Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Breinwave magazine nummer_2

3,173 views

Published on

De 2e editie van het Breinwave Magazine boordevol inspirerende en innovatieve cases van onze klanten en partners

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Breinwave magazine nummer_2

 1. 1. BREINWAVE MAGAZINE NUMMER I 02 DENKEN EN DOEN ALS CORNELIS CORNELISZOON ERNST-JAN STIGTER, CEO MICROSOFT NEDERLAND HET SOMA COLLEGE VERSTERKT ICT-TOEKOMSTBASIS FEENSTRA IOT ALS BRON VAN INNOVATIE UNICEF HELDERE DOELEN VERDIENEN EEN HELDERE ICT-VISIE BREINWAVE LABS WERKEN AAN ‘BREAKTHROUGH INNOVATIONS’
 2. 2. Van: Johan van Wijk [mailto:johan.vanwijk@breinwave.nl] Verzonden: 20 februari 2017 09:54 Aan: Peter de Haas <peter.dehaas@breinwave.nl> Onderwerp: Nooit af! Hi Peter, Allereerst gefeliciteerd met het aanstaande 4-jarig bestaan van Breinwave. Wat een milesto- ne! Ik kan me nog goed herinneren hoe je destijds vol vuur sprak over je wens om een nieuw team te bouwen. Een team dat meer dan wie ook in staat moest zijn om mensen te inspi- reren over de kansen die technologie ze kan bieden als het gaat om hun ambities waar te maken. In werk en privé. Als ik terugkijk op 4 jaar Breinwave mag je trots zijn. Vooral ook op de unieke groep mensen die je bij elkaar hebt gebracht. Medewerkers, klanten en partners. De reden dat ik je ook even mail is dat ik afgelopen weekend het boek “Nooit af” heb uitgelezen. Ken je dit boek? Wat een inspirerend boek. Moet je lezen! Ik heb nog nooit een boek gelezen dat zo de vinger op de juiste plek legt als het gaat om de impact die techno- logie heeft en gaat hebben op ons en onze samenleving. En we staan pas aan het begin! Net als Breinwave trouwens en vandaar dat ik ook aan ons 4-jarig bestaan moest denken dit weekend. Bio- technologie, sensortechnologie, 3D-printing, 4D-printing, robotica, big data, machine learning, artificial intelligence, mixed reality. Stuk voor stuk technologieën met de potentie om onze samenleving to- taal op z’n kop te zetten. En ik kan je op een briefje geven, met de mogelijkheden die er vandaag de dag zijn om kennis uit te wisse- len, samen te werken, laagdrempelig te experimenteren en onszelf flexibel te organiseren zullen de veranderingen sneller gaan dan we überhaupt kunnen beseffen. Anyway, lezen dus… Benieuwd wat jij ervan vindt! PS: Het klinkt eigenlijk een beetje vreemd na het lezen van het boek, maar zouden we toch niet eens een magazine moeten maken waarin we een aantal van onze ervaringen en ideeën bundelen zodat we die met iedereen kunnen delen? Ook al zal ook Breinwave “nooit af” zijn, ben ik er namelijk van overtuigd dat onze eigen ervaringen anderen kunnen inspireren bij hun eigen ontdekkingsreis. En dat is toch waar het ons toch eigenlijk ook om gaat? Ze daar- mee helpen? Ik ga alvast aan de slag met een opzet! Groet en leuke dag. En nogmaals … gefeliciteerd! Johan DD: Bovenstaande e-mail verstuurde ik op 20 februari aan Peter de Haas, oprichter van Breinwave. Vandaag ligt het magazine waar ik in de e-mail over sprak voor u. Namens Peter, mijzelf en al onze collega’s hopen wij dat het u inderdaad inspireert om nieuwe technologieën te gaan ontdekken, te omarmen en op zoek te gaan naar hoe ze u kunnen helpen om uw ambities waar te maken! Johan van Wijk Managing consultant @ Breinwave 06-54350194 / johan.vanwijk@breinwave.nl 3BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 3. 3. 4 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 4. 4. Klanten aan het woord SOMA college 17 All Art Professionals 20 Volandis 24 Unicef 34 De Cruijff Foundation 36 SBLk 40 Feenstra 46 Cargonaut 56 FaberExposize 59 ELG 70 Partner story SLBdiensten 13 Value Blue 22 Meetroo 42 eMagiz 52 Interviews Breinwave – Peter de Haas 6 Microsoft - Ernst-Jan Stigter 11 Microsoft - Eduard Beck 26 CloudforYou – Menno Windsma 32 Breinwave – Joost Bentvelsen 62 Artikelen Big data en privacy in het onderwijs 15 Breinwave Academy 28 Wedstrijdzeilen met de Yngling 38 Van service naar beleving 44 Coresystems 49 Maak het verschil met een eigen App 65 Breinwave Labs 72 En verder Editorial 3 Colofon 80 Inhoudsopgave 5 11 17 72 34 46 Microsoft - Ernst-Jan Stigter SOMA college Breinwave Labs Unicef Feenstra BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 5. 5. Peter de Haas: Met partners werken aan innovatiekracht van klanten Met technologie is meer mogelijk dan mensen kunnen bedenken. Breinwave is vier jaar geleden opgericht om samen met klanten die mogelijkheden te verkennen en om te zetten in concrete toepassingen die passen bij hun ambities. Steeds vaker werkt Breinwave daarvoor samen met andere technologiebedrijven binnen Broad Horizon en daarbuiten. Oprichter en directeur Peter de Haas: “Vaak zijn wij nog steeds die startup van vier jaar geleden, steeds vaker zijn we onderdeel van een grote organisatie met 250 mensen.” Wie met Peter de Haas praat, hoort de passie in zijn stem. Het is de passie voor technologie die hem vier jaar geleden bracht tot de oprichting van Breinwave. Met dit bedrijf heeft Peter zijn passie gebundeld tot een missie: technologie inzetten om organisaties beter en prettiger te laten functioneren. Hij is ervan overtuigd dat technologie kansen biedt om het verschil te maken. “Ik heb te vaak gezien dat technologie een doel op zich is geworden. Met als gevolg dat technologie alleen maar complexiteit toevoegt. Soms komen klanten bij ons met de vraag om een mobiele app te ontwikkelen, maar die app kan nooit het doel zijn. De vraag is welk probleem die app moet oplossen en hoe die app past binnen de context. Naar die vraag gaan wij op zoek. Onze mensen helpen om innovatieve technologie slim in te zetten binnen de context van organisaties en hun ambities”, vertelt Peter. Peter heeft een lang trackrecord in de IT, waarvan een groot deel is opgebouwd in dienst bij Microsoft. Namens dit technologiebedrijf heeft hij de cloud-technologie in Nederland op de kaart gezet. Daaraan gekoppeld zijn zijn inspanningen om het Nieuwe Werken van de grond te krijgen. In deze periode bij Microsoft heeft hij gezien hoe technologie kan helpen om het leven van mensen gemakkelijker te maken. Met Breinwave beschikt hij over een team van bijna dertig slimme en enthousiaste mensen - vooral leuke mensen volgens Peter - waarmee hij dat dagelijks in de praktijk brengt. “Innovatie is het sleutelwoord. Innovatie binnen de context van een organisatie, welteverstaan.” Scrums en sprints Vandaag de dag is agile project management het nieuwe toverwoord. IT-bedrij- ven werken in scrum-sessies in korte sprints toe naar innovatieve toepassingen. Breinwave werkt vrijwel vanaf het begin volgens deze aanpak. Alle medewerkers zijn scrum-gecertificeerd, verzekert Peter. “In een traditioneel project wordt eerst 6 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 6. 6. de klant uitgevraagd en de scope van het project vastgesteld. Daarna trekt de technologieleverancier zich terug om in stilte een oplossing te ontwikkelen die vervolgens niet blijkt aan te sluiten bij de behoefte van de klant. Het mooie van de agile aanpak zijn niet de korte doorlooptijden, maar de multidisciplinaire teams met leden van zowel Breinwave als de klant. Ook wij maken eerst een opzet van de op te leveren functionaliteiten, maar daarna werken we samen met de klant in één of twee sprints toe naar een levensvatbaar, werkend product. Op die manier is gewaarborgd dat dit product past binnen de context en matcht met de ambities van de organisatie.” Door die aanpak in multidisciplinaire teams vindt tevens kennisoverdracht plaats. “Klanten moeten net zoveel van een project leren als wij. Ze hoeven misschien niet te weten hoe een technologie werkt, maar wel hoe ze die kunnen toepassen. Daarmee vergroten ze hun eigen innovatiekracht.” Peter noemt het voorbeeld van ROC Mondriaan. “In een aantal workshops hebben we de mensen van deze school laten zien wat Microsoft Azure is en wat je met dit cloudplatform kunt doen. Vervolgens zijn wij samen met hen oplossingen voor bestaande problemen gaan ontwikkelen. Dat heeft geleid tot oplossingen die wij alleen niet hadden kunnen bedenken.” Stuwmeer van innovaties De huidige tijd vraagt om een agile aanpak, stelt Peter. “De ontwikkelingen in ICT gaan zo snel, dat we die als mensen niet meer allemaal kunnen bijhouden. Er is meer mogelijk dan wij kunnen bedenken. Vergelijk het met een stuwmeer dat voortdurend nieuwe aanvoer van innovaties krijgt. Om te voorkomen dat we wor- den overspoeld, hebben we een stuwdam nodig. De kunst is om de kleppen in die dam gericht open te zetten, zodat een gekanaliseerde stroom ontstaat die we kunnen gebruiken om een turbine aan te drijven. Zo creëren we productiviteit”, stelt Peter. “Wij zien het als onze taak om klanten te wijzen op dat stuwmeer met innovaties en nieuwsgierig te maken naar de mogelijkheden die daarin liggen opgeslagen.” Met name de cloud biedt ongekende mogelijkheden, legt Peter uit. “Reken- kracht waarvoor bedrijven tien jaar geleden misschien honderd servers hadden moeten aanschaffen, is nu met een druk op de knop beschikbaar. Die reken- kracht kunnen we inzetten voor kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld in de vorm van algoritmes die betrouwbare voorspellingen kunnen doen.” De aanpak van Breinwave werkt, durft Peter na vier jaar te stellen. “Veelzeggend is dat negentig procent van onze klanten geen eenmalige klanten zijn. Wat daar- bij meespeelt is dat wij al onze opdrachten gefaseerd uitvoeren. Na elke fase bespreken we de resultaten met de klant. Als hij niet tevreden is, kan hij op elk moment afscheid nemen. Wij gaan alleen door als de klant overtuigd is dat onze inspanningen waarde toevoegen.” Breinwave helpt Breinwave helpt klanten allereerst met het aanzetten (beschikbaar maken) van innovatieve en moderne software. Dat is vandaag de dag met cloudoplossingen steeds minder spannend. Waarin Breinwave zich echter onderscheidt is dat zij dit kan aanbieden in abonnementsvorm waarin ook een aantal aanvullende diensten zijn ondergebracht, afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm. Denk aan activatie, configuratie, support en licentiemanagement. Hierin past ook de overname van Cloudforyou, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en leveren van dergelijke abonnementsmodellen. “Met de “Rekenkrachtwaar- voorbedrijventien jaargeledenhonderd servershaddenmoet- enaanschaffen,is numeteendrukopde knopbeschikbaar.” 7BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 7. 7. specialisten van Cloudforyou zullen wij steeds meer producten en diensten ontwikkelen die we in abonnementsvorm aanbieden en die dus per maand opzegbaar zijn”, stelt Peter. Na het aanzetten van de software volgt het inzetten van de software in de context van de organisatie. Veel ICT-bedrijven ondersteunen dat met eenmalige trainingen of quick reference cards die weinig ruimte overlaten voor interactie. “Wij geloven in een aanpak die gebruikers stimuleert om bijvoorbeeld door inzet van gamification zelf op ontdekkingsreis te gaan, met hulp van ons uiteraard. Ook denken we samen met klanten na over de concrete rollen en scenario’s waarbinnen medewerkers de technologie gaan gebruiken.” Als klanten de technologie eenmaal goed in hun vingers hebben, volgt de belangrijke laatste stap. Hierbij gaat Breinwave samen met klantenopzoeknaarhoedebeschikbaretechno- logie ook kan bij dragen aan echte innovaties in hun business (processen) om zelf te innoveren. Breinwave Labs vormt de kraamkamer van deze innovaties, waarin Breinwave nauw samenwerkt met klanten. Zo laat bijvoorbeeld het Breinwave Innovatiespel klanten in een halve dag naden- ken over nieuwe innovatieve technologieën. In hands-on workshops van een dag kunnen zij tastbare ervaringen opdoen met die techno- logieën zoals het internet of things. Wie nog een stap verder wil gaan, kan kiezen voor een driedaags kickstart-programma om van idee tot prototype te komen. “Met open vizier samen experimenteren”, noemt Peter dat. Broad Horizon Inmiddels is Breinwave onderdeel geworden van Broad Horizon, een stap die Peter toejuicht. “Denk nog even aan dat grote stuwmeer van innovaties. De toestroom van innovaties is zo groot dat ook wij moeten afwegen welke competenties wij zelf willen bieden en welke wij willen inhuren. Wij kunnen niet alles zelf, maar zullen op slimme wijze moeten samenwerken met andere partners. Binnen Broad Horizon treffen we die partners aan met True, Abecon en GreatCircle. De kruisbestuiving tussen die partners wordt steeds groter. Vaak zijn wij nog steeds die startup van vier jaar geleden, maar steeds vaker zijn we onderdeel van die grote organisatie met 250 mensen.” “Negentigprocentvanonze klantenzijngeeneenmalige klanten.Diekomenbijonsterug metnieuwevragen enuitdagingen.” 