Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prèvia Eleccions Presidencials Mexicanes

433 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prèvia Eleccions Presidencials Mexicanes

  1. 1. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 prèvia  Eleccions  Presidencials   México  2012                                                                                                                                                          Font:  http://www.ife.org.mx/                                                                                           #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   1   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  2. 2. communication,  strategy  &  leadership  architects                                   Els  resultats  de  les  eleccions  presidencials  davui  a  Mèxic  estaran  marcades:     -­‐  una  llarga  precampanya,  sobretot  a  casa  del  PAN,  on  la  divisió  i  els  enfrontaments  de   les   famílies   internes,   ha   estat   una   constant:   coalicions   electorals   artificials   amb   els   moviments  desquerra  i  contra  el  PRI;  el  desgast  entre  els  diferents  candidats;  i  la  lluita   de  poder  entre  els  candidats  i  el  mateix  president  sortint;  un  expresident  abandonant   el  propi  partit  setmanes  abans  de  les  eleccions  ...                                                                                                         Josefina   Vázquez   Mota   després   dhaver   superat   les   barreres   i   els   interessos   del   seu   propi   partit,   ha   arribat   amb   poques   energies   al   tram   final   de   campanya   electoral.   Aquell   somriure   inicial   que   es   contagiava   mesos   enrere   sha   anat   pansint,   sha   anat   marcint.  Sha  anat  apagant,  igual  que  la  llum  i  l’àuria  de  la  candidata.     Els  valors  en  femení,  el  posicionament  de  candidata  underdog,  lactitud  challenger  de   lestablishment,   aquella   dona   que   volia   representar   la   figura   materna   de   totes   les   mexicanes  i  mexicans,  han  quedat  reduïts  a  una  amargura  evident  en  el  posat,  lactitud   i  la  cara  de  la  candidata.         #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   2   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  3. 3. communication,  strategy  &  leadership  architects                                    -­‐  Un  PRI,  que  en  la  seva  versió  més  monàrquica  i  institucional  que  revolucionària,  ha   alineat   lestablishment   territorial,   intel·∙lectual   i   econòmic,   i   ha   personalitzat   en   Peña   Nieto,  la  figura  de  lhereu  natural  del  moviment  i  la  millor  oportunitat  per  tornar  a  la   presidència  del  país,  com  ja  havien  fet  de  manera  continuada  des  de  1929  fins  al  2000.                                                                                         Han  reunit  el  múscul  apparatchik,  la  influència  institucional  i  territorial  dels  diferents   estats  això  com  el  poder  econòmic  necessari  per  facilitar  més  un  desembarcament  de   salvació  que  no  pas  unes  eleccions.     Quan  pensava  que  guanyaria  les  eleccions  de  carrer  i  sense  suar  la  samarreta,  al  final   se  lha  hagut  de  treure  i  ha  hagut  de  demanar  el  temps  a  làrbitre.  Se  li  ha  fet  llarga.                                                                               #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   3   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  4. 4. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 -­‐  Una  coalició  dEsquerres  liderada  pel  PRD  orfes  de  lideratge  -­‐  un  AMLO  messiànic  i   filòsof  que  on  es  troba  més  còmode  és  en  la  partitura  de  la  teoria  de  la  conspiració  -­‐   que   no   ha   sabut   representar   un   nou   lideratge   ni   construir   un   missatge   en   positiu   i   desperança  als  diferents  grups  socials  de  qui  serigeix  portaveu.                                                               El  que  sí  ha  tingut  aquest  moviment  és  lencert  de  situar  a  lentorn  del  candidat  figures   carismàtiques   i   representatives   dels   sectors   del   pensament   i   la   universitat,   que   han   executat   la   seva   missió   a   la   perfecció   fet   de   gregaris   i   portant   la   veu   de   campanya   arreu.     El   moviment   de   joves   universitaris   #yosoy132   ha   agafat   "desprevinguda"   a   la   campanya,  ha  pres  i  sha  convertit  en  el  catalitzador  de  les  darreres  setmanes,  marcant   lagenda  dels  diferents  candidats.       AMLO  ha  estat  de  llarg  el  candidat  amb  una  preparació  i  una  actuació  més  deficient  en   els   dos   debats   presidencials:   monòleg;   atacant   els   adversaris;   poques   idees   i   propostes;   monotemàtic   -­‐la   teoria   de   la   conspiració;   fracàs   estrepitós   alhora   de   plantejar   les   seves   idees   i   el   seu   model;   manca   dentrenament;   de   missatge   i   destratègia.       