SlideShare a Scribd company logo

Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf

BCGroup research Armenia
BCGroup research Armenia
BCGroup research ArmeniaMarketing researcher at BCGroup research Armenia

Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում

Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf

1 of 23
“Pure Water” ապրանքանիշի
ճանաչելիության
գնահատական
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ զեկույցի բոլոր տվյալները փոփոխված են և նախատեսված են
միայն ցուցադրական նպատակների համար:
Ընդհանուր տեղեկություն
Ն Ա Խ Ա Գ Ծ ի
Ն Պ Ա Տ Ա Կ
«Pure Water» խմելու ջրի գնահատում հանքային
ջրի այլ ապրանքանիշների ֆոնին շուկա մուտք
գործելու առաջին փուլում
Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր
• Գնահատել հանքային ջրի հայտնի ապրանքանիշները, ներառյալ՝
մրցակիցները
• Գնահատել ինչպես մրցակիցների, այնպես էլ Pure Water-ի
հանքային ջրի գովազդի հայտնիությունը,
• Գնահատել կայքի, սոցիալական ցանցերում խմբերի
հայտնիության մակարդակը,
• Գնահատել Pure Water-ի և մրցակից ապրանքանիշների
գովազդային պաստառները
Տ Ա Ր Ա Ծ Ք
———————
Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Օ Բ Յ Ե Կ Տ Ն Ե Ր
Ջուր սպառողներ
Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Մ Ե Թ Ո Դ
Հեռախոսային
հարցում/
Online-հարցում
Ը Ն Տ Ր Ա Ն Ք
1772 ռեսպոնդենտ
Ի Ր Ա Կ Ա Ն Ա Ց Մ Ա Ն
Ա Մ Ս Ա Թ Վ Ե Ր
2
29.08.2022
3
Ամփոփում
 Հարցվածների մեծամասնությունը 18-ից 35 տարեկան կանայք են, որոնց եկամուտը կազմում է 10-ից 20
հազար ռուբլի,
 1-ին ընտրանքում հարցվածների մեջ մեծամասնություն են կազմում նաև 18-ից 35 տարեկան կանայք՝ 10
000-ից 20 000 ռուբլի եկամուտով։
 Ընտրանք 2-ում հարցվածների մեծամասնությունը 18-ից 35 տարեկան կանայք են, որոնց եկամուտը
կազմում է 10,000-ից 20,000 ռուբլի:
 Շատերը գրեթե ամեն օր ջուր են ստանում: Ընտրանք-1-ում ավելի մեծ թվով հարցվածներ ջուր են գնում
ամսական 2-4 անգամ, սակայն մեծ է նաև օրական այն գնողների տեսակարար կշիռը: Ընտրանք-2-ում
հավասար թվով հարցվողներ ջուր են գնում ամեն օր և շաբաթական 2-4 անգամ
 Ջուր գնելու ամենահայտնի վայրը ավանդական առևտրային խանութն է: Հարցվողները ջուր են գնում նաև
սուպերմարկետից կամ ինքնասպասարկման խանութից կամ կրպակներից:
 Տարբեր ապրանքանիշերի առավել ճանաչելի շշեր՝ Karachinskaya, BonAqua և Aqua Minerale: Նմուշ-1-ում,
բացի վերը նշված ապրանքանիշերից, բարձր ճանաչելի են նաև Noringa ապրանքանիշը, ինչպես նաև
Rodniki Rossii և Arkhyz ապրանքանիշերը: Նմուշ-2-ում առաջատար են Narzan, Arkhyz, Noringa
ապրանքանիշերը։
 Հարցվածների ամենամեծ թիվը նշել է, որ ամենից հաճախ նկատում են բացօթյա գովազդային
վահանակներ, ինչպես նաև գովազդ ինտերնետում։ Նմանատիպ բաշխվածություն նկատվում է
յուրաքանչյուր քաղաքում առանձին:
 Հարցվողների նախընտրած ապրանքանիշերից են՝ Bon Aqua, Aqua Minerale, Arkhyz, Khan-Kul և Noringa:


 Համառոտ առաջարկություններ.
 Ձևակերպեք բրենդի ավելի հստակ դիրքավորումը թիրախային լսարանի աչքում (կամ «էքսկլյուզիվ
ակումբին պատկանելով», կամ ընդլայնեք թիրախային հատվածի սահմանները եկամտի առումով) և
ընդգծեք մրցակցային առավելությունը:
 Պահպանել գովազդային գործունեությունը:
 Ակտիվացրեք աշխատանքը վաճառքի կետերի հետ
Ս Պ Ա Ռ Ո Ղ Ա Կ Ա Ն
Վ Ե Ր Լ Ո Ւ Ծ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
Ներգրավված լսարան․ սոցիալ-ժողովրդագրական
բնութագրեր
5
Հարցվածների ընդհանուր թվի
մեծամասնությունը կազմում են 18-ից 35
տարեկան կանայք՝ 50 000-ից 100 000 դրամ
անձնական եկամուտով։
Իգական;
63%
Արական;
37%
Մինչև 25000
դրամ
8%
25001-50000
դրամ
21%
50001 - 100000
դրամ
31%
100001 -
150000 դրամ
22%
150001 -
200000 դրամ
7%
200000
դրամից ավել
5%
Դժվարանում
եմ
պատասխանել
6%
Տարիք ԸՆԴԱՄԵՆԸ
18 - ից ցածր 11%
18 - 35 տարեկան 79%
35 – 50 տարեկան 6%
50 տարեկանից բարձր 3%
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 100,00%
N = 1772
6
Ներգրավված լսարան․ սոցիալ-ժողովրդագրական
բնութագրեր
64% 63%
36% 37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Հարցվածների ընդհանուր թվի մեծամասնությունը կազմում են 18-
ից 35 տարեկան կանայք՝ 50 000-ից 100 000 դրամ անձնական
եկամուտով։
Ընտրանք-1 Ընտրանք-2
18 - ից ցածր 11% 11%
18 - 35
տարեկան 82% 76%
35 – 50
տարեկան 5% 8%
50 տարեկանից
բարձր 2% 5%
9%
17%
31%
23%
8% 6% 6%
6%
26%
31%
20%
6%
5% 6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
N = 1772

Recommended

Շուկայի մասնաբաժիններ.pdf
Շուկայի մասնաբաժիններ.pdfՇուկայի մասնաբաժիններ.pdf
Շուկայի մասնաբաժիններ.pdfBCGroup research Armenia
 
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdf
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdfՇուկայի ծավալի հաշվարկ.pdf
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdfBCGroup research Armenia
 
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdf
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdfՆոր արտադրանքի թեստավորում.pdf
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdfBCGroup research Armenia
 
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdf
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdfՆերթափանցման մակարդակի գնահատում.pdf
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Մրցակցային քարտեզներ.pdf
Մրցակցային քարտեզներ.pdfՄրցակցային քարտեզներ.pdf
Մրցակցային քարտեզներ.pdfBCGroup research Armenia
 
Մրցակիցների վերլուծություն.pdf
Մրցակիցների վերլուծություն.pdfՄրցակիցների վերլուծություն.pdf
Մրցակիցների վերլուծություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Հավատարմության մակարդակի գնահատում.pdf
Հավատարմության մակարդակի գնահատում.pdfՀավատարմության մակարդակի գնահատում.pdf
Հավատարմության մակարդակի գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 

More Related Content

More from BCGroup research Armenia

Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdfՀավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdfBCGroup research Armenia
 
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdfԹրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdfBCGroup research Armenia
 
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfBCGroup research Armenia
 
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfԹիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfBCGroup research Armenia
 
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdfԸնկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdfԳովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfԳոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
 
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfԳների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfԲետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfԲավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfBCGroup research Armenia
 
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfԱպրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfBCGroup research Armenia
 
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfԱնցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfBCGroup research Armenia
 

More from BCGroup research Armenia (16)

Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdfՀավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
 
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdfԹրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
 
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
 
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfԹիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
 
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
 
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdfԸնկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
 
Գովազդի թեստավորում.pdf
Գովազդի թեստավորում.pdfԳովազդի թեստավորում.pdf
Գովազդի թեստավորում.pdf
 