8 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 8. 8. De komende jaren zal Breinwave blijven groeien, maar dat leidt in de ogen van Peter niet noodzakelijkerwijs tot een grotere organisatie. In plaats daarvan gaat hij op zoek naar vergroting van het netwerk, ook in het buitenland. “Breinwave blijft een Nederlands bedrijf, maar wij willen wel kijken hoe wij meer kunnen samenwerken met buitenlandse partners van Microsoft’s ERP-oplossingen. Neem Coresystems, een Zwitsers leverancier van field service software dat is geïnte- greerd met Microsoft Dynamics NAV en AX. Wij hebben daarvoor de connector gebouwd die op de prijslijst van Coresystems staat en die wij van afstand kunnen beheren. Dat zullen we meer gaan doen.” Dat Breinwave op de goede weg is, bewijzen de vele mijlpalen. Zo is Peter trots op het feit dat zijn bedrijf zich Microsoft Gold-partner voor Productivity mag noemen. “En neem de app die wij hebben ontwikkeld voor ELG, een specialist in metaalrecy- cling die onderdeel is van de Duitse Haniel Group. Daartoe behoren ook bedrijven als CWS, Rentokil, Mediamarkt en Metro. Onze app is genoemd als één van de vier voorbeelden van digitale transformatieprojecten binnen de Haniel Group. Een dergelijke erkenning inspireert ons om door te blijven gaan met innoveren.” WaarmeehelptBreinwave? De activiteiten van Breinwave zijn vandaag de dag geconcentreerd rondom vier thema’s: Klantbeleving: alles tussen onze klanten en hun klanten. Denk aan apps, webshops en dergelijke. Het bieden van een beleving die onderscheidend is, wordt steeds belangrijker. Klantinzicht: om een goede beleving te kunnen bieden, is een goed inzicht nodig in de klanten. Een up-to-date beeld van de kenmerken van klanten inclusief hun eisen en wensen is noodzakelijk om de juiste aanbieding te kunnen doen. Dit is het domein van CRM en business intelligence (BI). Productiviteit: van mensen, van de organisatie, van processen. Hoe zorg je dat mensen voorzien zijn van de juiste informatie en tools om effectief te kunnen opereren en samenwerken met klanten en partners? Dit is het domein van Office 365. Innovatiekracht: om dit alles te kunnen doen, is behalve een duidelijke visie ook een ICT-architec- tuur en -infrastructuur nodig waarmee snel nieuwe technologieën omarmd kunnen worden. Geen spaghetti-infrastructuur dus. Dit is waar cloud bij kan helpen, maar ook het internet of things. ““Klantenmoetennetzoveelvaneenprojectlerenalswij. Daarmeeversterkenzehuneigeninnovatiekracht.” 9BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 9. 9. Ernst-Jan laat zich graag inspireren door Corne- lis Corneliszoon. In de 17e eeuw bedacht deze jongeman dat de wieken van een molen met een ingebouwde krukas ook een op-en-neer- gaande beweging kunnen maken. Vervolgens stonden er in no time 900 zaagmolens in de Zaanstreek die vooral werden ingezet voor de scheepsbouw. “Deze ontdekking was enorm belangrijk voor de Nederlandse scheepvaart en geschiedenis. Ook in de eeuwen hierna hebben Nederlanders bewezen goed te zijn in het toepassen van nieuwe ideeën. Ik ben ervan overtuigd dat de digitale transformatie de krukas van nú is.” Succesfactoren digitale transformatie Nederland als icoon voor digitale transforma- tie, daar zet het Microsoft Nederland team zich voor in. Wat houdt dit zoal in? “We mobiliseren onze organisatie en 7.500 partners op de drie kritische succesfactoren digitale vaardigheden, innovatie en vertrouwen in de cloud. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat kinderen in het onderwijs al jong digitale vaardigheden aan- geleerd krijgen. Door hieraan te werken schep je de voorwaarden om de mogelijkheden van digitalisering ten volle te benutten. De 120 gastdocenten vanuit Microsoft die in hun vrije tijd helpen om kinderen de vaardigheden van de toekomst bij te brengen leveren hier een belangrijke bijdrage aan.” Ook investeert Microsoft fors in programma’s voor begeleiding van startende bedrijven en opschaling van startups naar scale ups. “Een re- cent voorbeeld van een innovatie van Hollandse bodem is autoverzekeringsapp Gappie, die inspeelt op de toenemende populariteit van het delen van je auto. Via Gappie sluit een autolener in twee minuten een autoverzekering af die per uur betaald wordt. De auto-eigenaar loopt daardoor geen risico en krijgt zelfs vervangend vervoer als dat nodig is. Gappie is nu al in 32 landen beschikbaar.” Een hybride cloud zorgt Denken en doen als Cornelis Corneliszoon Ernst-Jan Stigter is sinds juni 2016 CEO van Microsoft Nederland. Daarvoor was hij onder andere Vice President Sales Marketing & Services in Centraal- en Oost-Europa en directeur van Microsoft Griekenland. “De 32 landen waar ik de afgelopen jaren actief was, zouden allemaal zo ruilen met de ‘assets’ waar we in Nederland over beschikken. Naast een uitstekende infrastructuur beschikt ons land over een groot adaptief vermo- gen en excellente logistiek. Bovendien is het rendement op investeringen hoog. Daarom zie ik een enorm potentieel voor organisaties om de volgende stap te zetten in de digitale transformatie en de zakelijke toepassingsmogelijkheden ten volle te benutten.” Peter de Haas in gesprek met Ernst-Jan Stigter, CEO van Microsoft Nederland 11BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 10. 10. ervoor dat organisaties sneller, gemakkelijker en goedkoper digitale initiatieven kunnen omarmen. Hiertoe kiezen steeds meer IT-beslis- sers voor Microsoft Azure. De cloud maakt al 50 procent van de omzet van Microsoft Nederland uit, en in 2020 is onze ambitie de 80 procent te halen. “Privacy, security, transparantie en com- pliance, dat is waarin wij ons op cloud-gebied onderscheiden.” Vier pijlers “Door digitaal te transformeren, blijven organisaties relevant. ‘Engage your customers’ noemen we dit: de klant centraal zetten in elk organisatieonderdeel. Denken en doen in het belang van de eindklant. De tweede pijler onder de digitale transformatie is ‘Empower your employees’: medewerkers in staat stellen om beter én slimmer te werken. Hiertoe reiken we hen tools aan waarmee ze productiever kun- nen samenwerken en echt het verschil kunnen maken.” Zo komt hij automatisch op ‘improve operations’, wat eigenlijk neerkomt op hetzelfde doen met minder budget. “Want waarom zou je investeren in hardware als je software ook ‘uit de muur’ ofwel de cloud kunt krijgen. In 2020 maakt de cloud waarschijnlijk 80 procent van onze omzet uit.” Helemaal enthousiast wordt Ernst-Jan bij het bespreken van de vierde pijler onder de digitale transformatie: transform your products. “Producten zijn nooit uitontwikkeld. Dus blijf ze vooral toetsen aan de context van je klanten en de beschikbare technologie. Zitten de klanten hierop te wachten en voegt het waarde toe? Een mooi voorbeeld is de Sikkens app. Die stelt schilders in staat om met hun smartphone of tablet een kleursimulatie van de te schilderen ruimtes te maken. Zo kun je je voorstellen hoe het eruit komt te zien, en meteen de juiste Sikkens-producten en grossiers vinden. Via zo’n app kun je bijvoorbeeld ook schilders aanbeve- len, offertes ontvangen en kortingen regelen. Zo kun je steeds onderscheidend blijven door nieuwe stappen te nemen in de nieuwe world of convenience.” Oneindig combineren Ik geef toe dat ik onder de indruk ben van de manier waarop Microsoft zich opnieuw blijft uitvinden. Daardoor is het bedrijf in staat om iedere persoon en organisatie te voorzien van software en diensten waarmee je meer kunt bereiken, op welk apparaat dan ook. Ernst-Jan zegt dat de engineering steeds kortcyclischer wordt. “Ons oplossingenportfolio is net een palet tegels: je kunt oneindig combineren. En doordat het aanzetten van nieuwe functionali- teit steeds makkelijker wordt, verhoogt het het gebruiksgemak. Persoonlijk vind ik Microsoft Teams een van de mooiste recente innovaties. Deze app combineert een chatdienst, Sha- rePoint, Office 365, vergaderingen, notities, Office, planner, PowerBI en andere oplossingen die teams helpen om productief te werken.” Voor de volgende generatie wordt het gemakke- lijker, die komt in de gelaagdheid van de cloud. Maar hoe kunnen de bedrijven van nu begrijpen wat er allemaal kan? “Als een klant niet begrijpt wat er kan, kun je ook niet vragen wat hij wil. Vandaar dat ik een groot fan ben van Scrum en Agile, waarbij met kort-cyclische updates producten en diensten tot stand gebracht worden. Zo kun je veel fijnmaziger sturen en gaan mensen echt begrijpen wat technologie kan betekenen. Partners zoals Breinwave en Broad Horizon begrijpen dat hun toegevoegde waarde niet ligt in het instandhouden van complexiteit, maar in het slim benutten van standaardoplossingen en het behalen van maxi- male winst met cloudoplossingen. Daardoor kunnen zaken vaak veel sneller en simpeler geregeld worden.” One-stop-shop voor groei Hoe help je organisaties om de volgende stap te zetten en om opnieuw naar businessmodellen te kijken met behulp van technologie? “Hierbij gaat het om ‘time to market’ en kennis, dus daar zetten we zwaar op in. Meer dan ooit vraagt dit van onze partners dat ze de juiste vaardig- heden in huis hebben en goed samenwerken. Daartegenover staat dat je als Microsoft- partner slechts in één platform hoeft te verdiepen: één one-stop-shop voor groei. Het in- standhouden van complexiteit heeft zijn langste tijd gehad. Het is zoals Breinwave ook al enige jaren uitdraagt: met standaardproducten kunnen de meeste dingen veel simpeler. En maak vooral ook slim gebruik van wat je hebt. Wij zien dat de markt steeds ontvankelijker wordt voor deze boodschap.” 12 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 11. 11. SLBdiensten helpt software en onderwijs goed te regelen SLBdiensten heeft raamwerkovereenkomsten afgesloten met meer dan 80 softwareleveran- ciers, waardoor de klanten kunnen profiteren van besparingen tot wel 90 procent. Algemeen directeur Jeroen Borgsteede hierover: “Vrijwel alle scholen in het voortgezet en middelbaar onderwijs benutten onze zeer gunstige voor- waarden om tegen een lage prijs software aan te schaffen. Zo kunnen ze voor weinig geld over modernste technieken beschikken en veel geld besparen op licenties. Ook verlenen we meer en meer hulp om technologie in te zetten, onder andere door trainingen aan te bieden. Hierin werken we graag samen met Breinwave.” Jeroen vertelt dat SLBdiensten in 1992 is opgericht als intermediair tussen de software- branche en het voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar (beroeps)onderwijs (MBO). In 1995 ging zusterbedrijf Slim.nl van start. Bij deze webwinkel kunnen studenten, hun ouders, docenten en onderwijsmedewerkers eenvoudig en met hoge korting hard- en software, tijdschrif- ten, boeken en accessoires voor thuisgebruik bestellen. “Door onze sterke onderhandelings- positie en uitgebalanceerd productaanbod zijn we uitgegroeid tot de belangrijkste software- partner voor het VO en MBO.” Kennis en vaardigheden Zelf werkt Jeroen al ruim 15 jaar in het onderwijs, waarvan 10 jaar bij expertisecentrum Kennisnet. Hij legt uit dat SLBdiensten oorspronkelijk is opgezet om tegemoet te komen aan de behoefte van onderwijsinstellingen aan de beste software tegen lage prijzen. “Inmiddels doen we veel meer. We voorzien de scholen bijvoorbeeld ook van kennis en vaardigheden op het gebied van lesgeven met behulp van ICT en applicaties. Ook ondersteunen we bij het inzetten van digitaal leermateriaal om het onderwijs verder te verbeteren.” Welke belang- rijke ontwikkelingen ziet hij momenteel in deze markt?“Eriseenflinkeverschuivingnaardecloud gaande, wat nieuwe kennis en expertise vereist. Logisch, want een school die cloud services inzet hoeft minder tijd en geld aan de techniek te besteden.” Steeds meer onderwijsinstellingen denken na over hoe ze een leerproces kunnen aanbieden dat maximaal helpt om de talenten van de leerling te ontwikkelen. SLBdiensten faciliteert hierin door de benodigde software te leveren om het onder- wijsleerproces te ondersteunen en te verbeteren. “Via ons hebben onderwijsinstellingen tegen sterk gereduceerde prijzen toegang tot vrijwel alle relevante software. Zo hebben softwareleveranciers met weinig inspanning een groot marktbereik. Bovendien kunnen onderwijsmedewerkers, studenten en hun ouders meeprofiteren van de regelingen. Een win-winsituatie voor alle betrokkenen!” 13BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 12. 12. Onderwijs op maat “Innovatie en ICT zijn al heel lang de grote beloftes voor het primaire proces en de ondersteunende activiteiten. Scholen zijn steeds meer bezig om onderwijs op maat te maken. Door slimme inzet van ICT en materia- len is het mogelijk om leerlingen op hun eigen niveau te laten leren en werken. Zo kan een vakbekwame docent een leerproces aanbieden dat maximaal helpt om de vaardigheden van het kind te ondersteunen. Dit vraagt om andersoortige producten. En achter de scher- men spelen ook nieuwe vraagstukken mee zoals data-analyse, beveiliging en privacy: verantwoord en zorgvuldig omgaan met leer- linggegevens. De uitdaging voor ons is om hier zo goed mogelijk in te schakelen. We werken bijvoorbeeld steeds meer samen met educatieve uitgevers aan oplossingen zoals software voor kinderen met dyslectie en oefenmateriaal voor toetsen.” Community De relatie met Breinwave is over verschillende assen gegroeid. Allereerst door prettige contacten in het verleden met de van Microsoft afkomstige directie. “Er is een goede match qua expertise en persoonlijkheden. Wat we vooral aan hen waarderen is dat ze proactief meeden- ken. Ze verdiepen zich echt in uitdagingen, en stellen alles in het werk om ons of onze klanten met een vraag te helpen. Zo hebben ze bijvoor- beeld een model ontwikkeld om met behulp van big data analytics te voorspellen hoe groot de kans op uitval van een MBO-leerling is. Door dit te gebruiken, kunnen gericht maatregelen genomen worden om schooluitval te beperken. Ook voor dit soort zaken kan ICT de komende jaren dus een grotere rol gaan spelen en veel meerwaarde bieden.” Samen met Breinwave en andere partijen ontwikkelde SLBdiensten een portfolio aan cursussen en trainingen voor scholen. “Dit wordt continu doorontwikkeld. Verder is Brein- wave nauw betrokken bij de Kenniskring ICT & Onderwijs, die we afgelopen jaar gestart zijn. Dit netwerk richt zich op ICT-ers, ICT-eindver- antwoordelijken en bestuurders van scholen. Hier kunnen zij kennis delen, workshops volgen en presentaties volgen. Dit leidt niet alleen tot goede en interessante discussies, maar ook tot mooie samenwerkingsverbanden tussen de deelnemers onderling.” EBC “Iedere nieuwe deelnemer aan deze Kenniskring bezoeken we samen met Breinwave gedurende een dagdeel. Aansluitend maken we een blue- print van de ICT-architectuur. Daar kunnen we in onze community veel mee doen. VO-scholen zitten pragmatisch in hun vel en houden zich vooral bezig met de realiteit van vandaag de dag. Ook gaan we samen met groepjes scholen naar het Microsoft Executive Briefing Center in Brussel om een blik op de toekomst te werpen. Dat geeft impulsen om de visie op ICT door te ontwikkelen. een prima initiatief! Idealiter gaat zowel de ICT-er als de bestuurder die IT in portefeuille heeft mee. Dit is veel effectiever dan alleen met de ICT’er praten. De onderwijsstrate- gie en het ICT-beleid dienen elkaar immers te versterken.” Jeroen benadrukt dat SLBdiensten scholen niet vertelt welke keuzes ze moeten maken. “Wat we wel doen? Laagdrempelig aanreiken wat de techniek mogelijk maakt, voor een gelimiteerd bedrag. Ook helpen we scholen op meerdere manieren bij het vormgeven van hun progres- sie of transformatie. De onderwijsvisie van de ICT-verantwoordelijke is veelal de belangrijkste bepalende factor voor het innovatietempo van de school. ICT is altijd een gespreksonderwerp, maar het is bij de ene school belangrijker dan bij de andere.” Laagdrempeligaanreikenwatdetechniekmogelijkmaakt,vooreengelimiteerdbedrag. 14 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 13. 13. In nagenoeg ieder segment van de samenleving wordt gekeken naar big data, ofwel het benutten van het potentieel van de grote hoeveelheden data waar we vandaag de dag over kunnen beschikken. Ook het onderwijs registreert steeds meer gegevens. Maar wat doen we met al die data? Wat zouden we ermee kunnen doen? En wat mag je ermee? Kennisnet, expertisecentrum voor onderwijs en ICT, is heel duidelijk over de toekomst van het onderwijs: deze is datagedreven en ‘do-it-yourself’. Maar zo eenvoudig is het verzamelen en analyseren van data uit leeromgevingen nu ook weer niet. Naast onderwijskundige, technische en personele uitdagingen, spelen er bijvoorbeeld ook privacyvraagstukken mee. Gemiste kans Je zou bijna kunnen zeggen dat de data in het onderwijs voor het oprapen liggen. Er worden al ontzettend veel gegevens digitaal vastgelegd. Dit begint meteen in het primair onderwijs met het leervolgsysteem, werkplannen en Cito LVS-toetsen. De gegevens en resultaten worden veelal vastgelegd in een Leerling Volg Systeem (LVS). Ze worden onder andere gebruikt voor de verantwoording naar de Inspectie en ter ondersteuning van het leerproces. Helaas blijven de mogelijkheden om precies te meten en analyseren hoe scholieren presteren nog grotendeels onbenut. Een gemiste kans, want hierdoor ontstaat beter inzicht in de mogelijk- heden om de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs te vergroten. De Minister van Onderwijs wil de Cito-score weer doorslaggevend laten zijn bij de doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Dit omdat leerlingen nog te vaak stranden. Bovendien is de ongelijkheid tussen leer- lingen toegenomen sinds het schooladvies van de leerkracht zwaarder weegt dan de Cito-score. Een moeilijk debat, mede omdat het deels gebaseerd is op overtuigingen en aannames. De talenten van jongeren zullen immers nooit in één toets of oordeel te vatten zijn. Als er één vraagstuk is dat om big data analytics vraagt is dit het wel. Door leerlinggegevens beter te benutten kan zowel de in- en doorstroom in het voortgezet onderwijs als het studiesucces aanzienlijk verbeterd worden. Big data en privacy in het onderwijs 15BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 14. 14. Learning analytics Doordat steeds meer onderwijsinstellingen digitaal leermateriaal gebruiken, krijgen ze van- zelf toegang tot learning analytics. Dit is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van en over data van leerlingen en hun context. Zo worden zowel op organisatie- als individueel niveau meer inzichten verkregen. Deze inzichten worden gebruikt om leren op maat aan te bieden en het leren optimaal te ondersteunen. Dit verlicht de taak van de docent; bovendien krijgt de leerling direct feedback. Iedere oefe- ning en prestatie draagt bij aan het totaalbeeld, waardoor de leraar tijdig juiste interventies kan bepalen. Bovendien zou een leerling niet alleen meer hoeven te ‘pieken’ tijdens een Cito-toets. Vertraging en doorstroom in het voortgezet onderwijs Een andere belangrijke uitdaging is het verminderen van de vertraging (zittenblijvers) en afstroom naar een lager schooltype. Op basis van data en analyses is het bijvoorbeeld ookmogelijkomhetstudiesuccesvanindividuele leerlingen beter te voorspellen. Een recen- te pilot in het voortgezet onderwijs heeft ons geleerd dat het uitvalpercentage met behulp van big data analytics met 89% nauwkleurig te voorspellen is. Vervolgens kan een studiebe- geleidingsprogramma worden ingezet dat het studiesucces positief beïnvloedt door gerichte interventies te plannen. U kunt zich voorstellen dat hiermee een forse vergroting van het onderwijsrendement behaald kan worden. Beren op de weg? Het werken met grote hoeveelheden gegevens en het hieruit destilleren van waardevolle inzichten is een vak apart. Een vak dat ook in veel andere branches nog in de kinderschoenen staat. En dan is er ook nog de lastige discus- sie over het gegevensbeheer, de privacy en de eigenaarschap van de data die in het leerproces wordt gegenereerd en opgeslagen. U kunt veel problemen hierover voorkomen door afspraken te maken met de uitgevers van leermaterialen. Ook voorkomt u lastige vragen door zorgvuldig te bepalen welke gegevens over leerlingen u wilt verzamelen worden en daar transparant over te communiceren. Leerlingen en hun ouders zullen over het algemeen enthousiast zijn als ze de didactische meerwaarde zien, ze begrijpen welke voordelen het gebruik van de data voor hen betekent. Mogelijkheden zien én benutten Bedenk dat het allang niet meer de vraag is óf onderwijsstellingen iets moeten doen met learning analytics en big data analytics. Wees dus vooral alert op concrete voorbeelden van succesvolle toepassingen. Maak deze bespreek- baar en laat u niet leiden door angsten rondom privacy. Dit remt innovatie. Beter is om goed na te denken over wat u zou willen weten en wat daarvoor nodig is. Het ontsluiten van big data in het onderwijs begint bij samenwerking en delen van best practices. Investeer daarin om effectief te innoveren. Workshop “Privacy goed geregeld” Wat een goed vertrekpunt kan zijn is de workshop “Privacy goed geregeld” die SLB dien- sten, partner van Breinwave in het onderwijs, aanbiedt. Tijdens deze workshop gaat u namelijk actief aan de slag met het thema Privacy en krijgt u uitleg van regels en ver- antwoordelijkheden die het toenemend ICT-gebruik op scholen met zich meebrengt. Daarnaast krijgt u handvatten die u helpen uw verantwoordelijkheid op privacy gebied goed te organiseren op uw school. Wilt u hier meer over weten: kijk dan eens op: http://www.slbdiensten.nl/slb/training-advies/ workshop-privacy-goed-geregeld Alseréénvraagstukisdatombigdataanalyticsvraagtisdithetwel. 16 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 15. 15. Aan het woord is directeur onderwijs Herman Meppelink, die met zichtbaar genoegen de ontwikkelingen in de infrasector toelicht. “In ons vakgebied zijn innovaties aan de orde van de dag. De bovengrondse en ondergrondse infra- structuren worden steeds verfijnder. Ook komen er continu nieuwe technieken, systemen, machines en hulpmiddelen beschikbaar, en is steeds meer geavan- ceerde foutdetectie en analyse mogelijk. De grootste opgave voor de komende jaren is onderwijsvernieuwing in samenhang met 21ste -eeuwse vaardigheden. Daarbij volgen we de technologische ontwikkelingen in de snelveranderende infrasector op de voet.” Verbinding Als grootste infravakschool van Nederland heeft het SOMA College zich ten doel gesteld om de meest gewilde vakmensen in de infrabranche op te leiden. Aan de basis hiervan staan naast een hoge arbeidsmarktrelevantie, gemotiveerde docenten en studenten ook een hechte relatie met het toonaangevende infrabedrijven en machinebouwers. “Onze school zoekt op vele manieren verbinding met bedrijven, zodat het onderwijs en materieel zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen van de bedrijfstak.” “Recent zijn we een alliantie aangegaan met de Universiteit Twente. Ons terrein biedt een ideale proeftuin voor de UT waar onderwijs, onderzoek en technologie in een living lab worden samengebracht. Ook deze samenwerkingen helpen ons om onze deelnemers voortdurend te confronteren met nieuwe technieken, en hen in de gelegenheid te stellen om ermee te experimenteren en eraan te wennen.” Leren in de praktijk staat centraal bij het SOMA College, dé vakopleiding voor de infra, in Harderwijk. Hier begeleiden circa 80 medewerkers jaarlijks zo’n 900 deelnemers naar de start van hun loopbaan als vakspecialist. Bijvoorbeeld als machinist, monteur of technicus mobiele werktuigen, vakman grond-, water- en wegenbouw GWW, straatmaker, uitvoerder infra of landmeetkundige. “Dit betekent dat we mensen opleiden in basistechnieken, en hen daarbij stimuleren om hun lerend en innoverend vermogen voortdurend te ontwikkelen. ICT vormt een onderdeel in alles wat we doen.” Het SOMA College versterkt ICT-toekomstbasis 17BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 16. 