Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eleccions Municipals: 24 de maig 2015 - ara.cat

216 views

Published on

L'Oriol March de l'ara.cat ens va proposar reflexionar i compartir la nostra mirada en relació a les properes eleccions municipals del 24 de maig.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eleccions Municipals: 24 de maig 2015 - ara.cat

  1. 1.                                 1   leadership,  strategy  &  communications  architects   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro       0.  Punt  de  partida:     En   un   moment   en   que   el   buit   de   desconfiança   y   desafecció   entre   ciutadania   i   política  és  més  gran  que  mai:       -­‐  els  "fidels  i  creients"  dels  respectius  partits  son  cada  cop  menys;     -­‐  en  canvi  els  "escèptics,  indecisos  i  promiscus"  son  decisius  per       conformar  majories  i  governs.     Els  candidats  d'avui  han  rebut  una  herència  els  codis  vells  de  fer  campanya  electoral   -­‐"espectacle,  aparença  i  imatge  i  ciutadans  com  consumidors  passius"-­‐,  en  la  gran   majoria  de  casos  es  limiten  a  repetir  el  que  venen  fent  des  de  fa  molts  anys.     Quant  més  que  mai  el  moment  cultural  que  vivim  demana  un  canvi  profund,  hi  ha   molt  poc  espai  per  a  la  innovació,  repensar  els  models  de  relacionar-­‐se  amb  les   persones  en  campanya  electoral.     Si  volem  que  la  reputació  de  la  política  millori  hem  de  construir  un  nou  model   relacional  -­‐emocional  i  afectiu-­‐  que  pivoti  entre:       A.  uns  Valors  i  Actituds  noves:  la  humanització,  l'alteritat,  l'empatia,     estructures    inclusives  -­‐horitzontal  i  verticalment;         B.  la  substitució  de  l'aparença,  l'espectacle  i  la  imatge  de  la  Política  per  una     Ànima,  un  Cor  i  un  fons  autèntics;       C.  i  la  construcció  d'un  sentiment  "que  als  candidats  els  importen  les     persones".       Això  vol  dir  re-­‐construir:     Oriol  March  -­‐  ARA.cat       VALORS  èACTITUDS  èPARAULES  èIMATGES  èGESTOS/FETS  èLIDERATGE  
  2. 2.                                 2   leadership,  strategy  &  communications  architects   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro       1.  Quins  mecanismes  poden  posar  en  pràctica  els  partits  per  acostar  la  política  als   ciutadans  en  aquestes  eleccions  municipals?             -­‐  Canviar  l'ànima  i  la  cultura  de  la  campanya:  el  ciutadà  ja  no  és  un     consumidor  passiu,  ara  és  actor,  activista  i  vol  ser  decisor  en  tot  allò  que     afecta  a  la  seva  vida  quotidiana;         -­‐  Visualitzar  clarament  que  es  trenca  amb  l'ADN  de  la  "vella  política":       espectacle,  aparença  i  imatge;       -­‐  Sense  coherència  no  es  pot  construir  confiança  ni  credibilitat.  Les  persones     i  els  equips  que  fa  4  anys  que  escolten  el  batec  del  carrer  tenen  una     proximitat  que  els  "arribistes"  no  podran  inventar-­‐se  en  poques  setmanes.       -­‐  L’autenticat:  a  la  frase  de  "com  una  lleona  que  protegeix  els  seus  cadells"  -­‐   que  clamava  Pablo  Iglesias  al  tancament  de  les  eleccions  d'Andalusia-­‐  no  s'hi     arriba  sense  una  trajectòria,  uns  referents  i  unes  complicitats  compartides.         -­‐  Nou  Lideratge  Públic:  "els  candidats  representen  una  nova  manera  de  fer  i     sentir  o  no?";  constructor  de  consensos;         -­‐  Visió  clara  on  volen  portar  el  municipi  i  el  paper  que  volen  per  a  les     persones.       