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdfԳովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
 
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfԳոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
 
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfԳների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
 
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfԲետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
 
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfԲավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
 
Առցանց հարցում.pdf
Առցանց հարցում.pdfԱռցանց հարցում.pdf
Առցանց հարցում.pdf
 
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfԱպրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
 
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfԱնցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
 
Servqual.pdf
Servqual.pdfServqual.pdf
Servqual.pdf
 

Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf

 • 1. “Pure Water” ապրանքանիշի ճանաչելիության գնահատական Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ զեկույցի բոլոր տվյալները փոփոխված են և նախատեսված են միայն ցուցադրական նպատակների համար:
 • 2. Ընդհանուր տեղեկություն Ն Ա Խ Ա Գ Ծ ի Ն Պ Ա Տ Ա Կ «Pure Water» խմելու ջրի գնահատում հանքային ջրի այլ ապրանքանիշների ֆոնին շուկա մուտք գործելու առաջին փուլում Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր • Գնահատել հանքային ջրի հայտնի ապրանքանիշները, ներառյալ՝ մրցակիցները • Գնահատել ինչպես մրցակիցների, այնպես էլ Pure Water-ի հանքային ջրի գովազդի հայտնիությունը, • Գնահատել կայքի, սոցիալական ցանցերում խմբերի հայտնիության մակարդակը, • Գնահատել Pure Water-ի և մրցակից ապրանքանիշների գովազդային պաստառները Տ Ա Ր Ա Ծ Ք ——————— Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Օ Բ Յ Ե Կ Տ Ն Ե Ր Ջուր սպառողներ Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Մ Ե Թ Ո Դ Հեռախոսային հարցում/ Online-հարցում Ը Ն Տ Ր Ա Ն Ք 1772 ռեսպոնդենտ Ի Ր Ա Կ Ա Ն Ա Ց Մ Ա Ն Ա Մ Ս Ա Թ Վ Ե Ր 2 29.08.2022
 • 3. 3 Ամփոփում  Հարցվածների մեծամասնությունը 18-ից 35 տարեկան կանայք են, որոնց եկամուտը կազմում է 10-ից 20 հազար ռուբլի,  1-ին ընտրանքում հարցվածների մեջ մեծամասնություն են կազմում նաև 18-ից 35 տարեկան կանայք՝ 10 000-ից 20 000 ռուբլի եկամուտով։  Ընտրանք 2-ում հարցվածների մեծամասնությունը 18-ից 35 տարեկան կանայք են, որոնց եկամուտը կազմում է 10,000-ից 20,000 ռուբլի:  Շատերը գրեթե ամեն օր ջուր են ստանում: Ընտրանք-1-ում ավելի մեծ թվով հարցվածներ ջուր են գնում ամսական 2-4 անգամ, սակայն մեծ է նաև օրական այն գնողների տեսակարար կշիռը: Ընտրանք-2-ում հավասար թվով հարցվողներ ջուր են գնում ամեն օր և շաբաթական 2-4 անգամ  Ջուր գնելու