16. Uitdagend onderwijs Bovenal wil Meppelink uitdagend en toekomst- gericht onderwijs bieden. “Dit betekent prak- tijklessen op simulatoren en met moderne machines op de uitgebreide oefenterreinen. Practicumlessen in werkplaatsen en beroeps- praktijkvorming in dienst van of via stages bij erkende leerbedrijven. Kunnen omgaan met ICT en informatie is een belangrijke eigenschap van een hedendaagse vakman, evenals klantgericht werken. Dit vereist dat we over de juiste ICT- infrastructuur en -toepassingen beschikken. Hier werken we stapsgewijs naartoe, met Office 365 als belangrijke component. Breinwave ontzorgt ons hierin.” Manager bedrijfsvoering Esther ter Avest vertelt ons graag meer over de ICT-roadmap die het SOMA College heeft ingezet. “Als kleine organisatie in het onderwijs willen we zo efficiënt mogelijk werken. Stapsgewijs veranderen werkt bij ons het beste. Nadat we ons al eerder had- den georiënteerd op deze ICT-oplossing, zijn we afgelopen jaar gestart met de voorbereidingen van de invoering van Office 365. Dit was een serieus traject, dat begon met de zoektocht naar een ICT-partner en het maken van een plan van aanpak. Net voor de zomervakantie is Breinwave als beste partner uit deze selectie gekomen. Doorslaggevend bij onze keuze was hun manier van aanpak. Ook viel het ons op dat ze echt goed naar ons luisterden en zich inleef- den in onze organisatie.” Veel mogelijkheden In het onderwijs neemt Office 365 een steeds belangrijkere plaats in. De basislicentie met Word, Excel, Powerpoint, maar ook Exchange, Sharepoint, Onedrive en Skype for Business is voor scholen gratis. Dit maakt deze innova- tieve clouddienst zeer toegankelijk. Ongeveer driekwart van de Nederlandse scholen maakt inmiddels gebruik van Office 365 Education. “Dat doet Microsoft heel erg goed”, zegt Ter Avest. “Het mooie is dat er met het uitgebreide aanbod binnen Office 365 ontzettend veel mogelijk is. Dit sluit aan bij ons uitgangspunt dat we zo min mogelijk maatwerk willen gebruiken. Wat ook prettig is, is dat er tussen scholen onderling veel kennisuitwisseling plaatsvindt. Daardoor kun je je voordeel doen met de ervaringen van an- deren. Ook software-intermediair SLBdiensten speelt hier een belangrijke rol in: zij houden ons goed op de hoogte van de relevante ontwikke- lingen bij Microsoft.” “Wijwillenhetdedeelnemers enmedewerkerszogemakkelijk mogelijkmakenomkenniste delenensamentewerken.” 18 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 17. 17. Documentbeheer “Wij willen het de deelnemers en medewerkers zo gemakkelijk mogelijk maken om kennis te delen en samen te werken. Met Office 365 kunnen we bijvoorbeeld voorzien in goed documentbeheer. Uiteindelijk zullen we de medewerkers, deel- nemers en ouders allemaal in de nieuwe omgeving onderbrengen. Eerst worden onze portalen van een betere look and feel voorzien en onderzoeken we actief de mogelijkheden die Synigo ons hierin kan bieden. We zijn gestart met het deelnemersportaal, want deze groep staat in alles centraal. In dit portaal kunnen de deelnemers via één scherm overal bij: van informatie over opleidingen, de digitale leermiddelen en roosters tot nieuwsberichten en een busrooster. Onze oude omgeving stond vroeger op een grote schijf op de server; straks hebben we via een clouddienst altijd en overal op een veilige wijze toegang tot de relevante gegevens, documenten en communicatiemogelijkheden.” Ontzorging “Voor de dagelijkse bedrijfsvoering steunt onze organisatie op één werkplekbe- heerder en één applicatiebeheerder. Breinwave ontzorgt ons team bij de eerste stappen van onze ICT-roadmap. Dit soort projecten staat of valt met de consultant die op de werkvloer aanwezig is. Het is belangrijk dat die ons goed op de hoogte houdt van de status van projecten en aan de bel trekt als dat nodig is. En natuurlijk dat nieuwe kennis goed geborgd wordt. Ik ben zeer tevreden met de manier waarop Breinwave-consultant Eelco Vink deze rol vervult. Hoe onze roadmap er verder uit gaat zien, dat kan ik nu nog niet zeggen. Als wij onze portalen goed op orde hebben, gaan we de volgende stap inzetten. Ondersteund door onze ICT-partners zullen we daarbij slim gebruik maken van de vele mogelijkheden van het Microsoft-platform om onze deelnemers excellent onderwijs te bieden.” 19BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 18. 18. In de veranderende markt is het belangrijk dat (amateur) kunstbeoefenaars en docenten elkaar goed kunnen blijven vinden. Hiervoor heeft All Art Professionals de site gelanceerd: Kiesjedocent.nl, waar docenten zich persoonlijk kunnen profileren en waar kunstbeoefenaars de bij hen passende docent kunnen zoeken, vinden en kiezen. Sinds de lancering van Kiesjedocent.nl hebben zich al meer dan 2000 docenten aangesloten en wordt de website door duizenden bezoekers per maand ge- raadpleegd. Reeds vele cursisten hebben inmiddels op deze manier hun docent gevonden. Mede geïnspireerd door feedback van bezoekers ontstond de behoef- te om Kiesjedocent.nl beter te laten aansluiten op de belevingswereld van de gebruikers. Veel gebruikers willen eenvoudig vanaf hun bank kunnen zoeken, vinden en kiezen en dit proces kunnen stoppen om het later weer op te pakken. Het lag daarom voor de hand om Kiesjedocent.nl uit te breiden met een App. Wat kun je zoal met de App? Gebruikers kunnen aangesloten docenten vinden d.m.v. diverse zoekingangen zoals filters, locatie en ook vrij zoeken. Wanneer de gebruiker de juiste docent gevonden heeft, kan er direct contact opgenomen worden met de betreffende docent. En het is ook mogelijk om docenten te markeren als favoriet. Waarom ben je bij Breinwave gekomen? Breinwave maakt al enige tijd native apps voor o.a. het platform Apple iOS. Dit doen ze met platformen zoals Xamarin en Cordova. Hierdoor wordt het mogelijk om snel voor 1 of meerdere mobiele platformen zoals Android, Microsoft en Apple te ontwikkelen. Kunst en cultuur is belangrijk voor samen leven, dat weten we, dat merken we, dat voelen we, kortom dat geloven we! All Art Professionals is een community van kunstdocenten en werkt samen met Centra voor de Kunsten, docentencollectieven en andere organisaties die kunsteducatie goed en toegankelijk willen houden. Kortom voor en met iedereen die kunsteducatie een warm hart toedraagt. Over All Art Professionals en Kiesjedocent.nl Sindsdelancering vanKiesjedocent.nl hebbenzichalmeer dan2000docenten aangesloten 20 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 19. 19. login scherm Zoeken door de lijst Wat heeft Breinwave als aanpak gehanteerd? Breinwave werkt op basis van de SCRUM methodiek waardoor de klant in controle is. De klant zit als product-owner op de vloer met het ontwikkelteam om zich heen en heeft dus de vinger aan de pols m.b.t. de voortgang, scope en kwaliteit. Beoogde business resultaat Met de app verwachten wij dat nog meer kunstbeoefenaars en kunstdocenten elkaar gaan vinden via Kiesjedocent.nl. Daarnaast biedt dit project ons de kans om praktijkervaring op te doen met het opzetten van apps. Voor de toekomst verwachten wij vanuit All Art Professionals namelijk meerdere apps te gaan lanceren. 21BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 20. 20. De doelmatigheid én flexibiliteit van uw ICT-landschap vergroten? Snel kunnen schakelen is tegenwoordig het credo. Maar dit is op IT-gebied vaak eenvoudiger gezegd dan gedaan. Want veel ICT-landschappen bestaan uit een veelheid van systemen en applicaties die complexe datastromen ondersteunen, waardoor het lastig is om ‘in control’ te blijven. Bovendien gaan veranderingen in zo’n landschap vaak gepaard met grote risico’s voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Zo wordt het een sta-in-de-weg bij het doorvoeren van verande- ringen en het benutten van marktkansen. Fundament voor de toekomst “Je ziet regelmatig dat bedrijven op verouderde softwareversies werken omdat ze vanwege alle koppelingen niet meer kunnen of durven upgraden”, vertelt Johan van Wijk, Managing Consultant bij Breinwave. “Veranderingen zijn duur en bovendien risicovol. Daardoor ontstaat achterstand op de concurrentie. Meer dan ooit is stilstand achteruitgang. Breinwave wordt vaak gevraagd om mee te kijken naar integratie- en architectuurvraagstukken. Daarbij gaat het in essentie niet over technologie, maar om het realiseren van een fundament dat een wezenlijke bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen levert. De ICT-architectuur aan de organisatiestrategie verbinden, dat is de centrale uitdaging. Daarmee is veel winst te behalen Wie als bedrijf een strategische keuze op ICT-gebied maakt op basis van ‘cloud first’, ‘bring your own device’ of ‘standaard software tenzij’ ondervindt dat de werkelijkheid vaak weerbarstiger is dan de theorie. Want kan het eigenlijk wel? Hoe ga je bijvoorbeeld om met bestaande hardware infrastructuur en hoe weet je of alle gebruikte applicaties wel compatible zijn met de gemaakte keuzes? Is er überhaupt inzicht in deze infrastructuur en de applicaties? Wat is de relevantie hiervan in de dagelijkse bedrijfsprocessen? Bij het doorvoeren van veranderingen in de ICT kan wat ons betreft een goede architectuurscan niet ontbreken. En daarbij maken we slim gebruik van de gebruiksvriendelijke tools van ValueBlue. 22 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 21. 21. Zicht op het ICT-landschap Voor het maken van de juiste vertaalslag van bedrijfsdoelstellingen naar een optimale inrichting van ICT vond Breinwave een sterke partner in ValueBlue. Dit bedrijf is in 2011 begonnen met het ontwikkelen van BlueDolphin, een SAAS applicatie op Microsoft Azure. “Aanleiding was de snelgroeiende behoefte aan zicht op het ICT-landschap”, legt Henk van Wijnen uit. Hij is Director Portfolio, Sales en Marketing bij ValueBlue. “Om doordacht te kunnen veranderen, dienen organisaties een helder beeld te hebben van wat er in huis is aan technologie, functionaliteit en data. En vooral ook van de samenhang. Met BlueDolphin voorzien we in ICT-landschapsfotografie, ofwel business intelligence voor de ICT- omgeving. En dan met nadruk op de i van intelligence.” Doelmatigheid en verbeterpotentieel Breinwave gebruikt BlueDolphin om snel inzicht in de doelmatigheid en het verbeterpotentieel van het ICT-landschap te krijgen. De geavanceerde toolset maakt niet alleen de verbeter- en besparingsmogelijkheden, maar ook de impact van wijzigingen helder. “Ook andere gespecialiseerde partijen gebruiken onze tools om veranderingen snel én betrouwbaar te kunnen realiseren”, aldus van Wijnen. Trots vermeldt hij dat zijn onderneming onlangs is uitgroepen tot Microsoft Cloud Advisory Partner of the year vanwege de innovativiteit van de oplossing en het gebruik van Microsoft Cloud technologie. Uniek “Wat Blue Dolphin uniek maakt is, dat alle drie de lagen belicht worden: de bedrijfsprocessen-, de applicatie- en de infrastructurele laag. En het gebruik levert de betreffende organisatie nauwelijks beheerlasten op. Alle beschikbare informatie over de functionele, financiële en technische aspecten wordt bij elkaar geharkt en samengebracht in een centrale repository. Van hieruit worden visualisaties, rapportages en analyses gemaakt. Blue Dolphin maakt alle zenuw- banen in één oogopslag zichtbaar. Zo ontstaat een gedeeld begrip van het grote geheel, dat Breinwave als uitgangspunt kan gebruiken bij de besluitvorming over de ICT-infrastructuur en het optimaliseren daarvan. Zowel in strategisch, tactisch als operationeel opzicht.” Opdrachtgevers positief “Met Blue Dolphin kan Breinwave extra toegevoegde waarde bieden aan klanten die worstelen met de complexiteit van hun ICT-landschap of sneller veranderingen willen doorvoeren”, concludeert Johan. “De tool is ook van grote waarde bij vraagstukken rond lifecycle management, op- en afschalen van cloudcapaciteit, rationaliseren van het applicatieportfolio, integraties na overnames en zelfs bij het vragen rond het veilig doorvoeren van patches. De eerste reacties bij onze opdrachtgevers zijn zeer positief. Het mooie is dat je met de tool een zelflerend kennissysteem in huis hebt waardoor landschap informatie binnen branches snel en makkelijk uitwisselbaar is. Daardoor is het niet meer nodig om telkens opnieuw het wiel uit te vinden.” Omdoordachtte kunnenveranderen, dienenorganisaties eenhelderbeeldte hebbenvanwaterin huisis. Snelkunnenschakelenistegenwoordighetcredo. 23BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 22. 