet weggelegd was voor CMD-C stu- denten, maar dat dit meer een DC vak was. Niets bleek minder waar. Ik heb geleerd dat ik een functionele markt- analyse en concurentieanalyse kan uitvoeren zonder dat ik daar enig ‘fi- nancieel‘ onderdeel aan vast hoeft te hangen.Ik heb uiteindelijk veel hiervan geleerd en ben nu in staat om een dui- delijke markt- en concurrentieanalyse op te zetten. Ik zal dan ook in het ver- volg de gebruikte volgorde aanhouden en dus altijd met een inhoudsopgave beginnen. Daarnaast heb ik leren omgaan met te- genslagen. Zoals ook in de reflectie te lezen heb ik voor mijn gevoel een paar tegenslagen gehad. Dit was vooral in de vorm van stress wat ik had over het analyse document. Gelukkig heb ik door Carlo leren relatieveren en heb- ben de geruststellende woorden van Jaco mij goed gedaan. Ik weet dus nu dat in het vervolg ik rustig moet blij- ven en gewoon ‘het moet doen’. Wat betreft de ontwikkeling van de site heb ik ook veel bijgeleerd.Wat ik voor- al heb geleerd is hoe PHP werkt. Dit is een van de dingen uit dit stageproject waar ik de rest van mijn leven nog mee bezig zal blijven.Voorheen programee- rde ik alleen in de taal ASP. Maar sinds dat ik aan PHP gewend ben geraakt door Zinspot heb ik nog meer projec- ten gedaan in PHP. In het vervolg zal ik mijn projecten anders aanpakken. Ik heb in het begin,van Zinspot, PHP niet object geörienteerd gebruikt. Dit is wel mogelijk en dit maak de site schaal- baarder. Uiteindelijk heb ik het toch een paar keer gebruik en daardoor heb ik de mobiele site sneller kunnen uit- rollen. Het heeft dus wel daadwerkelijk toegevoegd nut. Mijn voornaamste leerpunten waren het omgaan met tegenslagen,opzetten van analyses en ontwikkelen in een andere taal. Dit zijn handvatten gewor- den om problemen in de toekomst aan te pakken. Zo weet ik nu dat een an- dere taal leren niet ‘eng‘ is en met een beetje inspannen je er op vooruit kan gaan. Ook weet ik dat tegenslagen je sterker maken en dat analyses maken helemaal niet moeilijk zijn. Uiteindelijk heb ik de meeste hulp ge- had aan Carlo en Jaco. Bedankt hier- voor! 23
 24. 24. 8. Bronnen en literatuur Alexa - Top Sites in Netherlands. (2012). Alexa the Web Information Company. Opgehaald September 23, 2012, van http:// www.alexa.com/topsites/countries/NL Boer,J (2012).Wat is jouw onderscheidende waarde?.Tips voor ondernemers.Retrieved October 8,2012,from http://janneke- boer.wordpress.com/2010/06/11/tip-23-wat-is-jouw-onderscheidende-waarde/ Brand,T.S. van den (2011). Recreate your identity. Cognitieve Dissonantie. (2012). Groepsdynamiek: groepsprocessen en groepsdynamica in team en organisatie. Opgehaald September 23, 2012, van http://www.groepsdynamiek.nl/cognitieve_dissonantie.html DiepbiZniZ. (2012). DiepbiZniZ > eye tracking > wat is eye tracking. Eye tracking, usabilityonderzoek en conversie optimali- satie - DiepbiZniZ Consulting. Opgehaald September 23, 2012, van http://www.diepbizniz.nl/wat+is+eyetracking.aspx Frontaal.net.(2012).Doctype: wat moet ik ermee?.Frontaal.net.Opgehaald October 1,2012,from http://frontaal.net/200611/ doctype-wat-moet-ik-ermee/ Gube, J. (2012). Call to Action Buttons: Examples and Best Practices | Smashing Magazine. Smashing Magazine. Opgehaald September 23, 2012, van http://www.smashingmagazine.com/2009/10/13/call-to-action-buttons-examples-and- best-practices/ Marktplaats - de advertentiekrant van Nederland. (2012). Internet Archive: Wayback Machine. Opgehaald September 23, 2012, van http://web.archive.org/web/20030331012025/http://marktplaats.nl/ Kijk op. (2012). Maatschappelijke stage: Verplicht vrijwilligerswerk? | Mijn kijk op…: Educatie en school. Mijn kijk op… artike- len: Informatie van Mens en samenleving tot Mens en gezondheid.Retrieved October 8,2012,from http://mijn-kijk-op. infonu.nl/educatie-en-school/24947-maatschappelijke-stage-verplicht-vrijwilligerswerk.html