SlideShare a Scribd company logo

Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf

Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն

1 of 15
Տան և վերանորոգման համար ապրանքների
խանութների ցանցի hաղորդակցման
ալիքների արդյունավետության գնահատում
Ընդհանուր տեղեկություն
Ն Ա Խ Ա Գ Ծ ի
Ն Պ Ա Տ Ա Կ
Թիրախային սպառողների հետ հաղորդակցման
ուղիների արդյունավետության գնահատում
Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր
 Գովազդային հաղորդագրությունների արդյունավետության
գնահատում
 Գովազդային ակցիաների ընկալման և իրազեկության
գնահատում
 Սպառողների կաղմից գովազդային ակցիաների մասին
տեղեկատվության ստացման ալիքների արդյունավետության
գնահատում
Տ Ա Ր Ա Ծ Ք
Ք․ ———————
Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Օ Բ Յ Ե Կ Տ Ն Ե Ր
Քաղաքի բնակիչներ, որոնք
վերանորոգում են կատարում
կամ պլանավորում են կատարել
մոտ ապագայում
Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Մ Ե Թ Ո Դ
Հեռախոսային հարցում
Ը Ն Տ Ր Ա Ն Ք
1000 ռեսպոնդենտ
Ի Ր Ա Կ Ա Ն Ա Ց Մ Ա Ն
Ա Մ Ս Ա Թ Վ Ե Ր
2
2022թ․ հոկտեմբեր
Ամփոփում
3
 Հարցվածների մեծ մասը (60.96%) տեսել է գովազդային խանութներ, վերջերս վերանորոգման ապրանքների վաճառքի համար: Դրանցից 45.87% -ը
ներկայումս վերանորոգում է կամ վերջերս ավարտեց այն:
 Այդ խանութների շարքում վերջերս հարցվածները տեսել են հարցվողները, ամենատարածված բժիշկը `21.91%: «Stroy Park» երկրորդ
ամենատարածված խանութները `9,32% եւ« Պրոստրաբ », 9.07%: Հարցվածների 6.55% -ը, «Ձեւ» ձեւը, 1.26% -ը, Strorokkin- ը, 0,50%, իսկ «Աբրիսը» չի
հանդիպել հարցվողներին, եւ հարցվածները չեն բավարարել դոմոկենտրոնների գովազդը:
 Բոլոր խանութների գովազդում հարցվածները առաջին հերթին ուշադրություն են դարձնում ցածր գների, զեղչերի եւ տարբեր ապրանքների համար:
Ամենից հաճախ հարցվածները հիշում են, որ գովազդը հենց այն ապրանքային կատեգորիաների մասին են, որոնք անհրաժեշտ է այս պահին
վերանորոգման համար:
 Հարցվողների կողմից անգիր ամենատարածված գովազդային ալիքները բացօթյա գովազդի եւ հեռուստատեսության են:
 Գնումների համար խանութ ընտրելիս հարցվածները նախընտրում են այցելել այն խանութները, որոնցում ավելի վաղ (33.00%) կամ անցյալ են եղել
(29.47%): Բարձր է նաեւ այն խանութների նկատմամբ վստահության տեսակարարությունը, որ ընկերներն, ծանոթները (11.08%) նույնպես բարձր են:
 Գովազդի աղբյուրների թվում, որոնք հարցվողները նախընտրում են խանութների մասին տեղեկատվություն գտնելիս, ամենատարածվածը 2GIS (5.79%),
բացօթյա գովազդի (3,51%) որոնում (3,51) %), եւ գովազդը հեռուստատեսությամբ (1.26%):
 Քանի որ բաժնետոմսերը, որոնք ավելի հետաքրքիր կլինեն, հարցվողները առավել հաճախ անվանում են զեղչեր տարբեր ապրանքային խմբերի: Նաեւ
հարցվողների շրջանում հետաքրքրություն են առաջացնում տարբեր բոնուսային համակարգեր, պահեստային քարտեր, զեղչային կտրոններ եւ զեղչային
կտրոններ եւ զեղչային կտրոններ:
 Հարցվածների մեկ երրորդը (28,53%) գիտի թեմատիկ գովազդների մասին (սեքս սեզոն, հիմնական վերանորոգման ամիսներ եւ այլն), որը տեղի է
ունենում խանութներում: Դրանցից 49.11% -ը նորոգում է ներկայումս կամ վերջերս ավարտեց այն:
 Թեմատիկ գովազդներում գովազդի ընկալման մեջ հարցվողները հասկանում են, որ գործողություններին մասնակցության արդյունքում նրանք
կկարողանան պահպանել բյուջեն վերանորոգման համար:
 Խանութի ներսում ապրանքները, որպես կանոն, ըստ կանոն, հայտնաբերվում են տեսողական գրանցում (35,56%) կամ աշխատակիցների
օգտագործմամբ (27,78%)
Գ Ո Վ Ա Զ Դ Ա Յ Ի Ն
Հ Ա Ղ Ո Ր Դ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի
Ա Ր Դ Յ Ո Ւ Ն Ա Վ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Գ Ն Ա Հ Ա Տ Ո Ւ Մ
Գովազդային հաղորդագրությունների հետ
շփումների քանակը
5
 Հարցվածների մեծ մասը (60,96%)
վերջերս հանդիպել է վերանորոգման
ապրանքների խանութների գովազդի:
Նրանցից 45,87% -ը ներկայումս
իրականացնում են վերանորոգում
կամ վերջերս են ավարտել այն:
 Գովազդին ուշադրություն դարձնող
հարցվածների մեծ մասը ապրում է
(67,06%), ամենափոքր մասը՝
(49,14%):
67,06%
63,75%
49,14%
66,38%
60,96%
32,94%
36,25%
50,86%
33,62%
39,04%
Վերանորոգման համար ապրանքների վաճառքի խանութների
գովազդային հաղորդագրությունների հետ շփումների քանակը
N = 1000
Խանութների անունները, որոնց գովազդի հետ
հարցվածները առնչվել են
6
 Այն խանութների շարքում, որոնց
գովազդը վերջերս հարցվածները նկատել
են, ամենատարածվածը «******» է՝
21,91%:
 Հաջորդ ամենատարածված խանութները
«******» է՝ 9,32% և «*********»՝ 9,07%:
 «*********» խանութների գովազդը տեսել է
հարցվածների 6,55% -ը, «*******»
խանութինը՝ 1,26%-ը, « ******** »՝ 0,50 %-ը,
իսկ «*********» -ի գովազդը հարցվածները
չեն տեսել:
Խանութների անունները, որոնց գովազդը հարցվածները տեսել
են
1,01%
1,01%
1,26%
1,51%
1,51%
2,02%
2,02%
2,77%
3,27%
3,27%
3,53%
4,79%
5,54%
6,05%
6,55%
9,07%
9,32%
21,91%
Азалия
Перестройка
Форма
Большая Медведица
Колорлон
Леруа Мерлен
Технопарк
Знак
Арсенал
Формула М2
Первомастер
Практика
Доминго
Стройся
Домоцентр
Прораб
Строй парк
Практик
N = 1000