ամենահայտնի վայրը ավանդական առևտրային խանութն է: Հարցվողները ջուր են գնում նաև սուպերմարկետից կամ ինքնասպասարկման խանութից կամ կրպակներից:  Տարբեր ապրանքանիշերի առավել ճանաչելի շշեր՝ Karachinskaya, BonAqua և Aqua Minerale: Նմուշ-1-ում, բացի վերը նշված ապրանքանիշերից, բարձր ճանաչելի են նաև Noringa ապրանքանիշը, ինչպես նաև Rodniki Rossii և Arkhyz ապրանքանիշերը: Նմուշ-2-ում առաջատար են Narzan, Arkhyz, Noringa ապրանքանիշերը։  Հարցվածների ամենամեծ թիվը նշել է, որ ամենից հաճախ նկատում են բացօթյա գովազդային վահանակներ, ինչպես նաև գովազդ ինտերնետում։ Նմանատիպ բաշխվածություն նկատվում է յուրաքանչյուր քաղաքում առանձին:  Հարցվողների նախընտրած ապրանքանիշերից են՝ Bon Aqua, Aqua Minerale, Arkhyz, Khan-Kul և Noringa:    Համառոտ առաջարկություններ.  Ձևակերպեք բրենդի ավելի հստակ դիրքավորումը թիրախային լսարանի աչքում (կամ «էքսկլյուզիվ ակումբին պատկանելով», կամ ընդլայնեք թիրախային հատվածի սահմանները եկամտի առումով) և ընդգծեք մրցակցային առավելությունը:  Պահպանել գովազդային գործունեությունը:  Ակտիվացրեք աշխատանքը վաճառքի կետերի հետ
 • 4. Ս Պ Ա Ռ Ո Ղ Ա Կ Ա Ն Վ Ե Ր Լ Ո Ւ Ծ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
 • 5. Ներգրավված լսարան․ սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրեր 5 Հարցվածների ընդհանուր թվի մեծամասնությունը կազմում են 18-ից 35 տարեկան կանայք՝ 50 000-ից 100 000 դրամ անձնական եկամուտով։ Իգական; 63% Արական; 37% Մինչև 25000 դրամ 8% 25001-50000 դրամ 21% 50001 - 100000 դրամ 31% 100001 - 150000 դրամ 22% 150001 - 200000 դրամ 7% 200000 դրամից ավել 5% Դժվարանում եմ պատասխանել 6% Տարիք ԸՆԴԱՄԵՆԸ 18 - ից ցածր 11% 18 - 35 տարեկան 79% 35 – 50 տարեկան 6% 50 տարեկանից բարձր 3% ԸՆԴԱՄԵՆԸ 100,00% N = 1772
 • 6. 6 Ներգրավված լսարան․ սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրեր 64% 63% 36% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Հարցվածների ընդհանուր թվի մեծամասնությունը կազմում են 18- ից 35 տարեկան կանայք՝ 50 000-ից 100 000 դրամ անձնական եկամուտով։ Ընտրանք-1 Ընտրանք-2 18 - ից ցածր 11% 11% 18 - 35 տարեկան 82% 76% 35 – 50 տարեկան 5% 8% 50 տարեկանից բարձր 2% 5% 9% 17% 31% 23% 8% 6% 6% 6% 26% 31% 20% 6% 5% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% N = 1772
 • 7. 7 Ջրի գնումների հաճախականությունը Հարցմանը մասնակցել են ռեսպոնդենտներ, որոնք խմելու ջուր են գնում շաբաթական առնվազն մեկ անգամ: Նրանց մեծամասնությունը գրեթե ամեն օր ջուր է գնում։ Գրեթե ամեն օր; 38% Շաբաթը 2-4 անգամ; 28% Շաբաթական 1 անգամ; 34% Ջրի գնումների հաճախականությունը հարցվածների ընդհանուր ծավալում 39% 37% 20% 37% 41% 26% Քաղաքներում ջրի գնումների հաճախականությունը N = 1772