Paas, F., Renkl, A., & Sweller, J. (2003, March 1). Recent Developments. Cognitive Load Theory and Instructional Design, 1, 5. Opgehaald August 12, 2012, van http://cis.msjc.edu/evoc/637/References/Pass-CognitiveLoadTheoryAndID.pdf Peachpit.com. (2012). What Does and Doesnt Draw Attention to an Image. Eye tracking Web Usability: Images. Opgehaald September 23, 2012, van www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1412019 Smeehuijzen, M. (2012). User Experience Designer. User Experience Designer. Opgehaald September 23, 2012, van http:// www.easytech.nl/ Stagemakelaars - Maatschappelijke stage. (2012). Maatschappelijkestage.nl. Opgehaald October 1, 2012, van http://www. maatschappelijkestage.nl/wie-doet-wat/stagemakelaars/ Use a Heat Map to Boost Website Usability!. (2012). Squidoo : Welcome to Squidoo. Opgehaald September 23, 2012, van http://www.squidoo.com/heat-map Use a Heat Map to Boost Website Usability!. (2012). Squidoo : Welcome to Squidoo. Opgehaald September 23, 2012, van http://www.squidoo.com/heat-map Vo-Raad. (2012). Nieuws - Politiek wil maatschappelijke stage afschaffen. VO-raad. Retrieved October 8, 2012, from http:// www.vo-raad.nl/actueel/nieuws/politiek-wil-maatschappelijke-stage-afschaffen Wat betekent newbie, faq en lurker?. (2012). Mac13.nl. Opgehaald September 23, 2012, van http://www.mac13.nl/mac-tips/ internet/1108newbie_lurk.html 24
 25. 25. What Is Eye Tracking?. (2012). Eye tracking Inc.- the eye tracking experts. Opgehaald September 23, 2012, van http://www. eyetracking.com/About-Us/What-Is-Eye-Tracking Wikipedia. (2012). Use Case Diagrammen. Wikipedia. Opgehaald September 23, 2012, van http://nl.wikipedia.org/wiki/Use_ case_diagram Wikipedia. (2012). Parship. Wikipedia. Opgehaald September 12, 2012, van nl.wikipedia.org/wiki/Parship Wikipedia. (2012). Call to Action. Wikipedia. Opgehaald September 23, 2012, van nl.wikipedia.org/wiki/Call_to_action Wikipedia. (2012). Pseudocode. Wikipedia. Opgehaald September 23, 2012, van nl.wikipedia.org/wiki/Pseudocode Wikipedia. (2012). MoSCoW Methode. Wikipedia. Opgehaald Oktober 2, van nl.wikipedia.org/wiki/MoSCoW-methode Kouri, C. e. (2012). 03 Pagina Layout. Scribd. Opgehaald September 23, 2012, van http://www.scribd.com/doc/87964329/03- Pagina-Layout 25
 26. 26. Bijlagen 9 “Zinspot heeft meer techniek onder de motor- kap dan op het eerste gezicht lijkt. Een functie omschrijving licht een hoop toe.“ 26
 27. 27. Omdat Zinspot onder de moterkap veel meer bevat dan eigenlijk zichtbaar is op het eerste gezicht.Staat hieronder een functieomschrijving van Zinspot. Front-endOrganisatiepanelRedactiepanel Bijlage 1: Functie omschrijving Homepage Zoekfunctie Featured Slider Imagerotator Ervaringenrotator Login overlay HTML5 geolocation jQuery Datepicker “Plaats” autocomplete Algemeen Sollicaties bekijken Profiel bekijken Spot activeren Spot deactiveren Gebruiker uitnodigen Klembord plaatsen Gebruikers zoeken Sollicitatiereactie Algemeen Sollicaties bekijken Profiel bekijken Spot activeren Spot deactiveren Gebruiker uitnodigen Klembord plaatsen Gebruikers zoeken Sollicitatiereactie Login Wachtwoord activatie Wachtwoord vergeten Login overlay Login met Facebook Login met Twitter Wachtwoord vergeten Uitloggen Op status gebasseerd secundair menu Zoekpagina Zoek overlay Geolocation bepaling Googlemaps overlay Spot details Klembord Sollicitatie functie Bedrijfsdetails Kaart integratie Eigen positie Foto Impressie Socialshare Facebook commenting Organisate gegevens Contactgegevens wijzigen Afbeelding wijzIgen Afbeelding croptool Foto impressie Organisatie omschrijving Uitloggen Organisate gegevens Contactgegevens wijzigen Afbeelding wijzIgen Afbeelding croptool Foto impressie Organisatie omschrijving Uitloggen Gebruikerspaneel Gegevens wijzigen Afbeelding uploaden Afbeelding