Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#Electolab24m - Tots els articles complerts de la campanya electoral del #24m a l'ara.cat

262 views

Published on

Tots els articles complerts -i versió extended- de la campanya electoral del #24m que el Diari ARA va publicar sota l'experiència #electolab24m.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

#Electolab24m - Tots els articles complerts de la campanya electoral del #24m a l'ara.cat

 1. 1. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! La!generositat,!la!humilitat,!la!tendresa!o!el!somriure!son!qualitats!molt!valorades!en! l'esfera!personal.!Però!no!son!pròpies!de!les!lleis!de!la!jungla!política,!on!l'esclavitud!a! l'espectacle,!la!imatge!i!l'aparença!dels!lideratges!macho'Putin!acomplexats!imposen!la! seva! dictadura.! Aquest! model! relacional! percep! les! persones! com! a! consumidores,! passives! i! meselles.! Els! combats! de! telescombreria! tertuliana! en! serien! una! bona! expressió:!qui!crida,!insulta!i!menysprea!més!i!amb!més!força!i!mereix!!l'aplaudiment! del!públic.!Carnassa.! L'estil!es!transforma!en!substància;!la!realitat!perd!la!guerra!amb!l'aparença;!s'imposa! el!seguidisme!del!confort!del!guió!i!enquestes!i!s’anulKla!qualsevol!espai!al!lideratge.!En! resum,!ADN!de!la!"vella!política".! Davant!el!progressiu!enrocament!de!la!política!en!el!màrqueting,!sorgeix!un!moviment! cultural!de!resposta!basat!en:!les!mans!obertes!de!la!cooperació,!la!coOcreació!o!el!coO coneixement;! es! trenquen! jerarquies! granítiques,! es! reforça! l'horitzontalitat! i! es! descentralitza!amb!la!missió!de!compartir!("si!vols!anar!ràpid!ves!sol,!si!vols!arribar! més!lluny!ves!en!grup!",!diu!el!proverbi!africà).!És!allò!que!identifiquem!amb!la!cultura! del! codi! obert! o! el! que! professor! Daniel! Innerarity! anomena! la! democràcia! del! coneixement.! Hi! ha! una! demanda! social,! cultural,! ètica! i! democràtica! de! noves! maneres! de! fer! política,! de! governar! i! també! de! fer! campanya! electoral.! La! persona,! ja! no! és! un! consumidor!passiu:!te!voluntat!de!esdevenir!actor!decisor!Oen!tot!allò!que!afecta!a!la! seva! vida! quotidianaO,! determinant! Ono! necessiten! tertuliansOdescodificadorsO palmerosO! per! interessarOse! i! entendre! què! passa! en! l'esfera! pública.! Aquestes! persones!viuen!en!la!realitat,!no!en!la!matrix!de!l'aparença!i!fins!i!tot!creen!els!seus! propis! mitjans! d'emissió! i! distribució,! si! no! els! troben! entre! aquells! que! trien! per! informarOse.! ! ! #electolabARA24m! ! 1.!Per!una!campanya!amb!ànima!i!cor!!
 2. 2. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " En!el!nou!temps!polític!que!vivim,!les!persones!convençudes!Od'unes!sigles,!partits!i! lídersO!son!cada!cop!menys!i!ja!no!seran!determinants!per!definir!majories!i!els!colors! dels!governs!Ocom!també!passarà!al!27s;!sinó!que!les!persones!que!dubten!i!no!ho! veuen!clar,!les!indignades!i!crítiques!i!les!promíscues!a!la!vella!lleialtat!de!partit,!seran! decisives.! Així! doncs! avui,! les! fotos! dels! candidats,! les! pancartes,! els! eslògans,! les! tanques! publicitàries,! la! manera! de! vestir! no! influeixen! com! ho! feien! ahir! alhora! de! seduir! electors.!Ni!tan!sols!avui!un!bon!full!de!serveis!i!resultats,!no!garanteix!per!se!la!reO elecció.!! ! Quin!serà!doncs!l'element!decisiu?!El!factor!emocional!i!afectiu;!la!manera!com!tractin! Oi!facin!sentirO!les!persones!i!OespecialmentO!també!els!adversaris;!l'empatia!i!alteritat;! la! capacitat! de! posarOse! a! la! mirada! dels! altres,! construir! ponts! entre! mirades! divergents! i! capacitat! d'entendre's! amb! els! que! pensen! diferent;! humanitzar:! la! capacitat!de!construir!una!Ànima!i!un!Cor!per!a!la!campanya;!i!la!flexibilitat.!Resumint,!! els!elements!identificadors!del!soft!power!i!la!nova!diplomàcia!pública,!marcaran!la! diferència!i!son!els!pilars!sobre!els!que!construir:!confiança!i!reputació.! ! Vaja,!aquell!factor!emocional!i!afectiu!que!ens!sedueix!quan!identifiquem!una!relació! d'amistat!o!afectuosa!de!veritat!! Els!desitjo!que!tinguem!una!campanya!de!la!que!ens!puguem!sentir!orgullosos,!que!ens! i!que!tractant!les!persones!amb!el!màxim!respecte,!ens!posi!la!pell!de!gallina,!ens!faci! somiar!i!confiar!! ! 7!de!Maig!de!2015.! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingerniaOpro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!Omanera!de!ferO!Política.! ! !! ! ! !
 3. 3. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! El!Governador!de!Nova!Jersey,!el!republicà!Chris!Christie!explica!una!frase!que!li! repetia!la!seva!Mare!i!que!va!convertir!en!el!seu!motto!vital:!"Sigues!tu!mateix;!demà! no!t'hauràs!d’amoïnar!en!intentar!recordar!qui!pretenies!ser!ahir".!Una!apelBlació! emocional!a!l'autenticitat!i!la!credibilitat!dels!candidats!que!es!comporten,!parlen!i!es! vesteixen!diferent!en!funció!si!hi!tenen!càmeres!al!davant!o!no;!o!si!estan!en!campanya! o!no.! Per! exemple:! l'establishment! oficialista! que! representen! el! PSOE! i! el! PP! d'Andalusia! van!posicionarKse!amb!contundència!en!favor!de!la!regeneració!política!en!campanya!K per!la!pressió!de!les!forces!emergents;!i!en!seu!parlamentària!aquestes!mateixes!veus! vexen!la!líder!andalusa!de!Podem!("cállate!bonita...!no!tienes!ni!p...!idea").!L'Ada!Colau! activista!mai!abans!havia!somrigut!públicament:!era!un!dels!seus!trets!definidors;!ara! en!canvi!canta!i!balla!a!ritme!de!rumba.!Cal!forçar!la!màquina!artificial!tant?! Candidats,! coherència!! Feu! com! l'Alfred! Bosch.! Durant! tota! la! legislatura! espanyola! s'ha!construït!una!reputació!"marc"!de!políticKanècdota!Kper!sobreviure!l'hostilitat!del! Madrid! oficial:! "només! des! de! l'anècdota! tindré! espai! mediàtic".! Doncs! bé! ara! a! Barcelona!"exerceix!d'imitador"!accentuant!el!seu!posicionament!d'anècdota!fàcil.!La! seva! reputació! continua! sent! la! d'un! candidat! de! broma! Ki! no! ho! diuen! només! les! enquestes.! ! Coincidim!que!la!campanya!accelera!i!multiplica!exponencialment!ritmes,!intensitats!i! impactes.!L'exageració!arriba!a!la!desmesura!inversament!proporcional!a!la!caiguda!de! la!reputació,!la!credibilitat!i!el!rigor!dels!candidats.!Qui!evita!aquests!excessos,!té!més!! credibilitat.! ! Rigor!i!reputació!la!tenen!aquells!candidats!que!han!trepitjat,!conegut!i!escoltat!les! persones!i!el!carrer!durant!tota!la!legislatura;!aquells!que!besen!nadons!i!abracen!àvies! durant!els!darrers!4!anys!Kno!només!en!campanya;!qui!sempre!somriu!i!te!una!actitud! proKactiva,!no!ara!de!manera!forçada;!si!ha!donat!la!cara!en!els!moments!i! circumstàncies!adverses,!i!no!només!ara!que!te!les!càmeres!davant...! ! #electolabARA24m! ! 2.!Mostra'ns!qui!ets;!no!qui!pretens!ser!!
 4. 4. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " Hi!ha!una!força!que!és!capaç!d'eclipsar!els!soundbites!eixordadors!de!les!declaracions! de!campanya!i!les!imatges:!la!coherència.!És!més!potent,!més!apreciada!i!suma!els! valors!de!l'autenticitat,!el!rigor,!la!confiança!i!l'honestedat.! ! Les!persones!electores!tenim!a!les!nostres!mans!l'!arma!de!destrucció!massiva! d'aparences!artificials!i!de!guions!plens!d'actituds!forçades!i!sense!ànima.!Com!la!Mare! de!Christie:!"aquest!candidat!és!qui!diu!ser!o!només!ho!vol!pretendre?!Aparença!o! realitat?".!Fàcil,!oi?!No!es!tracta!de!cap!invent!de!la!Nova!Kmanera!de!ferK!Política;! només!sentit!comú!! ! ! ! ! 8!de!maig!de!2015.! ! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingerniaKpro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!Kmanera!de!ferK!Política.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !
 5. 5. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! El!Governador!de!Nova!Jersey,!el!republicà!Chris!Christie!explica!una!frase!que!li! repetia!la!seva!Mare!i!que!va!convertir!en!el!seu!motto!vital:!"Sigues!tu!mateix;!demà! no!t'hauràs!d’amoïnar!en!intentar!recordar!qui!pretenies!ser!ahir".!Una!apelBlació! emocional!a!l'autenticitat!i!la!credibilitat!dels!candidats!que!es!comporten,!parlen!i!es! vesteixen!diferent!en!funció!si!hi!tenen!càmeres!al!davant!o!no;!o!si!estan!en!campanya! o!no.! Per! exemple:! l'establishment! oficialista! que! representen! el! PSOE! i! el! PP! d'Andalusia! van!posicionarKse!amb!contundència!en!favor!de!la!regeneració!política!en!campanya!K per!la!pressió!de!les!forces!emergents;!i!en!seu!parlamentària!aquestes!mateixes!veus! vexen!la!líder!andalusa!de!Podem!("cállate!bonita...!no!tienes!ni!p...!idea").!L'Ada!Colau! activista!mai!abans!havia!somrigut!públicament:!era!un!dels!seus!trets!definidors;!ara! en!canvi!canta!i!balla!a!ritme!de!rumba.!Cal!forçar!la!màquina!artificial!tant?! Candidats,! coherència!! Feu! com! l'Alfred! Bosch.! Durant! tota! la! legislatura! espanyola! s'ha!construït!una!reputació!"marc"!de!políticKanècdota!Kper!sobreviure!l'hostilitat!del! Madrid! oficial:! "només! des! de! l'anècdota! tindré! espai! mediàtic".! Doncs! bé! ara! a! Barcelona!"exerceix!d'imitador"!accentuant!el!seu!posicionament!d'anècdota!fàcil.!La! seva! reputació! continua! sent! la! d'un! candidat! de! broma! Ki! no! ho! diuen! només! les! enquestes.! ! Coincidim!que!la!campanya!accelera!i!multiplica!exponencialment!ritmes,!intensitats!i! impactes.!L'exageració!arriba!a!la!desmesura!inversament!proporcional!a!la!caiguda!de! la!reputació,!la!credibilitat!i!el!rigor!dels!candidats.!Qui!evita!aquests!excessos,!té!més!! credibilitat.! ! Rigor!i!reputació!la!tenen!aquells!candidats!que!han!trepitjat,!conegut!i!escoltat!les! persones!i!el!carrer!durant!tota!la!legislatura;!aquells!que!besen!nadons!i!abracen!àvies! durant!els!darrers!4!anys!Kno!només!en!campanya;!qui!sempre!somriu!i!te!una!actitud! proKactiva,!no!ara!de!manera!forçada;!si!ha!donat!la!cara!en!els!moments!i! circumstàncies!adverses,!i!no!només!ara!que!te!les!càmeres!davant...! ! #electolabARA24m! ! 2.!Mostra'ns!qui!ets;!no!qui!pretens!ser!!
