SlideShare a Scribd company logo

Մրցակցային քարտեզներ.pdf

BCGroup research Armenia
BCGroup research Armenia
BCGroup research ArmeniaMarketing researcher at BCGroup research Armenia

Մրցակցային քարտեզներ

Մրցակցային քարտեզներ.pdf

1 of 20
«Պերիմետր»
խանութների ցանցի
մրցակիցների
վերլուծություն եւ
մրցակցային
քարտեզներ
2022
BCGroup մարքեթինգային գործակալություն
28.08.2022
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
2
Ընդհանուր տեղեկություն
«Պերիմետր» մանրածախ խանութների ցանցի գնորդների ուսումնասիրությունն
անցկացվել է *****, *****, *****, *****, ***** քաղաքներում մինչև 2022թ․ օգոստոսի 10-ը։
Ուսումնասիրության նպատակներն էին՝
 սպառողի դիմանկարի կազմում՝ հաշվի առնելով վարքագծային
առանձնահատկությունները;
 մրցակցային վերլուծություն;
 խանութի աշխատանքի գնահատումն ամբողջությամբ և ըստ սեռի, տարիքի,
ամուսնական կարգավիճակի;
 տեսականու վերլուծություն;
 բաժինների աշխատանքի գնահատում տարբեր պարամետրերով և միմյանց հետ
համեմատում։
Տվյալների հավաքագրումն իրականացվել է «Պերիմետր» մանրածախ խանութների ցանցի
աշխատակիցների կողմից (հարցաթերթերի բաժանում):
Ուսումնասիրության օբյեկտը «Պերիմետր» մանրածախ ցանցի գնորդներն են։
Հաշվի առնելով ընդհանուր բնակչության սոցիալական միատարրությունը (անհատներ, որոնք
գնումներ են կատարել ոչ ավելի, քան 6 ամիս առաջ), Պանիոտտոյի աղյուսակին
համապատասխան ընտրանքի չափը (3311 մարդ) բավարար է ընդհանուր վերլուծության համար
ներկայացուցչական տվյալներ ստանալու համար: «Պերիմետր» ցանցի խանութներից
հարցաթերթերի վերադարձի վերաբերյալ տվյալներ․
Մ/ճ № Հասցե
Ընդամենը
ընդունվել է
-2019
Ընդամենը
ընդունվել է
-2020
Ընդամենը
ընդունվել է
- 2021
մայիս
Ընդամենը
ընդունվել է -
2021
դեկտեմբեր
Ընդամենը
ընդունվել է -
2022 օգոստոս
4 47 45 99 100 138
9 16 104 0 0 0
10 36 82 98 96 100
11 43 85 108 93 141
14 16 60 45 101 188
18 45 41 131 77 121
19 32 14 0 0 0
20 0 30 125 90 0
21 115 108 0 0 0
26 24 78 121 99 50
27 102 184 89 106 188
28 69 67 145 198 180
32 125 155 230 193 309
33 43 94 110 75 106
37 136 165 165 122 197
39 246 332 99 143 174
40 195 173 453 548 854
44 180 33 225 149 265
45 168 165 135 143 152
46 91 81 138 103 0
291 316 62 116 84 148
Ընդամենը 2052 2202 2633 2520 3311
Հարցաթերթերի թվի աճ ընդհանրապես 7,31% 19,57% -4,29% 23,9%
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
3
Բաժին 1. Մրցակցային վերլուծություն
1.1. Խանութի նկատմամբ հավատարմությունը
2020-2021թթ «Պերիմետր» խանութների նկատմամբ հաճախորդների հավատարմության
մակարդակի դինամիկան դրական էր, հավատարմությունը չափավոր աճ է գրանցել: 2021
թվականի դեկտեմբերին այն կազմել է 76,60%։ 2022 թվականի օգոստոսին հավատարմության
մակարդակը կազմել է 67,39%1
: Այս ցուցանիշի հաշվարկման սխալանանքի վրա ազդում է
ընտրանքի կազմը:
Քանի որ հավատարմության աստիճանի գնահատականը հիմնված է խանութի նախկին
առաջարկությունների քանակի վրա, ենթադրվում է նվազման/աճի ուղղությամբ ցուցանիշի
էական փոփոխության հավանականություն։ Հավատարմության աստիճանի առավել ճշգրիտ
գնահատման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել խանութների մրցունակության գնահատման
բլոկի հետագա հարցերի պատասխանների բնույթը:
Խանութների, մասնավորապես, Մետրի մրցունակությունը գնահատելիս պարզ է դառնում,
որ խանութը չունի կտրուկ բացասական գնահատականներ և կարծիքներ։ Հետևաբար,
հավատարմության ցածր ցուցանիշը (առաջարկությունների մակարդակը) կարելի է բացատրել
նրանով, որ Մետրը համեմատաբար նոր խանութ է (հաճախորդները գուցե ժամանակ չունենային
խորհուրդ տալ խանութը, ընտելանում էին դրան): Մեկ այլ հնարավոր պատճառ էլ գնորդների
համար չափազանց դրական, արժեքավոր բանի բացակայությունն է։ Երկու տարբերակներն էլ
պետք է ստուգվեն։
Աղյուսակ 1. Հավատարմությունը «Պերիմետր» խանութների նկատմամբ
2019 2020
մայիս
2021
դեկտեմբեր
2021
օգոստոս
2022
Հավատարմությունը
«Պերիմետր»
խանութների
նկատմամբ
69,10% 68,40% 75,60%
76,6%
(55,6%2
)
67,39%
Դիագրամ 1. «Պերիմետր» խանութների նկատմամբ հավատարմության մակարդակի
դինամիկան
1
Ցուցանիշի ցածր արժեքի վրա ազդել է 040 մասնաճյուղում բացասական պատասխաններով
հավաքագրված հարցաթերթերի մեծ քանակը
2
2022 թվականի ալիքում հաշվարկման մեթոդիկան ներառում է «Դժվարանում եմ պատասխանել»