bijsnijden CV Plaatsen Automatische spots bekij- ken Social media koppelen Klembord bekijken Sollicitatie (brief) bekijken. Voorkeuren wijzigen Organisatieomschrijving Fotoimpressie Locatiebepaling Laatste spots Facebook commenting Bedrijfsgegevens Fotoimpressie Locatiebepaling Laatste spots Facebook commenting Algemeen CMS Nieuwssysteem FAQ Accordion RSS Nieuws systeem Contactformulier Geautomatiseerde site-map SEO optimalisatie Spot plaatsen Locatie autocomplete Automatische GPS Coordi- nates generering Datepicker Sfeerimpressie uploader Formulier validatie Spot plaatsen Locatie autocomplete Automatische GPS Coordi- nates generering Datepicker Sfeerimpressie uploader Formulier validatie Registratie Organisatie registratie Zinspotter registratie Formulier validatie Inline e-mail check Zinspot automatch activatie Regioselectie Taalselectie Categorie/subcategorie selectie 27
 28. 28. Het systeem van Zinspot is een relatief complex geheel. Hiervoor is een database ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is hieronder te vinden. De verschillende getrokken lijnen zijn Bijlage 2: Database schema 28
 29. 29. Zinspot heeft een mobiele website. Deze kan ingezet worden als “mobiele applicatie“. Hieronder een aantal screenshots van het ontwikkelde product. Deze zijn afgebeeld in een iPhone, let wel: de mobiele website is crossplatform. Bijlage 3: De mobiele applicatie Zinspot informatie pagina Zinspot informatie pagina Datum selectie Alle functies van Zinspot Mobiel Actieve locatie bepaling Fotoimpressie van de spot 29
 30. 30. Bijlage 4: Paradepaardjes Zinspot bevat een Full-Featured e-mail client. Dit is een zelf geschreven e-mail client. Deze e-mail client is in staat tot zoeken, bijlages, uitlezen van verstuurde berichten en het opslaan van concepten. Deze e-mail client maakt gebruik van het IMAP en is vanaf de grond af aan geschreven. De e-mail client is geschreven voor het redactie panel van Zinspot. In het redactiepaneel zit een statistieken overzicht. Dit overzicht wordt gegenereerd op basis van een aantal gegevens ko- mend uit verzameld uit gebruikers bezoeken op Zinspot. De flexibiliteit van de verzamelde statistieken is dusdanig groot dat met een kleine aanpassingen en een klein beetje SQL ervaring zeer uitgebreide statistieken kunnen worden vervaardigd. 30
 31. 31. Zinspot kent een automatisch matching systeem wat ervoor zorgt dat de voorkeuren aan de gebruiker direct gekoppeld wordt aan Spots die overeen komen met wat de organisatie heeft ingevuld. Deze matches kunnen uitgebreid worden met een e-mail systeem waarbij automatisch e-mail verzonden wordt naar onze doelgroep. Bij alle plekken waar gebruikers een spot zien,zit een locatie functie. Deze functie zorgt ervoor dat gebruikers ten alle tijden kunnen zien waar de spot zich precies bevindt en duidelijk hebben hoever het hemelsbreed is vanaf hun huidige locatie. 31
 32. 32. Het systeem van Zinspot is een relatief complex geheel.Hiervoor is een database ontwerp gemaakt.Dit ontwerp is hieronder te vinden. De verschillende getrokken lijnen zijn Bijlage 5: Mockups Mobiele Applicatie Zinspot mijn spots Zinspot zoeken Spot informatie Zinspot inloggen 32
 33. 33. Zinspot bevat een aantal innovatieve stukken code.Deze stukken code kunnen hergebruikt worden door iedereen.Zolang de bronvermelding maar gebruikt wordt. Hieronder staan de stukken code omschreven Bijlage 6: Interessante stukken code Als onderdeel voor de locatie bepaling heb ik in samenwerking met Pieter Huissen (Geofysicus aan de TU in Delft) een berekening gemaakt voor het bepalen van de afstand tussen twee GPS coördinaten. Bovenstaande functie is het resultaat. function calculateDistance($lat1, $lat2, $lon1, $lon2) { $earthRadius = 6371; // De radius van de aarde is 6371KM // Bereken het verschil van breedtegraad1 en breedtegraa2 // Zet vervolgens