 6. 6. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " Hi!ha!una!força!que!és!capaç!d'eclipsar!els!soundbites!eixordadors!de!les!declaracions! de!campanya!i!les!imatges:!la!coherència.!És!més!potent,!més!apreciada!i!suma!els! valors!de!l'autenticitat,!el!rigor,!la!confiança!i!l'honestedat.! ! Les!persones!electores!tenim!a!les!nostres!mans!l'!arma!de!destrucció!massiva! d'aparences!artificials!i!de!guions!plens!d'actituds!forçades!i!sense!ànima.!Com!la!Mare! de!Christie:!"aquest!candidat!és!qui!diu!ser!o!només!ho!vol!pretendre?!Aparença!o! realitat?".!Fàcil,!oi?!No!es!tracta!de!cap!invent!de!la!Nova!Kmanera!de!ferK!Política;! només!sentit!comú!! ! ! ! ! 8!de!maig!de!2015.! ! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingerniaKpro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!Kmanera!de!ferK!Política.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !
 7. 7. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! ! ! "!David!Cameron!(Tory!"!conservador):!el!seu!full!de!serveis!no!era!el!millor,!però!tenia! clar!el!seu!nord:!les!campanyes!versen!sobre!futur!i!ell!ha!construït!una!narrativa!més! optimista!i!amb!més!confiança!que!la!resta!de!candidats,!en!un!context!de!més!oxigen! econòmic!però!amb!forta!angoixa!social.!Ha!menystingut!les!veus!dissidents.!Va! declinar!participar!als!debats!cara!a!cara!(com!Xavier!Trias!a!Barcelona);!però! s'enfrontà!amb!coratge!a!entrevistes!duríssimes!(una!amb!ciutadans!crítics!amb!la!seva! gestió!i!també!amb!el!temible!periodista!Jeremy!Paxman).!En!totes!les!seves! intervencions!públiques!sempre!que!ha!tingut!oportunitat,!s'ha!rigut!d'ell!mateix.! ! ! "!Ed!Miliband!(Labour!"!socialdemòcrates):!quan!un!candidat/líder!és!apassional,! acarismàtic,!només!és!imatge,!fred,!artificial,!distant!i!poc!empàtic;!sense!autenticitat;! sense!una!visió/programa!convincent!i!amb!una!mirada!pessimista!sobre!el!futur;! excessivament!escorat!a!la!crítica!a!l'adversari!i!amb!poques!propostes!en!positiu;!amb! molt!poca!credibilitat;!amb!un!lideratge!construït!a!base!a!febleses!i!fragilitats;!i!quan! només!compta!amb!el!suport!de!la!maquinària!aparatchik!del!partit:!les!persones!no!li! fan!confiança.! #electolabARA24m! ! 3.!Lliçons!britàniques!útils!per!al!#24M!
 8. 8. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! (Observis!els!nombrosos!paralWlelismes!i!similituds!amb!el!líder!del!PSOE!Pedro! Sánchez.!Algú!hauria!d'estar!molt!preocupat!i!construint!en!una!direcció!diferent!)! ! Davant!uns!resultats!molt!dolents,!un!gest!de!dignitat!però!que!sobretot!assenyala!l'alt! nivell!i!l'alta!estima!de!la!cultura!política!anglo"saxona:!assumpció!de!responsabilitat!" mea!culpa),!dimissió!immediata!i!que!el!partit!obri!el!procés!per!escollir!un!nou!líder.!! ! ! "!Nick!Clegg!(Liberal!"!Democrats!LIB"DEM):!una!demostració!més!que!en!els!governs! de!coalició,!el!partit!petit/crossa!ho!té!molt!difícil!per!sobreviure!a!la!potent! maquinària!comunicativa!del!primer!ministre/president;!i!l'electorat!torna!a!castigar!el! partit!petit!de!la!coalició!que!esdevé!invisible!i!poc!útil.!Ell!i!el!seu!partit!paguen!la! factura!i!els!plats!trencats!del!descontent.!Aquesta!realitat!serà!molt!familiar!als!líders,! equips!i!partits!dels!governs!d'esquerra!a!Catalunya.!! ! El!post!#24m!tornarà!a!posar!a!prova!la!cohabitació,!la!supervivència!i!la!tensió!entre! els!partits!grans!i!els!modestos!en!la!formació!dels!governs!de!coalició.!Avís!a! navegants:!la!política!catalana!"!i!també!espanyola"!entrarà!en!una!etapa!accelerada!de! canvi!contundent!cultural!i!d'actituds:!on!la!capacitat!d'escolta,!el!diàleg!i!l'arribar!a! acords!serà!essencial!per!a!la!construcció!de!majories!de!governs!sòlides!i!amb! voluntat!d'estabilitat!i!permanència.!! ! La!salut!vital!de!la!construcció!dels!nous!governs!de!coalició!dependrà!si!la!força!de! l'eix!de!la!confiança!s'imposa!a!l'eix!de!la!necessitat.!Adéu!a!les!majories!absolutes!de! partit!únic:!seran!l'excepcionalitat.!! ! Com!alternativa!creixent!als!governs!de!coalició,!difícils,!inestables,!sense!coherència! ideològica,!i!alhora!donat!que!abans!a!l'oposició!feia!fred!però!ara!governar!no!és!tasca! gentil,!cada!cop!hi!ha!més!defensors!de!la!idea!de!governs!en!minoria!amb!un!suport! extern.!Via!que!permet!visualitzar!la!influència!sense!embrutar"se!les!mans!en!la! gestió.! ! "!Nigel!Farage!(UKIP!"!extrema!dreta):!sempre!enfadat,!insolent,!arrogant,!agre,!mal! educat!(recorda!a!les!actituds!públiques!de!l'Alícia!Sánchez"Camacho!i!Albert!Rivera!?);! aïllat,!sol!en!els!extrems.!Derrota!absoluta.!Seduir!no!s'aconsegueix!cridant,!faltant!el! respecte!als!adversaris!i!al!públic!en!general!(audiència!dels!cara!a!cara).! ! "!Nicolas!Sturgeon!(SNP!"!independentistes!d'esquerra!d'Escòcia):!eclosió!d'un!lideratge! en!clau!femenina,!nou,!molt!soft,!versàtil,!flexible,!honest,!que!parla!dolçament!i!amb! sentit!comú.!
 9. 9. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 3" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " "!Finalment:!la!velocitat!de!la!transició!entre!governs!és!espectacular.!La!nit!electoral! confirma!uns!resultats!clars.!Al!matí!visita!a!la!cap!d'estat!per!rebre!l'encàrrec!de! formar!govern!i!a!la!tarda!nomenament!del!nou!Govern.!(Avui,!primera!reunió!del!nou! gabinet!i!posada!en!marxa!de!la!legislatura).!Andalusia!te!un!referent!on!emmirallar"se! i!aprendre.! ! ! ! 10!de!maig!de!2015.! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingernia"pro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!"manera!de!fer"!Política.! !
 10. 10. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! Els! debats! son! una! oportunitat! extraordinària! per! posar! a! prova! el! lideratge! dels! candidats.!És!la!posada!en!escena!més!intensa!del!"xoc"!de!valors,!actituds!i!models! relacionals.! En! la! cultura! política! anglosaxona! es! considera! que! aquell! candidat! que! rebutja!o!dificulta!la!seva!presència!en!un!debat,!dimiteix!de!les!seves!obligacions!i!de! l'ètica!pública!i!no!és!mereixedor!de!la!confiança!dels!electors.! ! Hi!ha!diversos!formats:!tots!els!candidats!alhora;!els!cara!a!cara!o!una!variant!d'aquests! darrers:!els!debat!Douglas!)!Lincoln!(la!sèrie!històrica!de!7!debats!cara!a!cara!entre!el! veterà!Senador!Stephen!A.!Douglas!i!un!jove!advocat!desconegut!Malt!i!primM!que!es! deia!Abraham!Lincoln,!per!l'elecció!Mel!1858M!de!l'escó!al!Senat!nordMamericà,!que!li! corresponia!a!la!Cambra!de!Representants!d'Illinois).!! ! Quan!el!màrketing!s'apodera!dels!debats!es!liquida!la!seva!ànima!i!missió:!es!pacten! unes!condicions!i!formats!que!els!desnaturalitzen;!esdevenen!exercicis!de!repeticions! memorístiques!de!titulars!i!eslògans;!les!formes!telegèniques!eclipsen!el!contingut!de! fons;!es!buca!la!destrucció!de!l'adversari!amb!el!soroll!Mbuit!i!tristM!dels!retrets,!atacs!i! acusacions;! i! s'aliena,! es! vexa! i! tracta! amb! una! manca! de! respecte! frapant! a! les! persones!espectadores.!! ! En!aquests!debats,!els!candidats!busquen!tot!el!protagonisme,!exhibirMse!i!ser!el!centre! d'atenció! permanent:! l'ego! i! la! testosterona! tenen! un! paper! molt! rellevant! en! la! gestació.!Tot!plegat,!el!resultat!no!te!res!a!veure!amb!un!debat;!tot!el!que!emana!és! molt!antic!i!del!passat.!!! ! En!canvi,!el!format!de!debat!town)hall!meeting!permet!que!el!protagonisme!recaigui! en! els! legítims! destinataris:! les! persones! electores! Mcrítiques! i! indecisesM! a! peu! de! carrer.! Son! les! persones,! les! respectives! realitats! i! les! seves! preguntes,! obertes,! directes!i!sense!filtres!ni!intermediaris!la!raó!de!ser!del!debat.!Alhora!representa!la! màxima!exposició!de!candidats.!És!un!exercici!valent!i!espontani!que!vol!superar!el! model!de!combat!de!boxa!guionat!i!previsible.! #electolabARA24m! ! ARA!TV!8!1!
 11. 11. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " Els!equips!MconservadorsM!dels!candidats!desconfien!d'aquest!format!Ma!pèl,!sense!xarxa! de!protecció:!"s'arrisca!massa",!"no!tindrem!el!control",!".!Vaja,!la!tradicional!actitud! de!la!por!de!la!vella!política!! ! Però!es!tracta!de!recuperar!la!confiança!de!la!gent,!oi?!Doncs!la!manera!d'aconseguir! és:!coratge,!suar!la!samarreta,!deixarMse!la!pell;!anarMhi!el!millor!i!més!ben!preparat;! sabent!encaixar!les!preguntes!difícils!i!les!crítiques!més!descarnades;!responent!amb! un!to!respectuós!i!presidencial,!amb!pedagogia;!amb!capacitat!de!reconèixer!errors,!de! riure's!d'un!mateix!i!desplegant!les!capacitats!personals!de!persuasió.!! ! Amb!aquest!intercanvi,!les!persones!no!busquen!ni!valoren!si!un!candidat!ha!sabut! respondre! les! seves! preguntes.! Volen! comprovar! si! els! candidats! entenen! la! seva! realitat;!no!busquen!promeses!fàcils!d'incumplir;!sinó!que!mirant!directament!als!ulls! de! les! persones,! el! candidat! mostri! la! seva! ànima! més! humana! i! més! íntima! que! estableixi!una!connexió!íntima!i!que!la!persona!s'identifiqui!amb!el!candidat:!"és!com! jo,!és!un!dels!meus!".! ! I!és!cert,!aquesta!exposició!absoluta!facilita!que!els!candidats,!que!son!persones!com! nosaltres!puguin!tenir!un!mal!dia,!no!es!trobin!inspirats,!no!puguin!dissimular!certes! pors!i!complexos!o!que!es!magnifiquin!les!fragilitats!de!tots!els!candidats.!Però!cap! persona!vota!buscant!i!pensnat!en!un!candidat!superheroi!ideal,!sinó!amb!persones! reals!com!nosaltres.! ! Final:! aquests! debats! tenen! audiències! de! TV! importants.! Representen! un! gest! contundent,! una! clara! voluntat! i! una! eina! útil! per! restablir! ponts,! complicitats,! reputació!i!confiança!entre!les!persones!i!la!política.! ! ! 11!de!maig!de!2015! ! ! Recursos:! ! ! M!Qüetion!Time!de!la!BBC!amb!els!líders!Cameron,!Miliband!i!Clegg! ! https://www.youtube.com/watch?v=Ek062GheJgQ!(fa!una!setmana)! ! ! M!Paxman!cara!a!cara!amb!els!candidats!més!preguntes!del!públic:! ! https://www.youtube.com/watch?v=LAoMFz7qaR0!(fa!dues!setmanes)! ! ! M!TF1!M!Emissió!especial:!"Françoise!Hollande...!en!direct!avec!les!Français"!!
 12. 12. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 3" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! http://videos.tf1.fr/infos/2014/replayMenMdirectMavecMlesMfrancaisMfrancoisM ! hollandeM8514009.html!6!de!novembre!de!2014! ! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingerniaMpro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!Mmanera!de!ferM!Política.! !