 • 8. 8 Ջուր գնելու վայրեր Ջուր գնելու ամենահայտնի վայրը ավանդական առևտրային խանութն է: Ավանդական առևտրային խանութում; 77% Սուպերմարկետում կամ ինքնասպասարկման խանութում; 31% Կրպակում; 25% Սրճարանում, բարում, ռեստորանում;10% Մարզասրահում; 6% Դեղատանը; 9% Այլ; 2% Ա քաղաքներում առաջատար են ավանդական խանութները։ Բ քաղաքներում, ավանդական խանութներից բացի, հարցվածները նախընտրում են սուպերմարկետներ: 1% 8% 7% 11% 36% 32% 77% 2% 9% 5% 9% 15% 31% 76% N = 1772
 • 9. « P U R E WAT E R » Բ Ր Ե Ն Դ Ի Ճ Ա Ն Ա Չ Ե Լ Ի Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Վ Ը Ն Կ Ա Լ Ո Ւ Մ
 • 10. 10 Հանքային ջրի ապրանքանիշի հայտնիությունը 3,24% 3,37% 7,12% 7,77% 25,26% 33,68% Ессентуки Омега Aqua Minerale Норинга Bon Aqua Карачинская Ջրի ապրանքանիշների սպոնտան ճանաաչում (առաջին հիշատակված) Սպոնտան ճանաաչում՝ հաջորդիվ հիշատակված 5,83% 6,87% 7,64% 8,29% 8,42% 13,34% 14,38% 17,23% 33,16% 36,92% 37,82% Дупленская Хан-Куль Архыз Чажемто Нарзан Омега Норинга Ессентуки Аква Минерале Бонаква Карачинская Սպոնտան ճանաչումը բնութագրում է ապրանքանիշի ներկայիս դիրքը շուկայում: Ջրի ամենատարածված ապրանքանիշերն են՝ N = 1772
 • 11. 11 Ճանաչում՝ հուշումով 90% 59% 83% 24% 60% 15% 67% 39% 91% 58% 40% 49% 16% 34% 38% 31% 5% 28% 22% 30% 63% 29% 33% 4% 12% 6% 8% 8% 63% 12% 10% 13% 3% 9% 7% 9% 2% 5% 4% 6% Знают Покупают Ընտրանք-1 Ընտրանք-2 ԸՆԴԱՄԵՆԸ БонАква 70% 57% 63% Карачинская 65% 60% 63% Аква-Минерале 37% 28% 33% Норинга 48% 10% 29% Хан-Куль 8% 18% 13% Архыз 10% 13% 12% Родники России 13% 11% 12% Омега 2% 19% 10% Лель 5% 14% 9% Чажемто 2% 16% 9% Нарзан 10% 6% 8% Дупленская 13% 4% 8% Сибирский бор 12% 3% 7% Pure Water 6% 6% 6% Касмалинская 9% 4% 6% Виттель 5% 4% 5% Evian 5% 3% 4% Святой источник 5% 3% 4% Юнона 2% 5% 3% О2-Стандарт 2% 2% 2% ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ջրի ամենահայտնի ապրանքանիշները, որոնք հարցվածները գնել են վերջին ամսվա ընթացքում, «Ապրանքանիշ Ա-ն» և «Ապրանքանիշ Բ- ն» են: N = 1772
 • 12. Վիզուալ դիզայնի ճանաչելիություն 12 Ընտրանք-1-ում, բացի վերը նշված ապրանքանիշներից, բարձր ճանաչելիություն ունեն «Բրենդ Բ-ն», «Բրենդ Ա-ն», «Բրենդ Դ-ն»:2-րդ ընտրանքում առաջատար են «Բրենդ Դ», «Բրենդ Բ», «Բրենդ Ա» ապրանքանիշները։ 4% 5% 5% 8% 14% 25% 25% 32% 35% 37% 41% 48% 62% 63% 68% 69% 78% 83% 89% 92% Юнона Чажемто О2-Стандарт Омега Vival Лель Святой источник Evian Виттель Касмалинская Хан-Куль Сибирский бор Архыз Дупленская Нарзан Родники России Норинга Аква-Минерале БонАква Карачинская Տարբեր ապրանքանիշների շշերի ցուցադրության արդյունքում պարզվել է, որ ամենամեծ ճանաչումն ունեն «Բրենդ Բ», «Բրենդ Ա» և «Բրենդ Գ» ապրանքանիշները։ Վիզուալ դիզայնի ճանաչելիությունը ընտրանք-1-ում Վիզուալ դիզայնի ճանաչելիությունը ընտրանք-2-ում 4% 14% 15% 17% 20% 22% 23% 27% 28% 39% 43% 47% 57% 57% 59% 65% 72% 84% 90% 90% О2-Стандарт Дупленская Evian Vival Святой источник Виттель Касмалинская Сибирский бор Юнона Норинга Лель Родники России Хан-Куль Чажемто Архыз Нарзан Омега Аква-Минерале Карачинская БонАква N = 1772