Recommended

Շուկայի մասնաբաժիններ.pdf
Շուկայի մասնաբաժիններ.pdfՇուկայի մասնաբաժիններ.pdf
Շուկայի մասնաբաժիններ.pdfBCGroup research Armenia
 
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdf
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdfՇուկայի ծավալի հաշվարկ.pdf
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdfBCGroup research Armenia
 
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdf
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdfՆոր արտադրանքի թեստավորում.pdf
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdfBCGroup research Armenia
 
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdf
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdfՆերթափանցման մակարդակի գնահատում.pdf
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Մրցակցային քարտեզներ.pdf
Մրցակցային քարտեզներ.pdfՄրցակցային քարտեզներ.pdf
Մրցակցային քարտեզներ.pdfBCGroup research Armenia
 
Մրցակիցների վերլուծություն.pdf
Մրցակիցների վերլուծություն.pdfՄրցակիցների վերլուծություն.pdf
Մրցակիցների վերլուծություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Հավատարմության մակարդակի գնահատում.pdf
Հավատարմության մակարդակի գնահատում.pdfՀավատարմության մակարդակի գնահատում.pdf
Հավատարմության մակարդակի գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 

More Related Content

More from BCGroup research Armenia

Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdfՀավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdfBCGroup research Armenia
 
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdfԹրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdfBCGroup research Armenia
 
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfBCGroup research Armenia
 
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfԹիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfBCGroup research Armenia
 
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdfԸնկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfԳոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfԳների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfԲետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfԲավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfBCGroup research Armenia
 
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfԱպրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdfԱպրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfԱնցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfBCGroup research Armenia
 