 13. 13. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! Els! debats! son! una! oportunitat! extraordinària! per! posar! a! prova! el! lideratge! dels! candidats.!És!la!posada!en!escena!més!intensa!del!"xoc"!de!valors,!actituds!i!models! relacionals.! En! la! cultura! política! anglosaxona! es! considera! que! aquell! candidat! que! rebutja!o!dificulta!la!seva!presència!en!un!debat,!dimiteix!de!les!seves!obligacions!i!de! l'ètica!pública!i!no!és!mereixedor!de!la!confiança!dels!electors.! ! Hi!ha!diversos!formats:!tots!els!candidats!alhora;!els!cara!a!cara!o!una!variant!d'aquests! darrers:!els!debat!Douglas!)!Lincoln!(la!sèrie!històrica!de!7!debats!cara!a!cara!entre!el! veterà!Senador!Stephen!A.!Douglas!i!un!jove!advocat!desconegut!Malt!i!primM!que!es! deia!Abraham!Lincoln,!per!l'elecció!Mel!1858M!de!l'escó!al!Senat!nordMamericà,!que!li! corresponia!a!la!Cambra!de!Representants!d'Illinois).!! ! Quan!el!màrketing!s'apodera!dels!debats!es!liquida!la!seva!ànima!i!missió:!es!pacten! unes!condicions!i!formats!que!els!desnaturalitzen;!esdevenen!exercicis!de!repeticions! memorístiques!de!titulars!i!eslògans;!les!formes!telegèniques!eclipsen!el!contingut!de! fons;!es!buca!la!destrucció!de!l'adversari!amb!el!soroll!Mbuit!i!tristM!dels!retrets,!atacs!i! acusacions;! i! s'aliena,! es! vexa! i! tracta! amb! una! manca! de! respecte! frapant! a! les! persones!espectadores.!! ! En!aquests!debats,!els!candidats!busquen!tot!el!protagonisme,!exhibirMse!i!ser!el!centre! d'atenció! permanent:! l'ego! i! la! testosterona! tenen! un! paper! molt! rellevant! en! la! gestació.!Tot!plegat,!el!resultat!no!te!res!a!veure!amb!un!debat;!tot!el!que!emana!és! molt!antic!i!del!passat.!!! ! En!canvi,!el!format!de!debat!town)hall!meeting!permet!que!el!protagonisme!recaigui! en! els! legítims! destinataris:! les! persones! electores! Mcrítiques! i! indecisesM! a! peu! de! carrer.! Son! les! persones,! les! respectives! realitats! i! les! seves! preguntes,! obertes,! directes!i!sense!filtres!ni!intermediaris!la!raó!de!ser!del!debat.!Alhora!representa!la! màxima!exposició!de!candidats.!És!un!exercici!valent!i!espontani!que!vol!superar!el! model!de!combat!de!boxa!guionat!i!previsible.! #electolabARA24m! ! ARA!TV!8!1!
 14. 14. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " Els!equips!MconservadorsM!dels!candidats!desconfien!d'aquest!format!Ma!pèl,!sense!xarxa! de!protecció:!"s'arrisca!massa",!"no!tindrem!el!control",!".!Vaja,!la!tradicional!actitud! de!la!por!de!la!vella!política!! ! Però!es!tracta!de!recuperar!la!confiança!de!la!gent,!oi?!Doncs!la!manera!d'aconseguir! és:!coratge,!suar!la!samarreta,!deixarMse!la!pell;!anarMhi!el!millor!i!més!ben!preparat;! sabent!encaixar!les!preguntes!difícils!i!les!crítiques!més!descarnades;!responent!amb! un!to!respectuós!i!presidencial,!amb!pedagogia;!amb!capacitat!de!reconèixer!errors,!de! riure's!d'un!mateix!i!desplegant!les!capacitats!personals!de!persuasió.!! ! Amb!aquest!intercanvi,!les!persones!no!busquen!ni!valoren!si!un!candidat!ha!sabut! respondre! les! seves! preguntes.! Volen! comprovar! si! els! candidats! entenen! la! seva! realitat;!no!busquen!promeses!fàcils!d'incumplir;!sinó!que!mirant!directament!als!ulls! de! les! persones,! el! candidat! mostri! la! seva! ànima! més! humana! i! més! íntima! que! estableixi!una!connexió!íntima!i!que!la!persona!s'identifiqui!amb!el!candidat:!"és!com! jo,!és!un!dels!meus!".! ! I!és!cert,!aquesta!exposició!absoluta!facilita!que!els!candidats,!que!son!persones!com! nosaltres!puguin!tenir!un!mal!dia,!no!es!trobin!inspirats,!no!puguin!dissimular!certes! pors!i!complexos!o!que!es!magnifiquin!les!fragilitats!de!tots!els!candidats.!Però!cap! persona!vota!buscant!i!pensnat!en!un!candidat!superheroi!ideal,!sinó!amb!persones! reals!com!nosaltres.! ! Final:! aquests! debats! tenen! audiències! de! TV! importants.! Representen! un! gest! contundent,! una! clara! voluntat! i! una! eina! útil! per! restablir! ponts,! complicitats,! reputació!i!confiança!entre!les!persones!i!la!política.! ! ! 11!de!maig!de!2015! ! ! Recursos:! ! ! M!Qüetion!Time!de!la!BBC!amb!els!líders!Cameron,!Miliband!i!Clegg! ! https://www.youtube.com/watch?v=Ek062GheJgQ!(fa!una!setmana)! ! ! M!Paxman!cara!a!cara!amb!els!candidats!més!preguntes!del!públic:! ! https://www.youtube.com/watch?v=LAoMFz7qaR0!(fa!dues!setmanes)! ! ! M!TF1!M!Emissió!especial:!"Françoise!Hollande...!en!direct!avec!les!Français"!!
 15. 15. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 3" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! http://videos.tf1.fr/infos/2014/replayMenMdirectMavecMlesMfrancaisMfrancoisM ! hollandeM8514009.html!6!de!novembre!de!2014! ! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingerniaMpro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!Mmanera!de!ferM!Política.! !
 16. 16. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! Crec!que!no!és!cert!que!en!campanya!electoral!la!contaminació!acústica!i!actitudinal!es! multipliqui.!Sí!que!hem!normalitzat!la!societat!de!l'espectacle!i!la!guerra!permanent,! basada! en! l'actitud! de! mascle! dominant.! No! és! tant! es! cridi! més,! @és! cert! que! els! impactes!es!multipliquen@!com!que!ens!hem!passat!quatre!anys!en!permanent!codi!de! guerra!i!ens!hem!acabat!acostumant.!! ! Hem!anat!socialitzat!en!la!nostra!vida!diària!la!cultura!de!la!confrontació,!els!crits,!les! desqualificacions! i! el! menysteniment.! Des! de! les! sessions! de! control! al! Govern! del! Parlament,!als!platós!de!TV!telescombreria,!a!les!guerres!absurdes!de!declaracions!i! contradeclaracions! polítiques! que! es! fan! ressò! els! mitjans;! passant! pels! camps! de! futbol!infantil!on!els!nens!veuen!com!els!seus!pares!vexen!i!amaguen!les!seves!pors!i! frustracions!darrera!la!violència!verbal!i!física;!o!quan!el!semàfor!es!posa!en!verd!el! cotxe!que!tenim!al!davant!no!arrenca!i!comencem!a!maltractar!les!nostres!oïdes!amb! el! clàxon.! Reconèixer@ho! és! un! primer! pas! necessari! per! reflexionar! i! proposar! alternatives!i!solucions.!! ! Per!tant!si!ens!hem!passat!una!legislatura!cridant!més!que!escoltant;!assenyalant!amb! el!dit!i!acusant!més!que!proposant!i!fent!pedagogia:!els!vells!manuals!diuen!que!en! campanya!electoral!cal!exagerar!i!gesticular!encara!més.!"Nos!conviene!tensión",!se!li! escapà!a!Rodríguez!Zapatero!a!l'acabar!una!entrevista!amb!el!micròfon!obert.!Sempre! la!fràgil!aparença!! ! Cridar!no!és!tant!sinònim!de!fortalesa!sinó!de!la!feblesa!d'esperit!i!argumental.!Alçar!la! veu! ens! allunya! emocionalment! dels! nostres! interlocutors.! Cridar! és! viure! enfadat;! vivint!enfadat!i!en!el!conflicte!permanent!és!impossible!persuadir!o!seduir!a!ningú.! Quan! hom! crida! busca! la! destrucció! de! l'adversari! amb! el! soroll! @buit! i! trist@! dels! retrets,!atacs!i!acusacions;!alhora!que!aliena,!vexa!i!tracta!amb!una!manca!de!respecte! frapant!a!les!persones!espectadores!@i!a!ell!mateix.! ! #electolabARA24m! ! 5.!"Cridem,!però!no!ens!escolten!"!
 17. 17. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " Serveixi! aquest! exemple! magistral! del! programa! de! Jimmy! Kimmel,! que! recull! protagonistes!de!la!vida!pública!llegint!tweets!que!falten!el!respecte!i!sovint!vexen!les! persones!a!qui!van!destinats:! ! https://www.youtube.com/watch?v=LABGimhsEys)! ! A!qui!ens!apreciem!i!volem!a!prop!els!escoltem,!els!mirem!als!ulls,!els!obrim!els!braços,! els! somrient! els! entenem,! els! abracem! i! els! acollim.! Ens! prestaran! l'atenció! si! els! sorprenem!i!som!capaços!de!fer@los!sentir!especials.!La!distància!més!curta!entre!dues! persones! és! el! somriure.! Així! es! va! comportar! Obama! quan! va! anar! a! votar! anticipadament!a!Chicago!per!a!les!eleccions!de!mig!mandat!(2014):!! ! https://www.youtube.com/watch?v=N1DHfOuXilc! ! ! Per!això!sobta!que!els!nous!moviments!regeneradors!de!la!vida!política,!utilitzin!els! mateixos!codis!de!la!testosterona!i!les!actituds!d'ahir!@que!la!"vella!política"!de!la!que! reneguen@!per!guanyar!l'espai!públic!i!el!cor!i!el!cap!de!les!persones.!! ! No!et!sentiran!més!perquè!cridis!més,!i!menys!si!la!resta!al!teu!voltant!crida!com!tu.!Et! prestaran! atenció! si! ets! capaç! de! fer! sentir! a! les! persones! especials.! Tindràs! més! credibilitat! i! seràs! més! valent! si! en! comptes! de! cridar! i! faltar! el! respecte! als! teus! adversaris,!t'hi!adreces!amb!tendresa,!serenor!i!dolçor.!En!comptes!de!cridar!enfadant! proposa!a!la!teva!gent!que!llegeixi,!escolti!i!entengui!els!arguments!dels!adversaris.!La! imatge!poderosa!dels!"clavells!dipositats!en!les!escopetes!dels!militars!portuguesos"! era!exactament!això:!un!gest!dolç!i!una!actitud!somrient.!Així!sempre!ens!escoltaran!! ! !! 12!de!maig!de!2015.! ! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingernia@pro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!@manera!de!fer@!Política.! ! ! !
 18. 18. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! Un!partit,!un!mitjà!de!comunicació!encarrega!una!enquesta!electoral!7!posem!que!ens! referim!a!Barcelona7!a!empreses!o!institucions!que!s'hi!dediquen.!Els!professionals!que! conduiran! l'enquesta,! no! trucaran! a! totes! les! llars! de! la! ciutat! per! aconseguir! els! resultats!de!tots!els!habitants!7que!anomenem!univers.!!Dissenyaran!i!escolliran!una! representació! de! persones! 7que! anomenem! mostra7! que! serà! sobre! les! que! es! farà! l'enquesta.!A!vegades!poden!ser!400!7!600!7!800!o!1000!les!persones!de!la!mostra.!I!els! resultats!d'aquestes!persones!es!projectaran!per!al!conjunt!de!la!ciutat:!als!1.5!milions! d'habilitat.! ! En!aquesta!mostra!hi!seran!representades!proporcionalment!en!funció!del!gènere;!les!! edats;!els!districtes!i!barris;!i!els!perfils!sòcio7econòmics!i!culturals...!que!conformen!la! realitat!de!l'univers.! ! Primer! element! d'incertesa! a! la! que! s'enfronten! les! enquestes:! la! mostra! pot! ser! aproximada,! bastant! o! molt! aproximada! a! la! realitat,! però! la! mostra! perfecta! no! existeix.!Mai.! ! A!partir!d'aquí,!i!en!funció!del!pressupost!que!vulgui!destinar!el!partit!o!la!institució!les! enquestes!es!poden!fer!mitjançant!eines!digitals,!per!telèfon!o!entrevista!presencial.! Sent! aquestes! últimes! les! més! "segures! i! fiables"! i! també! les! que! necessiten! una! inversió!més!gran.!Mentre!que!les!digitals!son!més!econòmiques;!més!fàcils!de!fer!i!les! que! menys! garanties! de! procediment,! anàlisi! i! resultat! presenten.! Els! resultats! que! ofereixi! però,! només! ens! parlaran! d'una! realitat! digital! que! no! te! res! a! veure! ni! és! representativa!de!la!realitat!física.! ! Per!tant,!posem7nos!en!la!pell!d'un!mitjà!de!comunicació!que!encarrega!una!enquesta!i! que!per!raons!econòmiques!tria!que!l'opció!que!es!faci!per!via!telefònica.! ! Segon!element!d'incertesa:!aquesta!mostra!7representativa!de!l'univers7!es!pot!veure! afectada!perquè!algunes!persones!d'aquesta!mostra!no!puguin!ser!localitzades!via!un! telèfon!fixe.! #electolabARA24m! ! 6.!Anatomia!d'una!enquesta!