 • 13. 13 Գովազդի ճանաչելիություն Վահանների վրա Ամսագրերում Համացանցում Бонаква 22% 41% 33% Аква-Минерале 12% 25% 20% Норинга 3% 16% 13% Родники России 4% 8% 8% Карачинская 5% 7% 7% Pure Water 3% 5% 6% Эвиан 2% 6% 5% Архыз 3% 5% 5% Нарзан 2% 5% 5% Дупленская 1% 4% 4% Виттель 1% 5% 4% Хан-Куль 2% 3% 3% Юнона 2% 2% 3% Лель 1% 2% 3% Сибирский бор 2% 3% 3% Чажемто 1% 2% 3% Омега 3% 2% 2% О2-Стандарт 1% 1% 2% Святой источник 1% 3% 2% Касмалинская 1% 2% 2% Другое 1% 3% 2% Никакие 20% 37% 47% 20% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 5% 12% 22% Никакие не встречал О2-Стандарт Касмалинская Лель Святой источник Другое Витель Дупленская Чажемто Эвиан Юнона Сибирский бор Нарзан Хан-Куль Архыз Норинга Виваль Омега Родники России Карачинская Аква-Минерале Бонаква Գովազդային վահանակների գովազդում «Բրենդ Ա» և Բրենդ Բ» ապրանքանիշները ամենաճանաչվածն են: N = 1772
 • 14. Գովազդի ճանաչելիություն 14 37% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 8% 16% 25% 41% Никакие не встречал О2-Стандарт Лель Касмалинская Омега Юнона Чажемто Хан-Куль Другое Святой источник Сибирский бор Дупленская Виваль Витель Нарзан Архыз Эвиан Карачинская Родники России Норинга Аква-Минерале Бонаква Ամսագրերի և ինտերնետային գովազդում առաջատար են «Բրենդ Ա» և «Բրենդ Գ» ապրանքանիշները, ինչպես նաև՝ «Բրենդ Բ» ապրանքանիշը: Ապրանքանիշներիի ճանաչելիությունը ամսագրերի գովազդում Узнаваемость марок в интернете 47% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 7% 8% 13% 20% 33% Никакие не встречал Другое О2-Стандарт Омега Святой источник Касмалинская Юнона Лель Чажемто Хан-Куль Сибирский бор Витель Дупленская Архыз Нарзан Эвиан Виваль Карачинская Родники России Норинга Аква-Минерале Бонаква N = 1772
 • 15. Ապրանքանիշների գովազդի ճանաչելիություն 15 Վահանների վրա Ամսագրերում Համացանցում Бонаква 0% 52% 39% Норинга 0% 28% 22% Аква-Минерале 0% 29% 22% Эвиан 0% 7% 6% Архыз 0% 6% 5% Pure Water 0% 5% 7% Нарзан 0% 6% 5% Дупленская 0% 7% 8% Карачинская 0% 8% 8% Родники России 0% 12% 9% Омега 0% 1% 1% Хан-Куль 0% 3% 3% Юнона 0% 1% 2% Лель 0% 2% 3% Сибирский бор 0% 5% 3% Чажемто 0% 2% 2% О2-Стандарт 0% 1% 2% Виттель 0% 5% 5% Святой источник 0% 3% 2% Касмалинская 0% 2% 2% Никакие 2% 27% 41% Другое 0% 3% 1% Վահանների վրա Ամսագրերում Համացանցում Бонаква 43% 30% 27% Норинга 5% 4% 4% Аква-Минерале 25% 20% 18% Эвиан 4% 5% 5% Архыз 5% 4% 4% Pure Water 6% 4% 6% Нарзан 4% 4% 5% Дупленская 3% 1% 1% Карачинская 9% 6% 6% Родники России 9% 5% 6% Омега 7% 3% 4% Хан-Куль 5% 2% 4% Юнона 4% 2% 3% Лель 2% 2% 3% Сибирский бор 4% 1% 4% Чажемто 3% 2% 4% О2-Стандарт 1% 0% 1% Виттель 3% 4% 3% Святой источник 2% 2% 2% Касмалинская 1% 1% 2% Никакие 37% 47% 54% Другое 2% 3% 2% Գովազդի ճանաչելիությունը ընտրանք-1-ում Գովազդի ճանաչելիությունը ընտրանք-2-ում N = 1772