2.  Coneixes  algun  tipus  de  campanya  innovadora  que  hagi  dut  a  terme  algun   candidat  arreu  de  l'Estat  que  li  serveixi  per  donar-­‐se  a  conèixer  o  bé  per   rendibilitzar  l'acció  de  govern?     3.  Quines  eines  es  poden  fer  servir  per  fomentar  la  participació  ciutadana  a  l'hora   d'elaborar  el  programa  generar  frustracions  posteriors?     Les  inèrcies  culturals  heretades,  les  pors  i  el  nul  espai  que  es  deixa  a  la  creativitat  i   la  innovació  en  les  campanyes       -­‐  Ara  la  tendència  que  s'imposa  entre  els  és  fer  un  "curs  accelerat  de  carrer".   L'Antoni  Postius  a  Lleida  ha  dedicat  unes  hores  de  cada  dia  durant  una  setmana  per   viure  com  viuen  les  persones  normals  del  carrer:  fent  de  quiosquer,  al  mostrador   d'una  botiga,  pagès,  taxista...    
  3. 3.                                 3   leadership,  strategy  &  communications  architects   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro     -­‐  Un  altre  element  interessant  de  nous  formats  son  les  visites  de  petit  format  a   cases  particulars,  on  el  candidat  pot  superar  l'estil  declaratiu  i  discursiu  i  desplegar   les  seves  dots  relacionals,  respondre  directament  les  preguntes  directes  dels   assistents.     En  ambdós  casos  es  tracta  de  recuperar  el  batec  ciutadà  que  la  política  ha  perdut  en   els  despatxos  oficials.     No  dic  que  no  siguin  actituds  i  gestos  en  la  bona  direcció.  Però  si  has  de  tornar  al   carrer,  vol  dir  que  abans  has  deixat  d'anar-­‐hi.  I  fer-­‐ho  a  pocs  mesos  i  setmanes  de   les  eleccions  delata  una  actitud  poc  autèntica.  Si  fas  un  moviment  com  aquest,  fes-­‐ ho  des  del  minut  1,  de  fa  4  anys,  i  seràs  més  creïble.       A  més  a  més,  avui  una  bona  gestió,  un  bon  full  de  serveis  i  resultats  no  garanteixen   la  re-­‐elecció  per  si  sola.  Encara  menys  inaugurar  a  corre-­‐pressa  les  obres  abans  de   les  eleccions.  Tampoc  sortir  al  carrer  a  fer-­‐se  fotos  besant  nadons  i  àvies,  ni  visitant   mercats  2  mesos  abans  de  les  eleccions.  Es  busquen  referents  sòlids!         4.  En  aquesta  campanya  irrompran  amb  força  partits  com  Podem  i  Ciutadans,  amb   forta  presència  a  les  xarxes  socials  i  amb  una  estructura  territorial  diferent  a  les   formacions  tradicionals.  Què  se'n  pot  aprendre,  del  seu  exemple?  Tenen  algun   perill,  les  seves  estratègies?     La  cultura  digital  avui  és  de  codi  obert:       -­‐  es  trenquen  jerarquies  -­‐horitzontalitat-­‐  +  descentralització;     -­‐  mans  obertes:  co-­‐creació,  co-­‐coneixement,  cooperació;       -­‐  i  compartir.     Aquest  ADN  cultural  digital  no  és  assumit  per  la  comunicació  electoral  digital.  5   grans  debilitats:           A.  S'adreça  a  la  pròpia  tribu  -­‐als  convençuts;  ,  com  ho  trenquem     B.  bàsicament  és  emissora  -­‐propaganda  +  propaganda  +  propaganda-­‐  i  molt     poc  permeable  a  la  recepció  i  escolta;  (nombre  de  seguidors  i  nombre  de     persones  que  segueixen)     C.  Sofactivisme:  "clica  per  salvar  el  món";    no  es  guanyen  eleccions     compartint  missatges  jerarquitzats  mitjançant  les  xarxes;     D.  L’obsessió  per  l'aparença  i  "qui  la  te  més  llarga":  compra  de  seguidors  -­‐   falsos-­‐,  compra  de  tendències...     E.  El  medi  digital  no  està  pensat  per  conversar,  reflexionar,  persuadir  ni     seduir.  