պատասխանները (համապատասխանեցված է նախորդ ալիքների հետ)
69,10% 68,40%
75,60% 76,60%
67,39%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
4
1.2. Մրցակիցների վարկանշային ցուցակն ըստ
«Պերիմետրի» գնորդների
Հաճախորդներին խնդրել են նշել իրենց երեք առավել նախընտրելի խանութները
(բաց հարց, տարբերակներ չեն առաջարկվել): Կարելի է ընդգծել, թե որքան հաճախ է
որոշակի խանութը գնահատվել որպես լավագույն՝ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ խանութ և որոշել
ժողովրդականության կշռված արժեքը:
Ձայների համար նշանակված կշիռը (ինչպես նախորդ ալիքներում) 1-ին տեղի
համար 1/2 է, 2-րդ տեղի համար՝ 1/3, 3-րդ տեղի համար՝ 1/6 (առավելագույն հնարավոր
միավորը 100% է3
):
Աղյուսակ 2-1. Մրցակիցներից լավագույն երեք խանութները
*****
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
2020թ. 2021թ․ մայիս 2021թ․ դեկտեմբեր 2022 թ․ օգոստոս
1 10,87 12,55 17,68% 16,25%
2 5,75 6,96 8,83% 7,62%
3 - - - 4,21%
4 4
4,3 1,92 0,68% 0,25%
5 3,24 7,19 4,13% 5,81%
6 1,69 1,54 1,75% 1,37%
7 1,69 4,03 2,10% 2,34%
8 1,4 1,54 1,85% 2,62%
9 1,12 0 0,37% 0,65%
10 0,92 0,78 0,53% 0,19%
11 0,87 0,18 0,12% 0,12%
12 0,75 0,96 0,75% 0,49%
13 0,47 0 0,00% 0,00%
14 0,34 0 0,00% 0,00%
15 0,21 0,18 0,04% 0,00%
16 0 0,83 1,30% 0,86%
17 0 0,47 0,25% 0,09%
18 0 0,25 0,04% 0,00%
3
100% կլինի, եթե բոլոր հարցվածները մեկ խանութը դնեն 1-ին, 2-րդ և 3-րդ տեղերում
4
Որոշ հարցվածներ դեռ օգտագործում են Պերիմետր անվանումը (հիմնականում 027 Պրակտիկ խանութի
գնորդները և մեկ հաճախորդ 026 Աբրիս խանութից)
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
5
Աղյուսակ 2-4. Lավագույն երեք խանութները մրցակիցների շրջանում (*****)
*****
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
2020 թվական 2021 թվականի մայիս
2021 թվականի
դեկտեմբեր
2022 թվականի
օգոստոս
1 6,73 12,23 13,05% 14,67%
2 5,93 6,2 7,45% 9,68%
3 5,76 4,69 4,82% 3,57%
4 3,2 4,56 2,86% 2,45%
5 2,91 0,17 0,34% 0,35%
6 2,76 2,29 1,74% 2,10%
7 2,14 1,93 1,48% 1,02%
8 1,13 0,51 0,65% 0,25%
9 0,73 0,06 0,18% 0,00%
12 0,26 0,25 0,08% 0,20%
13 0,22 0,08 0,29% 0,05%
21 0,09 0,36 0,21% 0,15%
22 Տվյալներ չկան 3,67 5,31% 5,74%
23 Տվյալներ չկան 0,49 0,03% 0,07%
24 Տվյալներ չկան 0,25 0,00% 0,05%
Աղյուսակ 2-5. Lավագույն երեք խանութները մրցակիցների շրջանում (*****)
*****
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
2020 թվական 2021 թվականի մայիս
2021 թվականի
դեկտեմբեր
2022 թվականի
օգոստոս
1 10,49 13,48 15,17 23,54%
2 10,05 9,08 9,39 7,62%
3 6,67 1,06 0,88 0,82%
4 3,81 2,27 3,88 2,69%
5 1,21 0,43 0,00 0,22%
6 0,84 0 0,00 0,00%
7 0,06 0,21 0,00 0,00%
8 Տվյալներ չկան 5,74 6,33 2,84%
9 Տվյալներ չկան 0,64 0,00 0,00%
10 Տվյալներ չկան 2,7 2,45 0,00%
11 Տվյալներ չկան 1,13 0,68 1,12%
12 Տվյալներ չկան 0,92 0,95 1,05%
13 Տվյալներ չկան 0,71 0,00 0,00%
14 Տվյալներ չկան 0,85 0,00 0,15%
15 Տվյալներ չկան 0,21 0,00 0,00%
16 Տվյալներ չկան 0,35 0,00 0,00%
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
6
Աղյուսակ 2-6. Lավագույն երեք խանութները մրցակիցների շրջանում (*****)
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
2020 թվական 2021 թվականի մայիս
2021 թվականի
դեկտեմբեր
2022 թվականի
օգոստոս
1 23,2 10,53 10,37 10,45%
2 4,9 0,15 0,00 0,25%
3 Տվյալներ չկան 14,04 16,30 10,78%
4 Տվյալներ չկան 7,75 1,11 0,00%
5 Տվյալներ չկան 4,39 5,56 5,06%
6 Տվյալներ չկան 3,22 1,11 7,71%
7 Տվյալներ չկան 1,46 1,11 0,17%
8 Տվյալներ չկան 0,88 0,00 0,00%
9 Տվյալներ չկան Տվյալներ չկան 5,56 4,98%
Աղյուսակ 2-7. Lավագույն երեք խանութները մրցակիցների շրջանում (*****)
*****
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
Ժողովրդականության
կշռված արժեքը, %
2020 թվական 2021 թվականի մայիս
2021 թվականի
դեկտեմբեր
2022 թվականի
օգոստոս
1 7,9 12,38 15,65 14,8%
2 6,97 9,26 8,69 11,6%
3 5,01 1,36 0,16 0,4%
4 4,92 2,24 0,94 3,8%
5 3,88 7,99 11,03 5,0%
6 1,75 0,68 1,56 2,5%
7 0,76 0 0,00 0,0%
8 0,57 0,39 0,63 0,3%
9 0,54 0 0,00 0,0%
10 Տվյալներ չկան 1,36 0,31 0,1%
11 Տվյալներ չկան 1,07 0,00 0,0%
12 Տվյալներ չկան 0,58 0,39 0,0%
13 Տվյալներ չկան 0,58 0,00 0,0%