 • 16. 16 «Pure Water» ապրանքանիշի ընկալումը Համ, փափկություն; 25% Թթվածնով հագեցած ջուր; 17% Ընդունելի գին; 7% Դիզայն, փաթեթավորում; 6% Օգտակարություն; 5% Հարցին, թե ինչով է տարբերվում «Pure Water» ջուրը ջրի գոյություն ունեցող ապրանքանիշների մեծ մասից, հարցվածների մեծ մասը նշել է համն ու փափկությունը: Ընտրանք-1 Ընտրանք-2 ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ջուր ժամանակակից տղամարդկանց համար 39% 39% 39% Թթվածնով հագեցած ջուր 35% 35% 35% Ջուր երիտասարդ և ակտիվ աղջիկների համար 20% 22% 20% Պարզապես գեղեցիկ պիտակով ջուր 16% 17% 17% Ջուր սպորտի համար 22% 11% 17% Բուժիչ աղբյուրի ջուր 19% 13% 16% Ջուր արծաթի իոններով 14% 15% 15% Դժվարանում եմ պատասխանել 13% 15% 14% Պարզ խմելու ջուր 13% 11% 12% Բուժիչ ջուր 10% 10% 10% Ընտանեկան սպառման ջուր 6% 9% 7% Օտարերկրյա ապրանքայնիշ 5% 8% 6% Այն պնդումների թվում, որոնք տեղին են «Pure Water» ապրանքանիշը բնութագրելու համար, հարցվածների մեծամասնությունը նշել է՝ «Ջուր ժամանակակից տղամարդկանց համար» և «Թթվածնով հագեցած ջուր»: N = 1772
 • 17. Գ Ո Վ Ա Զ Դ Ա Յ Ի Ն Գ Ո Ր Ծ Ո Ւ Ն Ե Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ա Ր Դ Յ Ո Ւ Ն Ա Վ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
 • 18. 18 Հաղորդակցման ուղիներ Հաղորդակցման ուղի ԸՆԴԱՄԵՆԸ Այո, տեսել եմ գովազդային վահանակներ 14% Այո, տեսել եմ ինտերնետային գովազդ 11% Այո, տեսել եմ գովազդ ամսագրերում 5% Այո, տեսել եմ գովազդ սպորտային կամ զանգվածային միջոցառման ժամանակ 5% Թվարկվածներից ոչ մեկը 72% Հարցվածների մեծամասնությունը նշել է, որ ամենից հաճախ նկատում է բացօթյա գովազդային վահանակներ, ինչպես նաև ինտերնետային գովազդ։ 13% 11% 6% 5% Հաղորդակցման ուղիների հիշատակումները ընտրանք-1-ում Հաղորդակցման ուղիների հիշատակումները ընտրանք-2-ում 16% 11% 4% 4% N = 1772
 • 19. 19 «Pure Water»-ի ինտերնետային ռեսուրսների հաճախելիություն 10% 6% 85% 7% 6% 89% 9% 6% 87% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Այն հարցվածներից, ովքեր գիտեն «Pure Water» ապրանքանիշի մասին, 9%-ն ասել է, որ այցելել է կայք, իսկ 6%-ը այցելել է սոցիալական մեդիայի էջ: Ընտրանք-1-ում այս քաղաքում կայք է այցելել հարցվածների ընդհանուր թվի 10%-ը, իսկ սոցիալական ցանցերի էջեր՝ 6%-ը: Ընտրանք-2-ում այս քաղաքում կայք է այցելել հարցվածների ընդհանուր թվի 7%-ը, իսկ սոցիալական ցանցերի էջեր՝ 6%-ը: N = 1772
