Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop Psychologie Van De Werkplek Bhuro 5 November 2009

523 views

Published on

Wat zit er achter de weerstand tegen nieuwe huisvestingconcepten en hoe kan je die weerstand in de praktijk zoveel mogelijk beperken.
Workshop op de klantmiddag van Bhuro (www.bhuro.nl) ter gelegenheid van haar 5-jarig bestaan.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop Psychologie Van De Werkplek Bhuro 5 November 2009

 1. 1. Psychologie van de werkplek Bhuro, partner voor uw huisvestingsambities De Huisvesting van de Toekomst | 5 november 2009
 2. 2. Betekenis werkplek?
 3. 3. Betekenis werkplek?
 4. 4. Belang werkplek <ul><li>Medewerker kost € 50.000 tot € 100.000 op jaarbasis </li></ul><ul><li>Werkplek kost € 10.000 tot € 30.000 op jaarbasis </li></ul><ul><li>(de m 2 kosten daar minder dan de helft van) </li></ul><ul><li>Onderzoek in NL (2.252 werknemers, 15 branches): </li></ul><ul><li>10% productiviteitsverlies kan worden verklaard door </li></ul><ul><li>gezondheidsklachten gerelateerd aan werksituatie </li></ul><ul><li>(Alavinia et al. 2008). </li></ul><ul><li>Productiviteit: behaalde productie, uitgedrukt in € /tijdsperiode. </li></ul>
 5. 5. Public goods dilemma <ul><li>Die m 2 zijn er toch wel. </li></ul><ul><li>Als ik te weinig m2 claim doe ik mezelf te kort. </li></ul><ul><li>Mijn bijdrage aan een besparing is een druppel op de gloeiende plaat. </li></ul>
 6. 6. Soort werk ambtenaar Learning, motivation to develop new behavior patterns control low high low high Risk of psychological strain and physical illness passive high strain low strain active Karasek & Theorell, 1990 job demands
 7. 7. High demand, high control Social support Organisatie kenmerken Persoons kenmerken Faciliteiten Ervaren controle over situatie
 8. 8. Faciliteiten <ul><li>Verandering naar innovatieve </li></ul><ul><li>werkomgeving voelt vaak als </li></ul><ul><li>controleverlies! </li></ul><ul><li>Werkomgeving moet gericht zijn op: </li></ul><ul><ul><li>regelbaarheid en controle individuele medewerker én op </li></ul></ul><ul><ul><li>organisatiebelang. </li></ul></ul><ul><li>Samenhang HRM-beleid, ICT- </li></ul><ul><li>voorzieningen, documentmanagement </li></ul><ul><li>en huisvesting. </li></ul>
 9. 9. Effecten van werkplekinnovatie <ul><li>Gebruikersoordeel per saldo positief; </li></ul><ul><li>Productiviteit verandert nauwelijks; </li></ul><ul><li>Medewerkers vinden innovatieve werk- en inrichtingsconcepten goed passen bij hun werk; </li></ul><ul><li>Privacy- en concentratieverlies negatief; </li></ul><ul><li>Meerderheid wil niet terug naar oude kamerkantoor. </li></ul>Bron: Vos & Van der Voordt 2001
 10. 10. High demand, high control Social support Organisatie kenmerken Persoons kenmerken Faciliteiten Ervaren controle over situatie
 11. 11. Huisvestingtraject Confectiemaatpak
 12. 12. Succes huisvestingstraject <ul><li>Niet zozeer </li></ul><ul><li>Dat de gebruiker krijgt wat-ie hebben wil </li></ul><ul><li>Maar vooral </li></ul><ul><li>Dat de gebruiker wil hebben wat-ie krijgt </li></ul>
 13. 13. Huisvestingstraject Geen hogere wiskunde Maar hard werken met jezelf als referentiekader
 14. 14. Wat geeft dat gevoel van controle? <ul><li>Je weet het waarom van de verandering </li></ul><ul><li>Gevoel van begrip voor jouw situatie en jouw zorgen </li></ul><ul><li>Kunnen uitspreken vragen en zorgen </li></ul><ul><li>Gevoel dat er daadwerkelijk oplossingen gezocht worden </li></ul>
 15. 15. 1: Het waarom van de verandering Er staat geen goede wind voor de zeeman die niet weet waarop hij koerst