Recommended

Շուկայի մասնաբաժիններ.pdf
Շուկայի մասնաբաժիններ.pdfՇուկայի մասնաբաժիններ.pdf
Շուկայի մասնաբաժիններ.pdfBCGroup research Armenia
 
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdf
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdfՇուկայի ծավալի հաշվարկ.pdf
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdfBCGroup research Armenia
 
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdf
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdfՆոր արտադրանքի թեստավորում.pdf
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdfBCGroup research Armenia
 
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdf
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdfՆերթափանցման մակարդակի գնահատում.pdf
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Մրցակիցների վերլուծություն.pdf
Մրցակիցների վերլուծություն.pdfՄրցակիցների վերլուծություն.pdf
Մրցակիցների վերլուծություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Հավատարմության մակարդակի գնահատում.pdf
Հավատարմության մակարդակի գնահատում.pdfՀավատարմության մակարդակի գնահատում.pdf
Հավատարմության մակարդակի գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdfՀավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdfBCGroup research Armenia
 

More Related Content

More from BCGroup research Armenia

Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdfԹրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdfBCGroup research Armenia
 
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfBCGroup research Armenia
 
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfԹիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfBCGroup research Armenia
 
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdfԸնկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdfԳովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfԳոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfԳների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfԲետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfԲավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfBCGroup research Armenia
 
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfԱպրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdfԱպրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfԱնցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfBCGroup research Armenia
 

More from BCGroup research Armenia (16)

Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdfԹրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
 
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
 
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfԹիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
 
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
 
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdfԸնկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
 
Գովազդի թեստավորում.pdf
Գովազդի թեստավորում.pdfԳովազդի թեստավորում.pdf
Գովազդի թեստավորում.pdf
 
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdfԳովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
 
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfԳոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
 
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfԳների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
 
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfԲետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
 
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfԲավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
 
Առցանց հարցում.pdf
Առցանց հարցում.pdfԱռցանց հարցում.pdf
Առցանց հարցում.pdf
 
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfԱպրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
 
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdfԱպրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
 
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfԱնցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
 