 19. 19. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " Existeix!una!base!de!dades!tancada!i!actualitzada!amb!tots!els!números!de!telèfons! fixes!que!representen!la!porta!d'accés!d'internet!a!les!nostres!llars,!però!no!existeix! l'homòleg! dels! telèfons! mòbils.! A! més! el! mòbil! ha! deixat! de! ser! una! eina! cultural! exclusiva!de!les!generacions!més!joves!i!el!fenomen!dels!telèfons!intelXligents!s'han! popularitzat!en!totes!les!franges!d'edats.! ! Superades!aquestes!dificultats,!els!tècnics!procediran!a!realitzar!l'enquesta!telefònica!i! en!molts!casos,!la!persona!que!rep!la!trucada!respondrà!que!no!l'interessa!la!política,! que! no! te! temps,! o! directament! que! no! li! dona! la! gana.! Caldrà! preveure! mostres! substitutives! i! això! comporta! alterar! i! adaptar! les! característiques! de! la! mostra.! I! aquest!element:!tercer!element!d'incertesa.! ! El!quart,!és!la!fiabilitat!i!l'honestedat!de!les!respostes:!si!les!enquestes!a!peu!d'urna,!ja! assenyalen! que! només! acabar! de! votar! les! persones! no! son! totalment! honestos! responent!a!la!pregunta!"A!qui!heu!votat?";!aquesta!fragilitat!de!la!veracitat!de!les! respostes!es!va!fent!més!important!en!el!temps.! ! Un! altre! element! important! a! tenir! en! compte! és! la! desconfiança! que! genera! una! persona! que! no! et! coneix! de! res! i! que! et! demana! per! telèfon! qüestions! "íntimes! i! sensibles"! te! un! component! cultural! de! rebuig! important.! Aquesta! tendència! s'accentua!quan!les!persones!indecises,!que!dubten!i!no!ho!veuen!clar!es!multipliquen! exponencialment!i!seran!decisives!per!conformar!majories!i!governs.!És!cert!també!que! el!disseny!de!l'enquesta!està!pensat!per!detectar!incoherències!en!les!respostes.! ! Un!cop!els!tècnics!recullen!les!dades,!toca!interpretar7les.!Les!respostes!clares!de!les! preguntes:!"anirà!a!votar:!si!o!no;!quin!candidat!li!mereix!més!confiança?!a!qui!va!votar! les!darreres!eleccions?!a!qui!votaria...?"!no!donen!marge!d'interpretació:!caixa!o!faixa.! ! La!cuina!passa!per!aquelles!respostes!que!no!son!definitives!i!cal!interpretar7les!com!es! distribueixen!en!els!resultats:!"No!sé!si!aniré!a!votar.",!"He!decidit!que!votaré!2!o!3! partits,! però! encara! no! sé! quin...".! Reflectir! aquestes! respostes! en! el! càlculs! i! repartiment!d'escons!és!el!cinquè!element!d'incertesa.!Hi!ha!moments!que!aquesta! interpretació! és! més! fàcil,! n'hi! ha! d'altres! que! es! fa! amb! intuïció! de! l'analista! o! directament!amb!pals!d'impedits!visuals.! ! El! sisè! i! darrer! element! d'incertesa! és! el! més! rellevant! i! te! a! veure! amb! la! nostra! cultura!política:! ! Les!enquestes!publicades!a!Casa!nostra!no!volen!tant!descriure!amb!una!foto!fixa!la! realitat!sòcio7electoral!com!influir!en!el!dibuix!interessat!de!la!realitat!des!de!la!seva! perspectiva.!
 20. 20. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 3" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " Cal! tenir! en! compte! a! més,! que! la! imatge! dels! formatgets! i! la! distribució! d'escons!! correspon!al!passat.!Des!de!que!es!van!fer!les!enquestes,!es!processen,!s'analitzen!i!es! publiquen! la! vida! ha! continuat.! La! foto! s'ha! mogut.! Si! elevem! els! resultats! d'una! enquesta!a!!categoria!sagrada,!estem!"descrivint"!l'avui!amb!respostes!d'ahir.! ! Allò!realment!més!interessant!i!útil!de!les!enquestes,!és!la!configuració!de!tendències!7 si! es! mantenen! periodicitat,! la! manera! com! s'han! recollit! les! dades! i! els! criteris! d'anàlisi,!interpretació!o!cuina.!! ! No!seria!injust!del!tot!afirmar!que!darrera!les!enquestes!hi!ha!poca!credibilitat,!molta!! politització,!!molta!interpretació!interessada!i!partidista!.És!un!exercici!mental,!cultural! i!actitudinal!sa!relativitat!el!repartiment!d'escons!i!la!imatge!dels!formatgets!electorals.! Només!és!una!enquesta.!Avui!tot!deixa!de!ser!sagrat!i!tot!és!qüestionat.! ! Reflexió!final:!preguntem!als!ciutadans!que!volen!i!en!funció!dels!resultats,!els!líders! polítics!prenen!decisions.!D'això!en!podem!dir!moltes!coses!però!no!és!liderar.! ! ! 13!de!maig!de!2015.! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingernia7pro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!7manera!de!fer7!Política.! ! ! ! ! ! ! !
 21. 21. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! La!mateixa!nit!del!24!de!maig,!començarà!una!nova!etapa!en!la!cultura!política!de!casa! nostra:! la! fórmula! dels! governs! en! minoria,! de! geometria! variable,! multicolors! o! de! coalició!esdevindran!la!normalitat!institucional.! ! Aquella! mateixa! nit! quan! es! confirmi! el! traç! gruixut! dels! resultats! electorals,! començaran!els!contactes!informals,!les!aproximacions!discretes!i!el!festeig!oficiós.!! ! Els!protagonistes!encarregats!de!materialitzar!aquest!canvi!cultural!procedeixen,!en!la! majoria!de!casos,!d'una!tradició!conformada!on!la!força,!la!dominació,!la!rivalitat,!la! imposició!i!l'actitud!selfie!conformen!l'ADN!relacional!amb!els!adversaris!i!sovint!també! les!persones.! ! Aquest!lideratge!més!dur!es!creu!millor!i!més!especial!que!la!resta:!"mira!el!què!he! estat! capaç! d'aconseguir,! mira! què! fort! soc...! vota'm".! Li! agrada! vanagloriarIse! i! presumir! del! seu! estatus.! Toca! poc! de! peus! a! terra.! És! oportunista.! Ha! perdut! el! contacte!vital!amb!el!carrer.! ! El!nou!paradigma!requerirà!que!els!nous!electes!es!guanyin!la!credibilitat!i!la!reputació! de!líders!de!veritat.!Això!passa!inevitablement!per!substituir!l'art!de!la!confrontació! per! l'art! de! la! cooperació.! I! les! actituds! hi! juguen! un! paper! fonamental:! humilitat,! amabilitat,!passió,!perspectiva,!persistència,!missió,!el!"no!soc!millor!que!ningú!i!ningú! és!millor!que!jo".! ! Estem! parlant! d'un! nou! líder! facilitador:! s'enfronta! a! les! complexitats! dels! reptes! creant!i!estimulant!atmosferes!i!equips!amb!talent,!creativitat!i!autonomia,!delega,!és! flexible.! ! Constructor!d’excel?lència:!la!Casa!Blanca!de!Bill!Clinton!era!coneguda!perquè!alhora! de! prendre! les! decisions! més! difícils,! sensibles! i! arriscades,! abans! hi! havia! una! "competició!interna".!S'havia!de!convèncer!el!president!quina!era!la!millor!decisió.!Per! això! els! diferents! caps! de! gabinet! conformaven! dos! equips,! contrastar! models! i! #electolabARA24m! ! 7.!Els!nous!líderatges!necessaris!
 22. 22. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " presentar!les!millors!alternatives!i!conclusions!perquè!Clinton!aquest!aprovés!legislació! en!un!sentit!o!en!un!altre.! ! Les!millors!decisions!necessiten!de!la!construcció! de! consensos!amb!els!adversaris.! Això! vol! dir! triangular! I"incorporar! propostes,! valors,! mirades! dels! adversaris! en! la! nostra!proposta!i!així!enriquirIla!i!guanya"I!com!també!la!generositat!de!compartir!els! èxits.!Darrera!de!qualsevol!debat!la!pregunta!final!era:!"el!resultat!final!ens!uneix!o!ens! divideix!més?"! ! I!finalment,!el!nou!líder!no!podrà!obtenir!resultats!sinó!és!que!abans!ha!construint!un! marc!de!confiança!i!respecte!estable.!Això!passa!per!no!deixar!de!pensar!en!clau!de! destrucció!de!l'adversari!i!d'aprofitarIse!de!les!fragilitats!dels!adversaris!per!utilitzarIles! en! benefici! propi:! generositat.! Amb! l'armadura! de! guerrer! no! hi! ha! seducció! ni! confiança!possible.! ! Si!aquests!nous!líders!han!de!ser!els!protagonistes!d'un!canvi!cultural!sense!precedents! i!tant!important,!ja!podrien!començar!a!enviarInos!senyals!durant!la!campanya!!! ! ! 14!de!maig!de!2015.! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingerniaIpro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!Imanera!de!ferI!Política.! ! ! ! ! ! ! !
 23. 23. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! Bárcenas,!Rato,!Fabra!o!Ruz;!ERES,!Bustos!o!Daniel!Fernàndez;!Pujol,!Xavier!Crespo,! ITVs! ! o! Innoves;! Pallerols,! Frau! en! els! cursos! per! aturats! o! Turisme...! La! llista! malauradament!podria!continuar!i!seria!molt!llarga!i!trista.!! ! ParalGlelament!els!titulars!que!recullen!i!sintetitzen!el!soroll!de!campanya!d'aquests! dies!el!conformen!verbs!amb!una!connotació!de!confrontació!com:!"atacar,!carregar,! desterrar,!eliminar,!acusar,!crispar,!fer!fora,!agredir..."!no!dedicat!a!la!corrupció,!sinó! en!clara!referència!als!adversaris!polítics.!! ! La!corrupció!preocupa,!destrueix!la!confiança,!la!reputació!i!la!credibilitat!de!la!Política! i!enroca!el!sistema!democràtic,!però!no!és!una!issue!en!l'agenda!de!campanya.!Amb!la! que! cau! al! País! Valencià! els! Partit! Popular! encara! és! primera! força;! el! PSOE! d'Andalusia,! encara! és! primera! força! malgrat! la! magnitud! dels! escàndols.! A! Convergència!volen!construir!el!marc!de!la!"refundació"!del!partit!però!els!fets!i!les! actituds!els!resten!força!i!credibilitat:! ! ! #electolabARA24m! ! 8.!Corrup...!què?!!
 24. 24. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " No!hi!ha!la!mateixa!voluntat,!espai!i!intensitat!per!part!dels!mateixos!partits!d'admetre! errors!propis!importants!en!aquests!afers!i!d'adquirir!compromisos!públics!i!valents! per!erradicarZla.!! ! Qualsevol! tipus! de! declaracions! solemnes! de! puresa,! iniciatives,! rànkings! de! transparència!o!cimeres!rimbombants!i!de!crits!acusadors!enfervoritzats,!seran!inútils!i! innòcues! si! abans! no! hi! ha! un! acte! de! contricció,! penediment! honest,! adopció! de! mesures! contundents! i! valentes,! i! demanar! perdó! per! part! dels! actors! polítics! assenyalats!i!tacats.!Si!aquests!gestos!son!sincers!amb!les!persones,!aquestes!sabran! concedir!aquest!el!perdó.! ! No!son!les!fotos,!els!noms!i!els!escàndols!que!surten!aquestes!setmanes!i!sortiran!els! propers!dies,!allò!que!afectarà!als!resultats!electorals!dels!partits,!sinó!la!connivència! dels! aparells! dels! partits! en! mantenir,! a! encobrir,! a! resguardar! a! qualsevol! preu! a! personatges! de! dubtosa! i! sospitosa! ètica! vital! i! moral.! La! cultura! política! de! les! maquinàries!de!partit!tacats!hauria!de!ser!la!gran!derrotada!de!la!nit!electoral!del!24m.! ! Final:! visualitzar! que! tots! el! partits! adopten! la! mateixa! actitud! de! confrontació! i! combat! contra! la! corrupció:! seria! una! de! les! imatges! més! rellevants! d'aquesta! campanya!electoral.!L'altra!seria!la!del!candidat!Albiol!netejant!el!país!de!poderosos! podrits,!i!no!fentZse!el!fort!amb!els!més!febles.! ! ! ! ! !
