Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La moral kantiana jaume moriel

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

La moral kantiana jaume moriel

  1. 1. La moral Kantiana<br />Que he de fer?<br />
  2. 2. Diferències entre raó pura teòrica i pràctica<br />Raó pura teòrica : S’ocupa del objectes del coneixement.<br />Què puc saber?<br />Raó pura pràctica : Tracta el fonaments de determinació de la voluntat, segons els quals ha de produir les seves decisions moral.<br /> Què he de fer?<br />
  3. 3. Novetats en la història d’aquesta disciplina<br />Les ètiques havien estat materials fins a l’arribada de Kant.<br />L’ètica material és aquella on la<br /> conducta humana depèn <br /> d’alguna cosa que es considera bé <br /> suprem.<br />Kant pren una ètica formal.<br />
  4. 4. Crítica Kantiana a les ètiques materials<br />Les ètiques materials són empíriques i es basen en la experiència.<br />Els imperatius de les ètiques materials són hipotètics i són mitjans per assolir un fi.<br />Les ètiques materials són <br /> heterònomes.<br />Una ètica amb aquests principis<br />és buida.<br />
  5. 5. Primera formulació de l’imperatiu categòric<br />No estableix cap norma concreta, sinó la forma que ha de tenir qualsevol norma concreta de les nostres accions (màxima).<br />Les màximes han d'aconseguir ser <br /> universals.<br />
  6. 6. Segona formulació de l’imperatiu categòric<br />Mostra el seu caràcter formal, la exigència d’universalitat i a més la idea de fi.<br />L'únic que es un fi en si mateix és l’ésser humà i , per tant, no ha de ser utilitzat mai com a mitjà. <br />
  7. 7. Critica de la raó pura<br />Planteja la impossibilitat de la metafísica com a ciència, es a dir, com a coneixement objectiu sobre el món, l’ànima y Déu.<br />No nega d'immortalitat de l’anima o l'existència de Déu.<br />
  8. 8. Crítica de la raó pràctica<br />Afirma que la llibertat humana, la immortalitat de l’ànima i l'existència de Déu son postulats de KpV<br />Un postulat una proposició no demostrable, però que es suposada necessariament com a condició de la moral. <br />

×