Servqual.pdf
Servqual.pdfServqual.pdf
Servqual.pdf
 

Մրցակցային քարտեզներ.pdf

 • 2. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 2 Ընդհանուր տեղեկություն «Պերիմետր» մանրածախ խանութների ցանցի գնորդների ուսումնասիրությունն անցկացվել է *****, *****, *****, *****, ***** քաղաքներում մինչև 2022թ․ օգոստոսի 10-ը։ Ուսումնասիրության նպատակներն էին՝  սպառողի դիմանկարի կազմում՝ հաշվի առնելով վարքագծային առանձնահատկությունները;  մրցակցային վերլուծություն;  խանութի աշխատանքի գնահատումն ամբողջությամբ և ըստ սեռի, տարիքի, ամուսնական կարգավիճակի;  տեսականու վերլուծություն;  բաժինների աշխատանքի գնահատում տարբեր պարամետրերով և միմյանց հետ համեմատում։ Տվյալների հավաքագրումն իրականացվել է «Պերիմետր» մանրածախ խանութների ցանցի աշխատակիցների կողմից (հարցաթերթերի բաժանում): Ուսումնասիրության օբյեկտը «Պերիմետր» մանրածախ ցանցի գնորդներն են։ Հաշվի առնելով ընդհանուր բնակչության սոցիալական միատարրությունը (անհատներ, որոնք գնումներ են կատարել ոչ ավելի, քան 6 ամիս առաջ), Պանիոտտոյի աղյուսակին համապատասխան ընտրանքի չափը (3311 մարդ) բավարար է ընդհանուր վերլուծության համար ներկայացուցչական տվյալներ ստանալու համար: «Պերիմետր» ցանցի խանութներից հարցաթերթերի վերադարձի վերաբերյալ տվյալներ․ Մ/ճ № Հասցե Ընդամենը ընդունվել է -2019 Ընդամենը ընդունվել է -2020 Ընդամենը ընդունվել է - 2021 մայիս Ընդամենը ընդունվել է - 2021 դեկտեմբեր Ընդամենը ընդունվել է - 2022 օգոստոս 4 47 45 99 100 138 9 16 104 0 0 0 10 36 82 98 96 100 11 43 85 108 93 141 14 16 60 45 101 188 18 45 41 131 77 121 19 32 14 0 0 0 20 0 30 125 90 0 21 115 108 0 0 0 26 24 78 121 99 50 27 102 184 89 106 188 28 69 67 145 198 180 32 125 155 230 193 309 33 43 94 110 75 106 37 136 165 165 122 197 39 246 332 99 143 174 40 195 173 453 548 854 44 180 33 225 149 265 45 168 165 135 143 152 46 91 81 138 103 0 291 316 62 116 84 148 Ընդամենը 2052 2202 2633 2520 3311 Հարցաթերթերի թվի աճ ընդհանրապես 7,31% 19,57% -4,29% 23,9%
 • 3. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 3 Բաժին 1. Մրցակցային վերլուծություն 1.1. Խանութի նկատմամբ հավատարմությունը 2020-2021թթ «Պերիմետր» խանութների նկատմամբ հաճախորդների հավատարմության մակարդակի դինամիկան դրական էր, հավատարմությունը չափավոր աճ է գրանցել: 2021 թվականի դեկտեմբերին այն կազմել է 76,60%։ 2022 թվականի օգոստոսին հավատարմության մակարդակը կազմել է 67,39%1 : Այս ցուցանիշի հաշվարկման սխալանանքի վրա ազդում է ընտրանքի կազմը: Քանի որ հավատարմության աստիճանի գնահատականը հիմնված է խանութի նախկին առաջարկությունների քանակի վրա, ենթադրվում է նվազման/աճի ուղղությամբ ցուցանիշի էական փոփոխության հավանականություն։ Հավատարմության աստիճանի առավել ճշգրիտ գնահատման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել խանութների մրցունակության գնահատման բլոկի հետագա հարցերի պատասխանների բնույթը: Խանութների, մասնավորապես, Մետրի մրցունակությունը գնահատելիս պարզ է դառնում, որ խանութը չունի կտրուկ բացասական գնահատականներ և կարծիքներ։ Հետևաբար, հավատարմության ցածր ցուցանիշը (առաջարկությունների մակարդակը) կարելի է բացատրել նրանով, որ Մետրը համեմատաբար նոր խանութ է (հաճախորդները գուցե ժամանակ չունենային խորհուրդ տալ խանութը, ընտելանում էին դրան): Մեկ այլ հնարավոր պատճառ էլ գնորդների համար չափազանց դրական, արժեքավոր բանի բացակայությունն է։ Երկու տարբերակներն էլ պետք է ստուգվեն։ Աղյուսակ 1. Հավատարմությունը «Պերիմետր» խանութների նկատմամբ 2019 2020 մայիս 2021 դեկտեմբեր 2021 օգոստոս 2022 Հավատարմությունը «Պերիմետր» խանութների նկատմամբ 69,10% 68,40% 75,60% 76,6% (55,6%2 ) 67,39% Դիագրամ 1. «Պերիմետր» խանութների նկատմամբ հավատարմության մակարդակի դինամիկան 1 Ցուցանիշի ցածր արժեքի վրա ազդել է 040 մասնաճյուղում բացասական պատասխաններով հավաքագրված հարցաթերթերի մեծ քանակը 2 2022 թվականի ալիքում հաշվարկման մեթոդիկան ներառում է «Դժվարանում եմ պատասխանել» պատասխանները (համապատասխանեցված է նախորդ ալիքների հետ) 69,10% 68,40% 75,60% 76,60% 67,39% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00%
 • 4. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 4 1.2. Մրցակիցների վարկանշային ցուցակն ըստ «Պերիմետրի» գնորդների Հաճախորդներին խնդրել են նշել իրենց երեք առավել նախընտրելի խանութները (բաց հարց, տարբերակներ չեն առաջարկվել): Կարելի է ընդգծել, թե որքան հաճախ է որոշակի խանութը գնահատվել որպես լավագույն՝ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ խանութ և որոշել ժողովրդականության կշռված արժեքը: Ձայների համար նշանակված կշիռը (ինչպես նախորդ ալիքներում) 1-ին տեղի համար 1/2 է, 2-րդ տեղի համար՝ 1/3, 3-րդ տեղի համար՝ 1/6 (առավելագույն հնարավոր միավորը 100% է3 ): Աղյուսակ 2-1. Մրցակիցներից լավագույն երեք խանութները ***** Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % 2020թ. 2021թ․ մայիս 2021թ․ դեկտեմբեր 2022 թ․ օգոստոս 1 10,87 12,55 17,68% 16,25% 2 5,75 6,96 8,83% 7,62% 3 - - - 4,21% 4 4 4,3 1,92 0,68% 0,25% 5 3,24 7,19 4,13% 5,81% 6 1,69 1,54 1,75% 1,37% 7 1,69 4,03 2,10% 2,34% 8 1,4 1,54 1,85% 2,62% 9 1,12 0 0,37% 0,65% 10 0,92 0,78 0,53% 0,19% 11 0,87 0,18 0,12% 0,12% 12 0,75 0,96 0,75% 0,49% 13 0,47 0 0,00% 0,00% 14 0,34 0 0,00% 0,00% 15 0,21 0,18 0,04% 0,00% 16 0 0,83 1,30% 0,86% 17 0 0,47 0,25% 0,09% 18 0 0,25 0,04% 0,00% 3 100% կլինի, եթե բոլոր հարցվածները մեկ խանութը դնեն 1-ին, 2-րդ և 3-րդ տեղերում 4 Որոշ հարցվածներ դեռ օգտագործում են Պերիմետր անվանումը (հիմնականում 027 Պրակտիկ խանութի գնորդները և մեկ հաճախորդ 026 Աբրիս խանութից)