 25. 25. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 3" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! 15!de!maig!de!2015.! ! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingerniaZpro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!Zmanera!de!ferZ!Política.! ! !
 26. 26. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " En# el# món# animal:# ho# ataques# o# ets# atacat.# Atacar# és# sobreviure,# alimentar9se# i# la# resposta# instintiva# davant# una# amenaça# rellevant.# La# política# ha# fet# de# l'atac# una# cultura#que#el#cervell#reptilià#ha#incorporat#al#seu#ADN#cultural.#Atacar#9amb#la#paraula,# la##narrativa#o#el#llenguatge#corporal9#esdevé#una#missió,#una#manera#de#sentir#i#una# manera#d'entendre#les#relacions#entre#iguals.#Atacar#els#de#dins#i#els#de#fora.## # (Video#de#diputats#ukrainesos#a#la#grenya)# https://www.youtube.com/watch?v=BtTR9bpEVQc# # Quan#els#lideratges#son#més#fràgils,#les#campanyes#son#més#negatives#i#l'atac,#la#seva# columna#vertebral.#En#aquestes#eleccions:## # 9#el#PP#es#defensa#atacant#C's#i#atribuïnt9se#l'ordre#institucional;# 9#C's,#després#de#forgar9se#una#reputació#d'estil#cridaire,#groller#i#maleducat#a#Catalunya# 9serveixin#d'exemple#totes#les#sessions#de#control#al#parlament9;#es#presenta#amb#la# cara#més#presidencial,#respectosa#i#pactista#a#l'estat;# 9#CDC#se#sent#amenaçada#per#Esquerra#i#l'ataca;# 9#Podem#ataca#l'establishment;# 9#Al#PSOE#li#agafen#atacs#de#pànic#i#ofuscació#amb#Podem#i#tapa#les#fragilitats#del#seu# lider#i#del#projecte#amb#un#doble#dit#acusador:#PP#i#Podem.# # Aquestes# atacs# es# construeixen# des# de# pors,# prejudicis# i# inseguretats# pròpies.# Els# caracteritza#l'actitud#reactiva#i#a#la#defensiva.#Es#tracta#de#reduir#el#debat#a#una#qüestió# de#bons#i#dolents;#de#purs#o#infidels;#de#tot#o#res.#No#hi#ha#marge#ni#espai#per#al#dubte#i# la#indecisió#que#queden#expulsats#del#debat.# # L'elecció#general#britànica#ens#va#deixar#un#bon#exemple#d'intel^ligència#emocional#i# relacional#amb#els#adversaris#i#les#amenaces:# # Russel#Brand,#un#artista#polifacètic#i#polèmic#a#parts#iguals,#encapçala#un#moviment#de# protesta#i#indignació#amb#l'establishment#polític#i#financer.#Te#certs#paral^lelismes#amb# la# figura# representativa# de# Pablo# Iglesias:# ha# utilitzat# el# poder# de# les# les# xarxes# per# cohesionar#el#món#de#la#regeneració#política#en#un#moviment#ampli,#de#referència#amb# #electolabARA24m! ! 9.!Atacar:!l'instint!més!animal!
 27. 27. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " una# influència# important# en# l'escenari# mediàtic# i# social# britànic.# Els# seus# discursos# carregats#d'anti9política#son#la#punta#de#llança#son#d'una#duresa#extraordinària.## # Doncs#bé,#davant#l'efecte#"Podem"#al#Regne#Unit,#els#laboristes#van#accedir#a#que#el# seu#líder,#Ed#Miliband,#anés#a#casa#de#l'artista#per#conversar#sobre#l'estat#de#l'elecció#i# el#seu#programa#electoral:# # (video#de#la#conversa#Miliband#9#Brand)# https://www.youtube.com/watch?v=RDZm9_uKtyo# # La#conversa#com#a#tal#no#te#res#de#l'altre#món.#I#el#paper#que#hi#desplega#Miliband#és# molt#fràgil#i#molt#poc#consistent.#Però#el#gest#9d'anar9lo#a#veure,#asseure's#cara#a#cara#i# escoltar#les#preguntes9proclames9#va#aconseguir#que#pocs#dies#abans#de#les#eleccions# Russell# Brand# cridés# als# seus# seguidors# a# votar# Laborista,# com# la# millor# de# les# alternatives#als#conservadors.# # Malgrat# aquest# public(celebrity! endorsement# 9recolzament# públic# d'una# personalitat# coneguda9# la# desfeta# electoral# del# Labour# va# ser# contundent.# Allò# rellevant# però# és# l'actitud# intel^ligent# en# el# model# relacional# amb# els# adversaris/amenaces:# allà# on# hi# havia#desconfiança,#allà#on#ho#ni#havia#credibilitat#es#va#construir#l'atmòsfera#el#context# per#què#posicions#molt#allunyades,#trobessin#punts#en#comú#i#connectessin.## # Si#Pdr#Snchz#i#el#PSOE#en#comptes#d'estar#obssessionats#amb#Podem#i#Pablo#Iglesias## tingués#la#intel^ligència#emocional#d'anar9los#a#veure,#escoltar9los,#entendre'ls,#fer9los# sentir#rellevants#i#tendir#ponts#i#col^laboració,#avui#no#serien#tan#fràgils.# # Aquesta# mateixa# lliçó# actitudinal# podria# ser# aprofitada# de# manera# intel^ligent# pels# sobiranistes# a# alhora# de# relacionar9se# i# tractar# amb# el# que# representa# Podem:# els# prejudicis,#l'essistencialisme#i#la#puresa,#la#desconfiança#i#la#sospita#permanent,#situa#el# sobiranisme# en# un# pla# de# feblesa.# I# recorda# les# actituds# excloients# de# certs# sectors# ultra9polititzats#i#hiperventilats#que#menystenien#i#deslegitimaven#president#Montilla.# # Com#pot#ser#que#el#sobiranisme#polític#tingui#amb#Podem,#les#mateixes#actituds#que# tenen#PP#i#PSOE?#El#sobiranisme#vol#ser#petit,#excloent#i#defensiu#o#obert,#acollir,#sumar# i# integrar# sensibiltiats# diferents?# Intel^ligència# emocional!# Alteritat,# mans# estirades,# obertes# i# col^laboratives,# mirades# i# experiències# compartides.# Menys# puresa# # i# més# intel^ligència.#Que#el#27S#sigui#històric,#depèn#en#bona#mesura#d'això#i#no#del#poder#i#la# influència#dels#immovilistes#9tercera#via.# # # #
 28. 28. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 3" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " # 16#de#maig#de#2015.# # # @aleixcuberes#és#director#d'www.ingernia9pro.com# acompanya#i#ajuda#a#Governs,#Campanyes#Electorals,#Candidats#i#Partits## a#construir#un#Nou#Lideratge#Públic#i#una#Nova#9manera#de#fer9#Política.# #
 29. 29. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! !"Volem! una! ciutat! que! combati! les! desigualtats! i! al! mateix! temps! tingui! èxit! i! prosperitat",!aquesta!frase!pronunciada!per!un!candidat!real!és!un!bon!exemple!de!lloc! comú.! És! una! frase! buida,! sense! contingut! ;no! tens! res! millor! a! oferir?;,! ni! ànima! ; renuncies!a!la!persuasió,!a!la!pedagogia!i!al!coratge?;,!pensada!per!quedar!bé!i!els!teus! aplaudeixin!;altre!cop!l'aparença?!;!i!que!pot!ser!intercanviable!i!atribuïda!a!qualsevol! de!la!resta!de!candidats!i!adversaris!de!tot!l'arc!ideològic.!! ! Malauradament!no!es!tracta!de!cap!cas!aïllat.!El!primer!ministre!Rajoy!és!un!dels!socis! d'honor!d'aquest!club!exclusiu.!Però!no!és!l'únic:! ! ! ! Aquest! no! és! l'eslògan! d'un! candidat! qualsevol,! novell,! amb! pocs! recursos! i! poca! trajectòria.!Quin!és!el!missatge!de!fons!per!a!les!persones?!És!que!hi!ha!algun!candidat! que!no!estigui!amb!la!seva!ciutat!;llistes!de!candidats!fantasmes!a!banda?!Quin!és!el! valor! afegit! d'aquests! candidats! amb! la! resta?! Què! els! diferencia! de! la! resta! de! candidats?!! #electolabARA24m! ! 10.!Parlar!per!no!dir!res!!
 30. 30. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " Actituds!com!aquestes!son!crida!a!la!indiferència!grisa;!que!no!reforcen!cap!element! dels! respectius! candidats;! que! no! ens! diuen! què! estimen! o! què! els! posa! la! pell! de! gallina;!menys!encara!quin!projecte!somien!per!a!les!respectives!ciutats,!el!present!i!les! futures!generacions.!! ! Es!tracta!de!sortir!a!jugar!el!partit!amb!actitud!de!perdedors,!renunciant!al!coratge,!a!la! creativitat!i!la!intelNligència.!Son!candidats!apassionals,!acarismàtics,!emocionalment! nuls!i!quan!somriuren!se'ls!nota!que!ho!fan!forçats!i!de!manera!no!sincera.!! ! Em! nego! a! creure! que! darrera! aquests! candidats! no! hi! ha! talent,! idees! valentes! i! equips.!En!canvi!sí!que!hi!ha!algú!dels!aparells!de!partit!que!tanca!aquestes!aixetes! creatives!i!que!volen!canviar!les!maneres!i!les!actituds!de!fer!i!que!alhora!tracta!les! persones!amb!poc!respecte!i!alçada!de!mires.! !! El! club! exclusiu! de! candidats! que! no! diuen! res! és! cada! cop! més! nombrós.! La! seva! missió!és!la!indiferència!i!en!comptes!de!donar;nos!arguments!per!que!els!votem,!ens! volen!convèncer!de!que!no!ho!fem.!Els!hi!hem!d'agraïr!la!claretat.!Hi!son,!perquè!hi! han!de!ser!i!no!podrien!ser!a!cap!altre!lloc;!només!fan,!perquè!s'ha!de!fer.! ! La! hipercampanya! despulla! i! ajuda! a! identificar! aquests! candidats! que! amaguen! les! seves!febleses!darrera!frases!buides!d'esperit!i!ànima,!sense!cor.!Això!sí,!ho!disfressem! amb!el!màrqueting!de!photoshop!;de!mentida.!Però!ja!els!tenim!calats!! ! ! 17!de!maig!de!2015.! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingernia;pro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!;manera!de!fer;!Política.! !
 31. 31. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! Si! els! crits! i! els! retrets! als! adversaris! son! la! icona! actitudinal! per! excel2lència! de! les! campanyes!electorals;!l'eufòria!incontinguda!dels!partits!alhora!de!redactar!programes! electorals!impossibles!<i!que!no!llegirà!ningú<!esdevé!disciplina!olímpica!en!la!nostra! cultura!política.! A! mesura! que! la! política! ha! renunciat! a! espais! públics! de! decisió,! en! favor! de! l'economia,!les!finances!i!les!grans!empreses,!els!programes!electorals!han!passat!dels! verbs! resultadistes! "farem,! construirem,! completarem..."! als! tristos! eufemístics! "promourem,!impulsarem,!desenvoluparem..."!que!no!tangibilitzen!cap!compromís!ni! concreta!cap!iniciativa! La!claredat!i!contundència!dels!programes!electorals!i!les!propostes!reflectien!un!estat! d'ànim! de! la! política:! es! veia! forta,! capaç! de! complir! amb! uns! resultats! i! un! full! de! serveis!amb!els!que!després!podria!comparèixer!davant!les!persones!per!visualitzar!la! seva!obra!de!govern.!! Avui!és!a!la!inversa,!la!fràgil!gestió!del!expectatives!facilita!la!inconcreció!creïble!de! programes!i!propostes!electorals.!És!per!això!que!avui!ja!no!interessa!i!ja!no!els!llegeix! ningú?! Tot! i! aquesta! fragilitat! en! les! respostes! i! solucions,! en! campanya! electoral,! els! candidats! desbocats! son! molt! creatius! alhora! de! sotmetre! el! programa! electoral! a! sessions!intensives!de!"xapa!i!pintura".!!El!cas!més!recent!el!del!candidat!Rajoy!i!el! Partit! Popular! abans! de! les! eleccions! espanyoles! de! 2011.! Els! missatges! eren! clars:! baixar!impostos,!crear!llocs!de!treball,!pujar!les!pensions...".!La!realitat!i!el!temps!son! la!millor!prova!de!consistència:!! (Vídeo!de!les!promeses!del!PP:!https://www.youtube.com/watch?v=7OkpIKOq2aA).! Credibilitat!tocada,!però!com!diu!la!cançó!dels!Manel!"...!i!no!passa!res...".!Igual,!igual,! igual!que!a!la!cultura!política!britànica:!Nick!Clegg!el!líder!dels!Liberal<Demòcrates,!va! formar!govern!de!coalició!amb!els!conservadors!de!David!Cameron!el!2010.!Durant!la! #electolabARA24m! ! 11.!La!síndrome!de!llotja!electoral!
