Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Campanya Digital - ARA Comarques de Girona - ara.cat

215 views

Published on

En David Parreño de l'ARA Comarques de Girona - ara.cat - ens va proposar reflexionar sobre la campanya digital dels partits polítics.

Published in: News & Politics
 • Get the best essay, research papers or dissertations. from ⇒ www.WritePaper.info ⇐ A team of professional authors with huge experience will give u a result that will overcome your expectations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ⇒ www.WritePaper.info ⇐ is a good website if you’re looking to get your essay written for you. You can also request things like research papers or dissertations. It’s really convenient and helpful.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

La Campanya Digital - ARA Comarques de Girona - ara.cat

 1. 1.                                 1   leadership,  strategy  &  communications  architects   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro       Joan  Serra  -­‐  Diari  ARA     0.  Punt  de  partida:     Històricament   la   distribució   del   poder   es   concentrava   primer   en   les   ciutats,   més   tard  en  els  estats  i  avui  queda  descentralitzat  en  les  persones.  Mai  els  ciutadans   havien  disposat  abans,  de  tant  poder  a  les  seves  mans.       Per  això  s'explica  que  en  l'ADN  de  la  cultura  digital  resideixen  de  forma  natural  els   valors  i  conceptes  com:       -­‐  compartir;       -­‐  obrir  i  descentralitzar;     -­‐  donar  i  democratitzar  l’accés;     -­‐  facilitar,  un  alt  sentit  de  la  col·∙laboració  i  la  horitzontalitat.     Aquets   valors   de   la   cultura   digital   tenen   poc   a   veure   amb   la   jerarquia,   la   centralització  i  l'obediència  que  caracteritzen  els  aparells  dels  partits  polítics.  Una   altra  raó  que  explica  que  avui  en  qüestionen  la  seva  legitimitat  i  connexió  social.     Si  avui  formulem  la  pregunta:  "La  Política  avui  -­‐  situada  al  Cor  de  món  digital-­‐  té   més   i   millor   reputació   que   abans   del   naixement   de   les   eines   digitals?".   La   nostra   humil  resposta  és  que  NO.  Avui,  la  política  aguditza  la  tendència  de  desconfiança  i   allunyament  vers  les  persones.           1.  Context:     A.  Tot  i  això,  avui  el  món  digital  és  només  una  micro  bombolla  -­‐gens  representativa-­‐   de  la  vida  real.  Aquesta  extensió  accelerada  de  la  nostra  vida  tot  just  ha  començat  la   seva  adolescència:     La  campanya  digital,   Diari  ARA  -­‐  Comarques  de  Girona  
 2. 2.                                 2   leadership,  strategy  &  communications  architects   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro       -­‐   l'aparença   és   essencial   i   per   això   s'explica   l'esclavitud   i   submissió   a     conceptes  com:         ·∙  la  immediatesa  i  temps  real  -­‐en  un  minut  digital  passen  tantes         coses  que  allò  que  ha  passat  fa  una  hora  queda  en  l'oblit  de  la        prehistòria;  els  time-­‐lines  esdevenen  trituradores  d'esdeveniments  i       el  format  espiral  non-­‐stop  s'imposa         ·∙   l’obsessió   malaltissa   per   esdevenir   tendència   o   trending   -­‐al   preu       que  sigui;           ·∙  la  -­‐falsa-­‐  importància  de  "avia'm  qui  la  té  més  llarga":  es  compren       nombre  de  seguidors  i  es  compren  trending  tòpics.  Si  has  de  pagar  o       comprar  perquè  "t'estimin"  tens  un  problema  molt  greu  de         credibilitat  i  autoestima;       -­‐   la   immaduresa,   inseguretat   i   arrogància:   només   es   comunica   des   de     l'hedonisme  i   del  "jo-­‐jo-­‐i-­‐jo".  Deia  John  Carlin  "els  usuaris  de  Facebook  son     exhibicionistes   i   els   de   Twitter   narcisistes".   Per   no   parlar   de   les   selfies     d'instagram.  Tristament,  aquest  model  de  conducta  es  extensible  als  partits     polítics  i  les  respectives  campanyes  digitals.         -­‐  la  frivolitat  en  el  contingut:  allò  que  es  consumeix  -­‐es  comparteix  i  triomfa-­‐     a   les   xarxes   concentra   el   seu   gruix   en   el   safareig,   la   tertúlia,   allò   frívol   i     sensacionalista,  la  broma  fàcil  i  estúpida,  la  crítica  sense  pietat  i  la  tendència     groga.    Per  no  parlar  de  l'slacktivisme  -­‐  "si  vols  salvar  el  planeta  fes  clic...";       -­‐  l'infantilisme:  "jo  tinc  la  raó  i  la  veritat  absoluta":  hi  ha  poca  predisposició     digital  a  posar-­‐se  a  la  pell  de  les  altres  persones;  els  absoluts  s'imposen  "o     amb  mi  ...  o  contra  mi";  els  que  dubten  els  que  no  ho  veuen  clar  queden     expulsats  i  estigmatitzats.         L'evolució   lògica   d'aquest   micromón   digital   paral·∙lel   passa   per   abandonar   progressivament   aquest   hedonisme   adolescent   i   abraçar   una   nova   etapa   on   l'alteritat  i  la  utilitat  social  esdevinguin  l'idioma  comú.     De  moment  però,  construir  sobre  aquests  elements  tan  fràgils  i  inconsistents  és  tot   un  repte.  "Diga'ns  com  comuniques  i  ens  diràs  el  teu  estil  de  lideratge  i  la  manera  de   governar.  "          