22. Volandis maakt vliegende start met nieuwe kantoorautomatiseringsomgeving Kennis- en adviescentrum Volandis organiseert de uitvoering van de individugerichte preventiezorg voor werknemers die onder de cao Bouw & Infra vallen. De naam is afgeleid van het Spaanse woord ‘volante’, wat vliegwiel betekent. De organisatie wil een vliegwiel zijn voor persoonlijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen. Om dit mogelijk te maken was een vliegende start noodzakelijk, ook op IT-gebied… Kennisinstituten Fundeon en Arbouw, de twee uitvoeringsorganisaties van collectieve voorzieningen in de bouwsector hielden op 1 juli 2016 op te bestaan. Aanleiding was de wens van de sociale partners om tot een meer integrale aan- pak van gezond, veilig werk en de ontwikkeling van werknemers in de bouw- en infrasector te komen. Daarom werd Volandis opgezet als een nieuwe organisatie. Met als opdracht: bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasec- tor, samen met arbodiensten. Een sector waarin mensen veilig werken, plezier houden in hun werk en zelf aan hun duurzame inzetbaarheid werken. “De beste resultaten boek je met gezonde, gemotiveerde mensen. We dagen werknemers en werkgevers uit hier zélf actief mee bezig te zijn. Want bewust werken wérkt.” Een nieuw bedrijf AanhetwoordisprojectleiderinformatievoorzieningAncoKolk.VoorhijbijVolandis startte, werkte hij ruim zeven jaar bij Fundeon. Hier was hij onder andere business analist en informatiearchitect. In zijn huidige functie is hij verantwoordelijk voor een groot aantal ICT-projecten. Hij benadrukt dat Volandis een nieuw bedrijf is, met nieuwe medewerkers. “Alle medewerkers hebben via een extern bureau gesolliciteerd naar hun functie. Zo is in een tijdsbestek van drie maanden een volledig nieuwe organisatie op de kaart gezet, met ongeveer 40 medewerkers. De ICT-afdeling ondersteunt naast Volandis ook Concreet Onderwijsproducten en 7 andere bedrijven op het Bouw & Infrapark.” 24 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 23. 23. Roadmap “Al in de tijd dat Fundeon en Arbouw nog bestonden, is gestart met het optuigen van een nieuwe ICT-omgeving voor Volandis. Hiertoe is een roadmap gemaakt met meer dan 70 projecten. Aan de hand van een business case besluit de direc- tie of en wanneer een project wordt uitgevoerd. Eén van deze projecten was het optuigen van een nieuwe Windows-kantoorautomatiseringsomgeving met Office 365. Via hun nieuwe device die is uitgerust met Windows10 en Office365 kunnen alle medewerkers nu in de cloud werken, onafhankelijk van de tijd en locatie.” Implementatie op maat “Voor ieder project vragen we bij minimaal drie leveranciers offertes aan”, vertelt Anco. “Voor het kantoorautomatiseringsproject is Breinwave geselecteerd. Door- slaggevend bij deze keuze was de voorgestelde agile aanpak, waarbij een project in sprints wordt opgedeeld. Vooraf vinden workshops met de klant plaats, om te bepalen wat de wensen voor de inrichting en configuratie van de nieuwe werkomgeving zijn. Hierdoor krijg je wat je wilt hebben, en kom je niet voor verrassingen te staan. Zo waren we verzekerd van een implementatie op maat.” “We hebben een sterk in house IT-team, en houden graag zelf de regie over projecten. Als extra kennis en capaciteit nodig is, schakelen we eventueel een externe partij in. De samenwerking met Breinwave is uitstekend verlopen, er was direct een klik. Het zijn technisch zeer kundige mensen. Ook was het handig dat Breinwave een Office365-migratie deed bij het eveneens op het Bouw & Infra Park in Harderwijk gevestigde SOMA College. Hierdoor waren de Breinwave professionals vaak bij ons in de buurt en kon veel kennis gedeeld worden.” The Good, the Bad and the Ugly Het project is opgeleverd in sprints van zes werkdagen. “Zo kom je tot overzich- telijke deelprojecten, en blijft het verandertraject overzichtelijk en beheersbaar. Aan het eind van iedere sprint bepaalden we the Good, the Bad and the Ugly. Daardoor konden we de status van het project goed overzien. Eerst vond de migratie van Concreet naar Office365 plaats, en vervolgens die van Volandis. Beide keren zijn we op zondag overgegaan. Bij Volandis kreeg het hele personeel op maandagochtend training, in drie groepen van 12 tot 15 personen. Daarna konden ze aan de slag met hun nieuwe laptop en werkomgeving. In die eerste week heeft iedereen zich er heel goed doorheen geslagen.” Trots op resultaat “Als projectleider ben ik ontzettend trots op het resultaat dat we hebben neer- gezet”, concludeert Anco. “Het is de eerste week best lastig geweest om een weg te vinden in een nieuwe werkwijze en bestandsstructuur. In de week na de migratie hebben we vanuit ICT daarom nog de nodige ondersteuning geboden om iedereen op weg te helpen. Op een aantal specifieke onderdelen was het nog best even zoeken hoe de inrichting op de werkwijze van Volandis paste. Donderdags werd er een grote Breinwave-taart op kantoor afgeleverd. Die kwam op een goed moment: bijna iedereen kon redelijk goed overweg met de nieuwe werkplek. Wel realiseer ik me dat we nog maar een deel van de functionaliteit van Office365-suite gebruiken. Daarom is het fijn dat Breinwave op de achtergrond beschikbaar blijft om ons te helpen om Office365 optimaal te benutten.” “Desamenwerking metBreinwaveis uitstekendverlopen, erwasdirect eenklik.” 25BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 24. 24. Eduard Beck is sinds 2009 eindverantwoordelijk voor de op het onderwijs gerichte activiteiten van Microsoft Nederland. Een gesprek met hem leidt al snel naar fascinerende onderwerpen zoals de learning business, de nieuwe didactiek en online leerontmoetingen ofwel OLO’s. ‘Leading the way to digital transformation in education’ is waar Eduard zich volgens zijn LinkedIn-profiel op richt. Ofwel: zo veel mogelijk leraren inspireren om op een andere manier les te geven. “Technologie maakt het mogelijk om een nieuwe didactiek toe te passen met een veelheid aan nieuwe werkvormen. Daarmee komt een eind aan de noodzaak om onderwijsactiviteiten te automa- tiseren op de manier waarop ze tot op heden zijn uitgevoerd. Hoogste tijd voor onderwijsinstellingen om zich te buigen over de mogelijkheden om dingen anders aan te pakken en vanuit groepsprocessen tot betere oplossingen te komen. De docent vervult hierin een sleutelrol.” In de ideale wereld zijn docenten volgens Eduard ‘partners in learning’. Zij zijn de aangewezen persoon om samen met de student te onderzoeken, ondernemen en ontdekken. Om leerlingen uit te dagen, te inspireren, steunen en motiveren. Daarbij gaat het niet om ‘teaching business’, maar om ‘learning business’: hoe breng ik iemand tot leren? Dit met de docent in de rol van ‘learning experience designer’. “Een paar jaar terug had iedereen het over elektronische leeromgevin- gen. Maar waar we echt aan moeten werken is online leerontmoetingen. OLO’s dus. De school is immers de plek bij uitstek waar jongeren elkaar ontmoeten en sociale vaardigheden opbouwen.” Compleet palet aan technologieën Microsoft ondersteunt deze digitale transformatie met een compleet palet aan technologieën, deels gratis voor onderwijsinstellingen. Het vertrouwde Office 365 bijvoorbeeld: voor e-mail, websites, online documenten bewerken en webcon- De digitale transformatie in het onderwijs: de weg naar gepersonaliseerd leren 26 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 25. 25. ferenties. Om waar en wanneer je maar wilt te kunnen werken in Word, PowerPoint, Excel en OneNote. Met functies zoals Word Co-autho- ring, Word Researcher en Powerpoint Designer om je te helpen een digitaal portfolio te maken. Ook is er het flexibele OneNote Class Notebook: persoonlijke werkruimte voor de student, een content library en een samenwerkingsruimte. En natuurlijk zijn er regelmatig nieuwe toevoe- gingen zoals de Sway app voor het creëren en delen van interactief lesmateriaal. Dit alles aangevuld met gratis tools, tips en training voor docenten. Zingeving “Met de mogelijkheden van gamification, moderne devices, apps, services en de cloud kunnen we veel innovatieve oplossingen voor het onderwijs realiseren. De middelen zijn er; zaak is nu om ze goed in te zetten. Daar komt bij dat het uitrollen van technologie idealiter gepaard gaat met het geven van verantwoorde- lijkheid, ruimte en vertrouwen. Hiertoe dient de docent vanuit een ander abstractieniveau naar het proces in de klas te kijken en bereid te zijn om een nieuwe rangschikking te maken. Zijn of haar rol moet opnieuw uitgevonden worden. Zingeving, dat wordt de core business van de docent. Zo komt ook de verandering naar levenslang leren binnen handbereik.” Leiderschap “In het onderwijs gaat het niet meer alleen over kennisoverdracht, maar in toenemende mate ook om het ontwikkelen van de vaardigheden waar de arbeidsmarkt om vraagt. Dit zijn totaal verschillende domeinen. En net zoals er voor werkenden steeds meer nadruk op leren ligt, zal leren meer gaan lijken op werken. Wereld- wijd zien we veel innovatieve docenten die een succes willen maken van differentiatie en onderwijs op maat, maar weinig innovatieve scholen. Er wordt al volop geëxperimenteerd, maar dit beperkt zich tot delen van het leer- proces. Leiderschap is enorm belangrijk om innovatie en transformatie uit te lokken, en het creatieve wisselwerkingsproces op gang te brengen. De cultuur vormen we samen, maar het is aan de bestuurders om de ruimte te creëren.” De factor tijd “De huidige onderwijsaanpak kenmerkt zich door een keurslijf van toetsen en tentamens. Leerlingen hebben weinig ruimte om de stof op hun eigen manier, in hun eigen tempo te leren. De bepalende factor voor de docent is tijd: alle leerlingen binnen het vastgestelde tijdsbestek klaarstomen voor een beroep of diploma. Door deze afkadering, ontneem je leerlingen de mogelijkheid om hun creativiteit tot bloei te laten komen en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling te nemen. Natuurlijk moet er af en toe wel getoetst worden, maar het is waardevoller om dit te doen op inzicht dan op feitenkennis. Het werken van de toekomst is namelijk gericht op creatief en oplossingsge- richt werken. Daar moeten scholen veel meer op inzetten.” Out-of-the-box-denken “Binnen ons complete palet aan ondersteu- nende oplossing heeft Office365 zich al volop bewezen als ICT-gereedschapskist die overal op school ingezet kan worden. Breinwave is hierin een gewaardeerde partner. Dit bedrijf valt op door out-of-the-box-denken en aandacht voor de adoptie van technologie. Ook hebben zij een aantal oplossingen gerealiseerd die laten zien waar we in de toekomst heengaan. Eén daarvan is een model dat op basis van randvoorwaarde- lijke data voorspelt hoe groot de kans op uitval van een mbo-leerling is. Precies het type oplos- sing dat scholen helpt om beter op individuele leerbehoeften in te spelen en leerlingen te inspireren om hun virtuele maximum te halen.” Ditbedrijfvaltopdoorout-of-the-box-denkenenaandachtvoordeadoptievantechnologie. 27BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 26. 26. Stage lopen en afstuderen bij Breinwave Jonge talenten laten zien wat ze kunnen! “Jonge mensen houden ons scherp en leveren een concrete bijdrage aan het realiseren van innovaties voor ons en onze klanten”, zegt Breinwave-directeur Peter de Haas. “Bij ons kunnen afstudeerders aan onderwerpen werken die ertoe doen. Internet of Things, Machine Learning en innovatie en architectuur bijvoorbeeld. Ook doen ze praktijkervaring bij onze klanten op zodat een goede balans tussen theorie en praktijk wordt bereikt.” Niet alleen de studenten, maar ook hun begeleiders geven blijk van een hoog ambitieniveau. “We willen onze stagiairs helpen om het beste uit zichzelf te halen en dagen hen uit om met minimaal een acht af te studeren”, aldus Joost Bentvelsen, een van de initatiefnemers van de Breinwave Academy. In samenwerking met een aantal hogescholen en universiteiten heeft afgelopen jaar de Breinwave Academy het levenslicht gezien. In de Breinwave Academy voeren studenten hun stage of afstudeeronderzoek uit naar innovatieve onderwerpen zoals Internet of Things, machine learning of mixed reality. Inmiddels hebben vijf studenten hun opdracht succesvol afgerond. De stageperiode beviel hen uitstekend. Een aantal studenten hield er een (bij)baan aan over waarin ze zich kunnen blijven ontwikkelen. En Breinwave was zo enthousiast, dat het concept is doorgezet en uitgebreid naar andere universiteiten en hogescholen. De afstudeerders bevelen iedere student met interesse in technologie een stage aan bij Breinwave. “Het was erg prettig om hier met meerdere studenten tegelijker- tijd af te studeren. En wat is er beter dan praktijkervaring opdoen en je tegelijkertijd te verdiepen in digitale innovatie?” www.breinwave.academy www.breinwave.academy 28 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 27. 