 32. 32. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " campanya!electoral!Clegg!es!va!comprometre!a!no!pujar!les!taxes!universitàries,!però! sent!vice<Primer!Ministre!del!Govern!de!sa!Majestat,!les!taxes!universitàries!van!pujar.! Clegg,!en!un!acte!d'honestedat!va!demanar!perdó:! !https://www.youtube.com/watch?v=<S8EqyjgvBI! I!la!Xarxa!va!respondre!en!clau!somrient:!van!agafar!la!disculpa!i!la!van!editar!i!li!van! afegir!música:!https://www.youtube.com/watch?v=KUDjRZ30SNo! Doncs! bé,! malgrat! l'experiència,! els! candidats! a! Barcelona! han! caigut! altre! en! la! síndrome!de!la!llotja!electoral!en!temps!de!campanya.!Competeixen!a!veure!"qui!la!te! més!llarga"!oferint!30,!50!o!100!mil!llocs!de!treball<segons!el!candidat.!Nou!brindis!al! sol,!sense!vergonya!i!sense!que!a!ningú!li!creixi!el!nas.!Rajoy,!el!més!avançat!de!la! classe!hi!torna!ara!pujant!l'aposta:!3.5!milions!de!llocs!de!treball.! No!hem!aprés!encara!que!els!governs!no!creen!ocupació,!sinó!que!ho!fan!els!autònoms! i! les! petites! i! mitjanes! empreses?! On! és! la! credibilitat?! Tot! s'hi! val! en! campanya! electoral?!Aquest!és!el!respecte!que!demostren!per!les!persones?! Per!no!parlar!dels!títols!de!transport!públic:!una!altra!subhasta!pública!a!veure!qui!en! regalarà!més!i!qui!les!rebaixarà!més...!L'espectacle!és!poc!edificant.!Aquesta!campanya! encara!te!molt!de!vella!política.! No!sé!si!la!resposta!passa!per!la!creació!d'un!organisme!fiscalitzador!del!compliment!i! rigor!<o!no<!dels!programes!electorals!que!contempla!la!nova!llei!electoral!catalana.!! Tot!cas!queda!clar!que!seria!més!senzill!si!les!persones!decidíssim!fer!un!salt!qualitatiu! en!la!nostra!cultura!política!i!NO!votar!a!candidats!que!menteixen,!que!no!compleixen,! que!protegeixen!els!corruptes!o!que!no!ens!tracten!amb!el!respecte!que!es!mereixem.! El!que!podem!arribar!a!fer!amb!el!nostre!vot!!(ironia!off)! ! 18!de!maig!de!2015.! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingernia<pro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!<manera!de!fer<!Política.! !
 33. 33. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! A!hores!d'ara,!ho!hi!ha!personatge!públic!amb!més!credibilitat!i!simpatia!popular!que! el!Papa!Francesc.!Per!què?!! ! Magnetisme! personal:! proper,! afable! i! gentil,! generós,! somrient! i! acollidor,! toca! i! abraça,! alt! sentit! de! l'alteritat,! agraït,! humil,! discret,! de! formes! suaus,! amb! humor! intelBligent,!treballador,!entregat,!lleial,!surt!de!la!seva!zona!de!confort,!autocrític,!és! un!gran!seductor...! ! (El!Papa!humil:!https://www.youtube.com/watch?v=NRSc24a30M8)! ! Senzillesa,! humitat! i! exemplaritat:!renuncia!als!excessos!de!privilegis!i!a!l'opulència! oficial!i!institucional.!Ha!canviat!l'allotjament:!ha!deixat!l'"apartament"!oficial!luxós!i! exclusiu! on! vivien! tots! els! papes! i! els! respectius! equips! fins! ara,! per! la! senzillesa,! l'accessibilitat![residència!que!acull!capellans!de!pas!per!Roma[!i!la!normalitat.! ! Ha!canviat!els!vehicles!amb!els!que!es!desplaça:!el!Papa!mòbil!ara!és!obert;!i!en!el!dia!a! dia! es! desplaça! amb! un! utilitari! senzill,! que! recorda! molt! al! cotxe! senzill! de! l'ex[ president!uruguaià!Mujica;!i!el!mini!amb!que!el!jugador!de!futbol!Miquel!Soler,!acudia! als!entrenament!de!la!Ciutat!Esportiva!del!Madrid![amb!la!seva!matrícula!de!Girona.! ! Hi!ha!hagut!canvis!en!els!protocols!de!la!roba!del!Papa:!s'han!abandonat!els!excessos!i! s'ha!recuperat!la!utilitat!i!la!senzillesa!dels!teixits!i!robes!amb!que!vesteix!el!papa.! ! Diagnòstic! i! missió:! coneix! la! realitat! institucional! vaticana! i! les! seves! fragilitats! i! mancances;!coneix!i!s'identifica!amb!la!realitat!social!que!vol!representar:!el!patiment,! la!pobresa,!la!desesperança,!els!oblidats,!els!sense!veu,!els!que!sempre!perden...!i!vol! esdevenir!la!seva!veu,!la!seva!esperança!i!el!seu!referent.! ! Pragmàtic! i! realista:! cap! dogma! és! sagrat,! no! existeixen! veritats! absolutes;! no! te! enemics!ni!adversaris:!només!maneres!de!pensar!i!veure!la!realitat!diferents.!Sap!que! si!només!es!manté!en!la!zona!de!confort!de!les!trinxeres!ideològiques!tradicionals,!no! podrà!aconseguir!la!seva!missió.!Per!això!construeix!ponts!de!diàleg!i!confiança!amb! els! que! pensen! diferent,! amb! els! que! tradicionalment! havien! desconnectat! #electolabARA24m! ! 12.!Candidats!amb!ànima!de!Papa!Francesc?!!
 34. 34. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " emocionalment! de! l’Església;! amb! els! que! desconfien;! acull! la! veu! discrepant,! vol! sumar[la.! ! Precisament!per!això!es!construeix!una!Reputació!que!trenca!motllos:!la!seva!activitat! pública!i!el!seu!posicionament!sobre!els!exclosos:!dones,!homosexuals,!malalts!de!SIDA! o!pobres...!sacsegen,!tenen!una!gran!càrrega!simbòlica!i!no!deixen!indiferent!a!ningú.!! El!patró!amb!el!que!basa!la!construcció!del!seu!lideratge!és!l'elBlipsi!non[stop:!Valors!8! actituds!8!paraules!8!imatges!8!fets/gestos!(i!tornem!a!començar!).! ! (Bergolio!visita!una!Fabela:!https://www.youtube.com/watch?v=9WQGT0a2_fc)! ! Trepitja!el!carrer:!"vol!una!església!pobre!per!al!pobres"!i!aquest!lema!és!la!columna! vertebral,!el!cor!i!el!cervell!del!seu!dia!a!dia,!els!seus!viatges!i!la!seva!activitat!pública.! Defuig! l'ostentació! Son! conegudes! les! seves! "sortides! de! guió"! sorprenents! per! escapar[se!a!visitar!indrets,!famílies!i!persones!que!mai!abans!havien!rebut!la!visita! d'un!Sant!Pare.! ! Les!imatges!del!Papa!consolant!leprosos!i!malalts;!netejant!i!besant!els!peus!de!presos!i! preses,!delinqüents!o!prostitutes;!o!les!visites!als!indrets!on!la!misèria!és!la!moneda!de! canvi!han!donat!normalitat!i!sentit!a!la!missió!del!Papa!i!de!la!institució.! ! Inspirat!per!aquesta!capacitat!socialitzadora!frenètica,!fa!pocs!mesos!Obama!va!enviar! el!seu!cap!de!gabinet,!Denis!McDonough!a!visitar!San!Francisco!per!la!nit!per!tenir!un! coneixement!més!exhaustiu!d'aquesta!realitat!abans!d'aprovar!mesures!legislatives.!(A! Barcelona!s'imposen!edificis!que!impedeixen!que!els!sense!sostre!puguin!passar!la!nit! al!terra;!i!a!Madrid!Esperanza!Aguirre!vol!fer!els!sense!sostres!encara!més!invisibles!i! expulsar[los,!perquè!espanten!el!turisme...).! ! És!valent:!s'enfronta!a!les!amenaces!i!febleses!pròpies.!Ha!gosat!alertar!de!la!inutilitat!i! la! inoperativitat! de! la! burocràcia! Vaticana;! ha! estat! contundent! amb! els! luxes! i! excessos!de!la!cúria;!està!permetent!la!llum!als!secrets!obscurantistes!i!poc!ètics!de!la! Banca!Vaticana;!defensa!la!laïcitat!dels!estats...! ! (Visita!Castro![!Bergolio)! https://www.youtube.com/watch?v=jIME5YEhRzw! ! Fa! política! i! exerceix! la! seva! influència! diplomàtica:!és!el!primer!Papa!a!parlar!del! canvi! climàtic! i! com! l'home! maltracta! el! planeta;! ha! estat! fonamental! per! construir! confiança,!obrir!el!diàleg!i!consolidar!les!negociacions!entre!els!Estats!Units!i!Cuba![ alhora! que! defuig! qualsevol! mèrit! i! l'atribueix! als! altres;! Raúl! Castro! manifesta! públicament!que!"amb!aquest!Papa!es!plantejar!tornar!a!resar";!tant!sols!fa!unes!hores!
 35. 35. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 3" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " anomena!el!president!palestí!Abbas!com!"àngel!de!la!pau"...!Un!jesuita!revolucionant! el!Vaticà?!El!malson!històric!d'alguns!s'està!fent!realitat.! ! És!d'esperar!una!visita!pública!i!reconeixement!al!Bisbe!Pere!Casaldàliga!i!que!el!premi! Nobel!de!la!Pau!reconegui!la!seva!lluita!per!canviar!allò!que!fins!ara!no!havia!canviat! mai.! ! Perquè! costa! tant! imaginar! candidats! com! ell?! Arrasarien! arreu,! marcarien! la! diferència,! serien! estimats,! esdevindrien! líders! i! referents! i! un! estímul! per! a! les! diferents! comunitats,! ciutats! i! municipels,! i! tornarien! a! la! Política! la! dignitat,! la! reputació!i!la!confiança!afectiva!que!li!correspon!!! Jack!Kennedy!a!la!Convenció!Demòcrata!de!1960:!!“Crec!que!els!ciutadans!esperen!de! nosaltres!més!que!crits!d'indignació!i!atacs.!Els!temps!són!massa!greus,!el!repte!és! massa!urgent!i!l'aposta!massa!alta!per!permetre!les!habituals!passions!polítiques!en!el! debat.!No!som!aquí!per!maldir!i!compadir=nos!de!la!foscor,!sinó!per!encendre!la!llum!de! l’espelma!que!ens!pot!guiar!a!través!de!la!foscor!a!un!futur!sa!i!segur".!Doncs!això!! ! 19!de!maig!de!2015.! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingernia[pro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova![manera!de!fer[!Política.! !