om in een radius $dLat = deg2rad($lat2-$lat1); // Bereken het verschil van breedtegraad1 en breedtegraa2 // Zet vervolgens om in een radius $dLon = deg2rad($lon2-$lon1); $lat1 = deg2rad($lat1);// Zet lengtegraad om in radius $lat2 = deg2rad($lat2); // Zet breedtegraad om in radius // Sinus van (lengtegraad/2) * Sinus van (breedtegraad2/2) + // Sinus van (Lengtegraad in graden / 2) // * Sinus van (Radius: lengtegraden/2)* Cosinus van lengtegraad 1 * Cosinus van breedtegraad 1 $a = sin($dLat/2) * sin($dLat/2) + sin($dLon/2) * sin($dLon/2) * cos($lat1) * cos($lat1); // 2 * Krommingstangens(wortel(van vorige berekening), wortel(1-vorigebereking)) $c = 2*atan2(sqrt($a),sqrt(1-$a)); return $earthRadius * $c; // breng de radius van de aarde * vorige berekening } 33
 34. 34. die je kunt gebruiken in de mobiele webapplicatie. Echter is de Zinspot applicatie relatief zwaar en moet het met een omweg worden ge- bruikt als “applicatie“. Deze mobiele website (Bijlage 3) is niet te down- loaden in de Appstore of Android Market. Dit is wel mogelijk wanneer er een Native app (een download- bare app voor elk platform) worden geschreven. Een paar voordelen van native apps: Native apps zijn een stuk sneller dan in HTML5 ont- wikkelde apps, Native apps bieden meer mogelijkheden, Native apps bieden een betere gebruikerserva- ring. Een native app ontwikkel zal wellicht wat tijd kosten, maar het zal uiteindelijk het product verbe- teren. Een simpel voorbeeld: in de brainstorm hebben gebruikers aan- gegeven meldingen (push notifica- tions) te willen ontvangen als een nieuwe spot beschikbaar is. Een mo- biele website heeft die mogelijkheid niet, waar een native app die wel heeft. De aanbeveling is dan ook om een native applicatie te maken. Een voorbeeld van hoe dit eruit kan zien is te vinden in bijlage 5. Performance Optimalisatie Website Hoewel de “demo“ met volledige toewijding is geschreven en ook gebouwd is op schaalbaarheid, is er nog een aantal zaken die verbe- terd kunnen worden, maar die door tijdsgebrek niet gebouwd konden worden. Deze onderdelen variëren ook qua impact. De impact zal dan ook aangegeven worden d.m.v. ster- retjes. Slug validatie*** De validatie voor de slugs. Een slug is een zoekmachine vriende- lijke URL. In plaats van http://www. zinspot.nl/company.php?company_ id=2322, wordt hiervan gemaakt: http://wwww.zinspot.nl/organisa- tie/warchild-nederland. Dit zorgt ervoor dat zoekmachines makke- lijker resultaten kunnen vinden. Zinspot maakt gebruik van slugs. Het systeem checkt echter op dit moment nog niet of de slug al be- staat. Zo zouden er in theorie twee bedrijven kunnen zijn die Warchild Nederland heten. De aanbeveling is dan ook om deze check erin te doen. Wanneer de slug al bestaat, moet er een toevoeging gedaan worden aan de slug. Bijvoorbeeld het unieke nummer wat gekoppeld is aan het bedrijf, of bijvoorbeeld de plaats- naam. Locatie bepaling* De huidige locatie bepaling gebeurt door middel van HTML5 locatieser- vice, die door de meeste browsers wordt ondersteunt. Door de beper- king dat in sommige browsers dit (nog) niet werkt, kan er geen loca- tie gegenereerd worden door deze browsers. Deze beperking is nog In de eerste instantie was het de bedoeling dat deze versie van Zinspot een demo zou worden. Deze demo is inmiddels uit- gegroeid tot een (bijna) volledige en goedwerkende site. Een aantal onderdelen zal nog verder uitgewerkt moeten worden voordat het geheel de status “final“ kan krijgen. Hieronder staat een aantal aanbevelingen en aanpassingen die het product zou moeten ondergaan, voordat Zinspot deze status kan krijgen. Analysedocument Het analysedocument is voor de Demo uitgebreid genoeg. Er zijn echter nog wel een paar mogelijke uitbreidingen mogelijk. In 2015 ver- vallen de maatschappelijke stages. Op dit moment focust het analyse- document zich daar