Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La moral kantiana

164 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La moral kantiana

 1. 1. La moral Kantiana:<br />Què he de fer?<br />Alex Marin<br />2 Batxillerat B<br />
 2. 2. raó pura teòrica i Raó pura pràctica<br /><ul><li>Raó pura teòrica: S’ocupa dels objectes del coneixement. (Què puc saber?).
 3. 3. Raó pura pràctica: tractaelsfonaments de determinació de la voluntat (condicions de la possibilitat de la decisió), segonselsqualsaquesta ha de produir les sevesdecisionsmorals. (Pregunta: què he de fer?).</li></li></ul><li>La gran novetat d’aquesta disciplina<br />La ética ha passat de ser material a formal:<br /><ul><li>Pretendràformular una èticaambimperatiusuniversals i a priori que, per tant, no poden provenir de l’experiència.
 4. 4. Els preceptes o imperatius de les ètiques materials són hipotètics, no tenen una validesa absoluta.Hihaurà persones que no estarand’acordambaquestprecepte, per la qual cosa no pot ser universalmentvàlid.
 5. 5. Les ètiquesmaterialssónheterònomes, perquè la voluntatestà determinada a actuar d’una manera peldesig o la inclinació. Heteronomiavoldir que la llei moral es deriva de l’exterior de la voluntat, no de la pròpiavoluntat. </li></li></ul><li>Formulacions de l’imperatiu categòric (1)<br />Laprimera de les qualsés la següent:<br />“Obra de tal manera que pugis voler la màxima que regeix la teva conducta hagi de poder convertir-se en llei universal.”<br /><ul><li>No estableix cap norma concreta, sinó la forma que ha de posseir qualsevol norma concreta de les nostres accions
 6. 6. Qualsevol màxima ha de ser d’una manera que el subjecte pugui voler que esdevingui llei universal </li></li></ul><li>Formulacions de l’imperatiu categòric (2)<br />Lasegonaformulacióés la següent:<br />“Obra de tal manera que facis servir la humanitat, tant en la teva persona com en la de qualsevol altre, sempre com un fi i mai merament com un mitjà.”<br /><ul><li>Caràcter formal i la seva exigència d’universalitat, incloent-hi a més la idea de fi.
 7. 7. L’únicque és un fi en si mateixésl’ésserhumà i, per tant, no ha de ser maiconsiderat ni utilitzatcom a mitjà.</li></li></ul><li>Crítica de la krv<br /><ul><li>Planteja la impossibilitat de la metafísica com a ciència, és a dir, com a coneixement objectiu sobre el món, l’ànima i Déu.
 8. 8. Kant mai no va negar la immortalitat de l’ànima o l’existència de Déu
 9. 9. Ànima i Déu no són objectes de coneixement científic objectiu, atès que aquest es basa en l’aplicació de les categories als fenòmens i és un fet que ànima i Déu no són fenòmens.</li></li></ul><li>Crítica de la KpV<br /><ul><li>Afirma que la llibertat humana, la immortalitat de l’ànima i l’existència de Déu són postulats de la raó pura pràctica.
 10. 10. Un postulat és una proposició no demostrable, però que és suposada necessàriament com a condició de la moral.</li>

×