 16. 16. 2: Begrip voor jouw situatie en jouw zorgen <ul><li>Doelgroepenbenadering: </li></ul><ul><li>Secretariaten </li></ul><ul><li>Management </li></ul><ul><li>Facilitair beheer </li></ul><ul><li>Opdrachtgever </li></ul><ul><li>Beleidsmedewerkers </li></ul><ul><li>beleidsondersteuner </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Workshops: </li></ul><ul><li>Toelichting koers opdrachtgever </li></ul><ul><li>Wat verandert er voor jou als… </li></ul><ul><li>Welke oplossingen zie jij </li></ul><ul><li>Wat verwacht je van de organisatie </li></ul>3: Verzamelen vragen en zorgen
 18. 18. 4: Gevoel dat er oplosssingen worden gezocht <ul><li>Daadwerkelijke oplossingen </li></ul><ul><li>Uitleg waarom geen oplossingen </li></ul><ul><li>Ondersteuning opschonen archieven </li></ul><ul><li>Ondersteuning pc-beheer </li></ul><ul><li>Presentaties door ‘ons soort mensen’ </li></ul><ul><li>Faq’s en ook not so faq’s </li></ul>
 19. 19. 4: Tomatengooisessies <ul><li>Donderdagmiddagborrel </li></ul><ul><li>Flip-over en roept u maar </li></ul><ul><li>Directe oplossingen en huiswerk </li></ul><ul><li>Week daarop weer! </li></ul><ul><li>Duidelijk zijn over onmogelijkheden. </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 20. 20. Discussie <ul><li>Herken je dit? </li></ul><ul><li>Wat zijn de dilemma’s die in jouw organisatie spelen op het gebied van veranderingen van huisvesting? </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Waarom is een eigen werkplek vaak zo belangrijk voor de medewerker? controle </li></ul><ul><li>Waarom roepen veranderingen in huisvesting zoveel emoties op? Controle verlies, mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden </li></ul><ul><li>Waarom richten we in deze snel veranderende wereld nog steeds kantoren in volgens de organisatieprincipes van 100 jaar terug? Vroeger werk op tayloriaanse principes, baas spin in het web, deelde de opdrachten uit. Nu team wat gezamenlijk oplossingen moet vinden. </li></ul><ul><li>Waarom vinden we het aantal m² wáar we ons werk doen soms nog belangrijker dan hóe we ons werk kunnen doen? controle </li></ul>
 22. 22. Ontwikkelingen organisatiekenmerken <ul><li>Constante ontwikkeling </li></ul><ul><ul><li>Nieuwe technieken (ICT en communicatie) vragen om flexibiliteit en aanpassing; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kenniseconomie vraagt om continu leerproces. </li></ul></ul><ul><li>Efficiëntie in informatie- en kennisoverdracht </li></ul><ul><ul><li>Meer communicatie op afstand; </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder en korter vergaderen; </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie uitwisseling via webbased platforms; </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapport wordt memo via msn of twitter. </li></ul></ul><ul><li>Sturing op output, niet op aanwezigheid </li></ul><ul><ul><li>Vertrouwen en vrijheid; </li></ul></ul><ul><ul><li>Work life balans individueel beter te organiseren. </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Social support! (=cultuur, omgangsvormen, gedrag) </li></ul><ul><li>Hiërarchie </li></ul><ul><li>Identiteit en imago </li></ul><ul><li>Geschiedenis </li></ul><ul><li>Alle verandering is moeilijk… </li></ul>Organisatiekenmerken
 24. 24. Persoonskenmerken <ul><li>Behoefte aan controle </li></ul><ul><li>Behoefte aan privacy </li></ul><ul><li>Behoefte aan status </li></ul><ul><li>Open voor verandering </li></ul><ul><li>Eerdere ervaringen </li></ul><ul><li>Moeilijk / makkelijk concentreren </li></ul><ul><li>Identificatie met groep </li></ul><ul><li>Coöperatief of individueel ingesteld </li></ul><ul><li>… </li></ul>

×