27. Kimberley Köhler: IoT in het winkelproces In het kader van haar studie Information Studies onderzocht Kimberley welke factoren bepalend zijn voor de adoptie van Internet of Things (IoT) in de retailbranche. De gebruiksvriendelijkheid, het gedrag van vrienden en familie en de eigen interesse in technologische ontwikkeling blijkt van groot belang om tot adoptie over te gaan. Consumenten die tijdens het winkelen ge- bruikmaken van moderne technologie zoals de smartphone, draagbare productscanner en zelfscankassa, zijn als eersten geneigd om IoT in hun winkelroutine op te nemen. Wat het gebruik van IoT tijdens het winkelen betreft, staan we volgens Kimberley nog maar aan het begin! Dit is in lijn met de inschatting van on- derzoeksbureau Gartner dat het nog 5 à 10 jaar duurt voordat IoT volledig is geaccepteerd. Wel is het nodig dat er nu al geëxperimen- teerd wordt, wat Breinwave ook volop doet. En dat maakt Breinwave ook tot een interessante werkgever voor Kimberly. Momenteel volgt ze de master Business Information Systems en werkt ze een dag per week als junior consultant bij Breinwave. Mike Dibbetz: model X toepasbaar maken voor onderwijsinstellingen Machine learning zorgt aan de hand van historische data en algoritmen voor steeds nauwkeurigere toekomstvoorspellingen. Stu- dent Informatiekunde Mike onderzocht hoe machine learning kan helpen om meer grip op studentenuitval te krijgen. Deze opdracht kwam voort uit een project bij een school in het middelbaar beroepsonderwijs. Hierbij was een conceptversie van een machine learning model aangeleverd dat voorspelt hoeveel studenten uitvallen. Mike constateerde dat het model min- der goed toepasbaar is binnen hogescholen en universiteiten. Hier is een aantal variabelen zoals sociaal demografische gegevens, type vooropleiding en aanwezigheid van groter of juist minder groot belang. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als basis voor een project bij een andere onderwijsinstelling. Ook Mike bleef bij Breinwave en werkt hier nu drie dagen per week als junior consultant. KimberleyKöhler MikeDibbetz 29BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 28. 28. Wouter van Velzen: requirements van een nieuw ICT-schoolnetwerk Tijdens zijn studie informatiekunde hielp Wouter Breinwave bij het analyseren en in kaart brengen van de eisen die basisscholen vandaag de dag stellen aan een modern ICT schoolnet- werk. Een ICT netwerk dat leraren én leerlingen goed moet ondersteunen in het leerproces. Wouter bracht de wensen en eisen van de gebruikers in kaart en onderzocht welke func- tionaliteit voor hen nu echt onderscheidend zijn. De brug naar de wetenschap maakte hij door een literatuurstudie uit te voeren en het Kano-model toe te passen op deze casus. Dit model biedt handvaten waarmee je de eigenschappen in beeld kunt brengen die de klantperceptie beïnvloeden en bleek zeer goed toepasbaar op dit onderzoek. Met de uitkom- sten van dit onderzoek verkreeg Breinwave een beter beeld bij de (gewenste) rol van ICT in het basisonderwijs en dus ook hoe zij basisscho- len hierin beter zouden kunnen ondersteunen. Wouter doet momenteel zijn master en werkt een dag per week als junior consultant bij Breinwave. Mick Janssen: de (on)mogelijkheden van de HoloLens voor Breinwave-klanten Student game development Mick Janssen onderzocht de mogelijkheden van de Microsoft HoloLens en maakte verschillende prototypes voor innovatieve toepassingen. Zijn stage begon met het ontwikkelen van Apps die objec- ten weergeven en het mogelijk maken om deze met een handgebaar aan te klikken. Al snel volgden Apps met complexere functies zoals spatial mapping en objectherkenning. Daarna ging hij games ontwikkelen. Voor een inspire- rende dag met klanten maakte hij de Breinwave Rocketgame. Ook gaf hij een presentatie op een groot evenement en verzorgde demonstraties aan klanten. Hij werkt nu meerdere dagen per week bij Breinwave en gaat met twee nieuwe stagiaires verder met het ontwikkelen van HoloLens-Apps. “Hiermee kun je dingen uitvoe- ren die normaal gesproken niet mogelijk zijn, zoals het inzien van het menselijk brein. Dit kan veel tijd en kosten besparen.” WoutervanVelzen MickJanssen 30 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 29. 29. Elisa Ruiter: adoptie van SharePoint bereiken Veel gebruikers zetten IT-producten áán en niet in. Elisa, masterstudent Communicatie en Organisatie, onderzocht de belemmeringen voor de adoptie van SharePoint bij klanten en inventariseerde de mogelijkheden om adoptie te bereiken. Dit gedragsonderzoek geeft naast het adoptieproces van SharePoint inzicht in de valkuilen en succesfactoren. De resultaten kunnen dienen als basis voor soortgelijke adop- tieprocessen.NaasthaaronderzoekvoerdeElisa communicatieve taken uit voor dit magazine en de website van Breinwave Academy. Wordt vervolgd… Inmiddels is de derde ronde van de Academy gestart en lopen opnieuw vier hbo-studenten van verschillende hogescholen stage bij Brein- wave. Momenteel ontwikkelen Robert Rijkmans, student game development aan de HvA, en Cindy Satter die een opleiding volgt tot docent lichamelijke opvoeding aan de Haagse Hogeschool, een Hologym spel voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Michelle Ermen, student Bedrijfskundige Informatica aan Avans-Hogeschool, ontwikkelt op haar beurt een game die de adoptie van IT-producten ondersteunt. Student game development aan de HvA, Bob van Unen, houdt zich bezig met een project over narrowcasting. Via www.brein- wave.academy blijft u op de hoogte van de onderzoeken en innovaties waar deze jonge talenten aan werken. Heeft u zelf een idee voor een innovatief product of onderzoek? Neem vooral contact met ons op! ElisaRuiter 31BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 30. 30. Slim Online Werken met de beste software van Microsoft. Menno Windsma is in 2010 met CLOUDFORYOU gestart. Het begon met een simpele gedachte. Menno herinnert zich de vraag van destijds: “Kunnen we de basis kantoorautomatisering voor een MKB-ondernemer aanbieden in de vorm van een abonnement?” Het antwoord daarop was ja. Door het combineren van cloud- diensten van Microsoft en services van CLOUD- FORYOU voor een vast bedrag per gebruiker per maand. Zo creëer je duidelijkheid qua ICT voor een ondernemer. Je haalt het financiële risico er- uit. Een vast bedrag per gebruiker per maand voor je ICT-omgeving inclusief diensten was toen nieuw in automatiseringsland. Alle automatiseerders werkten met een uurtarief. Menno herinnert zich de gesprekken met on- dernemers nog waarbij hij keer op keer moest uitleggen dat clouddiensten van Microsoft veilig en betrouwbaar zijn. Met de clouddiensten van Microsoft haal je als ondernemer juist moderne gereedschappen in huis. En met de services van CLOUDFORYOU haal je bovendien de expertise en kennis erbij om die nieuwe gereedschappen optimaal te configureren, te beheren en te ondersteunen. Menno legt verder uit. “We hanteren een abon- nementenmodel met drie keuzes: Basis, Plus en Compleet. De onderliggende clouddienst van Microsoft blijft hetzelfde, alleen de services van CLOUDFORYOU worden steeds uitgebreider. We proberen zoveel mogelijk van afstand te ondersteunen met een goede helpdesk en een knowlegde base met allerlei tips voor installatie en gebruik. Alleen bij een Compleet abon- nement komen we binnen het abonnement ook op de locatie van de klant.”. Zo heeft een ondernemer zelf de keuze voor het gewenste ondersteuningsniveau. Vanaf de oprichting van CLOUDFORYOU heeft Menno Windsma zich met zijn onderne- ming een doel gesteld. “Wij helpen MKB ondernemers om slim online te werken door het inzetten van cloudoplossingen. Zo kunnen ze zich zelf druk maken over hun onderneming en hoeven ze zich geen zorgen te maken over hun ICT-infrastructuur. We noemden dat ontzorgen.” 32 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 31. 31. “Inmiddels heeft dit abonnementenmodel zijn bestaansrecht bewezen. We hebben bij ruim 250 MKB-organisaties Office 365 geïm- plementeerd. Bijna de helft daarvan heeft een abonnement met services van ons”, licht Menno Windsma toe. “Inmiddels is de markt voor Office 365 volwassen aan het worden. We kun- nen ons op dit moment goed onderscheiden door onze kennis en expertise op het gebied van Office 365 en zijn daarom succesvol in het MKB-segment”. De markt vraagt om zorgeloze ICT-oplossingen. De combinatie van de cloud- diensten van Microsoft in combinatie met de services van CLOUDFORYOU levert precies dat. “Een voorbeeld daarvan is onze support. We leveren ongelimiteerde support op Office 365 vanaf een Plus abonnement. Dat wordt enorm gewaardeerd door onze klanten.” De toekomst is er een van constante verandering. We zien de Microsoft clouddiensten als een trap waar steeds treden aan worden toegevoegd, stelt Windsma. “Eén van de cloudprincipes is continue innovatie. Microsoft levert steeds nieu- we onderdelen binnen hun clouddiensten. Denk bijvoorbeeld aan FindTime, Groups en Teams. MKB-ondernemers hebben steeds meer keuze om hun productiviteit te ondersteunen met clouddiensten van Microsoft. We helpen ondernemers met een abonnement bij het vinden van de juiste ondersteuning voor hun volgende stap op de trap.” In tegenstelling tot projecten waarbij vaak grote stappen worden gezet past een abonnementsvorm heel goed bij de nieuwe clouddiensten. Dat zijn veel kleine stapjes en dat stopt niet. Met een abonnement heb je de ruimte om dat goed te blijven ondersteunen. Meerdere clouddiensten combineren. Door het groeiende gebruik van clouddiensten als Office 365 gaan ondernemers steeds meer clouddiensten toevoegen, ziet Windsma als belangrijke trend voor de komende periode. “Dat is ook de reden dat we aansluiting hebben gezocht bij Breinwave. Zij beschikken over de expertise en oplossingen voor clouddiensten van Microsoft zoals Dynamics 365, Enterprise Mobility Suite en Azure. Die clouddiensten kunnen worden gecombineerd met Office 365. We zijn daarom heel blij met deze toevoeging. Daarmee kunnen we MKB-ondernemers nog beter helpen met hun ICT-vraagstukken. De combinatie van beide organisaties biedt de mogelijkheid om ondernemers niet alleen te ontzorgen maar echt te helpen onderschei- dend te zijn in hun markt door het inzetten van cloudoplossingen.” Wil je meer informatie over een abonnement bij CLOUDFORYOU, stuur dan een bericht naar menno@cloudforyou.nl “WehelpenbijCLOUDFORYOUondernemersmetslimonlinewerken doorhetinzettenvancloudoplossingen.” 33BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 32. 32. Unicef: heldere doelen verdienen een heldere ICT-visie UNICEF wil zoveel mogelijk mensen in beweging brengen om het welzijn van kinderen wereldwijd te verbeteren. Tegelijkertijd zet de organisatie zich enorm in om fondsen te werven. Vanzelf- sprekend wil de IT-afdeling deze inspanningen maximaal ondersteunen en optimaal bijdragen aan campagnes. “Bij elke propositie komt wel een stukje IT kijken. De kunst is om met een zo klein en slagvaardig mogelijk team zo veel mogelijk waarde aan de marketing- en commu- nicatieactiviteiten toe te voegen.” IT-strategie We praten met John van Strien, Manager ICT & Facilities. Hij vertelt hoe de Nederlandse UNICEF-organisatie steeds meer tegen de beperkingen van het bedrijfssysteem aanliep. Dit na zo’n 15 jaar intensief gebruik. “Daardoor konden we niet meer voldoen aan de vragen van marketing en finance. Alleen met complex maatwerk waren de gewenste aanpassingen van bedrijfsprocessen in de IT-ondersteuning nog te realiseren. Dit terwijl we de kosten van ICT juist beter beheersbaar willen maken.” UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De organisatie zet zich in voor de rechten van alle kinderen en streeft ernaar dat die gerespecteerd en nageleefd worden. “We werken aan blijvende verbeteringen en doen dat in alle landen. Want ieder kind heeft recht op goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg.” Onder leiding van Van Strien is een heldere IT-strategie uitgewerkt. Het centrale uitgangs- punt is 100% standaardfunctionaliteit: functi- onaliteit gebruiken zoals deze wordt geleverd. Deze visie leidde al snel naar Microsoft. “Door te standaardiseren op Microsoft-technologie en modulaire componenten in te zetten via de cloud, kunnen we in drie tot vier jaar ons hele systeem vervangen. Hierdoor worden de operationele IT-kosten aanzienlijk verlaagd. Ook behoren langdurige ERP- en CRM-trajecten tot het verleden. Daar komt bij dat Microsoft charitatieve instellingen aantrekkelijke korting biedt op Microsoft Dynamics, en op bijvoor- beeld Office 365 en Power BI.” 34 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 33. 