Intro contrat d'administration pour SPP PolSci 2011-09

345 views

Published on

Description des caractéristiques d'un contrat d'administration au Comité de Direction du SPP Politique scientifique

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Intro contrat d'administration pour SPP PolSci 2011-09

 1. 1. Een bestuurs-overeenkomst voor de POD Wetenschaps-beleid ?<br />
 2. 2. Een Bestuursovereenkomst ?<br />Waar komt dat<br />vandaan ?<br />
 3. 3. Responsabilisering op federaal niveau <br />Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut<br />Centrale ministeries<br />A<br />B<br />C<br />D<br />Koninklijk besluit van 03/04/97 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid <br />Wet van 21/03/1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven<br />’90 : privatisering<br />1999-2003 : Copernicus hervorming<br />Matrix en federale overheidsdiensten (FOD)<br />2001-2003<br />Invoering van mandaatfuncties voor topambtenaren<br />2008 : Beleidsplan Minister Openbare Ambt<br />Beheerscontract en-autonomie voor de FOD, POD, WI en overblijvende A en B, ex post controle<br />
 4. 4. Responsabilisering op deelstaatsniveau <br />Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut<br />Centrale ministeries<br />A<br />B<br />C<br />Wet van 21/03/1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven<br />(Binnen en onveranderd)<br />Binnen en bijgevoegd<br />Buiten<br />Vlaamse Overheid<br />Waals Gewest<br />Franse Gemeenschap<br />Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />2000-2008 : Beter Bestuurlijk Beleid<br />2004-2005 : bestuurlijke decreten voor parastatalen en CEO<br />2004: bestuurlijke decreten voor parastatalen en CEO<br />2007 : management-overeenkomsten voor departementen<br />2007 : Plan Marcourt<br />
 5. 5. In België ?<br />Vlaamse Overheid<br />56 agentschappen<br />13 departementen<br />Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />5 instellingen of overheidsbedrijven<br />Franse Gemeenschap <br />6 instellingen of overheidsbedrijven<br />Waals Gewest<br />27 instellingen of overheidsbedrijven<br />Federale Overheid <br />10 overheidsbedrijven<br />16 openbare instellingen van sociale zekerheid<br />Toekomst ?14 FOD’s, 6 POD’s, 16 wetenschappelijke instellingen, 14 ION’s ?<br />
 6. 6. Een BO voor centrale departementen ?<br />Een BO afsluiten ? Alleen maar met een agentschap of een overheidsbedrijf !<br />Public Service Agreements / Delivery Agreements (UK)<br />Contrats de performance au sein de l’administration fiscale (Fr)<br />Satements of Intents, Output Plans, Statements of Forecast Service Performance (NZ)<br />Managementovereenkomsten<br />
 7. 7. Waarom ?<br />
 8. 8. De definitie van een BO volgens de Federale regering<br />Regeerakkoord Federale Regering (18/03/2008)<br />De voogdijminister maakt met de overheidsinstellingen bestuursovereenkomsten die concrete doelstellingen bevatten en die bijgestuurd worden indien de voorwaarden gedurende de looptijd eenzijdig door de overheid worden gewijzigd. De voorzitters van hun kant bekomen een grotere vrijheid inzake het personeelsbeleid en de overheidsopdrachten en het budgettair beheer van hun organisatie. Door de invoering van de interne audit verschuift de a priori-controle door de Inspectie van Financiën naar een steekproefsgewijze a posteriori-controle<br />Beleidsnota van de Minister van Ambtenaren Zaken (29/10/2009)<br />Deze bestuursovereenkomsten bevatten de belangrijkste afspraken tussen de minister(s) en zijn/haar administratie over de te behalen doelstellingen tijdens de legislatuur, de wijze waarop ze moeten bereikt worden, het geheel van de middelen dat hiervoor wordt ingezet en de toewijzing ervan in functie van de prioriteiten, alsook de modaliteiten voor de opvolging en de evaluatie van hun realisatie. Ze zijn het resultaat van een overlegproces tussen gelijkwaardige partners; maar het primaat van de politiek blijft algemeen gelden. In ruil voor een concreet resultaatengagement en verzekerde transparantie, krijgen de overheidsmanagers meer autonomie over de uitvoering en de inzet van middelen.