More from BCGroup research Armenia (16)

Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdfՀավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
 
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdfԹրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
 
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
 
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfԹիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
 
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
 
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdfԸնկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
 
Գովազդի թեստավորում.pdf
Գովազդի թեստավորում.pdfԳովազդի թեստավորում.pdf
Գովազդի թեստավորում.pdf
 
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfԳոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
 
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfԳների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
 
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfԲետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
 
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfԲավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
 
Առցանց հարցում.pdf
Առցանց հարցում.pdfԱռցանց հարցում.pdf
Առցանց հարցում.pdf
 
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfԱպրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
 
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdfԱպրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
 
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfԱնցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
 
Servqual.pdf
Servqual.pdfServqual.pdf
Servqual.pdf
 

Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf

 • 1. Տան և վերանորոգման համար ապրանքների խանութների ցանցի hաղորդակցման ալիքների արդյունավետության գնահատում
 • 2. Ընդհանուր տեղեկություն Ն Ա Խ Ա Գ Ծ ի Ն Պ Ա Տ Ա Կ Թիրախային սպառողների հետ հաղորդակցման ուղիների արդյունավետության գնահատում Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր  Գովազդային հաղորդագրությունների արդյունավետության գնահատում  Գովազդային ակցիաների ընկալման և իրազեկության գնահատում  Սպառողների կաղմից գովազդային ակցիաների մասին տեղեկատվության ստացման ալիքների արդյունավետության գնահատում Տ Ա Ր Ա Ծ Ք Ք․ ——————— Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Օ Բ Յ Ե Կ Տ Ն Ե Ր Քաղաքի բնակիչներ, որոնք վերանորոգում են կատարում կամ պլանավորում են կատարել մոտ ապագայում Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Մ Ե Թ Ո Դ Հեռախոսային հարցում Ը Ն Տ Ր Ա Ն Ք 1000 ռեսպոնդենտ Ի Ր Ա Կ Ա Ն Ա Ց Մ Ա Ն Ա Մ Ս Ա Թ Վ Ե Ր 2 2022թ․ հոկտեմբեր
 • 3. Ամփոփում 3  Հարցվածների մեծ մասը (60.96%) տեսել է գովազդային խանութներ, վերջերս վերանորոգման ապրանքների վաճառքի համար: Դրանցից 45.87% -ը ներկայումս վերանորոգում է կամ վերջերս ավարտեց այն:  Այդ խանութների շարքում վերջերս հարցվածները տեսել են հարցվողները, ամենատարածված բժիշկը `21.91%: «Stroy Park» երկրորդ ամենատարածված խանութները `9,32% եւ« Պրոստրաբ », 9.07%: Հարցվածների 6.55% -ը, «Ձեւ» ձեւը, 1.26% -ը, Strorokkin- ը, 0,50%, իսկ «Աբրիսը» չի հանդիպել հարցվողներին, եւ հարցվածները