33. Cloud Nagenoeg alle bedrijfsprocessen worden ge- moderniseerd op basis van cloud-technologie. “Vorig jaar zijn we overgestapt op cloudplatform Office 365. Dit jaar voeren we Dynamics NAV in. Ook kijken we of we een datalaag of dataware- house kunnen inzetten zodat alle data netjes gegroepeerd worden. Dan kunnen we tools zoals Power BI en campaign management bijschakelen om klantcontactkanalen te ont- sluiten en complexe marketingcampagnes te ondersteunen. We willen snel kunnen inspelen op kansen. Daartoe willen we nieuwe manieren om klanten te bedienen zoals apps maximaal kunnen ondersteunen. Dit zonder het hele systeem te moeten verbouwen.” Vaste partner “Breinwave is onze vaste partner voor het Microsoft-domein. Van de drie gespecialiseerde bedrijven die Microsoft ons voorstelde, hadden we met hen de beste klik. Zowel wat kwaliteit, professionaliteit en tariefstelling betreft als qua gevoel. Ze ondersteunen ons bij de Micro- soft-implementaties en zullen straks ook een deel van het beheer van onze Azure cloud- omgeving voor hun rekening nemen. Daarvoor gaan we service levels afspreken. Onze eigen business consultant, solutions architect en integratiespecialist zien erop toe dat alles goed verloopt, en buigen zich daarnaast over nieuwe uitdagingen. Zo gaan we de expertise die we zelf in huis hebben steeds beter benutten.” Geen IT-feestje “Communicatie, voorlichting, lobbyen, projecten en passende proposities ontwikkelen om fondsen te werven. Dat is waar bij onze kinder- rechtenorganisatie de nadruk op ligt. Het mag geen IT-feestje worden. Het mooie aan het Microsoft cloud-platform is dat je keuze hebt uit een complete set tools en services: computing, database, analytics, mobiliteitsoplossingen en netwerken. Door de modulaire opbouw loop je niet het risico dat je van alles moet aanpassen als er één nieuw onderdeel nodig is. Zo maken we onze architectuur toekomstbestendig en maximaal flexibel. Over drie à vier jaar staat er geen machine meer in de serverruimte.” Regie-organisatie “Geleidelijk veranderen we van een IT-organisa- tie die alles zelf doet in een regie-organisatie. Zo kun je sneller en goedkoper dingen voor elkaar krijgen. Ook krijg je als IT-organisatie ruimte om actief mee te denken over proposities en die maximaal te ondersteunen. De tijd van ‘u vraagt, wij draaien’ is echt voorbij. Wij vervullen aan de IT-kant zelfs de rol van business consultant, wat vrij ongebruikelijk is. Daardoor zie je dat de grens tussen marketing en IT steeds meer vervaagt. Een goede zaak, want samen kunnen we onze middelen beter benutten om onze doelstelling te bereiken: kinderen meer kansen te geven.” Hetcentraleuitgangspuntis100%standaardfunctionaliteit: functionaliteitgebruikenzoalsdezewordtgeleverd. 35BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 34. 34. “Sport is gezond en leuk, en van groot belang voor de ontwikkeling van elk kind”, stelt Niels Meijer. Hij spreekt uit ervaring: als één van de beste basketballers in Nederland werd hij met de Amsterdam Astronauts twee keer lands- kampioen. Na het beëindigen van zijn top- sportcarrière vond hij een nieuwe passie in het organiseren van opleidingen voor sporters bij het Johan Cruyff Institute. Sinds maart 2015 werkt hij als directeur van de Cruyff Foundation aan de missie om het welzijn van kinderen via sport te bevorderen. De kracht van sport Meijer vertelt hoe Johan Cruijff als één van de eerste Nederlandse sporters zijn naam aan een stichting verbond en hier ook echt invulling aan af. “Toen Johan in Amerika voetbalde, woonde hij naast een jongetje met het syndroom van Down. Die speelde nooit mee met de kinderen op straat, hij hoorde er gewoonweg niet bij. Het was een heel open en toegankelijk kind dat graag met Johan de bal één-op-één overspeel- de en er ook voor open stond om van Johan te leren zwemmen. Toen Johan op een dag thuis- kwam zag hij op straat dat de jongen nu wel meevoetbalde met de andere kids. Zo kwam hij op het idee voor de Foundation. Inmiddels richten we ons naast kinderen met een han- dicap ook op kinderen in wijken waar weinig gelegenheid is om buiten te spelen.” Geen kind buitenspel Onder het motto ‘geen kind mag buitenspel staan’ brengt de Cruyff Foundation sinds 2003 het aloude ‘trapveldje’ terug in de wijken. Meijer vertelt trots dat er al 205 Cruyff Courts zijn: veili- ge plekken waar kinderen komen om te sporten en spelen. “Het zijn tevens ontmoetingsplekken waar thema’s als samen spelen en respect voor elkaar centraal staan. Er vinden dan ook allerlei activiteiten plaats. De Cruyff Foundation stimuleert dit door samenwerking met de buurt, scholen, sport- en voetbalverenigingen en lokale partners. Ook zijn er community programs om de verbondenheid met het veld te vergroten.” De Cruyff Foundation: hoe je met een klein team grote dingen kunt bereiken Jeugd laten bewegen, het klinkt zo simpel. Maar in het dagelijkse leven is er voor veel kinderen te weinig tijd, ruimte en aandacht voor sporten en spelen. De Johan Cruyff Foun- dation doet hier daadwerkelijk iets aan en brengt duizenden kinderen in beweging, in binnen- en buitenland. Breinwave helpt deze stichting ook de eigen IT-voorzieningen naar een hoger niveau te tillen. 36 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 35. 35. Schoolpleinen Als laagdrempelig alternatief voor de Cruyff Courts zijn al ruim 180 basisscholen voorzien van een Schoolplein14. Met kleurencoating worden de statische school- pleinen omgetoverd tot multifunctionele speelplaatsen die structureel uitdagen om met elkaar te spelen, bewegen en sporten. “We realiseren ook speciale Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met een handicap. Verder steunen we kleine en lokale sportprojecten en projecten die samen met bonden worden georgani- seerd. Kroon op ons werk waren de Koningsspelen op 25 april waar dit jaar weer meer dan een miljoen kinderen aan meededen.” Samenwerken en kennisdelen Behalve in Amsterdam heeft de Foundation ook een kantoor in Barcelona. In totaal zijn er zo’n 16 medewerkers in vaste dienst. Hoe dit relatief kleine team erin slaagt om landelijk en internationaal zoveel goed werk te verzetten? “Zoals Johan altijd zei: alleen kun je niets, je moet het samen doen. We hebben inmiddels veel loyale ambassadeurs en partners. Ook steunen we voor de uitvoering van events op zo’n 170 actieve vrijwilligers. Om de onderlinge samenwerking en kennisdeling te versterken, zijn we twee jaar geleden gestart met het moderniseren van onze IT-omgeving.” IT-inhaalslag “In onze aanpak zijn we eigenwijs en vernieuwend, maar op IT-gebied liepen we behoorlijk achter. Hier heeft Breinwave verandering in gebracht door ons te adviseren en te helpen bij de overstap naar Office 365. Daardoor kunnen onze mensen nu gemakkelijker thuis en mobiel werken. Ook kunnen ze superefficiënt samenwerken aan tekstdocumenten, presentaties en spreadsheets. Zo kost het veel minder tijd om tot een goed resultaat te komen. Zoals je wel vaker bij een kleine organisatie ziet, waren onze mensen gewend om op een bepaalde manier te werken. Ook hierin zijn we heel goed begeleid.” Gedrevenheid “Een topsporter heeft van nature de drive om het beste bij zichzelf en bij anderen naar boven te halen, om keer op keer kampioen te kunnen worden. Het is mooi om voor de automatisering te kunnen bouwen op partners die deze gedreven- heid met ons delen”, concludeert Meijer. “Samen met Breinwave zijn we nu aan de slag met SharePoint. Van daaruit kunnen we weer nieuwe ambities vormgeven. Social media functies echt goed inzetten bijvoorbeeld. We werken continu aan actuele behoeften en ideeën, zoals een mobiel Cruyff Court voor bijvoorbeeld asielzoekerscentra. Er liggen nog volop uitdagingen. Mede dankzij de partners die ons steunen kunnen we ons op alle mogelijke manieren blijven inzetten om sport naar kinderen toe te brengen.” 37BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 36. 36. Wedstrijdzeilen met de Yngling: grote ambities vanuit een kleine boot Als je eenmaal op een Yngling hebt gevaren, begrijp je de liefde van zeilers over de hele wereld voor deze slanke en zeewaardige open kielboot. Een van hen is Eline Pieters, student Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Het zeilen is haar met de paplepel ingegoten. “Mijn hele familie zeilt. Vroeger stapten we van- uit ons huis aan de Reeuwijkse plassen zo het water op. Daarnaast was ik al op jonge leeftijd lid van Roei- en Zeilvereniging Gouda. Mijn eerste wedstrijden zeilde ik in de bekende kleine eenpersoons Optimist. Later stapte ik over naar de Cadet, een tweemans wedstrijdzeilboot. Vanaf mijn zestiende neem ik deel aan wedstrij- den in de Yngling-klasse.” Alle zeilen bijzetten Haar eerste grote wedstrijd in deze klasse was het Wereldkampioenschap Yngling in Zweden in augustus 2009. “Daarna ben ik steeds serieuzer gaan varen. Het Europees Kampioenschap in Het beste damesteam van Nederland worden. Dat is de ambitie van zeilsters Eline Pie- ters, Leonie van Harten en Esther Hopmans. Ze zeilen in de Yngling: de enige boot waarin je met een driekoppige bemanning wedstrijden vaart. Dankzij het BMW Nationaal Jeugdzeilplan en de steun van sponsors zoals Breinwave kunnen deze enthousiaste zeilsters met goed materiaal op het hoogste niveau zeilen en steeds beter worden. 2011 op het Gardameer bij Riva del Garda was echt een bijzondere ervaring. Het waait be- hoorlijk op dit schitterende bergmeer en dan moet je echt alle zeilen bijzetten om overeind te blijven. Dat is enorm nagenieten ‘s avonds met pizza en een wijntje. Sinds 2013 vorm ik een team met Leonie en Esther. Leonie is middenvrouw, Esther is voordekker en ik ben de stuurvrouw.” Beste damesteam Op het Open Nederlands Kampioenschap dat in 2015 in Medemblik gehouden werd, eindigde dit team als negende tussen veel goede teams. Op het Wereldkampioenschap in Bergen in Noorwegen waren ze er eveneens bij. Hieraan deden naast de omringende landen ook teams uit Zwitserland, Australië en de Verenigde Staten mee. Hoewel het zeilen in dit gebied van- wege de fjordstroming en valwinden behoorlijk pittig is, eindigden ze als beste damesteam. 38 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 37. 37. Spierballen trainen Tussen eind oktober en maart wordt nauwe- lijks gezeild, maar is achterover leunen er toch niet bij. Dan gaan Eline, Leonie en Esther de sportschool in om spiermassa op te bouwen. “Het ideale gewicht voor de totale bemanning ligt tussen de 180 en 230 kg. Als het hard waait, zijn wij aan de lichte kant en dus in het nadeel. Maar dat betekent ook dat we bij weinig wind in het voordeel zijn.” Ondanks de intensieve training en drukke weekenden heeft Eline nog lang geen genoeg van het wedstrijdzeilen. “Het is altijd anders, want er spelen veel factoren mee. De wind, het weer, de zeiltrim, de tactiek… Daardoor blijf je leren. Je combineert fysieke en mentale inspanning, maar er komt ook gevoel bij kijken. Het verveelt nooit.” Social media Wat ze ook erg leuk vindt is de bijzondere band maar haar teamleden, en het vele contact met de tegenstanders. “Er zijn maar weinig sporten waarbij iedereen elkaar zo goed kent. Door naar elkaar te kijken leer je ook weer veel. Het is een open gemeenschap, waar iedereen elkaar volgt. Daarom ga ik geïnspireerd door Breinwave nu ook meer gebruik maken van social media om onze foto’s en resultaten te delen.” Met zijn pasgeboren zoon in het achterhoofd ontwierp de Noorse Jan Herman Linge in 1967 een kielboot met een grootzeil, fok en spinnaker. Hij noemde het schip Yngling, het Noorse woord voor jongeman. De Yngling is 6,35 meter lang en weegt 645 kg. Het ontwerp is klassiek, de constructie duurzaam. De boot is zeer wendbaar en reageert snel op aanpassingen van de trim en het gewicht van de beman- ning. Hij kan hoog aan de wind zeilen, is zelfoprichtend en onzinkbaar - zelfs als hij volledig gevuld is met water en er drie bemanningsleden in zitten. Tot nu toe zijn er ruim 4.000 Ynglings gebouwd. DeYngling 39BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 38. 