 • 5. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 5 Աղյուսակ 2-4. Lավագույն երեք խանութները մրցակիցների շրջանում (*****) ***** Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % 2020 թվական 2021 թվականի մայիս 2021 թվականի դեկտեմբեր 2022 թվականի օգոստոս 1 6,73 12,23 13,05% 14,67% 2 5,93 6,2 7,45% 9,68% 3 5,76 4,69 4,82% 3,57% 4 3,2 4,56 2,86% 2,45% 5 2,91 0,17 0,34% 0,35% 6 2,76 2,29 1,74% 2,10% 7 2,14 1,93 1,48% 1,02% 8 1,13 0,51 0,65% 0,25% 9 0,73 0,06 0,18% 0,00% 12 0,26 0,25 0,08% 0,20% 13 0,22 0,08 0,29% 0,05% 21 0,09 0,36 0,21% 0,15% 22 Տվյալներ չկան 3,67 5,31% 5,74% 23 Տվյալներ չկան 0,49 0,03% 0,07% 24 Տվյալներ չկան 0,25 0,00% 0,05% Աղյուսակ 2-5. Lավագույն երեք խանութները մրցակիցների շրջանում (*****) ***** Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % 2020 թվական 2021 թվականի մայիս 2021 թվականի դեկտեմբեր 2022 թվականի օգոստոս 1 10,49 13,48 15,17 23,54% 2 10,05 9,08 9,39 7,62% 3 6,67 1,06 0,88 0,82% 4 3,81 2,27 3,88 2,69% 5 1,21 0,43 0,00 0,22% 6 0,84 0 0,00 0,00% 7 0,06 0,21 0,00 0,00% 8 Տվյալներ չկան 5,74 6,33 2,84% 9 Տվյալներ չկան 0,64 0,00 0,00% 10 Տվյալներ չկան 2,7 2,45 0,00% 11 Տվյալներ չկան 1,13 0,68 1,12% 12 Տվյալներ չկան 0,92 0,95 1,05% 13 Տվյալներ չկան 0,71 0,00 0,00% 14 Տվյալներ չկան 0,85 0,00 0,15% 15 Տվյալներ չկան 0,21 0,00 0,00% 16 Տվյալներ չկան 0,35 0,00 0,00%
 • 6. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 6 Աղյուսակ 2-6. Lավագույն երեք խանութները մրցակիցների շրջանում (*****) Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % 2020 թվական 2021 թվականի մայիս 2021 թվականի դեկտեմբեր 2022 թվականի օգոստոս 1 23,2 10,53 10,37 10,45% 2 4,9 0,15 0,00 0,25% 3 Տվյալներ չկան 14,04 16,30 10,78% 4 Տվյալներ չկան 7,75 1,11 0,00% 5 Տվյալներ չկան 4,39 5,56 5,06% 6 Տվյալներ չկան 3,22 1,11 7,71% 7 Տվյալներ չկան 1,46 1,11 0,17% 8 Տվյալներ չկան 0,88 0,00 0,00% 9 Տվյալներ չկան Տվյալներ չկան 5,56 4,98% Աղյուսակ 2-7. Lավագույն երեք խանութները մրցակիցների շրջանում (*****) ***** Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % 2020 թվական 2021 թվականի մայիս 2021 թվականի դեկտեմբեր 2022 թվականի օգոստոս 1 7,9 12,38 15,65 14,8% 2 6,97 9,26 8,69 11,6% 3 5,01 1,36 0,16 0,4% 4 4,92 2,24 0,94 3,8% 5 3,88 7,99 11,03 5,0% 6 1,75 0,68 1,56 2,5% 7 0,76 0 0,00 0,0% 8 0,57 0,39 0,63 0,3% 9 0,54 0 0,00 0,0% 10 Տվյալներ չկան 1,36 0,31 0,1% 11 Տվյալներ չկան 1,07 0,00 0,0% 12 Տվյալներ չկան 0,58 0,39 0,0% 13 Տվյալներ չկան 0,58 0,00 0,0%
 • 7. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 7 Աղյուսակ 2-8. Lավագույն երեք խանութները մրցակիցների շրջանում (*****) ***** Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % 2020 թվական 2021 թվականի մայիս 2021 թվականի դեկտեմբեր 2022 թվականի օգոստոս 1 11,82 10,63 9,74 Տվյալներ չկան 2 11,36 17,59 23,43 Տվյալներ չկան 3 8,18 3,41 0,66 Տվյալներ չկան 4 Տվյալներ չկան 2,89 0,50 Տվյալներ չկան 5 Տվյալներ չկան 3,67 2,31 Տվյալներ չկան 6 Տվյալներ չկան 4,59 2,31 Տվյալներ չկան 7 Տվյալներ չկան Տվյալներ չկան 1,65 Տվյալներ չկան Աղյուսակ 2-9. Lավագույն երեք խանութները մրցակիցների շրջանում (*****) ***** Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % 2020 թվական 2021 թվականի մայիս 2021 թվականի դեկտեմբեր 2022 թվականի օգոստոս 1 9,85 19,25 17,34 18,1% 2 9,62 20,13 22,52 22,9% 3 - - - 1,2% 4 5,8 0,55 0,54 0,7% 5 4,01 0,11 0,00 0,0% 6 1,89 0 0,00 0,0% 7 0,41 0,22 0,00 0,0% 8 0,41 0,11 0,00 0,0% 9 0,32 1,47 1,39 0,5% 10 0,23 0,55 0,04 0,2% 11 0,14 0,37 1,21 0,0% 12 0,14 0,29 0,00 0,0% 13 0,76 0,5% 14 0,45 0,0% Աղյուսակ 2-10. Lավագույն երեք խանութները մրցակիցների շրջանում (*****) ***** Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % 2020 թվական 2021 թվականի մայիս 2021 թվականի դեկտեմբեր 2022 թվականի օգոստոս 1 20,18 19,53 23,21% 14,53% 2 9,65 11,25 3,42% 16,10% 3 7,72 0,32 0,23% 0,00% 4 0,96 8,28 18,26% 5,74% 5 Տվյալներ չկան 3,5 1,45% 3,83% Աղյուսակ 2-11. Lավագույն երեք խանութները մրցակիցների շրջանում (*****) ***** Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % Ժողովրդականության կշռված արժեքը, % 2020 թվական 2021 թվականի մայիս 2021 թվականի դեկտեմբեր 2022 թվականի օգոստոս 1 31,08 21,43 25,00% Տվյալներ չկան 2 Տվյալներ չկան 13,49 2,78% Տվյալներ չկան 3 Տվյալներ չկան 9,52 5,56% Տվյալներ չկան 4 Տվյալներ չկան Տվյալներ չկան 8,33% Տվյալներ չկան