չեն բավարարել դոմոկենտրոնների գովազդը:  Բոլոր խանութների գովազդում հարցվածները առաջին հերթին ուշադրություն են դարձնում ցածր գների, զեղչերի եւ տարբեր ապրանքների համար: Ամենից հաճախ հարցվածները հիշում են, որ գովազդը հենց այն ապրանքային կատեգորիաների մասին են, որոնք անհրաժեշտ է այս պահին վերանորոգման համար:  Հարցվողների կողմից անգիր ամենատարածված գովազդային ալիքները բացօթյա գովազդի եւ հեռուստատեսության են:  Գնումների համար խանութ ընտրելիս հարցվածները նախընտրում են այցելել այն խանութները, որոնցում ավելի վաղ (33.00%) կամ անցյալ են եղել (29.47%): Բարձր է նաեւ այն խանութների նկատմամբ վստահության տեսակարարությունը, որ ընկերներն, ծանոթները (11.08%) նույնպես բարձր են:  Գովազդի աղբյուրների թվում, որոնք հարցվողները նախընտրում են խանութների մասին տեղեկատվություն գտնելիս, ամենատարածվածը 2GIS (5.79%), բացօթյա գովազդի (3,51%) որոնում (3,51) %), եւ գովազդը հեռուստատեսությամբ (1.26%):  Քանի որ բաժնետոմսերը, որոնք ավելի հետաքրքիր կլինեն, հարցվողները առավել հաճախ անվանում են զեղչեր տարբեր ապրանքային խմբերի: Նաեւ հարցվողների շրջանում հետաքրքրություն են առաջացնում տարբեր բոնուսային համակարգեր, պահեստային քարտեր, զեղչային կտրոններ եւ զեղչային կտրոններ եւ զեղչային կտրոններ:  Հարցվածների մեկ երրորդը (28,53%) գիտի թեմատիկ գովազդների մասին (սեքս սեզոն, հիմնական վերանորոգման ամիսներ եւ այլն), որը տեղի է ունենում խանութներում: Դրանցից 49.11% -ը նորոգում է ներկայումս կամ վերջերս ավարտեց այն:  Թեմատիկ գովազդներում գովազդի ընկալման մեջ հարցվողները հասկանում են, որ գործողություններին մասնակցության արդյունքում նրանք կկարողանան պահպանել բյուջեն վերանորոգման համար:  Խանութի ներսում ապրանքները, որպես կանոն, ըստ կանոն, հայտնաբերվում են տեսողական գրանցում (35,56%) կամ աշխատակիցների օգտագործմամբ (27,78%)
 • 4. Գ Ո Վ Ա Զ Դ Ա Յ Ի Ն Հ Ա Ղ Ո Ր Դ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի Ա Ր Դ Յ Ո Ւ Ն Ա Վ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Գ Ն Ա Հ Ա Տ Ո Ւ Մ
 • 5. Գովազդային հաղորդագրությունների հետ շփումների քանակը 5  Հարցվածների մեծ մասը (60,96%) վերջերս հանդիպել է վերանորոգման ապրանքների խանութների գովազդի: Նրանցից 45,87% -ը ներկայումս իրականացնում են վերանորոգում կամ վերջերս են ավարտել այն:  Գովազդին ուշադրություն դարձնող հարցվածների մեծ մասը ապրում է (67,06%), ամենափոքր մասը՝ (49,14%): 67,06% 63,75% 49,14% 66,38% 60,96% 32,94% 36,25% 50,86% 33,62% 39,04% Վերանորոգման համար ապրանքների վաճառքի խանութների գովազդային հաղորդագրությունների հետ շփումների քանակը N = 1000
 • 6. Խանութների անունները, որոնց գովազդի հետ հարցվածները առնչվել են 6  Այն խանութների շարքում, որոնց գովազդը վերջերս հարցվածները նկատել են, ամենատարածվածը «******» է՝ 21,91%:  Հաջորդ ամենատարածված խանութները «******» է՝ 9,32% և «*********»՝ 9,07%:  «*********» խանութների գովազդը տեսել է հարցվածների 6,55% -ը, «*******» խանութինը՝ 1,26%-ը, « ******** »՝ 0,50 %-ը, իսկ «*********» -ի գովազդը հարցվածները չեն տեսել: Խանութների անունները, որոնց գովազդը հարցվածները տեսել են 1,01% 1,01% 1,26% 1,51% 1,51% 2,02% 2,02% 2,77% 3,27% 3,27% 3,53% 4,79% 5,54% 6,05% 6,55% 9,07% 9,32% 21,91% Азалия Перестройка Форма Большая Медведица Колорлон Леруа Мерлен Технопарк Знак Арсенал Формула М2 Первомастер Практика Доминго Стройся Домоцентр Прораб Строй парк Практик N = 1000
