Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taakverdeling OISZ-FOD SZ beleidsondersteuning (RUG) 2011-03

538 views

Published on

Uitleg aan RUG studenten over de taakverdeling inzake beleidsondersteuning tss openbare instellingen van sociale zekerheid en DGSTRAT van de FOD Sociale Zekerheid

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taakverdeling OISZ-FOD SZ beleidsondersteuning (RUG) 2011-03

 1. 1. Taakverdelinginzakebeleidsondersteuning i/d sociale zekerheid<br />(Gent, maart 2011)<br />
 2. 2. A. <br />Basisprincipes<br />
 3. 3. De opdrachten van de sociale zekerheid<br />
 4. 4. Structuur van de sociale zekerheid<br />Primaire netwerk<br />OISZ<br />OISZ<br />Federale centrale departementen<br />OISZ<br />OISZ<br />Belgische regering<br />OISZ<br />OISZ<br />OISZ<br />Vakbonden<br />Werkgevers-organisaties<br />Secundaire<br /> netwerken<br />
 5. 5. Beleids-evaluatie<br />Bijsturing<br />Agenda bepaling<br />Beslissing<br />Beleids-uitvoering<br />Beleids-voorbereiding<br />Beleidscyclus<br />
 6. 6. Beleids-evaluatie<br />Bijsturing<br />Agenda bepaling<br />Beslissing<br />Beleids-uitvoering<br />Beleids-voorbereiding<br />Beleidscyclus<br />
 7. 7. Beleids-evaluatie<br />Bijsturing<br />Beleidsondersteuning<br />Agenda bepaling<br />Beslissing<br />Beleids-uitvoering<br />Beleids-voorbereiding<br />Beleidscyclus<br />
 8. 8. B. <br />Relaties OISZ – FOD Sociale Zekerheid inzakebeleids-ondersteuning<br />
 9. 9. Structuur van de sociale zekerheid<br />Primaire netwerk<br />OISZ<br />OISZ<br />Federale centrale departementen<br />OISZ<br />OISZ<br />Belgische regering<br />OISZ<br />OISZ<br />OISZ<br />Vakbonden<br />Werkgevers-organisaties<br />Secundaire<br /> netwerken<br />
 10. 10. In the good old time…<br />
 11. 11. Relaties met OISZ voorCopersoc<br />Fromdream…<br />
 12. 12. Relaties met OISZ voorCopersoc<br />…to reality<br />
 13. 13. Waarom : geen regels bijhettoevertrouwen van dossiers<br />Zij hebben het wel voorgesteld ! <br />Die ken ik wel ! <br />Die is goed, denk ik !<br />Die werken goed, denk ik ! <br />Die kunnen wij vertrouwen !<br />Die is mijn vriend !<br />
 14. 14. Future format for policy support<br />
 15. 15. …OUT OF THE BOX<br />
 16. 16. 2002 : FPS Social Security & BPR’s<br /> 2005-06 : eersteinitiatievenbeleidsondersteuning<br /> 2008 : DG Beleidsondersteuning<br />…OUT OF THE BOX<br />
 17. 17. BPR : evaluatie van de situatie<br />
 18. 18. BPR : evaluatie van de situatie<br />Wijmakengeen kans<br />Qualiteit van beleidsondersteuningisonvoldoend<br />
 19. 19. ‘Wij’ zijn de sociale zekerheid niet<br />
 20. 20. ‘Wij’ zijn de sociale zekerheid niet<br />Eenglobaleaanpakisnodig<br />Respectvoor OISZ<br />
 21. 21. A New FORMAT<br />OISZ<br />FOD met OISZ<br />Een OISZ<br />Verschillende OISZ<br />FOD met OISZ’s<br />FOD met OISZ’s<br />
 22. 22. A New FORMAT<br />OISZ<br />FOD met OISZ<br />Een OISZ<br />Verschillende OISZ<br />FOD met OISZ’s<br />FOD met OISZ’s<br />
 23. 23. A New FORMAT<br />OISZ<br />FOD met OISZ<br />Een OISZ<br />Verschillende OISZ<br />FOD met OISZ’s<br />FOD met OISZ’s<br />
 24. 24. A New FORMAT<br />OISZ<br />Een OISZ<br />Multilateralerelaties<br />Verschillende OISZ<br />FOD met OISZ’s<br />Bilateralerelaties<br />
 25. 25. A New FORMAT<br />OISZ<br />FOD met OISZ<br />Een OISZ<br />Verschillende OISZ<br />FOD met OISZ’s<br />FOD met OISZ’s<br />
 26. 26. A New FORMAT<br />OISZ<br />FOD met OISZ<br />Een OISZ<br />Verschillende OISZ<br />Governance<br />Sociale beleids-indicatoren<br />Strijdtegen<br />sociale fraude<br />Evolutie v/d sociale zekerheid<br />
 27. 27. <ul><li>Beleidsadvies /-onderzoekenivm transversale beleidsinhoudelijkethematieken