 36. 36. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! Si!avui!formulem!la!pregunta:!"la!Política!avui!té!més!i!millor!reputació!que!abans!del! naixement!de!les!eines!digitals?".!La!resposta!és!!NO.!Per!què?!! ! El!món!digital!és!només!una!micro!bombolla!Bgens!representativaB!de!la!vida!real;!en! aquest!món!digital,!l'aparença!també!és!moneda!de!canvi!Bcompra!de!seguidors!falsos,! tendències!i!opinions!per!aparentar!"que!la!tinc!més!llarga!que!els!adversaris":!si!has! de! pagar! per! que! t'estimin,! tens! un! greu! problema! d'autoestima! i! confies! molt! poc! amb!tu.!No!existeix!la!possiblitat!de!conversar!en!aquest!medi,!només!hi!ha!espai!per!a! monòlegs:! les! campanyes! i! els! candidats! només! parlen! com! de! bons! son! i! com! d'extraordinàries! son! les! seves! propostes;! els! canals! només! s'utilitzen! per! als! convençuts!de!la!tribu,!els!que!dubten,!els!indecissos!queden!expulsats.! ! I!el!factor!definitiu:!el!món!digital!ha!nascut!per!trencar!jerarquies,!per!descentralitzar!i! coBcrear,! però! en! els! campanyes! electorals,! els! despatxos! des! d'on! es! dirigeixen,! a! banda!de!no!somriure,!no!estan!disposats!a!que!la!campanya!sigui!d'algú!altre,!que!no! siguin!ells!mateixos;!ells!volen!jerarquia,!ordre!i!obediència!als!seus!designis.!Els!vells! partits! no! s'han! atrevit! a! trencar! la! jerarquia! piramidal! de! comandament! de! la! campanya,! a! obrirBla,! a! ferBla! trascendir! més! enllà! dels! nuclis! decisors! i! cedir! autonomia:!"la!campanya!és!de!les!persones!i!no!del!partit!o!del!candidat".! ! Tots!els!partits!han!estandarditzat!i!homogeneïtzat!la!seva!vida!digital!de!la!mateixa! manera;! s'han! construït! una! mateixa! reputació! digital! utilitzant! els! mateixos! codis! i! actituds:!imposar.!Qui!cregui!que!una!piulada!Bcom!unes!sigles,!un!cartell!electoral,!una! pancarta!o!un!eslòganB!dona!vots!te!un!greu!problema.!Tot!i!això!una!bona!reputació! digital!facilita!la!campanya,!però!es!poden!guanyar!eleccions!sense!el!món!virtual.!En! les!darrers!eleccions!presidencials!a!l'Uruguai,!el!candidat!que!ha!substituït!Jose!Mujica! guanyat!sense!perfil!oficial!de!Twitter.! ! En! campanya! digital! és! senzill! identificar! i! quantificar! el! nombre! d'interaccions! i! converses!entre!els!diferents!actors!i!els!diversos!públics!i!!comunitats.! Però! encara! no! podem!mesurar!la!qualitat!d'aquestes!interaccions!o!converses.!I!molt!menys!encara!la! fidelització!i!la!convertibilitat!final!en!vots.! ! #electolabARA24m! ! 13.!La!i8campanya!menys!ànima!digital!
 37. 37. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " El! savoir' fair! i! l'èxit! de! la! comunicació! BelectoralB! digital! rau! en! convertir! les! interaccions!digitals!en!experiències!reals!i!tangibles.!En!140!caràcters!és!impossible! conversar,!escoltar,!persuadir,!seduir!i!convèncer.!Això!només!ho!podem!fer!mirant!als! ulls,! sent! a! prop! de! la! gent,! entenentBlos! i! sentintBlos;! escoltantBlos,! tocantBlos! i! abraçantBlos.!! ! Traslladar! la! conversa! i! la! interacció! virtual! a! un! espai! tangible! on! poder! construir! experiències! de! qualitat! i! així! poder! explicar! el! nostre! valor! diferencial,! és! la! gran! missió!el!repte!de!les!iBcampanyes.!! ! Les! micro! interaccions! de! qualitat! multiplicades! en! el! temps,! construiran! un! model! relacional!i!de!reputació,!confiança!i!prestigi!per!a!qualsevol!candidat.!Menys!"us!deixo! el!meu!article/entrevista..."!i!més!"explica’m!=a!mi!persona=!perquè!t'he!de!seguir!=com! a!candidat!o!campanya=!i!en!què!em!beneficia!fer=ho".!La!vida!digital!només!te!sentit!si! facilita!i!es!pot!transformar!en!contactes!reals!i!experiències!tangibles;!en!nous!espais,! formats! i! temps! d'escolta,! conversa! autèntica! i! debat! per! construir! confiança! Bla! persuasió!ja!arribarà.! ! Si!els!partits!fossin!valents!i!protagonitzessin!un!canvi!d'actituds,!humanitzant!la!seva! comunicació! digital:! identificant! el! cor! i! l'ànima! de! la! iBcampanya! estarien! en! millor! disposició! ! de! construirBse! una! nova! reputació! i! credibilitat.! I! més! quan! avui,! el! missatge!del!dia!de!la!campanya,!ja!és!prehistòria.!Avui!n'hi!ha!a!milers:!anàrquics,! espontanis,! cambiants! i! sense! voluntat! de! permanència.! Mai! abans! les! persones! podien!triar!tant!fàcilment!la!manera!mitjançant!la!qual!s'informen.!L'audiència!i!els! públics!estan!multi!fragmentats! ! La!persona!ja!no!és!un!consumidor!passiu,!ara!és!actor,!activista!i!vol!ser!decisor!en!tot! allò! que! afecta! a! la! seva! vida! quotidiana;! que! cada! cop! necessiten! menys! els! decodificadors!!ni!interpretadors!BtertuliansB!per!interessarBse!i!entendre!què!passa!en! l'esfera!pública.!A!més!hi!ha!una!demanda!social,!cultural,!ètica!i!democràtica!de!noves! maneres! de! fer! política! també! en! campanya! digital.Diga'ns! com! comuniques! i! ens! estaràs!parlant!del!teu!estil!de!lideratge!i!si!sabràs!!governar.! ! ! 20!de!maig!de!2015.! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingerniaBpro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!Bmanera!de!ferB!Política.! !
 38. 38. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! "Indecisos,!pugen;!convençuts,!baixen":!seria!una!descripció!acurada!de!la!foto!fixa!de! la!realitat!sobre!la!que!intenta!influir!la!campanya!electoral!aquests!darrers!dies.!Les! persones! que! encara! no! tenen! clar:! primer,! si! aniran! a! votar,! o! no;! i! segon,! a! qui! votaran,!decidiran!qui!guanya!les!eleccions!i!qui!està!en!disposició!d'agafar!la!iniciativa! per!formar!govern!la!mateixa!nit!electoral!de!diumenge.!Mai!abans!les!persones!que! dubten!havien!estat!tant!decisives!i!desitjades.! ! La! capacitat! de! sorprendre! i! construir! Een! positiu;! la! resposta! empàtica,! afectiva! i! emocional!davant!una!persona!del!carrer;!una!abraçada!sentida,!una!mirada!als!ulls,! un! somriure,! un! plor! emocionat! o! tocar! amb! les! mans;! la! intelFligència! dels! petits! detalls;! els! cops! d'efecte,! la! naturalitat! i! l'espontaneïtat! EcreïblesE! o! l'autenticitat! humana!poden!despertar!aquell!clic!emocional!d'una!persona!amb!un!candidat.!! ! Maya!Angelou,!lluitadora!pels!drets!civils,!inspiradora!i!sàvia,!defensava!allò!de:!"les! persones!no!recordaran!el!que!vas!dir!o!el!que!vas!fer;!però!mai!oblidaran!com!els!vas! fer! sentir."! El! president! Bill! Clinton! fou! un! dels! seus! alumnes! privilegiats:! el! seu! magnetisme,! la! manera! d'adreçarEse,! escoltar,! mirar! i! tocar/abraçar! les! persones! deixava! una! petjada! emocional! important! en! les! persones.! No! podria! estar! més! d'acord!amb!Angelou,!tot!i!que!matiso:!és!molt!important!el!que!dius!i!el!que!fas,!i! encara!ho!serà!més!si!hi!ha!una!coherència!ètica!entre!una!i!l'altra.! ! Igualment!cal!reconèixer!que!la!desconfiança!vers!la!política,!i!que!en!els!dies!finals!de! campanya! electoral! s'intensifiquen! impactes,! declaracions,! actes! i! intervencions,! dificulten!i!no!fan!creïble!aquest!acostament.!Menys!encara!quan!tot!s'exagera!més!i! encara!agafa!més!velocitat.!No!és!el!context!ideal!per!persuadir,!convèncer!o!seduir!Esi! encara!no!ho!has!fet.! ! Tot!i!això!aquests!dies!son!habituals!les!queixes!de!portaveus!i!candidats!de!partits!que! volen!ser!grans,!o!d'aquells!que!tot!just!fan!les!seves!primeres!passes,!amb!els!mitjans!E públic! i! localsE! que! no! es! fan! ressò! d'esdeveniments! que! les! campanyes! consideren! rellevants!o!que!només!disposen!de!pocs!minuts!i!segons!Etemps!ridículE!en!els!espais! dels!mitjans!de!comunicació!local!per!adreçarEse!directament!als!seus!veïns.! #electolabARA24m! ! 14.!"...!mai!oblidaran!com!els!vas!fer!sentir!"!!
 39. 39. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " Sembla!una!obvietat,!però!no!ho!és:!ens!allunyem!de!les!persones!negatives!que!es! queixen! i! tenen! una! actitud! vital! de! ploramiques.! En! canvi,! la! vitalitat,! la! força,! l'energia! i! el! somriure! son! molt! suggerents.! Davant! les! dificultats! i! els! impediments! abracem!l'enginy,!la!creativitat,!el!coratge,!la!passió,!la!força,!la!innovació...!i!estarem! enviant!un!senyal!inequívoc!a!les!persones!que!seran!decisives.! ! Deia!Jack!Kennedy!a!la!convenció!del!Partit!Demòcrata!el!1960:!“Els!ciutadans!esperen! de!nosaltres!alguna!cosa!més!que!crits!d'indignació!i!atacs.!Els!temps!són!massa!greus,! el! repte! és! massa! urgent! i! el! preu! massa! alt! per! permetre! les! passions! polítiques! negatives!en!el!debat.!No!som!aquí!per!compadirEnos!de!les!dificultats!i!la!foscor,!sinó! per!encendre!la!llum!de!l’espelma!que!ens!pot!guiar!a!través!de!la!por!a!un!futur!sa!i! segur".! ! ! 21!de!maig!de!2015.! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingerniaEpro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!Emanera!de!ferE!Política.! !
 40. 40. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! Més!enllà!de!l'eix!"nova!i!vella"!política!i!el!debat!més!o!menys!estètic;!n'hi!ha!un!altre! de!més!rellevant,!profund!i!que!comporta!implícitament!un!canvi!cultural!valent:!es! tracta!de!la!presència!efectiva!de!les!dones!en!els!lideratges!públics!C!també!en!política! i!en!campanya!electoral.! ! La!discriminació!i!la!invisibilitat!de!les!dones,!tant!en!l'esfera!privada!com!en!la!vida! pública,!és!un!llast!cancerigen!del!nostre!potencial!com!a!societat!Craons!ètiques,!de! justícia!i!d'equitat!a!banda.!Som!encara!molt!lluny!de!l'ideal!d'igualtat!d'oportunitats,! d'accés!i!no!discriminació.!Cal!reconèixer!que!els!resultats!de!les!mesures!encaminades! a!reduir!les!desigualtats!estan!sent!excessivament!tímides!i!modestes.!Els!petits!canvis! no!son!suficients!i!cal!una!major!contundència!Cintervencionista!dels!poders!públicsC!en! els!valors!i!les!idees.! !! A!primera!vista!pot!semblar!que!la!presència!de!més!dones!encapçalant!candidatures!i! llistes! electorals! és! un! element! que! convida! a! l'optimisme.! Si! posem! el! zoom! a! l'exemple! Barcelona,! de! 7! candidatures,! 3! son! liderades! per! dones.! Aquest! és! un! element! positiu,! que! transcendeix! i! impregna! ciutats! grans,! el! rere! país,! però! que! encara!és!marginal!a!l'interior!i!als!nuclis!petits.! ! Però,! si! només! ens! quedem! amb! la! dimensió! quantitativa! i! numèrica,! i! no! prestem! atenció!a!la!qualitativa!i!cultural!Cquins!rols,!models!i!quins!son!els!valors!i!les!idees! sobre! les! que! es! construeix! un! nou! lideratge! femení?C,! llavor! no! entendrem! les! dimensions!i!l'abast!de!magnitud!del!repte!que!tenim!davant.! !! Que!hi!hagi!més!dones!candidates!és!una!bona!notícia.!La!millor!notícia!però!no!és! aquesta:!sinó!que!és!allò!que!la!candidata!de!les!CUP,!María!José!Lecha!va!verbalitzar! en!el!debat!de!candidats!per!Barcelona!de!Televisió!de!Catalunya!i!Catalunya!Ràdio:! "nosaltres! les! dones! hem! respectat! el! vostre! torn! d’intervenció! 3en! referència! als! homes3!i!no!us!hem!interromput!en!cap!moment!".!Aquí!hi!ha!el!moll!de!l’ós.!Aquesta! és! la! resposta:! "nosaltres! les! dones! sentim,! som! i! ens! comportem...! de! manera! diferent!".!Una!manera!millor,!em!permeto!afegir!jo.! ! #electolabARA24m! ! 15.!...!però!amb!ànima!femenina!!!