 • 7. Խանութների անունները, որոնց գովազդի հետ հարցվածները առնչվել են 7 Խանութների անունները, որոնց գովազդը հարցվածները տեսել են՝ քաղաքների կտրվածքով Ընդամենը *** **** ***** ****** Практик 87 21,91% 1 1,18% 25 31,25% 22 18,97% 39 33,62% Строй парк 38 9,57% 38 32,76% Прораб 36 9,07% 36 42,35% Домоцентр 26 6,55% 1 1,18% 11 13,75% 14 12,07% Стройся 24 6,05% 24 20,69% Доминго 22 5,54% 22 27,50% Практика 19 4,79% 5 5,88% 5 6,25% 3 2,59% 6 5,17% Первомастер 14 3,53% 14 17,50% Арсенал 13 3,27% 13 15,29% Формула М2 13 3,27% 11 12,94% 2 1,72% Знак 11 2,77% 11 12,94% Леруа Мерлен 8 2,02% 8 6,90% Технопарк 8 2,02% 8 6,90% Большая Медведица 6 1,51% 6 5,17% Колорлон 6 1,51% 6 5,17% Форма 5 1,26% 5 4,31% Азалия 4 1,01% 4 5,00% Перестройка 4 1,01% 4 3,45% Арсидом 3 0,76% 3 3,53% Стройкин 3 0,76% 1 0,86% 2 1,72% Альтерро 3 0,76% 3 3,53% Мастерок 2 0,50% 2 2,50% Республика 2 0,51% 2 2,35% Домострой 2 0,51% 1 1,25% 1 0,86% Красный Мамонт 1 0,25% 1 0,86% Товарищ 1 0,25% 1 1,25% Все для дома 1 0,25% 1 1,18% Все для пола 1 0,25% 1 1,18% Все для дачи 1 0,26% 1 1,25% Кафель 1 0,25% 1 1,18% Другие 18 4,52% 4 4,7% 2 2,5% 6 5,2% 6 5,2% N = 1000
 • 8. Գովազդի տարրերը, որոնք հիշվել են հարցվածների կողմից 8 Խանութներ Ինչն է հիշվել Практик Акции, скидки, низкие цены 30 Не запоминают, не хотят запоминать 30 Отдельные товарные категории (линолеум, обои, ламинат, двери и т.д.), которые интересуют на данный момент 21 Большой выбор, большой магазин 3 Домоцентр Акции, скидки, низкие цены 7 Не запоминают, не хотят запоминать 11 Отдельные товарные категории (линолеум, обои, ламинат, двери и т.д.), которые интересуют на данный момент 6 Большой выбор, большой магазин 1 Стройкин Акции, скидки, низкие цены 1 Не запоминают, не хотят запоминать 0 Отдельные товарные категории (линолеум, обои, ламинат, двери и т.д.), которые интересуют на данный момент 1 Большой выбор, большой магазин 0 Форма Акции, скидки, низкие цены 0 Не запоминают, не хотят запоминать 0 Отдельные товарные категории (линолеум, обои, ламинат, двери и т.д.), которые интересуют на данный момент 2 Большой выбор, большой магазин 1 Логотип, слоган, новое название 2 Прораб Акции, скидки, низкие цены 11 Не запоминают, не хотят запоминать 12 Отдельные товарные категории (линолеум, обои, ламинат, двери и т.д.), которые интересуют на данный момент 9 Большой выбор, большой магазин 3  Բոլոր խանութների գովազդում հարցվածները առաջին հերթին ուշադրություն են դարձնում տարբեր ապրանքների ցածր գներին և զեղչերին:  Ամենից հաճախ հարցվածների մոտ տպավորվում են հենց այն ապրանքային կատեգորիաների գովազդը, որոնք այդ պահին անհրաժեշտ են վերանորոգման համար:  Հարցվածների զգալի քանակը չի հիշում գովազդային հաղորդագրության բովանդակությունը կամ դրա կարիքը չի տեսնում, քանի որ խանութում գնում է այն, ինչ իրեն անհրաժեշտ է, անկախ զեղչերի և ակցիաների առկայությունից:  Նման հարցվածները ընտրում են խանութ, որպես կանոն, ելնելով այնպիսի չափանիշներից, ինչպիսիք են տեսականու լայնությունը, ապրանքների որակը և գտնվելու վայրի հարմարությունը: N = 1000
