SlideShare a Scribd company logo

Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf

BCGroup research Armenia
BCGroup research Armenia
BCGroup research ArmeniaMarketing researcher at BCGroup research Armenia

Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում

Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf

1 of 24
Ներկայության շրջաններում նավթային
արտադրանքի ՄԱՆՐԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔԻ
ԾԱՎԱԼԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԲԱԺՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄ
Ընդհանուր տեղեկություն
Ն Ա Խ Ա Գ Ծ ի
Ն Պ Ա Տ Ա Կ
Ընկերության ներկա շուկայական մասնաբաժնի
որոշում
Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր
• Տրանսպորտային միջոցների
տեսակներ և դասեր
• Լցակայանների
նախապատվություններ
• Վառելիքի լիցքավորման ծավալներ
• Շուկայում վաճառքի ծավալներ
Տ Ա Ր Ա Ծ Ք
____________ մարզ,
____________ մարզ
Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Օ Բ Յ Ե Կ Տ Ն Ե Ր
Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Մ Ե Թ Ո Դ
Ի Ր Ա Կ Ա Ն Ա Ց Մ Ա Ն
Ա Մ Ս Ա Թ Վ Ե Ր
2
2022թ․ սեպտեմբեր
Առցանց հարցում, անմիջական
հարցում
(1000 ռեսպոնդենտ)
Նավթամթերքի մանրածախ շուկա
3











Ամփոփում
4
Բովանդակություն
Ընտրանքի բնութագրերը
Հարցվողների տրանսպորտային միջոցների տեսակները
Հարցվածների տրանսպորտային միջոցների դասերը
Այցելությունների քանակը մրցակից գազալցակայաններ
Լիցքավորման միջին ծավալը
Լցակայանների նախապատվությունները
Մեկ այցելության համար լիցքավորման միջին ծավալը
Լիցքավորման միջին ծավալը՝ ամսական
Տարեկան լիցքավորման միջին ծավալը
Վառելիքի լիցքավորման միջին ծավալը մրցակցող լցակայաններում
Վառելիքի լիցքավորման միջին ծավալներն՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների դասի
Ընկերության վաճառքի ծավալը, շուկայի մասնաբաժինը
Հ Ա Ր Ց Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի
Տ Ր Ա Ն Ս Պ Ո Ր Տ Ա Յ Ի Ն Մ Ի Ջ Ո Ց Ն Ե Ր Ի
Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ր Ե Ր Ը
6
Թեթև մարդատար
ավտոտրանսպորտ
94%
Բեռնատար
ավտոտրանսպորտ
5%
Ավտոբուսներ1%
Հարցվածների տրանսպորտային միջոցների տեսակների
կառուցվածքը
 Հետազոտության արդյունքում հարցվել են 732 ռեսպոնդենտ, որոնք բնակվում են ************
տարածքում և ունեն անձնական մեքենա:
 Չափագրվել է 4676 ավտոմեքենա 25 մրցակից գազալցակայաններում։
 Հարցման արդյունքների համաձայն՝ հարցվածների ավելի քան 94%-ն ունի ավտոմեքենա, 5%-ից մի
փոքր մասը՝ բեռնատար, և միայն 1%-ն ունեն ավտոբուսներ։
Հարցվածների բնութագրերը՝ ամբողջ տարածաշրջանում
N = 1000

Recommended

Շուկայի մասնաբաժիններ.pdf
Շուկայի մասնաբաժիններ.pdfՇուկայի մասնաբաժիններ.pdf
Շուկայի մասնաբաժիններ.pdfBCGroup research Armenia
 
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdf
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdfՇուկայի ծավալի հաշվարկ.pdf
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdfBCGroup research Armenia
 
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdf
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdfՆոր արտադրանքի թեստավորում.pdf
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdfBCGroup research Armenia
 
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdf
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdfՆերթափանցման մակարդակի գնահատում.pdf
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Մրցակցային քարտեզներ.pdf
Մրցակցային քարտեզներ.pdfՄրցակցային քարտեզներ.pdf
Մրցակցային քարտեզներ.pdfBCGroup research Armenia
 
Մրցակիցների վերլուծություն.pdf
Մրցակիցների վերլուծություն.pdfՄրցակիցների վերլուծություն.pdf
Մրցակիցների վերլուծություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Հավատարմության մակարդակի գնահատում.pdf
Հավատարմության մակարդակի գնահատում.pdfՀավատարմության մակարդակի գնահատում.pdf
Հավատարմության մակարդակի գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 