 41. 41. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " De!què!serveix!tenir!més!dones,!si!només!es!limiten!a!reproduir!el!model!masculí!i!de! la!testosterona?!Em!refereixo!a!les!Rosas!Díez,!a!les!Rites!Barberà,!a!les!Esperanzas! Aguirre,!a!les!Cifuentes,!a!les!Sánchez!Camacho,!a!les!Mejías,!a!les!Le!Pen,!a!les!Palin!...! que!repliquen!el!model!agressiu!i!de!mascle!dominant.! ! Consentir!i!aplaudir!que!la!dona!assumeixi!el!rol!del!model!masculí!decadent!Cperò! encara! imperant! avuiC,! és:! menystenirCla,! ferCla! encara! més! depenent,! identificarCla! amb! un! objecte,! mantenirCla! i! relegarCla! a! categoria! d'anècdota,! no! dignificarCla! i! allunyarCla!Cencara!mésC!!de!la!igualtat!d'oportunitats.!En!definitiva,!és!matarCli!l'ànima! pròpia.! ! La!normalitat!no!vindrà!per!imitació!dels!lideratges!fallits!i!acomplexats;!sinó!per!la!! construcció! d'un! model! de! valors! de! referència! alternatius,! diferents! que! es! corresponguin! amb! els! nous! temps,! la! nova! demanda! cultural! i! que! es! construeixin! amb! actituds:! inclusives,! afectives,! empàtiques,! laterals,! suaus,! modestes,! humils,! emocionals,! seductores,! constructores! de! coalicions,! de! mediadores,! afectives,! diplomàtiques,!autònomes.!Les!Caram,!les!Forcades,!les!Lechas,!les!Rovires,!les!Colaus!i! les!Oltres!Cquan!no!es!crispenC,!les!Casals,!les!Carmenas,!les!Uxues!Barcos,!les!Arantzas! Quiroga,! les! Teresas! Rodríguez,! les! Nicolas! Sturgeon! ...! pausades,! respectuoses,! reflexives!i!slowCsoft.! ! La! Nova! Cmanera! de! ferC! Política! no! ho! serà! sense! l'ànima! i! la! mirada! de! dona! completa.! ! ! 22!de!maig!de!2015.! ! ! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingerniaCpro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!Cmanera!de!ferC!Política.! !
 42. 42. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! ! De!les!imatges!més!dures!i!tristes!que!deixarà!la!campanya!electoral!hi!haurà!la!de! l'agressió!a!l'activista!de!la!Plataforma!d'Afectats!per!la!Hipoteca!al!míting!de!Rajoy!a! Barcelona.! ! El!president!Eque!es!protegia!i!s'amagava!darrera!un!plasma!quan!les!coses!anaven! malament,!i!que!ha!començat!a!exhibirEse!fent!el!discurs!sobre!el!estado!de!la!nación! més!llarg!des!de!la!recuperació!democràticaE!ja!te!un!altre!problema!de!percepció;!a! l’autoritarisme!de!la!llei!"mordassa",!a!les!actituds!intervencionistes!amb!els!mitjans!de! comunicació;! ara! el! partit! del! govern! s'afiança! en! el! marc! autoritari.! No! només! seguidors!i!simpatitzants!agredint!l'activista!de!la!paraula,!sinó!que!a!més!candidats! municipals.!La!reacció!de!la!seguretat!del!primer!ministre!és!excessiva!de!totes!totes.! Les!imatges!han!esdevingut!el!missatge.! ! La! ràbia,! el! menyspreu,! la! violència,! el! cor! agre! i! el! ressentiment! rere! els! cops! de! bandera!i!els!cops!de!puny!impedeixen!que!el!Partit!Popular!Europeu!senti!cada!cop! més!vergonya!Ei!incomoditatE!pels!socis!espanyols.!! ! L'altre!dia!fou!Rajoy;!fa!unes!setmanes!el!Ministre!FernándezEDíaz!i!una!activista!de! Femen!Eper!no!recordar!el!desallotjament!del!mateix!grup!d'activistes!al!Congrés!i!les! formes!despectives!del!president!Posada.!Aquest!incident!va!coincidir!amb!el!temps! amb! la! irrupció! d'una! activista! sobre! la! taula! en! que! Mario! Draghi! compareixia! per! donar! compte! dels! acords! de! la! darrera! reunió! de! governadors! del! Banc! Central! Europeu;!el!gest!de!Draghi!espantat!Eno!te!preu.! ! Però! aquestes! actituds! no! entenen! d'ideologies.! En! la! darrera! campanya! electoral,! Carme!Chacón!participava!en!un!míting!i!uns!altres!activistes!de!la!PAH!van!començar!a! protestar.!La!reacció!dels!militants!i!simpatitzants!socialistes!també!fou!lamentable.! ! Aquests! exemples! segueixen! un! mateix! patró! i! contenen! un! comú! denominador! compartit:! el! poder! institucional! Ecada! cop! més! aïllat! i! bunkeritzat! pel! síndrome! moncloa!en!els!despatxos!oficials(!percep!i!es!mira!Ecada!cop!mésE!la!indignació,!la!veu! discrepant!i!la!protesta,!com!un!atac!i!una!amenaça.!És!"lògic"!sota!la!seva!òptica,!que! #electolabARA24m! ! 16.!Reforçant!el!marc!autoritari!
 43. 43. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " la!resposta!sigui!en!clau!anatemitzadora!i!violenta.!Ens!protegim!d'allò!que!ens!fa!por.! Fins!aquí!coincidim.!Però!hem!de!témer!la!paraula?! ! Si!en!comptes!de!percebre!la!indignació!com!un!atac,!la!normalitzéssim,!la!imatge,!la! reputació!i!el!lideratge!de!Rajoy!serien!diferents!si!hagués!convidat!l'activista!a!pujar!al! faristol!per!exposar!les!seves!demandes,!la!seva!protesta!i!la!defensa!de!la!seva!causa.! Hagués! estat! un! cop! d'efecte! valuós,! una! mostra! de! respecte,! una! cultura! política! democràtica!i!amb!alçada!de!mires:!"acceptem!la!crítica!i!la!protesta!sense!arrogància,! sense!prepotència!i!sense!violència;!amb!humilitat!i!coratge".!I!les!imatges!de!l'agressió! ens!les!haguéssim!estalviat!tots!plegats.! ! A!Portugal,!mentre!el!primer!ministre!PassosECoelho!explicava!al!Parlament!els!acords! del!Consell!Europeu,!que!acceleraven!les!retallades,!el!públic!va!començar!a!cantar!la! "Grândola,! vila! morena",! l'himne! de! la! revolució! del! clavells.! La! reacció! dels! parlamentaris!fou!de!normalitat!i!tolerància:!"tenen!tot!el!dret!a!expressarEse,!és!la! nostra!obligació!ètica!com!a!representants".!Cap!escena!violenta!!Qui!hauria!de!tenir! por!d'una!cançó?!El!factor!humà!sempre!és!la!millor!resposta!! ! ! 23!de!maig!de!2014.! ! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingerniaEpro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!Emanera!de!ferE!Política.! !
 44. 44. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 1" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " ! Debats! finals! molt! deslluïts! i! decepcionants:! on! el! protagonisme! se! l’endú! la! cara! menys!amable!dels!candidats,!la!manca!de!respecte,!el!tot!s'hi!val,!els!retrets!i!els!cops! baixos.!Si!ens!posem!en!la!pell!d'una!persona!que!encara!confia!en!la!utilitat!de!la! política!i!manté!certa!ilClusió!i!interès!per!dedicar!part!del!seu!temps!a!veure!aquest! espectacle!de!baixa!qualitat,!podem!intuir!que!se!li!quedarà!un!mal!regust!de!boca;!i! en!el!cas!que!dubtés!la!preferència!del!seu!vot!entre!diferents!candidats,!ahir!tots!els! candidats!van!oferirHli!més!soroll!que!arguments.! ! Volem!debats!de!veritat!que!siguin!útils!per!a!les!persones?!!Afavorim!que!la!Ràdio!i!la! Televisió!Públiques!proposin!a!tots!els!candidats!un!nou!model!de!campanya!electoral! valent!i!a!l'alçada!del!moment!que!vivim.!Aquest!nou!model!pivotaria!sobre!dos!eixos.! !! El!primer:!la!generalització!dels!cara!a!cara!amb!els!respectius!adversaris.!Tots!amb! tots.!Per!exemple!en!el!cas!de!Barcelona:!Trias!H!Colau,!Trias!H!Bosch,!Trias!H!Collboni,! Trias!H!Fernàndez,!Trias!H!Lecha,!Trias!H!Mejías,!Colau!H!Bosch,!Colau!H!Collboni...!fins! arribar! a! totes! les! combinacions! possibles.! Tots! amb! tots.! Una! hora! de! tv! i! radio! diàries.! ! El! segon:! fem! comparèixer! als! candidats! davant! de! persones! crítiques! i! indecises! perquè! durant! una! hora! responguin! les! seves! preguntes! incòmodes,! difícils,! espontànies,!duríssimes.!Així!tindrem!l'oportunitat!de!testar!a!fons!les!capacitats,!les! actituds!i!els!lideratges!dels!diferents!candidats.! ! Aquest!model,!no!és!perfecte,!però!superaria!el!model!obsolet!de!debats!d'ahir!a!la!nit.! A!més!a!més!es!podrien!contrastar!H!més!i!millorH!les!propostes!i!els!programes;!les! idees!i!els!valors;!i!també!lideratges.!Defugiríem!el!soroll!i!la!política!espectacle.!! ! Ajudem!a!les!persones!a!informarHse!en!campanya!electoral!d'una!altra!manera,!on! elles! Hi! no! l'interès! partidista! en! forma! de! calculadora! de! minuts! i! segons! que! correspon!a!cada!força!políticaH!siguin!el!centre!neuràlgic!i!la!raó!de!ser.!! ! Superem!la!dictadura!dels!blocs!electorals,!donem!a!cada!informatiu!de!TV!i!Ràdio!la! importància!del!moment!electoral.!Durant!tot!l'any!les!televisions!i!les!ràdios,!operen! #electolabARA24m! ! 17.!Superar!el!model!vell!de!campanya!!
 45. 45. ! #newCommunication#newLeadership#newPolitics! ! 2" communication,*strategy*&*leadership*architects*" www.ingenia8pro.com!!!!!!!!!!!!!!@ingenia_pro! " amb! llicències! públiques.! DemanemHlos! a! canvi! que! en! període! electoral! serveixin! l'interès!públic.! ! Malgrat!ser!un!gest!simbòlic,!la!protesta!que!fan!els!treballadors!dels!mitjans!públics! sobre!l'absència!de!les!firmes!dels!professionals!de!les!informacions!de!campanya!no! tenen! cap! mena! de! força! i! de! pressió.! A! les! persones! els! hi! acaba! sent! indiferent.! Busquem!altres!maneres.!Per!exemple:! ! A!cada!informatiu!Hràdio!i!TV:!matí,!migdia,!vespre!i!nitH!oferim!dos!minuts!per!partit!i! candidat!per!informar!i!aprofundir!sobre!les!propostes!temàtiques!i!visualitzar!la!vida! de!cada!candidat!en!campanya.!L'accés!slow,!reposat!i!tranquil,!que!defuig!l'aparença!i! la!imatge!és!servei!públic!i!seria!útil!en!clau!pedagògica!per!ajudar!a!les!persones!a! conformar!el!seu!judici!i!valors!polític.! ! Sense! adonarHnosHen! estarem! afavorint! un! canvi! de! cultura! política! més! sòlid,! més! exigent!amb!els!candidats,!les!campanyes!i!els!partits.!Les!regles!no!estaran!pensades! per!afavorir!els!més!grans,!els!més!poderosos!i!els!més!influents;!sinó!per!donar!les! mateixes!oportunitats!a!totes!les!candidatures!Hper!petites!o!noves!que!fossin.!Aquest! seria! un! missatge! potent! per! a! les! persones:! els! poders! públics! us! respecten! i! us! serveixen.! ! ! 24!de!maig!de!2015.! ! ! @aleixcuberes!és!director!d'www.ingerniaHpro.com! acompanya!i!ajuda!a!Governs,!Campanyes!Electorals,!Candidats!i!Partits!! a!construir!un!Nou!Lideratge!Públic!i!una!Nova!Hmanera!de!ferH!Política.! !

×