No  li  passarà  factura,  com  sí  que  limpedeix  darribar  de  manera  nítida  i  contundent  a   un   electorat   que   estaria   en   condicions   descoltar-­‐lo   si   el   candidat   hagués   tingut   una   actitud  i  amb  una  campanya  en  positiu  diferent.       #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   4   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  5. 5. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 -­‐   Gabriel   Quadri,   que   ha   liderat   la   coalició   PANAL,   ha   estat   la   sorpresa   més   grata   daquestes   eleccions:   un   discurs   ciutadà,   en   positiu,   fresc,   innovador,   honest,   que   ha   volgut  escapar  de  la  cridòria  i  el  reguitzell  dacusacions  i  més  acusacions  en  les  que  han   caigut  la  resta  de  partits.                                                                       Idees,   solidesa   i   preparació:   han   estat   les   claus   que   expliquen   aquest   fenomen.   No   guanyarà,  però  haurà  construït  les  bases  sobre  les  que  fonamentar  el  seu  futur  polític.     Ha   estat   el   millor   dels   candidats   en   els   debats:   consistent,   creïble,   proper,   amb   els   missatges   clars.   No   ho   tenia   fàcil   per   atreure   latenció   de   la   resta   de   candidats   i   ciutadans  i  el  seu  paper  ha  estat  digne  i  exemplar.     Felicitacions  a  lequip  que  ha  treballat  amb  ell,  han  fet  una  feina  excel·∙lent!         -­‐   Sondejos:   malgrat   que   Mèxic   disposa   dempreses   i   professionals   molt   solvents,   el   sector  encara  no  ha  trobat  la  manera  de  fer  de  les  enquestes  una  eina  seriosa,  creïble  i   de  rigor  per  mesurar  lopinió  pública.     A  les  dificultats  objectives  de  com  salvar  les  "no  veritats"  en  forma  de  respostes  a  les   preguntes   polítiques   de   la   ciutadania   -­‐cada   cop   més   presents   també   a   Europa-­‐,   shi   afegeix   la   representativitat   de   les   comunitats   indígenes,   les   comunitats   excloses   i   analfabetes.   El   vot   acostuma   a   ser   "dirigit"   en   aquestes   zones,   intentar   controlar   aquest  fenomen  és  gairebé  impossible.   #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   5   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  6. 6. communication,  strategy  &  leadership  architects                                   Com   a   lEstat   Espanyol,   sembla   que   les   enquestes   tenen   una   finalitat   més   de   "crear   opinió"  que  de  amidar-­‐la.       -­‐   #CodaFinal:   Malgrat   el   desgast   i   la   llarga   campanya   electoral:   la   campanya   a   mirat   cap   a   una   altra   banda   i   ha   deixat   sense   resposta   els   reptes   essencials   que   afronta   Mèxic  com  a  societat  i  com  a  País:       ·∙   la   pobresa:   més   de   55   milions   de   persones   excloses.   La   xifra   continua   en     augment   lliure.   No   ha   estat   objectiu   prioritari   en   els   debats.   No   hi   ha   hagut     compromisos   ferms   al   respecte   daccés   a   aliments,   aigua   potable,     analfabetisme...         ·∙   la   violència:   el   sociòleg   Manuel   Castells   advertia   de   la   proliferació   dEstats     Fallits   -­‐   Estats   on   sota   unes   mateixes   fronteres   convivien   dues   estructures   de     poder:  una  emanada  de  larquitectura  institucional  democràtica  i  una  altra  para     estatal,  no  democràtica  i  vinculada  a  activitats  il·∙legals.         Las   Vegas,   algunes   ciutats   japoneses,   Itàlia,   Rússia,   Colòmbia   o   altres     repúbliques  ex-­‐soviètiques  formen  part  daquesta  llista.  Malauradament  Mèxic     també.   La   realitat   del   narcotràfic   arriba   allà   on   les   estructures   de   lestat   mexicà     son  més  fràgils.         Quina   resposta   ha   de   donar   lEstat   Mexicà:   conviure   i   socialitzar   aquesta     realitat  o  combatre-­‐la?  La  campanya  Mexicana  no    ha  reflexionat  al  respecte.     Més   de   60.000   morts,   dençà   el   2006   i   un   focus   dinestabilitat   important   ho     requerien.       ·∙  la  corrupció:  Mèxic  és  lestat  OCDE  que  tanca  la  llista  destats  més  corruptes.         Altres  issues  han  quedat  òrfenes  en  el  debat  electoral:       ·∙   labsència   duns   Mitjans   de   Comunicació   Públics   que   ajudin   a   conformar   la     opinió   pública   garantint   certa   pluralitat   informativa   i   accés   neutral   a   la     informació  no  sectària.         ·∙  el  model  econòmic  de  creixement  sostenible  i  el  medi  ambient;           ·∙  la  relació  amb  els  Estats  Units...  entre  daltres.   #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   6   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  7. 7. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 Sembla  que  les  preguntes  dels  infants  també  continuen  òrfenes  i  sense  resposta:         http://www.youtube.com/watch?v=ybwgTPTrjxM         @aleixcuberes  és  soci  i  consultor  d@ingenia_pro     #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   7   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      

×