op. De aanbeve- ling is dan ook om meer onderzoek te doen naar de tak van vrijwilli- gerswerk. Hoewel Zinspot niet ge- associeerd wil worden met vrijwil- ligerswerk is dit wel de grote markt. De Demo De MoSCoW die gebruikt in het analysedocument is gedaan op basis van haalbaarheid en wat de opdrachtgever wil. Het is dus van belang te weten dat er veel extra functies bij bedacht kunnen worden voor Zinspot. Deze zouden door een derde partij door ontwikkeld kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan functies als: OV tijdsduur calcu- latie, dichtstbijzijnde treinstation, automatische advertentie mogelijk- heden, etc. De mobiele website Als onderdeel van dit afstudeer- project heeft Zinspot een mobiele website. Deze website is gebouwd op het jQuery Mobile Framework. jQuery Mobile is een licht frame- work dat een reeks van userinter- face elementen en functies (voor zo- wel smartphones als tablets) bevat Bijlage 7: Vervolg traject 34
 35. 35. gebruiker kunnen denken dat er niets op het klembord is geplaatst om vervolgens nog een aantal maal op de “plaats op klembord” knop te drukken. Daarnaast kan op dit mo- ment één spot meerdere malen op het klembord geplaatst worden. De aanbeveling is dan ook om het klembord systeem interactiever te maken en uiteindelijk het te perfec- tioneren. Dit door direct het klem- bord aantal juist te tonen en de mogelijkheid tot meerdere malen plaatsen te vermijden. Verbetering afstandsbepalingssys- teem** Op dit moment wordt de afstands- berekening gedaan op basis van een stuk PHP (zie bijlage 4) Dit zou verbeterd kunnen worden. Door dit direct in de SQL query te voegen, kan er ook gesorteerd worden op de afstand. Op dit moment kan dit nog niet omdat de berekening van de afstand later gedaan wordt. Het is dan ook aan te bevelen om de be- rekening in bijlage 4 uit te voeren in SQL en een extra veld hierdoor toe te voegen aan de SQL resultaten. Dit werkt een stuk sneller bij een grote hoeveelheid resultaten. Resultaatsortering** Als laatste is het aan te raden resul- taatsortering op Zinspot te imple- menteren. Doordat op dit moment de spot-database erg klein is, hoe- ven resultaten niet gesorteerd te kunnen worden. In de toekomst, als een gebruiker 300 resultaten te zien krijgt, moeten deze wel sorteerbaar zijn. Hierdoor krijgt de gebruiker makkelijker toegang tot de lijst met resultaten en kan de gebruiker nog makkelijker matchen. De aanbeve- ling is dus: bouw een resultaatsor- tering. niet afgevangen met een melding. Daarnaast is in sommige gevallen de service niet betrouwbaar. Zo heeft tijdens de testperiode het volgende plaatsgevonden: De locatieservice denkt dat de testcomputer zich be- vindt in Doorwerth (6828). Terwijl de testmachine zich bevond in Velp (6881). In Google Chrome ging het echter wel goed. De aanbeveling is dan ook om de locatieservice om deze reden te controleren en verder door te ontwikkelen. Klembord plaatsing* Een kleine verbetering aan het klembordsysteem zou kunnen zijn dat het aantal items op het klem- bord direct geüpdatet wordt. Op dit moment gebeurt dat pas na een pagina verversing. Hierdoor zou de 35
 36. 36. Normaal staat op de achterkant van een tijdschrift een advertentie. Op de achterkant van een boek kun je lezen waar het boek over gaat. Hier kun je lezen wie mee gewerkt hebben aan dit verslag en wie mijn stage über- haupt mede mogelijk hebben gemaakt. Carlo Verhaar: Supervisor Ruud Tuithof: Opdrachtgever Jaco van Maaren: Pixelcreation en de altijd vrolijke bijdragen Ger de Vries: Analyse feedback Anjo de Bos: Nederlands woordenboek met uitleg Job de Bos: Stemmingsguru, spellingsguru, oppepguru en Pa Sil de Bos: Voor de broodjes, de altijd gezellige sfeer op de werkplek en Ma Sanne van den Brand: Sfeermaker, bezig bijtje, steun, toe- verlaat en theorieguru Nienke Nauta: Opmaakinspiratie De Achterkant

×