Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La moral kantiana

310 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La moral kantiana

  1. 1. LA MORAL KANTIANA: CRÍTICA A LES ÈTIQUES MATERIALS
  2. 2. <ul><li>Raó pura i pràctica no designen dues raon diferents, sinó dues aplicacions d’una mateixa raó: </li></ul><ul><li>Raó pura teòrica: Què puc saber? </li></ul><ul><li>Raó pura pràctica: Què he de fer? </li></ul>Ètica de Kant no material (depèn d’alguna cosa que es considera bé suprem), sinò formal (poseeix contingut).
  3. 3. Crítica a les ètiques material <ul><li>Les ètiques materials són empíriques, Kant vol una ètica amb imperatius universals . </li></ul><ul><li>Els imperatius són hipotetics (mitjans per assolir un fi) i com que no tenen un valor absolut no pot ser universalment vàlid. </li></ul><ul><li>Són heterònimas (llei moral que es deriva de l’exterior de la voluntat i no de la pròpia). </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Ètica material buida de contingut. </li></ul><ul><li>No ens diu el que hem de fer sinó com hem d’actuar. </li></ul><ul><li>Homes actuen moralment (per deure). </li></ul><ul><li>Obrar moralment s’expressa en imperatiu categòric, no hipotètic. </li></ul>«necesitat d’una acció per respecte la llei»
  5. 5. Diverses formulacions de l’imperatiu categòric <ul><li>El primer imperatiu no estableix cap norma, sinó la forma de les normes ( máximes ). </li></ul><ul><li>Máximes  normes que determinen la conducta de cada subjecte. </li></ul><ul><li>El segon inclou la idea de fi . </li></ul><ul><li>L’únic que és un fi en si mateix és l’ésser humà (no utilitzar com a mitja) </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Kant afirma que l’ànima, el món i Déu no són coneixement objectius, però no nega l’existència. </li></ul><ul><li>A KpV afirmarà que la llibertat humana , l immortalitat de l’ ànima i l’existència de Déu són postulats de la raó pura i pràctica . </li></ul><ul><li>Postulat: proposició no demostrable suposada necessàriament. </li></ul><ul><li>Exigència moral d’obrar per respecte al deure suposa la llibertat </li></ul>
  7. 7. <ul><li>La immortaltat  Raó ordena aspirar a l’acord de la nostra voluntat amb la llei moral. </li></ul><ul><li>Aquest acord no s’assoleix en una existència limitada. </li></ul><ul><li>Relació entre ésser i haver d’ésser dona la unió perfecta entre virtut i felicitat </li></ul>

×