 • 8. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 8 1.3. Մանրամասն մրցակցային ընկալում, Պերիմետրի վարկանիշը մրցակիցների համեմատ 2022 թվականի ալիքի շրջանակներում տեղի է ունենում «Պերիմետր» խանութների ցանցի աշխատանքի համեմատություն մրցակիցների խանութների հետ վեց հիմնական ուղղություններով՝ խանութի տպավորությունն ամբողջությամբ, ապրանքների տեսականին և որակը, գների մակարդակը, զեղչերը, սպասարկման որակը, ինչպես նաև միանգամից անհրաժեշտ քանակությամբ ապրանքներ գնելու հնարավորությունը: Դիագրամ 2-1. «Խանութն ամբողջությամբ»՝ «Պերիմետր» խանութների վարկանիշների գերազանցումը մրցակիցների նկատմամբ Խանութների ընկալումն ընդհանուր առմամբ ավելի դրական է, քան 16 խանութներից 12-ի մրցակիցներինը: Բացառություն են կազմում 014, 010, 028 և 045 խանութները (գնահատականը ցածր է մրցակիցների միջինից ավելի քան 1%-ով)։ Ամենացածր վարկանիշը 045 խանութինն է («*****-2»): -11,74% -3,73% -3,13% -1,33% 1,60% 3,92% 5,34% 5,37% 5,98% 8,45% 8,46% 11,51% 13,80% 14,10% 16,67% 20,73% 45 10 28 14 11 4 37 18 39 44 40 33 27 32 291 26
 • 9. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 9 Դիագրամ 2-2. «Ապրանքների տեսականին և որակը»՝ «Պերիմետր» խանութների վարկանիշների գերազանցումը մրցակիցների նկատմամբ Տեսականու ընկալումն ավելի դրական է, քան 16 խանութներից 12 մրցակիցները, բացառությամբ 014, 010, 045 և 018 խանութների: Ամենացածր գնահատականը 018 խանութինն է («Պերիմետր -*****»): Դիագրամ 2-3. «Գների մակարդակ»՝ «Պերիմետր» խանութների վարկանիշների գերազանցումը մրցակիցների նկատմամբ Խանութներում գների ընկալումը մրցակիցների համեմատ ավելի դրական է 16 խանութներից 14-ում, բացառությամբ 045 և 018 խանութների: Ամենացածր գնահատականը գրանցել է 018 խանութը («Պերիմետր -*****»): -7,3% -6,2% -1,8% -1,2% 0,3% 2,3% 6,4% 8,6% 8,7% 11,2% 13,8% 15,8% 18,8% 23,0% 25,4% 33,3% 18 45 10 14 28 11 37 40 39 44 27 32 33 26 4 291 -12,71% -8,90% 0,59% 1,39% 2,25% 6,14% 8,06% 12,69% 13,43% 14,24% 14,39% 15,32% 17,46% 18,12% 22,48% 38,89% 18 45 10 11 14 28 37 39 40 33 32 44 26 4 27 291
 • 10. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 10 Դիագրամ 2-4. «Զեղչեր»՝ «Պերիմետր» խանութների վարկանիշների գերազանցումը մրցակիցների նկատմամբ «Զեղչեր» պարամետրով 16 խանութներից 12-ն ավելի լավն են, քան մրցակիցները, բացառությամբ 010, 014, 045 և 018 խանութների, ամենացածր միավորը կրկին 018 խանութինն է։ Դիագրամ 2-5. «Սպասարկման որակ»՝ «Պերիմետր» խանութների վարկանիշների գերազանցումը մրցակիցների նկատմամբ 16 խանութներից 5-ում սպասարկման որակն ավելի վատն է, քան մրցակիցներինը՝ 010, 028, 014, 045 և 291: Ամենացածր գնահատականը ստացել է 291 «**-1» խանութը *****-ում։ -10,58% -9,13% -4,87% -0,79% 1,52% 2,78% 3,33% 7,36% 11,05% 12,30% 13,22% 13,42% 13,62% 14,82% 15,00% 15,00% 18 45 14 10 28 11 291 39 33 27 40 32 37 44 4 26 -16,67% -12,13% -10,12% -6,06% -4,62% 0,23% 0,23% 0,41% 0,44% 3,21% 4,60% 8,26% 9,09% 9,33% 12,50% 14,17% 291 45 14 28 10 27 11 26 39 37 18 44 40 32 33 4
 • 11. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 11 Դիագրամ 2-6. «Ապրանքների պաշար՝ «Պերիմետր» խանութների վարկանիշների գերազանցումը մրցակիցների նկատմամբ Անհրաժեշտ քանակությամբ ապրանքներ միանգամից գնելու հնարավորությունը 16 խանութներից 9-ում ավելի բարձր է գնահատվում, քան մրցակիցներինը։ Բացառություն են կազմել 010, 014, 028 և 045 խանութները։ 011, 291 և 037 խանութների գնահատականները չեզոք են եղել։ Այսինքն, ըստ հարցվածների, դրանցում ապրանքների պաշարը նույնն է, ինչ մրցակից խանութներում։ -10,77% -3,63% -3,39% -1,98% 0,00% 0,00% 0,23% 7,06% 8,28% 8,84% 10,16% 12,72% 14,02% 14,86% 17,71% 20,73% 45 28 14 10 37 291 11 18 39 27 26 40 32 44 33 4
 • 12. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 12 Աղյուսակ 4. «Պերիմետր» խանութների գնահատականների ամփոփ աղյուսակ Կոդ Անվանում Քաղաք Ընդհանուր առմամբ, մեր խանութը Ապրանքների տեսականի և որակ Գների մակարդակ Զեղչեր Սպասարկման որակ Ապրանքների պաշար 39 ***** 6,00% 8,70% 12,70% 7,40% 0,40% 8,30% 14 ***** -1,30% -1,20% 2,30% -4,90% -10,10% -3,40% 32 ***** 14,10% 15,80% 14,40% 13,40% 9,30% 14,00% 18 ***** 5,40% -7,30% -12,70% -10,60% 4,60% 7,10% 11 ***** 1,60% 2,30% 1,40% 2,80% 0,20% 0,20% 10 ***** -3,70% -1,80% 0,60% -0,80% -4,60% -2,00% 37 ***** 5,30% 6,40% 8,10% 13,60% 3,20% 0,00% 45 ***** -11,70% -6,20% -8,90% -9,10% -12,10% -10,80% 26 ***** 20,70% 23,00% 17,50% 15,00% 0,40% 10,20% 291 ***** 16,70% 33,30% 38,90% 3,30% -16,70% 0,00% 27 ***** 13,80% 13,80% 22,50% 12,30% 0,20% 8,80% 4 ***** 3,90% 25,40% 18,10% 15,00% 14,20% 20,70% 40 ***** 8,50% 8,60% 13,40% 13,20% 9,10% 12,70% 33 ***** 11,50% 18,80% 14,20% 11,10% 12,50% 17,70% 44 ***** 8,40% 11,20% 15,30% 14,80% 8,30% 14,90% 28 ***** -3,10% 0,30% 6,10% 1,50% -6,10% -3,60% Այսպիսով, շնորհիվ 2022 թվականի օգոստոսի ալիքի մրցակիցների մասին բաց հարցի, բացահայտվեցին խանութների գործունեության բարելավման ուղիները, հատկապես ավելի փոքր մրցակիցների համեմատ: Խորհուրդ է տրվում ուշադրություն դարձնել մրցակիցների գործունեությանը և միջոցներ ձեռնարկել հետևյալ խանութների գործունեությունը բարելավելու համար (ընտրության չափանիշ՝ -5%-ից ցածր առնվազն մեկ գնահատական)՝ 1. ___ 1 (*****) 2. Պերիմետր (*****) 3. ____-2 4. ____ (*****) 5. ____ (*****-2) Աղյուսակ 5. Համեմատություն «Լերոյ Մերլին» խանութի հետ 1. Լերոյ Մերլին 2020 21մայիս 21դեկտեմբեր 225 օգոստոս Ընդհանուր գնահատական -0,08 -0,01 0,53 -0,10 Գներ -0,3 -0,35 0,46 -0,08 Զեղչեր -0,17 0,03 0,40 0,13 Սպասարկման որակ 0,36 0,49 0,33 -0,03 Ապրանքների տեսականի և որակ -0,13 -0,08 0,24 -0,34 Ապրանքների պաշար 0,16 -0,10 Հարցվածների քանակ 225 195 279 212 5 Եթե միավորը <0, «Պերիմետրը» պարամետրով առաջ է մրցակցից։ Եթե >0՝ պարամետրով ավելի վատն է, քան մրցակիցը