 • 9. Յուրաքանչյուր խանութի գովազդային ալիքների հիշատակումները 9 Արտաքին գովազդ Հեռուստ ատեսու թյուն Թերթեր, ամսագրեր Համաց անց Ռադիո SMS Թռուցի կներ Խանութ ում Ծանոթն երից Домоцентр 7 12 11 1 Практик 31 43 23 4 2 2 8 2 Прораб 11 19 11 1 1 2 2 1 Стройкин 2 1 Форма 3 2 1 Арсенал 1 4 3 1 1 1 1 Арсидом 1 1 1 1 Большая медведица 1 2 2 Доминго 6 9 7 2 4 3 Знак 7 2 2 2 Колорлон 3 2 5 Красный мамонт 1 Леруа Мерлен 6 2 2 3 Мастерок 1 2 2 Первомасте р 6 5 2 3 2 Перестройк а 1 2 Практика 6 7 3 1 2 1 Товарищ 1 Формула 8 3 3 1 Другие 29 29 12 11 2 10 1 1  Հարցվածների շրջանում ամենահիշվող գովազդային ալիքները բացօթյա գովազդն է և հեռուստատեսությունը:  Գովազդի ընդհանուր ծավալի մեջ հարցվածները ամենից հաճախ ուշադրություն են դարձնում «*********», «*****» և «*******» խանութների գովազդին, ամենատպավորիչ գովազդային ալիքներից են բացօթյա գովազդը, հեռուստատեսությունը, թերթերն ու ամսագրերը: N = 1000
 • 10. Խանութների վերաբերյալ տեղեկատվության որոնման աղբյուրներ 10  Գնումների համար խանութ ընտրելիս հարցվածները նախընտրում են այցելել այն խանութները, որոնցում նախկինում եղել են (33,00%) կամ որոնց կողքով անցել են (29,47%):  Բարձր է նաև վստահութունը այն խանութների նկատմամբ, որոնք խորհուրդ են տվել ընկերները, ծանոթները (11,08%):  Գովազդային աղբյուրների թվում, որոնք հարցվածները նախընտրում են խանութների մասին տեղեկատվություն գտնելիս, ամենատարածվածը է (5,79%), բացօթյա գովազդը (3,51%), համացանցում որոնումը (3,51) %), և հեռուստատեսության գովազդը (1,26%): 0,25% 0,50% 1,26% 1,51% 3,53% 4,03% 5,29% 5,79% 11,08% 29,47% 33,00% Справочная 077 (БИС) Сайт магазина Телевидение Газеты, журналы, буклеты Поисковик в Интернете Наружная реклама Увидел случайно 2ГИС Рассказали знакомые, родственники Езжу, хожу мимо Бывал раньше N = 1000
 • 11. Խ Ա Ն Ո Ւ Թ Ն Ե Ր Ո Ւ Մ Գ Ո Վ Ա Զ Դ Ա Յ Ի Ն Ա Կ Ց Ի Ա Ն Ե Ր Ի Ա Ր Դ Յ Ո Ւ Ն Ա Վ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը
 • 12. Ակցիաների մասին տեղեկատվություն ստանալու ալիքները 12 «*****» խանութների ցանցի ակցիաների գովազդը բոնուսային քարտեր ունեցող ռեսպոնդենտները տեսնում են հետևյալ ալիքներում․ Խանութ 1-ի ակցիաների գովազդային ալիքները Հաճախ Երբեմն Երբեք չեմ տեսել Հեռուստատեսություն 19,05% 42,86% 38,10% Համացանց 4,76% 9,52% 85,71% Արտաքին գովազդ 23,81% 52,38% 23,81% Խանութ 2-ի ակցիաների գովազդային ալիքները Հաճախ Երբեմն Երբեք չեմ տեսել Հեռուստատեսություն 9,52% 38,10% 52,38% Համացանց 4,76% 14,29% 80,95% Արտաքին գովազդ 33,33% 23,81% 42,86% Հաճախ Երբեմն Երբեք չեմ տեսել Հեռուստատեսություն 20,00% 38,00% 42,00% Համացանց 8,00% 12,00% 80,00% Արտաքին գովազդ 44,00% 36,00% 20,00% Խանութ 3-ի ակցիաների գովազդային ալիքները  Խանութ 1-ի ակցիաների մասին առավել հաճախ դիտում են արտաքին գովազդում (23,81%), ավելի քիչ հեռուստատեսությամբ (19,05%):  Խանութ 2-ի ակցիաների մասին առավել հաճախ տեսնում են արտաքին գովազդում (33,33%), առավել հաղվադեպ՝ ինտերնետում (4,76%):  Խանութ 3-ի ակցիաների մասին հարցվածները առավել հաճախ դիտում են արտաքին գովազդում (44,00%) և հեռուստատեսությամբ (20,00%): N = 1000