More Related Content

More from BCGroup research Armenia

Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdfՀավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdfBCGroup research Armenia
 
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdfԹրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdfBCGroup research Armenia
 
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfBCGroup research Armenia
 
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfԹիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfBCGroup research Armenia
 
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdfԳովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfԳոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfԳների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfԲետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfԲավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfBCGroup research Armenia
 
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfԱպրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdfԱպրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfԱնցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfBCGroup research Armenia
 

More from BCGroup research Armenia (16)

Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdfՀավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
 
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdfԹրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
 
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
 
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfԹիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
 
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
 
Գովազդի թեստավորում.pdf
Գովազդի թեստավորում.pdfԳովազդի թեստավորում.pdf
Գովազդի թեստավորում.pdf
 
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdfԳովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
 
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfԳոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
 
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfԳների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
 
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfԲետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
 
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfԲավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
 
Առցանց հարցում.pdf
Առցանց հարցում.pdfԱռցանց հարցում.pdf
Առցանց հարցում.pdf
 
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfԱպրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
 
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdfԱպրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
 
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfԱնցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
 
Servqual.pdf
Servqual.pdfServqual.pdf
Servqual.pdf
 

Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf

 • 1. Ներկայության շրջաններում նավթային արտադրանքի ՄԱՆՐԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔԻ ԾԱՎԱԼԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԲԱԺՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄ
 • 2. Ընդհանուր տեղեկություն Ն Ա Խ Ա Գ Ծ ի Ն Պ Ա Տ Ա Կ Ընկերության ներկա շուկայական մասնաբաժնի որոշում Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր • Տրանսպորտային միջոցների տեսակներ և դասեր • Լցակայանների նախապատվություններ • Վառելիքի լիցքավորման ծավալներ • Շուկայում վաճառքի ծավալներ Տ Ա Ր Ա Ծ Ք ____________ մարզ, ____________ մարզ Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Օ Բ Յ Ե Կ Տ Ն Ե Ր Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Մ Ե Թ Ո Դ Ի Ր Ա Կ Ա Ն Ա Ց Մ Ա Ն Ա Մ Ս Ա Թ Վ Ե Ր 2 2022թ․ սեպտեմբեր Առցանց հարցում, անմիջական հարցում (1000 ռեսպոնդենտ) Նավթամթերքի մանրածախ շուկա