 28. 28. Procescoördinatie met verschillende OISZ
 29. 29. Onderhandelingen met buitenlandsepartners
 30. 30. Vertegenwoordigingbij internationale fora
 31. 31. Beleidsadvies /-onderzoekenivmzijnopdracht
 32. 32. Procescoördinatietss de OISZ en haarkabinetten / met de secundairenetwerken</li></li></ul><li>C. <br />Eenvoorbeeld : de ondersteuningaan de Ministersinzakebestuursovereenkomsten van de OISZ<br />
 33. 33.
 34. 34. Bestuursovereenkomsten: <br /> TssFederaleStaat en ieder OISZ<br /> Organizationeleperformantie<br /> 16 organisaties<br /> 12.000 betrokkenagenten<br /> 16 beheersbudgetten : +/- 1.000.000.000 € / jaar<br /> 3 à 4 jaren<br />Niet<br />Budgettenvoorsocialeuitkeringen<br />Beleidseffecten<br />
 35. 35. Voor de Staat<br /><ul><li>Voogdijminister(s)
 36. 36. Minister van Begroting
 37. 37. Minister van Ambtenarenzaken</li></ul>Voor de OISZ<br /><ul><li>Administrateur-generaal
 38. 38. Adjunct-AG
 39. 39. Delegatie van beheerscomité</li></li></ul><li>A New FORMAT<br />OISZ<br />FOD met OISZ<br />Een OISZ<br />Verschillende OISZ<br />FOD met OISZ’s<br />FOD met OISZ’s<br />
 40. 40. A New FORMAT<br />OISZ<br />FOD met OISZ<br />Een OISZ<br />Verschillende OISZ<br />FOD met OISZ’s<br />FOD met OISZ’s<br />
 41. 41. A New FORMAT<br />OISZ : voorstel van Bo + advies en informatieaanministersinzakehaareigen BO + relatie met ministers + uitvoeringsverslagen<br />Een OISZ<br />Regeringscommissaris : opvolging BO + adviesaan de ministers over individuele BO<br />Verschillende OISZ<br />FOD met OISZ’s<br />
 42. 42. A New FORMAT<br />OISZ : voorstel van Bo + advies en informatieaanministersinzakehaareigen BO + relatie met ministers + uitvoeringsverslagen<br />Een OISZ<br />Regeringscommissaris : opvolging BO + adviesaan de ministers over individuele BO<br />FOD (in samenspraak met Collège) : <br /><ul><li>Processen : opbouw en coördinatie van processenevaluatie en onderhandelingen
 43. 43. Methodologie
 44. 44. Opmaakkwaliteitscriteria
 45. 45. Methodologischeondersteuningvoor management technieken
 46. 46. Gemeenschappelijkethematieken
 47. 47. Onderzoeken / adviesaan de ministers rond gemeenschappelijkethematieken / hoofdstukken
 48. 48. Globale eindevaluatie</li></ul>Verschillende OISZ<br />
 49. 49. A New FORMAT<br />OISZ : voorstel van Bo + advies en informatieaanministersinzakehaareigen BO + relatie met ministers + uitvoeringsverslagen<br />Een OISZ<br />Regeringscommissaris : opvolging BO + adviesaan de ministers over individuele BO<br />FOD : kwlaiteitstoets van individuele BO / verslagen + eindevaluatie van individuele BO / coördinatieindividueleonderhandelingen<br />FOD (in samenspraak met Collège) : <br /><ul><li>Processen : opbouw en coördinatie van processenevaluatie en onderhandelingen
 50. 50. Methodologie
 51. 51. Opmaakkwaliteitscriteria
 52. 52. Methodologischeondersteuningvoor management technieken
 53. 53. Gemeenschappelijkethematieken
 54. 54. Onderzoeken / adviesaan de ministers rond gemeenschappelijkethematieken / hoofdstukken
 55. 55. Globale eindevaluatie</li></ul>Verschillende OISZ<br />
 56. 56. D. <br />Conclusies<br />
 57. 57. Evoluties bij de OISZ<br />
 58. 58. Evoluties bij de OISZ<br />
 59. 59. Evolutiesbij de medewerkers : van hun eiland…<br />
 60. 60. …naarhet management van netwerken<br />
 61. 61. Het is maar een begin…<br />Het aanpak veralgemenen<br />Aandacht voor interne samenwerking<br />Aandacht voor nieuwe risico’s<br />
 62. 62. Amaury Legrain<br />Tom Auwers<br />FOD Sociale Zekerheid – DGStrat<br />amaury.legrain@minsoc.fed.be<br />tom.auwers@minsoc.fed.be<br />http://www.socialsecurity.fgov.be<br />

×