 • 20. 20 «Pure Water» ապրանքանիշի և մրցակցող ապրանքանիշների ձեռքբերում 70% 65% 37% 48% 8% 10% 13% 2% 5% 2% 10% 13% 12% 6% 9% 5% 5% 5% 2% 2% 57% 60% 28% 10% 18% 13% 11% 19% 14% 16% 6% 4% 3% 6% 4% 4% 3% 3% 5% Բեսթսելերներ են համարվում մանրածախ խանութներում առավել ներկայացված ապրանքանիշները՝ • Բրենդ Ա-ն, • Բրենդ Բ-ն, • Բրենդ Գ-ն։ N = 1772
 • 21. 21 «Pure Water» ջուրը չգնելու պատճառները Ընտրանք-1 Ընտրանք-2 ԸՆԴԱՄԵՆԸ Տեսել եմ խանութում, բայց սովորությունից դրդված այլ ապրանքանիշի ջուր եմ գնում 44% 41% 43% Խանութներում չեմ հանդիպել 36% 49% 42% Խանութում տեսել եմ, բայց ջուրը թանկ է թվացել 29% 18% 24% Խանութում տեսել եմ, բայց տեսքը/գովազդը չեմ սիրում 2% 0% 1% Այլ 2% 3% 2% Ամենատարածված պատճառները, թե ինչու հարցվածները չեն գնել «Pure Water» ջուր, հետևյալն են. • «Խանութներում չեմ հանդիպել» • «Տեսել եմ խանութում, բայց սովորությունից դրդված այլ ապրանքանիշի ջուր եմ գնում» • «Թանկ է» Հարցվածների նախընտրած ապրանքանիշների թվում նշվել են հետևյալ ապրանքանիշները՝ • «Բրենդ Դ», • «Բրենդ Բ», • «Բրենդ Ա»։ N = 1772
 • 22. 22 Ամփոփում  Հարցվածների մեծամասնությունը 18-ից 35 տարեկան կանայք են, որոնց եկամուտը կազմում է 10-ից 20 հազար ռուբլի,  1-ին ընտրանքում հարցվածների մեջ մեծամասնություն են կազմում նաև 18-ից 35 տարեկան կանայք՝ 10 000-ից 20 000 ռուբլի եկամուտով։  Ընտրանք 2-ում հարցվածների մեծամասնությունը 18-ից 35 տարեկան կանայք են, որոնց եկամուտը կազմում է 10,000-ից 20,000 ռուբլի:  Շատերը գրեթե ամեն օր ջուր են ստանում: Ընտրանք-1-ում ավելի մեծ թվով հարցվածներ ջուր են գնում ամսական 2-4 անգամ, սակայն մեծ է նաև օրական այն գնողների տեսակարար կշիռը: Ընտրանք-2-ում հավասար թվով հարցվողներ ջուր են գնում ամեն օր և շաբաթական 2-4 անգամ  Ջուր գնելու ամենահայտնի վայրը ավանդական առևտրային խանութն է: Հարցվողները ջուր են գնում նաև սուպերմարկետից կամ ինքնասպասարկման խանութից կամ կրպակներից:  Տարբեր ապրանքանիշերի առավել ճանաչելի շշեր՝ Karachinskaya, BonAqua և Aqua Minerale: Նմուշ-1-ում, բացի վերը նշված ապրանքանիշերից, բարձր ճանաչելի են նաև Noringa ապրանքանիշը, ինչպես նաև Rodniki Rossii և Arkhyz ապրանքանիշերը: Նմուշ-2-ում առաջատար են Narzan, Arkhyz, Noringa ապրանքանիշերը։  Հարցվածների ամենամեծ թիվը նշել է, որ ամենից հաճախ նկատում են բացօթյա գովազդային վահանակներ, ինչպես նաև գովազդ ինտերնետում։ Նմանատիպ բաշխվածություն նկատվում է յուրաքանչյուր քաղաքում առանձին:  Հարցվողների նախընտրած ապրանքանիշերից են՝ Bon Aqua, Aqua Minerale, Arkhyz, Khan-Kul և Noringa:    Համառոտ առաջարկություններ.  Ձևակերպեք բրենդի ավելի հստակ դիրքավորումը թիրախային լսարանի աչքում (կամ «էքսկլյուզիվ ակումբին պատկանելով», կամ ընդլայնեք թիրախային հատվածի սահմանները եկամտի առումով) և ընդգծեք մրցակցային առավելությունը:  Պահպանել գովազդային գործունեությունը:  Ակտիվացրեք աշխատանքը վաճառքի կետերի հետ