 • 13. Խանութում ակցիաներով ապրանքներ որոնելու եղանակները 13 Խանութի ներսում հարցվածները, որպես կանոն, գտնում են ակցիաներով ապրանքներ վիզուալ ձևավորման միջոցով (35,56%) կամ աշխատակիցների օգնությամբ (27,78%) (կամ իրենք են դիմում նրանց, կամ աշխատակիցներն են տեղեկացնում հաճախորդներին ընթացիկ ակցիաների մասին): Խանութ 1 Խանութ 2 Խանութ 3 ԸՆԴԱՄԵՆԸ Գտել եմ վիզուալ ձևավորման օգնությամբ 42,86% 36,17% 27,27% 35,56% Գտել եմ անձնակազմի օգնությամբ 28,57% 27,66% 27,27% 27,78% Նպատակադրված գնացել եմ անհրաժեշտ բաժին 9,52% 29,79% 18,18% 22,22% Չեմ կարողացել գտնել 0,00% 2,13% 0,00% 1,11% Այլ 19,05% 4,26% 27,27% 13,33% Գտել եմ վիզուալ ձևավորման օգնությամբ; 35,56% Գտել եմ անձնակազմի օգնությամբ; 27,78% Նպատակադրված գնացել եմ անհրաժեշտ բաժին; 22,22% Չեմ կարողացել գտնել; 1,11% Այլ; 13,33%  Իսկ հարցվածների 22,22%-ը նպատակադրված գնում է ճիշտ բաժին։  Մոտ 13%-ը նպատակաուղղված չի փնտրում ակցիաներով ապրանքներ։ N = 1000
 • 14. Ամփոփում 14  Հարցվածների մեծ մասը (60.96%) տեսել է գովազդային խանութներ, վերջերս վերանորոգման ապրանքների վաճառքի համար: Դրանցից 45.87% -ը ներկայումս վերանորոգում է կամ վերջերս ավարտեց այն:  Այդ խանութների շարքում վերջերս հարցվածները տեսել են հարցվողները, ամենատարածված բժիշկը `21.91%: «Stroy Park» երկրորդ ամենատարածված խանութները `9,32% եւ« Պրոստրաբ », 9.07%: Հարցվածների 6.55% -ը, «Ձեւ» ձեւը, 1.26% -ը, Strorokkin- ը, 0,50%, իսկ «Աբրիսը» չի հանդիպել հարցվողներին, եւ հարցվածները չեն բավարարել դոմոկենտրոնների գովազդը:  Բոլոր խանութների գովազդում հարցվածները առաջին հերթին ուշադրություն են դարձնում ցածր գների, զեղչերի եւ տարբեր ապրանքների համար: Ամենից հաճախ հարցվածները հիշում են, որ գովազդը հենց այն ապրանքային կատեգորիաների մասին են, որոնք անհրաժեշտ է այս պահին վերանորոգման համար:  Հարցվողների կողմից անգիր ամենատարածված գովազդային ալիքները բացօթյա գովազդի եւ հեռուստատեսության են:  Գնումների համար խանութ ընտրելիս հարցվածները նախընտրում են այցելել այն խանութները, որոնցում ավելի վաղ (33.00%) կամ անցյալ են եղել (29.47%): Բարձր է նաեւ այն խանութների նկատմամբ վստահության տեսակարարությունը, որ ընկերներն, ծանոթները (11.08%) նույնպես բարձր են:  Գովազդի աղբյուրների թվում, որոնք հարցվողները նախընտրում են խանութների մասին տեղեկատվություն գտնելիս, ամենատարածվածը 2GIS (5.79%), բացօթյա գովազդի (3,51%) որոնում (3,51) %), եւ գովազդը հեռուստատեսությամբ (1.26%):  Քանի որ բաժնետոմսերը, որոնք ավելի հետաքրքիր կլինեն, հարցվողները առավել հաճախ անվանում են զեղչեր տարբեր ապրանքային խմբերի: Նաեւ հարցվողների շրջանում հետաքրքրություն են առաջացնում տարբեր բոնուսային համակարգեր, պահեստային քարտեր, զեղչային կտրոններ եւ զեղչային կտրոններ եւ զեղչային կտրոններ:  Հարցվածների մեկ երրորդը (28,53%) գիտի թեմատիկ գովազդների մասին (սեքս սեզոն, հիմնական վերանորոգման ամիսներ եւ այլն), որը տեղի է ունենում խանութներում: Դրանցից 49.11% -ը նորոգում է ներկայումս կամ վերջերս ավարտեց այն:  Թեմատիկ գովազդներում գովազդի ընկալման մեջ հարցվողները հասկանում են, որ գործողություններին մասնակցության արդյունքում նրանք կկարողանան պահպանել բյուջեն վերանորոգման համար:  Խանութի ներսում ապրանքները, որպես կանոն, ըստ կանոն, հայտնաբերվում են տեսողական գրանցում (35,56%) կամ աշխատակիցների օգտագործմամբ (27,78%)