 3. 3.                                 3   leadership,  strategy  &  communications  architects   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro       B.   La   vida   digital   organitzada   en   comunitats   -­‐volubles   i   en   constant   mutació-­‐   en   xarxa   és   només   una   part   minúscula   -­‐més-­‐   de   la   vida   real.   En   aquesta   micro-­‐ bombolla  digital  la  presència  a  les  xarxes  socials  no  és  tradueix  -­‐ni  és  coinicident-­‐   amb  la  representativitat  a  la  vida  real.         Tots  els  partits:       -­‐   han   estandarditzat   i   homogeneïtzat   la   seva   vida   digital   de   la   mateixa     manera;  s'han  construït  una  mateixa  reputació  digital  utilitzant  els  mateixos     codis  i  actituds.  Només  parlen  "sobre  ells  i  de  com  de  fantàstics  son".  Com     volem  seduir  i  generar  confiança  així?       -­‐  s'han  quedat    només  amb  l'element  expansiu  i  emissor  de  les  eines  digitals.     Però   no   s'ha   atrevit   amb   el   meravellós   del   nou   paradigma:   trencar   la     jerarquia   piramidal   de   comandament   de   la   campanya   i   obrir-­‐la   i   fer-­‐la     trascendir  més  enllà  dels  nuclis  decisors  i  cedir  autonomia:           "la  campanya  és  de  les  persones  i  no  del  partit  o  del  candidat".       Qui  cregui  que  una  piulada  -­‐com  unes  sigles,  un  cartell  electoral,  una  pancarta  o  un   eslògan-­‐  dona  vots  te  un  greu  problema:       -­‐   Només   "consumeixen"   la   comunicació   electoral   digital   dels   partits   els     "propis   convençuts   i   fidels   de   la   tribu",   amb   la   paradoxa   que   numèrica   i     proporcionalment  cada  cop  son  i  seran  menys;  els    que   "promiscus,   els   que     dubten  així  com  els  que  desconfien  i  els  indiferents"  son  més  rellevants;         -­‐   En   comunicació   digital   identifiquem   i   podem   quantificar   el   nombre     d'interaccions  i  converses  entre  els  diferents  actors  i  els  diversos  públics  i     comunitats.   Però   encara   no   podem   mesurar   la   qualitat   d'aquestes     interaccions   o   converses.   I   molt   menys   encara   la   fidelització   i   la     convertibilitat  final  en  vots.       El   savoir   fair   i   l'èxit   de   la   comunicació   -­‐electoral-­‐   digital   rau   en   convertir   les   interaccions  digitals  en  experiències  reals  i  tangibles:         -­‐  Un  140  caràcters  és  impossible  conversar,  escolar,  persuadir,  seduir  i  
 4. 4.                                 4   leadership,  strategy  &  communications  architects   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro         convèncer.   Només   ho   podem   fer   mirant   als   ulls,   sent   a   prop   de   la     gent,   entenent-­‐los   i   sentint-­‐los.   Hem   de   poder   traslladar   la   conversa   i   la     interacció   virtual   a   un   espai   tangible   on   poder   construir   experiències   de     qualitat  i  així  poder  explicar  el  nostre  valor  diferencial;         (En   les   darrers   eleccions   presidencials   a   l'Uruguai,   el   candidat   que       ha  substituït  Jose  Mujica  guanyat  sense  perfil  oficial  de  Twitter.)         -­‐  les  micro  interaccions  de  qualitat  multiplicades  en  el  temps,  construiran  un     model    relacional  i  de  reputació,  confiança  i  prestigi  per  a  qualsevol  candidat.     "Explica’m  perquè  t'he  de  seguir  i  com  em  beneficia  fer-­‐ho".       -­‐  Més  val  una  candidata  que  interactua,  conversa  i  es  relaciona  amb  els  veïns   de   manera   regular,   que   el   millor   equip   de   campanya   digital.   Una   bona     reputació   digital   facilita   la   campanya,   però   es   poden   guanyar   eleccions     sense  el  món  virtual.         2.  Possibles  respostes  i  sortides  davant  aquesta  situació:         -­‐  Canvi  d'actituds:  humanitzar  la  comunicació  digital:  identificar  quin  és  el     el  cor  i  l'ànima  de  la  i-­‐campanya  per  a  la  construcció  d'una  nova  reputació  i     credibilitat?       -­‐   Obrir   la   comunicació   electoral   més   enllà   de   les   pròpies   fronteres   socio-­‐   electorals   i   amb   una   clara   voluntat   d'utilitat   social;   obrir   els   braços   a   les     persones   que   dubten,   desconfien   i   no   ho   veuen   clar.   (En   comptes   de     bloquejar  als  crítics,  perquè  ens  recolzem  en  ells  per  millorar?)       -­‐   Vida   digital   només   te   sentit   si   es   pot   transformar   en   contacte   real;   en     experiències  tangibles  noves;  en  espais  d'escolta  i  conversa  autèntica,  debat     i  espai  i  temps  per  construir  confiança  -­‐la  persuasió  ja  arribarà;       -­‐  Fi  de  les  -­‐velles-­‐  jerarquies  i  Nova  Cultura  Digital.               @aleixcuberes  és  Director  d'  www.ingenia-­‐pro.com     16  de  Febrer  de  2015.  

×