 • 13. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 13 Ամենաէական համեմատությունները Լերոյ Մերլինի հետ են՝ որպես ամենամոտ մրցակիցներից մեկի։ Իր դիրքը բարելավելու համար «Պերիմետրը» պետք է ավելացնի զեղչերի և ակցիաների քանակը: Աղյուսակ 6. Համեմատություն «_______» խանութի հետ 2. ____ 2020 21մայիս 21դեկտեմբեր 22օգոստոս Ընդհանուր գնահատական 0,1 0,26 0,57 -0,26 Գներ -0,14 0,02 0,50 -0,24 Զեղչեր 0,11 0,19 0,43 -0,11 Սպասարկման որակ 0,49 0,66 0,36 -0,24 Ապրանքների տեսականի և որակ -0,19 -0,07 0,26 -0,41 Ապրանքների պաշար - 0,18 0,18 -0,27 Հարցվածների քանակ 74 99 111 106 Աղյուսակ 7. Համեմատություն «_______» խանութի հետ 3. _______ 2020 21մայիս 21դեկտեմբեր 22օգոստոս Ընդհանուր գնահատական 0,18 0,33 0,86 Տվյալներ չկան Գներ 0,06 -0,67 0,75 Տվյալներ չկան Զեղչեր 0,24 0 0,67 Տվյալներ չկան Սպասարկման որակ 0,32 0,33 0,62 Տվյալներ չկան Ապրանքների տեսականի և որակ 0,18 -0,67 0,50 Տվյալներ չկան Ապրանքների պաշար - 0,67 0,38 Տվյալներ չկան Հարցվածների քանակ 19 3 1 Աղյուսակ 8. Համեմատություն «_______» խանութի հետ 4. ________ 2020 21մայիս 21դեկտեմբեր 22օգոստոս Ընդհանուր գնահատական 0,33 1 - - Գներ 0,2 0 - - Զեղչեր 0,5 1 - - Սպասարկման որակ 0,83 1 - - Ապրանքների տեսականի և որակ 0 1 - - Ապրանքների պաշար - 1 - - Հարցվածների քանակ 6 1 - - Աղյուսակ 9. Համեմատություն «_______» խանութի հետ 5. _________ 2020 21մայիս 21դեկտեմբեր 22օգոստոս Ընդհանուր գնահատական -0,04 1 0,85 -0,8 Գներ 0,19 1 0,75 -0,7 Զեղչեր 0,29 1 0,64 0,0 Սպասարկման որակ -0,02 1 0,53 -0,8 Ապրանքների տեսականի և որակ -0,09 1 0,42 -0,3 Ապրանքների պաշար - 1 0,31 -0,5 Հարցվածների քանակ 55 1 3 4
 • 14. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 14 Աղյուսակ 10. Համեմատություն «_______» խանութի հետ 6. _____ 2020 21մայիս 21դեկտեմբեր 22օգոստոս Ընդհանուր գնահատական 0,19 - 0,24 0 Գներ 0,08 - 0,16 0 Զեղչեր 0,2 0 0,1 0 Սպասարկման որակ 0,21 1 -0,02 0 Ապրանքների տեսականի և որակ -0,07 0 -0,14 0 Ապրանքների պաշար 0 -0,2 0 Հարցվածների քանակ 16 1 2 1 Աղյուսակ 11. Համեմատություն «_______» խանութի հետ 7. _______ 2020 21մայիս 21դեկտեմբեր 22օգոստոս Ընդհանուր գնահատական 0,48 0,58 0,38 -0,55 Գներ -0,02 0,21 0,32 -0,45 Զեղչեր 0,09 0,08 0,27 -0,45 Սպասարկման որակ 0,59 0,37 0,22 -0,45 Ապրանքների տեսականի և որակ 0,3 0,37 0,14 -0,36 Ապրանքների պաշար - 0,33 0,07 -0,27 Հարցվածների քանակ 63 25 22 11 Աղյուսակ 12. Համեմատություն «_______» խանութի հետ 8. ________ 2020 21մայիս 21դեկտեմբեր 22օգոստոս Ընդհանուր գնահատական 0,57 0,31 0,50 -0,32 Գներ 0,44 -0,08 0,44 -0,16 Զեղչեր 0,5 0,03 0,37 -0,01 Սպասարկման որակ 0,46 0,3 0,30 -0,17 Ապրանքների տեսականի և որակ 0,34 0,06 0,24 -0,32 Ապրանքների պաշար - 0,23 0,18 -0,10 Հարցվածների քանակ 97 163 119 126 Աղյուսակ 13. Համեմատություն «_______» խանութի հետ 9. _________ 2020 21մայիս 21դեկտեմբեր 22օգոստոս Ընդհանուր գնահատական -0,15 0 0,22 1,00 Գներ 0,15 0,33 0,15 1,00 Զեղչեր 0,15 0 0,08 -1,00 Սպասարկման որակ 0,23 0 -0,01 1,00 Ապրանքների տեսականի և որակ 0 0 -0,08 -1,00 Ապրանքների պաշար - 0,67 -0,15 -1,00 Հարցվածների քանակ 13 3 4 1 Նախորդ ալիքի համեմատությամբ կարելի է նշել ցուցանիշների աճ՝ գնորդները «Պերիմետր» խանութները մրցակիցների խանութներից ավելի բարձր են գնահատել։ Գնորդների ամենաշատ քանակությամբ պահանջները կապված են ուռճացված գների հետ, ինչպես նաև ցանկալի քանակությամբ զեղչերի բացակայության հետ:
 • 15. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 15 1.4.1. Շուկայում մրցակցային իրավիճակը՝ ըստ քաղաքների Հաջորդիվ ցույց կտանք մրցակցային իրավիճակը յուրաքանչյուր քաղաքի կտրվածքով: Մրցակիցների ավելի բարձր վարկանիշը վկայում է շուկայում ավելի ամուր դիրքի մասին: Մրցակիցների զրոյից ցածր վարկանիշները ցույց են տալիս նրանց ավելի թույլ դիրքը «Պերիմետր» խանութների նկատմամբ: Դիագրամների մեկնաբանություն․ - Որքան մեծ է գնդի տրամագիծը, այնքան շատ հարցվածներ են նշել մրցակցի մասին - Որքան բարձր է գունդը 0-ից (ուղղահայաց), այնքան ավելի ուժեղ է մրցակիցը - Կանաչով նշված են 0-ից ներքև գտնվող գնդերը («Պերիմետր» խանութներն ավելի լավն են) - Կարմիրով նշված են 0-ից բարձր գտնվող գնդերը («Պերիմետր» խանութներն ավելի վատն են) - Մոխրագույնով նշված գնդերը, ըստ սպառողների գնահատման, գտնվում են «Պերիմետր» խանութների հետ նույն մակարդակի վրա 1. ***** В *****-ում «Պերիմետր» խանութներն ունեն բավականին ամուր դիրքեր. Նրանց հետ մոտավորապես նույն մակարդակի վրա են ամենաուժեղ մրցակիցները՝ Լերոյ Մերլինը և _. «Պերիմետրը» «պարտվում է» մրցակիցներին՝ առաջին հերթին գների, զեղչերի քանակի առումով։ «Պերիմետր» խանութների մրցակցային առավելություններն են ապրանքների տեսականին և որակը, պաշարների մակարդակը։ Դիագրամ 1. Խանութի ընդհանուր գնահատականը Леруа Мерлен Колорлон Формула М2 Перестройка ИКЕА Большая Медведица Практика Калейдоскоп -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 -2 0 2 4 6 8 10