  4. 4.                                 4   leadership,  strategy  &  communications  architects   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro     La  campanya  electoral  digital,  no  serveix  de  res  si:     -­‐  no  sabem  respondre  per  què  es  convenient  per  a  les  persones  que  ens     acompanyin  mitjançant  les  eines  digitals;       -­‐  la  vida  digital  de  les  campanyes  no  es  transforma  en  interaccions  reals  i     tangibles;       -­‐  si  la  campanya  continua  tancada  i  jerarquitzada  als  despatxos  dirigents  i  no     al  carrer.       Altres  elements  d'interès:     ·∙  A  Uruguai  la  campanya  presidencial  va  guanyar  sense  perfil  oficial  a     Twitter.       ·∙  "Dedica  totes  les  energies  a  conèixer  i  conversar  personalment  amb  tots  els     veïns:  la  vida  virtual  no  persuadeix  ni  sedueix.  "       ·∙  A  la  campanya  de  Romney  2012,  un  tweet  per  ser  publicat,  abans  havia  de     tenir  l'aprovació  de  200  persones.       La  gènesi  de  les  eines  digitals  que  coneixem  avui:     Howard  Dean,  Governador  de  Virginia  i  candidat  que  va  perdre  les  primàries   demòcrates  davant  John  Kerry  el  2004,  fou  l'impulsor  d'un  grup  de  sociòlegs,   comunicadors  i  joves  de  noves  tecnologies  que  al  2005    van  sembrar  la  llavor  del   que  avui  coneixem  com  les  eines  digitals  aplicades  a  la  comunicació  electoral.  Sota   el  nom  de  l'"Estratègia  dels  50  estats"  van  posar  a  disposició  de  simpatitzants:       A.  eines  digitals  per  acompanyar  els  seguidors  d'indrets  remots  o  on  la     majoria  republicana  era  absoluta;  reforçant  així  el  sentiment  de  pertinença     i  afavorint  la  presència  i  la  musculatura  del  partit/campanya;       B.  un  model  d'auto-­‐organització  sense  estructures:  involucrant-­‐les  i  fent     sortir  la  campanya  fora  dels  despatxos  i  de  la  jerarquia:  dotant  de  màxima     autonomia  a  les  diferents  realitats  de  cada  territori;           C.  les  primeres  eines  que  facilitaven  les  micro-­‐donacions  de  la  campanya     en  format  web  o  correu  electrònic.     El  2006  l'equip  de  Barack  Obama  assumeix  com  a  propi  el  model  Dean  i  amb  l'ajut   de  Silicon  Valley  i  el  MIT  afavoreixen  la  seva  evolució  al  model  que  coneixem  avui.  
  5. 5.                                 5   leadership,  strategy  &  communications  architects   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro       5.  En  què  consisteix  la  irrupció  del  whatsapp  en  campanya?  Queden  les  xarxes   socials  obsoletes  com  a  eina  de  treball  per  als  equips  de  campanya?       El  whatsapp  de  campanya  és  un  intent  -­‐fallit-­‐  de  construir  la  percepció  de   proximitat,  però  la  realitat  ens  mostra  que  només  es  tracta  d'una  altra  eina  per  a   convençuts  i  utilitzada  només  com  a  canal  per  emetre,  emetre  i  emetre  (diuen,   diuen,  diuen)  propaganda,  propaganda  i  propaganda.  I  això  ja  ho  fan  amb  els  webs,   les  xarxes  socials,  els  correus  electrònics...           @aleixcuberes   es   director   d'   www.ingenia-­‐pro.com   (leadership,   strategy   &   communication   architects).   Acompanya   i   ajuda   Governs,   Institucions,   Partits,   Candidats  i  Campanyes  electorals  a  construir  un  Nou  Lideratge  Públic  i  una  Nova  -­‐ manera  de  fer-­‐  Política.     27  de  Març  de  2015.  

×