<br />Omwille van deze belangrijke cultuuromslag is geopteerd om vanuit het domein Ambtenarenzaken de invoering van de bestuursovereenkomsten te ondersteunen via het opstarten van een aantal pilootprojecten binnen het huidig regelgevend kader.<br />
 9. 9. Een Bestuursovereenkomst ?<br />Wat houdt<br />het in ?<br />
 10. 10. 2. Afspraken met de Voogdij<br />1. Ops outputs om mijn opdrachten te realiseren<br />3. Een budget om dit te realiseren<br />
 11. 11. De doelstelling laat een onbetwistbare interpretatie toe van de te bereiken doelstelling en/of van de gebruikte indicatoren<br />Specific<br />S<br />Mogelijkheid om de uitvoering van de doelstelling te evalueren en te meten<br />Measurable<br />M<br />De doelstelling is realiseerbaar en voldoend ambitieus, rekening houdend met de omgevingsfactoren en de beschikbare middelen<br />Achievable<br />A<br />De doelstelling beantwoord aan een reële behoefte en neemt relevant deel aan de realisatie van een of meerdere strategische doelstellingen<br />Relevant<br />R<br />Aanwezige van een duidelijke omschreven datum of periode waarvoor de doelstelling dient bereikt te worden<br />Time based<br />T<br />
 12. 12. Nauwkeurige beschrijving van een duidelijke omschreven toekomstige situatie tov van een huidige te verbeteren situatie<br />Resultaat<br />Nauwkeurige beschrijving van een of meerdere acties/prestaties/producten dat de dienst zal moeten leveren. <br />Prestatie<br />Nauwkeurige beschrijving van meerdere acties/prestaties/producten dat de dienst zal moeten leveren in een welbepaalde volgorde. <br />Project<br />Nauwkeurige beschrijving van de middelen (personeel of budgetten) die worden ingezet bij een doelstelling<br />Middelen<br />Beschrijving, in algemene en niet gedetailleerde termen, van een te bereiken situatie, van te leveren prestaties of van in te zetten middelen<br />Tendens<br />Beschrijving van de kwaliteitsprincipes dat de dienst zal moeten respecteren<br />Principe<br />
 13. 13.
 14. 14. Een Bestuursovereenkomst ?<br />Hoe doen<br />wij dat ?<br />
 15. 15. Uittekenen van de strategischerichtlijnen<br />Arbitrages<br />Consolidatie<br />Confrontatie met budget<br />Ontwikkeling van de operationeledoelstellingen<br />
 16. 16.
 17. 17. Een Bestuursovereenkomst ?<br />Voor de POD<br />?<br />
 18. 18. Gemeen-schappelijke <br />doelstellingen <br />? <br />
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21. DG Personnes avec un handicap (DGHAN)<br />DG Inspection sociale (DGSIS)<br />SPF Sécurité sociale<br />DG Appui stratégique (DGSTRAT)<br />DG Victimes de Guerre (DGWAR)<br />DG Politique sociale (DGSOC)<br />DG Indépendants (DGIND)<br />
 22. 22. DGHAN, DGIND, DGSOC, DGWAR, DGSIS, DGSTRAT <br />DGIND, DGSOC, DGSIS, DGSTRAT <br />DGSIS, DGSTRAT <br />
 23. 23. Gemeen-schappelijke <br />doelstellingen <br />? <br />
 24. 24. Internationale samenwerking<br />Internationale samenwerking<br />Internationale samenwerking<br />Internationale samenwerking<br />
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27. Tom Auwers<br />Tom.auwers@minsoc.fed.be<br />Amaury Legrain<br />Amaury.legrain@minsoc.fed.be<br />

×