 • 16. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 16 Դիագրամ 2. Ապրանքների տեսականու և որակի գնահատականը Դիագրամ 3. Գների մակարդակի գնահատականը Դիագրամ 4. Զեղչերի գնահատականը Леруа Мерлен Колорлон Формула М2 Перестройка ИКЕА Большая Медведица Практика Калейдоскоп -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 -2 0 2 4 6 8 10 Леруа Мерлен Колорлон Формула М2 Перестройка ИКЕА Большая Медведица Практика Калейдоскоп -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 -2 0 2 4 6 8 10 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 -2 0 2 4 6 8 10
 • 17. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 17 Դիագրամ 5. Սպասարկման որակի գնահատականը 2. ***** «Պերիմետրն» ունի ամուր դիրքեր: Ոչ մի մրցակից էապես չի գերազանցում «Պերիմետր» խանութներին: Այնուամենայնիվ, ամենաթույլ պահերը զեղչերն են, սպասարկման որակը։ 3. ***** *****ում ամենաուժեղ դիրքը զբաղեցնում է «Պերիմետր» խանութը։ Հարցվածները բոլոր առումներով այն ավելի բարձր են գնահատել, քան մրցակիցներին: __________-ի ամենամոտ մրցակիցներն են ______ և ________ խանութները: ________-ը զիջում է նրանց միայն գների մակարդակով։ Դիագրամ 1. Խանութի ընդհանուր գնահատականը -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 -2 0 2 4 6 8 10 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0 1 2 3 4 5 6
 • 18. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 18 Դիագրամ 2. Ապրանքների տեսականու և որակի գնահատականը Դիագրամ 3. Գների մակարդակի գնահատականը -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0 1 2 3 4 5 6 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 0 1 2 3 4 5 6
 • 19. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 19 1.5.1. Ընդհանուր մրցակցային քարտեզ ըստ հետազոտական քաղաքների «Պերիմետրի» ներկայիս դիրքավորումն արդյունավետ է, և ռեբրենդինգի հիմնական նպատակը ապրանքանիշի թարմացումն է և դրական կարծիքների ամրապնդումը: Որպես ռեբրենդինգի լրացուցիչ նպատակ՝ կարելի է առաջարկել ընդլայնել ապրանքանիշի ազդեցությունը թույլ ընդգրկված «Երիտասարդ ընտանիք» և «Երիտասարդություն» հատվածների վրա։
 • 20. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն 20 Ամփոփում  «Պերիմետր» խանութների ցանցի հաճախորդների հավատարմության ցուցանիշը կազմել է 67,39%, ինչը 9,21%-ով ցածր է 2021 թվականի վերջի ցուցանիշից։ Անկումը պայմանավորված է վերջին վեց ամիսների ընթացքում 040 (Մետր) խանութի կողմից առաջարկությունների բացակայության վերաբերյալ բազմաթիվ պատասխաններով: Եթե Մետր հիպերմարկետի հարցաթերթերը հանենք վերլուծությունից, ապա նկատվում է նաև ցուցանիշի անկում (73,2%-ից 76,6%)  Առաջ ընկնելով, հարկ է նշել, որ մասնաճյուղերի առանձին վերլուծությամբ «Մետր» խանութը աշխատանքի վերաբերյալ կտրուկ բացասական գնահատականներ չունի  «Պերիմետր» խանութների միջին գնորդի դիմանկարը՝ 30-40 տարեկան անձ, որն ունի ամառանոց, երեք և ավելի հոգանոց ընտանիք։ Այցելում է խանութ հանգստյան օրերին, ամենից հաճախ՝ 14:00-ից 18:00-ն՝ գնելով հիմնականում մանր/կոսմետիկ վերանորոգման համար նախատեսված ապրանքներ: 2019-2021թթ փոփոխություններ չեն եղել  Խանութի ընդհանուր տպավորության գնահատական՝ 91,4% (աճը՝ + 1,0%)  «Պերիմետր» ցանցի գնորդները նախկինի պես ավելի բարձր են գնահատում ցանցի խանութները, քան մրցակիցներինը։ Նրանք ավելի քան գոհ են ծառայությունից՝ համեմատած խոշոր և պարբերաբար վերահսկվող մրցակիցների հետ։  Միևնույն ժամանակ, որոշ խանութներում սպասարկման մակարդակը գնահատվում է ավելի ցածր, քան քիչ հայտնի մրցակիցներինը՝ 014, 028, 045 և 291 խանութներում (16-ից 4- ում)  Սպառողների 29,6%-ը կարևոր է համարել տեսականու ընդլայնումը  TOP-5 պահանջված բաժիններ՝ «Հատակի ծածկույթներ», «Պաստառներ, առաստաղի ծածկույթներ», «Էլեկտրոնիկա», «Ներկեր և լաքեր» և «Խառնիչներ»  Խանութների ընկալումը ընդհանուր առմամբ ավելի դրական է, քան մրցակիցներինը 16 խանութներից 15-ի համար: Բացառություն է համարվում 045 խանութը  Խանութներում գների ընկալումը մրցակիցների համեմատ ավելի դրական է 16 խանութներից 14-ում (առանց 018, 045-ի)  Տեսականու ընկալումն ավելի դրական է, քան մրցակիցները 16 խանութներից 14-ում (բացառությամբ 018-ի և 045-ի)  «Զեղչեր» պարամետրով 16 խանութներից 14-ն ավելի լավն են, քան մրցակիցները (կրկին, բացառությամբ 018 և 045 խանութների)  16 խանութներից 4-ում սպասարկման որակն ավելի վատն է, քան մրցակիցներինը (014,018,028, 291)  Անհրաժեշտ քանակի ապրանք անմիջապես գնելու հնարավորությունը 16 խանութներից 15-ում ավելի դրական է գնահատվում, քան մրցակիցներինը (բացառություն՝ 045)  Այսպիսով, առաջին հերթին կարևոր է ուշադրություն դարձնել թիվ 014, 018 և 045 խանութների աշխատանքին (երեք և ավելի պարտված դիրքեր)  Խոշոր մրցակիցների ֆոնին՝ «Պերիմետր» խանութների ցանցը շարունակում է բարելավել իր դիրքերը պարամետրերի մեծ մասով 2020 և 2021 թվականների համեմատ, բայց միայն աննշան  Մնացած պարտված դիրքեր՝ սպասարկման մակարդակ և զեղչերի քանակ Լերոյ Մերլինի և _______-ի համեմաատ  Խորհուրդ է տրվում ուշադրություն դարձնել հեըևյալ բաժիններում անձնակազմի առկայությանը՝ Լոգարանի կահույք, Սանիտարական պարագաներ, Լոգարաններ և ցնցուղներ, Ծորակներ, Լամինատ, Լինոլեում, Գորգ, Մանրահատակ, Խցանափայտի հատակ  Խորհուրդ է տրվում ուշադրություն դարձնել մրցակիցների գործունեությանը և միջոցներ ձեռնարկել հետևյալ խանութների աշխատանքը բարելավելու համար (ընտրության չափանիշ՝ առնվազն մեկ -5%-ից ցածր գնահատական)՝ Պրակտիկ *****ում, **** * ում, ***** ում և ***** ում, Պերիմետր *****ում և ______ում, __________ում, *****ում և *****ում, _______ում *****-ում և ________ում **** *ում