 • 4. 4 Բովանդակություն Ընտրանքի բնութագրերը Հարցվողների տրանսպորտային միջոցների տեսակները Հարցվածների տրանսպորտային միջոցների դասերը Այցելությունների քանակը մրցակից գազալցակայաններ Լիցքավորման միջին ծավալը Լցակայանների նախապատվությունները Մեկ այցելության համար լիցքավորման միջին ծավալը Լիցքավորման միջին ծավալը՝ ամսական Տարեկան լիցքավորման միջին ծավալը Վառելիքի լիցքավորման միջին ծավալը մրցակցող լցակայաններում Վառելիքի լիցքավորման միջին ծավալներն՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների դասի Ընկերության վաճառքի ծավալը, շուկայի մասնաբաժինը
 • 5. Հ Ա Ր Ց Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի Տ Ր Ա Ն Ս Պ Ո Ր Տ Ա Յ Ի Ն Մ Ի Ջ Ո Ց Ն Ե Ր Ի Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ր Ե Ր Ը
 • 6. 6 Թեթև մարդատար ավտոտրանսպորտ 94% Բեռնատար ավտոտրանսպորտ 5% Ավտոբուսներ1% Հարցվածների տրանսպորտային միջոցների տեսակների կառուցվածքը  Հետազոտության արդյունքում հարցվել են 732 ռեսպոնդենտ, որոնք բնակվում են ************ տարածքում և ունեն անձնական մեքենա:  Չափագրվել է 4676 ավտոմեքենա 25 մրցակից գազալցակայաններում։  Հարցման արդյունքների համաձայն՝ հարցվածների ավելի քան 94%-ն ունի ավտոմեքենա, 5%-ից մի փոքր մասը՝ բեռնատար, և միայն 1%-ն ունեն ավտոբուսներ։ Հարցվածների բնութագրերը՝ ամբողջ տարածաշրջանում N = 1000
 • 7. 7  Տրանսպորտային միջոցների տեսակների կառուցվածքը ********** և ********** մարզերում նմանատիպ է, երկու քաղաքներում էլ ավելի քան 90%-ը մարդատար ավտոմեքենաներ են, մոտ 1%-ը՝ ավտոբուսներ, իսկ մնացածը բաժին է ընկնում բեռնատարներին։ Հարցվածների տրանսպորտային միջոցների բնութագրերը Թեթև մարդատար 95% Բեռնատար 4% Ավտոբուս 1% Տրանսպորտային միջոցների տեսակների կառուցվածքը ***** մարզում Թեթև մարդատար 92% Բեռնատար 7% Ավտոբուս 1% Տրանսպորտային միջոցների տեսակների կառուցվածքը ***** մարզում N = 1000
 • 8. 8  Եթե ​​դիտարկենք մեքենաների, բեռնատարների և ավտոբուսների դասակարգային կառուցվածքը, ապա նրանց մոտ կեսը միջին դասի տրանսպորտային միջոցներ են։  Փոքր և ներկայացուցչական մեքենաները հավասար մասնաբաժիններ ունեն՝ մոտ 9%:  Հեռախոսային հարցման և չափումների արդյունքներից ստացված տվյալներն ունեն նմանատիպ կառուցվածք, ինչը ցույց է տալիս ընտրանքի ներկայացուցչականությունը Մարդատար մեքենաների դասակարգային կառուցվածքը Ենթակոմպակտ 10% Միջին դաս 47% Ներկայացուցչական դաս 11% Ամենագնաց 32% Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների դասակարգային կառուցվածքը (հեռախոսային հարցում) Ենթակոմպակտ 8% Միջին դաս 59% Ներկայացուցչական դաս 8% Ամենագնաց 25% Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների դասակարգային կառուցվածքը (չափումներ) N = 1000
 • 9. 9  Բեռնատարների թվում փոքրատոննաժ մեքենաները զբաղեցնում են ավելի քան 40% բաժին:  Երկրորդ տեղում միջին մեքենաներն են՝ նրանց մասնաբաժինը 5%-ով պակաս է։  Ծանր բեռնատարները զբաղեցնում են շուկայի մեկ քառորդը։  Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հարցվածներից միայն 8-ն ունեն ավտոբուսներ, ընտրանքը ներկայացուցչական չէ և անիմաստ է ցույց տալ դրանց կառուցվածքը։ Բեռնատարների դասակարգային կառուցվածքը Փոքրատոննաժ բեռնատար մեքենաներ 41% Միջին բեռնատարներ 35% Ծանր բեռնատարներ 24% Բեռնատարների դասակարգային կառուցվածքը (հեռախոսային հարցում) Փոքրատոննաժ բեռնատար մեքենաներ 45% Միջին բեռնատարներ 36% Ծանր բեռնատարներ 19% Բեռնատարների դասակարգային կառուցվածքը (չափումներ) N = 1000
 • 10. 10  Հեռախոսային հարցման արդյունքների հիման վրա կառուցվածքը բացակայում է՝ հարցվածների ոչ ներկայացուցչական թվի պատճառով (8 հոգի):  Ինչպես տեսնում ենք, ավելի քան ¾-ը միկրոավտոբուսներ են: Գրեթե հավասար բաժիններ ունեն միջին և մեծ ավտոբուսները։ Ավտոբուսների դասակարգային կառուցվածքը Միկրո 78% Միջին չափի ավտոբուսներ 13% Մեծ 9% Ավտոբուսների դասակարգային կառուցվածքը (չափումներ) N = 1000
 • 11. Լ Ի Ց Ք Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն Մ Ի Ջ Ի Ն Ծ Ա Վ Ա Լ Ը