38. “Met het Beter Leven keurmerk probeert de Dierenbescherming van binnenuit om de vee- houderij diervriendelijker te maken”, legt Michiel Scholtens uit. Als kwaliteits- en procesmanager bij SBLk hield hij zich tussen 2016 en begin 2017 vooral bezig met het coördineren en imple- menteren van een nieuw ICT-systeem dat een deel van de dienstverlening automatiseert en standaardiseert. Een belangrijk onderdeel is het door Breinwave gebouwde webportaal als communicatiepunt voor verwerkende bedrijven en certificeringen. “Dit platform is de opmaat naar een gedigitaliseerd ketenproces.” Certificatie van alle partijen in de keten De rol van de SBLk is om de totale keten te orkestreren. “De kwaliteitseisen die de Dieren- bescherming aan het welzijn van dieren stelt zijn in afspraken met de producent vastgelegd en worden gecontroleerd door een onafhanke- lijke instantie. Alle partijen in de keten dienen zich te certificeren op basis van specifieke criteria om een keurmerk te mogen voeren. Van veehouder, slachter en verwerker tot verpakker en retailer. De criteria van een veehouder verschillen per diersoort, want de welzijnsaan- tasting is per diersoort anders. De controles en certificeringen worden aan de hand van deze criteria uitgevoerd door vier Certificerende Instanties ofwel CI’s.” Digitaal archief Met een driesterrensysteem wordt dat de mate van diervriendelijkheid van een product aange- geven: hoe meer sterren, hoe diervriendelijker. “Voorheen hielden we deze administratie bij in Excel en een archiefsysteem. Communicatie met de vele partijen in de keten vond voorna- melijk per e-mail en telefonisch plaats”, vertelt Michiel. “Daarom zijn we op zoek gegaan naar een partij die ons kon helpen om het archief te digitaliseren en de data security op orde te brengen.” De SBLk bouwt voort aan doelstelling met nieuw webportaal Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) is de private keurmerkorganisatie die de borging van het Beter Leven keurmerk (BLk) ter hand neemt. BLk is hét keurmerk voor vlees, eieren en samengestelde dierlijke producten waarmee een bedrijf kan aantonen dat zij diervriendelijker produceert. Klanten van de SBLk zijn boeren, slachterijen, uitsnijderijen, verpakkers, verwerkers en retailers. De SBLk behandelt en beoordeelt de aanvragen van het bedrijfsleven, regelt de toekenning en houdt toezicht op de externe certificatie instellingen die de controle en de handhaving voor hun rekening nemen. De Dierenbe- scherming buigt zich over beleidsinhoudelijke vragen (criteria) en communiceert met de consument. De SBLk is een compacte organisatie zonder winstoogmerk die haar kosten doorberekent aan het deelnemende bedrijfsleven. 40 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 39. 39. “Vorig jaar hebben we aan de hand van een procesanalyse besproken wat de gewenste situatie zou zijn. Daarop is een aanbestedingstraject gestart en hebben we uiteindelijk drie partijen uitgenodigd om een presentatie te verzorgen. Deze presentaties zijn door het hele team geëvalueerd vanuit invalshoeken zoals gebruiksgemak, veiligheid, doorlooptijden en natuurlijk de kosten. Op dit grote palet aan criteria scoorden Breinwave en zusterbedrijf Abecon het beste.” Projectmanager Gedurende het toch wat lastige en vertraging oplopende traject van het vertalen van de werkwijze naar IT oplossingen bleek dat het inzetten van een ervaren projectmanager verstandig was. Deze kon ondersteunen bij de vertaalslag van de gebruikerswensen en het aansturen van de ontwikkelaar. Tijdens zo’n project laten teamleden zich al snel meeslepen door hun enthousiasme. Daarom is het goed als iemand met de juiste ervaring meekijkt en als sparring partner fungeert. Deze aansturing, prioriteitenstelling en verduidelijking door Breinwave is zinvol gebleken. Zo is met dit project de basis gelegd voor een langdurig partnership dat erop is gericht om onze dienstverlening te blijven verbeteren.” Self-service en transparantie De gerealiseerde automatiseringsoplossing is gebaseerd op Microsoft SharePoint, Microsoft CRM en Nintex-technologie voor formulieroplossingen. In het nieu- we webportaal kunnen alle partijen zich aanmelden en certificeringsaanvragen opstarten. Ook kunnen ze hier hun certificeringen inzien en communiceren. “Er staat nu een basis waar de klanten en CI’s mee uit de voeten kunnen en die we geleidelijk gaan optimaliseren. Hierdoor kunnen onze klanten meer zelf regelen en kunnen we alle betrokken partijen transparantie bieden. Dit geldt zowel voor gecertificeerde bedrijven als voor bedrijven die geen bewerking van een product uitvoeren zoals logistieke dienstverleners. Op deze manier is er een enorme verbeterslag gemaakt.” Beter leven is altijd beter De gestroomlijnde klantprocessen zullen SBLk nog beter in staat stellen om haar doelstellingen te halen, concludeert Michiel. Tot op heden is dit goed gelukt. “Het aantal varkens, runderen en kippen dat diervriendelijker wordt gehouden onder ons keurmerk is de afgelopen jaren explosief gestegen. Daardoor liggen er al zo’n 4.000 producten met één of meer sterren van het Beter Leven keurmerk in de schappen van de supermarkten. Naar verwachting bereiken we dit jaar de grens van 100 miljoen dieren die we sinds de introductie van ons keurmerk in 2007 een Beter Leven hebben kunnen geven. Zo zorgen we samen voor diervriendelijker eten en Beter Leven voor iedereen.” Hierdoorkunnenonzeklantenmeerzelfregelenen kunnenweallebetrokkenpartijentransparantiebieden. 41BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 40. 40. Meetroo: SharePoint Portalen om informatie slimmer én eenvoudiger toegankelijk te maken Instant Employee and Customer Portals for Office 365 Instant Employee and Customer Portals for Office 365, prijkt bovenaan in het LinkedIn profiel van Meetroo-oprichter Maarten Visser. “Sinds 2011 richten we ons volledig op software en services rond SharePoint en Microsoft Office 365, vertelt hij. “Ons team bestaat uit profes- sionals met minstens tien jaar ervaring in de wereld van Microsoft productiviteitsoplossingen, ondersteund door een ontwikkelteam in Roemenië en een flexibele schil van freelancers. Samen tekenen we voor standaardproducten die organisaties helpen om kennis en infor- matie eenvoudig toegankelijk te maken voor medewerkers en voor externe partijen. Krachtige omgevingen die processen, informa- tie en mensen samenbrengen. Naast Share- Point-bouwblokken voor medewerker en klant portalen leveren we ook standaardoplossingen voor personeel-, financiële- en verkoopproces- sen op basis van Nintex” IT-bedrijven en hun klanten zijn niet gebaat bij onnodig complexe oplossingen. Want het kost veel tijd om die te maken, en ze zijn vaak duur in onderhoud. Daarom adviseert Maarten Visser om zoveel mogelijk gebruik te maken van softwarecomponenten die zich al bewezen hebben. “De schoonheid van oplossingen schuilt vaak in de eenvoud. Bepaal een use case ofwel een duidelijk gedefinieerd doel. Ga vervolgens stapelen met zoveel mogelijk bestaande oplossingen. Zo is een project stukken sneller en eenvoudiger te realiseren.” Selfservice In de fysieke wereld bouw je grote en hoge gebouwen op een stevig en doordacht funda- ment. Voor software is dit eigenlijk niet anders. “Met de Meetroo-bouwblokken zet je bijvoor- beeld snel en efficiënt een basis voor klant of medewerker portaal neer. Hiermee kun je selfservice aanbieden: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Bij een medewerker portaal bestaat de kern veelal uit een opzoekfunctie voor me- dewerker contactgegevens, nieuwsberichten, een eenvoudige toegang tot kennis en kwali- teitsdocumenten. Bij klantportalen geeft je klan- ten toegang tot kennis en hun eigen informa- tie uit het CRM- of ERP-systeem. Zo versoepel je de communicatieprocessen rond het stellen van vragen en bied je de mogelijkheid voor het zelfstandig plaatsen van bestellingen, het melden van issues en bijvoorbeeld het inzien van de leverstatus, facturen en afgenomen diensten.” 42 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 41. 41. IT als dienst via de cloud IT als dienst afnemen via de cloud blijkt voor veel organisaties een logische stap te zijn. Momenteel stappen volgens Visser tienduizen- den bedrijven per maand over naar een Office 365-omgeving. Dit resulteert in een altijd beschikbare IT-omgeving waarmee zij zonder zorgen hun werk kunnen doen. “De vraag is niet meer of een bedrijf overgaat, maar wanneer.” Hij wijst erop dat bij SharePoint Online als intranettoepassing of basis voor een ‘digitale werkplek’ een groot voordeel ervaren wordt. “In onze standaardbouwstenen voor medewerker portalen is al zo’n 80 procent van de wensen van organisaties opgenomen. Door deze templates te gebruiken lever je in korte tijd oplossingen zonder te hoeven programmeren.” Partners Met trots vermeldt hij dat Meetroo een van de eerste Microsoft-partners was die standaardop- lossingen ontwikkelde voor Office 365. “Zowel van Office 365 als van SharePoint hebben wij diepgaande kennis in huis. Die kennis is vertaald in standaardproducten die we via ons partner- netwerk naar de markt brengen. Zo kunnen onze partners snel oplossingen voor hun klant neerzetten. Met Breinwave werken we regelma- tig samen voor projecten waar communicatie- en procesportalen onderdeel van zijn. Mooie voorbeelden zijn ROC Mondriaan en Ranzijn tuin en dier, waar portalen voor medewerkers, docenten en leerlingen zijn gerealiseerd.” Keurmerk Visser vertelt enthousiast over een gezamenlijke opdracht voor een klantportaal voor Stichting Beter Leven. “Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming is op steeds meer verpakkingen van vlees, kip en eieren te vinden. Hoe meer sterren, hoe beter het leven van de dieren is geweest. Hiertoe worden alle partijen in de keten - van boer tot vleesverwerker - gecontroleerd door geaccrediteerde certifi- cerende instellingen. De bedrijven die hun producten van het keurmerk willen voorzien, kunnen via het Meetroo klantportaal informatie ophalen en processen in gang zetten. De controlerende instantie wordt automatisch uitgenodigd en de processen verlopen vol- gens de afgesproken richtlijnen. Middels deze oplossing kan de groei van het keurmerk worden gerealiseerd zonder de noodzaak van het aan- nemen van extra ondersteunend personeel.” Workflow-oplossingen Een toevoeging aan de Meetroo-dienstverlening zijn workflow-oplossingen, als toolbox om pro- cessen te modelleren en digitale formulieren te bouwen. “Zo’n oplossing is simpel en efficiënt, en werkt bijvoorbeeld als een digitaal loket per afdeling. Mensen vullen zelf een formulier in met alle noodzakelijke informatie en sturen hun gegevens met één handeling door. Onze software regelt de processtappen, maakt de acties aan voor de functionarissen in het proces en stuurt de benodigde controles aan. Doordat de status van elk proces centraal toegankelijk is zijn alle betrokken partijen altijd op de hoogte.” Loslaten Visser concludeert dat het bij samenwerking uiteindelijk ook over mensen gaat, over de onderlinge klik. “Die klik ervaren wij met Brein- wave. Zij zijn gewend om organisaties te helpen om de rol van IT op een gestructureerde en toekomstgerichte wijze in te vullen. Daar komt bij dat ze heel goed weten hoe je dingen wel en niet doet. Waar veel IT-bedrijven nog traditio- neel denken en bij voorkeur zoveel mogelijk zelf het wiel uitvinden, deelt Breinwave ons geloof in standaard ICT-oplossingen en het creëren van waarde met de cloud. De snelheid waarmee de wereld verandert vraagt om een nieuwe houding ten opzichte van innovatie binnen ICT bedrijven. Daarbij draait het om focus, samenwerkingsverbanden en de kunst van het loslaten.” Zokunnenonzepartnerssneloplossingenvoorhunklantneerzetten. 43BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2
 42. 42. Van service naar beleving: de klant centraal Joost Bentvelsen van Breinwave over de veranderende wereld van servicebedrijven. Klanten worden steeds veeleisender en verwachten een proactieve houding. Waar een bedrijf voorheen kon uitblinken in productkennis en -ervaring, in prijs, in snelheid van handelen of in klantvriendelijkheid, verwacht de klant het nu allemaal tegelijk. En wie niet aan deze verwach- ting voldoet, wordt op Social Media hard aangepakt. Ooit gold voor veel bedrijven dat zolang de interne processen goed op orde waren, de klant als vanzelf tevreden zou zijn. Maar dat is definitief verleden tijd. Servicebedrijven worden door deze ontwikkeling gedwongen te veranderen, te vernieuwen. En daarbij mag innovatieve technologie uiteraard niet ontbreken. Want door het juist inzetten van deze technologie, kunnen bedrijven écht het verschil maken. Maar welke technologie hiervoor het meest geschikt is, zoals onderstaand verder toegelicht, verschilt van bedrijf tot bedrijf. Een App voor de buitendienst Misschien niet het meest innovatief, maar voor veel bedrijven een quick-win, is de mobiele app voor de servicemonteur. Geïntegreerd met de administratieve back-office waardoor (bus)voorraden altijd actueel zijn en de orders automatisch verwerkt kunnen worden. En waarbij klanten vooraf precies geïnformeerd worden hoe laat ze de monteur kunnen verwachten en achteraf de werkbon digitaal in de mailbox ontvangen. Afhankelijk van de gebruikte back-office applicatie, zetten wij verschillende apps in. Zo is er Microsoft Dynamics 365 FieldService voor bedrijven die werken met een CRM-gebaseerde back-end en worden On-the-Road en Coresystems ingezet bij bedrijven met een Microsoft Dynamics NAV back-office. 44 BREINWAVE MAGAZINE Nummer 2

×