 • 12. 12  Մեքենաների լիցքավորման միջին ծավալը կազմում է 5320 դրամ կամ 40 լիտր: Մեքենաների տեսակների և դասերի մասին լրացուցիչ տեղեկությունները ներկայացված են դիագրամներում։ Լիցքավորման միջին ծավալը 3640 4300 5380 6820 Ավտոմեքենաների լիցքավորման միջին ծավալը (դրամ) 27 32 39 46 Ավտոմեքենաների լիցքավորման միջին ծավալը (լիտր) N = 1000
 • 13. 13 Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների լիցքավորման միջին ծավալը 3900 4640 5690 6670 Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների լիցքավորման միջին ծավալը (դրամ) 28 34 40 48 Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների լիցքավորման միջին ծավալը (լիտր) N = 1000
 • 14. 14 Բեռնատարների լիցքավորման միջին ծավալը 5570 7720 27650 Բեռնատարների լիցքավորման միջին ծավալը (դրամ) 61 62 198 Բեռնատարների լիցքավորման միջին ծավալը (լիտր) N = 1000
 • 15. 15 Բոլոր տեսակի մեքենաների՝ վառելիքի լիցքավորման միջին ծավալը 5000 1040 5150 Վառելիքի լիցքավորման միջին ծավալը (դրամ) 37 96 39 Լիցքավորման միջին ծավալը (լիտր) N = 1000
 • 16. Մ Ա Ր Զ Ի Վ Ա Ր Ո Ր Դ Ն Ե Ր Ի Ն Ա Խ Ա Ս Ի Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ը Բ Ե Ն Զ Ա Լ Ց Ա Կ Ա Յ Ա Ն Ն Ե Ր Ի Վ Ե Ր Ա Բ Ե Ր Յ Ա Լ
 • 17. 17 Մրցակիցների բենզալցակայաններ մեքենաների ժամանումների քանակը՝ օրական  Ինչպես երևում է դիագրամից, տվյալները համահունչ են հեռախոսային հարցման տվյալների հետ:  Միակ գազալցակայանը, որը պետք է ավելացվի համեմատաբար ուժեղ մրցակիցների ցանկին (հեռախոսային հարցման ցուցակում) **** գազալցակայանն է 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 752 1536,355556 5580,8 1598,08 1980,8 2205,76 1989,76 1117,12 1180,48 805,12 548,48 332,16 5181,44 359,68 142,72 361,28 2567,04 3032 1235,52 278,4 223,36133,44 832,32 443,52 954,24 Մրցակիցների բենզալցակայաններ տրանսպորտային միջոցների ժամանումների օրական քանակը՝ ըստ չափումների արդյունքների N = 1000
 • 18. 18 Վառելիքի լիցքավորման միջին ծավալը մրցակիցների լցակայաններում 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 500 500 500 510 700 725 824 833 953 967 1000 1000 1000 1000 1000 1010 1085 1085 1126 1200 1300 1404 1460 N = 1000
 • 19. Շ Ո Ւ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն Վ Ա Ճ Ա Ռ Ք Ի Ծ Ա Վ Ա Լ Ը , Շ Ո Ւ Կ Ա Յ Ի Մ Ա Ս Ն Ա Բ Ա Ժ Ի Ն Ը
 • 20. 20 ԱԻ շուկայի վաճառքի ծավալը Այսպիսով, շուկայի իրացման ծավալը ողջ մարզում կազմում է մոտ ***** հազար տոննա, որից **** մարզում` ******* հազար տոննա, ******** մարզում` ******** հազար տոննա։ 0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 70000000 80000000 90000000 100000000 ԱԻ շուկայի վաճառքի ծավալը N = 1000
 • 21. 21 Սպառողների կողմից լցակայանների ընտրությունը։ Շուկայական մասնաբաժիններ  Հարցվածների շրջանում մեծամասնությունը՝ **%-ը նախընտրում է լիցքավորում կատարել *****գազալցակայաններում:  Զգալիորեն զիջում են ****, ***** (*%-ով) բենզալցակայանները: ******-ը և ******-ը մոտավորապես կիսում են շուկան **%-ով:  Մյուս գազալցակայանների տեսակարար կշիռը չնչին է։ Газпромнефть 62% Беркут 4% Лукойл 11% Роснефть 11% Стандарт 3% Остальные 9% Հարցվածների կողմից բենզալցակայանների ընտրությունը N = 1000
 • 22. 22 Գազալցակայանների շուկայական մասնաբաժինները ուսումնասիրված մարզերում **** մարզ  **** մարզում և ***** մարզում գազալցակայանների ընտրության կառուցվածքը տարբեր է  Նախ, Նովոսիբիրսկի բնակիչները ընտրում են GPN-ն ավելի մեծ չափով, քան Ալթայի երկրամասի բնակիչները (համապատասխանաբար 66% և 53%):  Նովոսիբիրսկի մարզում հայտնի են նաև «Լուկոյլ» (16%), «Բերկուտ» (5%) և «Ստանդարտ» (4%) գազալցակայանները։  Rosneft-ի գազալցակայանների մասնաբաժինը շատ փոքր է՝ մոտ 1%, մինչդեռ այն GPN-ի հիմնական և գրեթե միակ մրցակիցն է Ալթայի երկրամասում (37%)։  Բայց «Լուկօյլ»-ը, «Բերկուտ»-ը և «Ստանդարտ»-ը գրեթե չկան այս շուկայում։ **** մարզում հարցվածների կողմից լցակայանների ընտրությունը **** մարզում հարցվածների կողմից լցակայանների ընտրությունը N = 1000